Epstein-Barr virus (EBV) er et herpesvirus der forekommer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Epstein-Barr virus (EBV) er et herpesvirus der forekommer"

Transkript

1 Virus og cancer I. Epstein-Barr virus Stephen Hamilton-Dutoit Epstein-Barr virus (EBV) er et vidt udbredt herpesvirus der over hele verden giver anledning til hovedsageligt asymptomatiske infektioner i tidligste barndom. Såfremt individet først inficeres senere i livet, typisk i puberteten, kan EBV forårsage infektiøs mononukleose (»kyssesyge«). Når individet én gang er inficeret, er det bærer af EBV resten af livet. Desuden er EBV arketypen på et onkogent virus, idet virus associeres med maligne tumorer, først og fremmest udgående fra lymfoidt væv og epitel. Selvom virus præcise rolle i udvikling af cancer ikke er endeligt opklaret, er EBV alligevel for nylig blevet betegnet som et såkaldt gruppe I karcinogen af The International Agency for Research on Cancer. I dette arbejde gives en oversigt over EBV, og vægten er specielt lagt på EBV-relaterede tilstande og læsioner der optræder i cavitas oris eller naboregioner. Epstein-Barr virus (EBV) er et herpesvirus der forekommer ubikvitært, og som fører til en livslang og som oftest symptomløs infektion, således at mere end 90% af alle voksne i hele verden er bærere. Der er imidlertid tiltagende evidens for at EBV kan være involveret i cancerudvikling. I de sidste år er EBV blevet påvist i celler fra en lang række maligne tumorer. De bedst kendte er formentlig Burkitts lymfom (BL) og nasofaryngealt karcinom (NPC), men listen over EBV-relaterede tumorer er meget mere omfattende (1): Hodgkins lymfom (HL) T-celle non-hodgkin lymfomer (NHL) Posttransplantations-lymfoproliferative læsioner (PTL) Lymfomer hos AIDS-patienter Spytkirtelkarcinomer og andre hoved-hals-karcinomer Karcinomer i ventriklen Tumorer udgående fra glat muskulatur hos immunkompromitterede patienter. I en monografi fra 1997 fra The International Agency for Research on Cancer (IARC) blev EBV klassificeret som et gruppe I karcinogen (1) og således officielt betegnet som et virus der medfører risiko for cancer. Til trods for en omfattende viden om EBV og sygdom er vores kendskab til de begivenheder der fører til malign transformation af en EBV-inficeret celle, desværre meget ufuldstændigt. EBV-infektion EBV er et gamma-herpesvirus hvis genom består af dobbeltstrenget DNA (2,3). Størrelsen er ca bp, og der er identificeret ~100 kodende gener. Som nævnt sker primærinfektionen ofte i den tidlige barndom, hvorefter infektionen persisterer resten af livet. Såfremt den primære infektion sker hos større børn og unge voksne, kan patienten udvikle infektiøs mononukleose (IM) (»kyssesyge«) (4). Skønt IM er en selvlimiterende lymfoproliferativ sygdom, kan den være ubehagelig og kan lejlighedsvis medføre behandlingskrævende respirationsbesvær, idet tonsillerne kan hæve betydeligt. EBV er i stand til at inficere lymfocytter og epitelceller, men den livslange bærertilstand skyldes helt overvejende persistens af EBV i B-lymfocytter (5). Ved in vitro-infektion af B-lymfocytter transformeres disse og udvikler immortalitet. Det er almindeligt accepteret at sådanne transformerende egenskaber, som i øvrigt også kendes for bl.a. HPV type 16, udtrykker de biologiske begivenheder in vitro der in vivo fører til malign udvikling. Ligesom andre herpesvirus kan EBV forårsage dels replikativ infektion, dels latent infektion. Under den replikative 438

2 infektion sker der ekstensiv transkription af det lineariserede EBV-DNA-genom, hvorved mange af de ~100 EBV-gener kommer til udtryk, og der produceres virioner der fører til lyse af inficerede celler, hvorved viruspartiklerne frigøres. Forholdene er anderledes under den latente infektion; her er genekspressionen sparsom, og der dannes ikke nye virioner. EBV persisterer som et cirkulært ekstrakromosomalt episom; integrering af viralt DNA i det humane genom synes ikke at finde sted. Disse forhold fører til den antagelse at EBV s onkogene egenskaber må skyldes et eller flere af få virale gener, der kommer til udtryk under latent infektion (Tabel 1). Af disse synes LMP1-genet at opføre sig som et klassisk onkogen og indtager en central rolle ved EBV-induceret cellulær transformation in vitro. Tre grundmønstre af latent EBV-ekspression er blevet beskrevet, både in vitro og i forskellige EBV-associerede tumorer (latensmønster I, II og III (6)), og analyse af disse mønstre in vivo kan være nyttige i differentialdiagnostikken (Tabel 2). EBV kan deles i to hovedtyper: EBV1 og EBV2, baseret på strukturelle forskelle i de gener der koder for de nukleære antigener (EBNA)(3). Der er betragtelig geografisk variation i Tabel 1. EBV-gener der udtrykkes under latent infektion. EBV-RNA EBER1 EBER2 Membran-proteiner LMP1 LMP2A LMP2B Nukleære antigener EBNA1 EBNA3A Leader protein EBNA2 EBNA3B EBNA3C prævalensen af EBV1 og EBV2, men der synes ikke at være grundlag for at antage at de afviger fra hinanden mht. deres patogene egenskaber. Desuden er der beskrevet et vidt spektrum af strukturelle variationer, især omfattende det vigtige LMP1-gen, men disse variationer synes snarere at afspejle geografisk polymorfisme end tumor- eller sygdomsspecifikke variationer. Immunitet mod EBV Akut EBV-infektion udløser et HLA I EBV-specifikt cytotoksisk lymfocytrespons (CTL). Dette specifikke EBV-respons er ansvarligt for den efterfølgende opretholdelse af latent EBVimmunitet. Konsekvensen af nedsat eller manglende immunrespons demonstreres ved den hyppige udvikling af EBV-relaterede lymfoproliferative forandringer ved forskellige immunsupprimerede tilstande. Påvisning af EBV-DNA i vævsprøver Traditionelt har mulige associationer mellem en specifik sygdom og EBV været undersøgt vha. sero-epidemiologiske metoder. Påvisning af relation mellem EBV og en klinisk sygdom har imidlertid været vanskelig af flere grunde: 1. EBV findes hos 90% af voksne; det er så at sige normalt at bære på en EBV-infektion. 2. EBV forårsager ikke patognomoniske histopatologiske forandringer der kan identificeres ved lysmikroskopi. 3. Produktionen af modne viruspartikler der vil kunne ses i elektronmikroskop, er yderst begrænset i EBV-relaterede tumorer, da EBV her forekommer som latent infektion. 4. Selvom EBV kan samles fra inficeret væv og påvises ved transformation af lymfocytter in vitro, er teknikken res- Tabel 2. EBV-latensmønstre i nogle udvalgte EBV-relaterede tumorer. Latensmønster Tumor EBERs EBNA1 EBNA2 EBNA3 A, B, C EBNA-LP LMP1 I BL II HL NPC (udiff.) III LBCL PTLS Forkortelser: BL Burkitts lymfom; EBER EBV early RNA; EBNA EBV nukleært antigen; HL Hodgkins lymfom; LBCL lymfoblastoid cellelinje; LMP1 latent membranprotein 1; LP leader protein, NPC udifferentieret nasofaryngealt karcinom; PTLS posttransplantations-lymfoproliferativ læsion. VIRUS OG MUNDHULEN 439

3 Litteratur 1. Proceedings of the IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Epstein-Barr virus and Kaposi s sarcoma herpesvirus/human herpesvirus 8. Lyon, France, June IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 1997; 70: Rickinson AB, Kieff E. Epstein-Barr virus. In: Fields BN, Knipe DM, Howley PM, editors. Fields virology. Philadelphia: Lippincott-Raven; Kieff E. Epstein-Barr virus and its replication. In: Fields BN, Knipe DM, Howley PM, editors., Fields virology. Philadelphia: Lippincott-Raven; Niederman JC, McCollum RW, Henle G, Henle W. Infectious mononucleosis. Clinical manifestations in relation to EB virus antibodies. JAMA 1968; 203: Young LS. Epstein-Barr-virus infection and persistence: a B-cell marriage in sickness and in health. Lancet 1999; 354: Rowe M, Lear AL, Croom-Carter D, Davies AH, Rickinson AB. Three pathways of Epstein-Barr virus gene activation from EB- NA1-positive latency in B lymphocytes. J Virol 1992; 66: Lindeberg H. Påvisning af humant papillomvirus. Anvendt molekylær patologi. Tandlægebladet 1997; 101: Pallesen G, Hamilton-Dutoit SJ, Zhou X. The association of Epstein-Barr virus (EBV) with T cell lymphoproliferations and Hodgkin s disease: two new developments in the EBV field. Adv Cancer Res 1993; 62: Hamilton-Dutoit SJ, Pallesen G. Detection of Epstein-Barr virus small RNAs in routine paraffin sections using non-isotopic RNA/RNA in situ hybridization. Histopathology 1994; 25: Niedobitek G, Hamilton-Dutoit S, Herbst H, Finn T, Vetner M, Pallesen G, et al. Identification of Epstein-Barr virus-infected cells in tonsils of acute infectious mononucleosis by in situ hybridization. Hum Pathol 1989; 20: Pallesen G, Hamilton-Dutoit SJ, Rowe M, Young LS. Expression of Epstein-Barr virus latent gene products in tumour cells of Hodgkin s disease. Lancet 1991; 337: Magrath I, Jain V, Bhatia K. Epstein-Barr virus and Burkitt s lymphoma. Semin Cancer Biol 1992; 3: Burkitt DP. The discovery of Burkitt s lymphoma. Cancer 1983; 51: Hamilton-Dutoit SJ, Raphael M, Audouin J, Diebold J, Lisse I, Pedersen C, et al. In situ demonstration of Epstein-Barr virus small RNAs (EBER 1) in acquired immunodeficiency syndrome-related lymphomas: correlation with tumor morphology and primary site. Blood 1993; 82: Adatia AK. Burkitt s tumour in the jaws. Br Dent J 1966; 120: Shapira J, Peylan-Ramu N. Burkitt s lymphoma. Oral Oncol 1998; 34: Epstein MA, Achong BG, Barr YM. Virus particles in cultured lymphoblasts from Burkitt s lymphoma. Lancet 1964; i: Young LS, Rowe M. Epstein-Barr virus, lymphomas and Hodgkin s disease. Semin Cancer Biol 1992; 3: Tanaka J, Yoshida K, Suzuki M, Sakata Y. Hodgkin s disease of the maxillary gingiva. A case report. Int J Oral Maxillofac Surg 1992; 21: Zhou XG, Sandvej K, Li PJ, Ji XL, Yan QH, Zhang XP, et al. Epstein-Barr virus (EBV) in Chinese pediatric Hodgkin disease: Hodgkin disease in young children is an EBV-related lymphoma. Cancer 2001; 92: Hamilton-Dutoit SJ. Hodgkin s disease in human immunodeficiency virus infected individuals. In: Jarrett RF, editor. Etiology of Hodgkin s disease. New York: Plenum Press; Chadburn A, Cesarman E, Knowles DM. Molecular pathology of posttransplantation lymphoproliferative disorders. Semin Diagn Pathol 1997; 14: Raut A, Huryn J, Pollack A, Zlotolow I. Unusual gingival presentation of post-transplantation lymphoproliferative disorder: a case report and review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000; 90: Lattyak BV, Rosenthal P, Mudge C, Roberts JP, Renze JF, Osorio RW, et al. Posttransplant lymphoproliferative disorder presenting in the head and neck. Laryngoscope 1998; 108: Lones MA, Mishalani S, Shintaku IP, Weiss LM, Nichols WS, Said JW. Changes in tonsils and adenoids in children with posttransplant lymphoproliferative disorder: report of three cases with early involvement of Waldeyer s ring. Hum Pathol 1995; 26: Knowles DM, Pirog EC. Pathology of AIDS-related lymphomas and other AIDS-defining neoplasms. Eur J Cancer 2001; 37: Besson C, Goubar A, Gabarre J, Rozenbaum W, Pialoux G, Chatelet FP, et al. Changes in AIDS-related lymphoma since the era of highly active antiretroviral therapy. Blood 2001; 98: Hansen PB, Penkowa M, Kirk O, Skinhoj P, Pedersen C, Lisse I, et al. Human immunodeficiency virus-associated malignant lymphoma in eastern Denmark diagnosed from : clinical features, histopathology, and association with Epstein-Barr virus and human herpesvirus-8. Eur J Haematol 2000; 64: Hamilton-Dutoit SJ, Pallesen G, Franzmann MB, Karkov J, Black F, Skinhoj P, et al. AIDS-related lymphoma. Histopathology, immunophenotype, and association with Epstein-Barr virus as demonstrated by in situ nucleic acid hybridization. Am J Pathol 1991; 138: Hamilton-Dutoit SJ, Rea D, Raphael M, Sandvej K, Delecluse HJ, Gisselbrecht C, et al. Epstein-Barr virus-latent gene expression and tumor cell phenotype in acquired immunodeficiency syndrome-related non-hodgkin s lymphoma. Correlation of lymphoma phenotype with three distinct patterns of viral latency. Am J Pathol 1993; 143: Pedersen C, Gerstoft J, Lundgren JD, Skinhoj P, Bottzauw J, Geisler C, et al. HIV-associated lymphoma: histopathology and association with Epstein-Barr virus genome related to clinical, immunological and prognostic features. Eur J Cancer 1991; 27: Delecluse HJ, Anagnostopoulos I, Dallenbach F, Hummel M, Marafioti T, Schneider U, et al. Plasmablastic lymphomas of the oral cavity: a new entity associated with the human immunodeficiency virus infection. Blood 1997; 89: Hamilton-Dutoit SJ, Pallesen G. A survey of Epstein-Barr virus gene expression in sporadic non-hodgkin s lymphomas. VIRUS OG MUNDHULEN 447

4 Epstein-Barr virus Orale karcinomer Orale pladeepitelcellekarcinomer er undersøgt for EBV i adskillige undersøgelser. En hel del af disse må desværre betragtes som inadækvate, enten fordi de er baseret på ganske få tilfælde, eller fordi der alene er anvendt PCR for at påvise EBV-DNA, med risiko for falsk positive resultater pga. amplificering af EBV-DNA fra inficerede lymfocytter, der som tidligere nævnt findes hos næsten alle voksne, og der synes ikke at være grund til at tillægge EBV nogen patogenetisk rolle i udviklingen af orale karcinomer (52). Der foreligger en tidlig undersøgelse, hvor EBV ved DNA- ISH blev påvist i seks af syv tonsilkarcinomer (53), men nyere forskning har ikke kunnet bekræfte dette (54). Fig. 9. Lymfoepitelialt spytkirtelkarcinom hos en 42-årig inuit. Tumorcellerne er EBER-positive, demonstreret ved RNA in situ-hybridisering (røde kerner). Fig 9. A lymphoepithelial salivary gland carcinoma from a 42-yearold Inuit. The tumour cells are EBER positive as demonstrated by RNA ISH (red nuclei). Bortset fra udifferentieret karcinom er der ikke andre spytkirteltumorer der er associeret med EBV (47,48). Andre karcinomer Lymfoepiteliale karcinomer i andre anatomiske regioner er blevet analyseret for EBV-association. Disse tumorer falder i tre hovedgrupper. Nogle er EBV-associerede, uafhængig af geografisk lokalisation; fx er lymfoepiteliale ventrikelkarcinomer EBV-positive i 80% af tilfældene (49). Andre lymfoepiteliale karcinomer, fx i lunger eller thymus, er hyppigt EBV-associerede med EBV i de egne hvor NPC optræder endemisk, hvorimod tumorer i andre geografiske områder (fx Europa) synes at være EBV-negative (1). Endelig er der en stor gruppe EBV-negative lymfoepiteliale karcinomer, bl.a. karcinomer i cervix uteri, urinblære, hud og larynx (1). Påvisningen af EBV i 80% af gastriske lymfoepiteliale karcinomer medførte at man undersøgte konventionelle gastriske adenokarcinomer, hvilket viste EBV-associering i 2-16% (1,49). Der er også rapporteret association mellem visse typer brystkræft (50) og hepatocellulære karcinomer vha. Southern blot-hybridisering (51), men disse resultater afventer bekræftelse i andre studier. Konklusion EBV var det første humane virus der blev identificeret som onkogent. EBV må siges at være et virus med stor»succes«, siden det inficerer mere end 90% af verdens befolkning. Lejlighedsvis forårsager det imidlertid fatal sygdom. Introduktionen af sensitive og specifikke værktøjer for påvisning af EBV-DNA og genprodukter in situ har medført en voldsom ekspansion af det sygdomsspektrum der tegner sig omkring dette virus. Viden om mulig viral associering med disse forskellige tilstande kan være en hjælp i den histologiske diagnostik, ikke mindst i mundhulen. I nogle tumorer synes EBV at være til stede som en tilfældig infektion uden patogenetisk relevans. For andre tumorers vedkommende er der derimod akkumulerende evidens for at dette virus spiller en central og måske helt essentiel rolle i onkogenesen. En detaljeret gennemgang af de tumorer der er omtalt her, ligger dog uden for hensigten med denne artikel. Da EBV er et af de almindeligst forekommende humane virus, vil selv sjældne virale onkologiske tilfælde sammenlagt udgøre en betydelig sundhedsbelastning, set i globalt perspektiv. Disse forhold opfordrer til udvikling af virus-specifik behandling af EBVassocierede tumorer, og profylaktisk, til udvikling af en EBVvaccine. English summary Virus and cancer. I. Epstein-Barr virus The Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous herpesvirus which is found as a predominantly asymptomatic infection in all human communities. Primary infection usually occurs in childhood, and once infected, individuals become lifelong virus carriers. However, in addition to being one of the most widespread human viruses, EBV is also an archetypal oncogenic virus, being associated with a number of malignant tumours in humans, predominantly originating from lymphoid and epithelial tissues. The International Agency for Research on Cancer has recently designated EBV as a group 1 carcinogen, although the precise role of the virus in cancer development still requires clarification. Since EBV is so common, the virus represents a substantial health burden worldwide. This paper gives a brief review of the association of EBV with cancer, with emphasis on those EBV-associated lesions that present in, or near to, the oral cavity. 446

5 vist ved elektronmikroskopi. Tilstedeværelse af den replikative EBV-infektion er senere bekræftet ved in situ-påvisning af store mængder EBV-produktive genprodukter og tilstedeværelsen af store mængder EBV-DNA (Fig. 5) (40). Selvom EBNA1 og EBNA2 kan påvises i de superficielle celler, er der ikke tegn til EBV-infektion i epitelets basale lag, heller ikke ved anvendelse af detektionsteknikker med høj sensitivitet (40). Alt tyder således på at OHL skyldes gentagen direkte infektion af epitelets superficielle celler fra saliva eller fra tilstødende replikativt inficerede celler, og ikke fra en latent EBV-infektion i epitelets basale celler. Nasofaryngealt karcinom Nasofaryngealt karcinom (NPC) forekommer med en bemærkelsesværdig geografisk fordeling. Det er en almindelig karcinomtype i Sydøstasien, Nordafrika og i arktiske områder, hvor den højeste incidens findes blandt inuitter i Grønland. Derimod er NPC sjældne tumorer i Vesteuropa og Nordamerika (41). Ikke-keratiniseret udifferentieret NPC, associeret med et prominent lymfocytrigt stroma, er langt den hyppigste form, mens keratiniset NPC er mindre hyppig. Sero-epidemiologiske undersøgelser tydede på en mulig association mellem NPC og EBV. Man mente i starten at EBV var til stede i de inflammatoriske celler i tumorerne, men med udviklingen af in situ-teknikker til påvisning af EBV og EBNA1 blev det klart at EBV var til stede i de epiteliale tumorceller (Fig. 7) (42). Ved EBER-ISH viste det sig at alle NPC er EBV-positive, uanset geografisk oprindelse (41). EBV er til stede i tumorerne som et monoklonalt viralt episom, hvilket indicerer at infektionen er sket på et tidligt stadium i den neoplastiske proces. Nasofaryngealt carcinoma in situ forekommer sjældent, men også disse præinvasive tumorer indeholder EBV, i modsætning til det omgivende non-neoplastiske nasofaryngeale epitel. I de fleste tilfælde udtrykker NPC LMP1, dvs. latensmønster II (Fig. 8). Mens associationen mellem udifferentieret NPC og EBV er veldokumenteret, er relationen mellem spinocellulært NPC og EBV kontroversiel (41). En nyere undersøgelse har peget på at mens EBV er til stede i alle spinocellulære NPC fra områder med høj incidens af NPC, kan virus kun påvises i 30% af tumorerne fra områder med en lav incidens af NPC (43). Dette peger i retning af at andre faktorer (fx rygning) kan erstatte EBV i patogenesen af nogle spinocellulære nasofaryngeale karcinomer. Spytkirtelkarcinomer Karcinomer der morfologisk ligner udifferentieret NPC, såkaldte lymfoepiteliale karcinomer, kan ses uden for nasopharynx. Det gælder således for spytkirtler. Disse spytkirtelkarcinomer er relativt hyppige i Grønland (44). De kan morfologisk ikke skelnes fra NPC, og de har en lignende høj association med EBV (Fig. 9). I en undersøgelse af 11 sådanne tilfælde fra Grønland var alle tumorerne positive for EBER ved in situ-hybridisering (45). Det er i denne forbindelse interessant at notere at ganske vist er disse tumorer overordentlig sjældne i det meste af verden, men identiske EBV-associerede spytkirtelkarcinomer kan ses i Sydøstasien og dermed i et område hvor NPC forekommer endemisk (46,47). Dette sammenfald kan måske tilskrives fælles aner for inuitter og befolkningen i Sydøstasien. Fig. 7. Udifferentieret nasofaryngealt karcinom. Tumorcellerne er kraftigt positive for EBV-DNA (DNA-ISH med digoxigenin-mærket probe). Fig 7. An undifferentiated nasopharyngeal carcinoma. The tumour cells are strongly positive for EBV DNA (DNA ISH with digoxigenin labelled probe). Fig. 8. Udifferentieret nasofaryngealt karcinom. Tumorcellerne er latent membranprotein-1 (LMP1) positive (til venstre) og EBER positive (til højre). Fig. 8. An undifferentiated nasopharyngeal carcinoma. The tumour cells express latent membrane protein-1 (LMP1) (left) and EBER (right). VIRUS OG MUNDHULEN 445

6 Epstein-Barr virus A immuninkompetence, kan EBV påvises med større hyppighed i tumor end i B-celle lymfomer (1,8). Specielt findes EBV i så godt som alle sinonasale angiocentriske NHL. Dette lymfom er i den nye WHO-klassifikation betegnet som ekstranodal NK/T-celle lymfom, nasal type (34,39). Som betegnelsen indicerer drejer det sig om tumorer af både T-celleog NK-celle fænotype, og tumorerne udtrykker ofte cytotoksiske proteiner. Disse lymfomer, der tidligere blev betegnet letale midtlinjegranulomer, optræder klassisk i næsebihuler og gane, men kan også forekomme ekstranodalt i andre hoved-hals-områder (Fig. 6). EBV påvises også hyppigt i andre T-celle-NHL, herunder i mundhulen og Waldeyers svælgring (34). I mange af disse tilfælde er virus imidlertid kun til stede i en mindre andel af tumorcellerne (8). B Karcinomer Oral»håret leukoplaki«selvom oral»håret leukoplaki«(ohl) ikke er en neoplastisk proces, skal den alligevel omtales her, fordi denne forandring (der til trods for navnet hverken er håret eller er en leukoplaki) er et vigtigt eksempel på in vivo-ebv epitelial infektion. Selvom EBV kan påvises i trakealsekret fra seropositive patienter, er OHL den eneste tilstand hvor resultatet af fuld virusreplikation kan iagtages in vivo. OHL er en benign epitelial tungeforandring der kun optræder hos immuninkompetente patienter, fortrinsvis HIV-inficerede. Histologisk karakteriseres OHL af ballonerede celler og dannelse af inklusionslignende strukturer i keratinocytterne i epitelets superficielle lag. Tilstedeværelsen af en produktiv virusinfektion blev først Fig. 5.A: AIDS-relateret plasmablastisk lymfom i tungen hos en 33-årig mand. Ved DNA in situ-hybridisering med radioaktiv 35 S-mærket probe mod EBV-DNA ses positive signaler sv.t. tumorcellernes kerner. B: Lymfomet forekom lige under en»håret leukoplaki«, og også denne gav positivt signal ved DNA-hybridisering for EBV-DNA (øverst). Fig 5. A: AIDS-related plasmablastic lymphoma in the tongue (33- year-old male). EBV DNA is demonstrated by in-situ hybridization with 35 S labelled probes. B: The lymphoma was situated below a hairy leukoplakia in which EBV DNA was present as well (top). Fig. 6. Ekstranodalt NK/T-non-Hodgkin lymfom. Der ses EBER-positive tumorceller (røde kerner), der infiltrerer slimhinden i den hårde gane. Fig. 6. Extranodal NK/T-NHL. The palatinal mucosa is infiltrated by EBER positive cells (red nuclei). 444

7 logisk betydning for udviklingen af HL (8), ikke mindst fordi man efter indførelsen af molekylærbiologiske teknikker har været i stand til at påvise EBV-nukleinsyre i HL. Således findes EBV i HRS-celler i 20-50% af HL-tilfælde i den vestlige verden, men i op mod 100% i andre dele af verden (8). Især synes EBV-associeret HL at forekomme hos mindre børn (20) og blandt HIV-positive (21). Den virale infektion af HRS-cellerne synes at ske meget tidligt, før den klonale proliferation sætter ind. Virus er transkriptionelt aktivt, idet man i HRS-celler finder ekspression af EBER1 og -2, EBNA1 og LMP1, dvs. latensmønster II (8) (Tabel 2). Lymfomer associeret med immunsuppression Patienter med medfødt eller erhvervet immundefekt har en øget risiko for at udvikle lymfoproliferative sygdomme. Primære immundefekter er sjældne og vil ikke blive omtalt her. De hyppigste årsager til erhvervet immunsuppression er organtransplantation og HIV-infektion. Posttransplantationsbetinget lymfoproliferativ sygdom Der er tale om tilstande der skyldes iatrogen immunsuppression, hvor der med baggrund i nedsat T-celle overlevelse opstår B-celle lymfoproliferationer med indhold af EBV. Disse tilfælde omfatter et bredt spektrum fra polymorfe polyklonale læsioner til maligne monomorfe og monoklonale lymfomer, der rent morfologisk ikke lader sig adskille fra lymfomer hos ikke-immunkompromitterede patienter (22). Ubehandlet PTLS har ofte et fatalt forløb, men udviser somme tider en dramatisk respons på simple terapeutiske tiltag som en reduktion i niveauet af immunsuppression. PTLS-læsioner viser sædvanligvis et type III latensmønster (Tabel 2), der svarer til det latensmønster der ses i lymfoblastcellelinjer in vitro, herunder ekspression af LMP1 og EBNA2. PTLS-læsioner ses ofte ekstranodalt, tit i selve de transplanterede organer. Primær lokalisation i mundhulen er meget usædvanlig (23), men kan ses i Waldeyers svælgring, især hos patienter der var EBV-seronegative forud for organtransplantation, og Waldeyers svælgring er en hyppig lokalisation for PTLS hos børn (24). EBV-undersøgelse af adenoide vegetationer og tonsiller er af værdi i den tidlige behandling af disse potentielt livstruende tilstande hos børn (25). AIDS-relateret lymfom NHL er den næsthyppigste maligne tumor (efter Kaposis sarkom) der ses hos HIV-inficerede, og incidensen af malignt lymfom hos HIV-inficerede er op til 200 gange over den forventede, idet op til 10% af AIDS-patienter udvikler sygdommen (26). Det er dog muligt at udviklingen af bedre antiretroviral behandling har en positiv indflydelse på lymfomfrekvensen hos disse patienter (27). AIDS-relateret lymfom (ARL) har mange lighedspunkter med PTLS, og langt de fleste forekommer ekstranodalt; i Danmark gælder det for 80% (28). Størsteparten (20-60%) af disse tumorer er CNS-lymfomer, men ARL forekommer dog også i mundhulen (1,28,29). Morfologisk er primære CNS ARL diffuse B-celle lymfomer, hvoraf langt de fleste udtrykker LMP1 og EBNA2, dvs. latensmønster III (14,30) (Tabel 2). Systemisk AIDS-relateret NHL forekommer i to typer: diffuse storcellede B-celle NHL og BL (29,30). Op mod 80% af de storcellede lymfomer er EBV-positive (Fig. 5) og udviser latensmønster II eller III (Tabel 2) (14,30). Disse tumorer optræder fortrinsvis hos patienter med svært kompromitteret immunapparat og stærkt nedsat T-celle funktion og ligner PTLS i deres opførsel (30,31). Derimod optræder AIDS-relateret BL især hos patienter med moderat nedsat immunkapacitet. Frekvensen af EBV-association er nede på 30% i denne gruppe (14), hvilket er i god overensstemmelse med forholdene omkring sporadisk forekommende BL. AIDS-associeret BL optræder lejlighedsvis i hoved-hals-regionen og kan involvere ansigtsknogler, inklusive kæberne. AIDS-relateret oralt lymfom I de fleste tilfælde er orale ARL storcellede B-lymfomer med plasmoblastlignende karakteristika, både morfologisk og immunofænotypisk, med svag eller ingen positivitet over for CD45 og CD20, men med positiv reaktion med B-cellemarkøren CD79A (29,32). Størsteparten af disse tumorer er EBVassocierede (Fig. 5). Næsten alle opstår hos homoseksuelle mænd. Oralt B-celle NHL hos andre patienter Ekstraorale B-celle-lymfomer (bortset fra BL) er kun sjældent associeret med EBV (33), og dette gælder også for B-celle lymfomer lokaliseret til Waldeyers svælgring (34). Adskillige forskere har undersøgt orale B-celle lymfomer fra immunkompetente patienter, men mange af disse studier kan ikke tolkes, fordi der alene er anvendt PCR til detektion af EBV. Da EBV udskilles i saliva og findes som»passagerer«i nogle af B-cellerne i alt lymfoidt væv, er risikoen for»falsk«positivitet til stede når PCR anvendes som eneste metode til påvisning af EBV i DNA, ekstraheret fra væv fra mundhulen, såvel som fra andre anatomiske lokalisationer. Der foreligger mere pålidelige data fra forskere der har anvendt højsensitive in situ-teknikker som EBER-ISH, og disse resultater tyder ikke på at EBV skulle være specielt associeret med orale B-cellelymfomer (35-37). T-celle non-hodgkin lymfom Når disse lymfomer forekommer hos patienter uden kendt VIRUS OG MUNDHULEN 443

8 Epstein-Barr virus trykker EBNA2 (11), dvs. et såkaldt latensmønstertype II. Dette har betydning, idet både IM og HL begge typisk rammer unge patienter og let kan forveksles. Omvendt optræder B-celle NHL i tonsiller i ældre aldersgrupper, og disse lymfomer er kun sjældent EBV-positive, og risiko for forveksling med IM er ringe. Og når EBV-positive NHL optræder i denne region, er det næsten udelukkende hos patienter med kompromitteret immunforsvar, fx HIV-inficerede eller patienter i immunsuppression efter transplantation. Det skal kort nævnes at ved IM kan man se lymfocytær proliferation også andre steder i regionen, bl.a. i de øvrige områder af Waldeyers svælgring, i store og små spytkitler samt i den hårde og bløde gane. A B Fig. 4. A: Afrikansk Burkitts lymfom. B: EBER in situ-hybridisering viser EBV-RNA i alle tumorceller (de røde kerner). Fig. 4. A: Burkitt s lymphoma, African type. B: EBER in situ hybridization demonstrating EBV RNA in all tumour cells (red nuclei). EBV-associerede tumorer I. Lymfomer Burkitts lymfom Burkitts lymfom (BL) er et højmalignt B-celle non-hodgkin lymfom, karakteriseret ved én ud af flere specifikke kromosomale translokationer {t(8; 14), t(8; 2) eller t(8; 22)}, der placerer c-myc onkogenet under kontrol af et immunoglobulingen, hvilket medfører dysregulering (12). Man skelner mellem endemisk BL og sporadisk BL (»African type«og»western type«). Endemisk BL forekommer i de ækvatoriale områder af Afrika, Brasilien og Papua New Guinea, hvor BL er den hyppigste børnecancer (13). En morfologisk identisk sporadisk form af BL forekommer i resten af verden, sædvanligvis hos større børn og unge voksne. Endelig kan BL forekomme som komplikation til HIV-infektion (14). Klinisk er BL karakteriseret ved en hyppig ekstranodal lokalisation. Den endemiske form optræder meget hyppigt i hoved-hals-området, og ofte som hurtigt voksende tumorer i kæberne. Således er BL lokaliseret til kæberne i næsten 100% af de afrikanske patienter, hvor sygdommen i øvrigt er hyppigst omkring treårsalderen (15). Den sporadiske form af BL, der ses i den vestlige verden, viser sig hovedsagelig ved abdominale tumorer, omend 20% af patienterne har hovedhals-lymfomer (16). EBV blev opdaget i 1964, hvor Epstein et al. fandt viruspartikler i dyrkede celler fra et afrikansk BL (17). Således er BL den første kendte maligne tumor der er associeret med EBV, og det er værd at bemærke at det foregik længe før at EBV blev identificeret som årsagen til IM. Virus er til stede i tumorceller i mere end 95% af endemiske BL-tilfælde (Fig. 4), men i færre end 25% af de sporadiske tilfælde. Desuden er EBV til stede i ~30% af HIV-associerede BL-tilfælde (12,14). EBV synes således ikke at være absolut nødvendigt for udvikling af BL. I EBV-associeret BL er det virale genom til stede som et episom, og af de latente virale gener udtrykkes kun EBER1 og -2 og EBNA1, dvs. latensmønster I (6,18). Hodgkins lymfom Hodgkins lymfom (HL) er en vigtig tumor i den vestlige verden, hvor tumor fortrinsvis rammer unge voksne, i modsætning til de øvrige lymfomtyper. Histologisk karakteriseres HL ved tilstedeværelsen af Hodgkin og Reed-Sternberg celler (HRS), der ses spredt mellem talrige lymfocytter og andre reaktive celler. Tumor præsenterer sig hyppigst lokaliseret til lymfeknuder, oftest på halsen, mens ekstranodal forekomst er usædvanlig, og kun i få tilfælde er HL beskrevet i mundhulen (19). HL kan en sjælden gang findes som en primær tumor i Waldeyers svælgring (Fig. 3), inklusive tonsiller, eller i de lymfeknuder der findes i relation til gl. parotidea. HL i mundhulen og dens naboområder afviger imidlertid ikke fra HL i andre regioner. Der er flere faktorer der tyder på at EBV kan være af ætio- 442

9 Immunhistologisk påvisning af EBV Adskillige specifikke antistoffer mod latente EBV-genprodukter findes kommercielt tilgængelige og kan anvendes til at påvise viral gen-ekspression (og latensmønstre) på histologiske snit. De mest anvendte antistoffer påviser LMP1 og EBNA2 (Fig. 1) (8). Det er imidlertid et problem at antigenerne ikke udtrykkes i alle tilfælde af EBV-latent infektion; således er EBV-associerede Burkitts lymfomer (BL) negative for både LMP1 og EBNA2. In situ-hybridisering Både EBV-DNA og -RNA kan påvises ved in situ-hybridisering på paraffinsnit. De korte ikke-translaterede RNA-sekvenser EBER1 og EBER2 produceres i store mængder i alle kendte former for EBV-infektion og udgør således ideelle mål til dette formål (9). For hver EBV-kopi i en celle vil der findes op til 10 6 transcripts. Dette betyder at selv et ringe antal virale genomer kan detekteres i celler med latent EBV-infektion, også ved anvendelse af prober mærket med non-radioaktive teknikker og under anvendelse på rutineparaffinsnit (Fig. 2). Således kombinerer EBER-ISH fordelene ved in situ-påvisning af EBV og en sensitivitet der nærmer sig hvad man kan opnå ved PCR, hvilket gør metoden til den foretrukne ved påvisning af latent EBV-infektion i vævsprøver. Infektiøs mononukleose I de tilfælde hvor primærinfektion med EBV ikke sker i tidligste barndom, men i puberteten eller senere, kan der udvikles infektiøs mononukleose (IM). Der er tale om en generaliseret infektion med miltforstørrelse og leverpåvirkning samt betydelig almenpåvirkning. Typisk findes desuden hævede lymfeknuder på halsen og stærkt forstørrede tonsiller. Ved histologisk undersøgelse af tonsiller fra patienter med IM findes paracortex præget af et infiltrat bestående af lymfocytter, både EBV-inficerede aktiverede B-immunoblaster (Fig. 1A) (10), og prolifererende cytotoksiske T-celler. Desuden ses ofte celler der ligner Reed-Sternberg celler ved HL, og ved den morfologiske undersøgelse er der netop risiko for forveksling med HL (Fig. 1A). Ved at undersøge for EBVekspressionsmønster kan man imidlertid skelne, idet IM viser et latensmønstertype III, med ekspression af LMP1- og EBNA2-antigener (Fig. 1B og C), mens Reed-Sternberg tumorceller kan være LMP1-positive (Fig. 3), men aldrig ud- A B Fig. 2. Hodgkins lymfom hos en 35-årig mand. Billedet viser resultatet efter in situ-hybridisering på paraffinsnit. Den røde reaktion i Reed-Sternberg cellernes kerner demonstrerer EBER-positivitet. Fig. 2. A Hodgkins lymphoma from a 35-year-old male. EBER-positivity in the Reed-Sternberg cells is demonstrated by in situ hybridization on this paraffin section. Fig. 3. Biopsi fra nasopharynx fra 44-årig mand. A: Der ses et infiltrerende Hodgkins lymfom. B: Reed-Sternberg cellerne udtrykker latensmønster type I ved immunhistokemi (antilatent membranprotein-1). Fig. 3. A nasopharyngeal biopsy from a 44-year-old male. A: An infiltrating Hodgkin s lymphoma is present. B: The Reed-Sternberg cells express latency pattern type I (anti-latent membrane protein-1). VIRUS OG MUNDHULEN 441

10 Epstein-Barr virus sourcekrævende. Desuden kræver metoden frisk væv, der kun sjældent er tilgængeligt. 5. Traditionelle metoder til at påvise EBV i materiale ekstraheret fra tumorer (fx Southern blotting) kræver relativt store mængder frisk væv. Situationen er imidlertid ændret i de senere år med introduktionen af flere nye vigtige metoder til EBV-påvisning i kliniske prøver. Anvendelsen af disse metoder, specielt på fikseret og paraffinindstøbt væv fra vævsbanker på de patologiske institutter, har i betydelig grad øget antallet af kendte EBV-relaterede tilstande. Polymerase chain reaction Polymerase chain reaction (PCR) er en amplifikations-teknik der kan anvendes til detektion af specifikke DNA-molekyler, selv hvor kun meget små mængder af materiale er tilgængeligt (7). Ved at udvælge passende primere kan denne teknik anvendes til påvisning af EBV-DNA og EBV-RNA i ekstrakt fra både friskt væv og vævsblokke, indstøbt i paraffin. Muligheden for at undersøge fikseret materiale er et meget stort fremskridt, idet man nu kan undersøge forekomst af EBV i selv sjældne tumorer, hvorfra frisk materiale kun sjældent er tilgængeligt. In-situ påvisning af EBV PCR er en praktisk og følsom metode til at screene for EBV, men tolkning af resultaterne kan give problemer. Det skyldes at EBV er til stede hos praktisk taget alle voksne som en harmløs, livslang infektion, og samtidig er PCR så sensitiv en metode at selv meget små mængder af EBV i en prøve vil give et positivt resultat. Man kan således ikke vide om et positivt resultat skyldes den almindelige forekomst af EBV, eller om EBV deltager i sygdomsprocessen. Påvisning af EBV- DNA eller EBV-RNA i en aktuel celletype (fx i tumorceller og ikke kun i normale lymfocytter) vil således underbygge at EBV deltager i den aktuelle sygdomsproces. Der findes flere teknikker til dette formål, og immunhistologi og in situ-hybridisering skal kort omtales. A B C Fig. 1. A: Paraffinsnit fra ulcereret tonsil fra 15-årig dreng med mononucleosis infectiosa. Sv.t. paracortex ses et tumorlignende infiltrat med mange transformerede EBV-inficerede celler, samt en del Reed-Sternberg-lignende celler (indsat). B: Der ses positiv cytoplasmatisk (brunlig) reaktion for EBV i de atypiske celler (Latent membranprotein-1). C: Positiv (brunlig) reaktion for EBNA2 i kernerne (B og C: immunhistokemi). Fig. 1. A: Paraffin-section from an ulcerated tonsil of a 15-year-old boy with mononucleosis infectiosa. A tumour-like infiltrate with many EBV transformed cells are seen in the paracortex. In addition, several Reed- Sternberg-like cells is found (insert). B: Positive cytoplasmatic reaction (brownish) for LMP1. C: Positive (brownish) reaction in the nuclei for EBNA2. (B and C: Immunohistochemistry). 440

11 Epstein-Barr virus Detection of Epstein-Barr virus in a subset of peripheral T-cell lymphomas. Am J Pathol 1992; 140: Kanavaros P, Briere J, Lescs MC, Gaulard P. Epstein-Barr virus in non-hodgkin s lymphomas of the upper respiratory tract: association with sinonasal localization and expression of NK and/or T-cell antigens by tumour cells. J Pathol 1996; 178: Gulley ML, Sargeant KP, Grider DJ, Eagan PA, Davey DD, Damm DD, et al. Lymphomas of the oral soft tissues are not preferentially associated with latent or replicative Epstein-Barr virus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1995; 80: Wolvius EB, Jiwa NM, van der Valk, Horstman A, van der Waal. I. Adenolymphoma and non-hodgkin s lymphoma of the salivary glands and oral cavity in immunocompetent patients are not associated with latent Epstein-Barr virus. Oral Oncol 1997; 33: Leong IT, Fernandes BJ, Mock D. Epstein-Barr virus detection in non-hodgkin s lymphoma of the oral cavity: An immunocytochemical and in situ hybridization study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001; 92: World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and genetics of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Lyon: IARC Press; Zhou XG, Hamilton-Dutoit SJ, Yan QH, Pallesen G. High frequency of Epstein-Barr virus in Chinese peripheral T-cell lymphoma. Histopathology 1994; 24: Sandvej K, Krenacs L, Hamilton-Dutoit SJ, Rindum JL, Pindborg JJ, Pallesen G. Epstein-Barr virus latent and replicative gene expression in oral hairy leukoplakia. Histopathology 1992; 20: Niedobitek G. Epstein-Barr virus infection in the pathogenesis of nasopharyngeal carcinoma. Mol Pathol 2000; 53: Wolf H, Hausen HZ, Becker V. EB viral genomes in epithelial nasopharyngeal carcinoma cells. Nat New Biol 1973; 244: Nicholls JM, Agathanggelou A, Fung K, Zeng X, Niedobitek G. The association of squamous cell carcinomas of the nasopharynx with Epstein-Barr virus shows geographical variation reminiscent of Burkitt s lymphoma. J Pathol 1997; 183: Nielsen NH, Mikkelsen F, Hansen JP. Incidence of salivary gland neoplasms in Greenland with special reference to an anaplastic carcinoma. Acta Pathol Microbiol Scand [A] 1978; 86: Hamilton-Dutoit SJ, Therkildsen MH, Neilsen NH, Jensen H, Hansen JP, Pallesen G. Undifferentiated carcinoma of the salivary gland in Greenlandic Eskimos: demonstration of Epstein- Barr virus DNA by in situ nucleic acid hybridization. Hum Pathol 1991; 22: Leung SY, Chung LP, Yuen ST, Ho CM, Wong MP, Chan SY. Lymphoepithelial carcinoma of the salivary gland: in situ detection of Epstein-Barr virus. J Clin Pathol 1995; 48: Tsai CC, Chen CL, Hsu HC. Expression of Epstein-Barr virus in carcinomas of major salivary glands: a strong association with lymphoepithelioma-like carcinoma. Hum Pathol 1996; 27: Karja V, Syrjanen K, Syrjanen S. No Epstein Barr and cytomegalovirus DNA found in salivary gland tumours. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1997; 59: Osato T, Imai S. Epstein-Barr virus and gastric carcinoma. Semin Cancer Biol 1996; 7: Labrecque LG, Barnes DM, Fentiman IS, Griffin BE. Epstein-Barr virus in epithelial cell tumors: a breast cancer study. Cancer Res 1995; 55: Sugawara Y, Mizugaki Y, Uchida T, Torii T, Imai S, Makuuchi M, et al. Detection of Epstein-Barr virus (EBV) in hepatocellular carcinoma tissue: a novel EBV latency characterized by the absence of EBV-encoded small RNA expression. Virology 1999; 256: Cruz I, van den Brule AJ, Brink AA, Snijders PJ, Walboomers JM, van der Waal I, et al. No direct role for Epstein-Barr virus in oral carcinogenesis: a study at the DNA, RNA and protein levels. Int J Cancer 2000; 86: Brichacek B, Hirsch I, Sibl O, Vilikusova E, Vonka V. Presence of Epstein-Barr virus DNA in carcinomas of the palatine tonsil. J Natl Cancer Inst 1984; 72: Khabie N, Savva A, Kasperbauer JL, McGovern R, Gostout B, Strome SE. Epstein-Barr virus DNA is not increased in tonsillar carcinoma. Laryngoscope 2001; 111: Forfatter Stephen Hamilton-Dutoit, professor, overlæge, FRCPath Patologisk-anatomisk Institut, Århus Universitetshospital Infektion Herpes-infektioner Tumorer Virus 448

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Vancouver - oktober 2012 Hvert minut får en kvinde stillet diagnosen CIN Hver time får en kvinde stillet diagnosen cervixcancer

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN KLASSIFIKATION Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN klassifikation Ved diagnostik af vævsprøver fra livmoderhalsen med forstadier til kræft i pladeepitelet anvendes på verdensplan 2 klassifikationssystemer

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

Human Papillomavirus og planocellulært karcinom i urinblæren DaBlaCa-10 studiet

Human Papillomavirus og planocellulært karcinom i urinblæren DaBlaCa-10 studiet Human Papillomavirus og planocellulært karcinom i urinblæren DaBlaCa-10 studiet Projektprotokol Der ønskes belysning af en potentiel association mellem Human Papillomavirus og planocellulær karcinom i

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- De monoklonale lymfocytter skal udgøre

Læs mere

Aspects of gastric carcinoma

Aspects of gastric carcinoma Aspects of gastric carcinoma Inuit ethnicity, Epstein-Barr virus, and pernicious anemia Trine Boysen, MD Department of Epidemiology Research Statens Serum Institut Copenhagen PhD thesis, University of

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål?

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål? HPV-infektion Dysplasi Cervixcancer HPV vaccination Danny Svane, Overlæge PhD Gynækologisk afdeling D Odense Universitetshospital HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination.

Læs mere

Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten

Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten Hvilken rolle spiller HPV for udviklingen af kræft i hoved-halsområdet? - Og hvad betyder det for patienten Christel B. Lajer overlæge PhD Christian Buchwald Professor dr. med Øre-næse-halskirurgisk Klinik

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i utredning av uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom Er

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virus infektioner Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virusinfektioner Er en alm. årsag til hudsygdom Lokaliseret til huden Systemisk viræmi som viser sig i huden Virusinfektioner Virus

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Generelle forhold Definition: maligne sygdomme, ofte klonale, udgået fra lymfocytter eller lymfoide stamceller. : ca. 1600 pr.

Læs mere

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Finnålsdiagnostik i hoved-hals Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Dansk Cytologiforening, temadag og årsmøde 2015 Hoved-hals Cytologi på Rigshospitalet = fra

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Noter til. Nogle almensygdommes mundhulesymptomer

Noter til. Nogle almensygdommes mundhulesymptomer Noter til Nogle almensygdommes mundhulesymptomer Tandlægeforeningens Symposium Oral Medicin Generelle sygdomme med symptomer i mundhulen Peter Marker Kæbekirurgisk Afdeling K Odense Universitetshospital

Læs mere

Både DNA- og RNA-virus kan tænkes at forårsage cancer

Både DNA- og RNA-virus kan tænkes at forårsage cancer Virus og cancer II. Humant papillomvirus Henning Lindeberg og Troels Bundgaard Forestillingen om viral årsag til i hvert fald nogle kræftformer er ikke ny, og mange kan sikkert huske den betydelige mistanke

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Hvor meget blod har du i kroppen (ca.)? 2. Hvad forstås ved plasma og hvad består plasma af? 3. Giv eksempler på vigtige plasmaproteiner og redegør for deres funktioner

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2008-09 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

Mermaid III. Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko

Mermaid III. Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko Mermaid III Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko 1 MERMAID Projektet Ideen til Mermaid projektet opstod i år 2000. Visionen var at sikre

Læs mere

LYFO 1 SKEMA REGISTRERING

LYFO 1 SKEMA REGISTRERING LYFO 1 SKEMA REGISTRERING Patientidentifikation - bopæl og primært behandlende sygehus: CPR-nr. ı ı ı - Navn: Diagnosedato ı ı ı (dd mm åå) Histologi (WHO) Kun for Anaplastisk T-celle lymfomer: ALK +?

Læs mere

Kopi fra DBC Webarkiv

Kopi fra DBC Webarkiv Kopi fra DBC Webarkiv Kopi af: Henrik Nielsen : Spytkirteltumorer : en sjælden, men vigtig tumorgruppe i mundhulen Dette materiale er lagret i henhold til aftale mellem DBC og udgiveren. www.dbc.dk e-mail:

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Lymfoide neoplasier. Mine temaer. Flowcytometri for Yngre Hæmatologer 2017

Lymfoide neoplasier. Mine temaer. Flowcytometri for Yngre Hæmatologer 2017 Michael Boe Møller Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Flowcytometri for Yngre Hæmatologer 2017 Lymfoide neoplasier Mine temaer Baggrund Diagnostik Lymfoid uddifferentiering Applikationer

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 Annex 3.2.3.2 Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 11 April 2012 the Panel inspected the freezers in the MP archive, including the then newly found -

Læs mere

- men er det farligt for mennesker?

- men er det farligt for mennesker? Center for Hormonforstyrrende Center Hormonforstyrrende Stoffer Stoffer cehos.dk Hormonforstyrrende effekter - men er det farligt for mennesker? Anna-Maria Andersson biolog, centerleder og forsker ved

Læs mere

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virus/hæmatologi Stor betydning ved allogen HSCT Tiltagende betydning ved andre hæmatologiske sygdomme Indledning Tiltagende betydning hos andre patientgrupper

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Faldgruber og Fif. Prøver fra Ålborg, Randers, Næstved, Århus, Odense, Herlev

Faldgruber og Fif. Prøver fra Ålborg, Randers, Næstved, Århus, Odense, Herlev Faldgruber og Fif Prøver fra Ålborg, Randers, Næstved, Århus, Odense, Herlev 48 årig kvinde kryobehandlet i 1987 pga moderat dysplasi. Kontrolleret med normale celler i 1987, 2 x 1989, 1991,

Læs mere

HTERT ANTISTOF TIL ICC PÅ URINCYTOLOGISKE PRÆPARATER

HTERT ANTISTOF TIL ICC PÅ URINCYTOLOGISKE PRÆPARATER HTERT ANTISTOF TIL ICC PÅ URINCYTOLOGISKE PRÆPARATER Cytologisk Årsmøde 1. marts 2019 Uddannelsesansvarlig bioanalytikerunderviser Marianne Schou Martiny Patologi, Aarhus Universitetshospital URINVEJSCYTOLOGI

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg

Læs mere

Age Standardized Incidence Rate-ASR GLOBOCAN ASR ASR.

Age Standardized Incidence Rate-ASR GLOBOCAN ASR ASR. p [ ] Age Standardized Incidence Rate-ASR ASR - ASR - GLOBOCAN C B - email: Amiralmasi@arakmu.ac.ir - p< ICD-O C22 Cochran-Armitage WinPepi 2.1 CI ± ± ± ± ± ± ± ± ± References 1. Etemadi A, Sadjadi A,

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL) Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og de fem regioner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden...

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array til klinisk rutine analyse Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Brug af TMA i forskning TMA er hovedsageligt brugt indenfor forskning, typisk til analyse af større

Læs mere

Dna (deoxynucleic acid) er en polymer af enkeltnukleotider.

Dna (deoxynucleic acid) er en polymer af enkeltnukleotider. Påvisning af humant papillomvirus Anvendt molekylær patologi Henning Lindeberg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Molekylærbiologiske

Læs mere

Dansk Cytologiforenings Årsmøde Case fra Odense. Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo

Dansk Cytologiforenings Årsmøde Case fra Odense. Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Dansk Cytologiforenings Årsmøde 2007 Case fra Odense Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo 47 år, indbudt, velscreenet siden 25 års alderen, har spiral 2 LBC x20 LBC x 20 Hvad er din diagnose IUD-forandringer?

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL)

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Cytologisk årsmøde 2-3 marts 2012, Odense Marianne Waldstrøm Specialechef, ledende

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Normale celler og prøvens egnethed Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US?

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Årsmøde i Dansk Cytologiforening 2013 Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Dorthe Ejersbo & Doris Schledermann Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 6 Faxe kommune...

Læs mere

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Herlev og Gentofte Hospital The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Problem Rutinemæssigt bruges 10% neutralbuffet formalin

Læs mere

Titel: Donorudvælgelse

Titel: Donorudvælgelse Instruksbog 2.1.1 Område: Emne: Donor Titel: Donorudvælgelse Forfatter: Niels Jacobsen Gitte Olesen Godkendt af: Faste læger i allogen transplantationsgruppe Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: April

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Papillomviridae (familias) Papillomvirus (genus)

Papillomviridae (familias) Papillomvirus (genus) HPV sygdom hos mænd Papillomviridae (familias) Papillomvirus (genus) 130 typer. Highrisk HPV (hrhpv): onkogene typer: cervix-, vagina-, vulva-, anal-, peniscancer oral-, oropharynx-, larynxcancer. Lowrisk

Læs mere

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår)

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår) 2010-4 (jul - nytår) Indhold i dette nummer Årets sidste klumme..............................................................................................1 Forhøjede PTH resultater........................................................................................2

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Ikke neoplastiske celleforandringer Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Normale celler, LUS UST 45 år, rutine

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

FAKTAARK OM ÆGGESTOKKRÆFT. Hvad er æggestokkræft?

FAKTAARK OM ÆGGESTOKKRÆFT. Hvad er æggestokkræft? FAKTAARK OM ÆGGESTOKKRÆFT Hvad er æggestokkræft? ENGAGe udgiver en serie af faktaark for at øge opmærksomheden på underlivskræft og for at støtte lokale/nationale netværk i deres arbejde. Æggestokkræft

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

CT-scanning af 20 stks.

CT-scanning af 20 stks. Christiansborg 14 marts 2018 CT-scanning af 20 stks. Jørgen Johansen OUH DAHANCA Christiansborg 14 marts 2018 Konsekvenserne af rygning før, under og efter behandling for hoved/halskræft (HNSCC) Head and

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER

KLINISKE UNDERSØGELSER CASE 2 Side 1 af 9 En 5-årig pige indlægges pga. tiltagende bleghed, appetitløshed og usædvanlig mange blå mærker. SYGEHISTORIE Barnet udviklede sig normalt og var sund og rask indtil for 3 uger siden,

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Forårseksamen Titel på kursus: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen Titel på kursus: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Studienummer: 1/10 Forårseksamen 2014 Titel på kursus: Det hæmatologiske system og immunsystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato:

Læs mere

Biomarkører (Biomarkers)

Biomarkører (Biomarkers) https://www.eupati.eu Biomarkører (Biomarkers) Introduktion En biologisk markør er et pålideligt målepunkt, der kan sige noget om en persons helbred eller udviklingen i en sygdom. For eksempel om der er

Læs mere

Cylinderepitelforandringer i cervix uteri. Jalil Hariri Klinisk patologi Sønderborg og Vejle

Cylinderepitelforandringer i cervix uteri. Jalil Hariri Klinisk patologi Sønderborg og Vejle Cylinderepitelforandringer i cervix uteri Jalil Hariri Klinisk patologi Sønderborg og Vejle jalil.hariri@rsyd.dk jalil.hariri2@rsyd.dk 1 ..og Gud skabte kvinden.. Men det er fanden, der skabte hendes cylinderepitel

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2005-07 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

Measuring Evolution of Populations

Measuring Evolution of Populations Measuring Evolution of Populations 2007-2008 5 Agents of evolutionary change Mutation Gene Flow Non-random mating Genetic Drift Selection Populations & gene pools Concepts a population is a localized group

Læs mere

DANSK RESUMÉ. Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara.

DANSK RESUMÉ. Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara. DANSK RESUMÉ Introduktion Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara. Epidemiologien bag denne epidemi, og måderne hvorpå den relaterer sig til sundhedssystemer

Læs mere

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKRÆFT Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft 2 Hvad er hudkræft? Hudkræft er den mest almindelige kræftform.

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Jeg tåler ikke mælk men er det proteinerne eller mælkesukkeret, der er skurken? Betina Hjorth, Rådgivningschef,

Læs mere

I1994 beskrev Chang et al. (1) herpesviruslignende dnasekvenser

I1994 beskrev Chang et al. (1) herpesviruslignende dnasekvenser Humant herpesvirus type 8 i orale Kaposis sarkomer Anvendt molekylær patologi Gitte Gregers, Inge Stage og Henning Lindeberg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C.

SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C. Social position, lungekræft stadie og tid mellem henvisning og diagnose i Danmark, 2001-2008 1 SO Dalton, BL Frederiksen, E Jakobsen, M Steding-Jessen, K Østerlind, J Schüz, M Osler, Johansen C. Institut

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/ HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/2017 14.46 HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 2 16/05/2017 14.46 3 Fra de danske børnekræftafdelinger

Læs mere

Teknologi og patientperspektiv

Teknologi og patientperspektiv Teknologi og patientperspektiv Overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen, KBH. Amt Overlæge Marianne Lidang Patologiafdelingen, Århus Amt Beskrivelse af teknikken Konklusion af MTV rapporter og oversigtsartikler

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Department of Public Health. Case-control design. Katrine Strandberg-Larsen Department of Public Health, Section of Social Medicine

Department of Public Health. Case-control design. Katrine Strandberg-Larsen Department of Public Health, Section of Social Medicine Department of Public Health Case-control design Katrine Strandberg-Larsen Department of Public Health, Section of Social Medicine Case-control design Brief summary: Comparison of cases vs. controls with

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og fem Regioner, 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden... 7 Region

Læs mere

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1999-2002 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Tallene for 1999 og 2000 er validerede;

Læs mere