17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016"

Transkript

1 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

2 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små virksomheder i Danmark. Elprisen består af en række elementer: handelsselskabets elpris, abonnement, netabonnement, nettarif, transmissionstarif, afgifter, PSO og moms. Den samlede elpris varierer mellem de forskellige netområder, pga. forskelle i nettariffer og netabonnement. Elprisen varierer også mellem de over 200 elprodukter, som forbrugerne kan vælge imellem og mellem Øst- og Vestdanmark. Elprisstatistikken afløser de to tidligere elprisstatistikker, som Sekretariatet for Energitilsynet har udgivet. Med afskaffelsen af forsyningspligten den 1. april 2016 er det ikke længere hensigtsmæssigt at udgive to separate statistikker for henholdsvis forsyningspligtprodukter og handelsprodukter. Elprisstatistikken for større virksomheder med over kwh i årligt forbrug er samtidigt overgået til Energistyrelsen. Elprisstatistikken viser den gennemsnitlige elpris i øre pr. kwh for en forbruger med et årligt forbrug på kwh. Detailprisen for el er i en årrække blevet angivet med udgangspunkt i et forbrug på kwh kwh er også tæt på det faktiske gennemsnitlige forbrug for en skabelonforbruger i Danmark. Alle forbrugere og virksomheder, som ikke er time-målte er skabelonforbrugere.

3 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 3/9 DEN GENNEMSNITLIGE SAMLEDE ELPRIS I 3.. kvartal 2016 var den gennemsnitlige samlede elpris for en forbruger med et årligt forbrug på kwh på 226,68 øre/kwh. Dette er et fald på 2,54 øre/kwh, dvs. 1,1 pct. i forhold til prisen i 2. kvartal 2016 på 229,23øre/kWh. Faldet skyldes et fald i PSO-afgiften. Elprisen for 3. kvartal er vist i tabel 1. Elprisen for tidligere kvartaler kan hentes på Energitilsynets hjemmeside. Metoden for opgørelsen af elprisen kan findes i bilag 1. TABEL 1 DEN GENNEMSNITLIGE SAMLEDE ELPRIS OPDELT PÅ DELKOMPONENTER, 3. KVARTAL 2016 Øre/kWh ved forbrug på kwh jul-16 aug-16 sep kvartal 2016 Kommerciel el (handel) 24,97 24,23 24,62 24,61 Abonnement (handel) 3,89 3,89 3,89 3,88 Nettarif (net) 24,06 24,30 24,24 24,20 Netabonnement (net) 11,80 11,59 11,55 11,65 System- og nettarif (Energinet.dk) 8,20 8,20 8,20 8,20 Samlet elpris ex moms og afgifter 72,92 72,22 72,50 72,54 PSO 20,30 20,30 20,30 24,30 Elafgift 88,50 88,50 88,50 88,50 Moms 45,43 45,25 45,32 45,34 Samlet elpris inkl. moms og afgifter 227,15 226,27 226,62 226,68 Kilde: Elpris.dk, Energinet.dk, Skatteministeriet, elhandelsvirksomhedernes hjemmesider samt egne beregninger. Note: Kvartalsprisen er et simpelt gennemsnit af de tre måneder.

4 Side 4/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Fordelingen af elprisen på delkomponenter er vist grafisk i figur 1. Det fremgår, at energidelen (betalingen til handelsvirksomheden inklusive abonnement) udgjorde 13 pct. af prisen. Den samlede netbetaling udgjorde 19 pct., mens afgifter, PSO og moms udgjorde de resterende 68 pct. af prisen. FIGUR 1 DELKOMPONENTER AF DEN SAMLEDE ELPRIS 3. KVARTAL 2016 Energi 13% Elafgift 39% Netbetaling 19% Moms 20% PSO 9% Kilde: Elpris.dk, Energinet.dk, Skatteministeriet samt egne beregninger. Note: Energi inkluderer den samlede betaling til elhandelsvirksomheden (kommerciel el og abonnement). Netbetaling inkluderer både nettariffer og netabonnement til den lokale netvirksomhed samt net- og systemtarif til Energinet.dk, som ejer det overordnede net.

5 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 5/9 PRISER PÅ ELPRIS.DK Elpris.dk er en prisguide for forbrugere og små virksomheder og er administreret af Energitilsynet. Den kan anvendes til at sammenligne priser og vilkår på tværs af elhandelsvirksomheder og deres udbudte produkter i hele Danmark. I det følgende angives de gennemsnitlige priser for de produkter, som er opført på Elpris.dk fordelt på kategorierne variable, fastpris, og klimaprodukter. Denne statistik afspejler hele markedet, da alle elprodukter skal være opført på Elpris.dk. Der anvendes et simpelt gennemsnit, så der tages ikke hensyn til den solgte volumen på de enkelte produkter. De angivne priser er kun den andel af elprisen, som går til elhandelsvirksomheden, dvs. uden netbetaling, PSO, elafgift og moms. 1 Variable produkter er generelt kendetegnet ved, at elprisen ikke er kendt på forhånd og ændrer sig hver måned, dag eller time. I de fleste tilfælde følger prisen den nordiske elbørs Nord Pools pris. Gennemsnitspris og gennemsnitsabonnement for variable produkter for henholdsvis Vest- og Østdanmark kan ses i tabel 2. Den gennemsnitlige pris for produkter med variabel pris er faldet en anelse gennem kvartalet, men ligger højere end i 2. kvartal. Abonnement har været relativt konstant for variable produkter i 3. kvartal sammenlignet med tallene for 2. kvartal TABEL 2 VARIABLE PRODUKTER PÅ ELPRIS.DK 2 Øre/kWh jul-16 aug-16 sep kvartal 2016 Vestdanmark, kommerciel el 24,7 24,3 24,5 24,5 Vestdanmark, abonnement 3,9 4,0 4,1 4,0 Østdanmark, kommerciel el 26,4 25,3 25,7 25,8 Østdanmark, abonnement 4,0 4,0 4,1 4,1 Kilde: Elpris.dk og egne beregninger Note: Abonnement er beregnet på et årligt forbrug på kwh. Der er anvendt simpelt gennemsnit af alle produkter, som elhandelsvirksomhederne har markeret som variable på Elpris.dk. Både introduktionstilbud og klimaprodukter indgår, og beregningen er dermed den samme som for Produktsortering 1 i den hidtidige elprisstatistik for handelsprodukter. Note 2: De fleste variable produkter angiver prisen for måneden før, dvs. prisen i maj, er den pris, som skulle betales for produktet i april. Note 3: En del elhandelsvirksomheder har angivet 3 måneders kvartalsprodukter som variable, og en del har angivet dem som fastprisprodukter. Statistikken er lavet efter hvad elhandelsvirksomhederne har angivet. 1 Tabel 2, 3 og 4 er ækvivalente med produktsortering 1,2 og 4 i den tidligere udgivelse Elprisstatistik for handelsprodukter.

6 Side 6/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Fastprisprodukter er generelt kendetegnet ved, at elprisen er kendt på forhånd og fast i en længere periode ad gangen, typisk 3, 6 eller 12 måneder. Gennemsnitspris og gennemsnitsabonnement for fastprisprodukter for henholdsvis Vest- og Østdanmark kan ses i tabel 3. Prisen pr. kwh og abonnement har været relativt konstant for fastprisprodukter i 3. kvartal. TABEL 3 FASTPRISPRODUKTER PÅ ELPRIS.DK Øre/kWh jul-16 aug-16 sep kvartal 2016 Vestdanmark, kommerciel el 23,8 23,8 23,5 23,7 Vestdanmark, abonnement 5,3 5,1 5,0 5,1 Østdanmark, kommerciel el 25,4 24,8 25,3 25,2 Østdanmark, abonnement 4,0 4,0 4,1 4,1 Kilde: Elpris.dk og egne beregninger Note: Abonnement er delt ud på et årligt forbrug på kwh. Der er anvendt simpelt gennemsnit af alle produkter, som elhandelsvirksomhederne har markeret som variable på Elpris.dk. Både introduktionstilbud og klimaprodukter indgår, og beregningen er dermed den samme som for Produktsortering 1 i den hidtidige elprisstatistik for handelsprodukter. Note 2: En del elhandelsvirksomheder har angivet 3 måneders kvartalsprodukter som variable, og en del har angivet dem som fastprisprodukter. Statistikken er lavet efter hvad elhandelsvirksomhederne har angivet. Der kan købes mange forskellige typer af klimaprodukter. F.eks. er der klimaprodukter, hvor elhandelsvirksomheden forpligter sig til, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder og klimaprodukter med støtte til CO2-reducerende tiltag. Prisen på klimaprodukter ligger generelt lidt højere end prisen på andre produkter. Klimaprodukter kan indkøbes både som et variabelt produkt og et fastprisprodukt. Det fremgår af tabel 4 at prisen pr. kwh og abonnement for henholdsvis Vest- og Østdanmark er faldet lidt igennem kvartalet. Prisen er dog højere end i 2. kvartal. TABEL 4 ALLE KLIMAPRODUKTER Øre/kWh jul-16 aug-16 sep kvartal 2016 Vestdanmark, kommerciel el 25,5 25,3 25,1 25,3 Vestdanmark, abonnement 6,7 6,3 6,2 6,4 Østdanmark, kommerciel el 26,9 26,5 26,3 26,6 Østdanmark, abonnement 6,3 7,3 6,2 6,6

7 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 7/9 Kilde: Elpris.dk og egne beregninger Note: Abonnement er delt ud på et årligt forbrug på kwh. Der er anvendt simpelt gennemsnit af alle produkter, som elhandelsvirksomhederne har markeret som variable på Elpris.dk. Både introduktionstilbud og klimaprodukter indgår, og beregningen er dermed den samme som for Produktsortering 1 i den hidtidige elprisstatistik for handelsprodukter. Udviklingen i prisen for energidelen (inklusive abonnement) på Elpris.dk for hele Danmark fremgår af figur 2. For det seneste kvartal, er der tale om en grafisk afbildning af tabel 2-4. Det fremgår, at klimaprodukter har været dyrest, derefter produkter med fast pris. I juli og september var prisen på faste og variable produkter dog ens. Sammenhængen mellem prisen på variable og fastprisprodukter afhænger til dels af udviklingen i engrosprisen. Det fremgår også, at priserne generelt ligger højere end i 2. kvartal FIGUR 2 UDVIKLINGEN I PRISEN FOR PRODUKTKATEGORIER, ELPRIS.DK øre/kwh Fast pris Variabel pris Klimaprodukt apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 Kilde: Elpris.dk og egne beregninger Note: Energidelen inklusive abonnement fordelt på kwh. Der er anvendt et volumenvægtet gennemsnit mellem tallene for Østog Vestdanmark fra tabel 2,3 og 4. Ved spørgsmål og kommentarer vedrørende elprisstatistikken kan der rettes henvendelse til Sekretariatet for Energitilsynet. Søren Lorenz Søndergaard ,

8 Side 8/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 BILAG 1: METODE FOR ELPRISSTATISTIKKEN Elprisen er opdelt i en række delkomponenter. Delkomponenterne kommerciel el og abonnement, som er betaling til elhandelsvirksomheden, baseres på de 30 mest solgte produkter i Danmark. Disse produkter udgør samlet set over 80 pct. af salget til kunder med et årligt forbrug under kwh. De 30 produkter vægtes med volumen solgt igennem hele 2015, men vægtningen korrigeres for større ændringer i 2015 og En større ændring kan f.eks. være ophør af et produkt, hvor kunderne flyttes til et andet produkt. Det nye produkt anvendes i dette tilfælde i elprisstatistikken og vægtes med den volumen det tidligere produkt havde samt evt. volumen det nye produkt havde før tilgangen af kunder. Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at det volumenvægtede gennemsnit af priserne for de 30 mest solgte produkter giver et tilfredsstillende udtryk for elprisen på markedet. Elprisstatistikkens delkomponenter nettariffer og netabonnement, som er betaling til den lokale netvirksomhed, baseres på udtræk fra Energinet.dk s database: datahubben. Der foretages således hver måned et udtræk af de nettariffer og netabonnementer, der faktureres i hvert enkelt netområde. Nettarif og netabonnement er vægtet med volumen i de enkelte netområder for hele Det årlige abonnement er divideret med det årlige forbrug på kwh for at kunne opgøre abonnementet i øre pr. kwh. Dette er gjort for både abonnementet til elhandelsvirksomheden og netvirksomheden (netabonnementet). Det faktiske årlige forbrug for en husstand eller lille virksomhed vil afvige fra de kwh alt efter hvilken type husstand og virksomhed, der er tale om. For private forbrugere kan hjemmesiden anvendes til at få en forståelse for det gennemsnitlige forbrug for forskellige typer af husstande. F.eks. er det gennemsnitlige årlige forbrug for en 4-personers familie i et parcelhus (140 m2) på kwh. For én person i en 80 m2 lejlighed er det forventede årlige forbrug på kwh. PSO, elafgifter og momsandelen er ens over hele Danmark. De gældende satser kan findes på henholdsvis Energinet.dk s hjemmeside og Skatteministeriets hjemmeside. Metodemæssig sammenligning med andre opgørelser af elprisen Elprisstatistikken afviger metodemæssigt fra den tidligere elprisstatistik, hvor der blev taget udgangspunkt i ét produkt i hvert netområde, som enten var et forsyningspligtprodukt eller et produkt med kunder overført fra et forsyningspligtprodukt. Disse produkter blev vægtet med den samlede volumen i netområdet. Elprisstatistikken afviger desuden metodemæssigt fra den tidligere elprisstatistik, hvor nettariffer og netabonnement blev indsamlet manuelt fra netselskaberne én gang årligt, og derefter fremskrevet månedligt med manuel indberetning fra de 34 største netselskaber.

9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 9/9 Elprisstatistikken afviger metodemæssigt fra Energitilsynets årlige prisundersøgelse, hvor samtlige ca. 200 produkter på markedet er anvendt til at beregne en gennemsnitspris. En anden forskel er, at der i prisundersøgelsen korrigeres for, at priser på spotprodukter opgøres en måned forskudt. Dette korrigeres ikke i Elprisstatistikken. Årsagen er, at Danmarks Statistik skal have elprisstatistikken før månedens pris er kendt for alle spotprodukterne. På det tidspunkt beregningerne foretages, er det dermed ikke muligt at korrigere prisen.

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

13. JULI 2018 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018

13. JULI 2018 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 13. JULI 2018 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 Side 2/9 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger

Læs mere

10. JANUAR 2018 ELPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2017

10. JANUAR 2018 ELPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2017 10. JANUAR 2018 ELPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

5. APRIL 2018 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2018

5. APRIL 2018 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2018 5. APRIL 2018 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2018 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2018 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Elprisstatistik 3. kvartal 2018

Elprisstatistik 3. kvartal 2018 Elprisstatistik 3. kvartal 2018 DEN 9. OKTOBER 2018 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/10 FORSYNINGSTILSYNET

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2019

Elprisstatistik 1. kvartal 2019 Elprisstatistik 1. kvartal 2019 DEN 16. APRIL 2019 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/10 FORSYNINGSTILSYNET ELPRISSTATISTIK

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder 2. udgave, november 2017 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET NOVEMBER 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3

Læs mere

Elprisstatistik juli 2007

Elprisstatistik juli 2007 ENERGITILSYNET Elprisstatistik i 27 Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 27. Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 27 ikke umiddelbart

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET AUGUST 2016 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 3 Indhold Hovedkonklusioner 4 Baggrund

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2017? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2017? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2017? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Maj 2018 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET MAJ 2018 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2017? 3 Indhold 1. Hovedkonklusioner

Læs mere

Elprisstatistik 4. kvartal 2011

Elprisstatistik 4. kvartal 2011 Elprisstatistik 4. kvartal 211 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017 FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2017 29. november 2016 Engros & Transmission 16/10983 Mikkel Hoffmann Bjarrum SAGSFREMSTILLING 1. Sekretariatet for Energitilsynet (SET)

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016

HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. FEBRUAR 2016 HØRINGSUDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2016 11. januar 2016 Engros & Transmission /10917 SLRS RESUMÉ 1. Denne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PRODUKTFORDELING PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL

UNDERSØGELSE AF PRODUKTFORDELING PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL PUNKT 7 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 UNDERSØGELSE AF PRODUKTFORDELING PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL 14. april 2015 Engros & Transmission 15/01560 LVM RESUMÉ Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 2. KVARTAL 215 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/9 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 4. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 3. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

NATURGASPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018

NATURGASPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 NATURGASPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2018 20. august 2018 Engros & Transmission INTRODUKTION Naturgasstatistikken udkommer hvert kvartal og indeholder en gennemsnitspris på naturgas for husholdningskunder

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2019

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2019 BILAGSOVERSIGT FORSYNINGSTILSYNET 30. november 2018 Engros & Transmission FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2019 BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-28 Fastsættelse af tillæg til

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2018

FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2018 BILAGSOVERSIGT 23. november 2017 Engros & Transmission FASTSÆTTELSE AF TILLÆG TIL SPOT- PRISEN FOR KONKURSRAMTE KUNDER 2018 BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-5 Lovgrundlag 2. 6-32 Fastsættelse af tillæg til

Læs mere

NATURGASPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2018

NATURGASPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2018 NATURGASPRISSTATISTIK 4. KVARTAL 2018 25. januar 2019 Center for energibesparelse Heli@forsyningstilsynet.dk INTRODUKTION Naturgasstatistikken udkommer hvert kvartal og indeholder en gennemsnitspris på

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017

UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 UDKAST TIL FASTSÆTTELSE AF TIL- LÆG TIL SPOTPRISEN FOR KONKURS- RAMTE KUNDER 2017 11. november 2016 Engros & Transmission 16/10983 Mikkel Hoffmann Bjarrum SAGSFREMSTILLING 1. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

NATURGASPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2018

NATURGASPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2018 NATURGASPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2018 29. oktober 2018 Engros & Transmission INTRODUKTION Naturgasstatistikken udkommer hvert kvartal og indeholder en gennemsnitspris på naturgas for husholdningskunder

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

NATURGASPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2019

NATURGASPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2019 NATURGASPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2019 15. maj 2019 Center for detail, energibesparelser og markedsmæssighed, DEMA Heli@forsyningstilsynet.dk INTRODUKTION Naturgasstatistikken udkommer hvert kvartal og

Læs mere

Opkrævning for solcellekunder

Opkrævning for solcellekunder side 1 / 5 Opkrævning for solcellekunder Vi skal som elhandelsselskab opkræve betaling for alt det, der omhandler køb og levering af strøm til din adresse. Vi opkræver derfor også betaling på vegne af

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Elforsyningens nettariffer & priser

Elforsyningens nettariffer & priser Elforsyningens nettariffer & priser Pr. 1. januar 2018 Marts 2018 Elforsyningens nettariffer & priser pr. 1. januar 2018 Marts 2018 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS,

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission RESUMÉ

Læs mere

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/ Nr. 2 - Januar 2016 Detailmarkedsrapport 05-02-2016 Dok. 15/12493-5 1. Introduktion Indhold Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes elforbrug og aktiviteterne

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 2. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 2. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 2. kvartal 2014 4. august 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 4. kvartal 2013

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 4. kvartal 2013 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 4. kvartal 2013 23. januar 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2015 April 2015 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2015 April 2015 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2014 Marts 2014 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2014 Marts 2014 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Afregning for individuelle solcelleanlæg

Afregning for individuelle solcelleanlæg Afregning for individuelle solcelleanlæg Solceller kan blive en god forretning igen for husholdninger Den høje elafgift gør solceller til en god forretning. Det var tilfældet i 2012, da husholdningerne

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN

FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN PUNKT 4 FORMANDSAGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS RESUMÉ 1. Denne sag

Læs mere

Flexafregning for årsnettoafregnede egenproducenter 6. september 2018

Flexafregning for årsnettoafregnede egenproducenter 6. september 2018 Flexafregning for årsnettoafregnede egenproducenter 6. september 2018 Årsnettoafregnede egenproducenter skal fremover flexafregnes, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse udsendt den 19. juni 2018.

Læs mere

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT FORMANDSAFGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Elprisstatistik andet halvår 2017 Erhverv

Elprisstatistik andet halvår 2017 Erhverv Notat Kontor/afdeling Enhed for Systemanalyse Dato 24. april 218 J nr. 218-xx Elprisstatistik andet halvår 217 Erhverv I dette notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens elprisstatistik for erhvervskunder

Læs mere

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din årsopgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din årsopgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 5 Kasper Christensen Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære Kasper

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Elprisstatistik andet halvår 2018

Elprisstatistik andet halvår 2018 Notat Kontor/afdeling Enhed for Systemanalyse Dato 29-3- 19 J nr. Elprisstatistik andet halvår 18 Erhverv I dette notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens elprisstatistik for erhvervskunder

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Emil Sivebæk Nielsen DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Andreas Schou Andersen DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Stefan Mark Christensen Store Strandstræde 11, 2 TV DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Morten Vinther Møller Frederiksberg Alle 14, 4. TV DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Produktfordelingen på det danske detailmarked for naturgas i 2017

Produktfordelingen på det danske detailmarked for naturgas i 2017 Produktfordelingen på det danske detailmarked for naturgas i 2017 ANALYSE DEN 28. NOVEMBER 2018 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk

Læs mere

Notat om underkompensation i forbindelse med 10 øres pristillægget

Notat om underkompensation i forbindelse med 10 øres pristillægget Danmarks Vindmølleforening, 29. marts 2011 Notat om underkompensation i forbindelse med 10 øres pristillægget Baggrund og lovgivning Landbaserede vindmøller som er mellem 10 og 20 år gamle og som har opbrugt

Læs mere

Årsopgørelse og 1. acontoregning

Årsopgørelse og 1. acontoregning Årsopgørelse og 1. acontoregning Tina Thorborg Sørupvej 40 A, Sørup 3480 Fredensborg Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KON- KURS PRODUKTET FOR 2019 (TIL- LÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KON- KURS PRODUKTET FOR 2019 (TIL- LÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KON- KURS PRODUKTET FOR 2019 (TIL- LÆG TIL SPOT- PRISEN) 30. november 2018 Engros & Transmission Journal Nummer: 17/13546 HELI AFGØRELSE Forsyningstilsynet (FSTS) har på baggrund

Læs mere

Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Kim Risager Ulrik Stensgaard Side 1 af 8 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20

Læs mere

Opgørelse og acontoregning

Opgørelse og acontoregning Opgørelse og acontoregning Tidligere DONG Energy 1 af 5 Maria Hecksher Avenue de Grande Bretagne 47 MC-98000 Monaco Dato 6. april 2018 Her er din opgørelse og acontoregning. Opgørelsen dækker perioden

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 3 - August 216 DataHub Markedsrapport 15-11-216 Dok. 16/398-1 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Elprisstatistik første halvår 2018 Erhverv

Elprisstatistik første halvår 2018 Erhverv Notat Kontor/afdeling Enhed for Systemanalyse Dato 16. oktober 218 J nr. Elprisstatistik første halvår 218 Erhverv I dette notat gives en kort beskrivelse af Energistyrelsens elprisstatistik for erhvervskunder

Læs mere

Årsopgørelse og 1. acontoregning

Årsopgørelse og 1. acontoregning Årsopgørelse og 1. acontoregning Tidligere DONG Energy 1 af 5 Thomas Hammershaimb Mosbech Snaregade 6, 3 tv Dato 5. januar 2018 Her er din årsopgørelse og 1. acontoregning. Opgørelsen dækker perioden den

Læs mere

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el Brøndby Kommune Hovedstadens belysningssamarbejde Hovedstadens Belysningssamarbejde Udbud af el 5383not006, Udført:CAT Kontrolleret: KMU, LHI Side 1 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Indledning... 2 3. Elprisens

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

Baggrundsnotat. Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger. Hovedkonklusioner

Baggrundsnotat. Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger. Hovedkonklusioner 18. april 216 Baggrundsnotat Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger Nedenfor gennemgås udviklingen i de danske elpriser for husholdninger og virksomheder opgjort på forbrugsstørrelser både

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15.

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. oktober 2015 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser Marts 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S ELPRISER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B.

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden Punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 2. oktober 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter ENERGITILSYNET Punkt klik her Energitilsynets møde den 17. december 2013 1. november 2013 Sag: 13/11008 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM/SEY Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling (indeholder net og

Læs mere