Nøgletal for regnskab 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal for regnskab 2015"

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: P Nøgletal for regnskab 2015 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning Fritidsområder - Grønne områder og naturpladser Vandløbsvæsen Vejvedligeholdelse og belægninger Vintertjeneste Kollektiv trafik Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Sygedagpenge Kontanthjælp, uddannelseshjælp og revalidering mv Dagpenge og beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige Ressource- og jobafklaringsforløb Løntilskud mv Seniorjob til personer over 55 år Jobcentre administration Folkeskolen Kommunal tandpleje Kommunale sundhedstjenester Bidrag til statslige og private skoler Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse, efterskoler, ungdomskostskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning Pædagogisk psykologisk rådgivning Kommunale specialskoler Skolefritidsordninger og fritidshjem Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Dagtilbud Tilskud til private pasningsordninger eller privatinstitutioner Fritidsfaciliteter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Ungdomsskole, klubber og andre sociale fritidstilbud Førtidspension tilkendt før 1. juli Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Forebyggende indsats mv Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Botilbud til midlertidigt ophold Alkoholbehandling og hjælp til stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Sundhedsfremme og forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning Øvrige sundhedsudgifter Hjælpemidler og plejevederlag Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Jordforsyning Faste ejendomme Redningsberedskab Sekretariat og forvaltninger Fælles it og telefoni Politisk organisation, udvalg mv Side 2

3 Formål Dette notat præsenterer oversigten med nøgletal baseret på regnskabet for Formålet med notatet er, at Kommunalbestyrelsen får et bedre indblik i Ballerup Kommunes forbrug sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden Nøgletallene for forbrug på de øvre kommuner i Region Hovedstaden er tilpasset Ballerup Kommunes opbygning af de politiske rammer. Hvert nøgletal giver et indblik i, hvor Ballerup Kommunes omkostninger ligger på de politiske rammer i forhold til de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Denne information giver et fundament for videre diskussion af, hvad der driver vores udgifter og en inspiration til, hvilke områder der er interessante for yderligere undersøgelse i forhold til effektiviseringer og prioritering af ressourcer. Sammenligning med kommuner i Region Hovedstaden For hver af de politiske rammer præsenteres der flere nøgletalstabeller. Selve sammenligningen sker med afsæt i den kommunale kontoplans 3. kontoniveau (funktionsniveau). Kontoen, der hører ind under den pågældende politiske ramme i Ballerup Kommune, præsenteres i en sammenligning med tilsvarende konto i de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. I tilfælde af at den politiske rammes område dækkes af flere kontoer, summeres disse, og sammenlignes med summen af de tilsvarende kontoer i de øvrige kommuner. Enkelte områder er udeladt, hvor der ikke er muligt at påvirke området, som eksempelvis forsyningsområdet. Mindre betydende områder er ej heller medtaget. Hvor det er relevant i forbindelse med sammenligningen, udregnes forbruget på kontiene i enten forbrug pr. indbygger eller forbrug pr. aldersgruppe. Politisk ramme Fordeling (Eks.: pr årig eller pr. indbygger) Beskrivende overskrift samt hvilke funktions 3. niveau konti der indgår i tabellen Side 3

4 I tabellen er markeret, hvor Ballerup Kommune ligger i forhold til andre kommuner. En høj placering er udtryk for, at Ballerup som kommune bruger flere penge end de øvrige kommuner, mens en lav placering er udtryk for det modsatte. Sammenligningen kigger udelukkende på de økonomiske nøgletal, og tager ikke højde for et højt lokalt valgt serviceniveau, som kan forklare højere udgifter. Side 4

5 10.12 Fritidsområder Vandløbsvæsen Grønne områder og naturpladser Vandløbsvæsen 1 Ishøj Gribskov 210 Grønne områder og naturpladser 2 Glostrup Fredensborg Grønne områder og naturpladser 3 Fredensborg Rødovre Lyngby-Taarbæk Hørsholm 74 5 Gladsaxe Egedal 59 Vandløbsvæsen 6 Herlev Hillerød Fælles formål (vandløbsvæsen) 7 Ballerup Frederikssund Vedligeholdelse af vandløb 8 København Allerød Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. 9 Vallensbæk Halsnæs Tårnby Albertslund Gribskov Høje-Taastrup Rudersdal Rudersdal Rødovre Vallensbæk Brøndby Bornholm Egedal København Halsnæs Helsingør Frederiksberg Ballerup 8 18 Gentofte Furesø 8 19 Høje-Taastrup Herlev 6 20 Hillerød Lyngby-Taarbæk 6 21 Bornholm Dragør 6 22 Furesø Hvidovre 5 23 Helsingør Ishøj 1 24 Hørsholm Albertslund Frederikssund Hvidovre Allerød Dragør Gladsaxe -3 Gennemsnit 221 Gennemsnit 38 Side 5

6 10.22 Trafik og infrastruktur Trafik og infrastruktur Vejvedligeholdelse og belægninger Vintertjeneste 1 Bornholm Høje-Taastrup 233 Vejvedligeholdelse og belægninger 2 Albertslund Albertslund Vejvedligeholdelse m.v. 3 Allerød Lyngby-Taarbæk Belægninger m.v. 4 Rødovre Bornholm Helsingør Fredensborg 155 Vintertjeneste 6 Hillerød Allerød Vintertjeneste 7 Hørsholm Herlev Ishøj Gribskov Rudersdal Halsnæs Glostrup Furesø Høje-Taastrup Rudersdal Furesø Frederikssund Gribskov Rødovre Frederikssund Gentofte Lyngby-Taarbæk Ballerup Vallensbæk Vallensbæk Gentofte Hillerød Halsnæs Egedal Brøndby Hørsholm Herlev Helsingør Egedal Hvidovre Fredensborg Glostrup Hvidovre Tårnby København Ishøj Tårnby Gladsaxe Ballerup Brøndby Frederiksberg Dragør Dragør København Gladsaxe Frederiksberg 29 Gennemsnit 714 Gennemsnit 107 Side 6

7 10.22 Trafik og infrastruktur Kollektiv trafik 1 Rødovre Kollektiv trafik 2 Hørsholm Fælles formål (kollektiv trafik) 3 Hvidovre Busdrift 4 Allerød Færgedrift 5 Rudersdal Lufthavne 6 Fredensborg Jernbanedrift 7 Helsingør Dragør Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Hillerød Frederikssund Gribskov Furesø Gladsaxe Ballerup Høje-Taastrup Herlev Brøndby København Bornholm Gentofte Egedal Glostrup Tårnby Albertslund Vallensbæk Halsnæs Ishøj 279 Gennemsnit 589 Side 7

8 20.02 Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Sygedagpenge Pr årig Pr årig 1 Ishøj Frederikssund Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 2 Brøndby Ballerup Produktionsskoler 3 Albertslund Halsnæs Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 4 Bornholm Albertslund Sygedagpenge 5 Rødovre Ishøj Sociale formål 6 Ballerup Tårnby Kontant- og uddannelseshjælp 7 Høje-Taastrup Gribskov Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtn. 8 Glostrup Hvidovre Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodt. 9 Hvidovre Dragør Dagpenge til forsikrede ledige 10 Halsnæs Brøndby Særlig udd.ordn. og midlert. arb.ydelsesordning 11 København Egedal Revalidering 12 Helsingør Rødovre Løntilskud til pers. i fleksjob, pers. i løntilskud. i målg. 13 Herlev Allerød Ressourceforløb 14 Frederikssund Glostrup Ledighedsydelse 15 Tårnby Hillerød Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 16 Gribskov Helsingør Jobcentre 17 Fredensborg Høje-Taastrup Pilotjobcentre 18 Gladsaxe Vallensbæk Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 19 Hillerød København Servicejob 20 Frederiksberg Herlev Seniorjob til personer over 55 år 21 Vallensbæk Bornholm Beskæftigelsesordninger 22 Furesø Hørsholm Dragør Gladsaxe Sygedagpenge 24 Hørsholm Fredensborg Sygedagpenge 25 Egedal Rudersdal Lyngby-Taarbæk Furesø Gentofte Lyngby-Taarbæk Allerød Gentofte Rudersdal Frederiksberg Gennemsnit Gennemsnit Side 8

9 20.02 Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv. Kontanthjælp, uddannelseshjælp og revalidering mv. Dagpenge og beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige Pr årig Pr årig 1 Brøndby Ishøj Kontanthj., udd.hj. og revalidering mv. 2 Albertslund Brøndby Revalidering 3 Ishøj Bornholm Sociale formål 4 Høje-Taastrup København Kontant- og uddannelseshjælp 5 København Albertslund Kontanthjælp vedrørende visse grupper af 6 Rødovre Glostrup flygtninge 7 Helsingør Høje-Taastrup Aktiverede kontant- og 8 Glostrup Frederiksberg uddannelseshjælpsmodtagere 9 Herlev Herlev Særlig uddannelsesordning og midlertidig 10 Hvidovre Rødovre arbejdsmarkedsydelsesordning 11 Ballerup Tårnby Bornholm Hvidovre Dagpenge og besk.indsats til forsikr. ledige 13 Tårnby Vallensbæk Dagpenge til forsikrede ledige 14 Halsnæs Helsingør Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 15 Frederikssund Halsnæs Fredensborg Ballerup Gladsaxe Fredensborg Furesø Frederikssund Hillerød Gladsaxe Frederiksberg Gribskov Gribskov Furesø Hørsholm Dragør Vallensbæk Gentofte Gentofte Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Hørsholm Dragør Rudersdal Rudersdal Egedal Egedal Hillerød Allerød Allerød Gennemsnit Gennemsnit Side 9

10 20.02 Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv. Ressource- og jobafklaringsforløb Løntilskud mv. Pr årig Pr årig 1 Bornholm Bornholm Ressource- og jobafklaringsforløb 2 Gladsaxe Gribskov Ressourceforløb 3 Hvidovre Halsnæs Ishøj Frederikssund Gribskov Ballerup Albertslund Rødovre Løntilskud mv. 7 Rødovre Tårnby Brøndby Glostrup Løntilskud til pers. i fleksjob, pers. i løntilskud. i målg. 9 Halsnæs Egedal Glostrup Hillerød Herlev Albertslund Helsingør Hvidovre Ballerup Helsingør Høje-Taastrup Brøndby Tårnby Fredensborg Fredensborg Høje-Taastrup Hillerød Gladsaxe Frederiksberg Allerød Dragør Hørsholm Allerød Herlev Frederikssund Dragør Lyngby-Taarbæk Furesø Rudersdal Ishøj Furesø Lyngby-Taarbæk Egedal Rudersdal København Vallensbæk Vallensbæk Gentofte Hørsholm København Gentofte Frederiksberg 612 Gennemsnit 716 Gennemsnit Side 10

11 20.02 Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv Beskæftigelsesfremmede foranstaltninger mv. Seniorjob til personer over 55 år Jobcentre administration Pr årig 1 Ishøj Gribskov Seniorjob til personer over 55 år 2 Dragør Albertslund Seniorjob til personer over 55 år 3 Glostrup Ballerup Rødovre Fredensborg København Bornholm Gribskov Glostrup 863 Jobcenter administration 7 Herlev København Jobcentre 8 Frederiksberg Frederikssund Egedal Halsnæs Bornholm Hillerød Albertslund Hørsholm Hvidovre Herlev Brøndby Tårnby Vallensbæk Helsingør Helsingør Vallensbæk Tårnby Hvidovre Frederikssund Egedal Halsnæs Høje-Taastrup Hillerød Rødovre Ballerup Gladsaxe Høje-Taastrup Brøndby Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Rudersdal Gentofte Furesø Ishøj Fredensborg Rudersdal Hørsholm Frederiksberg Gentofte Allerød Lyngby-Taarbæk Furesø Allerød Gennemsnit 955 Gennemsnit 688 Side 11

12 30.30 Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Folkeskolen Kommunal tandpleje Pr årig Pr årig 1 Halsnæs Ballerup Folkeskolen 2 Brøndby Ishøj Folkeskoler 3 Allerød Halsnæs Glostrup Bornholm Rødovre Albertslund Kommunal tandpleje 6 Ballerup Gribskov Kommunal tandpleje 7 Ishøj Brøndby Høje-Taastrup Frederikssund Helsingør Rødovre Albertslund Herlev Furesø København Gladsaxe Helsingør Hvidovre Frederiksberg Egedal Egedal Vallensbæk Hvidovre Tårnby Høje-Taastrup Fredensborg Hillerød Rudersdal Tårnby Frederikssund Glostrup Herlev Allerød Hillerød Furesø Lyngby-Taarbæk Rudersdal Dragør Gladsaxe København Fredensborg Gribskov Gentofte Bornholm Vallensbæk Frederiksberg Lyngby-Taarbæk Hørsholm Hørsholm Gentofte Dragør Gennemsnit Gennemsnit Side 12

13 30.31 Sundheds- og tandpleje Øvrige folkevirksomhed Kommunale sundhedstjenester Bidrag til statslige og private skoler Pr årig Pr årig 1 København Gribskov Kommunale sundhedstjenester 2 Albertslund Bornholm Kommunale sundhedstjenester 3 Ishøj Gentofte Brøndby København Frederiksberg Hørsholm Bidrag til statslige og private skoler 6 Høje-Taastrup Høje-Taastrup Bidrag til statslige og private skoler 7 Glostrup Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Helsingør Brøndby Hvidovre Ishøj Halsnæs Hillerød Hillerød Fredensborg Egedal Frederikssund Hørsholm Herlev Gladsaxe Furesø Ballerup Helsingør Vallensbæk Albertslund Dragør Halsnæs Rudersdal Ballerup Frederikssund Lyngby-Taarbæk Furesø Rudersdal Rødovre Glostrup Gribskov Rødovre Gentofte Egedal Fredensborg Hvidovre Bornholm Tårnby Allerød Vallensbæk Tårnby Allerød Herlev Dragør 768 Gennemsnit 906 Gennemsnit Side 13

14 30.32 Øvrige folkevirksomhed Øvrige folkevirksomhed Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse, efterskoler, ungdomskostskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning Pr årig Pr årig 1 Halsnæs Helsingør Befordring af elever i grundskolen 2 Furesø Hvidovre Befordring af elever i grundskolen 3 Egedal København Allerød Bornholm Frederikssund Dragør Efter- og videreuddannelse, efterskoler, 6 Gribskov Lyngby-Taarbæk ungdomskostskoler og Ungdommens 7 Bornholm Tårnby Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 8 Dragør Frederiksberg Efterskoler og ungdomskostskoler 9 Brøndby Frederikssund Ungdommens Uddannelsesvejledning 10 Høje-Taastrup Brøndby Fredensborg Hillerød Hillerød Ishøj Glostrup Vallensbæk Rødovre Glostrup Gladsaxe Gladsaxe Rudersdal Herlev København Halsnæs Hørsholm Høje-Taastrup Helsingør Furesø Ishøj Allerød Frederiksberg Ballerup Ballerup Gribskov Tårnby Albertslund Vallensbæk Egedal Albertslund Rødovre Herlev Gentofte Lyngby-Taarbæk Hørsholm Gentofte Rudersdal Hvidovre Fredensborg Gennemsnit 478 Gennemsnit Side 14

15 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning Kommunale specialskoler Pr årig Pr årig 1 Albertslund Ishøj Pædagogisk psykologisk rådgivning 2 Glostrup Frederikssund Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 3 Halsnæs Hillerød Herlev Glostrup Brøndby Halsnæs Kommunale specialskoler 6 Rødovre Ballerup Kommunale specialskoler 7 Helsingør Hvidovre Ishøj Herlev Frederikssund Tårnby Hvidovre København Tårnby Bornholm Furesø Vallensbæk Bornholm Hørsholm Fredensborg Fredensborg Frederiksberg Frederiksberg Hørsholm Lyngby-Taarbæk Vallensbæk Høje-Taastrup Rudersdal Brøndby Egedal Gentofte Allerød Rudersdal Ballerup Albertslund Hillerød Rødovre Gentofte Helsingør Høje-Taastrup Gribskov Lyngby-Taarbæk Egedal Gladsaxe Dragør København Furesø Dragør Gladsaxe Gribskov 0 29 Allerød Gennemsnit Gennemsnit Side 15

16 30.34 Ballerup Fritidsordning(BFO) Skolefritidsordninger og fritidshjem Pr. 6-9 årige 1 Dragør Skolefritidsordninger og fritidshjem 2 Glostrup Skolefritidsordninger 3 Ballerup Fritidshjem 4 Frederiksberg Hvidovre Rødovre Ishøj Furesø Albertslund Tårnby Herlev Brøndby Egedal Høje-Taastrup Halsnæs Gladsaxe Helsingør Lyngby-Taarbæk Allerød Frederikssund Gribskov Hørsholm Hillerød Fredensborg København Vallensbæk Gentofte Bornholm Rudersdal Gennemsnit Side 16

17 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn Forebyggelse/anbringelse af børn Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pr årig Pr årig 1 Ishøj Gribskov Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 2 Brøndby Halsnæs Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 3 Høje-Taastrup Bornholm Halsnæs Fredensborg Albertslund Frederikssund Forbyggende foranstaltninger for børn og unge 6 Rødovre Brøndby Forbyggende foranstaltninger for børn og unge 7 Ballerup Ishøj Bornholm København Helsingør Hillerød Herlev Albertslund Hillerød Gladsaxe Glostrup Helsingør Frederikssund Ballerup Hvidovre Herlev Gribskov Rødovre Gladsaxe Egedal Vallensbæk Høje-Taastrup Egedal Hvidovre Tårnby Glostrup København Rudersdal Hørsholm Furesø Allerød Tårnby Rudersdal Gentofte Lyngby-Taarbæk Hørsholm Frederiksberg Lyngby-Taarbæk Fredensborg Frederiksberg Gentofte Vallensbæk Furesø Dragør Dragør Allerød Gennemsnit Gennemsnit Side 17

18 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn Forebyggelse/anbringelse af børn Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Pr årig Pr årig 1 København Brøndby 936 Døgninstitutioner for børn og unge 2 Halsnæs Bornholm Døgninstitutioner for børn og unge 3 Rudersdal Høje-Taastrup Albertslund Ballerup Brøndby Helsingør 472 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 6 Helsingør Herlev Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 7 Frederiksberg Ishøj Hvidovre Fredensborg Furesø Albertslund Bornholm Frederiksberg Gribskov Rødovre Lyngby-Taarbæk Gribskov Glostrup Hørsholm Gladsaxe København Høje-Taastrup Hvidovre Ishøj Gladsaxe Ballerup Tårnby Allerød Frederikssund Herlev Hillerød Hørsholm Glostrup Fredensborg Rudersdal Frederikssund Dragør Gentofte Lyngby-Taarbæk Dragør Halsnæs Egedal Egedal Hillerød Allerød Rødovre Gentofte Tårnby Furesø Vallensbæk Vallensbæk 84 Gennemsnit Gennemsnit 303 Side 18

19 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Dagtilbud til 0-5 årige Dagtilbud Tilskud til private pasningsordninger eller privatinstitutioner Pr. 0-5 årig Pr. 0-5 årig 1 København Hørsholm Dagtilbud 2 Albertslund Bornholm Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) 3 Glostrup Dragør Dagpleje 4 Tårnby Helsingør Vuggestuer 5 Gentofte Furesø Integrerede institutioner (institutioner som 6 Høje-Taastrup Gribskov omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, 7 Brøndby Fredensborg Daginstitutioner (Institutioner kun for børn 8 Hvidovre Frederiksberg indtil skolestart) 9 Ishøj Halsnæs Ballerup Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Egedal Herlev Hillerød Tilskud til private pasningsordninger eller 13 Gladsaxe Frederikssund privatinstitutioner 14 Rødovre København Tilskud til privatinstitutioner mm 15 Vallensbæk Glostrup Halsnæs Allerød Rudersdal Ballerup Lyngby-Taarbæk Rudersdal Frederikssund Brøndby Hillerød Herlev Allerød Gentofte Furesø Hvidovre Gribskov Gladsaxe Fredensborg Rødovre Dragør Høje-Taastrup Helsingør Egedal Hørsholm Bornholm Gennemsnit Gennemsnit Side 19

20 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Fritidsfaciliteter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 1 Albertslund Gentofte 408 Fritidsfaciliteter 2 Tårnby Furesø Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 3 Ishøj Brøndby Andre fritidsfaciliteter 4 Furesø Rødovre Hvidovre Tårnby Glostrup Rudersdal 378 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 7 Gentofte Gribskov Fælles formål 8 Rødovre Lyngby-Taarbæk Folkeoplysende voksenundervisning 9 Brøndby Hillerød Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 10 Hørsholm Frederiksberg Lokaletilskud 11 Gladsaxe Herlev Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningslov 12 Rudersdal København Daghøjskoler 13 Høje-Taastrup Fredensborg Kommunale tilskud til statsligt finansierede 14 København Gladsaxe 286 selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 15 Helsingør Hørsholm Gribskov Glostrup Dragør Hvidovre Lyngby-Taarbæk Dragør Halsnæs Ballerup Vallensbæk Helsingør Fredensborg Høje-Taastrup Ballerup Albertslund Hillerød Frederikssund Frederiksberg Halsnæs Egedal Allerød Allerød Ishøj Herlev Egedal Frederikssund 4 28 Bornholm Bornholm 3 29 Vallensbæk 110 Gennemsnit 536 Gennemsnit 266 Side 20

21 40.37 Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1 Albertslund 954 Folkebiblioteker 2 Helsingør Folkebiblioteker 3 Tårnby Dragør Ballerup Gladsaxe Herlev Hvidovre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Allerød Gentofte Hørsholm Ishøj Fredensborg Glostrup Rødovre Høje-Taastrup Hillerød Halsnæs Frederiksberg Gribskov Furesø Frederikssund Vallensbæk Bornholm Egedal Brøndby København 354 Gennemsnit 576 Side 21

22 40.38 Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kulturel virksomhed Ungdomsskole, klubber og andre sociale fritidstilbud Pr år 1 Helsingør Albertslund Kulturel virksomhed 2 Albertslund Høje-Taastrup Museer 3 Furesø Egedal Biografer 4 Herlev Helsingør Teatre 5 Hørsholm Dragør Musikarrangementer 6 Rudersdal Gladsaxe Andre kulturelle opgaver 7 Ballerup Ballerup Frederikssund Tårnby Ishøj Hvidovre Ungdomsskole, Klubber og andre soc. fritidstilbud 10 Bornholm Vallensbæk Ungdomsskolevirksomhed 11 Hvidovre Rødovre Klubber og andre socialpædagogiske 12 Høje-Taastrup Gentofte fritidstilbud 13 Halsnæs Fredensborg København Frederikssund Rødovre Ishøj Dragør København Brøndby Allerød Allerød Glostrup Fredensborg Hillerød Frederiksberg Brøndby Gribskov Frederiksberg Tårnby Rudersdal Gentofte Gribskov Hillerød Bornholm Vallensbæk Hørsholm Glostrup Herlev Gladsaxe Halsnæs Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Egedal Furesø Gennemsnit 421 Gennemsnit Side 22

23 50.44 Førtidspension tilbud til ældre pensionister Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 ( ) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pr årig Pr. 70- årig 1 Bornholm København Førtidspension 2 Brøndby Lyngby-Taarbæk Førtidspension med 50 pct. refusion 3 Ballerup Frederiksberg Ishøj Rødovre Albertslund Brøndby Halsnæs Hvidovre Fredensborg Tårnby Hvidovre Gentofte Helsingør Gladsaxe Herlev Rudersdal Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Høje-Taastrup Bornholm Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 12 Gribskov Ishøj Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 13 Rødovre Hillerød Gladsaxe Glostrup Glostrup Herlev Hillerød Helsingør Furesø Fredensborg Frederikssund Ballerup Tårnby Høje-Taastrup Frederiksberg Halsnæs Egedal Frederikssund Lyngby-Taarbæk Albertslund Hørsholm Gribskov Rudersdal Furesø Allerød Vallensbæk København Hørsholm Gentofte Allerød Vallensbæk Egedal Dragør Dragør Gennemsnit Gennemsnit Side 23

24 50.52 Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særlige behov ** Plejehjem og beskyttede boliger Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Pr. 80- årig Pr årig 1 Vallensbæk Fredensborg Plejehjem og beskyttede boliger 2 Dragør Furesø Plejehjem og beskyttede boliger 3 Ballerup Egedal Rødovre Tårnby Brøndby Frederikssund Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 6 Albertslund Vallensbæk Ungdomsuddannelse for unge med særlige 7 Fredensborg Hillerød behov 8 København Høje-Taastrup Ishøj Rudersdal ** 10 Gladsaxe Hvidovre Funktion er fordelt på flere politiske ramme 11 Frederiksberg Halsnæs Pædagogisk psykologisk rådgivning: 12 Hørsholm Dragør Tilbud ti voksne med særlige behov 13 Glostrup Herlev Furesø Rødovre Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Glostrup Helsingør Hørsholm Rudersdal Gribskov Bornholm Allerød Frederikssund Albertslund Allerød Helsingør Høje-Taastrup Ballerup Gentofte København Bornholm Lyngby-Taarbæk Halsnæs Ishøj Hvidovre Brøndby Tårnby Frederiksberg 768 Gennemsnit Gennemsnit Side 24

25 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Forebyggende indsats mv Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Pr årig Pr årig 1 Ballerup København 313 Forebyggende indsats mv. 2 Halsnæs Vallensbæk Forebyggende indsats for ældre og 3 Gentofte Frederiksberg 249 handicappede 4 Hillerød Albertslund Kontaktperson- og ledsagerordninger 5 Hørsholm Glostrup Beskyttet beskæftigelse 6 Bornholm Ishøj Aktivitets- og samværstilbud 7 Ishøj Fredensborg Gribskov Hillerød Furesø Høje-Taastrup 168 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 10 Gladsaxe Hvidovre Botilbud mv. til personer med særlige sociale 11 Høje-Taastrup Ballerup 135 problemer 12 Albertslund Helsingør Rudersdal Tårnby Brøndby Dragør Egedal Rødovre Allerød Halsnæs Glostrup Gladsaxe Helsingør Frederikssund Fredensborg Brøndby Frederikssund Furesø Dragør Rudersdal Herlev Herlev Hvidovre Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Gribskov Rødovre Gentofte Vallensbæk Hørsholm Tårnby Bornholm Frederiksberg Allerød København Egedal 35 Gennemsnit Gennemsnit 125 Side 25

26 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold Alkoholbehandling og hjælp til stofmisbrugere ( ,45) Pr årig Pr årig 1 Fredensborg Glostrup 831 Botilbud til midlertidigt ophold 2 Herlev Albertslund Botilbud til midlertidigt ophold 3 Hvidovre Høje-Taastrup Albertslund København Frederikssund Halsnæs 595 Alkoholbehandling og hjælp til stofmisbrugere 6 Rudersdal Tårnby Alkoholbehandling og behandlingshjem for 7 Rødovre Helsingør 518 alkoholskadede 8 Furesø Brøndby Behandling af stofmisbrugere 9 Dragør Ballerup Gribskov Rødovre Ballerup Hillerød Lyngby-Taarbæk Ishøj Egedal Hvidovre Bornholm Hørsholm Helsingør Gladsaxe Brøndby Frederiksberg Halsnæs Lyngby-Taarbæk Hørsholm Gribskov Ishøj Herlev Hillerød Frederikssund Tårnby Fredensborg Vallensbæk Gentofte Allerød Furesø Frederiksberg Vallensbæk Høje-Taastrup Bornholm København Rudersdal Gentofte Allerød Gladsaxe Dragør Glostrup Egedal 203 Gennemsnit Gennemsnit 440 Side 26

27 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Sundhed og forebyggelse Botilbud til længerevarende ophold Sundhedsfremme og forebyggelse Pr årig 1 Brøndby København 330 Botilbud til længerevarende ophold 2 Bornholm Ballerup Botilbud til længerevarende ophold 3 Albertslund Vallensbæk Herlev Herlev Rødovre Ishøj 196 Sundhedsfremme og forebyggelse 6 Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Sundhedsfremme og forebyggelse 7 Fredensborg Rødovre Hvidovre Egedal Allerød Tårnby Høje-Taastrup Hvidovre Frederikssund Brøndby København Glostrup Furesø Gladsaxe Rudersdal Halsnæs Tårnby Allerød Egedal Høje-Taastrup Dragør Gentofte Hørsholm Fredensborg Halsnæs Furesø Ishøj Frederikssund Frederiksberg Gribskov Helsingør Lyngby-Taarbæk Gribskov Hillerød Gladsaxe Helsingør Glostrup Rudersdal Hillerød Hørsholm Ballerup Bornholm Gentofte Albertslund Vallensbæk Dragør 7 Gennemsnit Gennemsnit 112 Side 27

28 50.56 Sundhed og forebyggelse Sundhed og forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning 1 Halsnæs Gladsaxe Aktivitetsbestemt medfinansiering 2 Herlev Rudersdal Aktivitetsbestemt medfinansiering af 3 Bornholm Gentofte 663 sundhedsvæsenet 4 Albertslund Brøndby Ishøj Ishøj 557 Kommunal genoptræning 6 Brøndby Herlev Ballerup Lyngby-Taarbæk Gribskov Rødovre Glostrup Ballerup Frederikssund Halsnæs Helsingør Glostrup Dragør Dragør Rødovre Helsingør Tårnby Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Fredensborg Bornholm Hørsholm Furesø Gladsaxe Frederikssund Frederiksberg Hillerød Høje-Taastrup Egedal Hillerød Hvidovre Vallensbæk Allerød Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Rudersdal København Furesø Fredensborg Egedal Tårnby Gentofte Vallensbæk Allerød Gribskov København Hørsholm 44 Gennemsnit Gennemsnit Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Side 28

29 50.56 Sundhed og forebyggelse Sundhed og forebyggelse Øvrige sundhedsudgifter Hjælpemidler og plejevederlag 1 Furesø Halsnæs 879 Øvrige sundhedsudgifter 2 Rødovre Bornholm Vederlagsfri behandling hos en fysioterap. 3 Rudersdal Gribskov Andre sundhedsudgifter 4 Helsingør Frederikssund Brøndby Dragør Tårnby Hørsholm 733 Hjælpemidler og plejevederlag 7 Halsnæs Rødovre Hjælpemidler, forbrugsgoder, 8 Lyngby-Taarbæk Gladsaxe 704 boligindretning og befordring 9 Gribskov Ballerup Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. 10 Hillerød Høje-Taastrup 649 lign. ved pasning af døende i eget hjem 11 Hvidovre Ishøj Frederikssund Hillerød Herlev Herlev Bornholm Brøndby Allerød Vallensbæk Ballerup Fredensborg Fredensborg Tårnby Egedal Gentofte Gentofte Lyngby-Taarbæk Ishøj Albertslund Albertslund Rudersdal Gladsaxe Glostrup Dragør Allerød Vallensbæk Helsingør Hørsholm Furesø Høje-Taastrup Frederiksberg Glostrup Hvidovre København Egedal Frederiksberg København 423 Gennemsnit 253 Gennemsnit 606 Side 29

30 50.58 Boligstøtte Boligstøtte Boligydelser til pensionister Boligsikring Pr. 65- årig Pr årig 1 Brøndby Brøndby 985 Boligydelser til pensionister 2 Rødovre Ishøj Boligydelser til pensionister 3 København Ballerup Ballerup Albertslund 907 Boligsikring 5 Ishøj Rødovre Boligsikring 6 Herlev Høje-Taastrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Glostrup Albertslund Hvidovre Glostrup Fredensborg Helsingør Gladsaxe Halsnæs Helsingør Høje-Taastrup Frederikssund Lyngby-Taarbæk København Hillerød Hillerød Fredensborg Bornholm Frederiksberg Halsnæs Frederikssund Gribskov Furesø Furesø Bornholm Lyngby-Taarbæk Tårnby Frederiksberg Rudersdal Hørsholm Hørsholm Rudersdal Gribskov Tårnby Gentofte Vallensbæk Allerød Allerød Dragør Egedal Egedal Dragør Vallensbæk Gentofte 274 Gennemsnit Gennemsnit 613 Side 30

31 Øvrige sociale formål * *)Funktion er fordelt på flere rammer. Øvrige sociale formål Pr. 65- årig Forebyggelse/ anbringelser af børn og uge 1 Ballerup Tilbud til ældre pensionister 2 Albertslund Tilbud til voksne med særligt behov 3 Høje-Taastrup Sundhed og forebyggelse 4 Furesø Boligstøtte 5 Rødovre Øvrige sociale formål 6 Gladsaxe Hørsholm Frederiksberg 664 Øvrige sociale formål 9 Helsingør Øvrige sociale formål 10 Fredensborg København Herlev Brøndby Allerød Tårnby Hillerød Halsnæs Gentofte Rudersdal Dragør Vallensbæk Gribskov Egedal Lyngby-Taarbæk Ishøj Glostrup Hvidovre Frederikssund Bornholm -396 Gennemsnit 541 Side 31

32 60.60 Jordforsyning, fast ejendom og redningsberedskab Jordforsyning, fast ejendom og redningsberedskab Jordforsyning Faste ejendomme 1 Fredensborg 94 1 Lyngby-Taarbæk 946 Jordforsyning 2 Halsnæs 83 2 Ishøj Fælles formål (jordforsyning) 3 Helsingør 74 3 Albertslund Boligformål (jordforsyning) 4 Hørsholm 38 4 Glostrup Erhvervsformål (jordforsyning) 5 Herlev 38 5 Ballerup Offentlige formål (jordforsyning) 6 Hillerød 22 6 Hørsholm Ubestemte formål (jordforsyning) 7 Gribskov 18 7 Fredensborg Frederiksberg 16 8 København Glostrup 15 9 Helsingør 251 Faste ejendomme 10 Albertslund 8 10 Furesø Fælles formål (faste ejendomme) 11 Høje-Taastrup 7 11 Brøndby Beboelse 12 Frederikssund 6 12 Hvidovre Erhvervsejendomme 13 Furesø 2 13 Halsnæs Andre faste ejendomme Høje-Taastrup Byfornyelse Dragør Anvisningsret 16 Gentofte Herlev Driftsikring af boligbyggeri 17 Ishøj Frederikssund Bornholm Rødovre Rudersdal Frederiksberg Allerød Vallensbæk Hvidovre Bornholm Egedal Hillerød Rødovre Tårnby Tårnby Rudersdal Dragør Egedal Brøndby Gentofte Ballerup Gribskov København Allerød 2 29 Lyngby-Taarbæk Gladsaxe -66 Gennemsnit 6 Gennemsnit 243 Side 32

33 60.60 Jordforsyning, fast ejendom og redningsberedskab Redningsberedskab 1 København 404 Redningsberedskab 2 Dragør Redningsberedskab 3 Halsnæs Lyngby-Taarbæk Tårnby Frederiksberg Bornholm Frederikssund Albertslund Vallensbæk Gentofte Helsingør Ishøj Glostrup Brøndby Allerød Fredensborg Hvidovre Rudersdal Rødovre Egedal Ballerup Høje-Taastrup Hillerød Gladsaxe Herlev Hørsholm Gribskov Furesø 155 Gennemsnit 216 Side 33

34 60.62 Den centrale administrative funktion Den centrale administrative funktion Sekretariat og forvaltninger Fælles it og telefoni 1 Dragør Vallensbæk Sekretariat og forvaltninger 2 Albertslund Allerød Sekretariat og forvaltninger 3 Egedal Hørsholm Vallensbæk Albertslund Fælles IT og telefoni 5 Ballerup Høje-Taastrup Fælles IT og telefoni 6 Halsnæs Dragør Lyngby-Taarbæk Halsnæs Hørsholm Helsingør Helsingør Bornholm Glostrup Ballerup Hvidovre Gentofte Frederikssund Gribskov Ishøj Fredensborg København Frederikssund Gladsaxe Ishøj Herlev Rudersdal Fredensborg Egedal Rødovre Gladsaxe Brøndby Hillerød Gribskov Furesø Høje-Taastrup Brøndby Gentofte Tårnby Allerød Frederiksberg Hillerød Lyngby-Taarbæk Frederiksberg Hvidovre Rudersdal Herlev Furesø Rødovre Bornholm København Tårnby Glostrup 307 Gennemsnit Gennemsnit 940 Side 34

35 60.64 Politiske organer, valg mv. Politisk organisation, udvalg mv. 1 Dragør 344 Politisk organisation, udvalg mv. 2 Vallensbæk Fælles formål (politisk organisation) 3 Ishøj Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4 Hørsholm Kommissioner, råd og nævn 5 Glostrup Valg m.v. 6 Halsnæs Allerød Gribskov Fredensborg Albertslund Rødovre Bornholm Ballerup Furesø Høje-Taastrup Egedal Helsingør Tårnby Hvidovre Brøndby Lyngby-Taarbæk Rudersdal Herlev Frederikssund Hillerød Gladsaxe Frederiksberg Gentofte København 121 Gennemsnit 213 Side 35

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018** Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019** Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800

Læs mere

Budget Budget 2019

Budget Budget 2019 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse

Læs mere

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014 Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

TÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B

TÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B TÅRNBY KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB budg Ejendomme og administrationsbygninger U 33.971 3.377 37.348 11.406 36.383 2.412 Ejendomme og administrationsbygninger I 19.984 251 20.235 11.067 23.109 3.126 3 Anlæg

Læs mere

Sammenligning af Varde Kommunes udgifter i regnskab 2018

Sammenligning af Varde Kommunes udgifter i regnskab 2018 Sammenligning af Kommunes udgifter i regnskab 2018 INDHOLD OVERORDNEDE ØKONOMISKE TAL TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR FOLKESKOLE DAGTILBUD BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV IDRÆT OG FRITID KULTUR OG FOLKEBIBLIOTEKER

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene

Læs mere

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde Serviceudgifter til 85 (botilbudslignende), 107 og 108 Udgifterne er i løbende priser, hvorfor en svag stigning svarer

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIETS NØGLETAL

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIETS NØGLETAL INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIETS NØGLETAL Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal basere sig på kommunernes regnskaber og budgetter, der er indrapporteret til ministeriet. I det følgende

Læs mere