at stabilt indtjenende selskaber, er bedre investeringer? eksempler inden for de kapitalintensive cykliskellig dimensioner, så nås bunden før eller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at stabilt indtjenende selskaber, er bedre investeringer? eksempler inden for de kapitalintensive cykliskellig dimensioner, så nås bunden før eller"

Transkript

1 Artikel af Klaus Petersen, CFA, Porteføljemanager, ValueInvest Asset Management S.A. Er det en myte at stabilt indtjenende selskaber, er bedre investeringer? Hvem vil have stabilitet i dag? Får man ikke mest smæk for skillingerne«ved investering i cykliske aktier? Siden aktiemarkedet bundede ud i marts 2009, har de mere cykliske selskaber - d.v.s. selskaber, hvis indtjening er tæt koblet til den økonomiske udvikling - ført an i aktiekursfesten. Hovedparten af de stabile og defensive aktier, hvis indtjening i mindre grad er afhængig af den generelle økonomi, er langsomt forsvundet i bakspejlet og ud af investorernes hukommelse. Konjunktursvingninger konkursens afgrund se blot på de mange Økonomien gennemlever flere faser i konjunkturforløbet, og varigheden kan være forske industrier såsom bil- og luftfartsindustri- eksempler inden for de kapitalintensive cykliskellig fra periode til periode. I vækstfasen en. Men selv om man ikke skulle tro det, når blomstrer forbruget, og der er en villighed til man står midt i en økonomisk nedtur af historiske dimensioner, så nås bunden før eller at bruge penge på rejser, dyre forbrugsgoder som f.eks. biler, og det er under sådanne siden. Det er netop på dette tidspunkt, inden forhold, at indtjeningen i de cykliske sektorer der for alvor kommer synlige tegn på, at økonomien igen kommer op i fart, at man skal ind tordner frem og skaber grobund for optimistiske forventninger blandt analytikerne. På og fiske de cykliske aktier, hvis man skal gøre et eller andet tidspunkt flader væksten ud sig forhåbninger om den helt store jackpot. og topper for derefter at blive afløst af tilbagegang og måske endda recession. Senest Strategien lyder besnærende let, men det er i blev dette udløst af, at boligboblen bristede, praksis ikke helt så let endda. der medførte, at vi efterfølgende fik en global kreditkrise, der lammede banksektoren og På bunden af den økonomiske cyklus er kurserne godt nok faldet betydeligt, men ind- satte en effektiv stopper for den lånefinansierede forbrugsfest. tjeningen er også styrtdykket og måske gået i rødt. Derfor er det på bunden af konjunkturforløbet faktisk yderst vanskeligt at finde Cykliske virksomheder i en økonomisk nedtur billige cykliske aktier, medmindre man vover I den seneste økonomiske nedtur blev indtjeningen kraftigt decimeret i de cykliske virkseret indtjening et gennemsnit over et fuldt at prisfastsætte disse baseret på en normalisomheder, og nogle bevægede sig tæt på konjunkturforløb - eller et snarligt opsving. Cykliske kontra stabile virksomheder i historisk betragtning I grafen på næste side illustreres i en 11-årig periode siden ultimo 1998 målt i USD afkastet fra investering i en gruppe fødevare virksomheder til illustration af en defensiv og stabil sektor i forhold til luftfartsindustrien, der repræsenterer den cykliske industri. Havde man f.eks. timet vending på aktiemarkedet i marts 2003 og købt luftfartsaktier, ville man ultimo oktober 2007 kunne indkassere en klækkelig gevinst på 162% mod kun«91% for fødevarer. Altså et betydeligt merafkast, der naturligvis også skal kunne kompensere for den øgede risiko. Set i lyset af dette resultat er det derfor ikke så underligt, at der i den finansielle verden bruges uanede ressourcer på at indsamle og analysere økonomiske data i håb om at kunne forudsige den kommende udvikling for derved at købe aktier i de selskaber eller sektorer, der vil få mest glæde af opsvinget. Imidlertid var der ikke mange, der i begyndelsen af 2009 turde satse på en vending, og konsensus var stadig i det kulsorte hjørne, ikke mindst fordi tegn på en vending endnu ikke var entydige, og det er lige præcis årsagen til, at det er så vanskeligt at time vending og købe cykliske aktier på det korrekte tidspunkt, fordi de cykliske aktier normalt er på forkant med de økonomiske realiteter (leder typisk

2 opsvinget med 6 måneder). Tilbage til grafen. Havde man derimod fastholdt sine luftfartsaktier indtil marts 2009 (ny bund), timingen for exit smuttede, man missede simpelthen den finansielle krise og blev fanget i et blodrødt og depressivt aktiemarked, ville det akkumulerede afkast være barberet ned fra 162% til nu kun 6%, hvor fødevare aktierne trods alt har givet 27%. For cykliske aktier er der derfor ikke langt fra succes til fiasko. Indeks. 31/ = 100 Figur Cyklisk kontra defensiv i op- og nedture på aktiemarkedet Kreditkrisen ruller og økonomien topper i 2007 Fødevare produkter Luftfart Aktiemarkedet bunder ud, økonomien forbedres Kilde: MSCI Verden data 31/ / i USD Cykliske aktier er ikke buy and hold«i en analyse udarbejdet af MSCI Barra Research (Sector Performance Across Business Cycles November 2009, se den fulde analyse på har man analyseret det samlede afkast ved investering i de tre mest cykliske sektorer (ud af totalt 10 hovedsektorer) i forhold til investering i de tre mest defensive sektorer for de seneste 33 år. Udvælgelsen af de cykliske henholdsvis defensive sektorer er baseret på korrelationen med OECD Leading Indicator, hvor en positiv korrelation indikerer, at sektoren er cyklisk og defensiv ved negativ korrelation. Konklusionen er, at de cykliske sektorer har underperformet de defensive sektorer markant. For de forskellige regioner verden, USA, Europa og Japan tegner der sig et ensartet billede, og de tre mest cykliske sektorer har underperformet de tre mest defensive med akkumuleret 40-70% over de sidste 33 år dec/09 jun/09 dec/08 jun/08 dec/07 jun/07 dec/06 jun/06 dec/05 jun/05 dec/04 jun/04 dec/03 jun/03 dec/02 jun/02 dec/01 jun/01 dec/00 jun/00 dec/99 jun/99 dec/98 Det, de cykliske aktier vinder under opturen, biler til vaskemaskiner og dyre forbrugsgoder, bliver hurtigt sat til på nedturen, og derfor som forbrugerne vil udskyde købet af under er cykliske aktier ikke velegnet til en buyand-hold«strategi. Det gælder om at være vanskeligt ved at påvirke salget under en en lavkonjunktur. En cyklisk virksomhed har forberedt på det værste, fordi en nedtur kan konjunkturnedgang og er derfor henvist til komme pludseligt og med en voldsom styrke, at gennemføre drastiske nedskæringer for og her vil de cykliske aktier stå forrest i køen, at nedbringe omkostningsbasen. Der stilles når øretæverne deles ud. Cykliske virksomheder har mindre råderum end mindre konjunk- cykliske virksomheder, fordi der levnes mindre derfor ekstra høje krav til ledelsen i de mere turfølsomme virksomheder, der producerer plads til fejltagelser. goder eller tjenesteydelser, som forbrugerne vil købe næsten uanset hvad, fordi de opfylder nogle basale behov. Fødevareproducenter Kan man acceptere indtjeningsstabilitet som Indtjeningsstablitet er et værdifuldt aktiv som f.eks. Nestle er et eksempel herpå, mærker ikke krisen i samme omfang som f.eks. sigelig og stabil indtjening medføre et lavere et godt mål for risiko, så bør en mere forud- SKF, der bl.a. producerer kuglelejer til alt fra afkastkrav end tilsvarende for en mere svin-

