Håndbog i Praktikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog i Praktikuddannelsen"

Transkript

1 Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: August 2016

2 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen... 5 Talentspor og fag på højere niveau... 6 Læring i praktikken... 7 Metoder til læring i praktikken... 7 Aktivitetsskema... 8 Logbog... 9 Holdningsdiskussioner... 9 Sidemandsoplæring Vejledningssamtaler SMTTE-model Samarbejdspartnere i praktikken Daglig/ansvarlig praktikvejleder Arbejdsgiverrepræsentanten Fastlagte samtaler Forventningssamtalen Midtvejsevaluering Slutevaluering Indkald Arbejde med mål i praktikken Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

3 Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Bilag Aktivitetsmodel Logbog Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

4 Praktikuddannelsen Børn, unge, voksne og deres pårørende Pædagogisk assistentelev Praktikvejleder/personalegruppe I praktikuddannelsen skal du ud og lave praktisk pædagogisk arbejde. Det kan være inden for dag- eller døgninstitution, dagpleje, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud. Praktikuddannelsen er opdelt i tre perioder på hver uger. Du må forvente, at det tager nogle uger at falde til et nyt sted. Det tager også tid, før du kan løse opgaver selvstændigt. Du skal være opmærksom på, at dine arbejdstider i praktikken kan ligge på skiftende tidspunkter gennem hele døgnet. Arbejdstiderne kan også ligge i weekender og på helligdage. En praktikuddannelsesuge er på 37 timer, jf. overenskomst for social- og sundhedspersonale. Din tjenestetid og dine arbejdsforhold bliver planlagt i samarbejde med praktikstedet, så du får mulighed for at lære mest muligt i praktikken. Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

5 Du er ansat af din kommune eller region efter den gældende overenskomst, og det er den uddannelsesansvarlige i kommunen eller regionen, som sørger for at finde praktiksteder. Når du er i praktik, bestemmer lederen over dit daglige arbejde, og praktikvejlederen vejleder dig. Den pædagogiske assistents fagprofil Som pædagogisk assistentelev bliver du gennem uddannelsen en stærk praktiker, der er dygtig til at igangsætte og tilpasse pædagogiske aktiviteter. Gennem skoleundervisning og praktikperioder får du viden, færdigheder og kompetencer til at varetage pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde. Du tilegner dig en solid indsigt i den pædagogiske sektor og rammerne for det praktiske pædagogiske arbejde. Den pædagogiske assistentuddannelse bidrager med et særligt pædagogisk håndelag inden for fire faglige områder: Natur og udeliv Digtal kultur Bevægelse og idræt Sundhed i den pædagogiske praksis Læring i uddannelsen Din læring er i fokus i din uddannelse, både i skole- og praktikperioderne. Skoleundervisningen skal få dig til at se sammenhænge og helhed i uddannelsen. Den skal give dig en bred teoretisk baggrund, som styrker din professionelle tilgang til arbejdet som pædagogisk assistent. Din praktikuddannelse og vejledningen skal tilrettelægges, så du kan få opfyldt praktikmålene, der indeholder både faglige og personlige mål for praktikken. Dette gør du blandt andet ved at udføre de daglige arbejdsopgaver, som du har aftalt med din vejleder, og reflektere over dem sammen med din vejleder. På den måde kan du få koblet teori med praksis. Skoleundervisningen og praktikuddannelsen giver dig mulighed for at nå kompetencemålene for uddannelsen ved uddannelsens afslutning. Kompetencemålene kan du finde i den lokale undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse på SOSU C s hjemmeside. I udviklingen af dine kompetencer vil du have mulighed for at arbejde med kompetencemålene i forskellige sammenhænge. Eksempelvis vil du i skolen skulle arbejde sammen med dine klassekammerater og lærerne. I praktikken skal du arbejde sammen med børn, unge og voksne, forældre, pårørende, kolleger og praktikvejleder. I samarbejdet er det vigtigt at have fokus på at Være motiveret for at skabe kontakt Udvise empati og evne til omsorg, også i forhold til dig selv Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

6 Indgå i professionelt samspil og kommunikation med børn, unge og voksne, forældre, pårørende, kolleger og praktikvejleder Søge teoretisk viden og bruge den i praktikken Arbejde på en etisk forsvarlig og respektfuld måde Vise professionel ansvarlighed inden for dit ansvars- og kompetenceområde Din praktikvejleder/personalet vil vejlede dig i at udvælge de opgaver og aktiviteter med børn, unge eller voksne, som kan skabe god læring for dig i forhold til praktikmålene. Talentspor og fag på højere niveau Er du elev på talentspor, eller har du et eller flere fag på ekspertniveau, bliver det forventet, at du i praktikken i højere grad kan løse opgaver på en målrettet og selvstændig måde samt reflektere over din tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. De uddannelsesspecifikke fag på ekspertniveau er knyttet op til de fire faglige områder: Natur og udeliv, Digital kultur, Bevægelse og idræt samt Sundhed i den pædagogiske praksis. Praktikmålene er ikke beskrevet på forskellige niveauer. Som elev talentspor og med fag på ekspertniveau bliver du i højere grad stillet over for opgaver, som kræver, at du reflekterer og begrunder dine overvejelser i forbindelse med løsning af dine opgaver. Der bliver lagt vægt på, at du kan bruge allerede tillærte kompetencer i nye kontekster. Ekspertniveau er kendetegnet ved at: Du kan identificere og analysere problemer, begrunde og vurdere dine og eventuelt andres handlinger Du kan planlægge og tilrettelægge arbejdet målrettet Du kan forklare rammer og sammenhænge Du kan arbejde undersøgende og reflekterende Når du er på talentspor, kan du og din vejleder i praktikken med fordel anvende SMTTE modellen. SMTTE modellen lægger op til, at du arbejder med selvindsigt, selvrefleksion og selvevaluering. Dette kan dokumentere, at du har indsigt i egne motivationsmæssige styrker og hermed demonstrere personlige og faglige kompetencer, der svarer til ekspertniveau. SMTTE-modellen finder du på side 10 og 11 og ses som supplement til de øvrige læringsredskaber som aktivitetsskema, logbog, holdningsdiskussioner og sidemandsoplæring. Se mere herom på de næste sider. Kilde: Praktikvejlederbogen, Cecilie Bogh og Maria Månsson, Munksgaard, Ekspertniveau er kendetegnet ved at: Du kan identificere problemer, begrunde og vurdere dine og eventuelt andres handlinger Du kan planlægge og tilrettelægge arbejdet målrettet Du kan forklare rammer og sammenhænge Du kan arbejde reflekterende Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

7 Læring i praktikken Det er praktikstedets ansvar at skabe rum for din læring, og det er dit ansvar at gøre brug af det. Der er rum for læring, når du får tid til fordybelse, tid til at skrive i din logbog og reflektere over dit arbejde. Du lærer i det daglige arbejde. Det vil sige, at du lærer af de aktiviteter, som sker og dit samspil med din vejleder og dine kolleger. På den måde sætter du fokus på at udvikle din erhvervsfaglige kompetence som pædagogisk assistent. Et positivt miljø for læring vil udfordre dig, få dig til at eksperimentere, tage ansvar, dele din viden med andre og vokse med opgaven. Metoder til læring i praktikken I praktikken vil du få mange forskellige indtryk og oplevelser både personligt og fagligt. For at disse oplevelser kan give dig brugbar læring, er det vigtigt, at du kan reflektere. I samarbejde med praktikstedet vil du få afsat tid til fordybelse. De næste sider vil handle om læringsøvelser og redskaber, der kan være en hjælp til din læring, og til hvordan du kobler praksis og teori. Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

8 Aktivitetsskema Et aktivitetsskema er et redskab til læring, som kobler teori med praksis. Aktivitetsskemaet sikrer, at du har gennemtænkt en aktivitet fra start til slut fra planlægningsfasen, henover gennemførslen til evalueringen. Det får dig til at reflektere over, hvilke aktiviteter du vil planlægge, og hvorfor du vil planlægge dem. Du får mulighed for at reflektere over, hvordan du kan bruge den viden, du har fra skolen i dit praktiske arbejde. Aktivitetsskemaet er også vedlagt som bilag med plads til, at du kan lave dine egne notater. Aktivitetens navn Planlægning Hvad er formålet med aktiviteten? Hvem skal deltage og hvorfor? Beskriv aktiviteten. Hvor skal den foregå? Over hvor lang tid? Hvordan vil du forberede dig? Skal deltagerne inddrages i planlægningen? Hvordan vil du motivere deltagerne? Hvilken teori vil du anvende? Hvilken type dokumentation vil du anvende? Hvad vil du gerne have ud af denne aktivitet, og hvordan vil du måle det? Hvilke tegn vil du gerne se? Gennemførsel Gennemfør aktiviteten. Evaluering Hvordan var din rolle i aktiviteten? Hvordan var deltagernes engagement? Måtte du ændre på det, du havde planlagt? Hvorfor? Hvad gik godt? Hvorfor? Hvad gik mindre godt? Hvorfor? Hvad vil du ændre til næste gang? Hvordan er dokumentation anvendt? Og hvilke kommentarer har dokumentationen givet? Hvilken respons har du fået fra deltagerne, kolleger, forældre og pårørende? Opnåede du det, du ville? Har du efterfølgende set de tegn, du gerne ville? Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

9 Logbog Formålet med at skrive logbog er: at give dig mulighed for at få bearbejdet dine oplevelser og erfaringer. Ved at nedskrive dine tanker får du mulighed for at vende tilbage, videreudvikle og bruge dem som baggrund for en mere nuanceret tænkning. Logbogen er et læringsredskab mellem dig og din vejleder, det er ikke en personlig dagbog. Tag din logbog med til dine vejledningssamtaler. Du skal også bruge logbogen, når du er på skolen. Særligt er det relevant at bruge logbogen, når der er behov for at koble det teoretiske skolearbejde med de erfaringer, du gør dig i praktikken. Bagerst i denne håndbog er der vedlagt et bilag, du kan bruge som skabelon til at skrive logbog i. Logbogen giver dig øvelse i: At se den måde du løser opgaver på fra et andet perspektiv At formulere dig skriftligt At udtrykke din undren ved fx at stille spørgsmålene: Hvad, hvordan og hvorfor? At dokumentere det kunne fx være praksisfortællinger At udlede det vigtigste af pædagogiske diskussioner og skrive det ned Holdningsdiskussioner Formålet med holdningsdiskussioner er: at kunne deltage, når personalet har professionelle overvejelser. Det kan for eksempel være om en pædagogisk problemstilling. I praktikken skal du deltage i disse diskussioner ved at: Kunne lytte opmærksomt Reflektere Stille spørgsmål Give tilbagemelding Præsentere en situation eller en problemstilling for personalegruppen, fx ved et oplæg Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

10 Sidemandsoplæring Formålet med sidemandsoplæring er: at lære direkte af en rollemodel. Sidemandsoplæring er en særlig form for læring i praksis, hvor man står ved siden af og lærer. Sidemandsoplæring sker i forbindelse med arbejdet på praktikstedet. Sidemandsoplæring er, når du lærer i det daglige arbejde sammen med vejlederen. Her vil du være helt tæt på opgaverne. Vejlederen vil være rollemodellen. Som rollemodel vil din vejleder få mulighed for at vise dig, hvordan de forskellige pædagogiske arbejdsopgaver og arbejdsgange skal gøres. Det forventes, at der vil være en udvikling i forbindelse med din sidemandsoplæring. Det forventes eksempelvis, at du i løbet af praktikken selv kan tage initiativ til pædagogiske arbejdsopgaver. Vejledningssamtaler Formålet med vejledningssamtaler er: at du og vejlederen gennemgår, hvordan du professionelt kan løse dine opgaver. Der er selvfølgelig forskel på, om det er din første, anden eller tredje praktik, og hvad der er vigtigst at sætte fokus på, så du lærer mest muligt. Du skal i forbindelse med dit praktikforløb arbejde med en case, som du selv skal formulere, og som du skal bruge på skolen i et skole-praktikprojekt. Din vejleder kan være behjælpelig omkring dette. I kan i jeres samarbejde komme ind på: Hvad har du lært på skolen, og hvordan kan du bruge det i praktikken Dine faglige og personlige mål for din praktik Hvad praktikstedet forventer af dig, og hvad du forventer af praktikstedet Hvilke muligheder og rammer praktikstedet har Børnenes, de unges eller de voksnes udvikling Samarbejde med forældre eller andre pårørende Teorier Faglige vurderinger Etiske overvejelser Læringsmiljø Arbejdsmiljø Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

11 SMTTE-model For dig, der er på talentspor, eller som har et eller flere fag på ekspertniveau er SMTTE modellen velegnet at bruge. Den giver mulighed for, at du kan arbejde med udvalgte mål og sammen med vejlederen evaluere, hvilket niveau der er nået på de valgte mål. Modellen er et pædagogisk redskab, der kendetegnes ved at være en dynamisk model, med mulighed for styring af et forløb eller en opgave. Modellens fem dele er sammenhængende, og hvis der ændres et sted i modellen, vil det påvirke de 4 andre dele. Dynamikken betyder ligeledes, at det er muligt at springe rundt mellem de 5 punkter og lave løbende justeringer. Du kan finde modellen på næste side. Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

12 Herunder er der eksempler på hjælpespørgsmål, som du kan bruge. S-sammenhæng, baggrund og forudsætninger Hvilken praktik er du i? Hvad er dine forudsætninger? Hvad er rammerne for praktikken? - Hvem er din praktikvejleder, daglig og ansvarlig vejleder? - Hvordan inddrages resten af personalet i din praktik? Hvordan er vejledning planlagt? M-mål, hvilke mål vil du gerne nå Hvilke faglige mål ønsker du på ekspertniveau? Hvilke personlige mål ønsker du på ekspertniveau? T- tegn, hvad skal du se efter for at sikre dig, du nærmer dig dit mål Hvilke tegn skal du se efter i forhold til de faglige mål? Hvilke tegn skal du se efter i forhold til dine personlige mål? T- tiltag, hvilke tiltag skal du gøre for at nå målene Hvad skal du løbende gøre under praktikken for at nå dine mål, lav gerne delmål? Hvem har ansvaret for hvad, hvornår? Er der andre, der kan/skal inddrages? E-evaluering: Selvevaluering, hvornår og hvordan? Feedback fra vejleder, hvornår og hvordan? Kilde: Praktikvejlederbogen, Cecilie Bogh og Maria Månsson, Munksgaard, Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

13 Samarbejdspartnere i praktikken Du vil på dit praktiksted få tildelt en daglig/ansvarlig praktikvejleder. Arbejdsgiverrepræsentanten har det overordnede ansvar for din uddannelse i kommunen/ regionen, og er din arbejdsgiver. Daglig/ansvarlig praktikvejleder Støtter og vejleder dig i dit daglige arbejde, så du har mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt og sørger for, at din uddannelsesplan løbende justeres Udarbejder et introduktionsprogram, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan samt sikrer, at arbejdsopgaverne tilgodeser praktikmålene Udvælger arbejdsopgaver, der giver dig mulighed for at arbejde med målene for praktikperioden og din personlige uddannelsesplan Har ansvar for, at du får opgaver, der tilgodeser din uddannelsesplan og praktikmålene Evaluerer løbende dit arbejde med praktikmålene sammen med dig og giver dig tilbagemelding Afholder regelmæssige vejledningssamtaler, hvor du har mulighed for at reflektere og undre dig over arbejdsopgaver og problemstillinger eller dilemmaer Tilrettelægger og deltager i forventnings-, midtvejs- og slutevalueringssamtaler Udarbejder en praktikerklæring i forbindelse med din slutevaluering Samarbejder med lederen, arbejdsgiverrepræsentanten samt din kontaktlærer, specielt ved komplekse elevforløb Er orienteret om din faglige og personlige udvikling ved løbende evaluering og faglige drøftelser og er med til at sikre, at din uddannelsesplan løbende justeres Sikrer, at du bliver tilknyttet en ansvarlig/daglig praktikvejleder Arbejdsgiverrepræsentanten Sikrer et godt og udviklende samarbejde mellem skole og praktiksted Sikrer, at du får tilbudt et praktiksted Deltager eventuelt i samtaler sammen med din kontaktlærer og din vejleder Sikrer, at dit praktiksted opfylder de lovmæssige forpligtelser, herunder også udvikling af viden om uddannelsen og praktikvejlederfunktionen Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

14 Fastlagte samtaler I praktikuddannelsen er der følgende fastlagte samtaler i både praktik 1, 2 og 3 Forventningssamtale Midtvejsevaluering Slutevaluering, hvor der bliver lavet praktikerklæring, der indeholder standpunktsbedømmelse godkendt/ikke godkendt i praktik 1, 2 og 3 Alle tre praktikker skal bedømmes godkendt, for at eleven kan afslutte sin uddannelse, jf. bekendtgørelse nr.1638 af Forventningssamtalen Inden for de første to uger af praktikperioderne skal der afholdes en gensidig forventningssamtale mellem din daglige/ansvarlige praktikvejleder, din kontaktlærer fra skolen og du selv. Samtalen tager udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan og i praktikmålene og skal handle om gensidige forventninger mellem dig og din vejleder. Forventninger til dig At du skriftligt har forberedt dig til forventningssamtalen At du er ansvarlig og tager aktiv del i samtalen At du er åben og modtagelig for vejledning At du fortæller, hvis der er noget, du synes er svært, og som praktikstedet skal vide At du fortæller, hvad dine forventninger til praktikperioden er At du fortæller, hvis der er områder fra tidligere, som er vigtige for dig at arbejde videre med At du fortæller, hvordan du lærer bedst Ved samtalen aftaler du og din vejleder en plan for din læring frem til midtvejsevalueringen. Du skriver en konklusion på samtalen sammen med din vejleder. Inspiration til din forberedelse til forventningssamtalen Læs målene for praktikken og din personlige uddannelsesplan grundigt igennem og skriv med dette som baggrund noget om Hvem er du fagligt og personligt? Fortæl fx om tidligere skolegang, anden uddannelse, beskæftigelse, fritidsinteresser, tidligere praktikforløb Specielle hensyn ordblindhed, sprogvanskeligheder eller andet? Hvad har du lært på skolen? Hvordan kan du bruge det i praktikken? Hvordan er det gået for dig i dine eventuelle tidligere praktikker? Hvad forventer du at lære, og hvordan lærer du bedst? Hvordan vil du bruge din logbog? Hvordan vil du samarbejde med din vejleder? Hvordan aftaler vi at løse eventuelle konflikter i forhold til vejleder, børnene/de unge/ voksne, forældre, andre pårørende og kolleger? Hvilke opgaver kunne du specielt godt tænke dig at arbejde med i din praktik? Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

15 Midtvejsevaluering Midtvejs i hver praktikperiode afholdes en evaluering, hvor din daglige/ansvarlige praktikvejleder og du selv deltager. Midtvejsevalueringen er en aktuel status på din præstation indtil nu. Udgangspunktet for midtvejsevalueringen er Praktikmålene for uddannelsesperioden Din personlige uddannelsesplan Din præstation indtil samtalen Du og din praktikvejleder laver i fællesskab en handlingsplan for de opstillede mål og den sidste del af din praktikperiode. Du skriver en konklusion af samtalen, og hvad du skal arbejde videre med, i samarbejde med praktikvejlederen. Inspiration til din forberedelse til midtvejssamtalen Hvordan går det i praktikken? Hvordan fungerer samarbejdet mellem dig og din vejleder, andre kolleger samt børnene/de unge/de voksne, forældre og pårørende? Hvor langt er du i forhold til at opfylde målene for praktikperioden? Hvilke opgaver har du været igennem og på hvilken måde? Hvilke opgaver mangler du at arbejde videre med, hvordan kan det planlægges, og hvordan skal det foregå? Hvordan går det med at afholde vejledningssamtaler? Er aftalerne, der blev indgået til forventningssamtalen, blevet overholdt? Slutevaluering Ved afslutningen af praktik 1, 2 og 3 afholdes en evaluering, hvor din daglige/ansvarlige praktikvejleder deltager. Praktikstedet laver en skriftlig praktikerklæring, der beskriver, hvor langt du er i din faglige og personlige udvikling i forhold til praktikmålene for perioden, og hvad du med fordel kan arbejde videre med. Blanketten, I skal udfylde, kan hentes på SOSU C s hjemmeside. Praktikken bliver vurderet godkendt/ikke godkendt og er forudsætningen for dit videre uddannelsesforløb. Praktikerklæringen er ligeledes et arbejdsredskab til forsat fokus i praktikforløb. Den originale praktikerklæring sendes til skolen, og du skal selv sørge for at tage en kopi af den, inden den sendes. Det er et krav, at alle praktikker bedømmes godkendt. Hvis dit praktikforløb ikke kan godkendes, skal den ansættende arbejdsgiver tilbyde et nyt praktikforløb, hvor du vurderes på ny, jf. bekendtgørelse nr.1638 af Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

16 Indkald I praktik 2 og praktik 3 er der et indkald på skolen af en uges varighed. Formålet med denne uge undervejs i dit praktikforløb er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i uddannelsen. Med udgangspunkt i en case, som du har med fra praktikken, arbejder du med et skole-praktik projekt. Et indkald indeholder diskussioner og oplæg omkring teoretiske som praktiske problemstillinger. Klassen får også lejlighed til at udveksle erfaringer omkring den personlige uddannelsesbog, og skolen får mulighed for at videregive eventuel information. Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

17 Arbejde med mål i praktikken Her kan du se et skema, som beskriver den udvikling, du gerne skulle gennemgå i din praktik. Du starter som Begynder, bliver efterhånden mere Rutineret, og til slut i sidste praktik skulle du gerne kunne arbejde på et Avanceret niveau. Du kan se i skemaet, hvilket niveau du er på som Begynder, Rutineret og Avanceret, og hvordan det ses i dine Personlige kompetencer. Hjælpeordene viser dine faglige kompetencer. Niveauet Personlige kompetencer Hjælpeord Begynder En kendt situation Du får vejledning, hvis det er en kompliceret aktivitet Viser initiativ Viser ansvarlighed Viser lyst til at lære Viser omsorg Viser empati Viser samarbejdsevne Kende Har kendskab til Viser interesse Viser evne til samarbejde Kan udføre under vejledning Kan beskrive Kan forklare Rutineret En rutinemæssig eller kendt situation Du kan alene eller i samarbejde planlægge og gennemføre aktiviteter Du kan sætte dig ind i mere komplicerede problemstillinger Viser forståelse for kommunikationens betydning Viser evne til at agere i en social og kulturel mangfoldighed Viser fleksibilitet og omstillingsevne Viser kreativitet Vejledes til Kan med en vis sikkerhed: Begrunde Gennemføre Formidle Evaluere Avanceret En uforudset situation Du kan handle hensigtsmæssigt alene eller i samarbejde Du kan selvstændigt planlægge, løse og gennemføre en aktivitet Tager selvstændigt ansvar Beherske Kan udføre selvstændigt Kan udføre sikkert Kan udføre kreativt Kan anvende teori i praksis Kan omsætte praksis til teori kan reflektere Har overblik Kan vurdere kan analysere Tager ansvar Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

18 På de følgende sider er praktikmålene gennemgået. Øverst på hver side kan du læse målet, og nedenunder kan du se nøgleordene for hvert mål det, som er vigtigst ved målet. Dernæst kan du læse, hvordan du kan arbejde med målet - både fælles i praktikperioderne og for hver praktik. Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

19 Mål 1 Eleven kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske opgaver med forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske målsætninger for området. Nøgleord Kvalitetsrapport Læreplaner Sprog Kommunal børne- og ungepolitik Inklusion Dannelse Mad & måltid Integration Rollemodel Forholdstagen til institutionens udmøntning af politiske målsætninger Bestyrelsens samarbejde med institutionen Etik I praksis kan du arbejde med målet ved at: Dokumentere handleplaner for det enkelte barn Planlægge, udføre og evaluere aktiviteter, der understøtter den motoriske og/eller sproglige udvikling hos målgruppen Være en rollemodel for målgruppen, du arbejder med Arbejde med udvikling af målgruppens sociale kompetencer Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende og forstå opgaven som rollemodel og etiske dilemmaer i arbejdet med målgruppen Under vejledning formidle overvejelser omkring teori og praksis i opgaven som rollemodel og begrunde etiske dilemmaer i arbejdet med målgruppen Beherske opgaven som rollemodel i det pædagogiske arbejde samt begrunde og vurdere valg i forhold til etiske dilemmaer i arbejdet med målgruppen Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

20 Mål 2 Eleven kan anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter. Nøgleord Pædagogiske observationer Planlægge og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter Forholde sig til praktikstedets rammer og muligheder I praksis kan du arbejde med målet ved at: Anvende logbogen aktivt i arbejdet med pædagogiske observationer Tilrettelægge pædagogiske aktiviteter for målgruppen Undersøge og anvende praktikstedets pædagogiske grundlag, mål og læreplaner Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende og anvende logbogen i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske aktiviteter Under vejledning reflektere over og anvende logbogen i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske aktiviteter Beherske anvendelse af logbogen i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske aktiviteter samt begrunde og vurdere den valgte aktivitet Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

21 Mål 3 Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige udvikling. Nøgleord Sproglig udvikling Sprogstimulerende aktiviteter Praktikstedets strategi for sproglig udvikling I praksis kan du arbejde med målet ved at: Praktikstedet skal over for eleven synliggøre arbejdet med målgruppens sproglige udvikling I samarbejdet med praktikstedet få viden om evalueringsredskaber fx sprogscreening Arbejde med aktiviteter, som understøtter praktikstedets mål med sproglig udvikling Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende praktikstedets arbejde med sproglig udvikling samt få viden om pædagogiske aktiviteter, der understøtter arbejdet Under vejledning reflektere, planlægge og gennemføre aktiviteter, der understøtter sproglig udvikling Beherske, begrunde og vurdere valg af pædagogiske aktiviteter, der understøtter sproglig udvikling Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

22 Mål 4 Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og fællesskaber. Nøgleord Leg og aktiviteter Inklusion Kognitiv og motorisk udvikling Legens betydning for målgruppens udvikling I praksis kan du arbejde med målet ved at: Igangsætte og målrette lege og fysiske aktiviteter i arbejdet med målgruppen Individuelt og i samarbejde med andre, planlægge, gennemføre og begrunde forløb med målgruppen Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende til leg og aktiviteters betydning og under vejledning planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter Planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter og under vejledning reflektere over de valgte aktiviteter Beherske, begrunde og vurdere den valgte aktivitet Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

23 Mål 5 Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer. Nøgleord Venskaber og relationer Understøtte trivsel og inklusion Sociale fællesskaber I praksis kan du arbejde med målet ved at: Understøtte målgruppens ressourcer i arbejdet med venskaber og sociale relationer Tilrettelægge aktiviteter, som understøtter udviklingen af venskaber og relationer Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende til behov for at understøtte målgruppen i inklusion og udviklingen af venskaber og fællesskaber Observere målgruppen og under vejledning reflektere over behovet for understøttelse af inklusion, venskaber og fællesskaber Beherske begrunde og vurdere egne observationer til understøttelse af behov for inklusion, venskaber og fællesskaber Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

24 Mål 6 Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv. Nøgleord Pædagogiske observationer Målgruppens trivsel Målgruppens robusthed Målgruppens kendskab til sig selv I praksis kan du arbejde med målet ved at: Observere målgruppen Se efter tegn på målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv Igangsætte samtaler og aktiviteter, der understøtter observationerne af målgruppen Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende til pædagogiske observationers betydning i understøttelse af trivsel Under vejledning anvende og reflektere over pædagogiske observationer i understøttelse af trivsel Beherske begrunde og vurdere egne pædagogiske observationer i understøttelse af trivsel Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

25 Mål 7 Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov. Nøgleord Forståelse for omsorg Empati i det pædagogiske arbejde Målgruppens signaler Målgruppens behov for omsorg Målgruppens behov for empati I praksis kan du arbejde med målet ved at: Vise forståelse for målgruppens behov for omsorg Kunne aflæse målgruppens signaler og behov Anvende empati i det pædagogiske arbejde Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende til behov for at understøtte målgruppens behov for professionel omsorg Observere målgruppen og under vejledning reflektere over behovet for understøttelse af behovet for omsorg i forskellige situationer Beherske, begrunde og vurdere egne observationer til understøttelse af behov for målgruppens behov for omsorg Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

26 Mål 8 Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse. Nøgleord Motivation, engagement og glæde Pædagogiske aktiviteter Fysisk aktivitet og bevægelse I praksis kan du arbejde med målet ved at: Igangsætte og gennemføre fysiske aktiviteter for målgruppen Foregå som et aktivt eksempel ved at igangsætte og inkludere hele målgruppen i fysiske aktiviteter Understøtte de pædagogiske overvejelser i målgruppens fysiske aktiviteter Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende til målgruppens behov for støtte til at indgå i fysisk aktivitet og bevægelse samt anvende relevante fysiske aktiviteter for målgruppen Under vejledning kunne reflektere over pædagogiske overvejelser i forbindelse med fysiske aktiviteter med målgruppen Beherske og begrunde gennemførelsen af behovet for fysisk aktivitet og bevægelse med målgruppen Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

27 Mål 9 Eleven kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed. Nøgleord Pædagogiske aktiviteter Udeliv og naturen Naturfænomener og bæredygtighed I praksis kan du arbejde med målet ved at: Igangsætte og gennemføre aktiviteter, der inddrager udeliv og natur Opsætte mål og gennemføre aktiviteter, som understøtter læring om naturfænomener og bæredygtighed hos målgruppen Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende til og anvende den omgivende natur og miljø i aktiviteter, der understøtter målgruppens læring om natur og bæredygtighed Under vejledning kunne reflektere over aktiviteter og planlægning af læringsmål inden for natur og bæredygtighed for målgruppen Beherske og begrunde valg af aktiviteter og læringsmål for målgruppen Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

28 Mål 10 Eleven kan selvstændigt følge hygiejniske retningslinjer og tage initiativ til handlinger, der forebygger infektion i institutioner. Nøgleord Følge hygiejniske retningslinjer Tage initiativ til sundhedsforebyggende handlinger I praksis kan du arbejde med målet ved at: Orientere sig vedrørende institutionens retningslinjer for hygiejne Foregå som et godt eksempel og følge institutionens retningslinjer i hverdagen, eksempelvis med opmærksomhed på faste rutiner for målgruppen Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende til og anvende institutionens hygiejniske retningslinjer Under vejledning reflektere over sundhedsforebyggende handlinger for målgruppen Beherske og begrunde valg af sundhedsforebyggende handlinger for målgruppen Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

29 Mål 11 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det pædagogiske måltid og igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet. Nøgleord Selvstændigt og i samarbejde med andre Pædagogisk måltid Samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet I praksis kan du arbejde med målet ved at: Skabe de nødvendige rammer for det pædagogiske måltid Foregå som et aktivt eksempel Tage initiativ til samtale om kultur, sunde valg og livskvalitet Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende og anvende rammerne for det pædagogiske måltid Under vejledning reflektere over rammerne for det pædagogiske måltid, herunder sundhed, kultur og livskvalitet Beherske og begrunde eget valg af fokus i arbejdet med det pædagogiske måltid og samtaler om sundhed, kultur og livskvalitet Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

30 Mål 12 Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger. Nøgleord Musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter Indtryk, oplevelser og dannelse Følelser og kropslig sansning I praksis kan du arbejde med målet ved at: Planlægge aktiviteter, der fremmer målgruppens musiske, kulturelle aktiviteter og kropslige sansning Skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter målgruppes æstetiske udvikling og læring Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende og anvende musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter, der fremmer målgruppens oplevelser, sansninger, udvikling og læring Under vejledning kunne reflektere over, hvilke dele af de valgte aktiviteter der understøtter målgruppens oplevelser, sansninger, udvikling og læring Beherske og begrunde eget valg af fokus i musiske, æstetisk og kulturelle aktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

31 Mål 13 Eleven kan anvende sociale og digitale medier som redskab i pædagogiske aktiviteter. Nøgleord Sociale og digitale medier som redskab Pædagogiske aktiviteter I praksis kan du arbejde med målet ved at: Planlægge pædagogiske aktiviteter, hvor sociale og digitale medier anvendes Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende til og anvende sociale og digitale medier, der understøtter det pædagogiske arbejde med målgruppen Under vejledning reflektere over, hvordan sociale og digitale medier bidrager til det pædagogiske arbejde med målgruppen Beherske og begrunde eget valg af fokus i anvendelsen af sociale og digitale medier i det pædagogiske arbejde med målgruppen Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

32 Mål 14 Eleven kan anvende velfærdsteknologi på praktikstedet. Nøgleord Velfærdsteknologi Teknologiske redskaber, der understøtter arbejdsmiljøet, fx hæve-sænkepulseborde Teknologiske redskaber, der kompenserer målgruppen i forhold til ressourcer og mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen, fx IPad Teknologiske redskaber til dokumentation, fx computerprogrammer til registrering af målgruppens komme- og gåtider I praksis kan du arbejde med målet ved at: Finde eksempler på praktikstedets velfærdsteknologi Anvende velfærdsteknologi Forholde sig til den digitale kultur på praktikstedet Bruge hjælpemidler og ergonomiske teknikker Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende til praktikstedets anvendelse af velfærdsteknologi Under vejledning anvende og reflektere over velfærdsteknologi på praktikstedet Beherske, begrunde og vurdere anvendelsen af velfærdsteknologi på praktikstedet Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

33 Mål 15 Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle. Nøgleord Faglige drøftelser Evaluering Dokumentation Pædagogiske aktiviteter Samarbejde med fagprofessionelle I praksis kan du arbejde med målet ved at: Evaluere og dokumentere den pædagogiske aktivitet Indgå i faglige drøftelser Indgå i samarbejde med fagprofessionelle Anvende fagsprog Opnå en faglig identitet Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende til faglige drøftelser og betydning heraf i forbindelse med pædagogiske aktiviteter Under vejledning anvende og reflektere over de faglige drøftelser i forbindelse med pædagogiske aktiviteter Beherske, begrunde og vurdere de faglige drøftelser i forbindelse med pædagogiske aktiviteter Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

34 Mål 16 Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og arbejdsmiljø. Nøgleord Fysiske og psykiske arbejdsbelastninger Ergonomi Konflikthåndtering Samarbejde Arbejdsmiljø I praksis kan du arbejde med målet ved at: Kende til egen robusthed i forhold til fysiske og psykiske arbejdsbelastninger og arbejdsmiljøet Arbejde bevidst med egen ergonomi Kende egen rolle og ansvar i forhold til konflikthåndtering og samarbejde Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende til egen rolle og robusthed i forhold til fysisk og psykisk arbejdsmiljø Under vejledning reflektere over egen rolle og robusthed i forhold til fysisk og psykisk arbejdsmiljø Beherske, begrunde og vurdere egen rolle og robusthed i forhold til fysisk og psykisk arbejdsmiljø Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

35 Mål 17 Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, målgruppens forældre og pårørende og kolleger. Nøgleord Målrettet kommunikation Dialog med målgruppen, forældre og kolleger Dialog med kolleger I praksis kan du arbejde med målet ved at: Være bevidst om tavshedspligten i kommunikation med målgruppens forældre og pårørende Anvende etiske overvejelser i kommunikation med målgruppen Anvende faglig målrettet kommunikation med kolleger i forhold til målgruppen Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende til målrettet kommunikation i forhold til forskellige målgrupper Under vejledning reflektere over målrettet kommunikation i forhold til forskellige målgrupper Beherske, begrunde og vurdere den målrettede kommunikation i forhold til forskellige målgrupper Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

36 Mål 18 Eleven kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis. Nøgleord Etik og etiske dilemmaer Refleksion over egen fagprofessionelle rolle I praksis kan du arbejde med målet ved at: Være bevidst om etiske dilemmaer i den pædagogiske praksis Være bevidst om egen etik Reflektere over sin egen fagprofession Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 Kende til etiske dilemmaer i den pædagogiske praksis Under vejledning reflektere over etiske dilemmaer i den pædagogiske praksis Beherske, begrunde og vurdere etiske dilemmaer i den pædagogiske praksis Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

37 Bilag Aktivitetsmodel Aktivitetens navn Planlægning Hvad er formålet med aktiviteten? Hvem skal deltage og hvorfor? Beskriv aktiviteten. Hvor skal den foregå? Over hvor lang tid? Hvordan vil du forberede dig? Skal deltagerne inddrages i planlægningen? Hvordan vil du motivere deltagerne? Hvilken teori vil du anvende? Hvilken type dokumentation vil du anvende? Hvad vil du gerne have ud af denne aktivitet, og hvordan vil du måle det? Hvilke tegn vil du gerne se? Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

38 Gennemførsel Gennemfør aktiviteten Evaluering Hvordan var din rolle i aktiviteten? Hvordan var deltagernes engagement? Måtte du ændre på det, du havde planlagt? Hvorfor? Hvad gik godt? Hvorfor? Hvad gik mindre godt? Hvorfor? Hvad vil du ændre til næste gang? Hvordan er dokumentation anvendt? Og hvilke kommentarer har dokumentationen givet? Hvilken respons har du fået fra deltagerne, kolleger, forældre og pårørende? Opnåede du det du ville? Har du efterfølgende set de tegn, du gerne ville? Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

39 Logbog Dato: Emne: Mine iagttagelser: Mine overvejelser: Den pædagogiske assistentuddannelse Februar 2016, revideret august

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 Udgave: September 2017 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Den pædagogiske assistents fagprofil... 5 Læring i uddannelsen...

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for pædagogisk assistentelever.

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER PRAKTIKMAPPE PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Elev: Praktikforløb: 1 2 3 Praktikperiode: Praktiksted: Praktikvejleder: SIDE 1 AF 27 FORMÅL MED PRAKTIKMAPPEN: Praktikmappen er et arbejdsredskab som skal hjælpe

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd

PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd PIXI udgave af den Lokale Undervisnings Plan (LUP) Pædagogisk Assistent Uddannelses ZBC Velfærd En håndbog til praktikken, som skal modtage Pædagogiske Assistent elever i praktik. Håndbogen er udarbejdet

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2019 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 3 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni :43

PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her Webside SOSU FVH PAU-UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Juni 2016 1 Generel information i forhold til praktikken Forventningssamtalen afholdes af elev og praktikvejleder

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis

Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD. Praktikkompendium. Udarbejdet i samarbejde med praksis Den Pædagogiske Assistentuddannelse SOSU NORD Praktikkompendium Udarbejdet i samarbejde med praksis Februar 2018 1 Indholdsfortegnelse Generel information i forhold til praktikken... 4 Emner til forventningssamtale...

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver

Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Obligatoriske Skole- og praktik opgaver Valgfri praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE... 3 OBLIGATORISKE SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER... 4 SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVE

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb Side 3 Pejlemærker og eks. På anvendelse side

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

April RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE April 2017 1 RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN... 6 April 2017 2 1 INDLEDNING

Læs mere

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver.

I praktikuddannelsen afsættes tid til vejledning, fordybelse og refleksion i forbindelse med de udførte arbejdsopgaver. Praktikuddannelsen Formål I praktikuddannelsen skal eleven tilegne sig erhvervsfaglig kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Fagbilag Omsorg og Sundhed

Fagbilag Omsorg og Sundhed Fagbilag Omsorg og Sundhed 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Der arbejdes med omsorgs-

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL

HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL HÅNDBOG FOR DEN PRAKTISKE DEL AF UDDANNELSEN TIL Pædagogisk assistent BØRN OG UNGE, AARHUS KOMMUNE DECEMBER 2017 1 INDHOLD 1. INDLEDNING 2. TERMINOLOGI 3. SAMARBEJDSPARTNERE 4. PRAKTIKVEJLEDERENS ROLLE

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til. Pædagogisk assistent. Børn og Unge, Aarhus Kommune

Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til. Pædagogisk assistent. Børn og Unge, Aarhus Kommune Håndbog for den praktiske del af uddannelsen til Pædagogisk assistent Børn og Unge, Aarhus Kommune august 2017 1 indhold 1. Indledning 2. Terminologi 3. Samarbejdspartnere 4. Praktikvejlederens rolle 5.

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Velkommen Praktikvejleder

Velkommen Praktikvejleder Velkommen Praktikvejleder Dagens program Kl. 8.10 Kantinen: præsentation af dagens program - kaffe, the og boller Kl. 8.20 Info vedr. Den Pædagogiske Uddannelse Kl. 9.25 Pause Kl. 9.40 Speeddating i kantinen:

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Dagtilbudspædagogik Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Relationer og kommunikation Området retter sig mod relationer, samspil

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Naturen som pædagogisk læringsrum 3 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 5 Understøttende undervisning 7 Det

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SKOLEPERIODE 3

SKOLEVEJLEDNING PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SKOLEPERIODE 3 SKOLEVEJLEDNING PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SKOLEPERIODE 3 Dit navn Holdnr. Skolevejledningen Skolevejledningen er et redskab, du skal bruge til dialog mellem dig, praktikvejlederen og underviserne

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere