Kirkerne i Vipperød. Sdr. Asmindrup Kirke får nyt liv SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. december januar februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkerne i Vipperød. Sdr. Asmindrup Kirke får nyt liv SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. december januar februar"

Transkript

1 Kirkerne i Vipperød december januar februar Sdr. Asmindrup Kirke får nyt liv Arkitekt MAA Poul Schüleins skitse fra projektbeskrivelsen. GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP

2 Fred, kærlighed og tilgivelse julens og reformationens værdier Sognepræsterne skriver: Det er kernen i kristendommen, at det guddommelige er en del af vores liv her på jorden. Det er det, vi fejrer i julen. At Gud ikke er en person et eller andet sted deroppe eller bag ved månen, men altså her midt iblandt os. Gud er ånd det betyder, at Gud er usynlig og allestedsnærværende. Guds ånd, tror vi kristne, er i verden og kan præge alle mennesker. Og denne ånd var tilstede rent og ublandet i ét menneske i Jesus, hvis fødsel vi nu fejrer snart igen. Derfor kunne han være verdens lys, som det hedder. Og det er et håb for os alle for vi kan også selv blive lys for andre. Vi kan også lade os tænde af den ånd, lade os fylde af den og bestemme af den. Fremfor af alle mulige andre ånder, som også findes i verden. Vi tror på julens budskab: Jo mere den ånd, Jesus kom med, præger denne verden, jo mere fred er der, jo mere livsglæde, jo mere kærlighed. I 2017 fejrer vi reformationen. Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine berømte 95 teser på kirkedøren i Wittenberg 95 udsagn om, hvordan datidens katolske kirke havde formørket det lys, som Jesus i sin tid kom med. Han pegede på magtmisbrug, på, at middelalderkirken havde gjort Guds kærlighed til en vare, som kunne/skulle købes, på, at præster, biskopper og paven stillede sig i vejen for almindelige menneskers frie adgang til livets og kærlighedens kilder. Han gjorde det klart, at alle og enhver havde ret til og mulighed for at få forbindelse med den guddommelige ånd, som blev født i verden i Jesus. (At Luther senere selv formørkede det budskab af magtpolitiske grunde og noget, som kunne ligne et mysteriøst jødehad, gør ikke hans budskab forkert eller hans kraft til at få det ud i verden mindre.) Det er pga. Luthers virke, at vi i den vestlige kristne kultur tror på, at alle mennesker har ret til at være dem, de er; at vi alle har ret til at leve det liv, som svarer til den måde, vi hver især er indrettet på. Hvis ikke Luther (eller en anden efter ham) havde fundet vejen tilbage til kernen i det budskab Jesus kom med, så ville vi hverken have frihedsrettigheder, demokrati, dannelsesmuligheder, retsstat eller socialstat. Alt dette bygger på det, som Jesus lagde krop til, og som i dag får krop i dåben: at ethvert menneske er skabt til at få plads til at udfolde sig med alt det smukke og værdifulde, som der er blevet lagt i det - og at denne frihed kun er begrænset af alle de andre menneskers frihed - og at fred, kærlighed og tilgivelse derfor er de største værdier. Det er disse værdier og glæden ved dem - som vi fejrer i julen. Glædelig jul derfor til os alle og et velsignet nytår 2017, som med rette vil fejre den reformation, der udgik fra Martin Luther, som det den var: kristendommens genfødsel! Detlef von Holst Jul og nytår i Kirkerne i Vipperød 1. søndag i advent er flyttet! Søndag den 27. november kl i Ågerup Kirke. Altså ikke sådan for alvor, men i sidste kirkeblad har det sneget sig ind, at gudstjenesten den 27. november er i Sdr. Asmindrup Kirke v. Jan Grønborg. Det er den imidlertid ikke! Det korrekte er, at den er i ÅGERUP KIRKE med Detlef von Holst dog stadig kl Og da det netop er denne dag, at vi både tager hul på det nye kirkeår, samt at det nye menighedsråd tiltræder skal det naturligvis fejres. Kom og sig velkommen - og vær med til en dejlig 1. søndag i advent. 2 Find os på - og på Facebook:

3 Julegudstjenester 24. december holder vi 5 gudstjenester: Kl børnejulegudstjeneste i Ågerup Kirke Kl julegudstjeneste i Sdr. Asmindrup Kirke Kl julegudstjeneste i Grandløse Kirke Kl julegudstjeneste i Ågerup Kirke Kl julenatsgudstjeneste i Ågerup Kirke 25. december kl juledagsgudstjeneste i Ågerup Kirke 26. december kl juledagsgudstjeneste i Grandløse Kirke 1. januar kl nytårsgudstjeneste i Ågerup Kirke med kransekage og et lille glas bagefter. Juleværksted i sognegården - 23/11, 30/11, 7/12 og 14/12 Juletræet skal pyntes, og vi har brug for hjælp! Vi inviterer derfor alle skolebørn til at komme og hjælpe med at få pyntet vores flotte juletræ i sog- Luciagudstjeneste Søndag den 11. december kl i Ågerup Kirke Vi lader roen, lyset og de smukke toner fylde rummet, når vi holder luciagudstjeneste for store og små i Ågerup Kirke. Søndag den 11. december tager vi forskud på Luciadag, når vi inviterer elever fra Kildedamskolens, afd. Ågerup (3.-4.kl.) og afd. Vipperød (5.kl.) til at gå Luciaoptog i Ågerup Kirke negården. Alle onsdage i ugerne 47 til 50 er der nemlig kreativt juleværksted i sognegården. Vi mødes kl , kl er forældre-kaffen klar og kl pakker vi sammen i fællesskab. Vi klipper, klistrer, folder, syr og synger en sang. Hver gang arbejder vi ud fra et tema, som både vil være rammen om en lille snak og om de ting, som vi laver. De fire temaer: Engle, stjerner, hjerter og lys. Er der forældre, bedsteforældre eller andre voksne, der synes det kunne være hyggeligt at være med, så giv et praj der er altid brug for ekstra hænderne, når stjernerne driller og de svære hjerter skal flettes! Julebegyndelser for institutioner og skoler - i Ågerup Kirke 15. december Kl vuggestuer og dagpleje Kl børnehaver 20. december kl Kildedamsskolen, afd. Vipperød. 21. december kl Kildedamsskolen, afd. Ågerup. Musikgudstjeneste - med Christmas Carols og fællessang Søndag den 18. december kl i Ågerup Kirke Koret Samklang kommer og hjælper os med at få fællessangen til at runge. De vil synge et par numre for os, men især vil de synge sammen med os. Udover vor dygtige organist Kaori Bruun de Neergaard får vi besøg af pianisten Jesper Ankjær, som tryller med engelske melodier og med en sangglad dansk menighed. De fleste tekster, vi skal synge, er på dansk. Jan Grønborg er præsten, der binder det hele sammen til en glad gudstjeneste, som gør os klar til at tage imod julen. 3

4 Menighedsrådsformanden skriver: Valget til menighedsrådet er forbi, og der er valgt 3 nye medlemmer til rådet samt en ny suppleant. På næste side kan I læse mere om det nye menighedsråd og alle medlemmerne. Det nye menighedsråd får jo den spændende opgave med revitaliseringen af Sdr. Asmindrup kirke. I menighedsrådet er vi dybt taknemmelig for bevillingen på Kr ,00 fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Det er en opgave, som vi alle glæder os til at følge og ikke mindst være en del af. Allerede den 1. november sættes forløbet i gang. Her lægges ud med at aftale den fremtidige proces ved et møde med A.P. Møller-Fondens repræsentant. I menighedsrådet skal vi desuden nedsætte en følgegruppe, som vil blive dem, der varetager vores interesser overfor arkitekter og andre, der skal udføre arbejde for os i Sdr. Asmindrup. Vi må regne med at Sdr. Asmindrup Kirke for en periode vil være lukket under renoveringen. I skrivende stund ved vi ikke, hvornår arbejdet påbegyndes, men vi skal nok sørge for at holde jer orienterede undervejs - både her i kirkebladet og på vores hjemmeside. Den 30. oktober deltog jeg i en gudstjeneste nedefra i Sognegården med udgangspunkt i Luther. Her i Vipperød sogn var det samtidig indledningen til det 500 års reformationsjubilæum, som kirken i år kan fejre. Det var en meget levende og inspirerende gudstjeneste - en rigtig god oplevelse. Jeg vil godt takke hele holdet for en god oplevelse. Det var samtidig dejligt at se så mange frivillige konfirmandforældre, som havde lavet al den dejlige mad og som også hjalp i salen med servering med mere. Også en tak til de frivillige. Som nogle måske allerede har lagt mærke til er Sophie Juel - vores nye præst - flyttet ind i embedsboligen i Æblehaven, så I vil måske møde Sophie og familie i Vipperød og omegn. Bjørn Amgild Det kommende menighedsråd hos Kirkerne i Vipperød Orienterings- og opstillingsmødet den 13. september er for længst overstået. På dette møde blev opstillet en menighedsliste, og da der ikke inden fristens udløb var blevet opstillet en anden liste, skal vi her i sognet ikke have valg. Følgende ni personer er derfor valgt til det nye menighedsråd. Brian Nowak-Voigt Jeg er gift med Lene og far til Frederikke og Daniel. Jeg har arbejdet 23 år på kirkegårde, pt. arbejder jeg på Holbæk Kirkegård. I min fritid går jeg på jagt. Bjørn Amgild Jeg ser selvstændig erhvervsdrivende og har i de sidste 8 år siddet i menighedsrådet i Vipperød siden sidste år som formand. Jeg er gift og bosiddende i Ågerup. Margit Motzfeldt Tidligere rektor ved gymnasiet i Nuuk. Jeg har siddet i menighedsrådet siden 2008 og har i hele perioden være kasserer. Vibeke Wass Jeg er gymnasielærer og har siddet i menighedsrådet de sidste 4 år. Jeg glæder mig til endnu en periode og ikke mindst til at være med i det nye projekt omkring Sdr. Asmindrup Kirke. 4

5 Folke Dreyer Jeg er landmand, har siddet i menighedsrådet de sidste år og ser nu frem til en periode mere. Jeg er bosat i lokalområdet og har været det altid. Jeg brænder for projektet med Sdr. Asmindrup Kirke og glæder mig til at se det udfolde sig i den kommende tid. Bente Appel Esbensen Jeg bor i Tjebberup med 2 hjemmeboende børn. Vi er kommet i Ågerup Kirke siden 1999 og har oplevet kirken og kirkens forskellige aktiviteter, som et vigtigt åndehul for en travl familie. Hver dag er en gudstjeneste for mig. Samtidig brænder jeg for kirkens liv og synes, at der skal være plads til forskellige aktiviteter for alle i sognet med forskellige interesser. Det er noget af det, jeg glæder mig til at arbejde med i det nye menighedsråd. Hans Thor Olsen Jeg har i 35 år været ejer af Smeden i Tjebberup, som jeg for 3 år siden solgte til en kollega. Jeg er 66 år og har boet det meste af mit liv i Grandløse sogn. Selvom sognesammenlægningen nu er helt implementeret, så oplever vi i min familie, at det stadig er Grandløse kirke som er vores kirke. Jeg glæder mig til min første periode i menighedsrådet, hvor jeg kan se mange spændende udfordringer. Anne Munk Larsen Jeg er lærer i folkeskolen. I min fritid er jeg spejder og har været det i 43 år. Jeg er gift og har 3 voksne børn, hvoraf den yngste er 19. Jeg har siddet i menighedsrådet i 12 år nu. Jeg glæder mig til at være med til at udvikle Sdr. Asmindrup Kirke sammen med medarbejderne. Bodil Kirk Sørensen Jeg er 61 år, er gift og har boet i Vipperød i 18 år. Jeg bor i det tidligere Sdr. Asmindrup Sogn, som jeg ser frem til at være med til at udvikle, når jeg går i gang med min tredje periode i menighedsrådet. Jeg er uddannet beskæftigelsesvejleder, men er netop gået på efterløn. Menighedsrådet vil konstituere sig på et menighedsrådsmøde den 23. november, hvor posterne som formand, næstformand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge bliver fordelt og 1. søndag i advent tiltræder det nye råd. Foruden ovenstående medlemmer sidder vore 2 præster samt en medarbejderrepræsentant også i menighedsrådet. Tusind tak for indsatsen til det gamle menighedsråd ikke mindst de tre medlemmer, der træder ud: tidligere formand Anette Østbjerg, Ole Møller-Andersen og Heidi Lykke Larsen. Samtidig et hjertelig velkommen til de valgte. Vi glæder os til det nye samarbejde. 5

6 Kirkerne i Vipperød december januar februar Gudstjenester & aktiviteter NOVEMBER 2016 JANUAR 2016 Søndag d. 27. november 1. søndag i advent Ågerup kl DH Søndag d. 1. januar Nytårsdag Ågerup kl JG DECEMBER 2016 Tirsdag d. 3. januar HelligTreKonger fejres Søndag d. 4. december 2. søndag i advent Ågerup kl JG Tirsdag d. 6. december Café-Hygge Søndag d. 11. december 3. søndag i advent Grandløse kl DH Søndag d. 11. december Luciagudstjeneste Ågerup kl JG Tirsdag d. 13. december TirsdagsCaféJulefrokost og Andagt v. Detlef von Holst kl Søndag d. 18. december 4. søndag i advent Ågerup kl JG Musikgudstjeneste Syng julen ind med deltagelse af Torsdag d. 5. januar gudstjeneste nedefra: Hvem har magten i verden? Vipperød Sognegård kl DH Søndag d. 8. januar 1. søndag efter helligtrekonger Grandløse kl DH Tirsdag d. 10. januar Café-Hygge Onsdag d. 11. januar Pastagudstjeneste i Vipperød Sognegård kl JG Søndag d. 15. januar 2. søndag efter helligtrekonger Ågerup kl DH Tirsdag d. 17. januar SalonDebat: Hvad forventer vi os af en præst? FEBRUAR 2016 Søndag d. 5. februar Sidste søndag efter hellligtrekonger Ågerup kl DH Tirsdag d. 7. februar Sange til tiden v. Finn Erik Larsen Onsdag d. 8. februar Pastagudstjeneste i Vipperød sognegård kl JG Søndag d. 12. februar Septuagesima Søndag d. 19. februar Seksagesima Ågerup kl DH Tirsdag d. 21. februar Café-Hygge Søndag d. 26. februar Fastelavns søndag Vipperød Sognegård kl JG Tirsdag d. 28. februar TirsdagsAndagt kl JG JG = Jan Grønborg DH = Detlef von Holst

7 koret Samklang Tirsdag d. 20. december Café-Hygge Lørdag d. 24. december Juleaften Ågerup kl JG (Børnegudstjeneste) Sdr. Asmindrup kl JG Grandløse kl DH Ågerup kl DH Julenatsgudstjeneste Ågerup kl DH Søndag d. 25. december Juledag Ågerup kl JG Søndag d. 22. januar 3. søndag efter helligtrekonger Sdr. Asmindrup kl JG Tirsdag d. 24. januar Vestens syn på Rusland og Ruslands syn på vesten v. Jóannes Holm Søndag d. 29. januar 4. søndag efter helligtrekonger Vipperød Sognegård kl JG Tirsdag d. 31. januar TirsdagsAndagt kl DH Grandløse kl JG Tirsdag d. 14. februar Er det farligt at være from? v. Kaj Bollmann Hvis der ikke står angivet andet, foregår det i Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød Mandag d. 26. december 2. juledag Grandløse kl DH EN KOP KIRKEKAFFE... kan du forvente at blive budt på i kirkedøren de fleste søndage. Kirkekaffen brygges af et hold frivillige. Har du lyst til at være med på holdet, så giv et praj til en af præsterne. KIRKEBIL: Hvis du er forhindret i selv at komme til kirke, er du altid velkommen til at bestille en kirkebil, som henter dig på adressen, og efter gudstjenesten bliver du kørt hjem igen. Du skal blot ringe til Vipperød Bustrafik på senest formiddagen før. MENIGHEDSRÅDSMØDER Menighedsrådsmøder er offentlige og dermed åbne for alle, der har lyst til at høre, hvad menighedsrådet arbejder med. Mødedatoerne for januar og februar vil kunne findes på hjemmesiden. Referater fra afholdte menighedsrådsmøder samt regnskab og budget ligger på vores hjemmeside. FASTE AKTIVITETER I SOGNEGÅRDEN Hattedamer: Mandag kl TirsdagsCafé: Tirsdag kl Babysalmesang sutter og salmer: Onsdag kl Madklub: 1. søndag i mdr. kl

8 Madklubben SPIS OG SNAK har holdt 1 års fødselsdag! Vi er ca. 15 personer mellem ca. 40 og 65, der mødes den første søndag i hver måned for at spise og snakke sammen og vi vil gerne have flere at spise og snakke med, så hjertelig velkommen til nye deltagere! Vi skiftes i grupper af 3-4 personer til at lave mad til hinanden næste gang vi mødes er d Kort sagt: Hvad? Madklub Hvem? Alle mellem ca år Hvor? I sognegården Hvornår? Den første søndag i hver måned fra kl Hvor meget koster det? 50 kr. pr. person Hvordan? Tilmeld dig fredagen før på Mange hilsner fra madklubben: Spis og snak Pastagudstjeneste - 11/1 og 8/2 Når den sidste julemad er spist og fordøjet, er det igen tid til at samles om gudstjeneste og pasta med kødsovs i sognegården. Vi mødes den anden onsdag i måneden kl til en kort og børnevenlig gudstjeneste bagefter spiser vi sammen, og til slut er der hyggelige aktiviteter for de små og kaffe til de store. Det koster 10 kr. pr. næse til gengæld klarer vi både madlavning og opvask! Tilmeld dig ugen før på 8 Gudstjeneste nedefra gudstjeneste nedefra hvad er meningen? Kirken er der for at være med til at skabe mening. Det er derfor, vi holder gudstjenester: for at vi kan blive styrket i vores bevidsthed om, at livet giver mening. Her i kirkerne i Vipperød ønsker vi at fokusere på dét ved en række særlige aftener i efteråret og foråret, hvor vi mødes i sognegården efter arbejdstid og tanker op ved at fokusere på nogle centrale emner i kristendommen og for i fællesskab at nyde et måltid mad, som årets konfirmandforældre har tilberedt for os. Det er aftener, som henvender sig til alle generationer. I gudstjenesten nærmer vi os emnerne nedefra i almindeligt sprog og med udgangspunkt i enkelte spørgsmål om livet, dets mening og den kristne tro. Gudstjenesterne varer 45 minutter, og deres emner egner sig for børn fra 12 års alderen, mindre børn kan passes imens. Så: Vi i Vipperød gør det let at komme i kirke for alle! Forårets datoer og emner: Helligtrekonger, torsdag den 5. januar kl : Hvem har magten i verden? Torsdag den 9. marts kl : Findes retfærdighed? Fastelavn Søndag d. 26. februar kl i sognegården Vil du være heks eller Harry Potter - elver eller Elsa - trold eller Tornerose - Pirat, Prinsesse eller Piratprinsesse? Klæd dig ud, som lige det du har lyst til eller kom som dig selv til fastelavnsgudstjeneste i sognegården. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, godter, fastelavnsboller og hygge. Ny START KID-workshop Efter jul bliver det igen muligt at deltage i workshoppen START KID. Workshoppen henvender sig til alle nybagte forældre og småbørnsfamilier og har til hensigt at give redskaber til at styrke parforholdet, når man ikke længere kun er et par, men også er blevet forældre. Et stærkt parforhold giver et godt forældreskab! Pia og John formidler dygtigt, nær værende og humoristisk og er ikke bange for at sætte sig selv i spil. Workshoppen strækker sig over tre lørdag fra Der kan deltage 10 hold og er en egenbetaling på 300 kroner. Vi starter med en fælles morgenmad. Hold øje med datoerne for et nyt hold på hjemmesiden og facebook - eller henvend jer for mere info til eller

9 Velkommen til 100 nye salmer! Onsdag d. 18. januar kl. 19 i sognegården Der er lige udkommet et tillæg til Den danske salmebog. Det hedder ganske enkelt: 100 salmer. De er bestemt ikke alle sammen nye. Mange af dem er skrevet i årene efter, at den nuværende salmebog udkom i Andre er ældre, men dog stadig i kategorien nutidssalmer. Nogle kender vi - andre er nye bekendtskaber. Vipperød sogn har fået foræret 100 eksemplarer af dette nye salmebogstillæg. Og den 18. januar sker den officielle ibrugtagning ved en hyggelig salmesangsaften. Jan Grønborg vil introducere salmerne og den nye salmebog, og organist Kaori Bruun de Neergaard vil hjælpe os til at synge så mange af salmerne som muligt. Vel mødt til en aften med sangglæden i centrum! Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke Igen i år deltager Vipperøds konfirmander i konfirmandtræf i Roskilde Domkirke. Det er arrangeret af Roskilde Stift og temaet i år er Luther. Torsdag den 8. februar drager vi sammen til Roskilde og oplever Roskilde Domkirke og konfirmandtræffet sammen. Babysalmesang Hver onsdag formiddag kl er der glade babyer - med glade voksne i sognegården, når vi mødes til babysalmesang. Vi synger sange og salmer, laver fagter, danser, ruller og blæser bobler. Bagefter er der tid til leg, mad, hygge og mulighed for snak henover en kop kaffe eller te. Det hele foregår på børnenes præmisser og går du hjemme på barsel uanset om du er far eller mor - er du og dit barn meget velkomne! Send en besked til eller kig forbi onsdag kl Nyt liv til Sdr. Asmindrup Kirke Det glade budskab Når vi i kirken taler om det glade budskab ledes tankerne naturligt hen på evangelierne og deres indhold. Hvor Det glade budskab står alene, som noget bestemt og særligt er der også glædelige budskaber, som findes i mange former og forskellige slags. Og et sådant glædeligt budskab modtog vi i sognegården i begyndelsen af oktober. I form af et brev, der kunne fortælle, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal havde bevilget 9,6 millioner kroner til projektet Revitalisering af Sdr. Asmindrup Kirke. På vej Når Sdr. Asmindrup Kirke nu skal til at have nyt liv, er det en del af en historie. En historie, som begyndte allerede, da Kirkerne i Vipperød i maj 2008 blev lagt sammen til ét pastorat og sidenhen pr. 1. søndag i advent 2011 blev til ét sogn; Vipperød sogn. De tre sogne; Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup, var nu ét sogn med tre smukke, hvide middelalderkirker. I samme periode overgik også to menighedsråd til at være ét menighedsråd. Og netop i menighedsrådet har man løbende valgt at udfordre sig selv i arbejdet med visioner og fremtidsønsker for sognet og dets kirker. Ønsket blev at skabe en moderne kirke for moderne mennesker i et moderne samfund - og her faldt valget på Sdr. Asmindrup Kirke med den smukke beliggenhed. Det har ført til et samarbejde med arkitekt MAA Poul Schülein, som har visualiseret og omsat menighedsrådets tanker og idéer til et prospekt med smukke skitser og tydelige beskrivelser af projektet. Forud for dette ligger dog møder med myndigheder og instanser, som har været inde over med høringer og godkendelser. Det drejer sig både om Roskilde Stift, Holbæk Provsti, Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør. Dertil kommer mange forudgående drøftelser og offentlige informationsmøder. Det er på baggrund af alt dette arbejde, at der nu er bevilget penge til, at ønskerne og visionerne også kan virkeliggøres. Et sådan projekt kræver tid og selvom pengene nu er bevilget er tidsperspektivet fortsat noget usikkert. Den foreløbige ramme er sat til ca. et år - det er dog langt mere realistisk at regne med, at det vil tage længere tid. Mere præcist hvordan og hvornår vides heller ikke endnu og når tiden kommer, skal der siges: Tak for nu og på gensyn til Sdr. Asmindrup Kirke med en fejring. Fortsættes de næste sider. 9

10 Det nye kirkerum De mobile bænke skal gøre det muligt at indrette kirkerummet på mange måder. Her ses et eksempel på en opstilling til foredrag eller koncert. Tårnrummet til højre afskærmes med et tæppe og giver mulighed for opbevaring af de overskydende bænke. Fleksibiliteten i interiøret giver utallige muligheder for at tilpasse kirkerummet til forskelligartede aktiviteter. En opstilling tæt på den nuværende kan skabes, når der inviteres til bryllup og dåb, mens et helt ryddet gulv i samspil med det nye trægulv med både indbygget varme, lys og el åbner mulighed for aktiviteter i gulvhøjde - fx afspænding eller meditation. I koret til venstre ses et stort rundt tæppe og tilhørende siddepuder, som giver mulighed for aktiviteter som babysalmesang og børnegudstjenester. I tårnrummet til højre er der mulighed for fx intimkoncerter eller andre mindre arrangementer. I dette rum angiver den stiplede linje placeringen af en lysring i loftet. 10

11 En kirke i øjenhøjde en teologisk begrundelse Her kan du finde os: Vi ønsker os et rum, som på en ny måde tydeliggør kirkens kerneopgave: At skabe rum for mødet mellem det guddommelige og mennesker. Det traditionelle syn er: Gud er stor mennesket er lille, skrøbeligt og afhængig. Dette syn har skabt vertikale rum, i den forstand, at vi i Danmark næsten udelukkende har de såkaldte processionskirker, hvor menigheden sidder for sig selv i kirkeskibet, og præsten agerer i koret, tættest på alteret. Vi lever nu i en ny tid, hvor synet på mennesket har ændret sig. Nutidens mennesker forventer inddragelse, medejerskab og dialog. Det er vores opfattelse, at et moderne Gudsbillede kan afspejle dette menneskesyn ja, at det netop er den lutherske teologi, der har medvirket til, at et moderne menneskesyn har kunnet udvikle sig, og at det kan føres tilbage til Jesus. I Jesus mødte Gud mennesker i øjenhøjde. Det, at Gud er kommet ned til os, løfter os op og giver os en særlig, uvurderlig og evig værdi. Vi er således inviterede til at være medspillere - Guds ord rammer os ikke kun lodret oppefra, uafhængigt af tid og rum, men manifesterer sig også i vores hverdagsliv, i det mødet med Gud forvandler vore hjerter, så vi går opløftede ud fra kirken som nyfødte mennesker - nu med evigheden som perspektiv. Det er vores ønske, at Sdr. Asmindrup Kirke ud fra disse tanker skal være et udefineret rum, hvor mødet mellem mennesker og Gud - og mennesker imellem - kan ske i forskellige rammer. Vi ønsker at skabe rammer, som inviterer til dialog, medejerskab og inddragelse, og som giver plads både til ro og inderlighed og overraskelser og fællesskab. Vi ønsker at sætte fokus på enkelheden, at gudstjenesten skabes der, hvor to eller flere er forsamlede i Jesu navn. Dér sker det hellige, dér giver Gud os det, verden ikke kan give os. Vi ønsker at gøre op med kirken som et helligt rum i den forstand, at kirkens inventar og udsmykning ikke gør rummet helligt. Vi må gøre os fri af de ting, der binder os og se, hvad der kan opstå i det åbne rum. Vi ønsker os levende gudstjenester med aktive deltagere. Vi ønsker samtale frem for forelæsninger. Vi ønsker at skabe forandringer for at bevare det afgørende - historien om Jesus som livskabende virkelighed midt i en moderne verden. Det er vores opfattelse, at et revitaliseret kirkerum kan få nye målgrupper i tale målgrupper, hvoraf mange er troende eller søgende, men ikke føler det nuværende gudstjenestetilbud er relevant for dem. Vi forestiller os, at vi fremover vil tilbyde de gudstjenester i kirken, som bliver efterspurgt i skiftende former og på forskellige tidspunkter, gerne også på hverdagsaftener. Vi ønsker at skabe et rum, som kan fungere som et liturgisk laboratorium. Kirkens placering og karakter kunne invitere til at tage afsæt i årets gang - i naturen og kirkeåret, såsom kyndelmisse, jævndøgn, Skt. Hans, høstfest, Allehelgens etc. Det skal naturligvis fortsat være muligt at holde klassiske højmesser i rummet; at blive døbt, viet og begravet i Sdr. Asmindrup. Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød - tlf Kontorleder: Finn Pilgaard Beyer Kirke- og kulturmedarbejder: Sabine Krohn Mansdotter og præsterne: Sognepræstvikar, Jan Grønborg, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød, tlf mandag er fridag Sognepræst og provst Detlef von Holst, Ågerupvej 66, 4390 Vipperød fredag er fridag Kirkelig vejledning Oplysning om kirkelige handlinger: dåb, bryllup, begravelse - og om registrering: fx fødselsanmeldelse, navneændring og udstedelse af attester - kan du finde på vores hjemmeside eller fås ved henvendelse til kirkekontoret. Mobil betaling i forbindelse med kollekt ved gudstjenesterne. Donationer overføres ved hjælp af SWIPP til mobilnummer

12 Tirsdags- Arrangementer Hver tirsdag hele året (dog ikke i juli) er der mulighed for at møde andre til Tirsdags-Café i Vipperød Sognegård. En gang om måneden er der TirsdagsAndagt ved en af sognets præster. Ud over en kop kaffe vil der oftest være program og under alle omstændigheder hyggeligt samvær. Fire gange årligt arrangeres små og store TirsdagsUdflugter enten i bus eller private biler en af de små udflugter ligger i juli, hvor der ellers ikke er TirsdagsCafé. Tirsdag d. 6/12 kl : TirsdagsCafé Hygge uden fastlagt program Sidste frist for tilmelding til julefrokost er den 13/ Tirsdag d. 13/12 kl : TirsdagsCafé Julefrokost og Andagt Program: Julefrokost Julehygge og kaffe/te småkager Pakkespil Andagt Deltagerpris kr. 35,- som betales ved indgangen. Alle deltagere medbringer en pakke til pakkespillet (værdi ikke over 25,-). Tirsdag d. 3/1 kl : TirsdagsCafé Program: HelligTreKonger fejres. Mon dog ikke, at vi igen skal smage på HelligTre- KongersKager. Tirsdag d. 17/1 kl : TirsdagsCafé med SalonDebat. Program: Hvad forventer vi os af en præst? Efter et oplæg debatteres dagens emne. Vi har sikkert alle en mening om, hvad vi forventer af en præst. Kom og lyt med og vær med i debatten. Tirsdag d. 24/1 kl : TirsdagsCafé Program: Vestens syn på Rusland og Ruslands syn på Vesten. v. Jóannes Holm Jóannes Holm der - ud over tidligere at have huseret som Kirke- og Kulturmedarbejder her i Vipperød - er cand. mag. i russisk kommer og fortæller. Russerne bruger ofte begrebet (den gådefulde russiske sjæl), når de skal forklare særlige russiske forhold. De ved godt, at særprægede russiske tildragelser mødes med undren af folk, der ikke er russere - ja, nogle gange kan man sågar opleve russere, der selv ryster på hovedet, slår ud med armene og sukker "åh, den gådefulde russiske sjæl ". Tirsdag d. 7/2 kl : TirsdagsCafé Program: Sange til tiden v. Finn Erik Larsen Sangtime med Højskolesangbogen, hvor vi går på opdagelse i flere af de mere sjældne afsnit. Deltagerne får mulighed for at vælge sange efter kaffen. Måske bliver der også plads til et par fastelavnssange. Tirsdag d. 14/2 kl : TirsdagsCafé Program: Er det farligt at være from? v. sognepræst Kaj Bollmann, Jyllinge Kirke - engageret debattør og forhenværende generalsekretær i Kirkefondet. Nogle spark til religionsforskrækkelsen og nogle overvejelser over dens konsekvenser for vores fremtid.

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. december januar februar

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. december januar februar Kirkerne i Vipperød december januar februar 2018-19 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Vær til besvær! Her i efteråret har man i nyhederne kunnet følge sagen om danske læger, der har hjulpet mennesker med

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. Sophie Juel bliver ny præst i Vipperød

Kirkerne i Vipperød. Sophie Juel bliver ny præst i Vipperød Kirkerne i Vipperød september oktober november 2016 Sophie Juel bliver ny præst i Vipperød Kom til orienterings- og opstillingsmøde i Vipperød Sognegård d. 13. september 2016 kl. 19.00. Læs mere om valget

Læs mere

Sædder Sogns Kirkeblad

Sædder Sogns Kirkeblad Sædder Sogns Kirkeblad Sædder Kirke og Ingelstrup Kapel 69. årgang nr. 4 December 2018 Januar Februar 2019 JULEAFSLUTNING FOR MOTHER THERESA Sct. Nikolaj tjenesten blev oprettet i 1957 af kirkens korshærs

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. december januar februar 2015-16

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. december januar februar 2015-16 Kirkerne i Vipperød december januar februar 2015-16 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Folkekirkens rummelighed? Hvor går grænsen? Sognepræsterne skriver: Den Danske Folkekirke er noget helt særligt. Jeg

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. Vi lader kirkegårdene blomstre SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2016

Kirkerne i Vipperød. Vi lader kirkegårdene blomstre SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2016 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2016 Vi lader kirkegårdene blomstre GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Drømmen om Brøndbyøster Sognepræsterne skriver: Det var en rigtig svær beslutning, der skulle træffes,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2015 Kirkerne i Vipperød september oktober november 2015 Kan du klare æblemosten? Høstgudstjeneste i Grandløse Kirke JazzGudstjeneste sognekoncert i Ågerup Kirke Humle og Halleluja sogneaften om klosterliv

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2017

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2017 Kirkerne i Vipperød september oktober november 2017 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Jesus bragte os en revolution Luther en reformation Kærlighedsfundamentalister det er, hvad vi er i folkekirken! Sognepræsterne

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. Påsken i Vipperøds kirker - et drama i fem akter SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. marts april maj 2017

Kirkerne i Vipperød. Påsken i Vipperøds kirker - et drama i fem akter SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. marts april maj 2017 Kirkerne i Vipperød marts april maj 2017 Påsken i Vipperøds kirker - et drama i fem akter Påskeugen er ramme om et dramatisk forløb, lige fra palmesøndags festlige indtog i Jerusalem til 2. påskedags stille

Læs mere

Forår 2019 Arrangeret af Bramming Sogns Menighedsråd

Forår 2019 Arrangeret af Bramming Sogns Menighedsråd Forår 2019 Arrangeret af Bramming Sogns Menighedsråd Hvor andet ikke er oplyst, afholdes arrangementet i Sognegården, Nørregade 52A, Bramming Tirsdag den 5. marts kl. 19:30 Mens vi venter på foråret Korkoncert

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

December Februar 2018

December Februar 2018 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE December 2017 - Februar 2018 Lucas Cranach: Sankt Katharinas mystiske bryllup ca. 1516-18 (Wikimedia Commons) 2. søndag i advent

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses PS: Poul Steenberg AS: Asser Skude JF: Jóannis Fonsdal LCR:Lise Christina Rasmussen

CRD: Carl Rosenberg-Desroses PS: Poul Steenberg AS: Asser Skude JF: Jóannis Fonsdal LCR:Lise Christina Rasmussen Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2018 januar 2019

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2018 januar 2019 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2018 januar 2019 At ligge på ryggen og kigge på stjernerne... Midt i denne travle juletid har vi muligheden for at lade os inspirere af følgende historie. Der var en

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Advent og jul, 2018 OG DET SKETE I DE DAGE... ORDRUP KIRKE FOLKEKIRKEN

Advent og jul, 2018 OG DET SKETE I DE DAGE... ORDRUP KIRKE FOLKEKIRKEN Advent og jul, 2018 OG DET SKETE I DE DAGE... ORDRUP KIRKE FOLKEKIRKEN Advent SØNDAG 25. NOVEMBER SIDSTE SØNDAG I KIRKEÅRET Adventsmøde med frokost 1. SØNDAG I ADVENT 2. DECEMBER KL. 10.30 14:00 SØNDAG

Læs mere

VESTER HASSING KIRKE. til tro, håb og kærlighed

VESTER HASSING KIRKE. til tro, håb og kærlighed VESTER HASSING KIRKE til tro, håb og kærlighed Hoppekirke Torsdag til lørdag formiddag For alle børn og barnlige sjæle! Se præcise åbningstider på skilt ved hoppekirken. Morgensang Torsdag d. 12. september

Læs mere

Nyhedsbrev november december Kære forældre.

Nyhedsbrev november december Kære forældre. Nyhedsbrev november december 2018 Kære forældre. Det er igen blevet tid til et nyhedsbrev. Denne gang er årets bedsteforældrejuleklippeklisterdag netop blevet afholdt. Endnu engang var det en rigtig god

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2014

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2014 Kirkerne i Vipperød september oktober november 2014 Høst, Hest og Halleluja - høstgudstjeneste - 14. september Vi skal naturligvis fejre, at høsten igen i år er kommet i hus, og hvordan kan det gøres bedre

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Nr. 1. januar/februar årg.

Nr. 1. januar/februar årg. Nr. 1. januar/februar 2018 27. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Orø Menighedsråd. Deadline for næste nr. af Orø Kirkeblad marts / april 2018 er mandag d. 5. februar. vedligeholdelse af gravsteder

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Høsttanker og nye begyndelser.

Høsttanker og nye begyndelser. Kirkenyt for Tingsted kirke september-oktober 2018 Høsttanker og nye begyndelser. Efteråret står og tripper i kulissen. Efter den varmeste sommer i mands minde, er det som skal vi vende os, lidt mere end

Læs mere

Køng Svinø Kirkeblad

Køng Svinø Kirkeblad Køng Svinø Kirkeblad December Januar Februar 2018-2019 Gudstjenesteliste Køng Svinø 2/12 1. s. i advent 10.30 MP 19.00 MP Lucia 9/12 2. s. i advent 15.30 MP Lucia 16/12 3. s. i advent 9.00 MP 23/12 4.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad Juni August 2019

Hjerk-Harre Kirkeblad Juni August 2019 Hjerk-Harre Kirkeblad Juni August 2019 Trinitatis græsset i hverdage Julen varer lige til påske, siger man. Efter påsken kommer pinsen, og søndagen efter pinse fejres en særlig festdag i kirken: Trinitatis

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

KirKe 40. årgang Nr December 2012 Januar-Februar 2013 Kullerup og Vindinge Sogne

KirKe 40. årgang Nr December 2012 Januar-Februar 2013 Kullerup og Vindinge Sogne IRKE nyt 40. årgang Nr. 1 2013 December 2012 Januar-Februar 2013 Jul i en nøddeskal En krybbe i en stald. Dyr og skinnende lys. Guld og glimmer. Tre vise mænd en mor og en far. Mennesker i underlige gevandter.

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. december 2012 januar februar 2013

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. december 2012 januar februar 2013 Kirkerne i Vipperød december 2012 januar februar 2013 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Det er jo bare saftevand... Det lød klokkeklart gennem det andagtsfulde kirkerum ved gudstjenesten en søndag formiddag.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

BØRNEGÅRDEN RUNDHØJ TLF

BØRNEGÅRDEN RUNDHØJ TLF BØRNEGÅRDEN RUNDHØJ DEN INTEGREREDE INSTITUTION TLF. 87 13 81 54 07 Velkommen til Børnegården Dagligdagen i vuggestueafdelingen Glade børn. Glade voksne. God stemning. Børnegården Rundhøj er et selvejende,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

Malling Kirke og Sognegård

Malling Kirke og Sognegård Malling Kirke og Sognegård Aktiviteter og særgudstjenester April - Juni 2018 VELKOMMEN I MALLING KIRKE OG SOGNEGÅRD APRIL 2018 Fredag den 6. april kl. 17.00 i Malling Kirke og Sognegård Den glade Kirke

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2018

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2018 Kirkerne i Vipperød september oktober november 2018 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Alt forandres ét bliver ved med at være det, det altid har været Sognepræsterne skriver: Det er århundredets sommer,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2018 Februar 2019

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2018 Februar 2019 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2018 Februar 2019 Der skete noget med Gud, dengang han blev far Sådan forklarede en af mine lærere på teologistudiet, hvad der er særligt i kristendommen. Det er en af de

Læs mere

KvongPosten November 2018

KvongPosten November 2018 KvongPosten November 2018 Alle Helgens Dag Søndag den 4. november. Gudstjeneste i Kvong Kirke kl. 15.00 hvor vi mindes vore døde. Navnene på dem vi har mistet siden det sidst var Alle Helgens Dag, vil

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Indbydelse til vi spiser sammen

Indbydelse til vi spiser sammen KvongPosten September 2017 Indbydelse til vi spiser sammen Så er tiden inde til at vi mødes på kryds og tværs af Kvong Sogn og omegn til en hyggelig aften Fredag den 15. september kl. 18.00 i gymnastiksalen

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d d e c e m b e r f e b ru a r

ASKOV SOGN k i r k e b l a d d e c e m b e r f e b ru a r ASKOV SOGN kirkeblad december 2018 - februar 2019 Julen - en stor glæde Frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Sådan siger englen til hyrderne på marken julenat.

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Marts i Tagensbo Kirke

Marts i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Kære forældre! Hej SFO. Hej Minu ser. Fredag den 29. juni 2012

Kære forældre! Hej SFO. Hej Minu ser. Fredag den 29. juni 2012 Kære forældre! Fredag den 29. juni 2012 Dette bliver det sidste ugebrev i dette skoleår. Onsdag aften havde vi den traditionelle dimissionsfest for 9. klasse og deres familier. En rigtig dejlig aften med

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Nyhedsbrev for Nordvestfalster Pastorat. Nr. 18 December/Januar 2017/18

Nyhedsbrev for Nordvestfalster Pastorat. Nr. 18 December/Januar 2017/18 Nyhedsbrev for Nordvestfalster Pastorat Nr. 18 December/Januar 2017/18 EH: Eva Heyn DH: Dorte Hedegaard TJ: Torben Jørgensen * = se under specielle gudstjenester DATO STADAGER BRARUP VÅLSE KIPPINGE GYLDENBJERG

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen bbb Børnebiksen, December 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så nåede vi til årets sidste måned, nemlig december, som er fyldt med

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud Plejecenter Violskrænten & Grønnegårdens Aktivitetstilbud For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs Kommune Udgivet: 12-02-2018 Aktivitetsteam Vores opgave er at skabe et levende og aktivt

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Ringe d. 25/ Evaluering af projekt Dagplejesalmesang i Faaborg- Midtfyn Kommune (Vedr. Dokument nr.: /16)

Ringe d. 25/ Evaluering af projekt Dagplejesalmesang i Faaborg- Midtfyn Kommune (Vedr. Dokument nr.: /16) Ringe d. 25/6-2018 Evaluering af projekt Dagplejesalmesang i Faaborg- Midtfyn Kommune (Vedr. Dokument nr.: 153541/16) Navn: Dagplejesalmesang og mødet med kirkerummet musik, sang og bevægelse for børn

Læs mere

Jeg håber, at de kommende samtaler jeg og Claus skal have, vil føre til at I vil se nye skolekammerater på Gjerndrup Friskole inden længe.

Jeg håber, at de kommende samtaler jeg og Claus skal have, vil føre til at I vil se nye skolekammerater på Gjerndrup Friskole inden længe. Fredagsnyt d. 11. januar 2019 Rigtigt godt Nytår til alle. Jeg håber alle har haft en dejlig juleferie og er kommet godt ind i det nye år. Over en længere periode har vi haft fokus på at fortælle den gode

Læs mere