KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler af 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 164 mio.kr. mod 75 mio.kr. i I 2012 var resultatet påvirket af engangsomkostninger på 48 mio.kr. I 3. kvartal 2013 er resultatet af fortsættende aktiviteter før skat på 53 mio.kr. mod 31 mio.kr. i Omsætningen på mio.kr. er faldet 2 % i de første ni måneder af 2013 svarende til 33 mio.kr. Reklameomsætningen på 870 mio.kr. er faldet 94 mio.kr. svarende til 10 %, mens abonnementsomsætningen på 826 mio.kr. er steget 8 % svarende til 64 mio.kr. Reklameomsætningen er faldet med 10 % i 3. kvartal, hvilket er på niveau med 1. halvår. Driftsomkostninger på mio.kr. er reduceret med 117 mio.kr. Periodeforskydninger i programplaner gør, at omkostningsbesparelserne vil være lavere for hele regnskabsåret TV 2s hovedkanal har i de første tre kvartaler af 2013 et underskud før skat på 45 mio.kr. (-165 mio.kr. i 2012), mens TV 2s nichekanaler mv. har et overskud før skat på 209 mio.kr. (240 mio.kr. i 2012). Det faldende nichekanalsresultat skyldes primært opstartsomkostninger til TV 2 Fri. TV 2-familiens seerandel er i seeruniverset år på 34,7 % i de første ni måneder af et fald på 1,1 procentpoint i forhold til TV 2s hovedkanal falder 1,5 procentpoint, mens nichekanalerne stiger 0,4 procentpoint. I 3. kvartal 2013 er TV 2- familiens seerandel 0,7 procentpoint lavere end 3. kvartal TV 2 fastholder forventningerne til 2013 i forhold til de udmeldte forventninger i årsrapporten for Kvartalsrapporten er ikke revideret. Kontaktperson: Finansdirektør Peter Normann, tlf Kvartalsrapporten kan rekvireres på KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 1 af 15

2 Hoved- og nøgletal (urevideret) - TV 2 Koncernen 3. kvartal kvartal Året Mio.kr Tilpasset Tilpasset 2012 Totalindkomstsopgørelse Reklameomsætning Abonnementsomsætning Øvrig omsætning Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørte aktiviteter før skat Resultat før skat (EBT) Periodens resultat Totalindkomst Resultat før skat fordelt på aktiviteter (fortsættende) TV 2 (hovedkanal) Nichekanaler mv Balance Aktiver i alt Investeringer i materielle aktiver Langfristede aktiver Arbejdskapital Øvrige nettoaktiver (ophørte aktiver; skat mv.) Investeret kapital Egenkapital Nettorentebærende gæld (+) / indestående (-) Investeret kapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Ændring i likvide beholdninger Nøgletal* Omsætningsvækst (%) -0,7 5,5-1,9 7,8 6,2 EBIT-margin 9,8 5,8 9,6 4,6 7,3 Egenkapitalandel 59,7 64,6 66,9 Egenkapitalforrentning 3,2 2,1 9,8 4,9 11,2 Afkast af investeret kapital (ROIC) 4,0 3,9 14,3 9,9 20,6 Seerandel, år (%) 35,8 36,5 34,7 35,8 35,5 Daglig seertid, år (minutter) Gennemsnitligt antal ansatte *) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010 og er beregnet med udgangspunkt i fortsættende aktiviteter. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 2 af 15

3 Ledelsesberetning Periodens resultat I 3. kvartal 2013 er resultatet af fortsættende aktiviteter før skat 53 mio.kr. mod 31 mio.kr. i 3. kvartal Omsætningen er faldet med 4 mio.kr., mens driftsomkostninger mv. er faldet med 26 mio.kr. Resultatet af fortsættende aktiviteter før skat i de første tre kvartaler af 2013 er 164 mio.kr. mod 75 mio.kr. i samme periode Resultatet i 2012 var påvirket af engangsomkostninger til indførelse af abonnementsbetaling på hovedkanalen på 48 mio.kr. og omkostninger til EM i fodbold og OL. Forbedringer i resultatet er sammensat således: Udvikling i resultatet fra 30. september 2012 til 30. september 2013 Mio.kr. Resultat 30. september Engangsomkostninger 48 Ændring i reklameomsætning -94 Ændring abonnements- og øvrig omsætning 61 Ændring driftsomkostninger m.v. 74 Resultat pr. 30. september TV 2s hovedkanal bidrager med et underskud før skat på 45 mio.kr. mod et underskud på 165 mio.kr. inklusive engangsomkostninger på 48 mio.kr. i samme periode i Nichekanalerne (Zulu, Charlie, Film, Fri og News) mv. bidrager med et resultat før skat på 209 mio.kr. mod 240 mio.kr. i Det faldende nichekanalsresultat skyldes opstartsomkostninger til TV 2 Fri. I de indgåede distributionsaftaler for TV 2 Fri påbegyndes abonnementsbetaling fra 1. januar Omsætning Omsætningen i 3. kvartal er faldet med 1 % til 549 mio.kr. fra 553 mio.kr. i I de første tre kvartaler af 2013 er omsætningen faldet med 2 % svarende til 33 mio.kr., således at omsætningen udgør mio.kr. mod mio.kr. i Reklameomsætning er 870 mio.kr. og er faldet med 10 % svarende til 94 mio.kr. i forhold til Ifølge Dansk Oplagskontrol er det danske tv-reklamemarked faldet 9 % i 1. halvår Abonnementsomsætning er 826 mio.kr. og er steget med 8 % svarende til 64 mio.kr. Stigningen vedrører primært stigningen i abonnementsprisen for TV 2s hovedkanal fra 10 kr. til 12 kr. pr. måned. Øvrig omsætning er 43 mio.kr. og er faldet med 3 mio.kr. Driftsomkostninger Driftsomkostninger er i 3. kvartal mio.kr. mod 492 mio.kr. i Driftsomkostningerne i 3. kvartal 2012 var påvirket af OL. TV 2 Fri blev lanceret i maj 2013 og påvirker kvartalet med fuld drift. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 3 af 15

4 I de første tre kvartaler af 2013 udgør driftsomkostningerne mio.kr., hvilket er 117 mio.kr. mindre end i I 2012 var der engangsomkostninger til indførelse af abonnementsbetaling på hovedkanalen på 48 mio.kr. samt omkostninger til EM i fodbold og OL. Driften af TV 2 Fri påvirker omkostningerne med 5 måneder i Af- og nedskrivninger Af og nedskrivninger er 83 mio.kr., hvilket er på niveau med Investeringer i materielle anlægsaktiver udgør 406 mio.kr. mod 98 mio.kr. i I april 2013 købte TV 2 ejendommen Teglholm Allé 16 i Københavns Sydhavn for 350 mio.kr. Anlægsinvesteringer eksklusive købet af Teglholm Allé 16 udgør således 56 mio.kr. mod 98 mio.kr. i Finansielle poster og kapitalandele Finansielle omkostninger netto udgør 6 mio.kr. og er på niveau med Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures udgør 3 mio.kr. mod et underskud på 1 mio.kr. i Balance Balancesummen udgør pr. 30. september mio.kr. mod mio.kr. pr. 30. september Den investerede kapital er steget med 402 mio.kr. fra 962 mio.kr. pr. 31. december 2012 til mio.kr. pr. 30. september Stigningen skyldes investeringen i ejendommen Teglholm Allé 16 og et større programlager. Pr. 30. september 2013 udgør den nettorentebærende gæld 106 mio.kr. mod et nettorentebærende indestående pr. 31. december 2012 på 302 mio.kr. Stigningen i den nettorentebærende gæld skyldes, at der i 2013 er udbetalt udbytte til den danske stat på 135 mio.kr. samt købet af ejendommen Teglholm Allé 16 til 350 mio.kr. 60 % af købet af ejendommen er finansieret med langfristede realkreditlån, og de resterende 40 % er betalt med likvide midler. Pr. 30. september 2013 har TV 2 likvide beholdninger og let-omsættelige obligationsbaserede værdipapirer på i alt 190 mio.kr., og uudnyttede lånefaciliteter udgør 440 mio.kr., således at det likvide beredskab samlet er 630 mio.kr. Egenkapital Egenkapitalen er pr. 30. september mio.kr. og er påvirket positivt af periodens totalindkomst med 129 mio.kr. og negativt med udbyttebetalingen til staten på 135 mio.kr. Egenkapitalforrentningen i de første 3. kvartaler er 9,8 % mod 4,9 % i Retssager Der er ikke sket væsentlige ændringer i status på retssager siden aflæggelse af årsrapport for 2012 og halvårsrapport for For en yderligere uddybning af retssager henvises til årsrapport for 2012 og halvårsrapport for Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtruffet yderligere begivenheder fra balancedagen og frem til aflæggelse af kvartalsrapporten, som væsentligt påvirker vurderingen af kvartalsrapporten. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 4 af 15

5 Forventninger til 2013 Der er ingen ændringer til forventningerne for 2013 i forhold til årsrapporten for I 4. kvartal 2013 forventes et væsentligt lavere resultat af fortsættende aktiviteter før skat end i 4. kvartal Det skyldes primært en periodeforskydning i programomkostninger, som belaster hovedkanalens resultat i 4. kvartal 2013: TV 2s 25 års fødselsdag, nyproduceret julekalender, ekstra fodboldlandskampe, fiktion samt opstartsomkostninger til TV 2 Fri. Forventningerne for 2013 er: En lavere reklameomsætning end i 2012 (1.359 mio.kr. i 2012) En højere abonnementsomsætning end i 2012 (1.027 mio.kr. i 2012) Et underskud før skat på hovedkanalen på niveau med 2012 (-157 mio.kr. i 2012 inklusive engangsomkostninger på 48 mio.kr.). Et overskud før skat på eksisterende nichekanaler mv. på niveau med 2012 (328 mio.kr. i 2012) En driftsinvestering i at skabe en markedsposition for TV 2 Fri Forventningerne er afhængige af udviklingen i reklamemarkedet specielt for hovedkanalen. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 5 af 15

6 Seerandele Som nævnt i halvårsrapporten for 2013 har TV 2 ændret opgørelsesmetode for seerandele. TV 2-familien har i aldersgruppen år i 3. kvartal 2013 en seerandel på 35,8 % mod 36,5 % i samme periode Hovedkanalens seerandel falder i 3. kvartal 2013 med 1,1 procentpoint i forhold til 3. kvartal 2012, mens nichekanalerne har fremgang på 0,4 procentpoint. TV 2-familien har i årets første 3 kvartaler en seerandel på 34,7 % - et fald på 1,1 procentpoint i forhold til samme periode TV 2s hovedkanal falder 1,5 procentpoint til 23,3 %, mens nichekanalerne stiger 0,4 procentpoint til 11,4 %. I 3. kvartal 2013 falder DR-familiens seerandel med 0,2 procentpoint i forhold til DR1 falder med 1,3 procentpoint, mens nichekanalerne stiger 1,1 procentpoint. Akkumuleret for året er DR-familiens seerandel 27,0 % - en stigning på 2,6 procentpoint i forhold til samme periode Heraf bidrager DR1 med 1,5 procentpoint og nichekanalerne med 1,1 procentpoint. TV3-kanalernes seerandel er øget med 0,2 procentpoint i de første tre kvartaler 2013 til 13,4 %, mens SBS-kanalerne er faldet 0,5 procentpoint til 11,7 %. Øvrige kanaler er faldet med 1,2 procentpoint. I de tre første kvartaler af 2013 er den gennemsnitlige daglige sening for TV 2-familien i universet år 61 minutter mod 70 minutter i samme periode 2012 svarende til et fald på 13 %. Den samlede tv-sening falder fra 197 minutter til 177 minutter svarende til et fald på 10 %. Seerandele år (procent) 3. kvartal kvartal Hele året Kanalfamilier TV 2 hovedkanalen 23,8 24,9 23,3 24,8 24,7 TV 2 nichekanaler 12,0 11,6 11,4 11,0 10,8 DR 1 15,0 16,3 17,6 16,1 16,8 DR nichekanaler 9,8 8,7 9,4 8,3 8,6 TV3-kanaler 14,0 12,0 13,4 13,2 12,8 SBS kanaler 12,1 12,0 11,7 12,2 11,9 Øvrige 13,2 14,6 13,2 14,4 14,3 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Daglig seertid år (minutter) TV 2 familien Samlet tv-sening Kilde: TNS Gallup TV-meter KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 6 af 15

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. januar 30. september 2013 for TV 2 DANMARK A/S-koncernen. Kvartalsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for statslige aktieselskaber. Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Odense, den 28. oktober 2013 Direktion Merete Eldrup adm. direktør Peter Normann finansdirektør Bestyrelse Lars Liebst Merete Lundbye Møller Bjørn Erichsen formand næstformand Louise Gade Annette K. Olesen Palle Smed Jørgen Badstue Niels Brinch Per Christiansen medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 7 af 15

8 Bilag 1: Kvartalsrapport for 2013 Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Note 1: Anvendt regnskabspraksis Note 2: Ophørte aktiviteter KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 8 af 15

9 Bilag 1 Totalindkomstopgørelse - TV 2 Koncernen 3. kvartal kvartal Året Mio.kr Tilpasset Tilpasset 2012 Reklameomsætning 254,1 282,7 869,9 963, ,1 Abonnementsomsætning 278,6 255,4 825,7 761, ,7 Øvrig omsætning 15,8 14,8 43,4 46,1 69,5 Omsætning i alt 548,5 552, , , ,3 Programomkostninger -267,3-273,2-826,6-871, ,7 Udsendelsesomkostninger -15,5-18,9-44,5-52,9-68,1 Salgs- og administrationsomkostninger -29,7-32,8-90,3-103,7-138,4 Lokaleomkostninger -8,7-14,6-34,5-41,8-55,9 Personaleomkostninger -145,7-149,9-493,6-489,0-664,4 Engangsomkostninger 0,0-2,3 0,0-47,7-47,7 Omkostninger i alt -466,9-491, , , ,2 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 81,6 61,2 249,5 165,0 290,1 Afskrivninger -27,9-29,0-83,0-83,6-111,2 Resultat før finansielle poster (EBIT) 53,7 32,2 166,5 81,4 178,9 Andel af resultat i associerede virksomheder og joint venture 1,1 0,1 3,1-0,5 4,1 Finansielle indtægter 0,0 0,4 0,4 2,5 2,7 Finansielle omkostninger -2,1-1,9-6,4-8,5-10,4 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 52,7 30,8 163,6 74,9 175,3 Skat af resultat af fortsættende aktiviteter -13,2-7,1-40,9-20,7-44,6 Resultat af fortsættende aktiviteter 39,5 23,7 122,7 54,2 130,7 Resultat af ophørte aktiviteter 0,0-1,2 0,0 15,2 62,9 Periodens resultat 39,5 22,5 122,7 69,4 193,6 Poster, der er eller senere kan blive omklassificeret til periodens resultat: Værdiregulering af sikringsinstrumenter 1,2-2,0 8,0-3,6-4,5 Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter -0,3 0,5-2,0 0,9 1,1 Periodens totalindkomst 40,4 21,0 128,7 66,7 190,2 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 9 af 15

10 Balance Bilag 1 Aktiver - TV 2 Koncernen September Året Mio.kr Tilpasset Langfristede aktiver Immaterielle aktiver i alt 0,0 0,1 0,0 Materielle aktiver Grunde og bygninger 564,5 216,5 217,0 TV-teknisk udstyr 168,0 188,6 178,4 Inventar og driftsmateriel 26,1 24,2 27,5 Materielle aktiver under udførelse 5,9 7,6 18,2 Materielle aktiver i alt 764,5 436,9 441,1 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 3,1 3,9 3,6 Kapitalandele i joint ventures 31,2 95,1 43,0 Andre kapitalandele 0,0 1,0 1,0 Andre tilgodehavender 1,5 12,0 12,0 Andre langfristede aktiver i alt 35,8 112,0 59,6 Langfristede aktiver i alt 800,3 549,0 500,7 Kortfristede aktiver Programlager Forudbetalinger programmer 429,0 328,7 388,0 Programmer, udsendelsesklare 212,0 139,2 138,2 Programlager i alt 641,0 467,9 526,2 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 416,1 402,1 393,2 Andre tilgodehavender 5,3 7,1 7,8 Tilgodehavende selskabsskat 38,8 4,5 41,3 Tilgodehavender i alt 460,2 413,7 442,3 Periodeafgrænsningsposter 15,3 14,9 14,0 Letomsættelige værdipapirer 102,0 101,9 101,9 Likvide beholdninger 88,4 218,0 304,9 Kortfristede aktiver i alt 1.306, , ,3 Aktiver i alt 2.107, , ,0 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 10 af 15

11 Bilag 1 Passiver - TV 2 Koncernen September Året Mio.kr Tilpasset 2012 Egenkapital Aktiekapital 210,0 210,0 210,0 Reserve for sikringstransaktioner -5,1-10,4-11,1 Overført resultat 1.053,3 941,4 930,6 Foreslået udbytte 0,0 0,0 135,0 Egenkapital i alt 1.258, , ,5 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat 52,6 11,1 51,4 Prioritetsgæld 259,2 79,4 79,3 Hensatte forpligtelser 0,8 8,7 5,9 Gæld, associerede virksomheder, programtilladelse 0,0 22,8 0,0 Langfristede forpligtelser i alt 312,6 122,0 136,6 Kortfristede forpligtelser Kortfristet andel af langfristet gæld 36,9 25,5 25,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 281,6 278,9 265,8 Gæld til joint ventures 0,0 0,0 0,3 Skyldig selskabsskat 30,7 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser 9,4 12,1 9,0 Forudbetalte indtægter 27,4 36,2 14,7 Anden gæld 150,4 149,7 173,4 Kortfristede forpligtelser i alt 536,4 502,4 488,9 Forpligtelser i alt 849,0 624,4 625,5 Passiver i alt 2.107, , ,0 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 11 af 15

12 Egenkapitalopgørelse - TV 2 Koncernen Reserve for sikringstransaktioner Bilag 1 Mio.kr. Aktie- Overført Foreslået kapital resultat udbytte I alt Egenkapital pr ,0-7,7 872,0 0, ,3 Årets resultat ,6 135,0 193,6 Anden totalindkomst - -4, ,5 Skat af anden totalindkomst - 1, ,1 Totalindkomst i alt 0,0-3,4 58,6 135,0 190,2 Egenkapital ,0-11,1 930,6 135, ,5 Periodens resultat ,7 0,0 122,7 Anden totalindkomst - 8, ,0 Skat af anden totalindkomst - -2, ,0 Totalindkomst i alt 0,0 6,0 122,7 0,0 128,7 Udbetalt udbytte ,0-135,0 Egenkapital pr ,0-5, ,3 0, ,2 Egenkapitalopgørelse - TV 2 Koncernen Reserve for sikringstransaktioner Mio.kr. Aktie- Overført Foreslået kapital resultat udbytte I alt Egenkapital pr ,0-3,1 744,6 0,0 951,5 Årets resultat ,4 0,0 127,4 Anden totalindkomst - -6, ,1 Skat af anden totalindkomst - 1, ,5 Totalindkomst i alt 0,0-4,6 127,4 0,0 122,8 Egenkapital ,0-7,7 872,0 0, ,3 Periodens resultat ,4 0,0 69,4 Anden totalindkomst - -3, ,6 Skat af anden totalindkomst - 0, ,9 Totalindkomst i alt 0,0-2,7 69,4 0,0 66,7 Egenkapital pr ,0-10,4 941,4 0, ,0 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 12 af 15

13 Bilag 1 Pengestrømsopgørelse - TV 2 Koncernen 3. kvartal kvartal Året Mio.kr Tilpasset Tilpasset 2012 Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 52,7 30,8 163,6 74,9 175,3 Afskrivninger 27,9 29,0 83,0 83,6 110,8 Reguleringer 1,1 1,3 2,9 6,6 4,1 Ændring i driftskapital -129,3-56,3-137,6-68,9-129,9 Pengestrømme fra drift før finansielle poster -47,6 4,8 111,9 96,2 160,3 Finansielle indbetalinger 0,0 0,4 0,4 2,5 2,7 Finansielle udbetalinger -1,9-1,4-5,8-7,2-10,4 Pengestrømme fra drift før skat -49,5 3,8 106,5 91,5 152,6 Betalt skat 0,0 0,0-8,5-20,0-40,2 Pengestrømme fra driftsaktivitet -49,5 3,8 98,0 71,5 112,4 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af materielle aktiver -11,8-27,2-406,4-97,8-130,6 Salg af materielle aktiver 0,0 0,6 0,2 0,6 1,4 Ændring i andre langfristede tilgodehavender 0,0 0,0 10,6-0,3-0,3 Kapitalindskud i associerede virksomheder 0,0-2,0 0,0-2,0-2,0 Salg af associerede virksomheder og andre kapitalandele 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 Udbytte fra joint ventures 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -11,8-28,4-379,2-99,3-131,5 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Afdrag på langfristede gældsforpligtelser 0,0 0,0 0,0 0,0-21,4 Lån i kreditinstitutter 0,0 0,0 207,2 0,0 0,0 Afdrag på gæld til kreditinstitutter -4,2-0,9-7,4-2,7-3,6 Betalt udbytte 0,0 0,0-135,0 0,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -4,2-0,9 64,8-2,7-25,0 Pengestrømme fra ophørte aktiviteter 0,0-1,5 0,0-1,5 99,0 Ændring i likvide beholdninger -65,5-27,0-216,4-32,0 54,9 Likvide beholdninger primo 255,9 346,9 406,8 351,9 351,9 Likvide beholdninger ultimo 190,4 319,9 190,4 319,9 406,8 Likviditet 88,4 218,0 88,4 218,0 304,9 Letomsættelige værdipapirer 102,0 101,9 102,0 101,9 101,9 Likvide beholdninger ultimo 190,4 319,9 190,4 319,9 406,8 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 13 af 15

14 Note 1: Anvendt regnskabspraksis I TV 2-koncernen indgår ud over moderselskabet TV 2 DANMARK A/S de fem 100 % ejede datterselskaber: TV 2 NETWORKS A/S, TV 2 NEWS A/S, TV 2 RADIO A/S, TV 2 BIB A/S samt TV 2 DTT A/S. Kvartalsrapporten er aflagt efter IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den anvendte regnskabspraksis i Årsrapporten for 2012 og halvårsrapporten for I forhold til kvartalsrapporterne for 2012 er der foretaget enkelte tilpasninger af sammenligningstal som følge af omklassificering mellem de enkelte omsætningskategorier og som følge af salget af TV SPORT A/S i 4. kvartal Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Der er ikke ændret eller implementeret nye og ændrede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2013, da de ikke har indvirkning på regnskabsaflæggelsen for TV 2 DANMARK A/S. Kvartalsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 14 af 15

15 Note 2: Ophørte aktiviteter Ophørte aktiviteter - TV 2 Koncernen kvartal Året Mio.kr Tilpasset 2012 Bilag 1 Resultat frem til salgstidspunkt: Andel af resultat i joint ventures efter skat 0,0 8,2 8,2 Resultat efter skat af ophørte driftsaktiviteter 0,0 8,2 8,2 Gevinst/tab ved salg af ophørte aktiviteter: Gevinst (+)/tab (-) før skat ved salg af ophørt aktivitet 0,0 0,0 46,2 Regulering vedr. salg af ophørt aktivitet tidligere år 0,0 7,0 8,5 Gevinst (+)/tab (-) efter skat ved salg af ophørte aktiviteter 0,0 7,0 54,7 Resultat af ophørte aktiviteter 0,0 15,2 62,9 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 0,0-1,5 99,0 Pengestrømme fra ophørte aktiviteter i alt 0,0-1,5 99,0 Ophørte aktiviteter vedrører resultatandelen af TV 2 SPORT A/S samt regulering til gevinsten fra salget af sendenettet, der skete ultimo september For året 2012 indgår endvidere salget af aktier i TV 2 SPORT A/S, der blev solgt ultimo året. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Side 15 af 15

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017.

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2018 Resumé I første kvartal af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 34 mio.kr. mod 15 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 39,0 % og er steget

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018 Resumé TV 2 har et resultat før finansielle poster (EBIT) på 246 mio.kr. mod 247 mio.kr. i 2017 i de første ni måneder af 2018. EBIT i 3. kvartal 2018 er 96 mio.kr.

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013

HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 111 mio.kr. mod 44 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket af engangsomkostninger på

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. HALVÅRSRAPPORT FOR 2018 Resumé I 1. halvår af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 150 mio.kr. mod 172 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 38,7 % og er steget 1,9 procentpoint

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2012 et underskud før skat af fortsættende aktiviteter på 26 mio. kr. mod et resultat på 0 mio. kr. i 2011. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %).

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %). KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2019 Resumé I første kvartal af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 21 mio.kr. mod 34 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,4 % og er steget

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2012 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 54 mio.kr. mod 123 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger på 45 mio.kr. til implementering

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %). HALVÅRSRAPPORT FOR 2019 Resumé I 1. halvår af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 163 mio.kr. mod 150 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,3 % og er steget 1,6 procentpoint

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Resumé TV 2 har i 3. kvartal et overskud før skat af fortsættende aktiviteter på 42 mio. kr. mod 31 mio. kr. i 2010. Væksten i tv-reklameomsætningen er væsentligt aftaget

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %). KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2019 Resumé I 1.-3. kvartal 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 259 mio.kr. mod 246 mio.kr. i 2018. EBIT i 3. kvartal 2019 er 96 mio.kr., hvilket svarer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 83 mio.kr. mod 165 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 Resumé TV 2 har i første halvår et overskud før skat på 170 mio.kr. mod 13 mio.kr. i samme periode. Resultatforbedringen skyldes en øget omsætning, færre store sportsbegivenheder

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 Resumé I de første tre kvartaler af 2010 har TV 2 et overskud før skat på 25 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 67 mio.kr. i samme periode 2009. Salg af sendenet medfører en

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé I 1. kvartal 2010 har TV 2 et underskud før skat på 23 mio. kr. mod et underskud før skat på 9 mio. kr. i 1. kvartal 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010 Resumé I 1. halvår 2010 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 37 mio.kr. i 1. halvår 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 157

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

1. kvartalsrapport for Dantax A/S

1. kvartalsrapport for Dantax A/S 1. kvartalsrapport for Dantax A/S 36591528 25. oktober 2017 Per Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indsendelsesoplysninger...3 Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse 1. juli

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Side 1 af 13 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 38.504 33.014 95.247 84.324 115.643 Af- og nedskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr Side 1 af 14 Side 2 af 14 o o Side 3 af 14 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 28.996 29.246 56.743 51.309 115.643 Afskrivninger

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 19.05.14 Meddelelse nr. 11, 2014 Delårsrapport for 1. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014. Delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

TELE Greenland A/S Halvårsrapport 1. halvår

TELE Greenland A/S Halvårsrapport 1. halvår Halvårsrapport 1. halvår - 2017 Hoved- og nøgletal *) Løbende 12 mdr. TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1H 2017 1H 2016 Ændring i % Resultatopgørelse mio. kr. (medmindre andet er

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Side 1 af 17 Odense, 27. august 2009 HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Resumé TV 2 har et overskud før skat på 37 mio.kr. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 140 mio.kr., mens TV 2s nichekanaler mv. har

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3 2012 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere