Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016"

Transkript

1 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet? Grundlæggende om Hvor finder jeg? Opbygningen af Forsiden Handling Oversigt over papirer Bevægelses- og avanceoversigt Depotoplysninger Indtastning af værdipapirer Stamoplysninger Hændelser (køb, salg mv.) Udbytter (renter og udlodning) Urealiseret avance Udskriftseditor Inddateringsmetoder i Nova Værdipapir Manuel inddatering R75 import fra SKAT Hvad sker der ved en R75 import? Klargør til R75 import Særligt vedrørende R75 import af fællesdepoter Udenlandske værdipapirer i og Det personlige regnskab Eksempel på overførsel fra til Det personlige regnskab Overførsel af udenlandske papirer til Det personlige regnskab Hvad sker der ved sletning af et værdipapir i? Det personlige regnskab før sletning Det personlige regnskab efter sletning Synkronisering af data mellem og Det personlige regnskab FAQ Jeg kan ikke oprette den samme aktie flere gange? Udbytter mv. kommer i det forkerte felt på selvangivelsen?

2 5.3 Udbytter på udenlandsk papir overføres ikke? Når jeg laver R75 import bliver værdipapiret/aktien oprettet 2 gange? Værdipapiret bliver oprettet 2 gange i Hvordan kan jeg løse problemet? Værdipapiret bliver oprettet 2 gange i Det personlige regnskab? Værdipapiret ligger i et fællesdepot Værdipapiret er manuelt oprettet i Det personlige regnskab Hvorfor bliver oplysningerne ikke slettet i Det personlige regnskab, når værdipapiret slettes i? Jeg vil slette en overflødig linje på et værdipapir? Værdipapiret har ingen kursværdi? Kun den ene person får vist aktier fra et fællesdepot?

3 1 Hvad er Værdipapirmodulet? Værdipapirmodulet - er et tillægsmodul til Skat Nova og Skat Nova Professionel. Modulet understøtter en effektiv håndtering og administration af kundens værdipairer i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse og Personligt regnskab. understøtter R75 import fra SKAT samt automatisk kursopdatering af månedlige ultimo kurser på en lang række noterede danske værdipapirer. 1.1 Grundlæggende om er et depotbaseret værdipapirsystem. Det betyder, at systemet er konstrueret med udgangspunkt i, at alle værdipapirer ligger i et (eller flere) depot(er). Konsekvensen af ovenstående er, at alle oplysninger vedrørende køb, salg, udbytter, renter mv. i alle tilfælde skal være tilknyttet et depot, og at de oplysninger, der er indtastet vedrørende det enkelte depot, har betydning for de køb, salg mv., der er knyttet til depotet. Det er kun muligt at oprette hvert papir én gang. Hvis f.eks. begge personer i et ægtepar ejer 10 aktier hver i Danske Bank A/S, og disse aktier ligger i 2 separate depoter, vil indtastningen ske ved, at der under den pågældende aktie her Danske Bank A/S - oprettes 2 køb a 10 aktier på 2 forskellige depoter, hvor ægtefællerne ejer hvert deres depot. Dette system muliggør, at brugeren kan indtaste alle oplysninger (køb, salg mv.) om den samme aktie på tværs af depoter og ejere, uden at skulle oprette det samme papir flere gange. 1.2 Hvor finder jeg? Adgangen til kræver en separat licens. Hvis du som bruger af Skat Nova har en licens til, vil linket Værdipapirer i Indkomstoplysninger under Arbejdsgangen være blåt og aktivt. 1.3 Opbygningen af består af 5 forskellige skærmbilleder og en udskrifteditor. En forside Et skærmbillede til indtastning af depotoplysninger - 3 -

4 3 skærmbilleder til indtastning af oplysninger vedrørende aktier, obligationer eller investeringsbeviser Udskriftseditor Forsiden Adgangen til forsiden kan altid tilgås ved hjælp af linket Værdipapirer i Arbejdsgangen. Hvis allerede har været åbnet i kundefilen, kan forsiden også tilgås via linket Værdipapirer i Oversigten i venstre side af skærmbilledet. Forsiden er inddelt i 3 områder Handling, Oversigt over papirer og Bevægelses- og avanceoversigt Handling Under Opret (pkt. 1) er det muligt at oprette nye aktier, obligationer, investeringsbeviser og depoter. Under Depot (pkt. 2) er det muligt at tilgå, rette og slette allerede oprettede depoter. Under Udskrift (pkt. 3) er det muligt at tilgå udskriftseditoren

5 Oversigt over papirer Oversigten er brugerens adgang til hurtigt og nemt at overskue hele eller dele af kundens beholdning af værdipapirer. Det er også i oversigten, brugeren kan tilgå, rette og slette eksisterende værdipapirer. Det er brugeren selv, der vælger, hvilke dele af kundens beholdning denne ønsker at se. Dette sker ved hjælp af de 4 indstillings muligheder under Vis (pkt. 1). De 4 indstillingsparametre er Personer, Papirtyper, Depoter og indkomstår. Hvis der ønskes hurtig adgang til alle papirer fra alle indkomstår, kan det ske ved at afkrydse Vis alle papirer i oversigt inkl. dem uden beholdning (pkt. 2). Nederst i oversigten er indsat 2 knapper Åben papir og Slet papir. Åben papir åbner det valgte papir, og giver brugeren mulighed for at rette eller tilføje yderligere oplysninger om f.eks. køb, salg udbytte mv. Det er desuden også muligt at åbne et papir ved at dobbelt klikke på papiret i oversigten. Slet papir vil - efter at brugeren har bekræftet sletning - slette papiret og alle oplysninger herom fra. Bemærk en sletning kan ikke fortrydes Bevægelses- og avanceoversigt Bevægelses- og avanceoversigten giver et overblik over bevægelser mv. vedrørende det papir, der er valgt i oversigten ovenfor. Bemærk at perioden, der ønskes oplysninger for, kan indstilles under indkomstperiode

6 1.3.2 Depotoplysninger Depotoplysninger tilgås ved hjælp af knappen Ret Depot under handlinger på forsiden Vejledning Siden Depotoplysninger viser oplysninger om alle oprettede depoter samt depoternes aktuelle ejerandele. Fra siden er det muligt at oprette, slette og redigere depoter. Det er vigtigt at bemærke, at ejerandelen, der aktuelt er indtastet under de forskellige depoter, vil blive benyttet, når depoterne anvendes i forbindelse med f.eks. køb og salg. F.eks. hvis det under en aktie indtastes, at der er købt 10 aktier til depot , der som vist ovenfor har en fordeling af ejerandele mellem person 1 og 2 på 50/50, vil systemet automatisk fordele et køb af 5 aktier til både person 1 og Indtastning af værdipapirer Skærmbillederne til indtastning af oplysninger om værdipapirer er alle opdelt i 4 afsnit. Stamoplysninger Hændelser (køb, salg mv.) Udbytter (Renter og udlodning) Urealiseret avance - 6 -

7 Stamoplysninger Under afsnittet Stamoplysninger skal brugeren indtaste/vælge stamoplysninger på det pågældende papir. Hvis der er tale om et noteret dansk værdipapir, vil det være muligt at hente oplysninger om navn og tilhørende ISIN-kode i listen i feltet Navn. Systemet er indstillet til automatisk at hente ultimo kurser for det pågældende papir hvis det er et noteret dansk papir. Hvis brugeren ønsker at angive en manuel ultimo kurs, skal det også ske i dette afsnit. Hvis brugeren fjerner afkrydsningen i feltet Auto kurs, vil det være muligt manuelt at indtaste den ønskede kurs. Det vil f.eks. være nødvendigt, hvis der er tale om et unoteret værdipapir. Det er også i dette afsnit, det skal angives, om der er tale om et udenlandsk papir. Det er vigtigt, at brugeren sikrer sig, at stamoplysningerne er indtastet korrekt, da disse oplysninger har betydning for, hvor de skattemæssige oplysninger som avance/tab, udbytte, udlodninger mv. placeres i skatteberegningen. Hvis f.eks. en aktie fejlagtigt angives som noteret i stedet for unoteret, vil det have betydning i forhold til, hvilke rubrikker udbytter mv. placeres i på selvangivelsen, hvilket potentielt kan betyde, at skatteberegningen bliver forkert

8 Hændelser (køb, salg mv.) Afsnittet Hændelser bruges til at indtaste oplysninger om køb og salg af aktier mv. Hvis brugeren ønsker at importerer data ved hjælp af R75 import, vil de enkelte køb og salg automatisk blive overført til Hændelser. Da der er tale om et system, der er styret ved hjælp af individuelle depoter, er det ikke muligt at oprette et køb eller et salg, uden at knytte dette til et depot. Systemet vil altid antage, at depotnummeret, der er anvendt i linjen over den linje, der indtastes i, også skal anvendes i indtastningslinjen. Hvis brugeren ønsker at slette en linje med eller uden oplysninger i tabelen, sker dette ved at placere sig i linjen og trykke på Delete knappen. Tabellen sorterer selv indtastningerne i kronologisk orden dette sker, når siden for det enkelte papir lukkes eller ved at trykke på knappen Opdater. Hvis der er tale om et salg, vil det i linjen for det pågældende salg være muligt at indtaste en eventuel avance (aktieindkomst, kapitalindkomst eller/og skattefri avance). Disse oplysninger vil automatisk blive overført til selvangivelsen og Det personlige regnskab (hvis det anvendes). Bemærk, at avance/tabsoplysninger ikke overføres for udenlandske papirer. Her skal oplysninger manuelt indtastes ved at oprette et udland og angive selvangivelsesbeløbet her Udbytter (renter og udlodning) Afsnittet Udbytter anvendes til indtastning af oplysninger vedrørende udbytter mv. Hvis brugeren ønsker at importerer data ved hjælp af R75 import, vil udbytterne automatisk blive overført til Udbytter

9 Urealiseret avance Afsnittet skal anvendes til indtastning af årets urealiseret avance for papirer, hvor opgørelsen af avance/tab sker på baggrund af en lageropgørelse Udskriftseditor Udskriftseditoren giver brugeren mulighed for at lave individuelt tilpassede udskrifter Under Vælg værdipapirer skal brugeren vælge (pkt. 1), hvilke papirer, personer og depoter, der skal fremgå af udskriften. Når brugeren har valgt papirer mv. skal det vælges (pkt. 2), hvilke generelle oplysninger, der skal fremgå af udskriften. Hvis brugeren f.eks. ikke ønsker, at ISIN-koden skal fremgå af udskriften, skal brugeren fjerne krydset i feltet Vis felt over feltet med overskriften ISIN-kode. Udskrivning aktiveres ved hjælp af knappen Udskriv (pkt. 3). Efter endt udskrivning kan brugeren returnere til forsiden ved at hjælp af knappen Værdipapireroversigt

10 2 Inddateringsmetoder i Nova Værdipapir Der er 2 metoder, hvorpå brugeren kan foretage inddatering i på. Det er ved manuel indtastning eller/og ved R75 import fra SKAT. Det er muligt at anvende begge metoder i samme fil og på samme værdipapir. 2.1 Manuel inddatering giver brugeren fuld frihed til manuel inddatering af alle typer oplysninger. 2.2 R75 import fra SKAT R75 import er en nem og hurtig metode til inddatering i. Ved R75 import overføres de værdipapirdata, som brugeren har afkrydset i R75 modulet. De værdipapirdata brugeren har valgt, vil blive placeret i Hvad sker der ved en R75 import? Når der importeres data fra R75, sker der lidt forenklet det, at programmet kontrollerer følgende: 1. Er de depotnumre, der kommer fra SKAT kendt af programmet i forvejen (er der oprettet et depot med det pågældende depotnummer)? Hvis depotet/depoterne ikke er oprettet, vil programmet oprette depotet. Det er vigtigt at bemærke, at et forkert indtastet depotnummer, på et allerede oprettet depot, vil betyde, at depotet bliver oprettet (igen), og at papirerne bliver lagt i det nyoprettede depot. 2. Er ISIN-koden (hvis det er et noteret papir) eller papirets navn (unoterede aktier og anparter) kendt af programmet i forvejen? Hvis ISIN koden eller navnet ikke er kendt, vil der blive oprettet et papir med ISIN koden eller navnet Klargør til R75 import Inden der overføres data fra R75, særligt hvis dette ikke tidligere er sket, er det vigtigt, at filen er gjort klar til import. Med klargøring menes der, at du som bruger særligt skal sikre dig, at de papirer, der er oprettet i, har korrekt ISIN-kode (noterede papirer) eller korrekt navn (unoterede papirer, herunder også anparter) de depoter, der allerede er oprettet, har korrekt depotnummer hvis du anvender Det personlige regnskab, vil værdipapirer, der allerede er oprettet manuelt i Det personlige regnskab, efter importen fremgå 2 gange se afsnit 4.4 Synkronisering af data mellem og Det personlige regnskab Det skal bemærkes, at denne klargøring forventeligt kun skal foretages 1. gang, brugeren anvender R75 import på den pågældende kunde. Ved de efterfølgende importer kender systemet allerede depotnumre og ISIN-koder. Hvis der ved senere importer er nye depoter og/eller ISIN-koder, vil disse blot blive tilføjet til systemet

11 2.2.3 Særligt vedrørende R75 import af fællesdepoter Hvis jeres kunder har fællesdepoter, og disse depoter endnu ikke er oprettet i, vil depotet i forbindelse med R75 importen blive oprettet med en 100 % ejerandel til den person, hvorpå der importeres først. Årsagen til dette er, at importen altid foretages på en person af gangen, og at det ikke på baggrund af oplysningerne på den enkelte person er muligt at se, at der er tale om et fællesdepot. Dette mindre problem kan løses på 2 måder: 1. Brugeren kan oprette depotet (og indtaste korrekte ejerandele) inden R75 importen 2. Brugeren kan manuelt tilrette depotets ejerandele efter importen af data for den første person. 3 Udenlandske værdipapirer i Hvis bruger indtaster udenlandske værdipapir i Værdipair Nova, vil de skattemæssige oplysninger som f.eks. avance, tab, udbytter udlodninger mv. ikke automatisk blive overført til skatteberegningen. For at disse oplysninger indgår i skatteberegningen, er det i øjeblikket nødvendigt, også at oprette et Udland og indtaste oplysningerne her. Brugeren opretter et udland ved at vælge Udenlandsk indkomst under menupunktet Indkomstoplysninger i Arbejdsgangen

12 4 og Det personlige regnskab Alle oplysninger fra overføres til Det personlige regnskab, dog bliver de skattemæssige oplysninger avance/tab, udbytter, udlodninger mv. for udenlandske papirer ikke overført i øjeblikket (se herom nedenfor). Vigtigt!!! De værdipapirer, der oprettes direkte i Det personlige regnskab, overføres ikke til. Data kan kun bevæge sig fra til Det personlige regnskab og ikke den modsatte vej. 4.1 Eksempel på overførsel fra til Det personlige regnskab I eksemplet er der oprettet en noteret aktie i. Aktien ligger i et fælles depot med ejerandelene 50/50. I eksemplet er der en anskaffelse i et tidligere indkomstår samt køb, salg og udbytte i indeværende indkomstår. I Det personlige regnskab vil indtastningen se ud som vist nedenfor

13 Det er vigtigt at bemærke følgende: Når et værdipapir er overført fra, vil der, når papiret er valgt i oversigten, fremgå følgende tekst med rød Dette papir er overført fra værdipapirmodulet. Knappen se handler vil desuden også være aktiveret. Sidste årsoplysninger overføres ikke fra. Sidste års tal vil altid være en overførsel af de tal, der faktisk blev anvendt i Det personlige regnskab i sidste indkomstår (hvis sidste års fil er overført). Denne metode er valgt for at sikre, at en korrektion af historiske data i ikke uden brugeren er opmærksom herpå ændrer de oplysninger, der faktisk fremgik af sidste års personlige regnskab. Hvis brugeren ønsker at ændre sidste års data i det personlige regnskab, skal det gøres manuelt ved først at afkrydse lås op i sidste års kolonne og herefter manuelt ændre data. Når der er tale om en beholdning af aktier i et fælles depot, vil beholdningen blive vist på 2 linjer, hvor den ene linje er person 1 s andel af beholdningen, og den anden linje er person 2 s andel af beholdningen. Dette års data kan ikke ændres fra siden i Det personlige regnskab. Hvis disse data skal ændres, skal det ske i. Brugeren får adgang til det valgte papir i ved at trykke på knappen Se handler. Hvis brugeren ønsker at oprettet en nyt værdipapir i, kan det fra Det personlige regnskab ske ved at trykke på knappen Opret med handler Vigtigt!!! De værdipapirer, der oprettes direkte i Det personlige regnskab ( Opret uden handler ), overføres ikke til

14 4.2 Overførsel af udenlandske papirer til Det personlige regnskab Vejledning Når en bruger overfører et udenlandsk værdipapir fra, bliver alene oplysninger om ultimo værdier, styk antal og beløb for køb og salg overført til Det personlige regnskab. Oplysninger om avance/tab, udbytter, udlodning mv. overføres som tidligere nævnt ikke. Måden hvorpå brugeren får disse oplysninger med i Det personlige regnskab (og selvangivelse og skatteberegning) er ved at oprette det udland hvor papiret stammer fra, og indtaste udbytter, udlodninger mv. under dette udland. Brugeren opretter et udland ved at vælge Udenlandsk indkomst under menupunktet Indkomstoplysninger i Arbejdsgangen

15 Visning af udenlandske udbytter, avancer mv. i udskriften af Det personlige regnskab sker samlet i et beløb pr. type. Afkastet vises ikke i f.eks. aktienoten for det enkelte papir, som det sker med danske aktier. 4.3 Hvad sker der ved sletning af et værdipapir i? Hvis brugeren sletter et værdipapir i, vil papiret og de historiske tal fra sidste års personlige regnskab fortsat fremgå af Det personlige regnskab. Begrundelsen herfor er, at vi ønsker at fastholde de historiske data i Det personlige regnskab, og at historiske data i Det personlige regnskab udelukkende skal slettes/redigeres manuelt af brugeren direkte i Det personlige regnskab Det personlige regnskab før sletning Det er vigtigt at bemærke følgende: Den røde tekst Dette papir er overført fra værdipapirmodulet Knappen Se handler er aktiv og knappen Slet er ikke aktiv Det er ikke muligt at rette i dette års tal

16 4.3.2 Det personlige regnskab efter sletning Det er vigtigt at bemærke følgende: Alle data fra før sletningen både dette år og sidste år - er bibeholdt Den røde tekst Dette papir er overført fra værdipapirmodulet er forsvundet Knappen Slet er blevet aktiveret og knappen se handler er ikke længere aktiv Det er nu muligt manuelt at slette eller redigere i alle oplysninger vedrørende værdipapiret

