Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn"

Transkript

1 Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Generelt om situationen på arbejdsmarkedet Hovedkonklusioner for Resultater af beskæftigelsesindsatsen i...8 A. Centrale målinger...8 Mål Mål Mål B. Øvrige målinger...17 Rettidighed...17 Sygedagpenge...20 Fleksjob og ledighedsydelse...21 Førtidspension...22 Side 2 af 22

3 1. Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd i (RBR) har i henhold til lovgivningen til opgave at følge jobcentrenes resultater og effekter af den lokale beskæftigelsesindsats. Dette udmøntes bl.a. i denne opfølgningsrapport, som Beskæftigelsesregion udarbejder for hvert jobcenter i. Opfølgningsrapporten skal ses som en videreførelse af den dialog med, som blev indledt med startrapporten og det efterfølgende møde med jobcentret. Herudover skal rapporten sikre, at får et opdateret overblik over resultater og effekter af den lokale beskæftigelsesindsats. Dermed kan på et kvalificeret grundlag træffe beslutninger om evt. justeringer af indsatsen. Samtidig er opfølgningsrapporten et værktøj til at formidle resultater og effekter over for andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), politiske udvalg, a-kasser, andre aktører, mv. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Nordfyn sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre 1 og hele. For hver måling er der desuden tilknyttet resultater for hele og udvalgte nabojobcentre. Det fremgår af nedenstående prøvefigur: Jobcentre i klyngen Nabojobcentre Andel i % Esbjerg Helsingør Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Varde Vejen For uddybende målinger henvises til den fælles bilagsrapport, som udarbejdes i tilknytning til denne opfølgningsrapport. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside 1 Sammenlignelige jobcentre: Klynger af jobcentre, der har sammenlignelige rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen. Klyngerne er konstrueret på baggrund af et forskningsprojekt gennemført af SFI og AKF, der afdækkede, hvilke kommuner og jobcentre der kan siges at have samme ramme/strukturelle vilkår (sociale, demografiske, erhvervsmæssige og økonomiske faktorer). Side 3 af 22

4 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet I Beskæftigelsesregionens seneste prognose frem til årsskiftet forventes beskæftigelsen at stige inden for offentlig og privat service. Inden for industri og landbrug mv. forventes den at falde. Tabel 2.1: Ledighedsudviklingen i Nordfyn Antal ledige Ændring Ledighedsprocent jul jul 2008 Antal % jul jul 2008 Nordfyns Ledige i alt ,7 Dagpengemodtagere ,1 2,4 1,3 Kontanthjælpsmodtagere ,0 Ledige i alt ,4 Dagpengemodtagere ,9 2,1 1,1 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Hele landet Ledige i alt ,1 Dagpengemodtagere ,5 2,4 1,4 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Ledighedsprocenten er i forhold til arbejdsstyrken. Bemærk, at aktiverede ikke tæller med i ledighedsopgørelserne. Om end der kan komme svage stigninger i ledigheden på månedsbasis i de sidste måneder af 2008 forventes ledigheden for hele 2008 fortsat at ligge under niveauet for, dvs. på et meget lavt niveau. Denne tendens forventes at fortsætte ind i Yderligere oplysninger om udviklingen på arbejdsmarkedet kan hentes på regionens hjemmeside. For løbende opdatering kan man tilmelde sig regionens nyhedsbrev. På regionens hjemmeside er der også mulighed for at indhente yderligere oplysninger om arbejdsmarkedet i Nordfyns kommuneprofil under debatoplæg. Side 4 af 22

5 Resultatoversigten - Nordfyns Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Samme Gnsn. udvikling i Perioden udvikling i Antal periode klyngen ift. perioden før klyngen ift. året før før perioden før Arbejdskraftreserve i alt Jun % -40% -12% -7% A-dagpenge Jun % -38% -15% -9% Kontant- og starthjælp Jun % -45% -17% -4% Ny chance for alle -- procent procentpoint procent samme mdr -- Andel i beskæftigelse 1. kvt % 6% 41% 24% Selvforsørgelsesgrad 1. kvt % 4% 29% 16% Aktiveringsgrad 1. kvt % 4% 40% 25% Unge under 30 år i alt Jun % -0% -6% -1% A-dagpenge Jun % -21% -15% -3% Kontant- og starthjælp Jun % 7% -6% -0% Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Måneden før Samme måned året før Bedste udvikling i klyngen ift. perioden før Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden før Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) % -8% - - Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner 347-9% -31% - - A-dagpenge - antal berørte personer Jul % -35% -13% -11% Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul % -29% -26% -8% Ikke-arb.markedsparate - fuldtidspersoner Jul % 2% -5% -1% Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Jul % 4% -4% -1% Sygedagpenge - fuldtidspersoner Jul % -19% -20% -12% Antal forløb (26-52 uger) Jun % -13% -13% -4% Antal forløb (over 52 uger) Jun % 97% -15% -4% Revalidering - fuldtidspersoner Jul % -26% -18% -11% Antal berørte personer Jul % -26% -16% -11% Fleksjob - fuldtidspersoner Jul % 70% 2% 0% Påbegyndte forløb Jul % -30% 67% -36% Antal berørte personer Jul % 69% 1% 0% Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Jul % -24% -3% 10% Antal berørte personer Jul % -15% 1% 20% Antal forløb (over 13 uger) Jun % -50% -17% -1% Førtidspension - fuldtidspersoner Aug % -1% -1% -0% Påbegyndte forløb Aug % 13% -78% -19% Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Måneden før (pct. point) Samme måned året før (pct. point) Bedste niveau i klyngen i samme måned Gnsn. niveau i klyngen i samme måned Aktiveringsgrad i alt 35-5% 11% - - A-dagpenge Jul % 13% 39% 33% Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Jul % 7% 55% 38% Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Jul % 1% 50% 28% Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Jul % 5% 100% 98% Jobsamtaler kontant- og starthjælp Jul % 53% 90% 72% Første tilbud - a-dagpenge Jul % 0% 100% 96% Første tilbud - kontant- og starthjælp Jun % -27% 100% 57% Gentagne tilbud - a-dagpenge Jul % 14% 100% 91% Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Jun % -21% 81% 60% Side 5 af 22

6 3. Hovedkonklusioner for Arbejdskraftreserven Dagpengemodtagere: Fra juni til juni 2008 er arbejdskraftreserven reduceret med 79 personer svarende til 38,3 %. Reduktionen er den blandt de laveste i klyngen og ligger også under gennemsnittet på 47,6 % for. Ses der på udviklingen over måneder i perioden, ses det, at der i Nordfyn har været en stigning i arbejdskraftreserven i andet halvår, men i første halvår 2008 er antallet i arbejdskraftreserven faldende. For kontanthjælpsmodtagere er arbejdskraftreserven reduceret med 26 personer, fra 58 til 32 svarende til 44,8 %. Fra juni og frem til juni 2008 har Nordfyn stort set oplevet et konstant fald i antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, dog ses der en lille stigning siden april Ny chance og match 4 og 5 Ny chance målgruppen: Nordfyn ligger højere end i forbindelse med andel i job eller uddannelse og selvforsørgelsesgrad. På aktiveringsgrad ligger Nordfyn lavere end. I klyngen ligger Nordfyn blandt de laveste på alle tre målinger. Nordfyn lever - ligesom de fleste i klyngen - ikke op til målsætningen om en aktiveringsgrad på 40 % Nordfyn har dog på alle mål haft en positiv udvikling fra 3. kvartal 2006 til 2. kvartal Match 4-5: Forholdet mellem antallet i ny chance målgruppen og antallet af personer i matchgruppe 4 og 5 er på 38,8 %, hvilket er et lavere resultat end resultatet for hele. Andelen siger noget om, hvor svær målgruppen er at arbejde med. Unge Blandt de unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har Nordfyn reduceret med 0,6 %, svarende til 1 fuldtidsledig. Denne reduktion er blandt de laveste i klyngen, og lavere end resultatet for hele. Rettidighed og aktiveringsgrad Dagpengemodtagere: Rettidighedsprocenterne for de seneste 6 måneder for dagpengemodtagere er: - Jobsamtaler: 95,2 % - 1. aktiveringstilbud: 74,4 % - Gentagen aktivering: 89,7 % Kontanthjælpsmodtagere: Rettidighedsprocenterne for de seneste 6 måneder for kontanthjælpsmodtagere er: - Jobsamtaler: 79,7 % - 1. aktiveringstilbud: 59,8 % - Gentagen aktivering: 63,5 % Side 6 af 22

7 Sygedagpenge Nordfyn har haft en stigning i de lange forløb på 108,3 % svarende til en stigning på 39 forløb. De mellemlange forløb er steget med 21,2 %. De korte forløb er reduceret med 0,7 %. Samlet set er der sket en stigning på 4,3 % på alle forløbslængder. Fleksjob og ledighedsydelse Nordfyn har haft en stigning i antal fuldtidspersoner i fleksjob på 70,9 % og en reduktion i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse på 25 %. Førtidspension Nordfyn har fra august til august 2008 fået 19 færre fuldtidspersoner på førtidspension fra 1483 til fuldtidspersoner, svarende til 1,3 %. I august 2008 var der 9 påbegyndte forløb. Heraf var de 3 under 40 år. Det svarer til, at 33 % af påbegyndte forløb er med unge under 40 år. Blandt de fuldtidspersoner i Nordfyn er det kun 13,6 %, som er under 40 år. Side 7 af 22

8 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i A. Centrale målinger Mål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Figur 4.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, juni juni 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre Udvikling i % , ,8-41, , Nordfyn Nordfyn (dp) Nordfyn (kthj) Halsnæs Svendborg Kilde: Jobindsats.dk, Dp: Dagpengemodtagere, Kthj: Kontanthjælpsmodtagere Figur 4.1b: Udvikling i arbejdskraftreserve, juni juni 2008, Nordfyn og gns. i klynge, indeks jun. = Indeks jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 Nordfyn dp Klynge dp dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 Nordfyn kont Klynge kont apr-08 maj-08 jun-08 Side 8 af 22

9 Kilde: Jobindsats.dk, Dp: Dagpengemodtagere, Kthj: Kontanthjælpsmodtagere Figur 4.1c: Udvikling i andel af arbejdskraftreserve af antal ledighedsberørte, juni juni 2008, Nordfyn % jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 Nordfyn dp Nordfyn kont Klynge dp Klynge kont Kilde: Jobindsats.dk Bemærkninger: Dagpengemodtagere: Fra juni til juni 2008 er arbejdskraftreserven reduceret med 79 personer svarende til 38,3 %. Reduktionen er den blandt de laveste i klyngen og ligger også under gennemsnittet på 47,6 % for. Ses der på udviklingen over måneder i perioden, ses det, at der i Nordfyn har været en stigning i arbejdskraftreserven i andet halvår, men i første halvår 2008 er antallet i arbejdskraftreserven faldende. Klyngen har haft en nogenlunde tilsvarende udvikling. Andelen af arbejdskraftreserven af ledighedsberørte har været faldende i, men stigende i Samlet set ligger andelen nu lavere end for et år siden. - I juni 2008 var størstedelen af arbejdskraftreserven kvinder (61 % i Nordfyn, 61 % i, gennemsnittet i klyngen, 68 %) % af personerne i arbejdskraftreserven er over 39 år (61 % i ). - Nordfyn har reduceret arbejdskraftreserven for unge under 30 år med 49 %, hvor gennemsnittet for klyngen er 30 % og 48 %. - Størstedelen af arbejdskraftreserven for dagpengemodtagerne er match 1 og 2 (henholdsvis 45 % og 47 %). - 3F har det største antal ledige i arbejdskraftreserven (45). Dernæst har HKs A- kasse 21 personer, der tilhører arbejdskraftreserven. Disse a-kasser har en andel af ledighedsberørte i arbejdskraftreserven på hhv. 36 % og 53 %. - Der er i arbejdskraftreserven personer der kan tage arbejde inden for mangelområder. Fx har 18 personer jobmål som pædagogmedhjælper, 16 som Side 9 af 22

10 butiksmedhjælper, 11 personer har jobmål som fabriksarbejder, og 10 som rengøringsassistent. Nordfyn har i juli 2008 en meget høj rettidighed for dagpengemodtagere. Set igennem de seneste 6 måneder har Nordfyn en pæn og stigende rettidighed. Aktiveringsgrad i Nordfyn er blandt de højeste i klyngen og det ses at aktiveringsgraden er stigende for hver måned igennem de seneste 6 måneder med juli som eneste undtagelse. En høj aktiveringsgrad og høj rettidighed kan medvirke til at skabe yderligere resultater. Kontanthjælpsmodtagere: For kontanthjælpsmodtagere er arbejdskraftreserven reduceret med 26 personer, fra 58 til 32 svarende til 44,8 %. Fra juni og frem til juni 2008 har Nordfyn stort set oplevet et konstant fald i antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, dog ses der en lille stigning siden april I samme periode har andelen af arbejdskraftreserven af antal ledighedsberørte været faldende, fra marts 2008 og frem til juni 2008 er denne er dog steget markant % af personerne i arbejdskraftreserven er kvinder. Godt 54 % af de ledighedsberørte kvinder kommer i arbejdskraftreserven mod godt 35 % af de ledighedsberørte mænd. - Der er blevet 2 mænd og 24 kvinder færre i arbejdskraftreserven % af personerne i arbejdskraftreserven er under 30 år. Aldersgruppen er reduceret med 39 %. - Der er sket en reduktion på 100 % af personer i arbejdskraftreserven af ikke-vestlig herkomst. - For de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere der sket reduktioner i alle matchgrupper. Nordfyns aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere er blandt de højere i klyngen. I forhold til rettidighed ligger Nordfyn omkring midten af klyngen. En fastholdelse af kontakten til kontanthjælpsmodtagerne, samt en generel højere rettidighed på aktiveringstilbud kan medvirke til at skabe resultater for gruppen. Side 10 af 22

11 Mål 2: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle Figur 4.2a: Andel af ny chance målgruppen i job eller uddannelse, 2. kvt. 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre Kampagnemål ,5 18, Nordfyn Andel i % Halsnæs Svendborg 3. kvt kvt kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt kvt 2008 Nordfyn 4,0 17,5 13,9 14,5 17,4 22,9 20,3 20,5 Antal personer i job/udd Antal personer i målgrp Side 11 af 22

12 Figur 4.2b: Selvforsørgelsesgrad for ny chance målgruppen, 2. kvt. 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre 35 Kampagnemål Andel i % ,5 13, Nordfyn Halsnæs Svendborg 3. kvt kvt kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt kvt 2008 Nordfyn 3,1 7,7 10,5 11,4 12,0 13,6 14,4 15,5 Antal uger i selvforsørg Antal uger i målgrp Side 12 af 22

13 Figur 4.2c: Aktiveringsgrad for ny chance målgruppen, 2. kvt. 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre Kampagnemål Andel i % ,3 24, Nordfyn Halsnæs Svendborg 3. kvt kvt kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt kvt 2008 Nordfyn 5,9 9,5 14,1 17,5 16,2 17,4 17,8 18,3 Antal uger i aktivering Antal uger i målgrp Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Side 13 af 22

14 Figur 4.2d: Andele af ny chance målgruppen (2. kvt. 2008) i f.t. antal personer i match 4-5 (), Nordfyn, klynge og nabojobcentre 70 Andel i % ,3 49, Nordfyn Halsnæs Svendborg Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Bemærkninger: Ny chance målgruppen: Nordfyn ligger højere end i forbindelse med andel i job eller uddannelse og selvforsørgelsesgrad. På aktiveringsgrad ligger Nordfyn lavere end. I klyngen ligger Nordfyn blandt de laveste på alle tre målinger. Nordfyn lever - ligesom de fleste i klyngen - ikke op til målsætningen om en aktiveringsgrad på 40 % Nordfyn har dog på alle mål haft en positiv udvikling fra 3. kvartal 2006 til 2. kvartal Match 4-5: Forholdet mellem antallet i ny chance målgruppen og antallet af personer i matchgruppe 4 og 5 er på 38,8 %, hvilket er et lavere resultat end resultatet for hele. Andelen siger noget om, hvor svær målgruppen er at arbejde med. Fra 2. kvt. til 2. kvt er der sket en stigning i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fra 225 personer til 238 personer, svarende til 5,8 %. Der er fire jobcentre i klyngen, der har haft en anderledes udvikling idet de har reduceret antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. I de øvrige jobcentre i klyngen er antallet steget. har haft en reduktion på 4,7 %. Side 14 af 22

15 Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Figur 4.5a: Reduktion i antal helårspersoner år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge, juni juni 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre. Udvikling i % ,6 Nordfyn -22,7 Nordfyn (dp) 6,3 Nordfyn (kthj) Frederiksværk- -10,5 Svendborg Figur 4.5b: Udvikling i antal helårspersoner år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge, juni juni 2008, indeks jun. = Indeks jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 Nordfyn dp Klynge dp dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 Nordfyn kont Klynge kont maj-08 jun-08 Side 15 af 22

16 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Dp: Dagpengemodtagere, Kont: Kontanthjælpsmodtagere Bemærkninger: Blandt de unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har Nordfyn reduceret med 0,6 %, svarende til 1 fuldtidsledig. Denne reduktion er blandt de laveste i klyngen, og lavere end resultatet for hele. Dagpengemodtagere: De unge dagpengemodtagere er blevet reduceret med 10 personer, svarende til 22,7 %. Denne reduktion er blandt de lavere i klyngen. Der er næsten lige mange mænd og kvinder blandt de unge på dagpenge. Det er kvinderne, der har haft den største reduktion i perioden på 25 %. Hovedparten er match 1 med 50 %. Kontanthjælpsmodtagere: Kontanthjælpsmodtagerne er blevet øget med 8 fuldtidsledige. Dette svarer til 6,3 %. Blandt de øvrige i klyngen har fem jobcentre en reduktion i antal unge fuldtidsledige kontanthjælpsmodtagere, de øvrige jobcentre har ligesom Nordfyn stigninger i antallet af unge fuldtidsledige. Nordfyns stigning er den 5. højeste i klyngen. Størstedelen af de unge kontanthjælpsmodtagere er kvinder, 57 %. De ikkearbejdsmarkedsparate fylder en stor andel af de unge i jobcenter Nordfyn, nemlig 74 %. De ikke-arbejdsmarkedsparate i Nordfyn er steget med 39 %, mens antallet af arbejdsmarkedsparate af reduceret med 35 %.. I generelt har der været en lille stigning i de ikke-arbejdsmarkedsparate og et fald i de arbejdsmarkedsparate. Antallet af kontanthjælpsmodtagere under 25 år er steget med 13,7 % svarende til 10 personer, mens antallet af årige er reduceret med 16 % svarende til 8 personer. Side 16 af 22

17 B. Øvrige målinger Rettidighed Figur 4.6a: Rettidighed: jobsamtaler, dagpengemodtagere (juli 2008) og kontanthjælpsmodtagere (juli 2008), Nordfyn, klynge og nabojobcentre Tabel 4.1: Kontanthjælp: Jobsamtaler til tiden fordelt på arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate, juli 2008, Nordfyn og Andel i % , , ,5 81,3 Nordfyn/Fanø Antal Andel Arbejdsmarkedsparate 8 61,5 Ikke-arbejdsmarkedsparate 73 93,6 Antal Andel Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate ,4 Nordfyn Halsnæs Svendborg Dagpenge Kontanthjælp Figur 4.6b: Rettidighed: 1. tilbud, dagpengemodtagere (juli 2008) og kontanthjælpsmodtagere (juni 2008), Nordfyn, klynge og nabojobcentre Andel i % ,4 59,8 Nordfyn Halsnæs Svendborg 86,8 62,1 Tabel 4.2: Kontanthjælp: 1. tilbud til tiden fordelt på arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate, juni 2008, Nordfyn og Nordfyn/Fanø Antal Andel Arbejdsmarkedsparate 2 50,0 Ikke-arbejdsmarkedsparate 2 33,3 Antal Andel Arbejdsmarkedsparate ,9 Ikke-arbejdsmarkedsparate ,1 Dagpenge Kontanthjælp Side 17 af 22

18 Figur 4.6c: Rettidighed: gentagne tilbud, dagpengemodtagere (juli 2008) og kontanthjælpsmodtagere (juni 2008), Nordfyn, klynge og nabojobcentre Tabel 4.2: Kontanthjælp: Gentagne tilbud til tiden fordelt på arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate, juni 2008, Nordfyn og Andel i % , , ,3 62,8 Nordfyn/Fanø Antal Andel Arbejdsmarkedsparate 1 50,0 Ikke-arbejdsmarkedsparate 8 72,7 Antal Andel Arbejdsmarkedsparate ,8 Ikke-arbejdsmarkedsparate ,1 Nordfyn Halsnæs Svendborg Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Rettidighedsopgørelserne for første og gentagen aktivering for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Bemærkninger: Dagpengemodtagere: Rettidighedsprocenterne for de seneste 6 måneder for dagpengemodtagere er: - Jobsamtaler: 95,2 % - 1. aktiveringstilbud: 74,4 % - Gentagen aktivering: 89,7 % Kontanthjælpsmodtagere: Rettidighedsprocenterne for de seneste 6 måneder for kontanthjælpsmodtagere er: - Jobsamtaler: 79,7 % - 1. aktiveringstilbud: 59,8 % - Gentagen aktivering: 63,5 % For aktiveringstilbuddene er der en del fritagne, som skal tages højde for i rettidighedsmålingerne. Det anses derfor for fuld rettidighed, når arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har modtaget 80 % af tilbuddene til tiden og ikke-arbejdsmarkedsparate har modtaget 75 % af tilbuddene til tiden. Nordfyn har på den baggrund et yderligere potentiale i forhold til rettidigheden for aktiveringstilbuddene. Nordfyns resultater er generelt lavere i forhold til. Nordfyn ligger dog bedre på jobsamtaler og gentagne tilbud begge for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Side 18 af 22

19 Set over måneder er der store variationer i rettidigheden, både for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For dagpengemodtagere ser udviklingen ud til generelt at gå mod et højere niveau af rettidighed. For kontanthjælpsmodtagere er udviklingen mere svingende. Et højt aktiveringsomfang, hyppig kontakt og indsats til tiden kan medvirke til at skabe yderligere resultater. Side 19 af 22

20 Sygedagpenge Figur 4.8a: Udvikling i sygedagpengeforløb, april og 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre Udvikling i % , ,3 21,2 21,5 10,3 0,2 Nordfyn Halsnæs Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 0-26 uger uger Over 52 uger Bemærkninger: Nordfyn har haft en stigning i de lange forløb på 108,3 % svarende til en stigning på 39 forløb. De mellemlange forløb er steget med 21,2 %. De korte forløb er reduceret med 0,7 %. Samlet set er der sket en stigning på 4,3 % på alle forløbslængder. I forhold til klyngen ligger Nordfyns samlede udviklingen omkring midten. Stigningen er mindre end for hele. I fire jobcentre i klyngen er antallet af sygedagpengeforløb samlet set reduceret. For enkelte jobcentre ser det ud til, at indsatsen har båret frugt over alle forløbslængderne på sygedagpengeområdet og ikke kun på nogle af forløbslængderne. Flere jobcentre har de største stigninger i antallet af lange forløb. Nordfyn ligger omkring midten i af klyngen i benyttelsen af delvise raskmeldinger. I Nordfyn har både mænd og kvinder haft en reduktion i antallet af forløb mellem 0 og 26 uger, og mindre stigninger i forløb over 27 uger samlet set. Kvinderne har øget antal forløb med 4,1 % og mændene med 3,1 %. Især de unge under 30 år har øget antal forløb med 103,6 %, ligeledes personer over 60 år, hvis antal forløb er øget med 63,6 %. Antallet forløb blandt personer af ikke-vestlig herkomst er øget med 83,3 % Svendborg Side 20 af 22

21 Fleksjob og ledighedsydelse Figur 4.9a: Ændring i antal fuldtidsdeltagere i fleksjob og ledighedsydelse, juli juli 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre Figur 4.9b: Udvikling i ledighedsprocent, juli juli 2008, Nordfyn, klynge og Udvikling i % , ,0 15,6-6,3 % Nordfyn Halsnæs Svendborg jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 Fleksjob Ledighedsydelse Nordfyn Klynge Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Ledighedsprocenten viser hvor stor en andel fuldtidspersoner på ledighedsydelse udgør af det samlede antal fuldtidspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse. Bemærkninger: Nordfyn har haft en stigning i antal fuldtidspersoner i fleksjob på 70,9 % og en reduktion i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse på 25 %. Antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 78 fra 110 til 188 fuldtidspersoner. Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er faldet med 19 fra 76 til 57 fuldtidspersoner. Nordfyns ledighedsprocent er i samme periode faldet fra 40,9 % til 23,3 %. 64,9 % af fuldtidspersoner på ledighedsydelse og 63,8 % af fuldtidspersoner i fleksjob er kvinder, og det er først og fremmest blandt kvinderne, der er kommet nye fleksjob (63 % af de fleksjob der er kommet til, er tildelt kvinder.) Side 21 af 22

22 Førtidspension Figur 5.1: Ændring i antal fuldtidspersoner på førtidspension, august august 2008 Nordfyn, klynge og nabojobcentre 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 1,9% 0,0% -2,0% -1,3% -4,0% -6,0% Nordfyns Halsnæs Sv.borg/Langel./Ærø Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Bemærkninger: Nordfyn har fra august til august 2008 fået 19 færre fuldtidspersoner på førtidspension fra 1483 til fuldtidspersoner, svarende til 1,3 %. I august 2008 var der 9 påbegyndte forløb. Heraf var de 3 under 40 år. Det svarer til, at 33 % af påbegyndte forløb er med unge under 40 år. Blandt de fuldtidspersoner i Nordfyn er det kun 13,6 %, som er under 40 år. Der er en lille overvægt af kvinder blandt førtidspensionisterne, 57,6 %, og 1,8 % af førtidspensionisterne er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Denne gruppe udgør 1,5 % af arbejdsstyrken i Nordfyn. Side 22 af 22

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 4/2011 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere