NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe"

Transkript

1 NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS.

2 Rekvirent Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Baggrund Faxe Kommune har henvendt sig på baggrund af, at der er påvist skimmelsvamp i tagrummet over Rød bygning og fordi, at enkelte medarbejdere på skolen har klaget over gener når de er på skolen. Rød bygning har også i årenes løb haft mange vandindtrængninger/vandskader fra tagkonstruktionen. Formål Formålet er at undersøge tagrummene i rød -, blå og gul bygning og tagkonstruktionen i grøn bygning for skimmelsvamp og at få afklaret de helbredsmæssige risici der måtte være i forbindelse med angreb af skimmelsvamp i tagkonstruktionen. Formålet med undersøgelsen er også, at finde årsagen til de gentagende vandindtrængninger gennem taget i Rød bygning. Ejendommen og relevante fakta for undersøgelsen Rolloskolens bygninger er opført ad flere omgange, den ældste del er Grøn bygning I og II, som er fra I starten af 1990 erne er skolens areal udvidet med Blå bygning fra 1991, Gul bygning i 1993 og Rød bygning 1995, og i 2004 er skolen yderligere udvidet med en samligssal. Rolloskolens samlede grundplan er på ca m 2. Undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget henholdsvis den 3., 4. og 9. januar 2009 af bygningsingeniørerne Lotte Pia Uttrup, Casper R. Norling, Ulrich Kaarsgaard og Simona Dalsgaard, alle fra firmaet Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Typer af tagkonstruktioner: Grøn bygning, fra 1980: Grøn bygning er med fladt tag over fordelingsgangene (midten) og pulttage over klasselokalerne. Pulttagene over klasselokalerne (med ensidigt fald på 20 ) er opbygget som følger (set oppe fra): røde vingetegl undertag af sort plast dug luft/ventilationsspalte (mellem 50 og 75 mm) isolering (ca. 200 mm) dampspærre (transparent plast) forskallingsbrædder træbeton. Tagkonstruktionen over Grøn bygning er undersøgt igennem åbninger indefra. Side 2 af 15

3 I åbningerne i pulttagene kunne vi generelt ikke se synlig skimmelsvamp, materialerne var umiddelbart uden forhøjet fugt og ventilationsspalten mellem isoleringen og undertaget virkede velventileret. Lokalt i 2 ud af 13 åbninger kunne vi se misfarvninger i åbningerne, men også her var materialerne uden forhøjet fugt. Isolering, dampspærre (transparent plast), forskallingsbrædder og træbeton. Undertag af sort plast dug, luft/ventilationsspalte (mellem 50 og 75 mm) og isolering (ca. 200 mm). Gangene/fællesarealerne mellem pulttagene er med flade tage og er opbygget som følger (set oppe fra): tagpap* krydsfiner ventilationsspalte (ca mm) vindpap isolering (ca. 200 mm) alukraft forskallingsbrædder træbeton. * I forbindelse med undersøgelsen fik vi oplyst, at der kort tid efter ibrugtagning af Grøn bygning blev lagt yderligere et lag isolering, krydsfiner og tagpap på de flade tage. Dette pga. gentagende vandindtrængninger. I åbningerne i de flade tage kunne vi ikke se misfarvninger af skimmel og der var generelt ingen forhøjet fugt. Lokalt i åbningen ca. 25 cm fra tagnedløbet i fællesarealet, kunne vi måle lettere forhøjet fugt. Dampspærre (alukraft), forskallingsbrædder og træbeton. Krydsfiner uden synlig skimmel, uden muglugt og ingen forhøjet fugt. Side 3 af 15

4 I Grøn bygning udtog vi i alt 40 prøver, fordelt på 14 mycometer-test, 13 aftryklplader og 13 bactiquanttest. Vi bruger mycometer-test til at undersøge om der er skimmelvækst på konstruktionen, vi bruger aftryksplader til at bestemme, hvilke og hvor mange sporer fra forskellige skimmelsvampearter der var på undersøgelsestidspunktet. Bactiquant-test bruger vi til at undersøge om der er bakterievækst på konstruktionen. Blå bygning, fra 1991: Blå bygning har et pagodetag med et ovenlys i tagryggens længde. Tagkonstruktionens tagrum er med skrå gitterspær og lofterne i lokalerne følger de skrå spær. Tagkonstruktionen set oppe fra: røde vingetegl på lægter afstandsliste (25 mm) undertag af 3-4 mm træfiberplade (ukendt type). Tagets hældning er ifølge det udleverede tegningsmateriale 20. Undertaget (og tagrummet) ventileres fra tagfoden og via ventilationsstudse, der er placeret ved hvert spær, hhv. midt på tagfladen og oppe ved ovenlyset. Ventilationsstudsene har en diameter på ca. 7 cm. Undertaget virkede generelt medtaget og deformeret af gentagende opfugtninger. Der er også områder, hvor undertaget er med synlig skimmel i hele spærfaget (anslået til ca. 60 m 2 ). Spærene var generelt uden synlig skimmel og generelt uden forhøjet fugt. Nogle undertagsplader var løse og delvist faldet ned. Over de løse plader kunne vi se lægningen af vingeteglene. De bindere vi kunne se var ikke monteret/fastgjort omkring lægten og der var umiddelbart ikke monteret flere bindere end minimum (minimum hver 3. tegl iht. Højslev Tegl). Mellem hver teglstensrække kunne vi se dagslyset. Skjolder på undertaget. Undertag med synlig skimmel. Side 4 af 15

5 Binderne er ikke fastgjort omkring lægterne og der ses dagslys mellem alle rækkerne. Binderne er ikke fastgjort omkring lægterne og der ses dagslys mellem alle rækkerne. I Blå bygning udtog vi i alt 14 prøver, fordelt på 7 mycometer-test og 7 aftryksplader. Gul bygning, fra 1993: Tagkonstruktionen over Gul bygning består af flere sammenbyggede tagflader. Tagkonstruktionen er delvist opbygget som tagkonstruktionen i Blå bygning (se ovenstående beskrivelse af Blå bygning) og er delvist opbygget med vandrette gitterspær, hvor tagkonstruktionen ventileres ved kip. Tagkonstruktionen over Gul bygning, set oppe fra: røde vingetegl på lægter afstandsliste (25 mm) undertag af 3-4 mm træfiberplade (type: Sorte Sara). Tagets hældning er, ifølge det udleverede tegningsmateriale 20. Spærene var generelt uden forhøjet fugt og undertaget var generelt uden synlig skimmel. Enkelte undertagsplader var deformerede og skadet af gentagende opfugtning, og med synlig skimmel. Der var umiddelbart ingen undertagsplader, der var faldet ned. Oven over hjemkundskabslokalet kunne vi se, at afkastet fra en tørretumbler var ført til tagrummet, og ikke videre til det fri. Isoleringen omkring afkastet var fjernet. Isoleringen var også andre steder i tagrummet fjernet lokalt. Det kunne se ud som om at isoleringen var fjernet for at man kunne komme til at arbejde, og ikke lagt på plads efterfølgende. Gennemføringerne af ventilationskanalerne der var ført fra tagrummet og til det fri, var flere steder udført uden krave eller trædefast undertag. Side 5 af 15

6 Repræsentativt undertaget over Gul bygning. Ventilation ved tagryg i Gul bygning. Undertagsplade med synlig skimmel. Afkast fra tørretumbler ført til tagrummet. Isoleringen er fjernet omkring afkastet. Gennemgøring gennem undertag uden krave eller trædefast undertag. Isoleringen er fjernet fra arbejdsområdet og lå henkastet i nærheden. I Gul bygning udtog vi i alt 12 prøver, fordelt på 6 mycometer-test og 6 aftryklplader. Rød bygning, fra 1995: Tagkonstruktionen over Rød bygning er opbygget som i Blå bygning med pagodetag med et ovenlys i tagryggenslængde og skrå gitterspær i tagrummet. Tagkonstruktionen set oppe fra: røde vingetegl på lægter afstandsliste (25 mm) Side 6 af 15

7 undertag af 3-4 mm træfiberplade (ukendt type). Tagets hældning er 20. Undertaget i Rød bygning var generelt medtaget og bar præg af at pladerne gentagende gange var blevet opblødt/opfugtede. Der var flere af undertagspladerne, der var faldet ned. De steder, hvor undertaget var faldet ned og efterfølgende forsøgt repareret, var reparationerne typisk udført med banevare, der ikke egnede sig til formålet. Undertaget var flere steder med synlig skimmel (i et omfang anslået til ca. 60 %). Flere af spærene over Rød bygning var med hvidlige overflader. Spærene var generelt uden forhøjet fugt. Undertaget (og tagrummet) ventileres som i Blå bygning, fra tagfoden og via ventilationsstudse, der er placeret ved hvert spær, hhv. midt på tagfladen og oppe ved ovenlyset. Ventilationsstudsene har en diameter på ca. 7 cm. Vingeteglene er umiddelbart monteret med bindere på 2 af 5 sten, og binderne var umiddelbart fastgjort omkring lægterne. Undertagspladen er faldet ned og hullet er forsøgt repareret med en Tyvekdug. Undertaget har revet sig løs i den ene side. Billede taget op igennem en venilationsstuds, hvor man kan se lys ved samlingerne af vingeteglene. Teglstenene og bindere over Rød bygning. I Rød bygning udtog vi i alt 16 prøver, fordelt på 8 mycometer-test og 8 aftryksplader. Side 7 af 15

8 Samlingssalen, fra 2004: Taget over Samlingssalen er opbygget (set oppe fra): røde vingetegl OSB-plade undertag ventilationsspalte, max 45 mm isolering, 240 mm dampspær, plast forskalling gipsloft. Tagets hældning er ifølge det udleverede tegningsmateriale 25. Tagkonstruktionen over samlingssalen er undersøgt indefra, igennem to stikprøve åbninger. I åbningerne kunne vi ikke se synlig skimmel og der var ingen forhøjet fugt i undertaget, lægterne eller spærene. Og ventilationsspalten mellem OSB-pladen og isoleringen virkede umiddelbart velventileret. I åbningerne i samlingssalen har vi udtaget i alt 4 prøver, 2 mycometer-test og 2 aftryksplader. Ingen skjolder, synlig skimmel eller andre indikationer om fugtproblemer. Ingen skjolder, synlig skimmel eller andre indikationer om fugtproblemer. Tagene set ude fra Tagkonstruktion over Grøn bygning. Tagkonstruktion over Rød og Blå bygning. Side 8 af 15

9 Tagkonstruktion over Gul bygning består at flere sammenbyggede tage Tagkonstruktion over samlingssalen. Vi har udtaget 86 prøver, hhv. 36 mycometer-test, 37 aftryksplader og 13 bactiquant-test. Prøverne er udtaget på repræsentativt misfarvede overflader og på overflader med synlig skimmel. Prøvesvarene er skitserede på bilag 2 og bilag 3. Måleinstrumenter, der er anvendt ved undersøgelsen, er beskrevet i appendiks, bilag 1. Mikrobielle prøver Undersøgelsesmetoden og grænseværdierne for prøverne er beskrevet i appendiks, bilag 1. Mycometer-test Vi bruger mycometer-test til at undersøge om der er skimmelvækst på konstruktionen. Følgende steder har vi taget mycometer-test: Test nr. Rum Konstruktionsdel Analysesvar Bemærkninger M1 Tagrum (Rød) Spær mod øst, over lokale 410 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M2 Tagrum (Rød) Spær mod syd, over lokale 406 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 437 M3 Tagrum (Rød) Undertag mod syd, over lokale 403 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 150 M4 Tagrum (Rød) Spær mod syd, over lokale 402 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 0 M5 Tagrum (Rød) Undertag syd/vest hjørne, over lokale 400 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M6 Tagrum (Rød) Spær mod nord, over lokale 419 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M7 Tagrum (Rød) Undertag mod nord, over Data A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M8 Tagrum (Rød) Spær mod nord, over lokale 413 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M9 Tagrum (Blå) Spær mod øst, over lokale 212 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M10 Tagrum (Blå) Undertag mod øst, over lokale 214 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 83 M11 Tagrum (Blå) Spær mod øst, over lokale 215 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 68 M12 Tagrum (Blå) Spær mod syd/ vest hjørne, over lokale 200 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 50 M13 Tagrum (Blå) Spær mod vest, over lokale 204 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M14 Tagrum (Blå) Undertag mod vest, over lokale 205 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M15 Tagrum (Blå) Undertag mod nord, over gang B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 45 Side 9 af 15

10 M16 Tagrum (Gul) Spær mod nord, over Data A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M17 M18 M19 Tagrum (Gul) Tagrum (Gul) Tagrum (Gul) Spær mod nord/vest, over lokale 314 Undertag mod øst, over lokale 315 Spær mod syd/vest, over lokale 3?? A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 13 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 2 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M20 Tagrum (Gul) Spær mod vest, over bibliotek A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M21 Tagrum (Gul) Undertag mod nord, over bibliotek B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 137 M22 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 2 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M23 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 3 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M24 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 5 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M25 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 6 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M26 Lokale 106 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 7 B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 328 M27 Lokale 108 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 1 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M28 Lokale 110 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 4 A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M29 Samlingssal Tag, underside af OSB-plade A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M30 Samlingssal Tag, underside af OSB-plade A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M31 Biologi (Grøn II) Underside af undertag A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M32 Gang (Grøn II) Underside af krydsfiner A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 1 M32a Gang (Grøn II) På spær, åbning 2 C = Massiv skimmelvækst Myco-værdi = 595 M33 Gang (Grøn II) Underside af krydsfiner A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M34 Venterum (Grøn II) Underside af undertag A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M35 Læge (Grøn II) Underside af undertag A = Ingen skimmelvækst Myco-værdi = 0 M36 Fysik (Grøn II) Underside af undertag B = Moderat skimmelvækst Myco-værdi = 76 Analysesvarene for mycometer-testene er vedlagt som bilag 4. Aftryksplader Vi bruger aftryksplader til at bestemme, hvilke og hvor mange, skimmelsvampearter der var på undersøgelsestidspunktet. Følgende steder har vi taget aftryksplader: Plade nr. Rum Konstruktionsdel Dyrkningssvar Andel fugtskadesvamp e Bemærkninger A1 Tagrum (Rød) Undertag mod øst Massiv forekomst* ~ 100 % Synlig skimmel A2 Tagrum (Rød) Undertag mod syd Massiv forekomst * ~ 100 % Lidt synlig skimmel A3 Tagrum (Rød) Undertag mod syd Massiv forekomst * ~ 100 % Hvidlige skjolder A4 Tagrum (Rød) Spær mod syd Massiv forekomst ** ~ 100 % Hvid overflade A5 Tagrum (Rød) Undertag mod syd/vest Massiv forekomst * ~ 100 % Pænt undertag A6 Tagrum (Rød) Spær mod nord Massiv forekomst ** ~ 100 % Hvidligt A7 Tagrum (Rød) Undertag mod nord Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt Side 10 af 15

11 A8 Tagrum (Rød) Undertag mod nord Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A9 Tagrum (Blå) Undertag mod øst Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A10 Tagrum (Blå) Undertag mod øst Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A11 Tagrum (Blå) Undertag mod øst Massiv forekomst * ~ 100 % Synlig skimmel A12 Tagrum (Blå) Spær mod syd/vest Massiv forekomst * ~ 100 % Hvidligt A13 Tagrum (Blå) Spær mod vest Massiv forekomst * ~ 100 % Synligskimmel A14 Tagrum (Blå) Undertag mod vest Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A15 Tagrum (Blå) Undertag mod nord Massiv forekomst * ~ 100 % Skjold A16 Tagrum (Gul) Undertag mod nort Massiv forekomst * ~ 100 % Repræsentativt/generelt A17 Tagrum (Gul) Undertag mod nord/vest Massiv forekomst * ~ 100 % Hvid synlig skimmel A18 Tagrum (Gul) Undertag mod øst Massiv forekomst * ~ 100 % Skjolder A19 Tagrum (Gul) Spær mod syd/vest Ringe forekomst Hvidligt A20 Tagrum (Gul) Undertag mod vest Massiv forekomst * ~ 100 % Ved synlig skimmel A21 Tagrum (Gul) Undertag mod nord Massiv forekomst * ~ 100 % Synlig skimmel A22 Fællesrum (Grøn I) A23 Fællesrum (Grøn I) A24 Fællesrum (Grøn I) A25 Fællesrum (Grøn I) A26 Lokale 106 (Grøn I) A27 Lokale 108 (Grøn I) A28 Lokale 110 (Grøn I) A29 Samlingssal A30 Samlingssal På underside af krydsfiner, åbn. 2 På underside af krydsfiner, åbn. 3 På underside af krydsfiner, åbn. 5 På underside af krydsfiner, åbn. 6 På underside af krydsfiner, åbn. 7 På underside af krydsfiner, åbn. 1 På underside af krydsfiner, åbn. 4 Tag, underside af OSBplade Tag, underside af OSBplade Massiv forekomst * ~ 100 % Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel Ringe forekomst Ingen synlig skimmel Ingen forekomst Ingen synlig skimmel A31 Biologi (Grøn II) Underside af undertag Ringe forekomst Ingen synlig skimmel A32 Gang (Grøn II) Underside af undertag Ringe forekomst Ingen synlig skimmel A33 Gang (Grøn II) Underside af undertag Ingen forekomst Ingen synlig skimmel A34 Venterum (Grøn II) Underside af undertag Moderat forekomst Ingen synlig skimmel A35 Læge (Grøn II) Underside af undertag Ingen forekomst Ingen synlig skimmel A36 Fysik (Grøn II) Underside af undertag Ringe forekomst Ingen synlig skimmel A37 Lærerværelse Ventilation indblæsning Moderat forekomst Ingen synlig skimmel * Der er påvist en dominerende skimmelsvampeslægt ** Der er påvist mere end en dominerende skimmelsvampeslægt Dyrkningssvaret for aftrykspladerne er vedlagt som bilag 5. Side 11 af 15

12 Bactiquant -test Vi bruger bactiquant -test til at undersøge om der er bakterievækst på konstruktionen. Følgende steder har vi taget bactiquant-test: B1 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 2 Ingen vækst Bacti-værdi = 1 B2 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 3 Ingen vækst Bacti-værdi = 3 B3 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 5 Ingen vækst Bacti-værdi = 6 B4 Fællesrum (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 6 Ingen vækst Bacti-værdi = 9 B5 Lokale 106 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 7 Ingen vækst Bacti-værdi = 6 B6 Lokale 108 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 1 Ingen vækst Bacti-værdi = 12 B7 Lokale 110 (Grøn I) På underside af krydsfiner, åbn. 4 Moderat vækst Bacti-værdi = 35 B8 Biologi (Grøn II) Underside af undertag Ingen vækst Bacti-værdi = 13 B9 Gang (Grøn II) Underside af undertag Massiv vækst Bacti-værdi = 446 B10 Gang (Grøn II) Underside af undertag Moderat vækst Bacti-værdi = 169 B11 Venterum (Grøn II) Underside af undertag Ingen vækst Bacti-værdi = 5 B12 Læge (Grøn II) Underside af undertag Ingen vækst Bacti-værdi = 3 B13 Fysik (Grøn II) Underside af undertag Ingen vækst Bacti-værdi = 0 Analysesvarene for bactiquant-testene er vedlagt som bilag 6. Vurdering og konklusion Undersøgelsen har vist, at der er et varierende omfang af skimmelvækst i tagrummene. Trods det varierende omfang, er der umiddelbart ikke en sammenhæng mellem skimmelsvamp i tagrummene, over rød -, blå og gul bygning og i tagkonstruktionen i grøn bygning, og helbredsmæssige risici ved at opholde sig i skolens bygninger. Undersøgelsen har også vist, at de gentagende vandindtrængninger gennem tagkonstruktionen i Rød bygning skyldes en kombination af den lave taghældning, en relativt åben tagdækning og et udtjent undertag. Prøvesvarene Grøn bygning I Grøn bygning har vi udtaget 13 aftryksplader. Med de udtagne prøver har vi påvist ingen til ringe forekomst på 12 stk. og vi har påvist massiv forekomst af levedygtige bygnings- og fugtrelaterede skimmelsvamp på én aftryksplade. Aftrykspladen med dominerende forekomst er med skimmelsvampen Penicillium spp., hvilket dokumenterer, at vækstbetingelserne har været til stede, som er fugt. Vi vurderer at de påviste skimmelsvampe er forårsaget af en lokal vandskade ved tagnedløbet i fællesarealet. Der er udtaget 14 mycometer-test i Grøn bygning, hvoraf er 11 stk. påviser ingen skimmelvækst, 2 stk. men moderat skimmelvækst og én påviser massiv skimmelvækst. Mycameter-testen med massiv skimmelvækst er udtaget på et spær, hvor der lokalt var synlig skimmel. Vi udtog også 13 bactiquant-test i Grøn bygning. Vi har erfaring med at fugt- og vandskadede flade tage angribes af bakterievækst og vi har derfor, som supplement til mycometer-testene, udtaget bactquant-test i åbningerne. Side 12 af 15

13 Med analysesvarene har vi påvist 11 stk. med ingen bakterievækst, 1 er med moderat bakterievækst og 1 er med massiv bakterievækst. Prøven med massiv bakterievækst er taget i umiddelbar nærhed af mycometer-testen med massiv skimmelvækst. Ovenstående dokumenterer, at der ikke er noget generelt problem med skimmel eller bakterievækst i tagkonstruktionen i Grøn bygning. Vi gør opmærksom på at prøverne er udtaget stikprøvevis igennem åbninger, og derved ikke udelukker at der lokalt kan være vandskader i tagkonstruktionen. Blå bygning I Blå bygning udtog vi i alt 14 prøver, fordelt på 7 mycometer-test og 7 aftryklplader. Med de udtagne aftryksplader i Blå bygning har vi påvist massiv forekomst af levedygtige bygnings- og fugtrelaterede skimmelsvampe på alle 7 aftryksplader. Aftrykspladerne er med dominerende forekomst af skimmelsvampen Penicillium spp., hvilket dokumenterer, at vækstbetingelserne har været til stede, som er fugt. Med mycometer-testene har vi påvist ingen skimmelvækst og moderat skimmelvækst på hhv. 3 stk. og 4 stk. Det vil sige at trods den synlige skimmel i tagrummet og trods de levedygtige sporer, er der ingen til moderat vækst af skimmelsvamp. Gul bygning I Gul bygning udtog vi i alt 12 prøver, fordelt på 6 mycometer-test og 6 aftryksplader. Med de udtagne aftryksplader i Gul bygning har vi påvist massiv forekomst af levedygtige bygnings- og fugtrelaterede skimmelsvampe på 5 ud af 6 aftryksplader. Aftrykspladerne er med dominerende forekomst af skimmelsvampen Penicillium spp., hvilket dokumenterer, at vækstbetingelserne har været til stede, som er fugt. Med mycometer-testene har vi påvist ingen skimmelvækst og moderat skimmelvækst på hhv. 5 stk. og 1 stk. Det vil sige at trods den synlige skimmel i tagrummet og trods de levedygtige sporer, er der ingen til moderat vækst af skimmelsvamp. Rød bygning I Rød bygning udtog vi i alt 16 prøver, fordelt på 8 mycometer-test og 8 aftryklplader. Med de udtagne aftryksplader i Rød bygning har vi påvist massiv forekomst af levedygtige bygnings- og fugtrelaterede skimmelsvampe på alle 8 aftryksplader. Aftrykspladerne er med dominerende forekomst af skimmelsvampene Penicillium spp., Acremonium sp. og Gær, hvilket dokumenterer, at vækstbetingelserne har været til stede. Med mycometer-testene har vi påvist hhv. ingen og moderat skimmelvækst på hhv. 5 stk. og 3 stk. Det vil sige at trods den synlige skimmel i tagrummet og trods de levedygtige sporer, er der ingen til moderat vækst af skimmelsvamp på konstruktionens overflader. Samlingssalen I samlingssalen udtog vi 4 prøver, hhv. 2 mycometer-test og 2 aftryksplader. Med prøverne har vi påvist ingen skimmelvækst og ingen til ringe forekomst af skimmelsporer. Helbredsmæssige risici Tagrummene forekommer velventilerede og et eventuelt overtryk i tagrummene vil ikke presse luften fra tagrummet ned i skolens lokaler, men luften vil blive ledt ud til det fri via ventilationsspalterne langs tagfoden og via ventilationsstudse i tagfladen. Vi vurderer, at der ikke er helbredsmæssige risici ved at opholde sig i skolens lokaler, trods det synlige skimmelsvamp i Rød, Gul og Blå bygning. Ved ophold eller håndværksmæssige arbejder i selve tagrummene over rød -, blå og gul bygning kan der være tale om helbredsmæssig risici. Med baggrund i tabel fra By og Byg Anvisning 205, vurdering af helbredsrisici, se bilag 9, kan der være tale om middel risici for helbredsgener allerede ved kortvarigt ophold i tagrummene. Arbejder i tagrummene bør derfor udføres iført personlige værnemidler. Side 13 af 15

14 Vandindtrængninger (Blå, Gul og Rød bygning) Tagets hældning er 20, og den lave taghældning gør det muligt for vand fra tøsne og for fygesne at komme ind på undertaget. Den lave taghældning, kombineret med det relativt åbne tegltag, gør det også sandsynligt, at der kommer vand ind på undertaget når det regner og blæser. Det er undertaget, der i sidste ende sikrer tagets tæthed ved at beskytte mod sne og regn, som trænger ind under tagdækningen. Vi vurderer at undertagspladerne der ligger over Blå og Rød bygning ikke er egnet til den mængde vand, der trænger ind på dem. Undertagspladerne i Gul bygning er af en anden type og tilsyneladende mindre medtaget af vandindtrængninger. Producenten af pladeundertaget i Blå og Rød bygning er ukendt. Der er pladeundertage på markedet i dag, der egner sig til taghældninger ned til 18, dog under forudsætning af at producentanvisningen for tagdækningsmaterialet er fulgt. Iht. Murerfagets byggeblad fra 1991 og Tegl 36 (gældende) egner tegl sig til taghældninger ned til 25, se bilag 7. Da taghældningen er lavere end 25, vurderer vi, at der kommer mere regnvand og fygesne ind på undertaget end der ville gøre ved f.eks. 25 taghældning. Antal bindere og lægteafstanden (overlæggene af vingeteglene) er også medvirkende faktorer for, hvor meget sne og vand der kommer ind på undertaget. Mange af de bindere vi kunne se, var ikke monterede korrekt og overlæggene af vingeteglene vurderes at være i underkanten flere steder. På baggrund af undersøgelsen vurderer vi, at undertagspladerne i Blå og Rød bygning er udtjente og skal kasseres/skiftes. I modsat fald er der stor risiko for vandskader med skimmelvækst og angreb af trænedbrydende svampe til følge. Anbefaling På baggrund af vurderingen og konklusionen anbefaler vi én af følgende løsningsmuligheder for Blå og Rød bygning: Løsning A: demontering af tegltaget demontere lægterne (eventuelt kasseres) kassere det eksisterende undertag etablering af trædefast undertag med påsvejst pap montering afstandslister og lægter genmontere vingeteglene med ekstra fastøgelse/bindere og sikre et godt overlæg. Løsning B: kassere tegltaget demontere lægterne (eventuelt kasseres) kassere det eksisterende undertag montere nyt pladeundertag, som Huntonit montering afstandslister og lægter montere nyt tegltag, som falstagsten med ekstra fastøgelse/bindere. Vi anbefaler en af ovennævnte løsninger, idet at undertagspladerne er udtjent og der er stor risiko for vandskader via tagkonstruktionen. For Gul bygning anbefaler vi, at der løbende holdes øje med, om undertagspladernes tilstand forværres og om omfanget af synlig skimmel stiger. Afkastet fra tørretumbleren skal føres til det fri. Indtil afkastet etableres fraråder vi brug af tørretumbleren. Side 14 af 15

15 For Grøn bygning anbefaler vi at der tætnes omkring nedløbet i fællesarealet. Vi har umiddelbart ingen anbefaling til Samlingssalen. Generelt anbefaler vi, at Rolloskolen uformer en plan for drift og vedligehold, der følges. Skolen kan derved sikre at tagkonstruktionerne tilses f.eks. halvårligt og eventuelle skader repareres løbende. Vi gør opmærksom på at dette notat kun udtaler sig om tagene på Rolloskolen. Bilag 1. appendiks til dette notat 2. planskitse med prøvesvar fra mycometer-test og aftryksplader 3. planskitse med prøvesvar fra bactiquant-test 4. mycometer analysesvar fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS 5. dyrkningssvar fra Mikrobiologfirmaet Bøgh & Helstrup 6. bactiquant analysesvar fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS 7. uddrag fra Murerfagets byggeblad fra 1991 og Tegl byg-erfa blad Undertage Opbygning, maerialer og projektering 9. vurdering af helbredsrisici, rettelsesblad fra By og Byg anvisning 205. Side 15 af 15

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Notat 02. Ørbækgårds Alle

Notat 02. Ørbækgårds Alle Notat 02. Ørbækgårds Alle 409-411 E/F Ørbækgårds Allé 409-411 v/ Margit Jensen Ørbækgårds Allé 409 st. th 2970 Hørsholm Att.: Carsten Stecher-Hansen UNDERSØGELSE AF TAGKONSTRUKTION ØRBÆKGAARDS ALLÉ 409-411

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten.

HZ15. Der ydes 40 års totalgaranti på alle MEYER HOLSENs produkter. Vi ser frem til at levere Deres nye kvalitetstag med MEYER HOLSEN tegltagsten. HZ15 1 Vingetagsten 2 HZ15 MEYER HOLSEN producerer HF15 på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte H-kassetter.

Læs mere

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS

Besigtigelsesnotat. Bøgeskovhus Palsgårdvej 10 7362 Hampen. Sagsnr. B- 10854 Juni 2015. Dansk Bygningsanalyse AS Dansk Bygningsanalyse AS Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby T +45 75 50 83 00 E info@dba.as I www.dba.as Besigtigelsesnotat

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

STÆVNEN BEBOERMØDE

STÆVNEN BEBOERMØDE STÆVNEN BEBOERMØDE 28-06-18 GORITAS INDLÆG GORITAS HVAD ER SKIMMEL HVORDAN KAN DET PÅVIRKE HVORDAN VURDERES SKIMMEL SKIMMELSCREENING I STÆVNEN HVAD HAR VI GJORT,, HVOR LANGT ER VI BILLEDET INDTIL NU FUGT,

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 MULDEN Vingefalstagsten MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres

Læs mere

SKIMMELSVAMP BESIGTIGELSESRAPPORT

SKIMMELSVAMP BESIGTIGELSESRAPPORT SKIMMELSVAMP BESIGTIGELSESRAPPORT SKIMMELSVAMP - / BESIGTIGELSESRAPPORT CB-GROUP Rekvirent: XX XX Besigtiget dato: 05-07-2017 Rapport dato: 17-08-2017 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 2982 1261 Havnegade

Læs mere

MULDEN 1 Falstagsten

MULDEN 1 Falstagsten MULDEN 1 Falstagsten 2 3 MULDEN Vingefalstagsten MULDEN Farver og overflader MEYER HOLSEN producerer MULDEN på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Benløse Skole Præstevej 19, Ringsted

Benløse Skole Præstevej 19, Ringsted BETONVEJ 15 4000 ROSKILDE TELEFON 56 13 08 00 TELEFAX 56 13 08 09 OEBIT@OEBIT.DK WWW.OEBIT.DK Fugtundersøgelse Benløse Skole Præstevej 19, Ringsted 24. august 2017 RAPPORT 24.08.2017 Sag: Benløse Skole

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PIANO. Flad falstagsten

PIANO. Flad falstagsten PIANO 1 Flad falstagsten 2 PIANO MEYER HOLSEN producerer PIANO på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16035 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 17.05.2016, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i i SFO-institutionen Rollingen, Gl. Strandvej 2 i Fakse

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i i SFO-institutionen Rollingen, Gl. Strandvej 2 i Fakse NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i i SFO-institutionen Rollingen, Gl. Strandvej 2 i Fakse Sag nr. 257-15 Notatet er udarbejdet den 12. oktober 2012 af Lotte Pia Uttrup. Sag 257_15 Rekvirent

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/02138

SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/02138 SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/02138 Besigtigelsesdato: 15.05.2018 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart selv kan finde årsagen til misfarvninger,

Hvis du ikke umiddelbart selv kan finde årsagen til misfarvninger, Tjekliste KLIMASKÆRM Tag og tagrum 1/6 Hvor ofte skal tjekkes? Jo ældre jo oftere, men i hvert fald årligt Uudnyttet tagrum uden undertag med isolering i/på den vandrette etageadskillelse Er der misfarvninger

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13019 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 23. april 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Produktbeskrivelse RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse af produkt samt

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Hængende gavlspær Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 30. januar 2014 437198_FFM12_151 10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten

Ravensberger Light. Letvægtsfalstagsten Ravensberger Light 1 Letvægtsfalstagsten 2 Ravensberger Light MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16128 Besigtigelsesdato: 25.10.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Fredag d. 27. april Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Fredag d. 27. april Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Fredag d. 27. april 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing Haderslevvej 08 DK 6000 Kolding JOL/- 6.09.5 SAG: 86506- Telefon: + 75 5 00 Telefax: + 75 5 6 7 E-mail: lab@goritas.dk Banke Invest Aps Vestergade 9 A,. sal th. 5700 Svendborg Att.: Jan Banke Hansen Vedr.:

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Produktbeskrivelse RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 15014 Besigtigelsesdato: Den 11. marts 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Produktbeskrivelse RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Version: 10. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten.

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten. ZWILLING 1 Dobbelt vingefalstagsten. 2 ZWILLING Dobbelt vinge fals tag MEYER HOLSEN producerer ZWILLING på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Byg sådan 2. Indrag loftsrummet og merisolér. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 2. Indrag loftsrummet og merisolér. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 2 Indrag loftsrummet og merisolér paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 MERISOLERING MED FLERE FORDELE Er der brug for et større boligareal og står

Læs mere

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten.

ZWILLING. Dobbelt vingefalstagsten. ZWILLING 1 Dobbelt vingefalstagsten. 2 3 ZWILLING Dobbelt vinge fals tagsten MEYER HOLSEN producerer ZWILLING på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE HVORDAN UNDERSØGER VI I PRAKSIS FOREKOMSTEN AF SKIMMELSVAMPE I BOLIGER, OG HVORDAN INDDRAGER VI FORSKNINGEN I UDVIKLINGEN AF DE UNDERSØGELSESMETODER, VI ANVENDER? V. ADM.

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Produktbeskrivelse RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16095 Besigtigelsesdato: Fredag den 19. august 2016 kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele.

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele. Energiløsning Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af loft Energiløsningen gælder for efterisolering af loftet i ikke udnyttede tagrum, typisk for tagkonstruktion med gitterspær

Læs mere