17 4.4 Synkronisering af data mellem og Det personlige regnskab Hvis brugeren har en fil, hvor f.eks. Danske Bank A/S allerede er oprettet manuelt som et værdipapir i Det personlige regnskab men altså ikke i, vil en indtastning i eller en R75 import til Værdipair Nova medfører, at værdipapiret fremgå dobbelt i Det personlige regnskab. En af måderne hvorpå brugeren kan se, hvilke oplysninger der kommer fra, er ved at se efter den røde tekst Dette værdipair er overført fra værdipapirmodulet. Hvis denne tekst ikke er synlig - når aktien er valgt i Overblik aktier - er der tale om en aktie mv., der er manuelt oprettet i Det personlige regnskab. Hvis brugeren oplever at værdipapiret fremgår dobbelt, kan det rettes på følgende måde (det antages, at brugeren ønsker at anvende på det pågældende papir i fremtiden). Rettelsen er kun nødvendigt det første år. I de efterfølgende år vil data automatisk blive overført til den linje i Det personlige regnskab, der er knyttet til papiret i : 1. Overfør (manuelt) sidste års data fra det manuelt indtastet værdipapir til det papir, der er overført fra 2. Slet det manuelt indtastede papir ved at trykke på knappen Slet

18 5 FAQ Vejledning 5.1 Jeg kan ikke oprette den samme aktie flere gange? er et depotbaseret værdipapirsystem, dvs. fordelingen af aktier styres ved at oprette alle kundens/kundernes depoter, og herefter fordele køb, salg mv. på de forskellige depoter. F.eks. Et ægtepar hvor begge personer ejer aktier i Danske Bank A/S. Aktierne ligger i 2 forskellige depoter. Opret de 2 depoter med de korrekte ejerandele se evt. afsnittet Depotoplysninger Opret en aktie i Danske Bank A/S Indtast de forskellige køb/salg mv. fordelt på de forskellige depoter Denne indtastning vil betyde, at Per nu ejer 100 stk. Danske Bank A/S aktier og Pia ejer 50 stk

19 5.2 Udbytter mv. kommer i det forkerte felt på selvangivelsen? Det er det enkelte værdipapirs stamoplysninger i Værdipair Nova, der er bestemmende for, hvor avance, tab, udbytter, udlodninger mv. placeres på selvangivelsen. F.eks. En kunde har modtaget udbytte fra Danske Bank A/S, men udbyttet er placeret i Rubrik 64. Åben Danske Bank A/S i Ret stamoplysningerne så papiret er angivet som noteret 5.3 Udbytter på udenlandsk papir overføres ikke? Se afsnittet Udenlandske værdipapirer i 5.4 Når jeg laver R75 import bliver værdipapiret/aktien oprettet 2 gange? Værdipapiret bliver oprettet 2 gange i Hvis papiret bliver oprettet 2 gange i, er det fordi papiret allerede er oprettet inden R75 importen. Papiret er dog oprettet med forkert eller ingen ISIN-kode (noterede papirer) eller oprettet med forkert navn i forhold til navnet i SKATs system (unoterede papirer). Se eventuelt afsnittet Klargør til R75 import Hvordan kan jeg løse problemet? Slet de ny-importerede værdipapirer kun dem der er oprettet 2 gange Tilret de allerede oprettede værdipapirer ISIN-kode eller navn Foretag en ny R75 import Værdipapiret bliver oprettet 2 gange i Det personlige regnskab? Hvis et papir er oprettet 2 gange i det personlige regnskab, kan dette skyldes flere forskellige forhold Værdipapiret ligger i et fællesdepot Hvis f.eks. et ægtepar ejer 50 stk. aktier i Danske Bank A/S, og disse aktier er placeret i et fællesdepot med en ejerandel angivet som 50/50, vil dette blive vist i Det personlige regnskab på 2 linjer med 25 stk. aktier i hver. Begge linjer i det personlige regnskab vil ved visning have en rød tekst Papiret er overført fra værdipapirmodulet Værdipapiret er manuelt oprettet i Det personlige regnskab Se afsnittet Synkronisering af data mellem og Det personlige regnskab

20 5.5 Hvorfor bliver oplysningerne ikke slettet i Det personlige regnskab, når værdipapiret slettes i? Se afsnittet Hvad sker der ved sletning af et værdipapir i 5.6 Jeg vil slette en overflødig linje på et værdipapir? Hvis brugeren har fået oprettet for mange linjer under f.eks. Hændelser, kan disse linjer let slettes. Sletningen sker ved at markere linjen og trykke på Delete tasten på tasteturet. Der vil herefter fremkomme en dialogboks, hvor brugeren skal acceptere sletningen. Bemærk, det er ikke nødvendigt at slette de tomme linjer. De tomme linjer har ingen beregningsmæssige konsekvenser. 5.7 Værdipapiret har ingen kursværdi? Hvis værdipapiret har en beholdning men ingen kursværdi på værdipapirforsiden og i Det personlige regnskab, skal du kontrollere, at der er påsat en kurs under papirets stamoplysninger. Unoterede værdipapirer skal altid have indtastet ultimo kursen manuelt

21 5.8 Kun den ene person får vist aktier fra et fællesdepot? Kontroller at ejerandelene er korrekt indtastet på depotet

Vejledning Værdipapir Nova

Vejledning Værdipapir Nova Vejledning 23. februar 2017 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Hvad er på vej. 9. marts Bemærkninger til den kommende version af Skat Nova

Skat Nova Indhold. Skat Nova Hvad er på vej. 9. marts Bemærkninger til den kommende version af Skat Nova 9. marts 2018 Bemærkninger til den kommende version af Skat Nova Indhold 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser (SA Pro)... 2 2 Hente data fra Skattemappen (R75)... 2 2.1 Ejendomme... 2 2.2 B-skatter...

Læs mere

Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring)

Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring) 14. maj 2019 Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring) Indhold 1 Brug fejlkontrollen!... 3 1.1 Lige efter årsrulning af Skat Nova fil fra sidste

Læs mere

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 22. februar 2016 Til alle brugere af DPR14 Opdatering af DPR14 til version 1.30 Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 Inden opdatering af Revisoft 2014: Bemærk, at alle kunder i Revisoft databasen

Læs mere

Kom rigtig fra start når du vil udarbejde indkomst- og formueopgørelse

Kom rigtig fra start når du vil udarbejde indkomst- og formueopgørelse 3. maj 2019 Kom rigtig fra start når du vil udarbejde indkomst- og formueopgørelse Indhold 1 Få startet rigtigt... 3 2 Hvad skal jeg tænke over inden jeg begynder... 3 3 Struktur indtastning i Skat Nova

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 19. marts 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 19. marts 2018 19. marts 2018 Skat Nova 2017.4 Indhold 1 til Skat Nova 2017.4... 3 1.1 Systemkrav og installation... 3 1.2 Andre vejledninger... 3 1.3 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 Skat Nova... 4 2.1

Læs mere

Magnus:Værdipapir Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Værdipapir Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Værdipapir 2015 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Værdipapir 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 3 1. Ny årsversion 3 2. Ændret håndtering af 19 papirer 3 3. Fleksible

Læs mere

Indhold. Nyheder og vejledninger. 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote

Indhold. Nyheder og vejledninger. 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote Indhold Manuel tilpasning af investeringsbevisnote... 2 Rettelse af summer fælles... 2 Rettelse af summer person 1... 5 Rettelser af summer person

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 28. maj 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 28. maj 2018 28. maj 2018 Skat Nova 2017.6 Indhold 1 til Skat Nova 2017.6... 3 1.1 Systemkrav og installation... 3 1.2 Andre vejledninger... 3 1.3 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 GDPR... 4 2.1 At sende

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 1. februar 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 1. februar 2018 1. februar 2018 Skat Nova 2017.3 Indhold 1 til Skat Nova 2017.3... 2 1.1 Systemkrav og installation... 2 1.2 Andre vejledninger... 2 1.3 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 2 Skat Nova... 3

Læs mere

Hvordan taster jeg private andele i virksomhed

Hvordan taster jeg private andele i virksomhed Hvordan taster jeg private andele i virksomhed 26. april 2019 Indhold 1 I Skat Nova 2018, generel info... 4 2 Spørgsmål vi hører i supporten... 4 2.1 Hvordan kan jeg få tal fra klasse A regnskab til Skat

Læs mere

Delvis udlejning ejendom

Delvis udlejning ejendom 13. april 2018 Delvis udlejning ejendom Indhold 1 Delvis udlejning af ejendom f.eks. værelser og sommerhus... 2 1.1 Lejeindtægt ved udlejning af sommerhus gennem bureau... 2 1.2 Delvis udlejning af ejendom,

Læs mere

Funktionalitet i kapitalforklaring

Funktionalitet i kapitalforklaring 1. februar 2018 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres?... 2 1.1.2 Data bruges i følgende udskrifter i Årsafslutning... 3 1.1.3

Læs mere

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere

Årsafslutning Indhold. 26. oktober Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Indhold. 26. oktober Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 26. oktober 2018 Årsafslutning 2018.5 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til Årsafslutning 2018.5... 2 3 Andre vejledninger... 3 4 Virksomheder... 4 4.1 Tilføjet linje til Ekstraordinært udbytte udloddet efter

Læs mere

Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016

Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016 18. maj 2016 Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016 Indhold 1 Hvordan foretager jeg en overførsel til forskudsberegning?... 2 2 Hvad sker der ved en overførsel

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 1. juli 2019

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 1. juli 2019 1. juli 2019 Indhold 1 til... 2 1.1 Første version af Skat Nova 2019... 2 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 2 Skat Nova... 3 2.1 Nyhederne i denne version... 3 2.2 Ændringer til indtastning

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 20. marts 2018

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 20. marts 2018 20. marts 2018 Årsafslutning 2018.2 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2018.2... 2 1 Andre vejledninger... 3 2 Virksomheder... 4 2.1 Branchetal... 4 2.2 Regnskabsklasse A model... 8 2.3 Nye noter...14 3

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2017 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 15. marts 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2017 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 15. marts 2018 15. marts 2018 Indhold 1 Import af data fra SKATs R75-oplysninger... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for import... 3 3.1 Certifikater og Tilslutningsaftale med SKAT... 3 4 Hvordan gør du?... 4 4.1 Inden

Læs mere

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges

Læs mere

Årsafslutning Skat Nova Professionel. 1 Indhold. 21. marts Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Skat Nova Professionel. 1 Indhold. 21. marts Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 21. marts 2019 Skat Nova Professionel Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 2 3 Andre vejledninger... 3 4 Indkomst- og formueopgørelse... 4 4.1 Diverse fejlrettelser... 4 4.1.1 Opgørelse af skat note med

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Generelt: Autosave: Der autogemmes kun hvis kunden er oprettet med et kundenummer under basisoplysninger og er gemt første

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Indkomst: Personlig indkomst: Følgende felter med SK nr. 334, 215, 235, 835, 355, 356, 1025, 335. Konverteres ikke fra Classic

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016 Indhold 1 Import af data fra SKATs R75-oplysninger... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for import... 3 3.1 Certifikater og Tilslutningsaftale med SKAT... 3 4 Hvordan gør du?...

Læs mere

Årsafslutning Indhold. 4. februar Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Indhold. 4. februar Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 4. februar 2019 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 3 3 Andre vejledninger... 4 4 Generelt... 5 4.1 Højrestilling... 5 4.2 Ensartet layout... 6 4.3 Masterstyret visning af valuta... 7 5 Indkomst- og formueopgørelse...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 15. marts 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 2 Optimeret loadingstiden således programmet arbejder hurtigere ved indlæsning af filer... 2 Virksomheds regnskaber...

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017 27. oktober 2017 Skat Nova 2017.1 Indhold 1 til Skat Nova 2017.1... 2 1.1 Første version, der kan beregne skat for 2018... 2 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 1.3 Aktivering af licens

Læs mere

Vejledning indtastning blandet bil mv.

Vejledning indtastning blandet bil mv. 8. april 2019 Vejledning indtastning blandet bil mv. Indhold 1 Hvilke aktiver?... 2 2 Valg af metode... 2 3 Hvilke tal skal jeg bruge til indtastning?... 3 3.1 Statens takster... 3 3.2 Faktiske omkostninger...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning for Skat Nova Professionel brugere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning for Skat Nova Professionel brugere Nyheder og vejledninger for Skat Nova Professionel brugere 6. april 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Indkomst- og formueopgørelse... 3 Rettelse af fejl i grøn check i noten Opgørelse af skat...

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2015.4

Nyheder og vejledning til version 2015.4 16. december 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Indhold. Skat Professionel Nova Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed. 1. februar 2018

Indhold. Skat Professionel Nova Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed. 1. februar 2018 1. februar 2018 Indhold 1 Indtastning af kontingent i virksomhed... 2 2 Forudsætninger for korrekt placering som ligningsmæssigt fradrag i selvangivelsen... 2 3 Hvordan gør du?... 3 3.1 Ved anvendelse

Læs mere

2 Nyheder til Årsafslutning Andre vejledninger Virksomheder Automatisk resultatdisponering... 5

2 Nyheder til Årsafslutning Andre vejledninger Virksomheder Automatisk resultatdisponering... 5 1. juli 2019 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 3 3 Andre vejledninger... 4 4 Virksomheder... 5 4.1 Automatisk resultatdisponering... 5 4.2 Stamdata fra cvr.dk... 6 4.3 Søgefunktion i posttypeinddelingen...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Årsafslutning Indhold. 20. marts Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Indhold. 20. marts Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 20. marts 2019 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 2 3 Andre vejledninger... 3 4 Virksomheder... 4 4.1 Ny roller... 4 4.1.1 Indehaver... 4 4.2 Integration til Business Point... 5 4.3 XBRL rettelser... 5

Læs mere

Nye udskriftsskabeloner

Nye udskriftsskabeloner Nye udskriftsskabeloner 5. april 2016 Indhold 1 Nye skabelonpakker... 2 1.1 Valg af skabelonpakke... 3 2 Delelementer i det personlige regnskab... 3 2.1 Samlingsdokument... 4 2.2 Forside... 5 2.3 Godkendendelsespåtegning/

Læs mere

Årsafslutning for Skat Nova professionel brugere

Årsafslutning for Skat Nova professionel brugere 14. december 2017 Årsafslutning 2017.6 for Skat Nova professionel brugere Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.6 professionel... 2 1 Andre vejledninger... 3 2 Generelt... 4 2.1 Visning af versionsnummer...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Skat Nova 2017.0 Indhold 1 til Skat Nova 2017.0... 3 1.1 Første version af Skat Nova 2017... 3 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Specifikationer...

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo 1. februar 2018 Indhold 1... 2 1.1 Eksempel person 2 er afdød i året og person 1 sidder i uskiftet bo... 2 1.1.1 I det personlige regnskab i formuen og kapitalforklaringen overføres følgende tal for afdød

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Vejledning til import fra Skattemappen (R75)

Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 17. marts 2016 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) Indhold 1 Import af data fra SKATs R75-oplysninger... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for import... 3 3.1 Certifikater og Tilslutningsaftale

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning for Skat Nova professionel brugere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning for Skat Nova professionel brugere Nyheder og vejledninger -for Skat Nova professionel brugere 10. februar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Generelt... 4 Ny forside... 4 Personligt Regnskab... 6 Nye funktioner til visning af

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 2. september 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Følgesedler fra DLG Modulet er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Klik her for at se vejledning til importen

Læs mere

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 14. december 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 14. december 2017 14. december 2017 Skat Nova 2017.2 Indhold 1 til Skat Nova 2017.2... 2 1.1 Systemkrav og installation... 2 1.2 Andre vejledninger... 2 2 Skat Nova... 3 2.1 Nye rentesatser... 3 2.2 Ejendomsavance... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 20. marts 2019

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 20. marts 2019 20. marts 2019 Indhold 1 til... 3 1.1 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 1.2 Nyhederne i denne version... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Elektronisk indberetning af oplysningsskema... 4 2.1.1 Ejendomme...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning til Serviceportalen

Vejledning til Serviceportalen Vejledning til Serviceportalen Indholdsfortegnelse Opret dig som bruger... 2 Åbn Serviceportalen... 5 Forside... 5 Vidensbase... 5 Opret sag... 7 Se oprettede sager... 10 Tilføjelse til allerede oprettet

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016.9 Indhold 1 til Skat Nova 2016.9... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Indberetning til SKAT... 4 2.1.1 Udskrift at indberetningsoverblik... 4 2.1.2 Indberetning af underholdsbidrag, børnebidrag,

Læs mere

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel Generelt Om arbejdssedler Modulet arbejdssedler er et tillægsmodul, der kan tilkøbes Næsgaard Mark Arbejdssedler åbnes fra Markbladet. Tryk på knappen Arbejdssedler. Arbejdssedler på flere bedrifter Ønsker

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2016.4

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2016.4 Nyheder og vejledninger 30. maj 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet mulighed for tilvalg af vandmærke... 3 Tilføjet mulighed for at master brugeren kan styre stier og dato

Læs mere

Årsafslutning september Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning september Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 24. september 2018 Årsafslutning 2018.4 Indhold 1. Nyheder til Årsafslutning 2018.4... 2 2. Andre vejledninger... 3 3. Generelt... 4 3.1 Opret regnskab ændret... 4 3.2 Liste ved indsættelse af sideskift

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 7 Indhold SKOLER

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 26. oktober 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 26. oktober 2018 26. oktober 2018 Skat Nova 2018.1 Indhold 1 til Skat Nova 2018.1... 3 1.1 Første version, der kan beregne skat for 2019... 3 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 1.3 Aktivering af licens

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Indkomst- og formueopgørelse (Personligt Regnskab)... 3 Ændret betegnelse... 3 Sideskift i regnskabsoplysninger... 4 Ny note:

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 14. december 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 14. december 2017 14. december 2017 Årsafslutning 2017.6 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.6... 2 1 Andre vejledninger... 3 2 Generelt... 4 2.1 Visning af versionsnummer... 4 2.2 Forældede elementer fjernet... 7 3

Læs mere

Opgavestyring. TimePlus version 2013

Opgavestyring. TimePlus version 2013 version 2013 Opgavestyring 1 Opgavestyring... 2 1.1 /tilpasning/opgavestyring/opgavetyper... 2 1.2 /tilpasning/opgavestyring/erklæringstyper... 4 1.3 /tilpasning/parametre... 5 1.4 Debitor/kartotek/debitorPlus

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 25. maj 2018

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 25. maj 2018 25. maj 2018 Årsafslutning 2018.3 Indhold 1. Nyheder til Årsafslutning 2018.3... 2 2. Andre vejledninger... 3 3. Generelt... 4 3.1 GDPR... 4 4. Virksomheder... 6 4.1 Nye noter... 6 4.2 Tilpasset XBRL tag

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

brugervejledningen. Vis/udskriv brugervejledning.

brugervejledningen. Vis/udskriv brugervejledning. Brugervejledningen. For at kunne arbejde effektivt med programmet, er det vigtigt, at du forstår princippet i programmets brugerflade. I det følgende kan du læse om hovedprincipperne i betjening af Næsgaard

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere