Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016"

Transkript

1 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

2 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen, i januar 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING FRISTER FOR INDSENDELSE AF SKEMAET NYT I OPRETTELSE AF SKEMA ØKOLOGISK AREALTILSKUD OG ANDRE MILJØTILSAGN UNDTAGELSEN OM 2,3 DE/HA ÆNDRINGER TIL ET ALLEREDE INDSENDT SKEMA SÅDAN UDFYLDER DU DE ENKELTE SIDER GØDNINGSKVOTE OG EFTERAFGRØDER MARKPLAN BEREGNING AF GØDNINGSKVOTE Særligt om Økologisk Arealtilskud OPGØRELSE AF EFTERAFGRØDER 2015/ INDBERETNING AF EFTERAFGRØDER FOR EFTERÅRET TILKNYTNING AF ELEKTRONISK MARKKORT TIL SKEMAET SÅDAN INDSENDER DU SKEMAET

4 1. Indledning I det følgende kan du få vejledning i at oprette og indsende skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Du kan læse mere om reglerne om efterafgrøder og gødskning i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2015/2016, som du finder på Indberetningen skal ske digitalt i Tast selv-service. Skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder består af siderne Markplan, Beregning af gødningskvote, Opgørelse af efterafgrøder 2015/2016, og Indberetning af eftergrøder I skemaet kan du indberette følgende: Ansøgning om anvendelse af 2,3 DE/ha, undtagelsen fra Nitratdirektivet Gødningskvoteberegning for planperioden 2015/2016 Opgørelse af efterafgrøder og alternativer for planperioden 2015/2016 Indberetning af pligtige efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder for planperioden 2016/2017 (efterafgrøder etableret i efteråret 2016) Du kan ikke indberette MFO-efterafgrøder i skemaet Gødningskvote og efterafgrøder ; dette gør du i Fællesskemaet. Vi anbefaler, at du indsender dit Fællesskema 2016 før du udfylder skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016, da du så får forudfyldt mange af felterne. Du kan kun overføre oplysninger fra Markplanen i Fællesskema til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016, hvis du har indsendt Fællesskemaet. Hvis du ikke har et CVR-nr., kan du indberette på CPR-nr. Bemærk dog, at oplysninger om efterafgrøder skal indberettes på dit CVR-nr., hvis du er med i Register for Gødningsregnskab. 2. Frister for indsendelse af skemaet Økologiske Arealtilskud eller undtagelsen fra Nitratdirektivet Hvis du har søgt Økologisk Arealtilskud eller anvender undtagelsen fra Nitratdirektivet om 2,3 DE/ha, skal du indsende siderne Beregning af Gødningskvote og Markplan senest den 21. april Pligtige efterafgrøder Hvis du er omfattet af reglerne om pligtige efterafgrøder i planperioden 2015/2016, skal du udfylde og indsende siden Opgørelse af efterafgrøder 2015/2016 senest den 21. april

5 Efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder Hvis du i efteråret 2016 udlægger efterafgrøder, eller anvender alternativer til efterafgrøder, skal du udfylde og indsende siden Indberetning af efterafgrøder for efteråret 2016 senest den 31. august Dog er fristen for indberetning af Tidlig såning som alternativ til efterafgrøder 10. september Konvertering af mellemafgrøder Fristen for indberetning af konvertering af mellemafgrøder til pligtige efterafgrøder er 10. oktober Nyt i 2016 Layout Den blå bjælke foroven, der viser de forskellige faner i skemaet, gentages nederst i skemaet. Beregning af gødningskvote Hvis du har ansøgt om Økologisk Arealtilskud, vises din reelle (reducerede) kvote i felt M nederst på siden. Læs mere om dette i afsnit 8.3. Beregning af gødningskvote. Opgørelse af efterafgrøder I felt E, Krav til pligtige efterafgrøder vises nu også krav til efterafgrøder i %: Modtaget efterafgrøder fra ophørt virksomhed Der er kommet et nyt felt under felt I, hvor du skal markere, hvis efterafgrøderne er modtaget fra en virksomhed som er ophørt. Funktionen Sortér marker Du kan nu sortere marker i markplanen i numerisk rækkefølge ved at vælge funktionen Sortér marker. Tilknytning af IMK kort Hvis du har tilknyttet et IMK kort til dit skema, kan dette ikke slettes, men kun erstattes af et andet IMK kort af samme type. 5

6 4. Oprettelse af skema Hvis du tidligere har indberettet skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder, er det nye skema allerede oprettet (se fremgangsmåde under afsnit 7). Er det derimod første gang du skal indberette skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder, skal du oprette skemaet først. Se fremgangsmåde herunder. 1. Gå ind på hjemmesiden: 2. Klik på Tast selv-service under Genveje på forsiden 3. Klik derefter på Log på nederst på siden 4. Log på ved hjælp af NemID 5. Vælg fanebladet Skemaer 6. Klik på Opret nyt skema 7. Klik på fanen Alle 6

7 8. Ved at klikke på den lille trekant kan du under Institution vælge NaturErhvervstyrelsen 9. Under område vælges Gødning og Efterafgrøder 10. Klik på Søg 11. Klik på krydset til venstre for navnet på skemaet 12. Vælg skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 ved at klikke på Opret 13. Vælg ok 7

8 14. For at få skemaet frem klikker du på Hent. Der kan gå nogle minutter før skemaet kommer frem, og det kan være nødvendigt at klikke på Hent flere gange 15. Skemaet kommer frem under Skemaer der ikke er indsendt 16. Klik på skemaet for at åbne det 5. Økologisk Arealtilskud og andre miljøtilsagn Hvis du søger om udbetaling af Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 36 og 37), og samtidig er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, er det en betingelse, at du udfylder og indsender siderne Markplan og Beregning af Gødningskvote. Ved at indsende disse to sider opfylder du kravet om beregning af gødningskvote. Hvis du søger om udbetaling af Miljøbetinget tilskud juletræer og pyntegrønt (tilsagnstype 26), tilskud til Miljøvenlig drift af græs (tilsagnstype 4) eller tilskud til Pleje af græs (tilsagnstype 5), skal du udfylde siden Markplan, hvor gødningskvoten bliver reduceret. Du behøver ikke at indsende skemaet, medmindre du er forpligtet af anden grund, men du skal opbevare det på din bedrift og kunne fremvise det ved en eventuel kontrol. 8

9 Hvis du er pligtig til at udlægge efterafgrøder, skal du udfylde siderne Opgørelse af efterafgrøder 2015/2016 og Indberetning af efterafgrøder for efteråret Undtagelsen om 2,3 DE/ha Hvis du ønsker at anvende undtagelsen fra Nitratdirektivet for kvægbrug om 2,3 DE/ha for planperioden 2015/2016, er det et krav, at du ansøger om dette i Tast selv-service. Det gør du ved at sætte kryds i felt C på siden Beregning af gødningskvote. Hvis du alligevel ikke ønsker at gøre brug af 2,3 DE-undtagelsen, kan du til enhver tid fjerne krydset i skemaet. Hvis du ansøger om at benytte undtagelsen, er det et krav, at du udfylder og indsender siderne Markplan samt Beregning af kvælstofkvote. Læs mere herom i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2015/2016, som kan findes på 7. Ændringer til et allerede indsendt skema Hvis du har rettelser eller tilføjelser til et allerede indsendt skema, eller hvis du for eksempel mangler at udfylde siderne vedrørende efterafgrøder, men allerede har udfyldt siderne Markplan og Beregning af gødningskvote, skal du åbne fanebladet Skemaer. Nederst på siden under Skemaer der er indsendt, åbner du en version af det indsendte skema ved at klikke på Opret under Opret ændring, som står yderst til højre, markeret herunder med rødt. Når du har klikket på Opret, vil skemaet blive vist under Skemaer der ikke er indsendt, markeret herunder med blåt. Skemaet kan nu åbnes og redigeres. Når du er færdig, skal du huske at vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder inden skemaet indsendes på ny. 9

10 8. Sådan udfylder du de enkelte sider Ved at klikke på de blå spørgsmålstegn i skemaet, kan du få flere oplysninger om, hvordan du udfylder skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Du kan få forudfyldt og beregnet en del felter ved at vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Denne opdatering af skemaet bør foretages hver gang du har lavet ændringer i skemaet, og skal foretages inden skemaet indsendes. Start med at klikke på trekanten ud for vælg funktion øverst i venstre hjørne og vælg Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Klik derefter på Udfør Markplan Hvis du søger om Økologisk Arealtilskud eller benytter undtagelsen om 2,3 DE/ha, er det en betingelse, at du udfylder og indsender siden med Markplan, samt siden Beregning af Gødningskvote. For alle andre er det frivilligt, om de vil udfylde siderne med Markplan og Beregning af gødningskvote. Hvis du har udfyldt og indsendt Fællesskemaet, kan du med fordel overføre data fra Fællesskemaets markplan til markplanen i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder. 10

11 Sådan udfyldes markplanen trin for trin, hvis du har indberettet dit Fællesskema 1. Vælg funktionen Hent markplan fra fællesskema og klik på udfør 2. Tjek at markerne er korrekt indlæst i markplanen 3. Vælg dernæst funktionen Indlæs forfrugt og jordbundstype fra sidste år og klik på udfør. Du kan kun anvende denne funktion, med overførsel af forfrugt og jordbundstype data, hvis du udfyldte og indsendte gødningskvoteskemaet sidste år. Hvis ikke, må du udfylde kolonnerne manuelt 4. Tjek at kolonnerne forfrugt og jordbundstype (standard eller ændret) er udfyldt for alle marker 5. Hvis du har efterafgrøder eller udlæg, udfyld da kolonne 11 og 12 Efterafgrøder, udlæg 6. Hvis din kvælstofkvote skal korrigeres, skal du gøre dette i kolonne 17, Nkorrektion. Du skal korrigere din kvælstofkvote, i kolonne 17 N-korrektion, hvis du har forhøjet udbytte eller tilsagn til visse miljø- og økologiordninger. Hvis du søger Økologisk Arealtilskud, korrigeres kvoten automatisk, og du skal ikke udfylde kolonne Vælg funktionen Opdater skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder og klik på udfør 8. Tjek at harmoniarealet er korrekt (afkrydsning i kolonne 7 Harmoniareal ) 9. Tjek dernæst, at der er beregnet en N-kvote i kolonne 20 N-kvote i alt pr. mark 10. Udfyld herefter siden Beregning af gødningskvote 11

12 Kolonne 4, fradragsarealer I denne kolonne skal du fratrække de dele af marken som ikke har en kvælstofkvote. Det kan for eksempel være: Randzoner Vandboringer GLM fortidsminder GLM søer Vildtstriber Korrektioner af kvælstofkvoten Du skal korrigere din kvælstofkvote, hvis du har forhøjede udbytter eller tilsagn til miljøog økologiordninger. Du retter kvoten for hver enkelt mark ved at udfylde kolonne 17, N-korrektion. Du skal angive den forhøjede eller reducerede kvote i kg N/ha. Hvis en del af en mark ikke må få gødning, for eksempel hvis der er en vandboringsbeskyttelseszone på marken, skal du fratrække arealet i kolonne 4 Fradragsarealer. Har du en miljøgodkendelse, skal du ligeledes huske at korrigere for vilkårene i denne. Særligt for Økologisk Arealtilskud Hvis du søger Økologisk Arealtilskud, skal du udføre punkt 1 til 5, beskrevet i afsnit 8.2, og herefter vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder vil din kvote blive beregnet på siden Beregning af gødningskvote og du skal ikke korrigere for Økologisk Arealtilskud i kolonne 17, N-korrektion. Flere afgrøder pr. mark Hvis du har flere afgrøder pr. mark pr. sæson, skal du udfylde tabellen Flere afgrøder pr. mark pr. sæson. Efterafgrøder eller udlæg skal ikke angives i dette skema, men skal fremgå af markplanen i kolonne 11 Efterafgrøder, udlæg. Hovedafgrøde i markplanen kan være forskellig fra Fællesskemaet Vær opmærksom på, at din hovedafgrøde i dit Fællesskema ikke nødvendigvis er hovedafgrøden i Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet. I Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet er hovedafgrøden den afgrøde, der er på arealet i længst tid i hovedvækstperioden. I Fællesskemaet er hovedafgrøden den afgrøde, som findes på arealet i perioden 15. maj til 25. juli. 12

13 Udfyld markplanen manuelt Hvis du ikke ønsker at bruge de oplysninger, du har angivet i dit Fællesskema, eller mangler en mark, er det muligt at udfylde markplanen manuelt. Klik på Indsæt mark for at indsætte en ny mark i skemaet. Du skal som minimum udfylde følgende kolonner: Kolonne 1 Marknummer Kolonne 2 Markbloknummer Kolonne 3 Areal Kolonne 6 Jordbundstype Kolonne 9 Hovedafgrøde Kolonne10 Forfrugt Kvælstofkvote for den enkelte mark I kolonne 20 N-kvote i alt pr. mark beregnes kvælstofkvoten for den enkelte mark. Den beregnes som kg N/mark og summeres i bunden af kolonnen. Summen i kolonne 20 er ikke den endelige kvote for bedriften, idet der ikke tages højde for fradrag for eftervirkning af pligtige efterafgrøder dyrket sidste år, træk eller tillæg til kvoten som følge af manglende eller ekstra efterafgrøder. Bedriftens korrigerede kvælstofkvote, som er bedriftens endelige kvælstofkvote, se i felt M på siden Beregning af gødningskvote. 13

14 8.3. Beregning af gødningskvote Hvis du søger Økologisk Arealtilskud, eller anvender undtagelsen på 2,3 DE/ha, er det en betingelse, at du udfylder og indsender siden Markplan samt siden Beregning af gødningskvote. For alle andre er det frivilligt, om man vil udfylde disse sider. Selvom du ikke har pligt til at udfylde siden Beregning af gødningskvote, er der flere fordele for dig ved at udfylde siden alligevel. Udfyld først siden Markplan som beskrevet i afsnit 8.2. Kvoten beregnes ud fra de planlagte afgrøder (mark, areal, afgrøde), afgrøder dyrket sidste år (forfrugt), jordbundstype og efterafgrøder, samt kvælstofprognosen. Fordele ved at beregne din gødningskvote i Tast selv-service: Et eventuelt krav om gødningskvoteberegning opfyldes Kvælstofkvoten beregnes ud fra de indtastede oplysninger og forudfyldes i gødningsregnskabet. Du skal dog huske at korrigere kvoten, hvis du har haft ændringer i løbet af planperioden Du har dokumentation for din kvælstofkvote, hvis den er lavet inden for tidsfristen Du kan se hvor mange ha med pligtige efterafgrøder, du har udlagt i planperioden Hvis du er planteavler, og ikke har modtaget husdyrgødning, vil du muligvis kunne undgå at skulle indsende gødningsregnskab. Du vil i givet fald blot modtage en opgørelse over dit gødningsforbrug, som du dog skal kontrollere rigtigheden af Du kan også lave kvoteberegningen uden at indsende den, men så har du ikke dokumentation for eventuelle ændringer i forhold til oplysningerne anført i Fællesskemaet Felt H: Korrektion for N-prognose Kvælstofprognosen offentliggøres i marts måned. Indsender du et skema før prognosen er offentliggjort, vil din kvote efterfølgende automatisk blive genberegnet og fortrykt i felt 501 i dit gødningsregnskab. Den nye kvælstofkvote kan du kun se, hvis du genberegne din kvote; i så fald skal du oprette en ændring til det indsendte skema (se hvordan i afsnit 7) og herefter vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. 14

15 Felt I: Bedriftens N-kvote Felt I angiver bedriftens kvælstofkvote før korrektioner for fradrag for eftervirkning af pligtige efterafgrøder, træk eller tillæg som følge af manglende eller ekstra efterafgrøder. Kvoten i felt I beregnes som summen af kolonne 20 i markplanen, dog ikke hvis du har økologisk Arealtilskud (læg mere om dette under 8.3.1). Felt M: Bedriftens korrigerede N-kvote Felt M angiver bedriftens korrigerede kvælstofkvote, det vil sige den endelige kvælstofkvote, som angiver, hvor meget kvælstof, der må udbringes på bedriften. Kvoten i felt M beregnes som kvoten i Felt H, men tager også højde for kvælstofprognosen, fradrag for eftervirkning af efterafgrøder (felt J), træk i kvoten på grund af manglende efterafgrøder (felt K) samt overskud af efterafgrøder omdannet til N-kvote (felt L). Kvælstofprognosen bliver offentliggjort til marts Særligt om Økologisk Arealtilskud Felt E og F: Tilførsel af kvælstof (N) Markeringen i felt E overføres automatisk fra dit Fællesskema, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Din maksimale kvælstofkvote (felt F), beregnet som 60 hhv. 100 kg N gange dit harmoniareal. Felt I: Bedriftens N-prognose Bedriftens kvote, før korrektioner for fradrag/tillæg af efterafgrøder, overføres til felt I. Den maksimale kvote i felt F overføres til felt I, medmindre kvoten i kolonne 20 i markplanen er mindre end kvoten i felt F; i så fald er det kvoten fra markplanen, der overføres til felt I. Kvoten i felt I tager ikke højde for yderligere reduktion som følge af fradrag for eftervirkning af efterafgrøder (felt J) eller træk i kvoten på grund af manglende efterafgrøder (felt K). Din korrigerede kvote, som tager højde for disse faktorer, vises i felt M. Det er derfor kvoten i felt M, som viser hvor meget kvælstof du må udbringe på dine arealer. Felt M: Bedriftens korrigerede N-kvote Felt M er bedriftens korrigerede kvælstofkvote, det vil sige den endelige kvælstofkvote, som angiver, hvor meget kvælstof, der må udbringes på bedriften. Kvoten i felt M beregnes som kvoten i Felt I, men tager også højde for kvælstofprognosen (felt H), fradrag for eftervirkning af efterafgrøder (felt J), træk i kvoten på grund af manglende efterafgrøder (felt K) samt overskud af efterafgrøder omdannet til N-kvote (felt L). Kvælstofprognosen bliver offentliggjort til marts. 15

16 16

17 8.4. Opgørelse af efterafgrøder 2015/2016 På denne side indberetter du en opgørelse over efterafgrøder for planperioden 2015/2016 (efterafgrøder udlagt i efteråret 2015). Bemærk, at opgørelsen skal udfyldes i Tast selv-service, da opgørelsen ikke længere er en del af indberetningen af dit gødningsregnskab. I opgørelsen beregnes dit krav til efterafgrøder for planperioden 2015/2016, og du vælger, hvordan du vil opfylde dit krav om efterafgrøder. Du kan opfylde kravet om efterafgrøder på følgende måder: Efterafgrøder udlagt i 2015 eller alternativer fra planperioden 2015/2016 Opsparing af efterafgrøder eller alternativer fra tidligere planperioder Overdragelse af overskud fra en anden jordbruger Nedsættelse af planperiodens kvælstofkvote Hvis kravet ikke kan dækkes af efterafgrøder/alternativer, opsparing eller overdragelse fra anden jordbruger, vil kravet automatisk blive opfyldt ved at nedsætte din kvælstofkvote for indeværende planperiode (2015/2016). 17

18 Nedenfor gennemgås de enkelte felter på siden. Inden du går i gang med at udfylde siden, kan du med fordel vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder, som henter data fra sidste års indberetning samt dette års Fællesskema. Felt A: Pligtige efterafgrøder Angiv i dette felt om virksomheden er omfattet af krav om pligtige efterafgrøder i planperioden 2015/2016. Felt B: Udbragt gødning Markér i dette felt, om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha i planperioden 2013/2014. Du kan indlæse markeringen automatisk fra dit gødningsregnskab ved at vælge funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Felt C: Efterafgrødegrundareal 2015/2016 Hvis du har indsendt dit Fællesskema 2016, bliver arealet automatisk beregnet når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Efterafgrødegrundarealet beregnes ud fra markplanen i dit Fællesskema Felt D: Eventuelt ekstra krav til pligtige efterafgrøder som følge af en miljøgodkendelse Hvis du har en miljøgodkendelse med krav om ekstra efterafgrøder, skal kravet angives i dette felt. Du skal vælge, om du vil angive arealet i procent eller i ha. Felt E: Krav til pligtige efterafgrøder Efterafgrødekravet beregnes enten som 10 % eller 14 % af efterafgrødegrundarealet (felt C), afhængig af om der i planperioden 2013/2014 blev udbragt over eller under 0,8 DE/ha (angivet i felt B). Felt F: Overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder Dit opsparede overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder bliver indlæst i felt F. Feltet indlæses når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Overskud af efterafgrøder fra og med planperioden 2007/2008 frem til og med planperioden 2014/2015 indgår heri. Felt G og H: Pligtige efterafgrøder og alternativer i 2015 Arealet med efterafgrøder i 2015 (felt G), samt alternativer til efterafgrøder (felt H), indlæses fra skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Felterne indlæses når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Felt I og J: Modtaget og afgivet overskud af efterafgrøder Hvis du har modtaget (felt I) eller afgivet (felt J) et overskud af efterafgrøder, skal det oplyses her. Husk at være opmærksom på omregningsfaktoren, hvis du modtager eller 18

19 afgiver efterafgrøder. Hvis du har modtaget efterafgrøder fra en virksomhed der er lukket, skal dette markeres i feltet Modtaget fra ophørt virksomhed foran virksomhedes CVR-nr. i felt I. Læs mere herom i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler 2015/2016, afsnit Felt K: Opsparede efterafgrøder og alternativer Her vises hvor mange ha efterafgrøder, du har til rådighed i planperioden. Feltet beregnes som felt F + felt G + felt H + felt I felt J. Beregningen udføres, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Felt L: Opfyldelse af planperiodens krav Her beregnes, hvor stor en del af dit krav, der kan opfyldes med opsparede efterafgrøder. Hvis der for eksempel er et krav på 10 ha (felt E) og der er en opsparing på 6 ha (felt K), vil der stå 6 ha i felt L. Hvis ikke hele opsparingen af efterafgrøder skal bruges til at opfylde efterafgrøde kravet, skal mængden nedskrives i felt L. I eksemplet her vil man bruge 2 ha, der anføres i felt L, de resterende 8 ha (10-2) af kravet, bliver opfyldt ved nedsættelse af kvælstofkvote (felt M). Opsparingen af efterafgrøde til senere planperioder (angives i felt O) er 4 ha (6-2). Felt M: Resultat I feltet vises resultatet af opgørelsen. Feltet beregnes som opsparede efterafgrøder og alternativer (felt K) minus kravet (felt E), medmindre du har ændret på, hvordan du vil opfylde planperiodens krav (felt L). Hvis du har ændret i felt L, beregnes felt M som det angivne tal i felt L minus kravet (felt E). Hvis resultatet i felt M er et negativt antal ha, bliver din kvælstofkvote automatisk nedsat. Hvor mange kg N, kvoten nedsættes med, vises også i felt M. Omregningsfaktoren er hhv. 56 og 85 (jf. afsnit i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler), afhængig af om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha. Mængden i kg N bliver desuden vist i felt K (Træk i kvoten på grund af manglende efterafgrøder) på siden Beregning af gødningskvote. Når du skal udfylde dit gødningsregnskab for 2015/2016, vil mængden fremgå af felt 502 i gødningsregnskabet. Felt N: Overskud omdannet til kvælstofkvote 2015/2016 Hvis du ønsker at omdanne et overskud af efterafgrøder til kvælstofkvote i planperioden 2015/2016, skal antal ha angives i felt N. Den ekstra kvote i kg N bliver desuden vist i felt L på siden Beregning af gødningskvote (Overskud af efterafgrøder omdannet til N- kvote). Omregningsfaktoren er hhv. 32 og 69 (jf. afsnit i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler), afhængig af om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha. Når du skal udfylde dit gødningsregnskab for 2015/2016, vil mængden fremgå af felt 503 i gødningsregnskabet. 19

20 Felt O: Overskud af efterafgrøder, der overføres til næste planperiode I dette felt vises, hvor stor en del af dine opsparede efterafgrøder, der bliver overført til næste planperiode. 20

21 8.5. Indberetning af efterafgrøder for efteråret 2016 Hvis du forventer at være omfattet af krav om pligtige efterafgrøder i planperioden 2016/2017, skal du på denne side indberette, hvor stort et areal, du udlægger med pligtige efterafgrøder. Du skal ligeledes indberette, hvis du anvender alternativer til efterafgrøder. Du kan ikke indberette MFO-efterafgrøder i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder. MFO-efterafgrøder skal indberettes i Fællesskemaet. Bemærk, at selvom du har indberettet et areal med MFO-efterafgrøder i Fællesskemaet, skal du indberette dine pligtige efterafgrøder i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder. Du må ikke overanmelde dit areal med pligtige efterafgrøder i Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet, men opgive det faktisk udlagte areal. Arealet med pligtige efterafgrøder kan rettes til og med 31. august Du kan læse mere om reglerne om pligtige efterafgrøder i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler, kapitel 5. Nedenfor gennemgås de enkelte felter på siden. Felt A: Pligtige efterafgrøder der udlægges i efteråret 2016 Her angives det samlede areal med pligtige efterafgrøder, som udlægges i efteråret 2016 (afgrødekode 968). Hvis du har udfyldt siden Markplan, bliver arealet overført automatisk, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Hvis du ikke har udfyldt markplanen, skal du selv skrive efterafgrødearealet i felt A. 21

22 Felt B: Energiafgrøder Brug af energiafgrøder som alternativ til efterafgrøder. Hvis du har udfyldt siden Markplan, bliver arealet beregnet, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Hvis ikke, skal du selv udfylde arealet i feltet. Arealer med energiafgrøder (lavskov), der anvendes som MFO-lavskov, kan ikke samtidig tælle med som et alternativ til pligtige efterafgrøder. Felt C: Mellemafgrøder Areal med mellemafgrøder udlagt i efteråret Hvis du har udfyldt siden Markplan, bliver arealet beregnet, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og efterafgrøder. Hvis ikke, skal du selv udfylde arealet i feltet. Arealet omregnes til efterafgrøder, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og Efterafgrøder. Du kan konvertere mellemafgrøder til pligtige efterafgrøder frem til 10. oktober Dette gøres ved at nedskrive arealet med mellemafgrøder i felt C og opskrive arealet med pligtige efterafgrøder i felt A. Felt D: Afbrænding af fiberfraktion fra husdyrgødning i planperioden 2015/2016 Her skal du angive mængden af DE det drejer sig om. Mængden omregnes til efterafgrøder, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og Efterafgrøder. Felt E: Braklagte arealer langs vandløb og søer Her angives antal ha langs vandløb og søer du ønsker at benytte som alternativ til efterafgrøder. Arealet omregnes til efterafgrøder, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og Efterafgrøder. Braklagte arealer langs vandløb og søer, der anvendes som MFO-brak, kan ikke samtidig tælle med som et alternativ til pligtige efterafgrøder. Felt F: Tidlig såning af vintersæd Her angives antal ha der tilsås tidligt med vintersæd. Arealet omregnes til efterafgrøder, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og Efterafgrøder. Felt G: Braklagte arealer Her angives antal ha med brak. Arealet omregnes til efterafgrøder, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og Efterafgrøder. Braklagte arealer, der anvendes som MFO-brak, kan ikke samtidig tælle med som et alternativ til pligtige efterafgrøder. Felt H: Efterafgrøder og alternativer i 2016 Felt H opsummer de overstående efterafgrøder og alternativer. Feltet beregnes, når du vælger funktionen Opdater gødningskvote og Efterafgrøder. 22

23 23

24 9. Tilknytning af elektronisk markkort til skemaet Du behøver kun at tilknytte et markkort, hvis der ikke er overensstemmelse mellem Markplan og Grundbetaling i Fællesskemaet og markplanen i dette skema (siden Markplan ). Vær opmærksom på, at hvis du først har tilknyttet et markkort til dit skema, kan dette ikke slettes, men kun erstattes af et andet markkort af samme type. 10. Sådan indsender du skemaet Skemaet skal indsendes elektronisk via Tast selv-service. Bemærk, at hvis du har et CVR-nr., skal dette benyttes ved din indberetning. Dette gør du ved at anvende dit CVR-nr., når du logger på Tast selv-service. Du skal indsende hele skemaet, selvom du evt. kun ønsker at indberette en af siderne. Ønsker du på et senere tidspunkt at indberette en anden side i skemaet, indsender du hele skemaet på ny. Sådan indberetter du Start med at opdatere skemaet, se hvordan i afsnit 8.1. Denne opdatering skal foretages, inden skemaet indsendes. Det er en god idé at starte med at gemme skemaet, ved at klikke på Gem. Klik derefter på Indsend. Systemet vil automatisk lave en kontrol af skemaet. Hvis der er blokerende fejl i skemaet, vil disse stå med rødt. For at indsende skemaet, skal du bruge din NemIDkode. 24

25 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.:

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

FAQ om efterafgrøder

FAQ om efterafgrøder FAQ om efterafgrøder Hvornår har landmanden et efterafgrødekrav i 2019? Det er de arealer, landmanden har rådet over den 31/7 2019, som ligger til grund for beregningen af det pligtige- og husdyrefterafgrødekrav.

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr Dato 4. juli 2017 Side 1 af 5 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V miljobio@lfst.dk cc: MABINI@lfst.dk) Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov Kort opsummering Skema 2 Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark er en individuel behovsberegning på markniveau. Ved beregningen tages ikke hensyn til et evt. bedriftskrav til eftervirkning

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Oktober 2018 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk 5 forskellige efterafgrøder MFO- efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen.

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Generelt om markplan Få overblik Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Vælg høstår Sørg altid for, at du har valgt det rigtige høstår, når du arbejder

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2013 Bidragyder(e): Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag

Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 Revideret udgave januar 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 4 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder

Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder UDKAST af udsnit af: VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 3 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 Oktober 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab fra tidligere år...

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 Revideret september 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU

Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU Viborg 12. december 2016 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent Planter & Miljø REGLERNE FOR EFTERAFGRØDER SOM DE SER UD NU EFTERAFGRØDER NYE UDFORDRINGER Status: I 2016: Pligtige efterafgrøder Efterafgrøder

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Udbyttedokumentation Skema A1, 2011

Udbyttedokumentation Skema A1, 2011 Generelt Du kan få en højere kvælstofnorm til en afgrøde, hvis du kan dokumentere, at dit høstudbytte de sidste fem år i gennemsnit ligger højere end standardnormen i Tabel 1 i. Det forhøjede udbytte beregnes

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Marts 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Katrine

Læs mere

Instruks nr. 5 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordningerne Juni 2016, Version 2

Instruks nr. 5 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordningerne Juni 2016, Version 2 Instruks nr. 5 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Juni 2016, Version 2 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Team Fysisk Kontrol, Jordbrugskontrol, Center for Kontrol Fotos:

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019

Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 December 2019 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Katrine

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 Vejledning for overførsel af markdata fra DLBR MARK og kortdata fra Markkort Online til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 (Elektronisk Fællesskema 2009) Landscentret, februar 2009 1 ELEKTRONISK OVERFØRSEL

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2016

Upload til Tastselv.ferv.dk 2016 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 4 Randzoner angivet som

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2017

Upload til Tastselv.ferv.dk 2017 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 3 Randzoner angivet som

Læs mere

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag BEK nr 828 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-4112-000004 Senere ændringer

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 17-3510-000001 August 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013)

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Side 1 September 2013 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2013 (GHI) Gødningsregnskab 2013 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab

Læs mere