3 Der er mange forskellige metoder til beregning af indtjeningsstabilitet, men fælles er, at der tages udgangspunkt i en vurdering af den historiske udvikling. gende indtjening. Værdien af en krones indtjening er derfor mere værd for ejerne af en stabil virksomhed frem for en cyklisk virksomhed. Det er derfor ikke så sært, at virksomhederne har en interesse i at vise en større grad af stabilitet, når de skal præsentere deres indtjening overfor investorer og aktieanalytikere. Formålet med aflæggelse af regnskaber burde være at give ejerne et transparent billede af virksomhedens aktivitetet og den finansielle styrke, men pas på for der er også andre interesser på spil. Desuden er der rige muligheder for at manipulere et regnskab uden, at der behøver at være noget ulovligt i det. Ledelsen kan i mange tilfælde føle sig fristet til at være kreative for at tilfredsstille de høje forventninger i aktiemarkedet. Ændring af regnskabsprincipper er det første, der får advarselslampen til at blinke. F.eks. kan en virksomhed ændre principper for indtægtsføring og enten fremskynde eller udskyde omsætningen alt efter omstændighederne, og det vil kræve en nærmere forklaring. Andre forhold kunne være ekskludering af udgifter fra den ordinære indtjening, der reelt er helt normale omkostninger ved at drive virksomheden, men som virksomheden vurderer«som værende ekstraordinære. Der er mange muligheder for at udjævne en svingende indtjening, og kun ved en dybdegående regnskabsanalyse kan man få afdækket en virksomheds sande indtjeningsstabilitet. Men hvordan måles indtjeningsstabilitet? Der er mange forskellige metoder til beregning af indtjeningsstabilitet, men fælles er, at der tages udgangspunkt i en vurdering af den historiske udvikling. Rent intuitivt er det nærliggende - og simpelt - blot at måle udsvingene i den faktiske indtjening over en årrække, men så er det ikke længere muligt at sammenligne resultatet med andre virksomheder. Er virksomhed A med et udsving i indtjeningen på kr. 25 mio f.eks. mere stabil end virksomhed B med et udsving på kr. 35 mio? Det absolutte udsving skal naturligvis sættes i forhold til størrelsen af indtjeningen. En sammenligning kræver et normaliseret mål for udsvingene i indtjeningen, og det fås ved at sætte standardafvigelse, eller volatiliteten, i indtjeningen i forhold til den gennemsnitlige indtjening (også benævnt variationskoefficient«), så udsving nu i stedet kan udtrykkes i procent og derfor kan sammenlignes med andre selskaber. Imidlertid er det ikke alle virksomheder, der kun vokser organisk, men mange foretager opkøb for at udvide og styrke forretningen. Disse vil fremstå som mere risikofyldte (store udsving i indtjeningen), hvilket i mange tilfælde måske også er korrekt. For at eliminere støjen fra dette har vi i ValueInvest Asset Management (VIAM) valgt at definere en virksomheds indtjeningsstabilitet baseret på udsvingene i overskudsgraden (virksomhedens overskud sat i forhold til omsætningen). Udsving i overskudsgraden kan foregå i såvel opadgående som nedadgående retning, og som udgangspunkt skelnes der ikke mellem disse. Store udsving er lig med høj risiko og vice versa. Men hvad betyder udsving i overskudsgraden? Antag f.eks. at en virksomhed omsætter 100 kr. og har en overskudsgrad på 10% og derfor tjener 10 kr. Hvis den historiske volatilitet i overskudsgraden er 40%, så vil udfaldsrummet for overskudsgraden gå fra 6% til 14%. Der er altså en sandsynlighed for, at man ender op med en indtjening på kun 6 kr. og i bedste fald 14 kr. Forudsigeligheden af indtjeningen er lav, og risikoen er derfor høj. Havde vi i stedet fundet en identisk virksomhed blot med den forskel, at volatiliteten nu kun er på 20%, så ville indtjeningen i stedet ligge inden for 8-12 kr. Stabilitet er værdifuldt, men kan ikke stå alene. En stabil indtjening kan skyldes, at virksomheden agerer i et modent marked, hvor vækstmulighederne er udtømte, og at indtjeningen måske er faldende. Denne virksomhed har naturligvis en lavere værdi end en med tilsvarende stabilitet, men med stigende indtjening. Men lad os kaste et blik på hvordan det globale aktiemarked er sammensat set ud fra indtjeningsstabiliteten. 10 års analyse af indtjeningsstabilitet Baseret på et globalt investeringsunivers (eksklusive finansielle selskaber) på mere

4 Hyppighed, antal GICS R Sub-Industries Figur 10 års indtjeningsvolatilitet for 128 GICS R Sub-Industries eksklusive finans % Meget stabil indtjening Indeks / = Fødevarer 45 Stigende cyklikalitet Luftfart 80% % Antal GICS 20 R Sub-Industries Akkumuleret % dec/98jun/99dec/99jun/00dec/00jun/01dec/01jun/02dec/02jun/03dec/03jun/04dec/04jun/05dec/05jun/06dec/06jun/07dec/07jun/08dec/08jun/09dec/09 40% 15 Hyppighed, antal GICS Sub-Industries % % <10% 10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%-60% >60% Variationskoefficient for overskudsgraden end selskaber har VIAM indsamlet og udsving på mere end 60% (inkluderer blandt analyseret regnskabsdata for de seneste 10 andet føromtalte luftfartsselskaber). Modsat kan kun 19% kategoriseres som værende år og kortlagt indtjeningsstabiliteten for de enkelte selskaber og derefter grupperet disse i de respektive 128 GICS R Sub-Industries ultra-stabile. (global standard for selskabsklassificering). Stabil indtjening er en mangelvare Resultatet er vist i grafen ovenfor, hvor volatiliteten i indtjeningen er opdelt i interval- det globale aktiemarked, og køber man hele Stabil indtjening er en mangelvare«på ler med angivelse af antal sektorer inden for aktiemarkedet via f.eks. en indeksfond, så har de enkelte intervaller. Det fremgår med al man automatisk købt en masse selskaber, tydelighed, at det globale aktiemarked er en hvis indtjening vil svinge kraftigt i takt med svingende størrelse. Faktisk har 46%, eller den generelle økonomiske udvikling. Man skal næsten halvdelen af de 128 sektorer udsving derfor gøre op med sig selv, om man ønsker i overskudsgraden, der er større end 30%, og at påtage sig denne risiko. Det, der driver desuden er der en tung hale på 22 sektorer, der kan betegnes som ultra-cykliske med gende indtjening, en stigende indtjening aktiekurserne er udviklingen i den underlig- vil Akkumuleret hyppighed i % Kilde: VIAM backtest juli 2009 medføre højere aktiekurs, og omvendt vil en faldende indtjening sænke aktiekursen. Der er derfor naturligt at forvente en positiv korrelation mellem indtjeningsstabilitet og fluktuationer i aktiekursen, men det bør pointeres, at aktier med en stabil indtjening ikke per definition er sikret en mindre volatil kursudvikling. Stabile selskaber skuffer også fra tid til anden forventningerne i aktiemarkedet, hvilket kan udløse større kursudsving. Ej heller er disse virksomheder immune overfor usikkerhed omkring virksomhedens fremtid f.eks. i forbindelse med udskiftning af ledelsen, større opkøb, øget konkurrence, offentlig regulering m.v. Alt sammen eksempler på forhold, der vil påvirke de fremtidige indtjeningsforventninger og dermed kursdannelsen på aktien. Afkastkravet afhænger af stabilitet Til beregning af risikopræmie og afkastkrav ved investering i aktier har VIAM derfor valgt at basere på en kombination af den operationelle risiko, udtrykt ved udsving i overskudsgraden, og den systematiske risiko, også kaldet markedsrisiko, der angiver hvor meget en aktie svinger i forhold til det samlede aktiemarked. Ud fra dette har VIAM opdelt det globale aktiemarked i fem risikokategorier A, B, C, D og E (højeste risiko) med tilsvarende risikopræmier, det merafkast udover den risikofrie rente som en investor vil forlange

5 Investering i defensive og stabile aktier er absolut ingen free lunch«, og det er bestemt ikke alle defensive og stabile virksomheder, der er gode investeringer. for at få tilstrækkelig betaling for den risiko, man påtager sig, på henholdsvis 25%, 50%, 75%, og 150%. Hvis et selskab falder ind under risikokategori C, og den globale risikofrie rente er 4%, så kan afkastkravet fastsættes til 7% (1,75 * 4%). Risikokategorierne C, D og E udgør ikke mindre end 70% af den samlede markedsværdi for det globale aktiemarked, mod kun 30% for A og B kategorierne. Markedsværdi i % af Fair Value Figur Nuværende prisfastsættelse af det globale aktiemarked 300% Høje vækstrater er allerede priset ind, ingen plads til skuffelser i 2010! 251% 250% Konsensus estimater % Stabil indtjening er ikke i høj kurs! Rapporteret indtjening 200% 200% 186% 169% 150% 143% 115% 106% 112% 111% 89% 81% 84% 74% 68% 68% 73% 76% Markedsværdi i % af Fair Value 48% 50% Kilde: VIAM global aktie screening december 2009 Investering i stabile og defensive aktier Det er ingen myte, at stabile og defensive virksomheder generelt klarer sig bedre igennem økonomiske kriser end tilsvarende cykliske, og derfor alt andet lige beskytter investorerne bedre mod tab under en konjunkturnedgang. At tabe mindre under en økonomisk nedtur har unægtelig en stor værdi og betydning for det fremtidige afkast. Men investering i defensive og stabile aktier er absolut ingen free lunch«, og det er bestemt ikke alle defensive og stabile virksomheder, der er gode investeringer. Disse kan også fra tid til anden kan være for højt prisfastsat og ikke give en tilstrækkelig sikkerhedsmargin (afstand fra Fair Value ned til aktiekursen)! Ej heller for stabile selskaber kan der gås på kompromis med sikkerhedsmargin! Heldigvis er der i øjeblikket er historisk stort udbud af billige aktier inden for Stabilt forbrug og Medicinal, hvor der kan findes 0% Forbrugsgoder Medicinal KoncessioneretTelekommunikation Energi Verden Informations Teknologi Stabile Service Stabilt forbrug Medicinal en hel del aktier, der handles til omkring 50% af fair value. Stabil indtjening er med andre ord ikke i høj kurs p.t. For de cykliske aktier derimod er der p.t. indbygget meget høje indtjeningsforventninger i den nuværende prisfastsættelse, og det forventes derfor implicit, at det nuværende økonomiske opsving har bidt sig fast og vil fortsætte med uformindsket styrke. Hvis styrken af opsvinget skuffer, og indtjeningsforventningerne for 2010 må nedjusteres, så er der en overhængende risiko for en større negativ kurskorrektion tag blot Cyklisk forbrug, der er prisfastsat til 228% af Fair Value baseret på den forventede 2009 indtjening. Forsyning Telekomm. Energi MSCI Verden IT Industri og Service Råvarer Industri Råvarer Forbrugsgoder Cyklisk forbrug Cykliske ValueInvest porteføljerne Alle ValueInvest porteføljerne har en høj vægtning af indtjeningsstabile virksomheder, hvilket har været tilfældet gennem alle årene siden etablering af investeringsforeningen i En konservativ aktieudvælgelse blandt især indtjeningsstabile virksomhedstyper har sikret betydelige merafkast i forhold til de generelle aktiemarkeder, og i øjeblikket er der et beregnet afkast potentiale til Fair Value for porteføljerne på mellem 71% og 88% (se mere under rapporteringen for de enkelte afdelinger).

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012 2012 nyt år, samme udfordringer Henrik Drusebjerg Januar 2012 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope & Johnny Cash; now we have no jobs, no hope and no cash! US blog on twitter 2 Opdateret 2. januar

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Risikospredning på flere forvaltere

Risikospredning på flere forvaltere Risikospredning på flere forvaltere Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Risikospredning er den eneste såkaldte free lunch på de finansielle markeder. Derfor er der også meget

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!?

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!? NYHEDSBREV I maj måneds nyhedsbrev viste vi en oversigt fra Financial Times, at 8 ud af 10 forvaltere ikke slår deres benchmark over en 10-årig periode. Forestil dig enhver anden branche, hvor de prøver

Læs mere

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre?

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Der er rigtig mange holdninger til den aktuelle værdiansættelse af aktier. Desværre bliver

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

- den sikre vej til succes?

- den sikre vej til succes? Artikel af Klaus Petersen, CFA, Porteføljemanager, ValueInvest Asset Management S.A. Sprednin g - den sikre vej til succes? Det gamle ordsprog, at man ikke skal lægge alle sine æg i den samme kurv, giver

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Asset Allocation juli 2009

Asset Allocation juli 2009 Asset Allocation juli 2009 Generelle holdninger Aktier neutral 17.07.2009 Fra undervægt til neutral på ejendomme! Emerging market obligationer neutral Virksomhedsobligationer -overvægt Ejendomme neutral

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Formue Nord. Rasmus Viggers Investeringsdirektør og partner. Uafhængig og resultatorienteret Formueforvaltning. det uafhængige alternativ

Formue Nord. Rasmus Viggers Investeringsdirektør og partner. Uafhængig og resultatorienteret Formueforvaltning. det uafhængige alternativ Formue Nord det uafhængige alternativ Rasmus Viggers Investeringsdirektør og partner Uafhængig og resultatorienteret Formueforvaltning Agenda Historie Vores fundament Hvem er vi? Produkter Formue Nord

Læs mere

Viden frem for overdiversifikation

Viden frem for overdiversifikation Artikel af ValueInvest Asset Management S.A. Viden frem for overdiversifikation Gode resultater skabes gennem fravalg og en koncentreret portefølje af håndplukkede (aktivt tilvalgte) selskaber, hvori man

Læs mere

ValueInvest Japan Januar 2017

ValueInvest Japan Januar 2017 Investeringsprofil ValueInvest Japan har et japansk investeringsunivers og investerer primært i veletablerede virksomheder. Der investeres i selskaber, som handles til under den af investeringsrådgiveren

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K Status for HP Hedge ultimo juli 2011 I juli opnåede afdelingen et afkast på 0,35% og har dermed givet et afkast i 2011 på 3,73%. Kilde: Egen produktion At afdelingen har haft positivt afkast i en måned

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse

Kursus i Teknisk Analyse Kursus i Teknisk Analyse udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel som virksomheder på baggrund af mere end 30 års erfaring. Kurset giver både en grundlæggende og en dybdegående viden indenfor

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

ValueInvest Global W Juni 2017

ValueInvest Global W Juni 2017 Investeringsprofil ValueInvest Global har et globalt investeringsunivers, men investerer primært i veletablerede amerikanske, europæiske og japanske virksomheder. Der investeres i selskaber, som handles

Læs mere

ValueInvest Global Akkumulerende September 2016

ValueInvest Global Akkumulerende September 2016 Investeringsprofil ValueInvest Global Akkumulerende har samme investerings profil som ValueInvest Global (udbyttegivende) - et globalt investeringsunivers med investeringer primært i veletablerede amerikanske,

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere