FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart"

Transkript

1 vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros anvender brugernes bedømmelse af materialerne til at blive bedre. Materialerne evalueres i en vis periode efter deres offentliggørelse. Alle kan bidrage til evalueringen på hjemmesiden

3 Forord Et godt og effektivt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen er vigtigt for et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Arbejdsmiljørådet for Luftfart og Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros håber med denne pjece at give idéer til arbejdet i sikkerhedsorganisationer inden for luftfarten og dermed bidrage til et større fokus på arbejdsmiljøet. Vejledningen gennemgår regler for APV og sikkerhedsorganisationen samt sikkerhedsorganisationens arbejde med forebyggelse af nedslidning og ulykker samt sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø. Hvert afsnit er bygget op med historier fra virkeligheden, forslag til drøftelse og en opsummering af den aktuelle lovgivning. De gode råd kan bruges i sikkerhedsorganisationen i både store og små virksomheder og til medarbejdere, der overvejer at stille op til valg som sikkerhedsrepræsentant. Vejledningen beskriver de grundlæggende elementer i arbejdsmiljøarbejdet. Disse vil være uændrede, selvom ny lovgivning i 2010 forventes at ændre ordene sikkerhedsorganisation og sikkerhedsrepræsentant til arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljørepræsentant. Samtidig kan det forventes, at reglerne om opbygning af sikkerhedsorganisation og afholdelse af møder bliver mere fleksible og giver større mulighed for at lave lokalt tilrettede aftaler i den enkelte virksomhed. I resten af vejledningen er brugt ordene arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøorganisation. Vejledning for luftfart 1 Indhold Erfaringer: Sådan fik vi arbejdsmiljøet i luften... 2 ArbejdsPladsVurdering (APV)... 3 I lære som arbejdsmiljørepræsentant... 7 Succes og strategi i arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøorganisationen... 8 Personer i arbejdsmiljøorganisationen... 9 Instruktion og oplæring Arbejdsbetingede lidelser/nedslidninger Psykisk arbejdsmiljø Ulykker... 15

4 2 Erfaringer: Sådan fik vi arbejdsmiljøsarbejdet i luften Et eksempel fra hverdagen måned. Det giver den fordel, at vi sikrer en god kontinuitet af arbejdsmiljøarbejdet. Selv om vi har haft I forbindelse med at vores virksomhed har gennemgået en stor udvikling fra et par ansatte til nu mange punkter på programmet, har vi pt. kun to ansatte, har vi oplevet et stigende behov for at få åbenstående punkter. systematiseret virksomhedens arbejde herunder arbejdsmiljøarbejdet. Med en god ledelsesmæssig opbakning har vi kunnet præsentere resultater. Vi oplever derfor også Fordelingen af ansvaret for denne systematisering den effekt, at problemerne kommer hurtigere på foregik meget åbent, og de ansvarlige var derfor bordet, således at de ikke vokser sig så store, at nu interesserede i opgaven. Involveringen i arbejdsmiljøarbejdet tiltalte mig, da jeg fra tidligere job skal der altså ske noget. havde erfaring med arbejdsmiljøarbejde på jorden. Ikke alle problemer er lige lette at løse, f.eks. har Arbejdsmiljøuddannelsen for luftfart gav mig den vi haft udfordringer omkring farligt gods og formel viden, jeg skulle bruge for også at tackle arbejdet i uddannelse af tankningspersonale. Vi har i denne luften. sammenhæng oplevet et konstruktivt samarbejde med myndighederne, og vi er ikke sikre på, at Statens Luftfartsvæsen havde haft samme lydhørhed Vi har sat vores arbejdsmiljøarbejde i system, således at arbejdsmiljøorganisationen samles før overfor vores argumenter, hvis vi var blevet taget vores operationsmøder, der afholdes hver anden med bukserne nede.

5 ArbejdsPladsVurdering (APV) Et eksempel fra hverdagen målretter sig mod piloter, kabinepersonale og vores Arbejdet omkring flysikkerheden fylder meget i personale på landjorden. Det betyder, at mine kolleger nu kan genkende sig selv i de spørgsmål, der branchen. Derfor kommer arbejdsmiljøet af og til i 2. række ikke mindst, da der nogle gange er et vist bliver stillet, og interessen for at deltage i arbejdet er overlap. I vores virksomhed betød det, at arbejdet blevet markant større. med arbejdspladsvurderingerne ikke var struktureret, og værktøjerne ikke relateret til de jobfunktioner, Når medarbejderne, eksempelvis kabinepersonalet, som kollegerne havde. har svaret på spørgsmålene og afleveret svarene til deres arbejdsmiljørepræsentant, mødes jeg med På et tidspunkt fik jeg til opgave at tage mig af deres arbejdsmiljøgruppe, og vi udarbejder i fællesskab en oversigt over svarene og udformer dernæst arbejdsmiljøet i vores organisation. Jeg så det som en udfordring og startede med at sætte struktur på en APV-handlingsplan. Oversigten og handlingsplanskemaet har vi lagt på Intranettet, hvor vi har vores arbejdsmiljøudvalgsmøder, som vi afholder to gange om året. Efter kort tid var der en positiv samlet al information om arbejdsmiljø og sikkerhed. stemning omkring vores møder og tilfredshed med, at der nu var dagsorden og styring af mødet. På Forbedret kommunikation har også gjort en reel samme tid har vi fået styr på vores APV, hvor vi har forskel på engagementet fra alle involverede parter. fået udarbejdet forskellige sæt spørgeskemaer, der Dette er opnået ved blandt andet at få alle arbejds- Vejledning for luftfart 3

6 4 miljøgrupper med, formidle resultater og beslutninger til alle i arbejdsmiljøudvalget, give feedback til både medarbejdere og topledelse og give hurtig tilbagemelding på spørgsmål. Formålet med at gennemføre APV-processen hos os har været, at det skal være godt at være ansat i firmaet, og som leder har jeg den filosofi, at hvis der er god trivsel på arbejdet, så er vi også mere effektive. For at fastholde interessen for APV-arbejdet rådgiver jeg arbejdsmiljøgrupperne til i første omgang i handlingsplanen at prioritere områder, som er til at løse, og som mange har interesse i at få løst. Som eksempel på et emne fra vores handlingsplan kan jeg nævne et problem med støj ombord, hvor alle besætningsmedlemmer har fået tilbudt personligt formede ørepropper som høreværn, og i cockpittet bruger man også støjdæmpende headset. Overvej dette For at komme i gang med APV-arbejdet er det vigtigt, at der er én ansvarlig, som brænder for arbejdsmiljøarbejdet, og som holder processen i gang. Udarbejd så tidligt som det er muligt en plan for, hvordan APV-arbejdet skal foregå. Vil I anvende skemaer, interview, møder eller andet? Hvilke spørgsmål vil I stille? Overvej også i næste fase, hvordan kvaliteten af besvarelserne er, og hvordan I vil bearbejde dataene efterfølgende. Det er en god idé med en køreplan for, hvornår kortlægningen og handlingsplanen skal være færdig. Så har alle de samme forventninger til processen. Punkterne på side 5 kan være en hjælp til at skabe en god proces, hvor alle i organisationen har mulighed for at deltage aktivt og være med i processen:

7 5 Kendes spillereglerne for APV-arbejdet af alle? Er APV-emnerne genkendelige for den personalegruppe, som den omhandler? Tilrettelægges APV-kortlægningen i forhold til, om det er piloter eller kabinepersonale, der skal spørges? Løsninger på arbejdsmiljøproblemer kan medføre samarbejde med andre arbejdsmiljøudvalg. Koordineres APV for flybesætning, f.eks. med APV for personel på landjorden? Det er ikke et krav, at alle medarbejderne spørges, men alle skal have lejlighed til at melde ind til APV en. Hvis ikke alle, der er blevet spurgt, vender tilbage, er det så OK at gå videre med processen, når svarfristen er overskredet? Vil I have besvarelserne anonymt eller med medarbejderens navn på? Anonyme svar kan være svære at følge op på, og svar med navn på kan betyde, at nogle måske afholder sig fra at svare ærligt. Gennemgå jeres flytyper for at se, om der er forskellige arbejdsmiljøproblemer, der skal tages højde for. Tilbagemelding til deltagerne i APV-arbejdet er vigtigt, når handlingsplanen er færdig. Hurtige resultater skaber opbakning til APV-arbejdet. Husk også tilbagemelding på problemer, hvor der ikke umiddelbart findes en løsning, så forventningerne bliver afstemt. Overvej, hvordan I vil opdatere jeres APV, når arbejdsforholdene ændrer sig. Det kan ske ved løbende opdatering af enkeltområder suppleret med en samlet revision af APV en eksempelvis hvert 3. år. Lovgivning APV skal foreligge skriftlig, men der er metodefrihed. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at APV-arbejdet gennemføres og bestemmer, på hvilken måde det gøres.

8 6 APV-arbejdet består af fire processer: Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøforhold Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer Retningslinjer for opfølgning. Det anbefales, at følgende områder bliver behandlet i APV en: Ergonomiske arbejdsmiljøforhold Psykiske arbejdsmiljøforhold Fysiske arbejdsmiljøforhold Ulykkesrisici Arbejdsrelateret sygefravær Kemiske arbejdsmiljøforhold, herunder walkaround og påfyldning af flybrændstof Biologiske arbejdsmiljøforhold, eks. smitteveje i forhold til syge passagerer. APV skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, metoder, processer, ved implementering af nye fly, eller hvis organisationen ændrer sig dog minimum hvert 3. år.

9 I lære som arbejdsmiljørepræsentant Vejledning for luftfart 7 Et eksempel fra hverdagen Som det er tilfældet inden for mange andre brancher, kan det også inden for luftfart være vanskeligt for enkelte virksomheder at få arbejdsmiljøarbejdet i luften. Dette kan sågar medføre, at der ikke vælges nogen arbejdsmiljørepræsentant. Min karriere som arbejdsmiljørepræsentant startede, da min overordnede og gode ven for nogle år siden spurgte, om jeg kunne hjælpe ham. Svaret var ja, jeg troede jo, det drejede sig om hjælp til noget praktisk som eksempelvis at hænge billeder op. Det viste sig imidlertid, at han havde brug for en arbejdsmiljørepræsentant. I starten var jeg meget usikker på min rolle som arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøkurset, som jeg deltog i, efter at jeg var blevet valgt, var derfor meget lærerigt for mig. På kurset fik jeg kontakt til andre fra vores branche, og vi har siden været hinanden til stor gensidig hjælp. Kurset var også med til at få mig i gang med arbejdsmiljøarbejdet og få struktureret mine opgaver og ansvarsområder som arbejdsmiljørepræsentant. Jeg fik lært, at jeg som arbejdsmiljørepræsentant ikke bliver politirepræsentant. Det har siden været en meget stor erkendelse for mig ikke at fungere som arbejdsmiljøpoliti, men som sparringspartner for mine kolleger. Kontrollen med mig og kollegerne er min overordnedes opgave, og jeg går til ham, hvis der er noget, jeg vurderer, der skal handles på. At få arbejdsmiljøarbejdet i luften har for mig været en hård nød at knække. Blandt andet har det været svært, at få ledelsen engageret i det daglige praktiske arbejde med arbejdsmiljøet. Kollegernes anerkendelse er derfor det, der holder mig i gang, og som gør, at jeg synes arbejdet med arbejdsmiljø giver mening for mig. Jeg har haft en god livline til Statens Luftfartsvæsen, som har været gode til at motivere og hjælpe med skemaer samt andre konkrete værktøjer og løsninger.

10 8 Nu hvor arbejdsmiljøarbejdet ikke mere er helt nyt, er udfordringen fortsat samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen. Når arbejdsmiljørepræsentanten er meget aktiv, kommer spørgsmålet om ledelsesret og kompetencer til at fylde mere og mere. Opbakningen fra kollegerne motiverer til at finde løsninger på mere komplekse arbejdsmiljøudfordringer. Som arbejdsmiljørepræsentant er det en balancegang at holde sig indenfor sit kompetenceområde og samtidig skabe fremdrift i arbejdsmiljøarbejdet. Succes og strategi i arbejdsmiljøarbejdet Overvej dette Er virksomhedens holdning og mål for arbejdsmiljøet i virksomheden kendt? Det er hensigtsmæssigt at skrive det ned eventuelt i en arbejdsmiljøpolitik. Hvordan får I solgt arbejdsmiljøarbejdet i organisationen? Hurtige resultater i starten, som hovedparten af de ansatte kan se en mening i, kan være en metode til at komme godt i luften. Bliver arbejdsmiljøorganisationen inddraget ved ændring af arbejdsopgaver, indførelse eller ændring af arbejdsudstyr og indførelse af ny teknologi? Hvem i din egen organisation og i dit netværk kan give dig opbakning? Husker du at fejre de små succeser? Husk, at arbejdsmiljøarbejde tager tid. Motivation eller kontrol? Husk på, at det oftest er menneskers holdninger, der sætter standarden for arbejdsmiljøet. Hvordan forankres arbejdsmiljøforbedringer i virksomhedens ledelses- og beslutningsstruktur? Hvordan skal samarbejdet mellem arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant foregå i praksis? Aftal f.eks. regelmæssige møder, således at I får mulighed for at sparre omkring udfordringer i arbejdsmiljøet. Overvej muligheden for at etablere jævnlige møder med ledelsesrepræsentanterne, så der kan ske sparring omkring arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Lovgivning Arbejdsgiver skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at der udarbejdes en APV, og at arbejdsmiljøorganisationen deltager i udarbejdelse af denne. Arbejdsmiljøorganisationen Overvej dette Skal arbejdsmiljøorganisationen for de flyvende afholde møder med arbejdsmiljøorganisationen på landjorden? Hvad er arbejdsmiljøorganisationens rolle i forhold til et eventuelt samarbejdsudvalg? Hvordan sikrer vi, at vores møder bliver afholdt på en god og struktureret måde? Foreligger der en klar aftale om, hvordan samarbejdet mellem arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøudvalg skal finde sted? Hvordan fastholder arbejdsmiljøorganisationen fremdrift og fokus på opgaverne?

11 Lovgivning Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøarbejdet bliver organiseret. I virksomheder med op til 4 ansatte skal ledelse og ansatte samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet. Loven kræver ikke, at der etableres en egentlig arbejdsmiljøorganisation i virksomheder med under 5 ansatte. I virksomheder med 5 eller flere ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet organiseres i en arbejdsmiljøorganisation med arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljørepræsentanter for hver luftfartøjstype eller anden hensigtsmæssigt afgrænset arbejdsområde. Arbejdsmiljøudvalget består typisk af højest 4 arbejdsmiljørepræsentanter og et tilsvarende antal arbejdsledere, der mødes minimum 1 gang årligt. Dog er der den mulighed, at arbejdsmiljøudvalget kan bestemme en anden sammensætning. Flyvebesætningsmedlemmer og kabinebesætningsmedlemmer skal hver vælge en arbejdsmiljørepræsentant for hver type af luftfartøj eller anden hensigtsmæssigt afgrænset arbejdsområde. Parterne i arbejdsmiljøorganisationen skal sammen finde løsninger på de arbejdsmiljøudfordringer, der er i virksomheden. Vejledning for luftfart 9

12 10 Statens Luftfartsvæsen er myndighed på området. De vejleder og kontrollerer virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen i arbejdsmiljøspørgsmål ombord. Personer i arbejdsmiljøorganisationen Overvej dette Hvilke kvaliteter vil I sætte pris på, at jeres arbejdsmiljørepræsentant har? Arbejdsmiljørepræsentanten skal deltage i arbejdsmiljøarbejdet, men ikke fungere som politi eller ejer af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Er der behov for efteruddannelse? Er dine kompetencer som arbejdsmiljørepræsentant afklaret med ledelsen? Det kan være en god idé at skrive aftalen ned. Hvordan vil I sørge for, at der afsættes tilstrækkeligt med tid til arbejdsmiljøarbejdet? Lovgivning Arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges af sine kolleger, normalt for 2 år ad gangen. Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant samt arbejdsmiljøudvalgets medlemmer skal gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for de flyvende. Arbejdsmiljørepræsentanten skal ligeledes gennemføre arbejdsmiljøuddannelse. Tilmelding skal ske senest 4 uger efter, valget har fundet sted. Arbejdsmiljørepræsentanten skal have rimelig tid i arbejdstiden til at varetage arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse ligesom en tillidsmand/kvinde i forhold til arbejdsmiljølovens område.

13 Instruktion og oplæring Et eksempel fra hverdagen Når vi får nye folk, fokuserer oplæringen primært på flysikkerheden og servicerutinerne. Det skyldes primært, at vi af omverdenen bliver vurderet på flysikkerheden, og hvordan kunderne oplever rejser med firmaet. Arbejdsmiljøorganisationen er derfor en vigtig spiller, når det drejer sig om at få arbejdsmiljøet på banen i forbindelse med oplæringen, dels ved at give input til hvilke emner, der skal inddrages, dels ved at være synlige i dagligdagen. Overvej dette Når I skal indarbejde arbejdsmiljøet i virksomhedens instruktioner, er det en god idé at overveje følgende: Tag udgangspunkt i de procedurer, som virksomheden allerede har. Når man kikker dem efter, rummer de typisk også elementer af arbejdsmiljømæssig karakter, selv om de kaldes noget andet. Tag udgangspunkt i APV en for at se, om der er problemstillinger, der kan løses ved en forbedret instruktion. Overvej, hvilken form instruktionen skal have, da nogle instruktioner virker bedst som øvelser, f.eks. brandøvelser, mens andre kræver en mere papirpræget tilgang f.eks. checklister ved gennemgang af udstyr. Overvej, om instruktionen er en engangsforestilling, eller om den skal planlægges gennemført med faste intervaller. I forbindelse med ændringer i virksomheden (nye fly, nyt udstyr, ændrede arbejdsrutiner) overvej da, hvilke arbejdsmiljømæssige ændringer dette medfører, således at disse kan medtages i instruktionen af både nye og gamle medarbejdere. Træning af instruktører. En god oplæring er vigtig kombineret med en tilbagevendende løbende opdatering af instruktører. Planlæg instruktionen, så den tager udgangspunkt i den enkeltes viden og erfaring. Lovgivning Alle besætningsmedlemmer skal være instrueret, således at de kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Besætningsmedlemmerne skal have oplysning om eventuelle ulykkes- og sundhedsfarer forbundet med deres arbejde. Besætningsmedlemmerne skal orienteres om de arbejdsmedicinske undersøgelser, de har adgang til. Oplæring og instruktion skal navnlig ske i forbindelse med: - Ansættelse - Forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver - Indførelse eller ændring af arbejdsudstyr - Indførelse af ny teknologi, herunder nye flytyper. Vejledning for luftfart 11

14 12 Arbejdsbetingede lidelser/nedslidninger Et eksempel fra hverdagen disse sig væsentligt fra ulykkerne ved, at generne I forbindelse med preflightrutinerne foretages en typisk ikke optræder hurtigt, men kommer snigende udvendig rundering omkring flyet. Ofte er der meget over uger, måneder eller år. Derfor kan der være en støjende omkring flyet, men alligevel er det vanskeligt at få kollegerne til at bruge høreværn under som problematiske i hverdagen, da de ikke oplever tendens til, at kollegerne ikke oplever forholdene disse inspektioner. Som arbejdsmiljørepræsentant gener. er det i sådanne situationer svært ikke at komme til at optræde som politibetjent overfor kollegerne. Typiske arbejdsbetingede lidelser for flybesætninger er: Overvej dette Når arbejdsmiljøorganisationen skal arbejde med Ryg- og skulderproblemer ved arbejde i akavede arbejdsbetingede lidelser/nedslidning, adskiller og/eller fastlåste arbejdsstillinger

15 13 Kulde og trækgener fra døre/vinduer Rygproblemer som følge af træk og skub af f.eks. cateringvogne eller stillesiddende arbejde Høreskadende støj Psykisk arbejdsmiljø Kosmisk stråling. Når arbejdsmiljøorganisationen arbejder med at forebygge lidelser på grund af arbejdet, kan I vælge blandt flere indfaldsvikler. Nedenfor er angivet nogle forslag til, hvordan I får hul på problemerne: andre hjul på cateringvogne ved indkøb end at skulle skifte efterfølgende. Sæt fokus på vedligehold af udstyr, f.eks. cateringvogne. Nogle problemer opstår på grund af manglende viden om korrekt arbejdsmetode eller forkert holdning til problemet. Her kan løsningen blandt andet være kurser, informationskampagner eller holdningsbearbejdning, men husk, at arbejdsmiljørepræsentanten ikke skal være arbejdsmiljøpoliti. Anvend arbejdspladsvurderingen til at få fokus på potentielle problemområder. Sygefraværsstatistikker kan også anvendes til at spotte, om der er forskel i sygefraværet imellem flytyper mm. Tænk på arbejdsmiljøet ved indkøb af nyt udstyr mm. Det er langt billigere at tage højde for f.eks. Lovgivning Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges, således at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder således at arbejdet tilpasses arbejdstageren. Ergonomi indgår i APV.

16 14 Psykisk arbejdsmiljø Et eksempel fra hverdagen I forbindelse med arbejdet med vores Safety Management System blev vi meget hurtigt opmærksomme på, at topledelsen er central i denne proces. Vores første prioritet var derfor at få topledelsen engageret i arbejdet. Som noget af det første har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse. Af svarene kunne vi se, at der var behov for at sætte fokus på to punkter: En bedre forklaring af begrebet retfærdig kultur ( just culture ), der er nævnt i vores Safety Management System i forbindelse med rapportering og en forbedring af kommunikationen omkring Safety Management Systemet. I erkendelsen af at ændringer på disse områder kommer oppefra i virksomheden, har der været afholdt et ledelsesseminar omkring emnerne. På baggrund af dette seminar har vi igangsat tre tiltag, som gerne skulle give forbedringer: - Fokus i den daglige ledelse med henblik på at systemerne og kulturerne hænger sammen - Udarbejdelse af et ekstrakt af Safety Management Systemet til medarbejderne - Afholdelse af møder omkring systemet. Overvej dette Når arbejdsmiljøorganisationen arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kan problemerne groft taget deles op i to grupper, gruppe- og individuelle problemer. Gør dig følgende overvejelser: For at vurdere hvordan problemstillingen skal tackles, bør du være opmærksom på følgende: Vær sikker på, at arbejdsmiljøorganisationens medlemmer er en del af løsningen og ikke en del af problemet? Afdæk problemstillingerne, da flere personers symptomer godt kan være de samme, men årsagerne forskellige. Hvis du bliver kontaktet af en kollega med et problem i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, er det afgørende, at I aftaler, hvad der videre skal ske i forhold til problemet - så du ikke selv sidder tilbage som ejer af problemet uden handlemuligheder. Det individuelle problem kan være det første synlige tegn på et gruppeproblem. Overvej, om der skal laves retningslinjer, inden problemerne opstår, således at det ikke bliver en diskussion om den eller de enkelte personer. Eksempler på retningslinjer er kriseberedskabsplan og værktøjer til stresshåndtering. Lovgivning Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges, således at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder således at arbejdet tilpasses arbejdstageren. Psykisk arbejdsmiljø indgår i APV. Er det et problem, der omfatter flere personer (gruppeproblem)? Er det et individuelt problem?

17 Ulykker Et eksempel fra hverdagen I forbindelse med lastning og losning af vores type fragtfly er det nødvendigt at åbne kabinedøren for check, inden lastlugen åbnes. I visse lufthavne er lastfolkene hurtigt til stede, medens trappen typisk lader vente på sig. Det resulterer i, at lastfolkene bliver utålmodige og i visse tilfælde har haft held til at få styrmanden til at åbne kabinedøren, inden stigen var på plads, hvilket medfører en alvorlig ulykkesfare. Vi løste problemet ved, at der mellem alle piloterne blev enighed om, at meldingen altid var den samme Ingen stige? Så bliver lastlugen ikke åbnet. Det har bevirket, at vi har fjernet en ulykkesrisiko, og som bonus er nogle af lufthavnene blevet hurtigere til at komme med trappen. Overvej dette For at forebygge ulykker i forbindelse med arbejde i fly er det vigtigt ikke kun at kikke på de ulykker, som medfører fravær fra arbejdet, men også på situationer, hvor det næsten gik galt (nærved-ulykker). Samtidigt er det vigtigt, at man sikrer sig, at alle ulykker bliver meldt ind til arbejdsmiljøorganisationen. Vejledning for luftfart 15

18 16 Overvej derfor, hvilke af følgende tiltag der er behov for i jeres selskab: Information til de ansatte om, hvordan og hvilke ulykker der skal anmeldes for at undgå, at ulykker forbliver skjulte på grund af uvidenhed om anmeldelse. Udarbejde procedurer for, hvordan ulykker undersøges i virksomheden. Muligheden for, at arbejdsmiljøudvalget gennemgår en periodes ulykker for at finde fællestræk. Samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen på landjorden i forbindelse med ulykker, hvor flybesætninger og jordansatte skaber farlige situationer for hinanden. Lave indsatser f.eks.: - Registrere nærved-ulykker i en periode for at kortlægge problemets omfang - Igangsætte kampagner mod typiske ulykker. Lovgivning Arbejdsgiver skal føre en liste over alle arbejdsulykker, som har medført uarbejdsdygtighed i mere end en dag. Arbejdsgiver skal anmelde ovenstående ulykker inden 9 dage. Ulykker om bord på flyet anmeldes til Statens Luftfartsvæsen, mens ulykker på jorden anmeldes til Arbejdstilsynet (blanketterne er forskellige). Ulykker på landjorden i udlandet skal kun anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen/forsikringselskab. Arbejdsmiljøorganisationen skal have adgang til ovenstående lister og anmeldelser. Ved ulykker på landjorden skal arbejdsmiljøorganisationen desuden inddrages i ulykkeanalysen.

19 Adresser Fællessekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Vejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem egen organisation eller downloades på Vejledning for luftfart Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej København SV Tlf.: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Vejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2010 ISBN nummer Vare nr

20

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

I LUFTEN MED DEN NYE LOVGIVNING FÅ ARBEJDSMILJØARBEJDET PJECE FOR LUFTFART. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

I LUFTEN MED DEN NYE LOVGIVNING FÅ ARBEJDSMILJØARBEJDET PJECE FOR LUFTFART. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PJECE FOR LUFTFART FÅ ARBEJDSMILJØARBEJDET I LUFTEN MED DEN NYE LOVGIVNING Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer AAU's APV for 2012 2015 HR orienterer APV'ens fem faser 0 Afklare og forberede 4 Følge op, konkludere APV 1 Kortlægge 3 Prioritere og handle 2 Beskrive og vurdere APV'ens fem faser SU / AMiU samarbejdsudvalg

Læs mere

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchevejledning helkrops vibrationer i helikoptere Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer i helikoptere Forord I 2006 trådte

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Indhold Velkommen til arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant!... 1 Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant Tillykke... med at du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Et hverv og en titel som vi normalt forkorter til AMR. OGSÅ TILLYKKE TIL DINE KOLLEGER. Nu

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING APV. - løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde

ARBEJDSPLADSVURDERING APV. - løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde ARBEJDSPLADSVURDERING APV - løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde Indhold Løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde 3 Lovkrav 4 Hvor ofte skal vi lave APV? 5 Brug de fora I har 8 Handlingsplan 9

Læs mere

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 ET FOREBYGGENDE VÆRKTØJ Arbejdspladsvurderingen (APV en) er et forebyggende værktøj, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke arbejdsmiljøarbejdet og

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Holmstrupgård Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård

Holmstrupgård Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård Holmstrupgård 2017-2018 Side 1 af 7 Holmstrupgård 2017-2018 Titel Retningslinje for Arbejdsmiljø Formål med retningslinjen for Arbejdsmiljø skal sikre At der udarbejdes en lokal arbejdsmiljøaftale. At

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Temadag for medlemmer af Hoved-MED 20. september 2018 Hvem er vi? AMR? TR? Medarbejderrepræsentant? Andet? Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde?

Læs mere

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant 2 Tillykke... med at du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Et hverv og en titel som vi normalt forkorter til AMR. OGSÅ TILLYKKE TIL DINE KOLLEGER.

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

ARBEJDSMILJØUDVALGETS. vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter. FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling

ARBEJDSMILJØUDVALGETS. vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter. FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling ARBEJDSMILJØUDVALGETS vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling FOA Aalborg Arbejdsmiljøpolitisk udvalg Indledning Forebyggende miljøarbejde er en langsigtet,

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR Den årlige arbejdsmiljødrøftelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse 1 Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

FORBUND. Arbejdspladsvurdering. arbejdsmiljø regler. sådan! yggelse arbejdsmilj. V hvert 3. år kortlæg. egler forebyggelse ha ingsplan arbejdspl

FORBUND. Arbejdspladsvurdering. arbejdsmiljø regler. sådan! yggelse arbejdsmilj. V hvert 3. år kortlæg. egler forebyggelse ha ingsplan arbejdspl FORBUND Arbejdspladsvurdering sådan! arbejdsmiljø regler yggelse arbejdsmilj V hvert 3. år kortlæg ng AMR APV arb egler forebyggelse ha ingsplan arbejdspl kortlæ Indhold Introduktion 3 Hvad er en arbejds

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Indhold Formål med aftalen. 2. Aftalens område 2. Samarbejdsværdier og opgaver 2. Information og drøftelse 3. Arbejdsmiljøet 3

Indhold Formål med aftalen. 2. Aftalens område 2. Samarbejdsværdier og opgaver 2. Information og drøftelse 3. Arbejdsmiljøet 3 coc).-- ) Aftalens område 2 nformation og drøftelse Samarbejdsværdier og opgaver 2 i Procedure for evaluering af SOSU Nords arbejdsmiljøarbejde og aftalens effekt herpå 6 Procedure for gennemførelse og

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere