Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BORNHOLM Udviklingen i de fire ministermål Stigende antal indsatsklare ledige Flere sygedagpengeforløb 4 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER Målgruppe og rammevilkår Unge på offentlig forsørgelse Personer på førtidspension Langtidsledighed Virksomhedsrettet indsats Aktiveringsomfang og tidlig indsats 25

3 1. SAMMENFATNING s Regionskommune har samlet set haft et fald i personer på midlertidige ydelser det seneste år (tabel 1). I oktober 213 var 9,9 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder på midlertidige ydelser, hvilket er en lidt lavere andel end i klyngen (1,6 %). Det største fald er sket blandt dagpengemodtagere, som er faldet med over 28 % det seneste år. Der er også sket fald i antallet af jobklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. let af både unge dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet med over 3 % det seneste år. Det markante fald kan tilskrives kommunens ambitiøse satsning på ungeområdet. Det seneste år er der sket et fald på næsten 35 % i tilgangen til førtidspension. Jobcenteret har således fået vendt udviklingen fra begyndelse af året, hvor tilgangen steg. Langtidsledigheden er faldet med lidt over 15 % det seneste år på. Faldet er sket i gruppen af dagpengemodtagere. Mens ledigheden generelt har været faldende på, er antallet af indsatsklare steget. Stigningen er sket både for unge, voksne og langtidsledige. Siden 211 har haft et faldende antal sygedagpengeforløb. Det seneste år er der dog sket en lille stigning både i antallet af forløb og længden af forløbene. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BORNHOLM - 2. status 213 Notatet beskriver Jobcenter resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som ) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter - indgår: Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Slagelse, Vordingborg, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Randers og Svendborg. 2.1 Udviklingen i de fire ministermål Status på ministermål i s Kommune Ministermål 1 Jan-apr 12 Jan-apr pct. --- Udvikling Jan-apr 12 - Jan-apr 13 Lokalt mål dec pct.-point pct. (pct.point) --- Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse¹ 12, , (6,) Udvikling Ministermål 2 okt. 212 okt. 213 Lokalt mål dec. 213 okt okt personer pct personer (pct.) --- Tilgang til førtidspension² ,9 111 (-45,8) Udvikling Ministermål 3 sep. 212 sep. 213 Lokalt mål dec. 213 sep sep personer pct personer (pct.) --- langtidsledige personer ,9 331 (-12,) Ministermål 4 Andel af virksomheder, der har oprettet løntilskuds- eller praktikplads 3.kvt11-3.kvt.12-2.kvt.12 2.kvt.13 pct. (målt i rullende år) Udvikling Lokalt mål dec. 213 pct.point pct. (målt i rullende år) 33,3 29,6-3,7 42, Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for s Kommune og egne beregninger. 1. Data for seneste årsperiode er ikke fuldstændige, hvorfor disse og udviklingen ikke indgår. 2. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år Note: Måltallet i () viser udviklingen fra , såfremt målet nås. I begyndelse af 213 steg tilgangen til førtidspension på, men siden da er udviklingen vendt, så kommunen nu har et fald i tilgangen til førtidspension på næsten 35 % det seneste år (figur 6). Jobcenteret ligger dog pga. stigningen i begyndelsen af over målsætningen fra Beskæftigelsesplan 213 om, at tilgangen til førtidspension reduceres til 111 personer i december 213. I sep. 213 var der 291 langtidsledige på, hvilket er et fald på lidt over 15 % det seneste år. Faldet er drevet af et markant fald i antallet af 2

5 langtidsledige dagpengemodtagere (-41,9 %), mens der er sket en stigning i antallet af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere på 35 % (tabel 19). 1 s Regionskommune har i Beskæftigelsesplan 213 fastsat mål om, at antallet af langtidsledige reduceres til 331 personer i dec Jobcenteret er således godt i gang med at opfylde målsætningen vedr. langtidsledigheden. Generelt har den virksomhedsrettede aktivering været faldende på (tabel 23). Faldet for dagpengemodtagere kan delvist forklares med det faldende antal dagpengemodtagere på (tabel 1). I perioden 3.kvt kvt.213 er der imidlertid også sket et fald i aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2), selvom antallet af ledige samlet set har været stigende for denne gruppe (tabel 1). Et af jobcenterets mål i beskæftigelsesplan 213 er at øge andelen af bornholmske virksomheder, der har oprettet et løntilskuds- eller virksomhedspraktikforløb til 42 % i dec I 2.kvt. 212 havde Jobcenter personer i virksomhedsrettet aktivering på 33,3 % af de lokale virksomheder 2. I 2.kvt. 213 var dette faldet til 29,6 % 3. Når andelen ligger under målsætningen, hænger det formentlig sammen med, at jobcenteret det seneste år har justeret strategien for den virksomhedsrettede indsats, så indsatsen i højere grad målrettes rekruttering til ordinære job. 2.2 Stigende antal indsatsklare ledige Det seneste år har antallet af personer på midlertidige ydelser generelt været faldende på. Der er dog sket en stigning i antallet af indsatsklare ledige på omkring 2 % på fra 447 i okt. 212 til 538 i okt. 213 (tabel 1). Langtidsledigheden er også steget blandt indsatsklare (tabel 18). En del af stigningen blandt de indsatsklare skyldes, at en gruppe midlertidigt passive er blevet ommatchet til indsatsklare, men opmatchningen kan kun forklare en begrænset del af stigningen i indsatsklare. Jobcenter har generelt haft et kraftigt fald i antallet af ledige under 3 år, men også på ungeområdet er der sket en stigning i antallet af indsatsklare (tabel 6). Aktiveringsgraden for indsatsklare er lidt højere på (29,7 %) end i klyngen (28,2 %), men aktiveringsomfanget har været faldende for indsatsklare på det seneste år (tabel 28). Dette glæder både den virksomhedsrettede og øvrige aktivering (tabel 29). Hovedparten af de indsatsklare aktiveres i vejlednings- og opkvalificeringsforløb (tabel 29). Af de 133 indsatsklare, der var i vejlednings- og 1 Det markante fald i langtidsledige dagpengemodtagere og stigningen i langtidsledighed kontanthjælpsmodtagere kan hænge sammen med, at en del langtidsledige dagpengemodtagere har opbrugt dagpengeretten i begyndelsen af 213 og er overgået til kontanthjælp eller uddannelseydelse. 2 Mål i rullende år, dvs. 3.kvt kvt Mål i rullende år, dvs. 3.kvt kvt

6 opkvalificeringsforløb i 4.kvt. 212, var kun 3,5 % i selvforsørgelse 6 måneder efter endt aktivering (tabel 35). Dette er en markant lavere selvforsørgelsesgrad end i klyngen og. Førtidspensionsreformen og den reducerede tilgang til førtidspension medfører, at en gruppe af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, som tidligere ville være blevet tilkendt førtidspension, nu forbliver på ydelsen. På grund af førtidspensionsreformen og den nuværende stigning i indsatsklare er det vigtigt, at jobcenteret følger udviklingen tæt og fortsætter med at arbejde aktivt med de indsatsklare. Såfremt den nuværende aktiveringsstrategi ikke giver en tilfredsstillende effekt, kan jobcenteret overveje at justere indsatsen. 2.3 Flere sygedagpengeforløb Jobcenter tog i 211 en række initiativer for at nedbringe antallet og længden af sygedagpengeforløb. Initiativerne fik vendt udviklingen, og kommunen har siden da haft et fald i antallet af sygedagpengeforløb. Det seneste år er dog sket en lille stigning antallet af forløb både under og over 26 uger (tabel 17). Det er derfor vigtigt, at jobcenteret følger udviklingen på sygedagpengeområdet og overvejer, hvilke tiltag der kan igangsættes, såfremt stigningen fortsætter. 4

7 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER 3.1 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i s Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Andel af befolkningen6 okt. 213, pct. Dagpengemodtagere² ,1-26,9-22,1 2,4 3, 2,6 Kontanthjælpsmodtagere ,2 8,3 4,1 4,7 4,8 4,5 Jobklare (match 1) ,1 11,3 6, 1,5 1,2 1,4 Indsatsklare (match 2) ,4 17,7 4,8 2,3 2,8 2,1 Midlertidigt passive (match 3) ,6-18,,2,9,8,9 Revalidender og forrevalidender ,3 1,3-12,,4,3,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,2-13,2-13,4 2,3 2,1 1,7 Personer i resourceforløb ,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,1,3,3 M idlertidige ydelse i alt , -6,1-5,6 9,9 1,6 9,3 Ledighedsydelsesmodtagere ,1-7,9 8,6,4,6,4 Personer i fleksjob³ , 4,2 2,5 1,9 1,9 1, Førtidspensionister ,9-2,7-3,8 1,7 9,5 5,6 Permanente ydelser i alt ,3-2, -2,3 13, 11,9 7, Ydelser i alt ,6-3,9-4,2 22,9 22,5 16,3 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra september Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt213 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af ff li f l d l Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i s Kommune opgjort efter ydelse Udvikling okt okt. 213, Andel af befolkningen6 fuldtidspersoner pct. okt. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- okt. 212 okt. 213 Dagpengemodtagere² ,6-3,3-23,1 2,8 3,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,6 15, 7,2 19,9 15,5 11,9 Jobklare (match 1) ,2 18,8 12,1 3,8 2,4 3,6 Indsatsklare (match 2) ,9 26,6 5,7 12, 1, 5,6 Midlertidigt passive (match 3) , -12,5 6,1 3,6 3, 2,6 Revalidender og forrevalidender 1 1, -21,9-16,3,2,1,1 Sygedagpengemodtagere¹ 5 8 6, -17,4-15,9 1,3 2,1 1,8 Personer i resourceforløb ,,1,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,,7,7 M idlertidige ydelse i alt ,6 3,7 -,5 24,2 22,1 18,7 Ledighedsydelsesmodtagere 1 3 2, -11,4 29,4,5,4,3 Personer i fleksjob³ ,6-4,2 1,,5 1,,5 Førtidspensionister ,,1, 8,1 14,7 8,3 Permanente ydelser i alt ,3-4,3 1,2 9, 16,1 9,1 Ydelser i alt ,2,1,1 33,2 38,3 27,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra september Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt213 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører 5

8 Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i s Kommune, januar 28 - september 213 Personer ledige (netto) aktiverede Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 Tabel 3. bruttoledige i s Kommune opgjort efter ydelse sep. 212 sep. 213 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli 213 september 213 Udvikling sep sep. 213, pct. Ledighedsprocent¹ sep Klynge n Dagpengemodtagere ,4-25,8-19,9 4,1 4,5 4,6 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,4 44, 33,5 I alt ,4-12,2-5,9 5,1 5,4 5,6 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Tabel 4. fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl Udvik ling Andel af arbejdsstyrken¹ sep sep. 213, sep. 212 sep. 213 pct. sep. 213, pct ,2 75, ,1 77, ,6 79,8 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 212 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. 6

9 Tabel 5. Befolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 212 Befolkningen, pct. Arbejdsstyrken, pct. Højest fuldførte uddannelse Grundskole 34,6 33,4 25,5 26,8 25,3 19,4 Gymnasieluddannelse 4,6 5,9 1,5 4,6 6, 1,4 Erhvervsuddannelse 39,5 38,5 28,5 44,7 43,5 31,4 Kort videregående uddannelse 3,2 4,1 4,5 3,6 4,9 5,2 Mellemlang videregående uddannelse 1 12,8 12,3 15,7 15,1 14,7 17,9 Lang videregående uddannelse 2 3, 3, 1,3 3,8 3,7 12,7 Uoplyst 2,3 2,8 4,9 1,4 1,8 3,1 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser 7

10 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, oktober 213 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Procent Procent ,2 16, ,5 15,1 12,7 13,5 12,7 12,7 13,3 13,8 14,2 13, , ,5 9, Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland Note: Tallene for a-dagpenge er fra september 213. Tallene for sygedagpenge er fra september 213. Tallene for fleksjob er fra juni 213. Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra juni

11 Tabel 6. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i s Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Andel af befolkningen6 okt. 213, pct. Dagpengemodtagere¹ ,5-7,7-2,9 1,8 2,7 2,3 Kontanthjælpsmodtagere ,8 1,6 -,3 8,6 7,3 5,1 Jobklare (match 1) ,4-8,4-6,6 2,6 1,8 1,8 Indsatsklare (match 2) ,1 14,9 7,9 5,3 4,7 2,6 Midlertidigt passive (match 3) ,9-29,8-1,4,6,8,6 Revalidender og forrevalidender ,7-14,2-11,6,4,2,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,6-16,2-18,,9,9,6 Personer i resourceforløb ,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,1,2,1 M idlertidige ydelse i alt ,1-1,1-1,8 11,8 11,4 8,3 Ledighedsydelsesmodtagere 5 3-4, -13,6 15,6,1,1, Personer i fleksjob³ ,1-6, 2,1,2,2,1 Førtidspensionister ,7-3,9-2,2 2,4 2,,9 Permanente ydelser i alt ,8-4,6-1,2 2,7 2,4 1,1 Ydelser i alt , -1,7-1,7 14,5 13,8 9,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra september Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni 213 f f å Tabel årige år på offentlig forsørgelse i s Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Andel af befolkningen6 okt. 213, pct. Dagpengemodtagere¹ ,5 -,4-1,8 1,1 1,7 1,1 Kontanthjælpsmodtagere ,9 -,4-3,2 7,5 6,3 4,7 Jobklare (match 1) ,5-1,5-1,9 2,1 1,5 1,7 Indsatsklare (match 2) ,7 11,6 4,3 4,7 4,1 2,5 Midlertidigt passive (match 3) ,5-31,2-8,8,6,6,5 Revalidender og forrevalidender 8 8, -25,8-8,4,2,2,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,6-19,5-17,9,4,5,4 Personer i resourceforløb ,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,,1, M idlertidige ydelse i alt ,8-1,5-3,4 9,3 8,8 6,4 Ledighedsydelsesmodtagere - -5, 2,6,,, Personer i fleksjob³ 2 2, 2,6-13,5,1,1, Førtidspensionister ,2-9,1-3,6 1,7 1,3,7 Permanente ydelser i alt , -8,5-3,8 1,8 1,4,7 Ydelser i alt ,9-2,5-3,5 11,1 1,2 7,1 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra september Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni 213 9

12 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i s Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Andel af befolkningen6 okt. 213, pct. Dagpengemodtagere¹ ,4-13,1-3,4 3,7 4,9 4,3 Kontanthjælpsmodtagere ,5 4,8 4,1 12, 9,9 5,9 Jobklare (match 1) ,4-5,,2 4,1 2,5 2,1 Indsatsklare (match 2) ,3 2,7 13,8 7,1 6,1 2,9 Midlertidigt passive (match 3) 1 1, -28, -12,2,8 1,2,8 Revalidender og forrevalidender ,3 -,9-14,5,9,4,3 Sygedagpengemodtagere¹ , -14, -18,1 2,2 1,9 1,1 Personer i resourceforløb ,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,2,5,2 M idlertidige ydelse i alt ,6 -,6 -,2 18,9 17,6 11,8 Ledighedsydelsesmodtagere 5 3-4, -15,7 19,1,2,3,1 Personer i fleksjob³ ,1-7,8 5,9,7,7,2 Førtidspensionister ,3,9-1, 4,5 3,7 1,3 Permanente ydelser i alt ,2-1,6,9 5,4 4,7 1,6 Ydelser i alt ,9 -,8, 24,2 22,3 13,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra september Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni 213 Tabel 9. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, oktober 213 fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere 85 12,3 19,5 24,2 Kontanthjælpsmodtagere ,8 53,3 54,3 Jobklare (match 1) ,2 13,2 19,4 Indsatsklare (match 2) ,5 34,3 27,7 Midlertidigt passive (match 3) 31 4,5 5,6 6,9 Revalidender og forrevalidender 19 2,7 1,8 2,4 Sygedagpengemodtagere 42 6,1 6,8 6,8 Personer i ressourceforløb,,1,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere 3,4 1,3 1, M idlertidige ydelse i alt ,3 82,8 88,8 Ledighedsydelsesmodtagere 3,4,8,5 Personer i fleksjob 1 1,4 1,8,9 Førtidspensionister ,8 14,6 9,8 Permanente ydelser i alt ,7 17,2 11,2 Ydelser i alt 691 1, 1, 1, Note: Tallene for a-dagpenge er fra september 213. Tallene for sygedagpenge er fra september 213. Tallene for fleksjob er fra juni 213. Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra juni

13 Figur 3. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13. Note: De nye ydelser ressourceforløb og særlig uddannelsesydelse er inkluderet fra januar 213. Der er dog kun data for særlig uddannelsesydelse frem til og med juni 213. Tabel 1. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i s Kommune Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, pct. Jan-apr 12 Jan-apr 13 A-dagpengemodtagere ,9 19,7 32,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3 2,8 6,7 I alt ,6 5, 1, Kilde: Jobindsats og egne beregninger 4 2 Tabel 11. Uddannelsesgrad for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i s Kommune Uddannelsesgrad, pct. Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, Jan-apr 12 Jan-apr 13 pct.-point A-dagpengemodtagere 5,1 15,7 2,2 9, 15,1-6,7 Kontanthjælpsmodtagere 12,6 15, 1, 11,3-2,6-3,7 I alt 12, 15,1 1,7 11, -1,3-4,1 Kommunens mål for uddannelsesgraden er 26 pct. i december 213 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Note: Uddannelsesgraden opgør andel af perioden, som målgruppen (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a- dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 11

14 Figur 4. Uddannelsesgrad for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse Procent Jan-apr 12 Jan-apr 13 Procent ,4 21, , 1,7 17,5 12,9 11,2 15,9 13, 15,9 12,2 13,3 12,3 11,7 7,9 1,6 9,3 13,3 6,4 15,9 6,6 11,5 14,1 11,2 7,5 15,1 11, 5 2,7 Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland Kilde: Jobindsats.dk Note: Uddannelsesgraden opgør andel af perioden, som målgruppen (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 12

15 3.3 Personer på førtidspension Figur 5. Andel førtidspensionister (fuldtidspersoner) ift. befolkningen (16-64 år), oktober 213 Procent 16 14,6 Procent , ,7 1,8 1,6 7,9 1,5 8,5 7,5 7,6 11,2 8,1 1, 9, , Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Befolkningstal er fra 4kvt213. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Tabel 12. Førtidspensionister i s Kommune fordelt på alder Alder fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Andel af befolkningen¹ okt. 213, pct. Under 4 år ,7-3,9-4,3 3,8 3,4 1,5 4 år og derover ,9-2,5-3,7 14,4 13,7 9,3 I alt ,9-2,7-3,8 1,7 9,5 5,6 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 4kvt213. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. 13

16 Tabel 13. Tilgangen til førtidspension¹ i s Kommune Alder personer Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Andel af befolkningen³ okt. 213, pct. Under 2 år 6, 3-5, -56, -31,8,1,1, år 35, 16-54,3-47,6-39,5,26,22,1 4 år og derover ,6-42,4-37,8,64,44,31 I alt² ,9-43,3-37,8,51,35,21 Kom m unens m ål for tilgangen til førtidspension er 111 personer i decem ber 213 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 2. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 3. Befolkningstal er fra 211. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år Figur 6. Udvikling i tilgangen til førtidspension i s Kommune, jan okt. 213¹ Personer 4 år og derover under 4 år alder ukendt Personer feb 1 - jan 11 mar 1 - feb 11 apr 1 - mar 11 maj 1 - apr 11 jun 1 - maj 11 jul 1 - jun 11 aug 1 - jul 11 sep 1 - aug 11 okt 1 - sep 11 nov 1 - okt 11 dec 1 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 dec 11 - nov 12 jan 12 - dec 12 feb 12 - jan 13 mar 12 - feb 13 apr 12 - mar 13 maj 12 - apr 13 jun 12 - maj 13 jul 12 - jun 13 aug 12 - jul 13 sep 12 - aug 13 okt 12 - sep 13 nov 12 - okt Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. 5 14

17 Figur 7. Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 Tabel 14. Fuldtidspersoner og antal personer i ressourceforløb s Kommune personer fuldtidspersoner Reform forudsætning for 213¹ Jan-okt 13 personer Arbejdsmarkedsstyrelsens kommunefordeling af førtidspensionsreformens landsdækkende forudsætning om antallet ressourceforløb i 213. Kommunefordelingen er beregnet ud fra kommunernes andel af tilgangen til førtidspension i 212 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt Tabel 15. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob i s Kommune Ydelseskategori fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 12 okt. 13 Andel af befolkningen¹ okt. 213, pct. Fleksjob² , 4,2 2,5 1,9 1,9 1, Ledighedsydelse ,1-7,9 8,6,4,6,4 I alt , 1,1 4, 2,3 2,5 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 4kvt213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. 2. Tallene for fleksjob er fra juni

18 Tabel 16. Tilgangen¹ til ledighedsydelse og fleksjob i s Kommune Ydelseskategori personer Udvikling aug aug. 213, pct. aug. 12 aug. 13 Fleksjob ,4-42,8-38,3 Ledighedsydelse ,8-9, 42,4 I alt ,2-21,8 4,9 Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og egne beregninger 1. Tilgangen til ydelserne i den valgte måned viser tilgangen til ydelserne indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, september 213 Procent 4, Procent 4, 3,5 3, 3,1 3,3 2,8 3, 3,1 3, 2,9 3,2 2,9 3,2 3,3 3,1 2,9 3,5 3, 2,5 2,1 2,2 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1,,5,5,, Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 17. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, august 213 Varighed af forløb forløb Andel forløb, pct. Udvikling i antal forløb, pct. Under 26 uger ,9 6,7 61,5 6,7 7,2-12, Over 26 uger ,1 39,3 38,5 1,5-1,5-8,7 heraf over 52 uger ,3 13,8 15,3-9,7-12,8-6,9 I alt , 1, 1, 8,1 -,5-1,8 16

19 Tabel 18. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel (pct.) og antal personer Andel (pct.) og antal personer Udvikling i andel (pct.-point) og antal (pct.) sep. 212 sep. 213 sep sep. 213 Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 7, 61,7 62,6 68,7 64,5 64,2-1,3 2,8 1,5 (match 2) () ,7 25,1 6,9 Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 77, 72, 74,7 76,3 75,9 77,6 -,6 3,9 2,8 (match 3) () ,5-13,6 5,6 Note: Andelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 68,7 pct. ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter, som har modtaget kontanthjælp i mere end 4 sammenhængende uger. 17

20 3.4 Langtidsledighed Figur 9. Andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), september 213 Procent 3,5 A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklar) Procent 3,5 3,1 3, 3, 2,5 2,2 2,2 2,5 2, 1,5 1, 1,6,9 1,7,9 1,8 1,1 1,9 1,1 1,2,6 1,3,6 1,6,7 1,4,5 1,7,7 1,6,7 1, 1, 1,7,9 1,9 1, 2, 1,5 1,,5,,8,8,8 1,1 1,,6,7,9,9 1,,9 Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers,4,6 1,1,9,8 Samsø Langeland,5, Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse Tabel 19. Langtidsledighed i s Kommune opgjort efter ydelse sep. 212 sep. 213 Udvikling sep sep. 213, Langtidsledighedsprocent¹, pct. sep. 213 Dagpengemodtagere ,9-49,6-44,4,9 1,1 1,1 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) , 114,9 78,4,9,9 1, I alt ,9-17,8-1,3 1,6 1,7 1,9 Kommunens mål for langtidsledighed er 331 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for s Kommune og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse 18

21 Figur 1. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i s Kommune, januar 28 - september 213 Personer Langtidsledige dagpengemodtagere Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli 213 september 213 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse Figur 11. Udviklingen i antal langtidsledige og øvrige bruttoledige i s Kommune, januar 28 - september 213 Personer 2.5 Langtidsledige¹ Øvrige bruttoledige² Andel langtidsledige³ Procent januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli 213 september Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 2. bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 3. Langtidsledige ift. alle bruttoledige

22 Figur 12. Udviklingen i langtidsledighed og bruttoledighed, indekseret (jan. 211 = 1) 12 Index (bruttoledighed) Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år

23 Tabel 2. Forsikrede langtidsledige (brutto) i Kommune fordelt på a-kassegrupper og a-kasser personer Udvikling sep sep. 213, pct. sep. 212 sep. 213 Langtidsledighedsprocent 1 sep. 213 Forsik rede i alt ,9-49,6-44,4,9 1,1 1,1 Selvstændige ,5-34,8-4,3,7,8 1, DA NA 6-1, -18,6-44,6, 1,4 1,3 ASE 2 1-5, -39,7-39,,9,7,9 Akademikere 4-1, -48,8-34,4,,6 1,2 Akademikere (AAK) 4-1, -39,1-35,4,,6,9 Økonomer (CA) - -25, -22,7,,2 1,3 Journalistik, Kommunikation og Sprog - -77,3-45,3,,7 1,6 Magistre (MA) - -53,6-33,4,,6 1,6 Funktionærer og tjenestem ænd ,2-44,4-41,3,6,6,5 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 5-1, -5, -45,,,8,6 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) - -1, -59,,,,1 Lærere (DLF-A) , -41,1-49,8 2,3,7,5 Socialpædagoger (SLA) - -65,1-55,3,,4,5 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) ,7-21,7-31,9,4,8,8 Fag og Arbejde (FOA+PMF) ,3-35,1-37,8,4,9,9 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,4-47,5-41,2 1,5 1,3 1,3 Ledere og tekniske funktionærer ,3-57,6-37,8,7,6 1, Business - -81,6-42,7,,3 1, Min akasse 5 4-2, -18,8-36,5 1,1,7,9 Funktionærer og Servicefag - -78,6-4,,,2 1,4 Ledere 6 3-5, -46,3-26,9,6,6,8 Teknikere 5-1, -72,4-51,1, 1, 1,6 Industri og byggefagene ,3-59,1-57,7,9 1,4 1,5 Byggefagenes a-kasse 3-1, -53,3-57,5,,7,9 El-faget - -88,5-74,6,,1,4 Metalarbejdere 4-1, -66,1-56,1,,9 1, Faglig Fælles a-kasse (3F) ,5-56,6-57,2 1,5 1,7 1,7 Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) 3-1, -69, -6,9, 1, 1,6 Øvrige ,5-49,1-45,9 1, 1,2 1,4 det Faglige Hus 3-1, -45,4-41,, 1,3 1,4 Frie Funktionærer (FFA) - -15, -46,1,,9 1, Kristelig a-kasse ,6-52,2-48,2 1,2 1,1 1,4 Kilde:Jobindats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1. Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 21

24 Tabel 21. Andel langtidsledige ift. alle ledige sep. 213, pct. Udvikling sep sep. 213, pct.-point Dagpengemodtagere 18,9 2,9 22,3-4,9-9,7-8,8 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 45,7 47,9 48,1 5,5 15,4 12,3 I alt 27,7 29,2 31,7,1-1,8 -,5 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse. Andelene er udregnet ift. den pågældende ydelsesgruppe. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksempelvis er 18,9 af dagpengemodtagerene i, der er langtidsledige. 22

25 3.5 Virksomhedsrettet indsats Tabel 22. Andel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 3. kvt 213 aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik De lvis raskmelding aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud V irksomhedspraktik --- procent procent --- A-dagpengemodtagere 74 14,9 2,3 25, ,7 4,6 16,7 Heraf over 12 mdr ,1 38,7 16, ,8 49,1 1,6 Kontanthjælp (match 1) 77 9,1 29,9 22, ,8 13,9 31,1 Kontanthjælp (match 2) 157 1,9 2,5 17, , 1,2 25, Sygedagpengemodtagere 29, 3,4 48,3 1, 512 1,4 2,9 51, 9,9 I alt 337 6,2 12,8 54, ,8 16,7 25,6 Tabel 23. Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 3. kvt kvt 213 Udvikling i antal¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik --- fuldtidspersoner procent --- A-dagpengemodtagere ,1-37,3-68,8-36,1-17,4-18, Heraf over 12 mdr ,3-41,7-61,3-48,4-37,5-48,1 Kontanthjælp (match 1) ,2 24,6 9,5 32,3-15, 6,2 Kontanthjælp (match 2) , 13,7 33,3-15,8-26,3 6, Sygedagpengemodtagere , -5,,, 4,8 I alt ,4-2,5-41,9-28,4-17,9 -,2 Tabel 24. Arbejdssteder i s Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering Andel¹ 2. kvt kvt 213 Udviklingen i antal 2. kvt kvt kvt 213, pct. De lvis raskmelding A-dagpengemodtagere ,8 11,3 8,3-4,4-25,7-29,4 Kontanthjælp (match 1) ,6 6, 6,1-28,8,3 -,7 Kontanthjælp (match 2) ,2 6,4 4,8-3,1 2,7-6,1 I alt ,6 18,6 15, -31,8-15, -16,8 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 23

26 Tabel 25. Arbejdssteder i s Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på branche Branche 2. kvt kvt 213 Landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding 6 7 4,4 6, 6,5 16,7 16,1-1,3 Industri og forsyning² ,3 16,6 13,6-15, -21,2-22,3 Bygge og anlæg ,8 13,5 11,1-38,5-19,8-23,1 Handel og transport ,7 2,5 14, -33,8-12,2-16,7 Service erhverv³ ,3 13,3 1,2-54,5-19,5-19,3 Offentlige erhverv ,9 35, 29,4-32,6-16,1-13,6 I alt ,6 18,6 15, -31,8-15, -16,8 Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 2. Industri, energiforsyning, vandforsyning og renovation 3. Hoteller, restauranter, iinformation, kommunikation, finansiering, forsikring, ejendomshandel, udlejning, videnservice, rejsebureau, rengøring o.a. operationel service, andre serviceydelser mv 4. Offentlig administration, forsvar, politi, undervisning, sundhed, socialvæsen, kultur og fritid Andel¹ Udviklingen i antal 2. kvt 213, pct. 2. kvt kvt 213, pct. Tabel 26. Arbejdssteder i s Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på virksomhedsstørrelse Branche Andel¹ 2. kvt kvt 213 Udviklingen i antal 2. kvt 213, pct. 2. kvt kvt 213, pct. 2-9 ansatte ,4 1,8 8,5-34,7-18,8-22, ansatte , 34,3 25,2-33, -13, -14, ansatte ,5 54,5 44,9-23,8-14, -8,9 Mindst 1 ansatte , 63,1 52,1-25, -1,2-7,5 I alt ,6 18,6 15, -31,8-15, -16,8 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note:Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. Tabel 27. Stillinger på Jobnet i s Kommune og antal stillinger ift. antal arbejdssteder stillinger i jobnet Udviklingen i antal stillinger ift. antal arbejdssteder, pct.-point okt. 212 okt. 213 okt. 212 okt. 213¹ okt okt ,8 5,3 -, ,1 8, 1, ,9 13,4 1,5 1. let af arbejdssteder er fra august 213 Andel stillinger i jobnet ift. arbejdssteder¹, pct. 24

27 3.6 Aktiveringsomfang og tidlig indsats Tabel 28. Aktiveringsgraden¹ for a-dagpenge-, kontanthjælps- (match 1 og 2) og sygedagpengemodtagere A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere² 3. kvt 213, pct. Udvikling 3. kvt kvt 213, pct.-point 13,3 24, 16,7-5, -,9-3,5 23,3 4,9 3, -5,2 -,9 -,9 29,7 28,2 23, -6,7 -,6 -,8 28,1 32,4 29,7-18,9-3,5 1,1. 1. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 2. Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra august 213. Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 29. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) berørt af aktivering opgjort på aktiveringstype 3. kvt kvt kvt 213 Andel, pct. Udvikling i andel, pct.-point A-dagpengemodtagere , 36,3 35,5,9 -,6-1,6 Privat løntilskud 17 1,5 3,1 2,6 -,6 -,5 -,6 Offentlig løntilskud 23 2,1 8,7 4,7-3,7-1,4-1,7 Virksomhedspraktik 17 9,7 9,7 7,3 1,3,4 -,4 Vejledning og opkvalif icering , 2,2 25,1 2,7 1,4,8 Jobklare kontanthjælpsmodtagere , 69,6 59,9-2,6,6 1,4 Privat løntilskud 12 2,8 4,9 5, -,6,8,7 Offentlig løntilskud 33 7,6 6,8 6,7 -,5 1,5,4 Virksomhedspraktik 65 15, 22, 14,7 1,7,8 -,6 Vejledning og opkvalif icering 11 25,4 49,2 43,4-3,5-1,1,7 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere , 61, 56,5-5,1,4 1,9 Privat løntilskud 6 1, 1,3 1,7 -,4 -,1,1 Offentlig løntilskud 6 1,,4 1,3,4 -,2, Virksomhedspraktik 81 14, 17,8 15, -3,6-1,8 -,1 Vejledning og opkvalif icering 32 52,2 51,5 46,9-4,7 1,4 1,8 Note: Andelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. Summen af redskaberne er ikke nødvendigvis den samme som berørte/andel berørte i alt, da nogle deltager i flere former for aktivering i perioden. 25

28 Tabel 3. Andel af påbegyndte a-dagpenge- og kontanthjælpsforløb hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned 2. kvt 213, pct. Udvikling 2. kvt kvt 213, pct.-point A-dagpengeforløb 43,1 5,6 38,8-4,9 5,1 1,6 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 64,9 83,8 77,9 3,1 1,9,8 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 55,6 78,1 73,7-7,4 2,3 1,6 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive 6, 72,1 71,3-9,2,6 4,6 (match 3) I alt ( personer) ,3¹ 1,¹ 5,¹ 1. Viser udviklingen af antal personer i alt i procent Tabel 31. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontanthjælpsforløb, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned Udvikling 2. kvt kvt 213, 2. kvt 213 pct.-point A-dagpengeforløb 2,9 7,9 8,8-4,2-1,5,3 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 18,8 61,6 46,5 7,5-2, 1,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 3,6 44,9 3,9 26,9 2,6 2,1 I alt ( personer) ,9¹ 3,1¹ 7,7¹ 1. Viser udviklingen af antal personer i alt i procent Tabel 32. Andel a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere på offentlig forsørgelse efter x antal uger, 2. kvt Dagpengemodtagere --- procent ,3 57,1 47,7 47,3 5,4 53, 55,1 54,8 52,5 47,6 48,1 4, ,2 64, 54, 52,6 51,6 51, 5,9 5,3 49,1 46, 46,3 4, ,8 7,2 6, 57,3 54,9 52,4 51,2 49,4 46,9 43,7 43,9 39, Jobklare kontanthjælpsmodtagere 1 87,1 73,7 62,4 6,2 59,1 6,2 64, 63,4 65,6 66,1 67,2 62, , 67,9 55,2 52,7 53,3 52,6 53,2 52,3 51,3 52,2 52,2 51, ,6 73,7 61,4 59,1 57,6 56,4 56,1 54,9 54, 53,9 53,4 52, Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 1 96,2 86,5 78,8 84,6 84,6 88,5 9,4 88,5 8,8 86,5 8,8 78, ,3 86,8 79,1 76,9 76,1 76,7 76,1 75,8 75,1 75,4 74,9 75, ,1 89,2 82,9 81,7 8,7 79,7 79, 78,6 78, 76,7 76,8 76, Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere 1 94,7 89,5 89,5 78,9 84,2 89,5 94,7 94,7 89,5 94,7 89,5 1, ,3 93,3 89,4 86,8 84, 85,2 84, 83,5 83,8 84,9 84,6 84, ,8 92,6 9, 87,9 87,6 87,1 86,3 87,2 85,5 85,5 86,3 84, Uge r påbegyndte forløb 26

29 Tabel 33. afsluttede aktiveringsforløb¹ og selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter i s Kommune, dagpengemodtagere, 4. kvt 212 Redskabstype Selvforsørgelsesgrad, pct. Ordinære uddannelsesforløb 7 15,1 27,7 2, Vejledning og opkvalificering² 58 22, 21,8 25,5 Privat ansættelse med løntilskud 8 56,1 48, 52,9 Offentlig ansættelse med løntilskud 35 37, 31,4 4,2 Virksomhedspraktik 1 3,8 26,4 25,5 Forløb i alt³ ,1 29,6 31,9 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. Tabel 34. afsluttede aktiveringsforløb¹ og selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter i s Kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt 212 Redskabstype Selvforsørgelsesgrad, pct. Ordinære uddannelsesforløb 5 38,2 18,3 18,4 Vejledning og opkvalificering² 37 3,1 22,1 21,2 Privat ansættelse med løntilskud 3 5,1 47,8 47,1 Offentlig ansættelse med løntilskud 8 13,1 31,6 34,8 Virksomhedspraktik 27 22, 23, 23,7 Forløb i alt³ 8 25,3 24, 24,4 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. Tabel 35. afsluttede aktiveringsforløb¹ og selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter i s Kommune, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt 212 Redskabstype Selvforsørgelsesgrad, pct. Ordinære uddannelsesforløb 9 14,5 18,2 1,5 Vejledning og opkvalificering² 133 3,5 11, 7,7 Privat ansættelse med løntilskud. 97,5 29, 35,4 Offentlig ansættelse med løntilskud. 19,2 13,5 29,3 Virksomhedspraktik 36 11,6 9,9 8,1 Forløb i alt³ 181 6,8 11,5 8,7 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. 27

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Status 4. kvartal 213 Jobcenter Ringsted November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 9-1-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 111 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere