Bilag 3 - Tabelrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 - Tabelrapport"

Transkript

1 Bilag 3 - Tabelrapport NonUsers -brugere af fynske biblioteker. 18. juni 2012 Moos-Bjerre Analyse Gammel Mønt 19A 1117 København K tel moos-bjerre.dk

2 Indholdsfortegnelse 1 METODE TELEFONINTERVIEWS KVOTER PÅ KOMMUNENIVEAU OG VEJNING AF DATASÆT STATISTISK SIGNIFIKANS OG STIKPRØVEUSIKKERHED SVARFORDELINGER KRYDSTABELLER UDDANNELSESNIVEAU ALDER KØN KOMMUNE LIVSSITUATION BESKÆFTIGELSESSITUATION

3 1 Metode Denne bilagsrapport viser undersøgelsens resultater i form af tabeller for svarfordelingen på de enkelte spørgsmål og de krydstabeller, der er fundet både interessante og væsentlige samt statistisk signifikante. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end 100 %, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar på det pågældende spørgsmål. 1.1 Telefoninterviews Undersøgelsen er gennemført som telefonisk interviewundersøgelse blandt befolkningen på Fyn. Der er gennemført i alt interviews med repræsentativt udvalgte fynboere på 15 år og derover. Heraf er der gennemført dybdegående interviews med de i alt 671 personer, der viste sig at leve op til vores definition på en -bruger, dvs. at det er mindst 1 år siden, at man har benyttet et folkebibliotek i biblioteksmæssig henseende. Interviewene er gennemført i perioden den 12. april til den 29. april Kvoter på kommuneniveau og vejning af datasæt Der er kvotestyret på en måde, så der er gennemført mindst 50 telefoninterviews i de deltagende fynske kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø. Det giver en lille overrepræsentation af de mindste kommuner og en underrepræsentation af Odense Kommune. Kvotestyringen på kommuneniveau er gennemført for at sikre tilstrækkeligt med interviews, så der kan identificeres eventuelle forskelle kommunerne imellem. For samtidig at sikre den maksimale repræsentativitet er der foretaget vejning af datasæt på køn og alder. Det vil sige, at besvarelserne er ganget op i forhold til de kendte og korrekte fordelinger på køn og alder i den fynske befolkning ud fra oplysninger hos Danmarks Statistik. 1.3 Statistisk signifikans og stikprøveusrhed Undersøgelsen omfatter en stikprøve af den fynske befolkning og dermed af de fynske -brugere. Derfor er undersøgelsesresultaterne altid forbundet med en vis af usrhed. Det er vigtigt, når man vil generalisere resultater fra den gennemførte undersøgelser til at konkludere på forholdene for hele Fyns befolkning. Der er foretaget statistisk analyse af de fundne resultater, og herunder mindst af de forskelle, der er mellem de forskellige grupper af -brugere. Der vises og kommenteres som hovedregel kun de resultater, der er interessante og væsentlige dvs. hvor forskellen er af en vis størrelse og statistisk signifikante på et 95% signifikansniveau. Det statistiske krav indebærer, at det med 95% srhed kan udelukkes, at den fundne forskel blot er en tilfældighed. Et statistisk signifikant resultat betyder med andre ord, at resultatet fra -brugerbesvarelserne er tilstrækkelig srt til at lade sig generalisere til at være repræsentativt for alle -brugere på Fyn. Denne lidt restriktive eller forsigtige tilgang anlægges for at være sr på, at der kun handles på væsentlige og reelle resultater. 3

4 2 Svarfordelinger Tabel 1: Respondenternes fordeling på brugere henholdsvis -brugere Kommune Ikke-bruger Bruger Målgruppe 47% 100% Ikke målgruppen 53% 100% I alt 100% 100% 100% Tabel 2: Respondenternes fordeling på kommune og bruger/-bruger Kommune Ikke-bruger Bruger Assens Kommune 8% 8% 8% Faaborg-Midtfyn Kommune 9% 8% 9% Kerteminde Kommune 8% 8% 7% Nyborg Kommune 9% 8% 9% Odense Kommune 34% 37% 32% Svendborg Kommune 10% 8% 12% Ærø Kommune 8% 7% 9% Nordfyns Kommune 8% 8% 9% Langeland Kommune 6% 7% 4% I alt 100% 99% 99% 4

5 Tabel 3: Respondenternes fordeling på køn og bruger/-bruger Køn Ikke-bruger Bruger Mand/dreng 49% 56% 43% Kvinde/pige 51% 44% 57% I alt 100% 100% 100% Tabel 4: Respondenternes fordeling på alder og bruger/-bruger Alder Ikke-bruger Bruger år 22% 21% 22% år 22% 19% 25% år 25% 28% 22% 60 år og derover 30% 31% 30% I alt 99% 99% 99% Tabel 5: Respondenternes fordeling på brugshyppighed og bruger/-bruger Brugshyppighed Ikke-bruger Bruger Indenfor den seneste uge 15% 28% Det er højst en måned siden 18% 35% Det er højst 6 måneder siden 15% 28% Det er højst 1 år siden 5% 9% Det er mere end 1 år siden 44% 94% 0% Aldrig 3% 6% I alt 100% 100% 100% 5

6 6 Tabelrapport: Segmentering af -brugere

7 Tabel 6: Brug af andre tilbud Vurdering Teater Museer Biograf Bibliotek Forlystelses parker Zoo Sportsbegivenheder 1 I høj 5% 6% 16% 1% 5% 12% 12% 2 I nogen 10% 15% 31% 2% 18% 26% 18% 3 I mindre 20% 26% 27% 19% 32% 33% 20% 4 Slet 65% 52% 27% 78% 44% 30% 50% Ved 0% 0% 0% 0% I alt 100% 99% 101% 100% 99% 101% 100% Tabel 7: Har du tidligere benyttet biblioteker? Antal 670 Nej 20% Ja 80% I alt 100% 7

8 Tabel 8: Har du børn eller partner, der benytter biblioteker? Antal 670 Ja 38% Nej 58% Ved 4% I alt 100% Tabel 9: Deres tilbud og materialer interesserer mig Antal I høj 12% 2 I nogen 16% 3 I mindre 19% 4 Slet 49% Ved 4% I alt 100% Tabel 10: De har for få spændende arrangementer Antal I høj 14% 2 I nogen 10% 3 I mindre 16% 4 Slet 48% Ved 11% I alt 100% 8

9 Tabel 11: Biblioteket ligger for langt væk eller er for besværligt at komme til Antal I høj 12% 2 I nogen 7% 3 I mindre 15% 4 Slet 64% Ved 1% I alt 100% Tabel 12: Beliggenheden er for dårlig i forhold til andre tilbud eller indkøbsmuligheder Antal I høj 10% 2 I nogen 8% 3 I mindre 15% 4 Slet 64% Ved 2% I alt 100% Tabel 13: Deres åbningstider passer mig Antal I høj 9% 2 I nogen 8% 3 I mindre 14% 4 Slet 56% Ved 13% I alt 100% 9

10 Tabel 14: Deres service er for dårlig Antal I høj 3% 2 I nogen 5% 3 I mindre 13% 4 Slet 60% Ved 19% I alt 100% Tabel 15: Jeg ved, hvad de kan tilbyde mig Antal I høj 15% 2 I nogen 18% 3 I mindre 13% 4 Slet 48% Ved 6% I alt 100% Tabel 16: Jeg køber selv bøger, musik, film m.m. Antal I høj 46% 2 I nogen 18% 3 I mindre 12% 4 Slet 24% Ved 0% I alt 100% Tabel 17: Gebyrerne er for høje 10

11 Antal I høj 5% 2 I nogen 7% 3 I mindre 13% 4 Slet 54% Ved 21% I alt 100% Tabel 18: Jeg har tid Antal I høj 28% 2 I nogen 15% 3 I mindre 12% 4 Slet 45% Ved 1% I alt 100% Tabel 19: Der er for lang ventetid på materialer Antal I høj 3% 2 I nogen 7% 3 I mindre 16% 4 Slet 53% Ved 21% I alt 100% Tabel 20: Hvilke af følgende tilbud kunne være interessant for dig at benytte? 11

12 Antal 670 Lån af bøger, CD'er, film m.v. 49% Lovligt og gratis at se film via internettet hjemmefra 50% Lovligt og gratis at høre musik via internettet hjemmefra 51% Gratis låne bøger digitalt e-bøger 39% Børnearrangementer indenfor dine interesseområder 25% Voksenarrangementer indenfor dine interesseområder 48% Undervisning It, borger.dk, billedbehandling m.fl. 37% Udstillinger 35% Eller er der helt andre tilbud, du vil nævne? [noter eventuelle forslag] 19% I alt 353% Tabel 21: Hvor sandsynligt er det, at du i fremtiden vil benytte biblioteket? Antal Meget sandsynligt 15% 2 Sandsynligt 46% 3 Usandsynligt 22% 4 Meget usandsynligt 16% Ved 1% I alt 100% 12

13 Tabel 22: Hvad er din mening om biblioteker? Antal 670 Det er et spændende tilbud, som jeg ligeså godt selv kunne benytte 35% De er vigtige for samfundet 71% Internettet har udspillet bibliotekernes rolle 32% De kan spares væk 11% Ved 4% I alt 153% 13

14 Tabel 23: Så vil jeg bede dig nævne dine 3 vigtigste fritidsinteresser? Antal 670 Går til koncerter og/eller spiller selv musik 8% Idræt og motion 42% Spil PC, PlayStation, Wii, Xbox m.v. 5% Biler, MC, båd m.v. 8% Hifi, foto, film m.v. 4% Teater, museer, kunst 4% Bøger 12% Håndarbejde 8% Mad og gastronomi 4% Rejser 12% Have og natur 30% Jagt, fiskeri m.v. 10% Foreningsarbejde 3% TV 10% Familieliv 32% Fester/gå i byen 3% Kryds og tværs, sudoko m.v. 3% Andet - notér 52% I alt 250% 14

15 Tabel 24: Hvilke medier benytter du til at holde orienteret om nyheder og emner, der interesserer dig? Antal 670 Aviser og ugeblade 60% Lokal- og ugeaviser 62% Internet 74% Mobiltelefon 35% Tidsskrifter og magasiner 32% Sociale medier som facebook, linkedin, twitter, My space mv 35% TV og radio 93% Ingen af de nævnte 1% I alt 392% Tabel 25: I hvilken foretager du indkøb på internettet? Antal I høj 12% 2 I nogen 24% 3 I mindre 31% 4 Slet 32% Ved I alt 99% 15

16 Tabel 26: Hvor langt har du ca. til det nærmeste bibliotek eller bogbusstoppested? Antal 670 Mindre end 1 km. 23% 1-3 km. 34% 4-6 km. 21% 7-9 km. 9% 10 km. eller længere 10% Ved hvor det nærmeste bibliotek ligger 4% I alt 101% Tabel 27: Hvad er din højest afsluttede uddannelse? Antal 670 Folkeskole inkl. mellemskole og realeksamen 23% Studentereksamen, HF, HH el. lign. 10% Erhvervsuddannelse 32% Kort videregående uddannelse 9% Mellemlang videregående uddannelse 18% Lang videregående uddannelse 6% Går i øjeblt i folkeskole/grundskole 1% Ved 1% I alt 100% 16

17 Tabel 28: Hvad er din beskæftigelsessituation? Antal 670 Faglært arbejde fx håndværker 17% Ufaglært arbejde 9% Funktionæransat læge, bankansat, kontor, lærer, sygeplejerske m.v. 21% Selvstændig 4% Medarbejdende ægtefælle 0% Studerende/uddannelsessøgende 10% Efterlønner/pensionist 28% Midlertidigt udenfor arbejdsstyrke 3% Ledig 5% Andet 2% Ved 0% I alt 99% Tabel 29: Hvilken livs-/familiesituation karakteriserer bedst din situation? Antal 670 Barndom 0% Ungdom 8% Gift/samboende uden børn 20% Single uden børn 12% Børnefamilie 27% Børnene er flyttet hjemmefra for nylig eller i senere år 16% Efterløn-/pensionisttilværelse 16% Ved 0% I alt 99% 17

18 3 Krydstabeller 3.1 Uddannelsesniveau Tabel 30: Kryds mellem uddannelsesniveau og i hvilken borgerne foretager køb på internettet. Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 3% 1% 0% 1% 1% % 12% 20% 37% 24% % 32% 39% 28% 33% % 10% 12% 6% 10% % 6% 10% 9% 8% % 6% 10% 9% 18% % 29% 14% 14% 6% % 0% 1% 1% 1% % 100% 100% 100% 100%

19 Tabel 31: Kryds mellem udannelsesniveau og besøgshyppighed. Uddannelse Mere end et år Aldrig Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 1% 0% 1% % 44% 23% % 35% 32% % 5% 10% % 5% 9% % 5% 18% % 5% 6% % 0% 1% % 100% 100%

20 Tabel 32: Kryds mellem udannelsesniveau og har du tidligere besøgt biblioteket?. Uddannelse Nej Ja Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 2% 1% 1% % 20% 23% % 35% 32% % 12% 10% % 10% 9% % 21% 18% % 6% 6% % 1% 1% % 100% 100%

21 Tabel 33: Kryds mellem udannelsesniveau og har du børn eller partner der besøger biblioteket. Uddannelse Ja Nej Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 1% 2% 0% 1% % 12% 20% 24% % 32% 39% 33% % 10% 12% 10% % 6% 10% 8% % 6% 10% 18% % 29% 14% 6% % 1% 4% 1% % 100% 100% 100%

22 Tabel 34: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj skyldes dit -brug manglende materialer Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 0% 0% 4% 2% 0% 2% % 20% 24% 24% 29% 23% % 32% 33% 31% 21% 32% % 12% 7% 13% 0% 10% % 11% 10% 7% 29% 9% % 19% 15% 19% 18% 18% % 7% 7% 4% 4% 6% % 0% 1% 1% 0% 1% % 100% 100% 100% 100% 100%

23 Tabel 35: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj skyldes dit -brug afstanden til biblioteket Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 1% 0% 6% 1% 0% 2% % 16% 32% 21% 33% 23% % 26% 24% 34% 56% 32% % 10% 8% 11% 11% 11% % 16% 12% 9% 0% 9% % 16% 15% 18% 0% 18% % 16% 3% 6% 0% 6% % 0% 1% 1% 0% 1% % 100% 100% 100% 100% 100%

24 Tabel 36: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj skyldes dit -brug dårlig beliggenhed i forhold til andre tilbud. Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 3% 0% 5% 1% 0% 2% % 26% 30% 23% 20% 23% % 32% 21% 34% 47% 32% % 2% 9% 11% 7% 11% % 15% 13% 9% 0% 9% % 19% 19% 17% 20% 18% % 7% 4% 6% 0% 6% % 0% 0% 1% 7% 1% % 100% 100% 100% 100% 100%

25 Tabel 37: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj skyldes dit -brug dårlige åbningstider. Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 10% 0% 0% 1% 1% 2% % 21% 31% 23% 18% 23% % 39% 21% 33% 33% 32% % 14% 5% 12% 10% 10% % 2% 15% 7% 19% 9% % 15% 20% 19% 16% 18% % 8% 7% 5% 2% 6% % 2% 1% 0% 0% 1% % 100% 100% 100% 100% 100%

26 Tabel 38: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj skyldes dit -brug dårlig service. Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 4% 11% 1% 1% 2% 2% % 31% 19% 25% 19% 23% % 31% 31% 31% 36% 32% % 14% 14% 11% 6% 10% % 3% 13% 7% 12% 9% % 3% 17% 20% 19% 18% % 6% 6% 5% 5% 6% % 0% 0% 1% 2% 1% % 100% 100% 100% 100% 100%

27 Tabel 39: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj skyldes dit -brug at du selv køber bøger. Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 2% 2% 0% 1% 0% 2% % 15% 26% 32% 100% 23% % 34% 37% 35% 0% 32% % 6% 7% 13% 0% 10% % 10% 9% 8% 0% 9% % 29% 19% 6% 0% 18% % 6% 3% 3% 0% 6% % 0% 0% 3% 0% 1% % 100% 100% 100% 100% 100%

28 Tabel 40: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj skyldes dit -brug for høje gebyr. Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 15% 0% 2% 1% 1% 2% % 25% 31% 21% 23% 23% % 23% 33% 33% 32% 32% % 17% 8% 11% 9% 10% % 10% 5% 7% 18% 9% % 23% 14% 21% 13% 18% % 2% 8% 6% 4% 6% % 0% 0% 0% 1% 1% % 100% 100% 100% 100% 100%

29 Tabel 41: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj skyldes dit -brug manglende tid. Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 3% 0% 1% 1% 20% 2% % 16% 20% 27% 40% 23% % 31% 37% 31% 20% 32% % 12% 14% 11% 0% 10% % 11% 8% 9% 0% 9% % 20% 17% 18% 0% 18% % 11% 4% 3% 20% 6% % 0% 0% 1% 0% 1% % 100% 100% 100% 100% 100%

30 Tabel 42: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj skyldes dit -brug for lang ventetid på materialer. Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 23% 2% 1% 0% 1% 2% % 32% 26% 22% 22% 23% % 23% 27% 33% 34% 32% % 5% 9% 10% 13% 10% % 23% 9% 7% 11% 9% % 11% 21% 21% 14% 18% % 2% 8% 6% 4% 6% % 2% 0% 0% 1% 1% % 100% 100% 100% 100% 100%

31 Tabel 43: Kryds mellem udannelsesniveau og kunne det være interessant for dig at benytte lån af bøger, CD er, film m.v.? Uddannelse Nej Ja Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 2% 0% 1% % 20% 23% % 29% 32% % 12% 10% % 10% 9% % 20% 18% % 7% 6% % 0% 1% % 100% 100%

32 Tabel 44: Kryds mellem udannelsesniveau og kunne det være interessant for dig at se film lovligt og gratis på internettet?. Uddannelse Nej Ja Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 2% 1% 1% % 18% 23% % 32% 32% % 14% 10% % 9% 9% % 18% 18% % 8% 6% % 0% 1% % 100% 100%

33 Tabel 45: Kryds mellem udannelsesniveau og kunne det være interessant for dig at høre musik lovligt og gratis på internettet?. Uddannelse Nej Ja Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 1% 2% 1% % 18% 23% % 31% 32% % 14% 10% % 10% 9% % 16% 18% % 8% 6% % 1% 1% % 100% 100%

34 Tabel 46: Kryds mellem udannelsesniveau og kunne det være interessant for dig at låne bøger digitalt (e-bøger)?. Uddannelse Nej Ja Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 1% 2% 1% % 19% 23% % 32% 32% % 13% 10% % 7% 9% % 17% 18% % 9% 6% % 0% 1% % 100% 100%

35 Tabel 47: Kryds mellem udannelsesniveau og hvor sandsynligt er det, at du i fremtiden vil benytte biblioteket, hvis der er flere af de tilbud, der lyder interessante for dig?. Uddannelse Meget sandsynligt Sandsynligt Usandsynligt Meget usandsynligt Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 4% 1% 1% 1% 0% 1% % 22% 22% 33% 14% 23% % 28% 35% 38% 0% 32% % 10% 11% 7% 57% 10% % 11% 9% 7% 0% 9% % 20% 16% 10% 14% 18% % 8% 5% 2% 0% 6% % 2% 0% 0% 1% 1% % 100% 100% 100% 100% 100%

36 Tabel 48: Kryds mellem udannelsesniveau og bruger du internettet? Uddannelse Nej Ja Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 2% 1% 1% % 19% 23% % 32% 32% % 12% 10% % 9% 9% % 20% 18% % 7% 6% % 0% 1% % 100% 100%

37 Tabel 49: Kryds mellem udannelsesniveau og bruger du sociale medier? Uddannelse Nej Ja Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 0% 3% 1% % 23% 23% % 29% 32% % 13% 10% % 6% 9% % 21% 18% % 5% 6% % 0% 1% % 100% 100%

38 Tabel 50: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj bruger du teater? Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 17% 10% 19% 26% 0% 23% % 9% 8% 12% 0% 10% % 19% 30% 34% 0% 32% % 6% 9% 10% 0% 9% % 38% 26% 13% 0% 18% % 18% 5% 3% 50% 6% % 0% 2% 0% 50% 1% % 0% 1% 1% 0% 1% % 100% 100% 100% 100% 100%

39 Tabel 51: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj bruger du museum? Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 23% 14% 26% 24% 100% 23% % 5% 13% 12% 0% 10% % 30% 30% 34% 0% 32% % 9% 9% 10% 0% 9% % 31% 15% 13% 0% 18% % 12% 5% 3% 0% 6% % 0% 3% 1% 0% 1% % 0% 0% 1% 0% 1% % 100% 100% 100% 100% 100%

40 Tabel 52: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj bruger du biograf? Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 21% 15% 23% 34% 23% % 13% 11% 7% 10% % 30% 37% 33% 32% % 14% 8% 6% 9% % 20% 16% 12% 18% % 9% 4% 4% 6% % 0% 0% 2% 1% % 0% 1% 2% 1% % 100% 100% 100% 100%

41 Tabel 53: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj bruger du zoologisk have? Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 12% 16% 24% 32% 23% % 13% 12% 5% 10% % 34% 30% 30% 32% % 9% 11% 8% 9% % 23% 16% 13% 18% % 5% 5% 6% 6% % 0% 1% 3% 1% % 0% 1% 1% 1% % 100% 100% 100% 100%

42 Tabel 54: Kryds mellem udannelsesniveau og i hvor høj bruger du sportsbegivenheder? Uddannelse I høj I nogen I mindre Slet Ved Går i øjeblt i folkeskole Folkeskole Erhvervsuddannelse Gymnasiel uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Ved 20% 21% 15% 27% 100% 23% % 14% 14% 9% 0% 10% % 32% 30% 28% 0% 32% % 2% 12% 10% 0% 9% % 25% 23% 16% 0% 18% % 5% 5% 7% 0% 6% % 0% 2% 1% 0% 1% % 1% 0% 1% 0% 1% % 100% 100% 100% 100% 100%

43 3.2 Alder Tabel 55: Kryds mellem alder og besøgshyppighed. Alder år år år 60 år + Mere end et år Aldrig 22% 14% 22% % 12% 23% % 19% 25% % 56% 30% % 100% 100% Tabel 56: Kryds mellem alder og har du børn eller partner der besøger biblioteket? Alder Ja Nej Ved år år år 60 år + 6% 33% 4% 21% % 16% 7% 19% % 26% 32% 28% % 25% 57% 31% % 100% 100% 100%

44 Tabel 57: Kryds mellem alder og i hvilken -brug skyldes manglende interesse for materialerne? Alder I høj I nogen I mindre Slet Ved år år år 60 år + 37% 28% 14% 19% 14% 21% % 19% 21% 20% 14% 19% % 33% 31% 27% 31% 28% % 20% 34% 33% 41% 31% % 100% 100% 100% 100% 100%

45 Tabel 58: Kryds mellem alder og i hvilken -brug skyldes for få spændende arrangementer. Alder I høj I nogen I mindre Slet Ved år år år 60 år + 48% 27% 15% 18% 8% 21% % 18% 16% 22% 16% 19% % 30% 40% 26% 34% 28% % 25% 29% 34% 43% 31% % 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 59: Kryds mellem alder og i hvilken -brug skyldes dårlig beliggenhed. Alder I høj I nogen I mindre Slet Ved år år år 60 år + 36% 17% 25% 19% 19% 22% % 26% 20% 20% 6% 19% % 20% 30% 27% 38% 28% % 37% 24% 33% 38% 31% % 100% 100% 100% 100% 100%

46 Tabel 60: Kryds mellem alder og i hvilken -brug skyldes dårlige åbningstider. Alder I høj I nogen I mindre Slet Ved år år år 60 år + 36% 25% 22% 18% 24% 22% % 40% 13% 19% 13% 19% % 23% 40% 25% 36% 28% % 12% 25% 37% 27% 31% % 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 61: Kryds mellem alder og i hvilken -brug skyldes dårlig service. Alder I høj I nogen I mindre Slet Ved år år år 60 år + 45% 44% 26% 21% 12% 22% % 14% 24% 20% 13% 19% % 17% 27% 26% 42% 28% % 25% 24% 33% 33% 31% % 100% 100% 100% 100% 100%

47 Tabel 62: Kryds mellem alder og i hvilken -brug skyldes manglende kendskab til tilbud. Alder I høj I nogen I mindre Slet Ved år år år 60 år + 30% 44% 17% 15% 0% 22% % 21% 21% 20% 11% 19% % 22% 31% 29% 25% 28% % 14% 30% 36% 64% 31% % 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 63: Kryds mellem alder og i hvilken -brug skyldes, at du køber bøger. Alder I høj I nogen I mindre Slet Ved år år år 60 år + 30% 20% 9% 14% 0% 22% % 20% 20% 16% 0% 19% % 31% 39% 26% 0% 28% % 28% 33% 44% 1% 31% % 100% 100% 100% 100% 100%

48 Tabel 64: Kryds mellem alder og i hvilken -brug skyldes for høje gebyr. Alder I høj I nogen I mindre Slet Ved år år år 60 år + 50% 46% 17% 19% 16% 22% % 27% 12% 21% 16% 19% % 17% 39% 26% 33% 28% % 10% 31% 34% 35% 31% % 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 65: Kryds mellem alder og i hvilken -brug skyldes manglende tid. Alder I høj I nogen I mindre Slet Ved år år år 60 år + 32% 33% 9% 14% 0% 21% % 27% 13% 16% 0% 19% % 29% 43% 28% 0% 28% % 12% 35% 42% 100% 31% % 100% 100% 100% 100% 100%

49 Tabel 66: Kryds mellem alder og i hvilken -brug skyldes for lang ventetid på materialer. Alder I høj I nogen I mindre Slet Ved år år år 60 år + 38% 42% 26% 18% 19% 22% % 27% 15% 22% 12% 19% % 27% 33% 27% 33% 28% % 4% 26% 34% 36% 31% % 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 67: Kryds mellem alder og kunne det være interessant for dig at benytte lån af bøger, CD er, film m.v.? Alder Nej Ja år år år 60 år + 18% 25% 21% % 22% 19% % 29% 28% % 23% 31% % 100% 100%

50 Tabel 68: Kryds mellem alder og kunne det være interessant for dig at se film lovligt og gratis på internettet? Alder Nej Ja år år år 60 år + 11% 31% 21% % 25% 19% % 30% 28% % 13% 31% % 100% 100% Tabel 69: Kryds mellem alder og kunne det være interessant for dig at høre musik lovligt og gratis på internettet?. Alder Nej Ja år år år 60 år + 12% 30% 21% % 24% 19% % 31% 28% % 14% 31% % 100% 100%

51 Tabel 70: Kryds mellem alder og kunne det være interessant for dig at låne bøger digitalt (ebøger)?. Alder Nej Ja år år år 60 år + 16% 30% 21% % 24% 19% % 27% 28% % 18% 31% % 100% 100% Tabel 71: Kryds mellem alder og kunne det være interessant for dig at deltage i børnearrangementer?. Alder Nej Ja år år år 60 år + 21% 24% 21% % 37% 19% % 23% 28% % 16% 31% % 100% 100%

52 Tabel 72: Kryds mellem alder og kunne det være interessant for dig at deltage i voksenarrangementer?. Alder Nej Ja år år år 60 år + 19% 24% 22% % 21% 19% % 31% 28% % 24% 31% % 100% 100% Tabel 73: Kryds mellem alder og kunne det være interessant for dig at deltage i undervisning (IT, borger.dk, billedbehandling m.fl.) Alder Nej Ja år år år 60 år + 24% 17% 21% % 24% 19% % 32% 28% % 28% 31% % 100% 100%

53 Tabel 74: Kryds mellem alder og kunne det være interessant for dig at benytte udstillinger? Alder Nej Ja år år år 60 år + 26% 14% 21% % 17% 19% % 33% 28% % 36% 31% % 100% 100%

54 Tabel 75: Kryds mellem alder og sandsynligheden for fremtidigt brug. Alder Meget sandsynligt Sandsynligt Usandsynligt Meget usandsynligt Ved år år år 60 år + 24% 26% 14% 16% 67% 22% % 22% 16% 16% 0% 19% % 28% 33% 24% 0% 28% % 24% 38% 45% 33% 31% % 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 76: Kryds mellem alder og kan bibliotekerne spares væk? Alder Nej Ja år år år 60 år + 20% 34% 22% % 27% 19% % 20% 28% % 20% 31% % 100% 100%

55 Tabel 77: Kryds mellem alder og bruger du internettet? Alder Nej Ja år 7% 27% 22% år 7% 23% 19% år 21% 31% 28% år + 64% 19% 31% % 100% 100% Tabel 78: Kryds mellem alder og bruger du sociale medier? Alder Nej Ja år år år 60 år + 7% 49% 22% % 24% 19% % 21% 28% % 7% 31% % 100% 100%

56 Tabel 79: Kryds mellem alder og i hvilken borgerne foretager køb på internettet. Alder I høj I nogen I mindre Slet år år år 60 år + 34% 23% 15% 2% 14% % 32% 22% 7% 21% % 30% 33% 22% 26% % 14% 31% 69% 39% % 100% 100% 100% 100%

57 3.3 Køn Tabel 80: Kryds mellem køn og besøgshyppighed. Køn Mænd Kvinder Mere end et år Aldrig 56% 53% 54% % 47% 45% % 100% 100% Tabel 81: Kryds mellem køn og har du børn eller partner der besøger biblioteket? Køn Ja Nej Ved Mænd Kvinder 63% 51% 57% 56% % 49% 43% 44% % 100% 100% 100%

58 Tabel 82: Kryds mellem køn og i hvilken -brug skyldes for få spændende arrangementer. Køn I høj I nogen I mindre Slet Ved Mænd Kvinder 58% 53% 59% 52% 69% 56% % 47% 41% 48% 31% 44% % 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 83: Kryds mellem køn og i hvilken -brug skyldes manglende kendskab til tilbud. Køn I høj I nogen I mindre Slet Ved Mænd Kvinder 67% 48% 64% 54% 53% 56% % 52% 36% 46% 47% 44% % 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 84: Kryds mellem køn og i hvilken -brug skyldes, at du køber bøger selv. Køn I høj I nogen I mindre Slet Ved Mænd Kvinder 52% 59% 68% 55% 0% 56% % 41% 32% 45% 100% 44% % 100% 100% 100% 100% 100%

59 Tabel 85: Kryds mellem køn og i hvilken -brug skyldes manglende tid. Køn I høj I nogen I mindre Slet Ved Mænd Kvinder 53% 62% 72% 52% 60% 56% % 38% 28% 48% 40% 44% % 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 86: Kryds mellem køn og kunne det være interessant for dig at høre musik lovligt og gratis på internettet?. Køn Nej Ja Mænd Kvinder 47% 65% 56% % 35% 44% % 100% 100% Tabel 87: Kryds mellem køn og kunne det være interessant for dig at låne bøger digitalt (ebøger)?. Køn Nej Ja Mænd Kvinder 53% 61% 56% % 39% 44% % 100% 100%

60 Tabel 88: Kryds mellem køn og bruger du internettet? Køn Nej Ja Mænd Kvinder 41% 61% 56% % 39% 44% % 100% 100% Tabel 89: Kryds mellem køn og i hvilken borgerne foretager køb på internettet. Køn I høj I nogen I mindre Slet Mænd Kvinder 80% 73% 59% 43% 59% % 27% 41% 57% 41% % 100% 100% 100% 100%

61 3.4 Kommune Tabel 90: Kryds mellem kommune og besøgshyppighed. Kommune Indenfor den seneste uge Det er højst en måned siden Det er højst 6 måneder siden Det er højst 1 år siden Mere end et år Aldrig 6% 7% 10% 11% 8% 9% 8% Assens Faaborg- Midtfyn % 12% 7% 9% 8% 13% 9% % 6% 6% 11% 8% 6% 8% Kerteminde % 7% 9% 14% 8% 4% 6% Nyborg % 33% 30% 31% 37% 32% 34% Odense % 13% 13% 0% 8% 11% 10% Svendborg % 9% 9% 13% 7% 19% 13% Nordfyns % 4% 4% 3% 8% 4% 6% Langeland % 9% 11% 7% 8% 2% 6% Ærø % 2% 1% 1% 100% 100% 100%

62 Tabel 91: Kryds mellem kommune og i hvilken -brug skyldes dårlige åbningstider. Kommune I høj I nogen I mindre Slet Ved Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø 12% 10% 7% 8% 5% 8% % 6% 10% 9% 1% 8% % 12% 8% 7% 8% 8% % 2% 9% 9% 8% 8% % 39% 46% 36% 38% 37% % 4% 8% 10% 8% 8% % 10% 7% 7% 9% 8% % 6% 4% 8% 9% 7% % 12% 3% 5% 14% 7% % 100% 100% 100% 100% 100%

63 Tabel 92: Kryds mellem kommune og i hvilken -brug skyldes manglende kendskab til tilbud. Kommune I høj I nogen I mindre Slet Ved Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø 6% 6% 6% 9% 12% 8% % 10% 10% 8% 4% 8% % 11% 6% 8% 6% 8% % 7% 5% 9% 6% 8% % 40% 39% 35% 30% 37% % 1% 10% 11% 6% 8% % 5% 6% 7% 24% 8% % 9% 9% 7% 4% 7% % 11% 9% 7% 8% 7% % 100% 100% 100% 100% 100%

64 Tabel 93: Kryds mellem kommune og kunne det være interessant for dig at høre musik lovligt og gratis på internettet?. Kommune Nej Ja Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø 9% 7% 8% % 6% 8% % 7% 8% % 6% 8% % 40% 37% % 8% 8% % 8% 8% % 8% 7% % 10% 7% % 100% 100%

65 Tabel 94: Kryds mellem kommune og kunne det være interessant for dig at deltage i voksenarrangementer?. Kommune Nej Ja Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø 7% 9% 8% % 8% 8% % 7% 8% % 5% 8% % 41% 37% % 5% 8% % 7% 8% % 8% 7% % 10% 7% % 100% 100%

66 Tabel 95: Kryds mellem kommune og kunne det være interessant for dig at benytte udstillinger? Kommune Nej Ja Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø 9% 6% 8% % 8% 8% % 8% 8% % 8% 8% % 45% 37% % 6% 8% % 6% 8% % 2% 8% % 8% 7% % 100% 100%

67 Tabel 96: Kryds mellem kommune og sandsynligheden for fremtidigt brug. Kommune Meget sandsynligt Sandsynligt Usandsynligt Meget usandsynligt Ved Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø 6% 9% 5% 10% 0% 8% % 6% 11% 11% 0% 8% % 6% 12% 9% 0% 8% % 7% 8% 14% 0% 8% % 42% 29% 28% 75% 37% % 6% 10% 8% 25% 8% % 8% 6% 10% 0% 8% % 6% 12% 7% 0% 7% % 9% 8% 3% 0% 7% % 100% 100% 100% 100% 100%

68 Tabel 97: Kryds mellem kommune og har du tidligere brugt biblioteket? Kommune Nej Ja Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø 10% 8% 8% % 8% 8% % 9% 8% % 9% 8% % 39% 37% % 7% 8% % 7% 8% % 6% 8% % 7% 7% % 100% 100%

69 3.5 Livssituation Tabel 98: Kryds mellem livssituation og har du tidligere brugt biblioteket? Livssituation Nej Ja Barndom Ungdom Gift/samboende uden Børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 0% 1% 0% % 6% 6% % 20% 20% % 10% 10% % 28% 26% % 18% 17% % 17% 21% % 0% 0% % 100% 100%

70 Tabel 99: Kryds mellem livssituation og besøgshyppighed. Livssituation Mere end et år Aldrig Barndom Ungdom Gift/samboende uden børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn-/pensionisttilværelse Ved 0% 0% 0% % 0% 6% % 15% 20% % 11% 10% % 21% 26% % 13% 17% % 40% 21% % 0% 0% % 100% 100%

71 Tabel 100: Kryds mellem livssituation og har du børn eller partner der besøger biblioteket? Livssituation Ja Nej Ved Barndom Ungdom Gift/samboende uden Børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 0% 1% 0% 0% % 10% 0% 6% % 20% 13% 20% % 14% 3% 10% % 20% 10% 26% % 17% 32% 17% % 18% 42% 21% % 0% 0% 0% % 100% 100% 100%

72 Tabel 101: Kryds mellem livssituation og i hvilken -brug skyldes for få spændende arrangementer. Livssituation I høj I nogen I mindre Slet Ved Barndom Ungdom Gift/samboende uden Børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 3% 2% 0% 0% 0% 0% % 6% 5% 5% 1% 6% % 21% 22% 17% 26% 20% % 13% 9% 11% 8% 10% % 27% 30% 25% 19% 26% % 17% 24% 17% 14% 17% % 14% 11% 25% 31% 21% % 0% 0% 0% 0% 0% % 100% 100% 100% 100% 100%

73 Tabel 102: Kryds mellem livssituation og i hvilken -brug skyldes dårlige åbningstider. Livssituation I høj I nogen I mindre Slet Ved Barndom Ungdom Gift/samboende uden Børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 2% 0% 2% 0% 0% 0% % 6% 5% 5% 2% 6% % 24% 20% 18% 23% 20% % 16% 11% 10% 10% 10% % 35% 32% 23% 29% 26% % 16% 22% 18% 13% 17% % 4% 9% 26% 23% 21% % 0% 0% 0% 0% 0% % 100% 100% 100% 100% 100%

74 Tabel 103: Kryds mellem livssituation og i hvilken -brug skyldes dårlig service. Livssituation I høj I nogen I mindre Slet Ved Barndom Ungdom Gift/samboende uden Børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 0% 0% 1% 0% 0% 0% % 14% 10% 6% 1% 6% % 24% 19% 18% 23% 20% % 21% 7% 10% 8% 10% % 14% 38% 24% 23% 26% % 7% 17% 18% 17% 17% % 21% 8% 22% 27% 21% % 0% 0% 0% 0% 0% % 100% 100% 100% 100% 100%

75 Tabel 104: Kryds mellem livssituation og i hvilken -brug skyldes manglende kendskab til tilbud. Livssituation I høj I nogen I mindre Slet Ved Barndom Ungdom Gift/samboende uden Børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 0% 1% 1% 0% 0% 0% % 11% 4% 5% 0% 6% % 23% 22% 16% 32% 20% % 11% 10% 10% 8% 10% % 27% 30% 25% 6% 26% % 14% 22% 18% 14% 17% % 13% 12% 25% 40% 21% % 0% 0% 0% 0% 0% % 100% 100% 100% 100% 100%

76 Tabel 105: Kryds mellem livssituation og i hvilken -brug skyldes, at du køber bøger. Livssituation I høj I nogen I mindre Slet Ved Barndom Ungdom Gift/samboende uden Børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 0% 0% 1% 1% 0% 0% % 6% 5% 3% 0% 6% % 24% 24% 15% 0% 20% % 11% 10% 8% 0% 10% % 28% 20% 19% 0% 26% % 15% 13% 24% 33% 17% % 15% 27% 29% 67% 21% % 0% 0% 1% 0% 0% % 100% 100% 100% 100% 100%

77 Tabel 106: Kryds mellem livssituation og i hvilken -brug skyldes for høje gebyr. Livssituation I høj I nogen I mindre Slet Ved Barndom Ungdom Gift/samboende uden Børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 3% 3% 0% 0% 0% 0% % 14% 9% 6% 1% 6% % 25% 22% 18% 22% 20% % 8% 7% 11% 9% 10% % 28% 28% 26% 23% 26% % 17% 21% 16% 19% 17% % 6% 13% 23% 26% 21% % 0% 0% 0% 0% 0% % 100% 100% 100% 100% 100%

78 Tabel 107: Kryds mellem livssituation og i hvilken -brug skyldes manglende tid. Livssituation I høj I nogen I mindre Slet Ved Barndom Ungdom Gift/samboende uden børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 1% 0% 0% 1% 0% 0% % 9% 1% 3% 0% 6% % 23% 26% 18% 33% 20% % 19% 12% 8% 17% 10% % 35% 21% 22% 0% 26% % 9% 21% 18% 0% 17% % 5% 18% 32% 50% 21% % 0% 0% 0% 0% 0% % 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 108: Kryds mellem livssituation og i hvilken -brug skyldes for lang ventetid på materialer. Livssituation Barndom Ungdom Gift/samboende uden børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved I høj I nogen I mindre Slet Ved 5% 0% 2% 0% 0% 0% % 19% 10% 5% 2% 6% % 28% 24% 18% 19% 20% % 8% 8% 10% 13% 10% % 31% 25% 26% 24% 26% % 11% 21% 16% 18% 17% % 3% 12% 24% 25% 21% % 0% 0% 0% 0% 0% % 100% 100% 100% 100% 100%

79 Tabel 109: Kryds mellem livssituation og kunne det være interessant for dig at benytte lån af bøger, CD er, film m.v.? Livssituation Nej Ja Barndom Ungdom Gift/samboende uden børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 1% 0% 0% % 7% 6% % 18% 20% % 11% 10% % 30% 26% % 19% 17% % 15% 21% % 0% 0% % 100% 100%

80 Tabel 110: Kryds mellem livssituation og kunne det være interessant for dig at høre musik lovligt og gratis på internettet?. Livssituation Nej Ja Barndom Ungdom Gift/samboende uden børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 0% 1% 0% % 9% 6% % 19% 20% % 13% 10% % 34% 26% % 16% 17% % 8% 21% % 0% 0% % 100% 100%

81 Tabel 111: Kryds mellem livssituation og kunne det være interessant for dig at låne bøger digitalt (e-bøger)?. Livssituation Nej Ja Barndom Ungdom Gift/samboende uden børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 0% 0% 0% % 9% 6% % 20% 20% % 12% 10% % 33% 26% % 15% 17% % 11% 21% % 0% 0% % 100% 100%

82 Tabel 112: Kryds mellem livssituation og kunne det være interessant for dig at deltage i børnearrangementer?. Livssituation Nej Ja Barndom Ungdom Gift/samboende uden børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 0% 1% 0% % 3% 6% % 13% 20% % 9% 10% % 52% 26% % 10% 17% % 12% 21% % 0% 0% % 100% 100%

83 Tabel 113: Kryds mellem livssituation og kunne det være interessant for dig at deltage i voksenarrangementer?. Livssituation Nej Ja Barndom Ungdom Gift/samboende uden børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 0% 1% 0% % 7% 6% % 23% 20% % 11% 10% % 26% 26% % 18% 17% % 15% 21% % 0% 0% % 100% 100%

84 Tabel 114: Kryds mellem livssituation og sandsynligheden for fremtidigt brug. Livssituation Meget sandsynligt Sandsynligt Usandsynligt Meget usandsynligt Ved Barndom Ungdom Gift/samboende uden børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 1% 0% 1% 1% 0% 0% % 8% 2% 3% 0% 6% % 22% 18% 19% 0% 20% % 11% 11% 10% 50% 10% % 27% 24% 16% 0% 26% % 17% 17% 16% 0% 17% % 14% 28% 34% 50% 21% % 0% 0% 1% 0% 0% % 100% 100% 100% 100% 100%

85 Tabel 115: Kryds mellem livssituation og bruger du internettet? Livssituation Nej Ja Barndom Ungdom Gift/samboende uden børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 1% 0% 0% % 8% 6% % 21% 20% % 12% 10% % 32% 26% % 15% 17% % 11% 21% % 0% 0% % 100% 100%

86 Tabel 116: Kryds mellem livssituation og internettet har udspillet sin rolle. Livssituation Nej Ja Barndom Ungdom Gift/samboende uden Børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 0% 1% 0% % 13% 6% % 19% 20% % 13% 10% % 30% 26% % 14% 17% % 10% 21% % 0% 0% % 100% 100% Tabel 117: Kryds mellem livssituation og bruger du sociale medier? Livssituation Nej Ja Barndom Ungdom Gift/samboende uden børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 0% 2% 0% % 17% 6% % 19% 20% % 19% 10% % 31% 26% % 11% 17% % 4% 21% % 0% 0% % 100% 100%

87 Tabel 118: Kryds mellem livssituation og i hvilken borgerne foretager køb på internettet. Livssituation I høj I nogen I mindre Slet Barndom Ungdom Gift/samboende uden Børn Single uden børn Børnefamilie Børnene er flyttet hjemmefra for nylig Efterløn- /pensionisttilværelse Ved 1% 0% 1% 0% 0% % 12% 5% 0% 6% % 13% 24% 19% 20% % 12% 13% 9% 10% % 44% 27% 9% 26% % 12% 20% 21% 17% % 6% 12% 42% 21% % 0% 0% 0% 0% % 100% 100% 100% 100%

88 3.6 Beskæftigelsessituation Tabel 119: Kryds mellem beskæftigelse og besøgshyppighed. Beskæftigelse Mere end et år Aldrig Faglært Ufaglært Funktionær Selvstændig Medarbejdende Studerende Efterlønner/pensionist Midlertidigt udenfor arbejdsstyrken Ledig Andet Ved 18% 9% 17% % 14% 9% % 11% 21% % 5% 4% % 0% 0% % 0% 10% % 55% 28% % 2% 3% % 2% 5% % 2% 2% % 0% 0% % 100% 100%

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012 Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Fordeling af interviews på

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Bilag 2: Segmenter af ikke-brugere i det fynske

Bilag 2: Segmenter af ikke-brugere i det fynske Bilag 2: Segmenter af ikke-brugere i det fynske 18. juni 2012 Moos-Bjerre Analyse Gammel Mønt 19A 1117 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL MED SEGMENTERING AF FYNSKE

Læs mere

Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse. Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014

Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse. Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014 Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014 1 Disposition 1. Bibliometerkonceptet 2. Landsdækkende undersøgelse 16 biblioteksvæsner 3. Metode og svarprocent

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere

Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011

Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011 Danmarks Biblioteksforening Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011 5. Juli 2011 Moos-Bjerre Analyse og Rådgivning Torvegade 32A, 3. sal 1400 København K Mobil: 2624 6806 E-mail: michael@moos-bjerre.dk

Læs mere

Hjælp Biblioteket til at blive bedre

Hjælp Biblioteket til at blive bedre Hjælp Biblioteket til at blive bedre Biblioteket vil gerne have din hjælp til at blive endnu bedre. Derfor gennemfører vi i øjeblikket en undersøgelse for at høre din mening om vores service og tilbud.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder)

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 3. I hvilket land er du født i (sæt kryds) a. Danmark - Udlandet b. Ved ikke 4. Hvor er din nuværende bopæl (sæt kryds)

Læs mere

Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017

Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017 Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017 Heidi Krumhardt Mortensen Claus Rantzau 2017 Side 1 Indhold Undersøgelsen Side 3 Konklusioner og opsummering Side 5 Ensomhed Side 7 Hvornår

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Region Syddanmarks Borgerpanel. Den daglige rejse. Transport i Region Syddanmark

Region Syddanmarks Borgerpanel. Den daglige rejse. Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel Den daglige rejse Transport i Region Syddanmark Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Hvor god er din kommune på idræts- og foreningsområdet? DGI Fyn. Din kommune: : Langeland. Antal besvarelser: 54

Hvor god er din kommune på idræts- og foreningsområdet? DGI Fyn. Din kommune: : Langeland. Antal besvarelser: 54 DGI Fyn Din kommune: : Langeland. Antal besvarelser: 54 Denne rapport indeholder besvarelser for 54 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 175,3%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed

Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed Indhold 1. Konklusion 2. Tre betalingsvillighedsbegreber 3. Nærmere analyse af biblioteksværdisætning og kryds 4. Metode 1. Konklusion Betalingsvillighedsundersøgelsen

Læs mere

Segmenter og biblioteksbeliggenhed Regionale forskelle, afstande og brugerandele. Herning Bibliotekerne, den 22. januar 2015

Segmenter og biblioteksbeliggenhed Regionale forskelle, afstande og brugerandele. Herning Bibliotekerne, den 22. januar 2015 Segmenter og biblioteksbeliggenhed Regionale forskelle, afstande og brugerandele Herning Bibliotekerne, den 22. januar 2015 1 Disposition 1. Segmenteringsanalysen på landsplan 2. Segmenter, befolkningsandele

Læs mere

Q1 Hvilken kommune bor du i?

Q1 Hvilken kommune bor du i? Q1 Hvilken kommune bor du i? Aabenraa Aalborg Aarhus Ærø Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtf yn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Rådgivningssamtaler på Stoplinien 2017

Rådgivningssamtaler på Stoplinien 2017 Rådgivningssamtaler på Stoplinien 2017 Stoplinien tilbyder gratis telefonisk rådgivning om rygestop. Vores kerneopgave er at rådgive borgere, der ringer på det nationalt kendte telefonnummer 80 31 31 31.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Multimediehuset i Århus

Multimediehuset i Århus Multimediehuset i Århus Kendskab, holdninger og forventninger Resultater af telefoninterview 1 1. Frekvenser af svar på alle undersøgelsens spørgsmål 3 2. Krydstabeller med baggrundsspørgsmål 8 3. Datakryds

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Kendskabsundersøgelse jul 2016

Kendskabsundersøgelse jul 2016 t Kendskabsundersøgelse - 2016 20765 NOTA 7. jul 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Danmarks Radio. 17. sep 2018

Danmarks Radio. 17. sep 2018 t Spørgsmål: Hvilke af følgende professionelle har du kontaktet med henblik på at få råd og/eller vejledning om overvejelser i dit liv? Danmarks Radio 17. sep 2018 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening. Medborgerskab og mønsterbrydning - opinionsmåling 2016

Danmarks Biblioteksforening. Medborgerskab og mønsterbrydning - opinionsmåling 2016 Danmarks Biblioteksforening Medborgerskab og mønsterbrydning - opinionsmåling 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning. 3 2. Biblioteksbrug, socialt udsatte og mønsterbrydere. 5 3. Indvandrere og efterkommeres

Læs mere

National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016

National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Slots- og Kulturstyrelsen 2016 Side 1 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Indsamlingsmetoder Side 4 Repræsentativitet

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende BORGERPANEL Juni 2012 Den daglige rejse Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende betydning for hver fjerde syddanskers valg af bolig. Borgerne i Region

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Kendskab til borger.dk 2017 December 2017 INDHOLD Formål Summary Kendskab og besøg Kendskabskanal 3 4 6 10 Tryghed, viden og holdning 12 Unge 15-17 år 16 Datakryds Om undersøgelsen

Læs mere

Anne Illemann Christensen Seniorrådgiver Region Syddanmark

Anne Illemann Christensen Seniorrådgiver Region Syddanmark Anne Illemann Christensen Seniorrådgiver anch@sdu.dk Region Syddanmark Lidt om undersøgelsen Hvordan har du det, 2017 Deltagere Alder: 16 år eller derover 58.800 inviteret i Region Syddanmark (312.349

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Juni 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten Foreningen Kulturnatten Personlige interview foretaget den 14. oktober 2011 556 respondenter 1 04. Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med kvaliteten af de steder, som har åbent på Kulturnat-ten?

Læs mere

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19.

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19. t Vurdering af s og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder Danmarks Radio 19. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser...

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd

Befolkningsundersøgelse om velfærd t Befolkningsundersøgelse om velfærd Spørgsmål: Velfærd dækker bl.a. ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det diskuteres jævnligt, om det offentlige skal bruge flere eller færre penge på velfærd i de

Læs mere

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29.

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29. t Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio 29. nov 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

Hvordan bruger de unge folkebiblioteket fysisk og digitalt

Hvordan bruger de unge folkebiblioteket fysisk og digitalt Hvordan bruger de unge folkebiblioteket fysisk og digitalt Adfærd, betydning, interesser & forventninger Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker Befolkningens biblioteksbrug eller mangel

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016 t DR Hemmeligheder Danmarks Radio 13. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling Aarhus som kulturhovedstad i 2017 November-måling Aarhus 2017 28. nov 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Denmark

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Denmark FL08 European Youth DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn Mand Kvinde

Læs mere

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport 2017 Virksomhedernes behov for basale færdigheder 2017 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bruger- og Borgerevaluering 2016 Behovs- og Tilfredshedsundersøgelse. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Bruger- og Borgerevaluering 2016 Behovs- og Tilfredshedsundersøgelse. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Bruger- og Borgerevaluering 2016 Behovs- og Tilfredshedsundersøgelse Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen..... 2. Konklusioner..... 3. Gæsternes samlede tilfredshed...

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015 t Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio 31. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Brugerundersøgelse Undersøgelse af brugen og tilfredsheden med Aarhus Kommunes Biblioteker

Brugerundersøgelse Undersøgelse af brugen og tilfredsheden med Aarhus Kommunes Biblioteker Brugerundersøgelse 2017 Undersøgelse af brugen og tilfredsheden med Aarhus Kommunes Biblioteker Dagsorden Præsentation af undersøgelsen Processen fremadrettet Undersøgelsen 2017 Spørgeskemaet udsendt til

Læs mere

Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark

Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark Rapport Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark Malene Rode Larsen Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark VIVE og forfatterne, 2018 e-isbn:

Læs mere

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser Wilke SIDE 2 KAPITEL 1FORBRUGERUNDERSØGELSE: BRUG AF HÅNDVÆRKSYDELSER Indhold Kapitel 1 3 Appendiks... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Afrapportering af resultater...

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Status på Stopliniens rådgivningssamtaler i 2018

Status på Stopliniens rådgivningssamtaler i 2018 Status på Stopliniens rådgivningssamtaler i Stoplinien tilbyder gratis telefonisk rådgivning om rygestop. Vores kerneopgave er at rådgive borgere, der ringer på det nationalt kendte telefonnummer 80 31

Læs mere

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse Indledning Mediehuset overvejer at lave et ungdomsmagasin til uddannelsesinstitutionerne men ønsker et større kendskab til målgruppen, før de går videre med projektet. Ungdomsmagasinet er tiltænkt unge

Læs mere

Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed

Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed April 2016 Kamilla Korsgaard 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Executive Summary Side 3 Danmark spiser sammen Side 5 Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland

Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland t Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland Aarhus 2017 Aarhus 8. apr 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund...

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Kendskabsundersøgelse 2017

Kendskabsundersøgelse 2017 Kendskabsundersøgelse 2017 NOTA 8. januar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4.

Læs mere