Sagsnr.: 2012/ Dato: 17. april Titel: Kommentarer til Resultatrevision Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr.: 2012/ Dato: 17. april Titel: Kommentarer til Resultatrevision Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent"

Transkript

1 Sagsnr.: 2012/ Dato: 17. april 2012 Titel: Kommentarer til Resultatrevision 2011 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2011 for Halsnæs Kommune Indhold 1. Indledning 2. Resultatoversigt 1. Arbejdskraftreserve i alt 2. Permanente forsørgelsesordninger 3. Unge under 30 år 4. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 3. Forsørgelsesgrupper og indsats 4. Besparelsespotentiale 5. Bevilling til ekstra virksomhedskonsulent 1

2 1. Indledning Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen skal sammen med det lokale beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionens bemærkninger til denne godkendes af Byrådet. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen for det kommende år. Jobcentrenes forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af selve beskæftigelsesplanen. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data-tabeller til rådighed for udarbejdelsen af resultatrevisionen via Jobindsats.dk, som der skal kommenteres og reflekteres på. Heraf fremgår status for indsats og resultater i jobcentret nu og i det forgangne år, og jobcentret har mulighed for at sammenligne resultater med sammenlignelige jobcentre (klyngen) på udbudssiden (sammensætningen af borgernes afstand til arbejdsmarkedet). Resultatrevisionen på Jobindsats.dk består af tre dele: Et scorecard med resultater for ministerens mål, hvor Jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. En Resultatoversigt, der viser indsats og resultater i Jobcentret, samt udviklingen den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller ikke præcise formkrav til udformningen af resultatrevisionen. Det forventes dog, at jobcentrene som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevisionen, der kan trækkes på i Jobindsats.dk, og forholder sig til både jobcentrets positive resultater, og hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. I følgende er der en sammenligning for at give en indikation for hvorledes Halsnæs Kommune præstere når der sammenlignes med Kommuner med samme rammevilkår som Halsnæs Kommune. Sammenligningsgrundlaget beskrives om en klynge med samme rammevilkår. Halsnæs Kommune sammenlignings klynge inden befatter følgende kommuner: Morsø, Tønder, Billund, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Nordfyns og Kerteminde. 2

3 Grundlæggende for resultatrevisionen er Ministermål for 2011 og Scorecard hvor Halsnæs Kommune gennemsnitligt opnår den bedste placering for klyngen Kommentar vedrørende Halsnæs Kommunes placering fremgår af de efterfølgende punkter. Scorecard - Halsnæs Ministerensm ål Jobcenter Arbejdskraftreserven persone r Dec 2011 Udvikling if t. samme måned året før, pct. Personer på permanen te forsørgelsesordninger fuldtidspersoner Dec 2011 Udvikling if t. samme måned året før, pct. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse fuldtidspersone r Dec 2011 Udvikling if t. samme måned året før, pct. Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentl ig forsørgelse fuldtidspersoner Dec 2011 Udvikling if t. samme måned året før, pct. Placering Halsnæs 735-6, , , ,0 1 Morsø , , , ,7 2 Tønder 861 7, , , ,8 3 Billund 331-0, , , ,8 4 Middelfart 665-3, , , ,6 5 Assens , , , ,6 6 Faaborg , , , ,9 7 Midtfyn Brønderslev 711-4, , , ,1 8 Jammerbugt 738-6, , , ,2 9 Vesthimmerlan 775-0, , , ,2 10 d Nordfyns 819-1, , , ,7 11 Kerteminde , , , ,1 12 Heleklyngen , , , ,6. 3

4 2 Resultatoversigt 2.1 Arbejdskraftreserve i alt Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste året før, pct. Gnsn. åretfør, pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Det fremgår af tabel 2.1 at arbejdskraftreserven, som er jobklar borgere med mindst tre (3) måneders ledighed, i Halsnæs Kommune har været faldende i 2011 (735 fuldtidspersoner svarende til -7 procent i forhold til december 2010) Faldet i arbejdskraftreserven i Halsnæs Kommune er væsentligt mindre end bedste klyngen. Halsnæs Kommune er nummer 2 på listen efter Morsø Kommune (-15 procent). Ses på arbejdskraftreserven blandt a-dagpengemodtagere har der været et markant fald i den samme periode i Halsnæs Kommune (-14 procent i forhold til december 2010) I forhold til den gennemsnitlige klyngen har Halsnæs Kommune oplevet et væsentligt større fald end klyngens gennemsnit -4 procent. Ses på arbejdskraftreserven blandt kontant og starthjælpsmodtagere oplevede Halsnæs Kommune en stigning på 14 procent i forhold til året før. I samme periode steg gennemsnittet for hele klyngen (16 procent) Kontanthjælp Arbejdskraftreserve - andel år år år år år år år år år år Ovenstående figur viser andelen af Halsnæs Kommunes arbejdskraftreserve fordelt på alder. I takt med at det samlet antal ledige kontanthjælpsmodtager er steget i perioden er arbejdskraftreserven ligeledes stedet. Figuren viser at arbejdskraftreserven stiger jævnt indtil gruppen indeholdende år. Det er ikke lykkes at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven blandt ledige under 30 år. 4

5 Nedstående tabel viser varigheden af ledige på kontanthjælp i Halsnæs Kommune. let af ledige under 12 måneders varighed er faldet. let af ledige med en varighed på over 12 måneder er stedet væsentligt. Varighed på ydelser i alt Under 3 måneder 3-12 måneder Over 12 måneder dec-10 dec Jobcenterets kommentar Der er en række udfordring i indsatsen som Halsnæs Kommune er bevist om og som fortsat bør udvikles endnu mere Jobcenteret arbejder aktivt på at begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven. Strategien fremadrettet er baseret på flere elementer: Det skal understøttes, at alle ledige kommer i relevant beskæftigelse eller gennem uddannelsesforløb bliver opkvalificeret til samme. Fokus er derfor på et tæt samarbejde med de lokale uddannelsesmuligheder samt at strømline kommunes aktiveringstilbud Jobcenteret lægger vægt på at understøtte de lediges jobsøgning, herunder bistå de ledige med at udvide deres jobsøgning fagligt og geografisk. Der arbejdes med jobplaner med arbejdsmarkedsperspektiv indenfor fagområder med vækst, der fastholder borgeren på arbejdsmarkedet Jobcentret har en målrettet indsats for de ledige mod områder på arbejdsmarkedet hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder samt inden for mangelområder Jobcenteret har et stærkt fokus på brugen af virksomhedsrettet aktivering. Det sker via virksomhedscentre og i virksomhedspraktikker udenfor virksomhedscentre. Det er et mål for jobcentret hurtigst muligt, at klargøre borgeren til en virksomhedsrettet indsats, da erfaringen viser, at det er i denne indsats at de største fremskridt sker. 5

6 2.2 Permanente forsørgelsesordninger Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste året før, pct. Gnsn. åretfør, pct. Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Dec Det fremgår af tabel 2.2 at Permanente forsørgelsesordninger (Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder, inkl. Den anførte måned) har været faldende i 2011 (1.811 fuldtidspersoner svarende til -4 procent i forhold til december 2010). Faldet i Halsnæs kommune er således det bedste i klyngen hvor den gennemsnitlige udvikling har været 0 procent. Ses på tilgangen til permanente forsørgelsesordninger har der været en nedgang af tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (59 fuldtidspersoner svarende til -37 procent) i forhold til december Halsnæs Kommune placeres tilfredsstillende som nummer 1 i forhold til bedste klyngen. I en situation med stigende ledighed, lav konjektur og udfordringer med at skabe arbejdspladser i Halsnæs Kommune til borger som har behov for skånebehov i et ordinært job, har Halsnæs kommune formået at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger ved at have fokus på den virksomheds rettet indsats. Ved at give alle borger en målrettet jobplan, med fokus på aktive samt virksomhedsrettet tilbud og selv om det er udfordrende for Halsnæs Kommune at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger har indsatsen haft en positiv effekt som det forventes at der arbejdes videre med. Specielt målgruppen Kontanthjælp match 2 er der fokus på, ved målrettet at opkvalificer og gøre målgruppen parat til at kunne bestride et job via virksomhedscenter og aktive mentorer. Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarkedet har i 2011 f. eks. ansat en konsulent i 30 timer/uge som mentor for unge under 30 år. Konsulenten skal hjælpe Match 2 borger tilbage på arbejdsmarkedet ved at fungere som mentor med opgaver der spænde vidt. Udfordringen fremadrettet er at fastholde begrænsningen af tilgangen til permanente forsørgelsesordninger: Der skal fokus på at mindske den stigende ledighedvedr. ledige med over 12 måneders ledighed. Fokus på at sikre en positiv progression mod arbejdsmarkedet for de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Indhold i Halsnæs Kommunes aktive tilbud, med særligt fokus på borgens behov. Sikre at borgerne bliver gjort parat til at modtage et aktivt tilbud / virksomhedspraktik. 6

7 2.3 Unge under 30 år Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste året før, pct. Gnsn. åretfør, pct. Unge under 30 år Dec Det fremgår af tabel 2.3 at udviklingen for de unge under 30 år er faldet med 6 procent mod en stigning på 1 % samlet set for klyngen. Halsnæs kommune placerer sig som nummer 3 i klyngen. Det er lykkes at stoppe/begrænse de unges tilgang til ledighed til de store ydelsesgrupper i jobcenteret. Specielt antallet af de forsikret ledige er faldet i perioden i forhold til 2010: A-dagpenge - Fuldtidspersoner dec dec let på kontanthjælp er næsten uændret i måleperioden Kontanthjælp Fuldtidspersoner dec dec De restende 140 fuldtidspersoner er fordelt på Ledighedsydelse Revalidering Sygedagpenge hvor udviklingen er stationær. Resultatet er tilfredsstillende. En nedgang i antallet i denne målgruppe er ekstra positiv og viser at Halsnæs Kommunes fokus på at skabe job muligheder for målgruppen fra første dag de henvender sig til jobcenteret skaber resultater. Det er risiko ved denne metode at tilbagefaldskurven eventuelt vil stige, ved at ufaglærte bliver fastholdt i ufaglært arbejde og hermed er i risikogruppen for at miste jobbet pga. konjunkturelle forhold. På baggrund af dette er det vigtigt at Halsnæs Kommunes virksomheder tager ansvar og sikre at ufaglært personale bliver uddannet og løbende er i dialog med virksomhederne vedr. denne udfordring. Nedenstående tabel viser målgruppens varighed på ydelsen kontanthjælp som viser at ledige med over 12 måneder ledigheder steget kraftigt. Tilgangen til ydelsen er blevet begrænses, men der er en bekymrende stigning på længere varige forløb blandt de unge som presser arbejdskraftreserven op. Dette giver anledning til at der sættes fokus på netop denne målgruppe for at forhindre de lange forløb som er i risikogruppen for permanent at blive holdt uden for arbejdsmarkedet og dennes udvikling. 7

8 Oversigt over varighed på kontanthjælp for ledige under 30 år år år år Varighed på ydelser i alt Under 3 måneder 3-12 måneder Over 12 måneder Varighed på ydelser i alt Under 3 måneder 3-12 måneder Over 12 måneder Varighed på ydelser i alt Under 3 måneder 3-12 måneder Over 12 måneder dec-10 dec-11 fuldtidspersoner fuldtidspersoner Det forventes at der bliver forhandlet omfattende politiske reformer på plads i løbet af 2012 som har et særligt fokus på denne målgruppe og dennes motivation til at tage en uddannelse. Halsnæs Kommune vil uafhængigt af de kommende reformer forsøge at indarbejde følgende: Flere og bedre tilbud til de ledige for at sikre en målrettet indsats som giver mening og skaber langsigtet resultater. Skabe muligheder og arbejde aktivt med målgruppen. Give eventuelle mentorer værktøjer til at kunne motivere unge til at påbegynde/færdiggøre en ordinær uddannelse Udbygge eksisterende virksomhedscenter til at omfatte specifikke virksomhedscenter rettet mod ungemålgruppen, indeholdende de værktøjer som sikre en målrettet udvikling mod en uddannelse / ordinært job. Boligsocialt samarbejde, med fokus på at møde borgerne hvor de bor, særligt Halsnæs Kommunes socialt dårlige stillede områder giver anledning til etablere et boligsocialt samarbejde. En forbyggende indsats, i parallelt samarbejde med boligorganisationer og Halsnæs Kommunes afdelinger. Det er en vigtig factor for at reducere antallet af ledige unge at have en forbyggende og målrettet indsats før de unge møder op i jobcenteret. Jo tidligere der iværksættes en indsats jo større er succesraten. Som tidligere nævnt har Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarkedet i 2011 ansat en konsulent i 30 timer/uge som mentor/fastholdelse coach for unge under 30 år. Konsulenten skal hjælpe Match 2 borger tilbage på arbejdsmarkedet ved at fungere som mentor med opgaver der spænde vidt. Denne løsning forventes det at der arbejdes videre med 8

9 2.4 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste året før, pct. Gnsn. åretfør, pct. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Tabel 2.4 viser udviklingen i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på alle kommunale forsørgelsesordninger fra december 2010 til december 2011 let af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Halsnæs Kommune er faldet med 6 procent mod en stigning på 7 procent samlet set for klyngen. Udviklingen er suverænt den bedste i klyngen og er dermed samlet set tilfredsstillende. Halsnæs Kommunes tidlige og aktive indsats med en uddannelsesorienteret vinkel har været medvirkende til, at Halsnæs Kommune har opnået en positiv udvikling for denne målgruppe. Det forventes at de allerede igangværende tiltag bibeholdes og der suppleres med virksomhedsnær opkvalificering for at sikre en helhedsorienteret indsats. 9

10 3 Forsørgelsesgrupper og indsats Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme måneden måned året før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Tabel 3 viser udviklingen i forsørgelsesgrupperne og indsatsen sammenlignet med året før og med sammenlignelige kommuner i klyngen. Tabel 3 viser at Halsnæs Kommune samlet set er i en positiv udvikling set i forhold til resten af klyngen vedr. offentlige forsørgende. Halsnæs Kommune oplevede et fald på 5 procent. Klyngen har som helhed et fald på 1 procent. Halsnæs Kommune oplever et positivt fald på 18 procent iden store målgruppe, A-dagpenge. I samme periode var der et fald på 6 procent i klyngen. Der var en moderat stigning på 1 procent på Jobklar Kontant og starthjælp, set i forhold til klyngens gennemsnit hvor der var en stigning på 13 procent er Halsnæs Kommunes resultat acceptabelt. 10

11 Revaliderings indsatsen i Halsnæs Kommune blev i 2011 et fokus område og der blev etableret en intern rådgivningsgruppe hvor sagerne blev behandlet før der blev tilkendt revalidering. Der har ligeledes været fokus på at benytte Halsnæs Jobcenters FagsystemWorkBase korrekt ved oprettelsen af revaliderings / forrevaliderings forløb. Der er på baggrund af dette jf. tabel 3 en 100 procent stigning af revalideringsforløb. Der blev ultimo 2010 etableret et nyt team i jobcenteret med uddannet socialrådgiver som har særligt fokus på målgruppen ledighedsydelse. Dette har medført at målgruppens (ledighedsydelse) match i 2011 har ændret sig i takt med at Jobcenterets nye team fik overblik over målgruppen. F. eks. viser tabel 3 en stigning på 106 procent når det drejer sig om ledighedsydelse midlertidig passiv. Denne ændring i match forholder Halsnæs Kommune sig til at være mere retvisende eftersom indsatsen for målgruppen er blevet prioriteret op i form af uddannet personale, hvor indsatsen tidligere lå hos virksomhedskonsulenterne. Halsnæs Kommune besluttede efter omlægningen af refusionsreglerne ultimo 2010 at indføre intelligent visitering når det drejede sig om at placere ledige i aktiveringstilbud. Forståelsen for intelligent visitering er at følge den lovpligtige aktivering og ikke mere eller mindre. Denne form for aktivering kan beskrives som minimums aktivering og har naturligtvist haft indflydelse på Halsnæs Kommunes aktiveringsgrad i Det er derfor ikke overraskende at Halsnæs Kommune generelt har en lav aktiveringsgrad når der sammenlignes med klyngens gennemsnit.specielt har minimums aktivering haft indflydelse på Kontanthjælp og starthjælp hvor de jobklar (match 1) aktiveringer er faldet med 37 procent og de indsatsklare (match 2) med 25 procent i forhold til Halsnæs Kommune har ikke, som i andre Kommuner, haft retningslinjer om at en vis procent del af de ledige skal fritages for den personlige samtale, som teknisk kunne nedbringe det samlede sags arbejde. Det er generelt lykkes at forbedre rettigheden væsentligt. Dog ligger procenterne generelt for ikke rettidige samtaler fortsat på et ikke acceptabelt niveau. Der blev i foråret 2011 etableret et LEAN projekt for at forbedre Jobcenterets arbejdsgange med særligt fokus på rettidighed. Resultatet af projektet er endnu ikke fuldt implementeret. Halsnæs Kommune har et ønske om at forbedre rettidigheden yderligere og der arbejdes i skrivende stund aktivt med implementering af LEAN modelen for at opnå de bedst mulige resultater. 11

12 4 Besparelse potentiale Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2011 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,62 3, ,7 Kontanthjælp 3,92 2, ,7 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,34 0, ,4 Sygedagpenge 2,42 2, ,4 Ledighedsydelse 0,63 0, ,6 Fleksjob 1,17 1, ,4 Førtidspension 7,39 7, ,1 I alt 19,48 20, ,3.dk Tabel 4 viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i Halsnæs Kommune, hvis Halsnæs Kommune nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige kommuner (klynge) Besparelsesprocenten viser i 2011 som i 2010 at der en besparelses muligheder for målgrupperne kontanthjælp og ledighedsydelse. Specielt på kontanthjælps området er der gode muligheder for at opnå besparelser ved at nedbringe antallet af fuldtidspersoner. Såfremt det kan lade sig gøre at opretholde Halsnæs Kommunes positive resultater på A- dagpenge, Revalidering, Sygedagpenge, Fleksjob og førtidspension, samtidig med at resultaterne for Kontanthjælp og Ledighedsydelse kommer på niveau med gennemsnittet i klyngen, vil der kunne opnås yderligere besparelser. Der er i praksis tale om tæt forbundne kar mellem forsørgelsesydelserne. Det gør, at den teoretiske øvelse med at opretholde alle de positive resultater, og samtidig forbedre resultaterne for de knap så gode ydelser, er en vanskelig øvelse i praksis. Oversigten er et godt redskab, der er med til at inspirere til, hvor jobcentret skal satse ressourcerne og fokusere på forbedringer, så udgifterne til forsørgelse fortsat minimeres mest muligt. Som tidligere nævnt underafsnit 2.3 er der en udfordring på kontanthjælpsområdet med at sikre at de ledige ikke mister kontakten til arbejdsmarkedet og dermed står dårligt rustet til fremtidens arbejdsmarked Med den stigende længevarige ledighedog de potentielle faldgrupper dette hermed kan medføresamt besparelsespotentialet på kontanthjælpsområdet tager Halsnæs Kommune besparelsespotentialet til efterretning og inddrager den i det videre arbejde med strategiudvikling samt andre tiltag der kan effektivisere indsatsen. 12

13 5. Bevilling til ekstra virksomhedskonsulent Notat vedrørende Pulje til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter: Opfølgning på og afrapportering af indsatsen Fokus områder har været langtidsledighed med særligt fokus på kontanthjælp match 2 og virksomhedsrettet afklaringstilbud for at mindske risikoen for langtidsledighed, nedbringe antallet af langtidsledige, samt at hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet i stedet for overgang til permanet forsørgelses grundlag (fleksjob Førtidspension). Virksomhedscenter er en vigtig del af aktiveringsstrategien for, at sikre færrest mulige langtidsledige, samt mindske overgangen til permanent forsørgelses grundlag. Der har i 2011 været indsat ekstra virksomhedskonsulent ressourcer til at sikre et større borger flow til virksomhedscentrene med fokus på udslusning til det ordinære arbejdsmarked. Ved at øge forbruget af ressourcer til virksomhedskonsulenter og hermed forbedre samarbejdet med de virksomheder i lokalområdet som er indstillet på at gøre en ekstraordinær indsats, har det i samarbejde med en række andre nye tiltag været muligt, at nedbringe tilgangen til permanent forsørgelsesgrundlag (se Fig. 01). let af langtidsledige er i dec på samme niveau som i dec Set forhold til den generelle konjektur og udvikling på arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune og omregn må dette betragtes som tilfredsstillinde. Der er fremadrettet brug for ekstra opmærksomhed på at nedbringe langtidsledigheden yderligt specielt for målgruppen kontanthjælp i Halsnæs Kommune. Arbejdskraftreserven og permanenteydelser vil komme under negativt pres, hvis der ikke fokuseres og tilkendes ressourcer til en ekstra ordinær indsats for målgruppen kontanthjælp (længer varige ledighed) Dokumentation for opnået resultater Jf. ministermål i beskæftigelses planen 2011 skal niveauet for borger på permanent forsørgelsesgrundlag ikke overskride niveauet for 2009 (1936 personer) Ved udgangen af 2011 var der 1810 personer på permanent forsørgelses. Fig.01 Graf for tilgangen til permanent forsørgelsesgrundlag i Total Total.dk 13

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

2012 Område: Sammenligningsgrundlag:

2012 Område: Sammenligningsgrundlag: 2012 Resultatrevision Område: Job og arbejdsmarked - Halsnæs Kommune Sammenligningsgrundlag: (jobcentre med samme rammevilkår) Assens, Billund, Brønderslev, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns,

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere