STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014"

Transkript

1 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf brhs@ams.dk -

2 Samlet overblik over ministermålene Status på ministermål i Sorø Kommune Udvikling maj maj. Ministermål 2 maj. 213 maj. 214 Lokalt mål dec personer personer () --- Tilgang til førtidspension¹ 72, 34, -52,8 38 (-56,) Ministermål 3 apr. 213 apr. 214 Udvikling apr apr. 214 Lokalt mål dec personer personer () --- langtidsledige personer (-18,) Udvikling Ministermål 4 13 Jan-dec 12 - Jandec Lokalt mål dec. 214 Jan-dec 12 Jan-dec personer personer () --- Samarbejdsgrad med virksomhederne 39,5 37, (16,) Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 214 for Sorø Kommune og egne beregninger. 1. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år Note: Måltallet i () viser udviklingen fra , såfremt målet nås.

3 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1 Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Sorø Kommune opgjort efter ydelse Udvikling apr apr. 214, apr. 214, apr. 213 apr. 214 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Dagpengemodtagere , -21,1-17,8 2,5 2,6 2,6 Kontanthjælpsmodtagere² ,9,8 -,7 2,7 2,6 3,3 Jobparate ,8,7 1, Aktivitetsparate ,7 1,8 2,2 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,2 1,3 1,1 Åbenlyst uddannelsesparate ,1,1,1 Uddannelsesparate ,1,4,4 Aktivitetsparate ,9,7,6 Revalidender og forrevalidender ,9-4, -1,9,4,3,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,7-9,2-9,8 2, 2,1 1,8 Personer i resourceforløb , 1622,8 2261,9,2,1,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ ,7 25,7 26,8,2,2,2 Midlertidige ydelse i alt ,1-7,4 5,6 9,2 9,1 9,3 Ledighedsydelsesmodtagere ,1-12,7-3,7,5,5,4 Personer i fleksjob ,9 8,9 5,6 1,6 1,9 1,1 Førtidspensionister , -4,1-5,5 7,6 6,5 5,4 Permanente ydelser i alt ,2-3,8 9,7 8,9 6,9 Ydelser i alt ,5-4,9-5,5 18,8 18,1 16,2 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. Andel af befolkning4 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i april 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. let af kontant- og i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra marts Befolkningstal er fra 2kvt214 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Tabel 2 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Sorø Kommune opgjort efter ydelse Udvikling apr apr. 214, Andel af befolkningen4 apr. 214, apr. 213 apr. 214 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Dagpengemodtagere , -11,6-13,4 2,8 4, 3,9 Kontanthjælpsmodtagere² ,6 9,8 5,9 19,4 9,8 1,2 Jobparate ,3 1,8 2,4 Aktivitetsparate ,7 7,6 7,3 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,3 1,9 Åbenlyst uddannelsesparate ,3,3,2 Uddannelsesparate ,1,8,7 Aktivitetsparate , 1,2 1, Revalidender og forrevalidender 2 4 1, -8,1-52,6,6,3,1 Sygedagpengemodtagere¹ ,3-19,8-16,8 1,2 2,1 1,8 Personer i resourceforløb ,5 321,,3,3,2 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ 1 1, 29,7 35,3,1,6,5 Midlertidige ydelser i alt ,9 2,2 -,6 25,9 19,3 18,6 Ledighedsydelsesmodtagere 4 6 5, -7,6 1,8,9,7,3 Personer i fleksjob 2 2, 15,9 8,5,3 1,2,5 Førtidspensionister ,9-1,2-2,5 9,9 12, 8,1 Permanente ydelser i alt 75 75, -,3-1,8 11,1 13,8 8,9 Ydelser i alt ,6 1,1-1, 37, 33,2 27,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i april 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. let af kontant- og i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra marts Befolkningstal er fra 2kvt214 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Figur 1 Udvikling i bruttoledighed i Sorø Kommune, januar 28 - april 214 Personer ledige (netto) aktiverede 1.2 Personer Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 3 bruttoledige i Sorø Kommune opgjort efter ydelse Udvikling apr apr. 214, Ledighedsprocent¹ apr. 214 apr. 213 apr. 214 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Dagpengemodtagere ,4-17,7-14,3 3,9 3,4 4,4 Kontanthjælpsmodtagere (jobparate)² ,2-13,1 I alt ,2-14,9-13,9 4,8 4,7 5,2 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 213. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. 2. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddanneleseshjælp (åbenlyst uddannelseparate), særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Tabel 4 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl Udvikling Andel af apr apr. arbejdsstyrken¹ 214, apr. 213 apr. 214 apr. 214, Sorø ,2 79,2 Klyngen ,4 79,2 Østdanmark ,3 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. Tabel 5 Befolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 213 Befolkningen, Arbejdsstyrken, Højest fuldførte uddannelse Sorø Klyngen Østdanmark Sorø Klyngen Østdanmark Grundskole 3,5 26,8 25, 22,6 2,5 18,8 Gymnasieluddannelse 5,9 1,1 1,8 5,5 9,4 1,6 Erhvervsuddannelse 37,5 32,2 28,1 42,2 35,9 3,9 Kort videregående uddannelse 4,4 4,8 4,5 5, 5,7 5,2 Mellemlang videregående uddannelse¹ 13,6 15,1 15,8 15,7 17,3 18, Lang videregående uddannelse² 5,8 6,8 1,7 7,3 8,5 13,2 Uoplyst 2,4 4,2 5,2 1,7 2,8 3,3 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser

4 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2 Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, april 214 A-Dagpenge Udd.hjælp - Udd.parat Udd.hjælp - Åbenlys Udd.hjælp - aktivitetsparat Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Kontanthjælp ,4 12,4 11,3 14,1 14,7 12,1 1,4 11,3 9,3 1,2 9, Note: Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra marts 214. Tabel 6 Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i Sorø Kommune opgjort efter ydelse Udvikling apr apr. 214, apr. 213 apr. 214 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Dagpengemodtagere ,7-12,5-8,4 2,6 2,5 2,4 Kontanthjælpsmodtagere² ,8-8,9-1 1,8,7,7 Jobparate ,3,2,2 Aktivitetsparate ,3,4,4 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,2 4,4 4,1 Åbenlyst uddannelsesparate ,6,4,3 Uddannelsesparate ,6 1,4 1,4 Aktivitetsparate , 2,5 2,3 Revalidender og forrevalidender , -11,1-13,4,2,4,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,3-8,1-12,9,9,8,6 Personer i resourceforløb , 346,,2,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ 1 3 2, 52,9 74,7,1,1,1 Midlertidige ydelse i alt ,7-9,1-9,9 1,9 8,9 8,1 Ledighedsydelsesmodtagere 1-1, -14,2-19,,,1, Personer i fleksjob 5 7 4, 9,2 1,2,2,2,1 Førtidspensionister , -8,2-7, 1,2 1,1,9 Permanente ydelser i alt , -6,7-6,3 1,4 1,4 1, Ydelser i alt ,2-8,8-9,5 12,3 1,2 9,1 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. Andel af befolkningen4 apr. 214, 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i april 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. let af kontant- og i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra marts Befolkningstal er fra 2kvt14 og er alle årige. Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Sorø Kommune opgjort efter ydelse apr. 213 apr. 214 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Dagpengemodtagere ,6-15,6-1,9 1,6 1,4 1,2 Kontanthjælpsmodtagere² ,2-9,1-1,2,4,4 Jobparate ,1,1,1 Aktivitetsparate ,9,2,2 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,2 4,3 4,2 Åbenlyst uddannelsesparate ,6,5,4 Uddannelsesparate ,7 Aktivitetsparate ,9 2,3 2,2 Revalidender og forrevalidender 2 1-5, -14,6-19,3,,2,1 Sygedagpengemodtagere¹ , -13,4-12,3,3,4,4 Personer i resourceforløb 1-47, 42,,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ 1-55,8 69,1,,, Midlertidige ydelse i alt ,5 - -1,3 8,4 6,8 6,4 Ledighedsydelsesmodtagere - -21,8-24,5,,, Personer i fleksjob 1 2 1, 1,9-2,9,1,1, Førtidspensionister ,5-11,9 -,9,7,7 Permanente ydelser i alt , -11,3-1,6 1,,8,7 Ydelser i alt ,1-1,6-1,3 9,4 7,6 7,1 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. Udvikling apr apr. 214, Andel af befolkningen4 apr. 214, 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i april 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. let af kontant- og i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra marts Befolkningstal er fra 2kvt14 og er alle årige. Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Sorø Kommune opgjort efter ydelse Udvikling apr apr. 214, apr. 213 apr. 214 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Dagpengemodtagere ,7 - -7,1 5,1 4,8 4,3 Kontanthjælpsmodtagere² ,4-8,6-13, 3,7 1,3 1,2 Jobparate ,9,3,4 Aktivitetsparate ,3,8,6 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,2 4,6 4, Åbenlyst uddannelsesparate ,4,3,2 Uddannelsesparate ,5 1,2 1,2 Aktivitetsparate ,4 3, 2,5 Revalidender og forrevalidender ,7-7,9-7,8,5,6,3 Sygedagpengemodtagere¹ ,7-4,7-13,1 2,4 1,1 Personer i resourceforløb 5-24, 2966,7,5,1,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ 1 2 1, 51,8 76,5,2,2,2 Midlertidige ydelse i alt ,1-7,7-9,5 17,6 13, 11,2 Ledighedsydelsesmodtagere 1-1, -12,2-17,5,,2,1 Personer i fleksjob , 11,6 13,2,5,4,2 Førtidspensionister ,3-5,3-3,6 1,9 1,9 1,3 Permanente ydelser i alt ,6-3,6-2,7 2,3 2,6 1,6 Ydelser i alt ,8-7, -8,7 19,9 15,6 12,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. Andel af befolkningen4 apr. 214, 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i april 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. let af kontant- og i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra marts Befolkningstal er fra 2kvt14 og er alle årige.

5 Tabel 9 Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, april 214 Sorø Klyngen Østdanmark Andel, Andel, fuldtidspersoner Dagpengemodtagere 11 2,8 24,9 25,9 Kontanthjælpsmodtagere 73 15,1 6,7 7,3 Jobparate 13 2,7 1,7 2,3 Aktivitetsparate 5 1,3 4,2 4, Uddannelseshjælpsmodtagere 27 42,7 42,6 45,1 Åbenlyst uddannelsesparate 22 4,5 4, 3,5 Uddannelsesparate 24 4,9 13,6 15,7 Aktivitetsparate 16 33, 24,5 25,4 Revalidender og forrevalidender 6 1,2 3,4 2,3 Sygedagpengemodtagere 35 7,2 7,5 6,9 Personer i ressourceforløb 6 1,2,5,4 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere 3,6,9,9 Midlertidige ydelse i alt ,9 86,6 88,8 Ledighedsydelsesmodtagere,,9,5 Personer i fleksjob 7 1,4 1,7 1, Førtidspensionister 47 9,7 1,8 9,7 Permanente ydelser i alt 54 11,1 13,4 11,2 Ydelser i alt 485 1, 1, 1, Note: Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra marts 214. Figur 3 Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 212 = 1) Index Sorø Klyngen Østdanmark 14 Index Note: Ydelserne ressourceforløb og særlig uddannelsesydelse er inkluderet fra januar 213. Der er dog kun data for særlig uddannelsesydelse frem til og med marts 214.

6 Personer på førtidspension Figur 4 Andel førtidspensionister (fuldtidspersoner) ift. befolkningen (16-64 år), maj 214 8, 7,6 7,2 7,3 6,8 7, 8, 7, 6, 5,7 5,4 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Befolkningstal er fra 2kvt214. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Tabel 1 Førtidspensionister i Sorø Kommune fordelt på alder Alder maj. 213 maj. 214 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Under 4 år ,3-8,2-8,6 2,5 2,2 4 år og derover ,8-3,7-4,7 1,8 1,7 9,1 I alt ,2-4,4-5,3 7,6 6,8 5,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 11 Tilgangen til førtidspension¹ i Sorø Kommune Udvikling maj maj. 214, Andel af befolkningen¹ maj. 214, 1. Befolkningstal er fra 2kvt214. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. personer Udvikling maj maj. 214, Andel af befolkningen³ Alder maj. 214, maj. 213 maj. 214 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Under 2 år 3-1, -48,2-39,3,,12, år 16-1, -95,3-85,9,,1,2 4 år og derover , -57,9-6,5,25,22,18 I alt² ,8-63,5-64,8,19,14,11 Kommunens mål for tilgangen til førtidspension er 38 personer i december 214 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 2. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 3. Befolkningstal er fra 2kvt214. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år Figur 5 Udvikling i tilgangen til førtidspension i Sorø Kommune, jan maj. 214¹ Personer 4 år og derover under 4 år alder ukendt 12 Personer Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. Figur 6 Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 212 = 1) 12 Index Sorø Klyngen Østdanmark Index

7 Tabel 12 Fuldtidspersoner i ressourceforløb i Sorø Kommune Ydelseskategori apr. 13 apr. 14 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Ressourceforløb 1, 3, 29, 275, 2261,9,2,1,1 Udvikling apr apr. 214, Andel af befolkningen¹ apr. 214, Tabel 13 Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob i Sorø Kommune Ydelseskategori apr. 213 apr. 214 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Fleksjob ,9 9,9 5,6 1,6 1,9 1,1 Heraf ny ordning ,1 7, 518,3,4,4,2 Ledighedsydelse ,1-12,5-3,7,5,5,4 I alt ,8 4,8 3,1 2,1 2,4 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Udvikling apr apr. 214, 1. Befolkningstal er fra 2kvt214 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Andel af befolkningen¹ apr. 214, Tabel 14 Tilgangen¹ til ledighedsydelse og fleksjob i Sorø Kommune Ydelseskategori personer apr-13 apr-14 Sorø Klyngen Østdanmark Fleksjob 14, 11, -21,4-45,4-51,1 Ledighedsydelse 3, 3,, 5,1,7 I alt 44, 41, -6,8-12,7-17,7 Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og egne beregninger Udvikling apr apr. 214, 1. Tilgangen til ydelserne i den valgte måned viser tilgangen til ydelserne indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Figur 7 Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, april 214 3,5 3,2 3,5 3, 2,5 2,7 2,7 2,8 2,7 2,8 2,5 2,9 2,4 3, 2,5 2, 2, 1, 1,,5,5,, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 15 Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, marts 214 Varighed af forløb Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Under 26 uger ,1 66,8 68,4-5,1 6,2-1,9 Over 26 uger ,9 33,2 31,6-35,5-9,2-12,9 heraf over 52 uger ,1 13, 12,4-64,7-7,2-17,4 I alt , 1, 1, -16,5,5-5,7 forløb Andel forløb, Udvikling i antal forløb, Tabel 16 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel () og antal forløb Andel () og antal forløb Udvikling i andel (-point) og antal () mar. 213 mar. 214 mar mar. 214 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Andel forløb forløb 64,4 6,6 66,5 68,5 66, 73,6 4,1 5,4 7, ,3-26,8-15,2

8 Langtidsledighed Figur 8 Andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), april 214 3,5 A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobparate) 3,3 3,5 3, 2,7 3, 2,5 1,8 2,5 2, 1, 1,4,6 1,7 1,7,9 1,8 1, 1,3,7,8 1,4,7 1,9 1,1 1,4 1,7,9,8 1,4,7 1,7,9 2, 1,,5,8 1,,7,8,6,7,8,9,7,7,7,8,5,, Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddannelseshjælp (åbenlyst uddannelsesparate), særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Tabel 17 Langtidsledighed i Sorø Kommune opgjort efter ydelse apr-13 apr-14 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Dagpengemodtagere ,4-18,4-18,9,8,8 1, Kontanthjælpsmodtagere (jobparate) ,2 1,6 -,4,7,7,9 I alt ,5-9,8 1,3 1,4 1,7 Kommunens mål for langtidsledighed er 198 personer i december 214 Figur 9 Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Sorø Kommune, januar 28 - april 214 Udvikling apr apr. 214, 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 213. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Langtidsledighedsprocent¹, apr. 214 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddannelseshjælp (åbenlyst uddannelsesparate), særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Personer Langtidsledige dagpengemodtagere Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere 3 Personer Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddannelseshjælp (åbenlyst uddannelsesparate), særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Figur 1 Udviklingen i antal langtidsledige og øvrige bruttoledige i Sorø Kommune, januar 28 - april 214 Personer Langtidsledige¹ Øvrige bruttoledige² Andel langtidsledige³ Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 af tiden inden for det seneste år. 2. bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 3. Langtidsledige ift. alle bruttoledige Figur 11 Udviklingen i langtidsledighed og bruttoledighed, indekseret (jan. 212 = 1) Sorø Klyngen Østdanmark Sorø (bruttoledighed) Index 12 Index Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 af tiden inden for det seneste år.

9 Tabel 18 Forsikrede langtidsledige (brutto) i Sorø Kommune fordelt på a-kassegrupper og a-kasser personer Udvikling apr apr. 214, Langtidsledighedsprocent1 apr. 214 apr-13 apr-14 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Forsikrede i alt Selvstændige DANA ASE ,4-19,1-18,9,8,9 1, ,9-26,9-16,9,3,7,9 - -6,9-44,9,,5 1, ,9-14,9-6,7,4,7,9 Akademikere Akademikere (AAK) Økonomer (CA) Journalistik, Kommunikation og Sprog Magistre (MA) ,6-13,5,9 1, 1, ,8-16,7,9,8,8 - -,6-5,4, 1,1 1, ,1-1,8, 1, ,3-13,2 1,6 1,4 Funktionærer og tjenestemænd Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) Danske Sundhedsorganisationer (DSA) Lærere (DLF-A) Socialpædagoger (SLA) Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 3-1, -12,2-16,1,,4, ,2-14,7,,4, , -14,3,,1, , -41,8,,2, ,3-15,8,,3,5 3-1, 4,6-8,4,,7,8 Fag og Arbejde (FOA+PMF) Handels- og Kontorfunktionærer (HK) Ledere og tekniske funktionærer Business Min akasse Funktionærer og Servicefag Ledere Teknikere ,5-27,2-22,2,9,7, ,7-24,4-22,5 1,2 1,1 1, ,7-21,8-2,5,3,6 1, , -27,1 2,9 2,4,5 1, 3-1, 4,2 1,8,,7 1, - -48, -11,2,,4 1,2 4-1, -21,3-4,3,,5, ,7-1,1, 1,1 1,8 Industri og byggefagene Byggefagenes a-kasse El-faget Metalarbejdere Faglig Fælles a-kasse (3F) Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) ,9-26,8-27,7,8 1,1 1,4-73,9-23,3,,8 1,1 -, -18,5,,2,5 5-1, -34,1-26,3,,7 1, ,3-28,9-27,3 1,2 1,3 1,6 3-1, 17,5-51,, 1, 1,1 Øvrige det Faglige Hus Frie Funktionærer (FFA) Kristelig a-kasse ,1-17,1-2,3 1, 1, 1,3 7 7, -13,8-15,2 1,2 1,1 1, ,1-32,7,,7 1, ,5-18,4-21,1,9 1,1 1,3 Kilde:Jobindats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 af tiden inden for det seneste år. 1. Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive Tabel 19 Andel langtidsledige ift. alle ledige april 214 Udvikling apr apr. 214, Sorø Klyngen Østdanmark Sorø Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere 18,3 2,5 21,4,4 -,3-1,2 Kontanthjælpsmodtagere (jobparate) 43,5 5, 52,7 5,6 1,6 9,4 I alt 26, 28,7 3 2,3 2,9 2, Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddannelseshjælp (åbenlyst uddannelsesparate, særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. Andelene er udregnet ift. den pågældende ydelsesgruppe. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksempelvis er 18,3 af dagpengemodtagerene i Sorø, der er langtidsledige.

10 Virksomhedsrettet indsats Tabel 2 Andel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 1. kvt 214 Sorø Klyngen aktiverede fuldtids-personer i alt¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksom-heds-praktik Nytte-indsats Delvis raskmelding aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Delvis Offentlig løntilskuheds-praktiindsats Virksom- Nytte- raskmelding --- procent procent --- A-dagpengemodtagere 114 7, 24,6 24, ,6 21,8 2,1 Jobparate 33 18,2 24,2 33,3 3, ,1 18,4 33,2 kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate 7 4,3, 21,4, ,6 1,8 29,4, kontanthjælpsmodtagere Åbenlyst uddannelsesparate 4,, 25, 5, 258 2,3 5,8 41,1 Uddannelsesparate 5,, 4,, 954 4,4 1,9 28,4,1 Aktivitetsparate 42 2,4, 19,, 1.558,6,6 18,, Sygedagpengemodtagere 15,,, 1, ,3,5 47,7 13,5 I alt 232 7,3 15,5 26, , 13,4 28, 1. Delvist raskmeldte indgår ikke i antal aktiverede i alt og andelen af delvise raskmeldinger er beregnet ift. antallet af sygemeldte i alt. Tabel 21 Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 214 Udvikling i antal¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Nytteindsats Sorø Klyngen Sorø Klyngen Sorø Klyngen Sorø Klyngen Sorø Klyngen --- fuldtidspersoner procent --- A-dagpengemodtagere -1, -187, -38,5-16, -9,7-16,9 33,3 18,9 Jobparate -19, -419, -33,3-1,8-55,6-29,5-35,3-33,7 - - kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate -8, -523, -4, -34, ,9-28,6-3,3 - - kontanthjælpsmodtagere Åbenlyst uddannelsesparate Uddannelsesparate Aktivitetsparate Sygedagpengemodtagere -5, -2, - 5,3-1, -33,3-36,4,1 I alt -18, -323, -37, -17,5-28, -22,2-12,9-12,7,, 1. Udvikling i antal er for virksomhedsrettede tilbud i alt. Tabel 22 Andel af virksomheder i Sorø Kommune, der samarbejder med jobcentre Jan-dec 12 Jan-dec 13 Udvikling Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark Jobcenterets samarbejdsgrad virksomheder 3 3,6 23,1 27,9 3,6 22, -2,1, -1,1 i kommunen Andre jobcentres samarbejdsgrad med 19,8 18,3 19,1 19,5 17, 17,4 -,3-1,4-1,7 virksomheder i kommunen Samarbejdsgraden i alt 39,5 39,2 34,1 37,5 38,3 32,1-2, -,9-2, Kommunens mål for samarbejdsgraden i alt er 47,5 i december 214 let af virksomheder, der indgår i målingen, er 848 i Jan-dec 12 og 85 i Jan-dec 13 Tabel 23 Stillinger på Jobnet i Sorø Kommune og antal stillinger ift. antal arbejdssteder Andel stillinger i jobnet ift. stillinger i jobnet arbejdssteder¹, maj-13 maj-14 maj-13 maj. 214¹ Sorø , 15,7 Klyngen ,9 21,8 Østdanmark ,1 17,7 1. let af arbejdssteder er fra oktober 213 Udviklingen i antal stillinger ift. antal arbejdssteder, -point maj maj ,6 3,9,6 Tabel 24 dagpengemodtagere i jobrotation i Sorø Kommune Jobrotations-ansættelse aktiverede Udvikling i antal aktiverede 1. kvt kvt 214, Andel af alle aktiverede, 1. kvt kvt 214 Sorø Klyngen Østdanmark Sorø Klyngen Østdanmark Privat ansættelse , 4,7 2,5 Offentlig ansættelse ,4 4,7 3,3 I alt ,4 9,4 5,8

11 Aktiveringsomfang og tidlig indsats Tabel 25 Aktiveringsgraden¹ for a-dagpenge-, kontanthjælps-, uddannelseshjælp- og sygedagpengemodtagere A-dagpengemodtagere Jobparate kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere² Åbenlyst uddannelsesparate Uddannelsesparate Aktivitetsparate. 1. kvt 214, Sorø Klyngen Østdanmark Sorø Klyngen Østdanmark 21,2 2,9 18,4 7, 3,3,6 2,4 25,9 27,3-2,3-5,8-2,6 21,9 18,9 15,4 1, -3,4-1, 13,8 24, 28, ,8 26,9 3, ,1 24,9 24, ,5 4,4 33,8-6,8 5,1 4,3 1. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. Udvikling 1. kvt kvt 214, -point 2. Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra 1. kvt 214. Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 26 A-dagpenge-, kontanthjælps- og berørt af aktivering opgjort på aktiveringstype 1. kvt kvt kvt 214 Sorø Klyngen Øst-danmark Sorø Klyngen Øst-danmark A-dagpengemodtagere ,6 35, 36,9 3,9 2,4 3,5 Privat løntilskud 15 1,7 2,5 2,4 -,4,1 -,1 Offentlig løntilskud 47 5,3 4,2 4,5 1,1 -,1 -,5 Virksomhedspraktik ,5 9, 7,2 5,8 2,2,5 Vejledning og opkvalificering , 2,4 25,5-2,9-1,1 2,7 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 99 51, 51,1 59,3 1,9-6,5 1,8 Privat løntilskud 9 4,6 5,5 5,1,4 1,7 1,3 Offentlig løntilskud 13 6,7 6,5 8,5-1,4 1,1 1,6 Virksomhedspraktik 34 17,5 19,2 15,4 1,4 1,3 1,6 Nytteindsats 8 4,1 1,3 1, 4,1 1,3 1, Mentor,,,,,, Vejledning og opkvalificering 43 22,2 25,5 37,7-7,5-14,9-4,5 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ,6 43,7 4,5 2,8-2,3 2,6 Privat løntilskud 5 1,4 1,3 1,1 -,3,, Offentlig løntilskud,,4,8, -,3 -,1 Virksomhedspraktik 49 14,2 16, 1,7,6 1,9,8 Nytteindsats,,,,,, Mentor,,,,,, Vejledning og opkvalificering 15 43,5 31,9 33,6 4,9-3,6 2,2 Åbenlyst uddannelsesparate uddannelses-hjælpsmodtagere 18 31,6 55,8 64, Privat løntilskud,,2, Offentlig løntilskud, 1,1, Virksomhedspraktik 6 17,8 16, Nytteindsats 12 21,1 7,2 12, Mentor,,, Vejledning og opkvalificering, 4,1 45, Uddannelsesparate 16 48,5 63, 67, Privat løntilskud, 1,4 1, Offentlig løntilskud,,4, Virksomhedspraktik 5 15,2 16,2 13, Nytteindsats,,2, Mentor,,, Vejledning og opkvalificering 11 33,3 5 58, Aktivitetsparate ,3 56,3 54, Privat løntilskud,,2, Offentlig løntilskud,,1, Virksomhedspraktik 23 12,7 11,9 1, Nytteindsats,,, Mentor,,, Vejledning og opkvalificering 99 54,7 49, 48, Note: Andelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed og uden personer i jobrotation), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge, kontant- eller uddannelseshjælp i det pågældende kvartal. Summen af redskaberne er ikke nødvendigvis den samme som berørte/andel berørte i alt, da nogle deltager i flere former for aktivering i perioden. Tabel 27 Andel a-dagpengemodtagere på offentlig forsørgelse efter x antal uger, 3. kvt 212 Dagpenge-modtagere Sorø 1, 78,1 69,6 68,1 66,6 62, 55,8 52,4 5,5 46,7 45, 41,9 35,3 658 Klyngen 1, 78,2 69,5 62,2 58,8 55,8 51,9 47,9 45, 41,7 39,3 38,8 34, Østdanmark 1, 79,8 71, 64, 61, 57,8 53,1 49,1 46,1 42,8 4,3 39,7 36, Tabel 28 afsluttede aktiveringsforløb¹ og selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter i Sorø Kommune, dagpengemodtagere, 1 kvt 213 Redskabstype Selvforsørgelsesgrad, Sorø Klyngen Østdanmark Ordinære uddannelsesforløb.. 3, 21,3 Vejledning og opkvalificering² 21 41, 3,7 3,5 Privat ansættelse med løntilskud 13 63,1 61,3 57,3 Offentlig ansættelse med løntilskud 19 51,1 45,9 47, Virksomhedspraktik 4 41,8 32,5 28,9 Forløb i alt³ 57 49,5 38,4 36,9 Andel, 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. Udvikling i andel, -point Uger --- procent --- påbegyndte forløb

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 900-6,1 4,3 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 900-6,1 4,3 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,1 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,1 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Næstved kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Næstved kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 369-6,3 4,5 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 369-6,3 4,5 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Glostrup kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Glostrup kommune

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Høje-Taastrup Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Holbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Holbæk Kommune Bruttoledige

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs kommune Bruttoledige

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Jobcenter Overblik Sag 190--1750 dok. 190-2015-61051 Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner 2013 Udarbejdet april 2015 Ændring fra 2013 til i pct.. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år I pct. Klynge

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Rødovre Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Rødovre Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ishøj Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ishøj Kommune Bruttoledige

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (mar.'14) 2.096 2.036 Ledige under 25 år 8 (feb. '14) 823 Aktiverede forsikrede ledige 2 438 907 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Sorø kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Sorø kommune Bruttoledige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Region Sjælland, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Region Sjælland Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Slagelse kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Slagelse kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledigheden i Solrød Kommune var 3,3 % i juni 2014, svarende til 310 jobklare ledige. Hertil kommer, at Solrød Kommune havde 149 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hillerød kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hillerød kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Brøndby kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Brøndby kommune Bruttoledige

Læs mere