SOSU Nord EUD-området Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU Nord EUD-området Elevtilfredshedsundersøgelse 2010"

Transkript

1 SOSU Nord EUD-området Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Indhold 1. SOSU Nord 2009 og 2010 og andre SOSU Skoler: SOSU Nords afdelinger: Svarprocent: Alder Elevtyper i %: Elevtrivsel: Vurdering af elevtrivsel fordelt på køn: Vurderingen af elevtrivsel fordelt på alder: Fordeling af undersøgelsens deltagere efter eget faglige niveau: Vurderingen af elevtrivsel efter eget faglige niveau: Effekt på trivsel (hvilke områder der har størst betydning for trivsel): De 7 måleområder Organisering: Nærmere om organiseringen: Undervisere: Nærmere om undervisere: Undervisning: Nærmere om undervisning: Socialt miljø: Nærmere om socialt miljø: Fysisk miljø: Nærmere om fysisk miljø: Supplerende spørgsmål vedr. fysisk miljø: Æstetisk miljø: Egen motivation: Nærmere om egen motivation: Udstyr & Materialer:

2 Nærmere om udstyr & materialer: Elevernes vurdering af de 7 overordnede fokusområder ift. deres effekt på elevtrivsel: Frafald Har du inden for den seneste måned pjækket fra undervisningen? Har du inden for de seneste tre måneder seriøst overvejet at droppe ud af uddannelsen? Årsager fra de 20 % der har svaret 'Ja' til spørgsmålet ovenfor: Hvordan oplever du kravene i uddannelsen? Skolen interesserer sig for om jeg fuldfører min uddannelse Udvidet IT Hvor tit bruger du computeren til Mobning Er du blevet mobbet af en eller flere elever på skolen Har du været med til at mobbe andre elever? Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere/ undervisere? Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere/undervisere? Konklusioner: Udfordringer, hvor der skal ske aktion og der defineres ønskede mål: Styrker der skal dyrkes og ros der skal gives: Resultatvurdering: Over 80 Mellem 80 og 70 Mellem 70 og 60 Mellem 60 og 50 Under 50 = særdeles godt = godt = middel = dårligt = meget dårligt 2

3 1. SOSU Nord 2009 og 2010 og andre SOSU Skoler: Svarprocent på SOSU Nord: 40 % 86 % (landsgennemsnit er 85) (8. plads) Overordnede elevtrivsel Region Nordjylland SOSU Nord og STV): 72 (1. plads) Overordnede resultater: Elevtrivsel på institutionsniveau på SOSU Nord: 70 (6. plads) Elevtrivsel på sundhed, omsorg & pædagogik på SOSU Nord: 67 (11. plads) Elevtrivsel på pædagogisk assistent på SOSU Nord: Tilfreds 72 og loyalitet (7. plads) Elevtrivsel på social- og sundhedshjælperudd. på SOSU Nord: Tilfreds 67 og loyalitet (4. plads) Elevtrivsel på social- og sundhedsassistentudd. på SOSU Nord: Tilfreds 72 og loyalitet (4. plads) Elevtyper i Region Nordjylland (SOSU Nord og STV): Ambassadør 67 % (hovedstaden 62%, Sjælland 61%, Syddanmark 65%, Midt 64%) Trofast 16 % (Hovedstaden 19%, Sjælland 19%, Syddanmark 17%, Midt 18%) Troløs 5 % (Hovedstaden 4%, Sjælland 5%, Syddanmark 5%, Midt 5%) På-vej-væk 13 % (Hovedstaden 15%, Sjælland 15%, Syddanmark 12%, Midt 13%) Organisering på institutionsniveau på SOSU Nord: (9. plads) Undervisere på institutionsniveau på SOSU Nord: (5. plads) Undervisning på institutionsniveau på SOSU Nord: (3. plads) Socialt miljø på institutionsniveau på SOSU Nord: (5. plads) Fysisk miljø på institutionsniveau på SOSU Nord: (12. plads) Egen motivation på institutionsniveau på SOSU Nord: 81 (2. plads) Udstyr & materialer på institutionsniveau på SOSU Nord: 71 (9. plads) 2. SOSU Nords afdelinger: 2.1 Svarprocent: Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA Aalb./jam. SSA 70 % (49 ud af 70 mulige) 61 % (43 ud af 70 mulige) 96 % (125 ud af 130 mulige) 3

4 PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF 89 % (124 besvarelser ud af 140 mulige) 100% (75 besvarelser ud af 75 mulige) 91% (73 besvarelser ud af 80 mulige) 86% (69 besvarelser ud af 80 mulige) 89% (65 besvarelser ud af 73 mulige) 73% (66 besvarelser ud af 90 mulige) 88% (149 besvarelser ud af 170 mulige) 2.2. Alder 18 år eller yngre % år % år % 26 år eller ældre % Vendsyssel SSA Aalb/him SSA Aalb/jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Elevtyper i %: Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk Vendsyssel SSA: Aalb./him. SSA Aalb./Jam. SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. De Trofaste udtrykker lav til mellem trivsel, men høj loyalitet. Når de trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, vil det typisk være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og der er i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. 3. Elevtrivsel: I hvilken grad anbefaler du Hvordan vurderer du skolen som Samlede elevtrivsel uddannelsen til andre? helhed? Vendsyssel SSA Aalb/Him SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/Him SSH Aalb/Jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF

5 3.1. Vurdering af elevtrivsel fordelt på køn: Kvinde Mand Vendsyssel SSA 76 Aalb/Him SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/Him SSH Aalb/Jam SSH Vendsyssel GF Aalb/Him GF Aalb/Jam GF Vurderingen af elevtrivsel fordelt på alder: 18 år eller yngre år år 25 år eller ældre Vendsyssel SSA Aalb/Him SSA 71 Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/Him SSH Aalb/Jam SSH Vendsyssel GF Aalb/Him GF Aalb/Jam GF Fordeling af undersøgelsens deltagere efter eget faglige niveau: Jeg er en af de bedste % Der er nogle få der er bedre end mig % Der er mange der er bedre end mig % Vendsyssel SSA Aalb/Him SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/Him SSH Aalb/Jam SSH Vendsyssel GF Aalb/Him GF Aalb/Jam GF Vurderingen af elevtrivsel efter eget faglige niveau: Jeg er en af de bedste Der er nogle få der er bedre end mig Der er mange der er bedre end mig Vendsyssel SSA Aalb/Him SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/Him SSH Aalb/Jam SSH Vendsyssel GF Aalb/Him GF Aalb/Jam GF Effekt på trivsel (hvilke områder der har størst betydning for trivsel): Organisering % Undervisere % Undervisning % Socialt miljø % Fysisk miljø % Egen motivation % Udstyr & materialer % Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH

6 Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF De 7 måleområder 4.1. Organisering: Vendsyssel SSA: 68 Aalb./Him. SSA: 68 Aalb/Jam SSA: 66 PAU: 59 Vendsyssel SSH 67 Aalb/him SSH 66 Aalb/jam SSH 66 Vendsyssel GF 62 Aalb/him GF 58 Aalb/jam GF Nærmere om organiseringen: Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/ elevadministration? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA Aalb/jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Undervisere: Vendsyssel SSA: 83 Aalb./Him. SSA: 87 Aalb/Jam SSA: 85 PAU: 79 Vendsyssel SSH: 74 Aalb/him SSH 81 Aalb/jam SSH 74 Vendsyssel GF 68 Aalb/him GF 66 Aalb/jam GF 74 6

7 Nærmere om undervisere: Hvordan vurderer du lærernes/ underviser nes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du lærernes/ underviser nes engagemen t i undervisni ngen? Hvordan vurderer du lærernes/ undervisernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? Lærerne/und erviserne virker godt forberedte Lærerne/undervis erne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats Lærerne/under viserne overholder aftaler Lærerne/under viserne giver os ansvar Lærerne/und erviserne respekterer os Vendsyssel SSA Aalb./Him SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Undervisning: Vendsyssel SSA: 79 Aalb./Him. SSA: 79 Aalb/Jam SSA: 76 PAU: 77 Vendsyssel SSH: 70 Aalb/him SSH 75 Aalb/jam SSH 74 Vendsyssel GF 69 Aalb/him GF 61 Aalb/jam GF Nærmere om undervisning: Hvordan vurderer du undervisninge n? Jeg bliver ofte udfordret i undervisning en I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisningen Undervisningsf ormerne skifter i løbet af dagen Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/ LMS-system (Elevintra) i forbindelse med undervisningen Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH

8 Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Socialt miljø: Vendsyssel SSA: 80 Aalb./Him. SSA: 80 Aalb/Jam SSA: 76 PAU: 73 Vendsyssel SSH: 79 Aalb/him SSH 78 Aalb/jam SSH 74 Vendsyssel GF 80 Aalb/him GF 73 Aalb/jam GF Nærmere om socialt miljø: Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Jeg er glad for at gå på skolen Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg på skolen Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Fysisk miljø: Vendsyssel SSA: 65 Aalb./Him. SSA: 57 Aalb/Jam SSA: 45 PAU: 55 Vendsyssel SSH: 70 Aalb/him SSH 59 Aalb/jam SSH 55 Vendsyssel GF 73 Aalb/him GF 65 Aalb/jam GF Nærmere om fysisk miljø: Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? 8

9 laboratorier, værksteder)? Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Supplerende spørgsmål vedr. fysisk miljø: 1. Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne,passer det til antallet af elever) % Vendsyssel SSA: Aalb./Him SSA: Aalb/Jam SSA: PAU: Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) % Vendsyssel SSA: Aalb./Him. SSA: Aalb/Jam SSA: PAU Vendsyssel SSH: Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Udstyr (tavle, OH, projekter, m.m. er de til rådighed virker de) % Vendsyssel SSA: Aalb./Him. SSA: Aalb/Jam SSA: PAU: Vendsyssel SSH: Aalb/him SSH

10 Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) % Vendsyssel SSA: Aalb./Him. SSA: Aalb/Jam SSA: PAU: Vendsyssel SSH: Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) % Vendsyssel SSA: Aalb./Him. SSA: Aalb/Jam SSA: PAU: Vendsyssel SSH: Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam Gf Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) % Vendsyssel SSA: Aalb./Him. SSA: Aalb/Jam SSA: PAU: Vendsyssel SSH: Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF

11 7. It-arbejdspladser (stole og skærm kan justeres, afstanden til skærmen kan tilpasses) % Vendsyssel SSA: Aalb./Him. SSA: Aalb/Jam SSA: PAU: Vendsyssel SSH: Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Værksteder og faglokaler (indretning, sikkerhed m.m.) % Vendsyssel SSA: Aalb./Him. SSA: Aalb/Jam SSA: PAU: Vendsyssel SSH: Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) % Vendsyssel SSA: Aalb./Him. SSA: Aalb/Jam SSA: PAU: Vendsyssel SSH: Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Bibliotek/studiecenter (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) % Vendsyssel SSA:

12 Aalb./Him. SSA: Aalb/Jam SSA: PAU: Vendsyssel SSH: Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) % Vendsyssel SSA: Aalb./Him. SSA: Aalb/Jam SSA: PAU: Vendsyssel SSH: Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) % Vendsyssel SSA: Aalb./Him. SSA: Aalb/Jam SSA: PAU: Vendsyssel SSH: Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Æstetisk miljø: Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH

13 Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Egen motivation: Vendsyssel SSA: 83 Aalb./Him. SSA: 82 Aalb/Jam SSA: 85 PAU: 78 Vendsyssel SSH: 81 Aalb/him SSH 81 Aalb/jam SSH 81 Vendsyssel GF 78 Aalb/him GF 78 Aalb/jam GF Nærmere om egen motivation: Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisnin gen? Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/unde rviserne Jeg deltager aktivt i undervisning en Hvordan vurderer du sammenhænge n mellem det du lærer i skolen og på din praktik/lærepla ds? Jeg føler mig godt forbere dt til at komme i praktik Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/h os min arbejdsgiver Vendsyss el SSA Aalb./Hi m. SSA Aalb/Ja m SSA PAU Vendsyss el SSH Aalb/hi m SSH Aalb/jam SSH Vendsyss el GF Aalb/hi m GF Aalb/jam GF Udstyr & Materialer: Vendsyssel SSA: 76 Aalb./ Him. SSA: 72 Aalb/Jam SSA: 63 PAU: 52 Vendsyssel SSH: 78 Aalb/him SSH 74 Aalb/jam SSH 78 13

14 Vendsyssel GF 73 Aalb/him GF 76 Aalb/jam GF Nærmere om udstyr & materialer: Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Elevernes vurdering af de 7 overordnede fokusområder ift. deres effekt på elevtrivsel: Organisering % Undervisere % Undervisning % Socialt miljø % Fysisk miljø % Egen motivation % Udstyr og materialer % Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Frafald 6.1. Har du inden for den seneste måned pjækket fra undervisningen? Nej, slet ikke % Ja, nogle få timer % Ja, 1-3 dage % Ja, 4 dage eller mere % Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Har du inden for de seneste tre måneder seriøst overvejet at droppe ud af uddannelsen? JA % NEJ % Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/Him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF

15 6.3. Årsager fra de 20 % der har svaret 'Ja' til spørgsmålet ovenfor: Forhold som skyldes uddannelsen % Forhold som skyldes opholdet i praktikken % Forhold som skyldes skolen % Personlige årsager % Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA???? Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Hvordan oplever du kravene i uddannelsen? For store % Tilpas % For små % Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Skolen interesserer sig for om jeg fuldfører min uddannelse Vendsyssel SSA 89 Aalb./Him. SSA 89 Aalb/Jam SSA 79 PAU 84 Vendsyssel SSH 78 Aalb/him SSH 86 Aalb/jam SSH 83 Vendsyssel GF 81 Aalb/him GF 83 Aalb/jam GF Udvidet IT Lærerne/underviserne er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen Lærerne/underviserne er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og internettet i undervisningen Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/ skolekammerater, når jeg er i skole Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF

16 Aalb/him GF Aalb/jam GF Hvor tit bruger du computeren til At tage noter i undervisningen Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv. At finde informationer til opgaver? Individuelt arbejde Gruppearbejde Vendsyssel SSA Aalb./Him. SSA Aalb/Jam SSA PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Mobning 9.1. Er du blevet mobbet af en eller flere elever på skolen Nej aldrig Ja, en eller to gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Vendsyssel SSA Aalb/him SSA Aalb/jam SSA PAU Vendsyssel SSH 91 9 Aalb/him SSH Aalb/jam SSH Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF Har du været med til at mobbe andre elever? Nej aldrig Ja, en eller to gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Vendsyssel SSA 96 4 Aalb/him SSA 98 2 Aalb/jam SSA PAU Vendsyssel SSH 96 4 Aalb/him SSH 100 Aalb/jam SSH Vendsyssel GF 95 5 Aalb/him GF 94 6 Aalb/jam GF Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere/ undervisere? Nej aldrig Ja, en eller to gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Vendsyssel SSA 100 Aalb/him SSA 100 Aalb/jam SSA 98 2 PAU Vendsyssel SSH Aalb/him SSH 96 4 Aalb/jam SSH 97 3 Vendsyssel GF Aalb/him GF Aalb/jam GF

17 9.4. Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere/undervisere? Nej aldrig Ja, en eller to gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Vendsyssel SSA 100 Aalb/him SSA 98 2 Aalb/jam SSA 98 2 PAU 97 3 Vendsyssel SSH 96 4 Aalb/him SSH 99 1 Aalb/jam SSH 94 6 Vendsyssel GF 94 6 Aalb/him GF 97 3 Aalb/jam GF Konklusioner: Udfordringer, hvor der skal ske aktion og der defineres ønskede mål: den hjælp eleven får fra skolens administration, målet er at resultaterne ligger mellem information om aflysninger og ændringer, målet er at resultaterne ligger over 70. reaktion overfor elever der ikke følger reglerne, målet er at resultaterne ligger over 80. tilbagemeldinger på elevens indsats, PAU vil være under observation og GF i Aalborg/Himmerland skal have foretaget en action nærmere om undervisningen, målet er at resultaterne som minimum ligger på 75 eller derover PAU er under observation ift. socialt miljø det æstetiske miljø skal forbedres og kræver aktion med det sammen Aalb/Jam SSA er under observation ift. udstyr og materialer PAU skal foretage aktion ift. udstyr og materialer frafald antallet der har overvejet at droppe ud over 15 % vil være under observation PAU er under observation ift. elever der har været med til at mobbe andre elever samt ift. elever der mener at undervisere har mobbet dem Styrker der skal dyrkes og ros der skal gives: SSA-teams meget flotte resultater ift. Undervisere samt socialt miljø Biblioteket har flotte resultater Teams og pædagogiske it-vejledere (med undtagelse af Aalb/Jam SSA og PAU) har flotte resultater under udstyr og materialer 17

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010 Elevtrivselsundersøgelsen november Frederikshavn Handelsskole - EUD Elevtrivselsundersøgelse Spørgsmål : Er du kvinde eller mand? Base Kvinde, Mand, Spørgsmål : Hvor gammel er du? Base Skriv din alder:,

Læs mere

Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder alle 2012 Frekvensanalyse (44 besvarelser svarende til 77,2 %)

Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder alle 2012 Frekvensanalyse (44 besvarelser svarende til 77,2 %) Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder alle 2012 Frekvensanalyse (44 besvarelser svarende til 77,2 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 26 23 24 24 27 23 24 24 23 21

Læs mere

Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder vl-13 december 2013 Frekvensanalyse (21 besvarelser svarende til 84 %)

Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder vl-13 december 2013 Frekvensanalyse (21 besvarelser svarende til 84 %) Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder vl-13 december 2013 Frekvensanalyse (21 besvarelser svarende til 84 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 23,00 24,00 23,00 24,00

Læs mere

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %)

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 20 20 22 19 20 25 20

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 77% (955 besvarelser ud af 1247 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Stamdata Skolen Elevernes egen-evaluering Lærerne Undervisningen Gennemførelse Sociale spørgsmål...

Stamdata Skolen Elevernes egen-evaluering Lærerne Undervisningen Gennemførelse Sociale spørgsmål... Elevtrivselsundersøgelse Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Mobning... Skolens administration... Brug af computer...

Læs mere

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever.

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Side 1 12 er centralt stillet spørgsmål, hvis svar bliver sammenlignet med svar fra 26 andre tekniske skoler. Side 13 50 er Hotel- og Restaurantskolens

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H JMF2-11 februar 2012 Frekvensanalyse (9 besvarelser svarende til 45 %)

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H JMF2-11 februar 2012 Frekvensanalyse (9 besvarelser svarende til 45 %) Resultat elevtrivsel Landmand 2.H JMF2-11 februar 2012 Frekvensanalyse (9 besvarelser svarende til 45 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 20.00 19.00 19.00 25.00 20.00

Læs mere

Resultat elevtrivsel Landbrugsuddannelsen alle 2012 Frekvensanalyse (46 besvarelser svarende til 66,7 %)

Resultat elevtrivsel Landbrugsuddannelsen alle 2012 Frekvensanalyse (46 besvarelser svarende til 66,7 %) Resultat elevtrivsel Landbrugsuddannelsen alle 2012 Frekvensanalyse (46 besvarelser svarende til 66,7 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 20 19 19 25 20 19 20 20 20

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

Resultat elevtrivsel Grundforløb alle december 2013 Frekvensanalyse (102 besvarelser svarende til 74 %)

Resultat elevtrivsel Grundforløb alle december 2013 Frekvensanalyse (102 besvarelser svarende til 74 %) Resultat elevtrivsel Grundforløb alle december 2013 Frekvensanalyse (102 besvarelser svarende til 74 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 33 28 19 19 28 17 23 23 34

Læs mere

Resultat elevtrivsel Agrarøkonom Agrar-15 juni 2015 Frekvensanalyse (17 besvarelser svarende til 85 %)

Resultat elevtrivsel Agrarøkonom Agrar-15 juni 2015 Frekvensanalyse (17 besvarelser svarende til 85 %) Resultat elevtrivsel Agrarøkonom Agrar-15 juni 2015 Frekvensanalyse (17 besvarelser svarende til 85 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2. Alder

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: ikke oplyst (713 besvarelser) Elevtrivsel Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 65% (7 besvarelser ud af 931 mulige) Elevtrivsel Uddannelsescenter Holstebro Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 83% (53 besvarelser ud af 8 mulige) Formål Undersøge elevernes trivsel Resultater bruges i forbindelse med UMV og nye indsatsområder

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD. Der vil blive lavet to identiske versioner af spørgeskemaet, et hvor betegnelsen

Læs mere

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport EUC Nord HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i forhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (123 besvarelser ud af 1529 mulige) Elevtrivsel 1 Tradium Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD)

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 87% (679 besvarelser ud af 779 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 74 81 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2011 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %)

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Stenhus Gymnasium og HF Svarprocent: 81% (1165 besvarelser ud af 1434 mulige) Elevtrivsel 1 Stenhus Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted, HG Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Denne

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Grundforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den enkelte uddannelsesinstitution kan selv bestemme, hvorvidt man ønsker

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (588 besvarelser ud af 653 mulige) Baggrund for valg af skole Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 79%

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (526 besvarelser ud af 7 mulige) Baggrund for valg af skole Skolen har ry for at have et godt socialt miljø 76% Skolen havde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 96% (369 besvarelser ud af 386 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 96% (369 besvarelser ud af 386 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 96% (369 besvarelser ud af 386 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 85 82 84 83 86 [+1]

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Tradium Svarprocent: 87% (114 besvarelser ud af 1264 mulige) Elevtrivsel Tradium Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 72 72 [-2]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 628 besvarelser Socialt miljø 75 75 84 72 83 82 83 9 79 85 Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? Jeg føler mig tryg i min klasse/på

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76%

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76% ETU EUD Hovedforløb / Hold: admsk () / Antal besvarelser: Gennemført:.. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der er nogle få, der er bedre

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Svarprocent: 73% (54 besvarelser ud af 74 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Svarprocent: 73% (54 besvarelser ud af 74 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 Svarprocent: 73% (54 besvarelser ud af 74 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 80 [-5] 83 79 [-7] 82 82 [+1] 83 80 [-9] 82 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. VIA University College. Svarprocent: 92% (158 besvarelser ud af 171 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. VIA University College. Svarprocent: 92% (158 besvarelser ud af 171 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (158 besvarelser ud af 171 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 81 83 [-2] [-2] 78 [-4] 82 86

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 VUC Kolding Svarprocent: 87% (546/631) Elevtrivsel 1 VUC Kolding Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 7 71 Elevtrivsel

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Viden Djurs Svarprocent: % (436 besvarelser ud af 547 mulige) Elevtrivsel Viden Djurs Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. VIA University College. Svarprocent: 76% (192 besvarelser ud af 253 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. VIA University College. Svarprocent: 76% (192 besvarelser ud af 253 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (192 besvarelser ud af 253 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 84 82 85 83 [+3] [-2] 78 [-2] 82 86

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (115 besvarelser ud af 119 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 87 82 86 83 89 [+3] 86 88 [-1] Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle - HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Diakonissestiftelsen. Svarprocent: 85% (112 besvarelser ud af 132 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Diakonissestiftelsen. Svarprocent: 85% (112 besvarelser ud af 132 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (112 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 85 [+1] 82 84 [-2]

Læs mere

Sønderborg Handelsgymnasium Business College Syd. Samlet rapport

Sønderborg Handelsgymnasium Business College Syd. Samlet rapport Elevtrivselstrivselsundersøgelse Sønderborg Handelsgymnasium Business College Syd Samlet rapport Der har deltaget i alt elever ud af mulige. Det giver en fin samlet svarprocent på 8,. Samlet har undersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 16 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (357 besvarelser ud af 374 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 77 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent: 95% (422 besvarelser ud af 444 mulige) Elevtrivsel 100 Bedste resultat for skole Vurdering 40 [+1] 76 [+1] 89 20 0 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan [56] Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 87 83 [-2] 87 83 [-2] 86

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb reduceret udgave Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb. ASPEKT R&D A/S 25-08-20 Obligatorisk

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Campus Bornholm. Svarprocent: 80% (169 besvarelser ud af 210 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Campus Bornholm. Svarprocent: 80% (169 besvarelser ud af 210 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 80% (169 besvarelser ud af 210 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 80 [+2] 82 82 [+3] 83 83 [+2] 86 75

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Varde Handelsskole HG

Varde Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Varde Handelsskole, HG Elevtrivselsundersøgelse 0 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 65% (555 besvarelser ud af 849 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 87 86 82 82 83 83 77 78 Elevtrivsel

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Vejen Business College HG

Vejen Business College HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 214 Vejen Business College HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HG Elevtrivselsundersøgelse 214 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nord. Svarprocent: 81% (819 besvarelser ud af 1010 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nord. Svarprocent: 81% (819 besvarelser ud af 1010 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (819 besvarelser ud af 1010 mulige) Elevtrivsel 83 83 82 [-2] 82 84 83 83 82 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Randers Social- og Sundhedsskole

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Randers Social- og Sundhedsskole December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 67% (280 besvarelser ud af 416 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 82 [-5] 83 82 [-4] 83 80

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nord. Svarprocent: 75% (584 besvarelser ud af 782 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nord. Svarprocent: 75% (584 besvarelser ud af 782 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 75% (584 besvarelser ud af 782 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 83 83 84 [-3] 83 83 [-3]

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne SOPU. Svarprocent: 29% (527 besvarelser ud af 1799 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne SOPU. Svarprocent: 29% (527 besvarelser ud af 1799 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 29% (527 besvarelser ud af 1799 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 78 [-4] 83 [-2] 77 [-5]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 79% (591 besvarelser ud af 746 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 83 [-3] 83 84 83 85 84 80

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Reduceret Hovedforløb Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Elevtrivselsundersøgelser 21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Benchmarkingrapporten

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 75% (515 besvarelser ud af 683 mulige) Elevtrivsel 78 83 79 82 80 83 75 82 Elevtrivsel Jeg trives på skolen Jeg kommer

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 83 83 [-3] [-4] 78 [-4] 83 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne CELF. Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne CELF. Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 69% (506 besvarelser ud af 738 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 82 83 [+2] [+3] 78 78 [+3] 86

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Hotel- og Restaurantskolen

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Hotel- og Restaurantskolen December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 95% (556 besvarelser ud af 584 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 82 83 78 84 86 80 Elevtrivsel

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Selandia - CEU Svarprocent: 73% (1912 besvarelser ud af 2612 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Landsgennemsnit EUD ekskl.

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 75% (452 besvarelser ud af 600 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 75% (452 besvarelser ud af 600 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 75% (452 besvarelser ud af 600 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 84 [-3] 83 84 [-3] 82 84

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Bygholm Landbrugsskole. Svarprocent: 93% (152 besvarelser ud af 164 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Bygholm Landbrugsskole. Svarprocent: 93% (152 besvarelser ud af 164 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 93% (152 besvarelser ud af 164 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 84 82 83 83 [+1] [+5] 78 [-2] 83 86

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 04 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se

Læs mere