Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011"

Transkript

1 Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde anmodet om aktindsigt i en række oplysninger hos et energiselskab. Selskabet bestod af flere selskaber hvor nogle selv producerede, transmitterede eller distribuerede elektricitet ved en spænding på 500 V eller derover, og nogle ikke selv producerede, transmitterede eller distribuerede elektricitet, men direkte eller indirekte var ejere af de andre selskaber. Sagen rejste i første omgang et spørgsmål om ombudsmandens kompetence i forhold til disse selskaber. 12. juli 2011 Almindelige emner Forvaltningsret 12.2 Det var energiselskabets opfattelse at alene de selskaber der selv producerede, transmitterede eller distribuerede elektricitet ved en spænding på 500 V eller derover, var omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, mens det ikke var tilfældet for de selskaber der ikke selv producerede, transmitterede eller distribuerede elektricitet, men direkte eller indirekte var ejere af de andre selskaber. Dette var Dansk Energi og Justitsministeriet på baggrund af de foreliggende oplysninger enige i. Ombudsmanden var ud fra de foreliggende oplysninger enig i at alene de selskaber der selv producerede, transmitterede eller distribuerede elektricitet ved en spænding på 500 V eller derover, var omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, mens det ikke var tilfældet for de selskaber der ikke selv producerede, transmitterede eller distribuerede elektricitet, men direkte eller indirekte var ejere af de andre selskaber. Ombudsmanden havde derfor i medfør af ombudsmandslovens 7, stk. 4, alene mulighed for at bestemme at de førstnævnte selskaber skulle være omfattet af ombudsmandens virksomhed, men ikke de øvrige selskaber. (J.nr )

2 En journalist (A) klagede til mig over sagsbehandlingstiden hos Energi Midt i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde anmodet om aktindsigt i en række oplysninger hos Energi Midt Holding a.m.b.a., Energi Midt A/S, Energi Midt Net A/S, Energi Midt Net Vest A/S og Energi Midt Handel A/S. Sagen rejste i første omgang et spørgsmål om ombudsmandens kompetence i forhold til disse selskaber. Ombudsmandens bemærkninger Ombudsmandens kompetence Sagen rejser som nævnt i første omgang et spørgsmål om ombudsmandens kompetence i forhold til Energi Midt Holding a.m.b.a., Energi Midt A/S, Energi Midt Net A/S, Energi Midt Net Vest A/S og Energi Midt Handel A/S. Det bestemmes i 7, stk. 1, 1. pkt., i ombudsmandsloven (lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand som ændret bl.a. ved lov nr. 502 af 12. juni 2009) at ombudsmandens virksomhed omfatter alle dele af den offentlige forvaltning. Det betyder bl.a. at virksomheder organiseret i selskabsform som f.eks. de omhandlede Energi Midt-selskaber som udgangspunkt ikke er omfattet af ombudsmandens virksomhed da de ikke er en del af den offentlige forvaltning. Det bestemmes imidlertid i ombudsmandslovens 7, stk. 4, at [s]åfremt selskaber, institutioner, foreninger m.v. ved lov eller administrativt helt eller delvis inddrages under de regler og principper, der gælder for den offentlige forvaltning, kan Ombudsmanden bestemme, at de pågældende organer i samme omfang skal være omfattet af Ombudsmandens virksomhed. Hensigten med ombudsmandslovens 7 er at skabe overensstemmelse mellem ombudsmandens kompetence og anvendelsesområdet for bl.a. offentlighedsloven. I offentlighedslovens 1, stk. 1, bestemmes det at loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning. Ifølge lovens 1, stk. 2, nr. 1, gælder offentlighedsloven endvidere for elforsyningsselskaber, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved spænding på 500 V eller derover. Det er opfattelsen hos Dansk Energi og Energi Midt at alene Energi Midt Net A/S og Energi Midt Net Vest A/S er omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1. 2/13

3 Det er derimod opfattelsen hos Dansk Energi og Energi Midt at de tre øvrige Energi Midt-selskaber ikke udøver virksomhed som omtalt i offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, da de ikke producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet. Energi Midt skriver i en udtalelse af 14. januar 2011 at Energi Midt Handel A/S forestår salg af el, Energi Midt A/S forestår den overordnede administration for de øvrige virksomheder i koncernen, men driver ikke selv virksomhed med produktion, transmission eller distribution af el, og Energi Midt Holding a.m.b.a. er et rent holdingselskab som er eneaktionær i Energi Midt A/S og driver virksomhed gennem dette selskab og dets datterselskaber. Spørgsmålet er om disse tre selskaber (Energi Midt Handel A/S, Energi Midt A/S og Energi Midt Holding a.m.b.a.) hvis de ikke selv kan anses for omfattet af ordlyden af bestemmelsen i offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, da de ikke producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet via direkte eller indirekte ejerskab af selskaber der er omfattet af bestemmelsen, også selv må anses for omfattet. Justitsministeriet har i en udtalelse af 17. juni 2011 bl.a. skrevet at det fremgår af ordlyden og af forarbejderne til offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1 sammenholdt med ordlyden af og forarbejderne til den elforsyningslov der var gældende på tidspunktet for indførelsen af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1 at bestemmelsen alene omfatter elforsyningsvirksomheder der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet. Det er på denne baggrund Justitsministeriets opfattelse at virksomheder der alene driver anden form for virksomhed, f.eks. handel med elektricitet, ikke er omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1. Denne bestemmelse omfatter efter Justitsministeriets opfattelse heller ikke virksomheder der uden selv at være omfattet af bestemmelsen, direkte eller indirekte måtte eje virksomheder der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved en spænding på 500 V eller derover, idet de pågældende virksomheder ikke derved kan siges at producere, transmittere eller distribuere elektricitet. Hvis Energi Midt Handel A/S, Energi Midt A/S og Energi Midt Holding a.m.b.a. ikke selv producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved en spænding på 500 V eller derover, vil de pågældende selskaber efter Justitsministeriets opfattelse således ikke være omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1. Jeg er enig med Justitsministeriet i at ud fra ordlyden af og forarbejderne til offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, omfatter bestemmelsen alene elforsyningsvirksomheder der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet. Jeg er på den baggrund også enig med Justitsministeriet i at virksomheder der alene driver anden form for virksomhed, f.eks. handel med elektricitet, ikke er omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1. Ligeledes er jeg enig med Justitsministeriet i at heller ikke virksomheder der uden selv at være omfattet af bestemmelsen, direkte eller indirekte måtte eje virksomheder der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved en spænding på 500 V 3/13

4 eller derover, er omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, idet de pågældende virksomheder ikke derved kan siges at producere, transmittere eller distribuere elektricitet. Jeg har lagt vægt på at det efter min opfattelse følger af en umiddelbar forståelse af ordlyden af bestemmelsen i offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1. Endvidere har jeg lagt vægt på at bestemmelsen i offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, må ses som en undtagelsesregel til udgangspunktet i lovens 1, stk. 1, om at alene den offentlige forvaltning er omfattet. Dette taler for at man skal være forsigtig med at foretage en udvidende fortolkning af bestemmelsen som fastlægger et materielt kriterium for de omfattede virksomheder. Ligeledes har jeg lagt vægt på at forarbejderne til bestemmelsen i offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, ikke ses at være inde på spørgsmålet om den situation hvor et selskab ikke selv udøver den omhandlede virksomhed, men ejer direkte eller indirekte selskaber der er omfattet, og forarbejderne taler således heller ikke for en anden fortolkning end den der umiddelbart følger af ordlyden af bestemmelsen. Hvis det herefter må lægges til grund at Energi Midt Handel A/S, Energi Midt A/S og Energi Midt Holding a.m.b.a. ikke selv producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved en spænding på 500 V eller derover, er disse selskaber efter min opfattelse ikke omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1. Da det efter de oplysninger jeg har modtaget fra Energi Midt, må lægges til grund at Energi Midt Handel A/S, Energi Midt A/S og Energi Midt Holding a.m.b.a. ikke selv producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved en spænding på 500 V eller derover, er disse selskaber efter min opfattelse ikke omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1. Jeg er herefter ud fra de foreliggende oplysninger enig i at alene Energi Midt Net A/S og Energi Midt Net Vest A/S er omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, mens det ikke er tilfældet for så vidt angår Energi Midt Holding a.m.b.a., Energi Midt A/S og Energi Midt Handel A/S. Jeg har derfor i medfør af ombudsmandslovens 7, stk. 4, alene mulighed for at bestemme at Energi Midt Net A/S og Energi Midt Net Vest A/S skal være omfattet af ombudsmandens virksomhed. Jeg har således ikke mulighed for at bestemme at Energi Midt Holding a.m.b.a., Energi Midt A/S og Energi Midt Handel A/S skal være omfattet af ombudsmandens kompetence. Min undersøgelse af sagen vil således alene kunne omfatte Energi Midt Net A/S og Energi Midt Net Vest A/S, men ikke Energi Midt Holding a.m.b.a., Energi Midt A/S og Energi Midt Handel A/S. 4/13

5 Jeg har i medfør af ombudsmandslovens 7, stk. 4, bestemt at Energi Midt Net A/S og Energi Midt Net Vest A/S skal være omfattet af ombudsmandens virksomhed. Klagen over sagsbehandlingstiden Du har klaget til mig over sagsbehandlingstiden i sagen om aktindsigt. Jeg har besluttet ikke at iværksætte en undersøgelse i anledning af din klage over sagsbehandlingstiden hos Energi Midt Net A/S og Energi Midt Net Vest A/S. Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). Jeg har lagt vægt på at Energi Midt den 14. januar 2011 har taget stilling til din anmodning om aktindsigt for så vidt angår oplysninger hos Energi Midt Net A/S og Energi Midt Net Vest A/S og samtidig har beklaget sagsbehandlingstiden. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Sagsfremstilling Journalist A klagede i af 13. december 2010 til mig over sagsbehandlingstiden hos Energi Midt i en sag om aktindsigt. Det fremgik at han havde anmodet om aktindsigt i en række oplysninger hos Energi Midt Holding a.m.b.a., Energi Midt A/S, Energi Midt Net A/S, Energi Midt Net Vest A/S og Energi Midt Handel A/S. Den 22. december 2010 skrev jeg bl.a. følgende til A: Det bestemmes i 7, stk. 1, 1. pkt., i ombudsmandsloven (lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand som ændret bl.a. ved lov nr. 502 af 12. juni 2009) at ombudsmandens virksomhed omfatter alle dele af den offentlige forvaltning. Det betyder bl.a. at virksomheder organiseret i selskabsform som f.eks. de omhandlede Energi Midt-selskaber som udgangspunkt ikke er omfattet af ombudsmandens virksomhed da de ikke er en del af den offentlige forvaltning. Det bestemmes imidlertid i ombudsmandslovens 7, stk. 4, at [s]åfremt selskaber, institutioner, foreninger m.v. ved lov eller administrativt helt eller delvis inddrages under de regler og principper, der gælder for den offentlige forvaltning, kan Ombudsmanden bestemme, at de pågældende organer i samme omfang skal være omfattet af Ombudsmandens virksomhed. 5/13

6 Hensigten med ombudsmandslovens 7 er at skabe overensstemmelse mellem ombudsmandens kompetence og anvendelsesområdet for bl.a. offentlighedsloven. I offentlighedslovens 1, stk. 1, bestemmes det at loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning. Ifølge lovens 1, stk. 2, gælder offentlighedsloven endvidere for bl.a. elforsyningsselskaber, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved spænding på 500 V eller derover. Jeg går umiddelbart ud fra at de Energi Midt-selskaber som er nævnt i din anmodning om aktindsigt, er omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, og dermed af offentlighedslovens regler om aktindsigt. I overensstemmelse med hensigten bag ombudsmandslovens 7 er jeg indstillet på i medfør af ombudsmandslovens 7, stk. 4, at bestemme at de omhandlede Energi Midt-selskaber skal være omfattet af ombudsmandens virksomhed. Før jeg tager stilling hertil, har jeg anmodet Energi Midt om at sende mig bemærkninger dels til spørgsmålet om hvorvidt de omhandlede Energi Midt-selskaber er omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, dels til at jeg er indstillet på at bestemme at selskaberne skal være omfattet af ombudsmandens virksomhed. Jeg har endvidere anmodet Dansk Energi som jeg efter det foreliggende kan se at bl.a. Energi Midt Holding a.m.b.a. er medlem af om at sende mig eventuelle bemærkninger til at jeg er indstillet på at bestemme at de omhandlede Energi Midt-selskaber skal være omfattet af ombudsmandens virksomhed. Ligeledes den 22. december 2010 skrev jeg til Energi Midt og Dansk Energi som anført i mit brev til A. I af 4. januar 2011 skrev Dansk Energi bl.a. følgende til mig: Det er Dansk Energis opfattelse, at offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, ikke kan udvides til at omfatte andre, end de i bestemmelsen specifikt nævnte selskaber, nemlig de selskaber, der enten producerer, transmitterer og/eller distribuerer elektricitet ved spænding på 500 V eller derover. Det bemærkes i den sammenhæng, at i den danske energibranche sondres der traditionelt mellem transmission hhv. distribution, sådan at al forsyning ved spænding under 120 kv (= V) kaldes distribution, mens al forsyning ved spænding på 120 kv eller derover kaldes transmission; forsyning ved spænding under 500 V foregår typisk kun mellem et kabelskab (i skel) og en forbrugsenhed, dvs. fra vejen og til forbrugerens egen ejendom (hovedsageligt ved spænding på blot 0,4 kv). 6/13

7 Selskaberne Energi Midt Holding a.m.b.a., Energi Midt A/S og Energi Midt Handel A/S udøver efter Dansk Energis overbevisning ikke nogen af de i bestemmelsen nævnte aktiviteter (produktion, transmission eller distribution), hvorimod selskaberne Energi Midt Net A/S og Energi Midt Net Vest A/S netop udøver transmission (distribution) af elektricitet. Det er på denne baggrund Dansk Energis samlede vurdering, at der ikke er hjemmel i ombudsmandslovens 7, stk. 4, jf. offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, til at bestemme, at selskaberne Energi Midt Holding a.m.b.a., Energi Midt A/S og Energi Midt Handel A/S skal være omfattet af Ombudsmandens virksomhed. I brev af 14. januar 2011 skrev Energi Midt bl.a. følgende til mig: Med henvisning til Ombudsmandens skrivelse af skal vi meddele, at af de nævnte selskaber er efter vores opfattelse alene Energi Midt Net A/S og Energi Midt Net Vest A/S omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, da det alene er disse selskaber, der beskæftiger sig med produktion, transmission eller distribution af elektricitet som anført i loven. De øvrige nævnte selskaber beskæftiger sig med følgende: Energi Midt Holding AmbA: Dette selskab er et rent holdingselskab, som er eneaktionær i Energi Midt A/S og driver virksomhed gennem dette selskab og dets datterselskaber, herunder net- og forsyningspligtvirksomhed mv. Energi Midt A/S: Dette selskab forestår den overordnede administration for de øvrige virksomheder i koncernen, men driver ikke selv virksomhed med produktion, transmission eller distribution af el. Energi Midt Handel A/S: Dette selskab forestår salg af el til erhvervsvirksomheder og private. Samtidig skal vi meddele, at vi ikke har bemærkninger til, at Ombudsmanden er indstillet på at lade de selskaber, som er omfattet af offentlighedsloven tillige være omfattet af Ombudsmandens virksomhed, jf. ombudsmandslovens 7. Ligeledes ved et brev af 14. januar 2011 tog Energi Midt stilling til A s anmodning om aktindsigt. Energi Midt skrev at alene Energi Midt Net A/S og Energi Midt Net Vest A/S var omfattet af offentlighedsloven, og Energi Midt gav her- 7/13

8 efter A aktindsigt i oplysninger vedrørende disse selskaber. Energi Midt beklagede samtidig sagsbehandlingstiden. Den 21. februar 2011 skrev jeg bl.a. følgende til A: Det er opfattelsen hos Dansk Energi og Energi Midt at tre af Energi Midtselskaberne ikke udøver virksomhed som omtalt i offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, da de ikke producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet. Jeg vedlægger en kopi af Dansk Energis udtalelse af 4. januar 2011 og Energi Midts udtalelse af 14. januar Spørgsmålet er om disse tre selskaber hvis de ikke selv kan anses for omfattet af ordlyden af bestemmelsen i offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, da de ikke producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet via direkte eller indirekte ejerskab af selskaber der er omfattet af bestemmelsen, også selv må anses for omfattet. På baggrund af udtalelserne fra Dansk Energi og Energi Midt finder jeg det mest korrekt at jeg før jeg tager stilling til spørgsmålet om min kompetence i medfør af ombudsmandslovens 7, stk. 4, som afhænger af om selskaberne er omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1 hører Justitsministeriet om hvorvidt de tre selskaber efter Justitsministeriets opfattelse kan anses for omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1. Jeg bemærker at offentlighedsloven hører under Justitsministeriets ressortområde. Jeg vedlægger en kopi af mit brev til Justitsministeriet. Ligeledes den 21. februar 2011 anmodede jeg Justitsministeriet om en udtalelse. Jeg skrev bl.a. følgende: Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 3. udgave (1998), side 68 ff, og Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 283 f, omtaler ikke denne situation med selskaber der ikke selv udøver den virksomhed der angives i offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, men ejer direkte eller indirekte selskaber der er omfattet. I forslaget til offentlighedsloven var bestemmelsen i offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, formuleret anderledes end den det endte med at blive. Den lød på selskaber, institutioner, foreninger m.v., der driver elforsyningsvirksomhed, hvortil der efter lov om elforsyning kræves bevilling. I lovforslagsbemærkningerne blev det anført at de større elforsyningsvirksomheder som efter elforsyningsloven skulle have bevilling, umiddelbart var omfattet af offentlighedsloven, mens elforsyningsvirksomheder som alene distribuerede el, ikke skulle have bevilling efter elforsyningsloven og derfor ikke ville være omfattet af offentlighedsloven. 8/13

9 Under behandlingen af lovforslaget i Folketinget blev bestemmelsen ændret til den gældende formulering. Herefter var (større) distributionsanlæg også omfattet. I bemærkningerne til ændringen (Folketingstidende , tillæg B, sp. 112 ff og sp. 237 f) er det anført at den fastsatte grænse på 500 V svarer til den grænse der efter den daværende elforsyningslovs 9 var afgørende for om en elforsyningsvirksomhed var omfattet af elforsyningslovens regler om prisberegning m.v. Forarbejderne til bestemmelsen i offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, ses heller ikke at være inde på spørgsmålet om den situation hvor et selskab ikke selv udøver den virksomhed der angives i offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, men ejer direkte eller indirekte selskaber der er omfattet. Jeg skal på den baggrund anmode Justitsministeriet om en udtalelse om hvorvidt de tre selskaber Energi Midt Handel A/S, Energi Midt A/S og Energi Midt Holding AmbA efter Justitsministeriets opfattelse må anses for omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1. Jeg modtog herefter Justitsministeriets udtalelse af 17. juni Her har Justitsministeriet skrevet bl.a. følgende: 2. Offentlighedsloven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. lovens 1, stk. 1. Institutioner, der er organiseret i selskabsform som eksempelvis aktie-, andels- og interessentskaber kan ikke henregnes til den offentlige forvaltning og falder derfor som udgangspunkt uden for offentlighedslovens anvendelsesområde. Med offentlighedslovens 1, stk. 2, udvides lovens anvendelsesområde imidlertid til at omfatte visse større energiforsyningsvirksomheder, naturgasforsyningsvirksomheder og kollektive varmeforsyningsanlæg. Det følger af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, at loven gælder for elforsyningsvirksomheder, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved spænding på 500 V eller derover. Bestemmelsen i lovens 1, stk. 2, nr. 1, blev indsat ved lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen. Forslaget til loven blev første gang fremsat den 15. marts 1984 og genfremsat den 3. oktober Begge forslag der bortfaldt, da de ikke blev færdigbehandlet inden folketingsårets udløb indeholdt ikke forslag 9/13

10 om, at offentlighedsloven skulle gælde for selskaber, institutioner, foreninger m.v., der driver elforsyningsvirksomhed. I det lovforslag, der blev genfremsat den 2. oktober 1985, var der som noget nyt foreslået indsat en bestemmelse i 1, stk. 2, hvorefter offentlighedsloven ud over for den offentlige forvaltning skulle gælde for større elforsynings-, naturgasforsynings- og fjernvarmeforsyningsvirksomheder. Det fremgik således af lovforslagets 1, stk. 2, nr. 1, at loven skulle gælde for selskaber, institutioner, foreninger m.v., der driver elforsyningsvirksomhed, hvortil der efter lov om elforsyning kræves bevilling. Af bemærkningerne til denne bestemmelse fremgår bl.a. følgende (Folketingstidende 1985/86, tillæg A, sp. 203 f.): Efter det tidligere fremsatte lovforslag ville privatretligt organiserede selskaber, der driver el-, gas- eller varmeforsyningsvirksomhed, ikke umiddelbart være omfattet af loven, og der ville normalt heller ikke ved bekendtgørelse kunne træffes bestemmelse om, at de skulle være omfattet af loven. Under folketingets behandling af lovforslaget i folketingssamlingen 1984/85 viste der sig imidlertid at være almindelig interesse for umiddelbart at inddrage de større virksomheder inden for de nævnte områder under offentlighedsloven. I det foreliggende lovforslag er der derfor som stk. 2 medtaget en bestemmelse, hvorefter loven ud over for den offentlige forvaltning endvidere umiddelbart skal gælde for større elforsynings-, naturgasforsyningsog fjernvarmeforsyningsvirksomheder. Efter bestemmelsen i stk. 2, nr. 1, er de større elforsyningsvirksomheder, som efter elforsyningsloven skal have bevilling, umiddelbart omfattet af offentlighedsloven. Elforsyningsvirksomheder, som alene distribuerer elektricitet, skal ikke have bevilling efter elforsyningsloven og vil således heller ikke være omfattet af offentlighedsloven. Under Folketingets behandling af lovforslaget blev der af justitsministeren fremsat et ændringsforslag, jf. herved Retsudvalgets betænkning afgivet den 28. november 1985, hvorefter bestemmelsen i 1, stk. 2, nr. 1, blev ændret til dens nuværende formulering. Af bemærkningerne til ændringsforslaget fremgår følgende (Folketingstidende 1985/86, tillæg B, sp. 113): Bestemmelsen indebærer, at alle elforsyningsvirksomheder, der producerer eller fordeler elektricitet ved spændinger på 500 V eller derover, omfattes af offentlighedslovens regler. Den fastsatte grænse på 500 V svarer til den grænse, der efter elforsyningslovens 9 er afgørende for, 10/13

11 om en elforsyningsvirksomhed er omfattet af elforsyningslovens regler om prisberegning m.v. Det skal i øvrigt bemærkes, at Retsudvalget i forbindelse med behandlingen af forslaget til en ny offentlighedslov, der blev fremsat den 2. oktober 1985, stillede spørgsmål om, hvorvidt justitsministeren ville drage omsorg for, at NESA Nordsjællands Elektricitetsaktieselskab blev omfattet af offentlighedsloven (spørgsmål nr. 1 fra Retsudvalget vedrørende lovforslaget). I besvarelsen af dette spørgsmål anførte Justitsministeriet følgende (Folketingstidende 1985/86, tillæg B, sp. 237): Ved udarbejdelsen af bestemmelsen i 1, stk. 2, i forslaget til lov om offentlighed i forvaltningen blev der i forbindelse med afgrænsningen af, hvilke større energiforsyningsselskaber der skal omfattes af en offentlighedsordning, af lovtekniske grunde lagt vægt på så vidt muligt at anvende en afgrænsning, der i forvejen er kendt i energiforsyningslovgivningen. For elforsyningsvirksomheders vedkommende valgtes den samme afgrænsning, som gælder med hensyn til spørgsmålet, om der til elforsyningsvirksomhed kræves bevilling. Der er dog efter justitsministeriets opfattelse ikke noget til hinder for, at der ved udformningen af offentlighedslovens bestemmelse om, hvilke elforsyningsvirksomheder der skal omfattes af en offentlighedsordning, vælges en anden afgrænsning, således at NESA og andre tilsvarende distributionsselskaber umiddelbart omfattes af loven. En ændring af lovforslaget med henblik herpå kan affattes således: Til 1 Stk. 2, nr. 1, affattes således: 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved spænding på 500 V eller derover,. Bestemmelsen indebærer, at alle elforsyningsvirksomheder, der producerer eller fordeler elektricitet ved spændinger på 500 V eller derover, omfattes af offentlighedslovens regler. Omfattet af bestemmelsen er alle distributionsanlæg bortset fra nogle enkelte meget små anlæg, der alene forsyner et mindre antal private forbrugere. Distributionsanlæg, herunder NESA, der forsyner erhvervsvirksomheder og/eller et større antal private forbrugere, vil være omfattet af bestemmelsen. Bestemmelsen omfatter endvidere transformerstationer, dvs. anlæg, der normalt forsyner et mindre område end distributi- 11/13

12 onsanlæggene. De transformerstationer, der herefter omfattes af bestemmelsen i 1, stk. 2, nr. 1, har imidlertid en sådan størrelse, at det efter justitsministeriets opfattelse ikke vil være urimeligt at inddrage dem under en offentlighedsordning. Den fastsatte grænse på 500 V er således også den grænse, der efter elforsyningslovens 9 er afgørende for, om en elforsyningsvirksomhed er omfattet af elforsyningslovens regler om prisberegning m.v., hvorfor de nævnte transformerstationer også må antages at have praktisk administrativ mulighed for at kunne inddrages under offentlighedsloven. I den dagældende elforsyningslov (lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning) fremgik det af 1, stk. 2, at der ved elforsyning skulle forstås produktion, transmission og distribution af elektricitet fra stationære anlæg samt ind- og udførsel af elektricitet. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgik bl.a. følgende (Folketingstidende 1974/75, 2. samling, tillæg A, sp. 3469): Bestemmelsen i stk. 2 definerer begrebet elforsyning, som bortset fra ikke-stationære elanlæg (f.eks. anlæg i biler, tog, skibe og fly) principielt omfatter alle former for elektricitetsproduktion og levering af denne, hvad enten dette sker for egen regning eller som det er tilfældet for mange transformerforeningers vedkommende for andres regning. 3. Som det fremgår af ordlyden af og forarbejderne til offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1 sammenholdt med ordlyden af og forarbejderne til den elforsyningslov, der var gældende på tidspunktet for indførelsen af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1 omfatter bestemmelsen alene elforsyningsvirksomheder, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet. Det er på denne baggrund Justitsministeriets opfattelse, at virksomheder, der alene driver anden form for virksomhed, f.eks. handel med elektricitet, ikke er omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1. Denne bestemmelse omfatter efter Justitsministeriets opfattelse heller ikke virksomheder, der uden selv at være omfattet af bestemmelsen, direkte eller indirekte måtte eje virksomheder, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved en spænding på 500 V eller derover, idet de pågældende virksomheder ikke derved kan siges at producere, transmittere eller distribuere elektricitet. Hvis Energi Midt Handel A/S, Energi Midt A/S og Energi Midt Holding a.m.b.a. ikke selv producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved en spænding på 500 V eller derover, vil de pågældende selskaber efter Justitsministeriets opfattelse således ikke være omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr /13

13 Det bemærkes i øvrigt, at i det omfang der er tale om en elforsyningsvirksomhed, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved en spænding på 500 V eller derover, vil offentlighedsloven gælde for hele virksomheden og ikke alene den virksomhed, der kan betegnes som produktion, transmission eller distribution af elektricitet. Det anførte indebærer, at såfremt den pågældende elforsyningsvirksomhed omfattet af offentlighedslovens 1, stk. 2, nr. 1, ved siden af produktion, transmission eller distribution af elektricitet driver anden form for virksomhed f.eks. handel med elektricitet vil denne virksomhed også være omfattet af loven. 13/13

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Aktindsigt i en ministers randbemærkninger på AIDSredegørelse

Aktindsigt i en ministers randbemærkninger på AIDSredegørelse Aktindsigt i en ministers randbemærkninger på AIDSredegørelse Udtalt, at Sundhedsministeriet ikke med hjemmel i offentlighedslovens 7 vedrørende internt arbejdsmateriale kunne afslå aktindsigt i en tidligere

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Forståelse af bestemmelsen i 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven om undtagelse fra offentlighedsloven af visse sager og dokumenter

Forståelse af bestemmelsen i 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven om undtagelse fra offentlighedsloven af visse sager og dokumenter 2012-23 Forståelse af bestemmelsen i 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven om undtagelse fra offentlighedsloven af visse sager og dokumenter 15. november 2012 På baggrund af en konkret sag behandlede

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014 2014-30 En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed En advokat bad på vegne af en klient en underentreprenør på metrobyggeriet ombudsmanden om at iværksætte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 5. august 2016 Udskriftsdato: 31. august 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013 2013-22 Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel En journalist klagede til ombudsmanden over Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 4. juni 2014 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 4. juni 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Ravdex A/S og FynsNet a.m.b.a. OVER

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere