BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. til. Forslag til Rådets forordning"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2016) 784 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter DA DA

2 BILAG til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter BILAG "BILAG Løbenr. KN-kode TARIC Varebeskrivelse ex ex Majskolber (Zea Mays Saccharata), også i stykker, med en diameter på 10 mm eller derover, men ikke over 20 mm, til brug ved fremstilling af produkter i fødevareindustrien ved anden behandling end blot ompakning (1)(2)(3) tons 0 % ex Svampe af arten Auricularia polytricha, også vand- eller dampkogte, frosne, til fremstilling af færdigretter (1)(2) tons 0 % ex Sødkirsebær, tilsat alkohol, med indhold af sukker på ikke over 9 vægtprocent, med diameter ikke over 19,9mm, med sten, til anvendelse i chokoladevarer (2) tons 10 % ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Tobak, rå eller ufabrikeret, også udstanset i regelmæssig form, af toldværdi ikke under 450 euro/100 kg netto, til anvendelse som ydre dækblad eller som omblad ved fremstilling af varer henhørende under pos (2) tons 0 % ex Silikafyldstof i granulatform, med et indhold af siliciumdioxid på 97 % og derover ex Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider, udelukkende bestemt til fremstilling af legeringer (2) tons 0 % tons 0 % ex Wolframtrioxid, inkl. wolframblåoxid (CAS RN eller CAS RN ) tons 0 % Triklorethylen (CAS RN ) tons 0 % ex Bromchlormethan (CAS RN ) tons 0 % * ex ,3-Dichlorobenzen (CAS RN ) tons 0 % * ex Propan-1-ol (propylalkohol) (CAS RN ) tons 0 % DA 2 DA

3 ex Cyclopropylmethanol (CAS RN ) tons 0 % ex O-Cresol (CAS RN ) med en renhed på 98,5 vægtprocent og derover * ex ,2,2',2'-Tetrakis(hydroxymetyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol (CAS RN ) Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN ) ex Calcium acetylacetonat (CAS RN ) til anvendelse ved fremstilling af stabilisatorsystemer i tabletform (2) tons 0 % tons 0 % tons 0 % tons 0 % ex Cyclopropylmethylketon (CAS RN ) tons 0 % * ex (1-Klorcyclopropyl)ethanon (CAS RN ) tons 0 % * ex Klor-1-(1-Klorcyclopropyl)ethanon (CAS RN ) tons 0 % ex Eddikesyre (CAS RN ) af renhed på 99 vægtprocent og derover tons 0 % Eddikesyreanhydrid (CAS RN ) tons 0 % * Vinylacetat (CAS RN ) tons 0 % ex Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat (CAS RN ) tons 0 % * ex ,5-dimethylphenylacetylchlorid (CAS RN ) tons 0 % ex Dimethylsebacat (CAS RN ) tons 0 % ex n-dodecenyl ravsyreanhydrid (CAS RN ) med: en værdi på ikke over 1på Gardner-farveskalaen en transmission på 500 nm på 98 % eller derover for en opløsning på 10vægtprocent toluen til anvendelse ved fremstilling af belægning til biler (2) ex Dodecandisyre, af renhed på over 98,5 vægtprocent (CAS RN ) tons 0 % tons 0 % ex o-acetylsalicylsyre (CAS RN ) tons 0 % * ex Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat (CAS RN ) med tons 0 % et sigtet gennemfald på over 99 vægtprocent ved maskevidden 500 μm og et smeltepunkt på 49 C eller derover, men ikke over 54 C, til brug ved fremstilling af "one pack"-stabilisatorer baseret på pulverblandinger (pulver eller pressegranulat) til forarbejdning af PVC (2) * ex Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionat) (CAS RN ) med et sigtet gennemfald på over 75 vægtprocent ved maskevidden 250 μm og over 99 % vægtprocent ved maskevidden 500 μm og tons 0 % DA 3 DA

4 et smeltepunkt på 110 C eller derover, men ikke over 125 C, til brug ved fremstilling af "one pack"-stabilisatorer baseret på pulverblandinger til forarbejdning af PVC (2) ex Benzophenon-3,3,4,4 -tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN ) tons 0 % * ex Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphit (CAS RN ) tons 0 % ex Dimethylsulfat (CAS RN ) tons 0 % ex Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN ) ex Anilin af renhed på 99 vægtprocent og derover (CAS RN ) tons 0 % tons 0 % ex o-phenylendiamin (CAS RN ) tons 0 % * ex Iodprop-3-2-ynyl N-butylcarbamat (CAS RN ) tons 0 % * Acrylonitril (CAS RN ) tons 0 % * ex Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN ) tons 0 % ex C,C -Azodi(formamid) (CAS RN ) med: en ph-værdi på 6,5 og derover, men ikke over 7,5, og et indhold af semicarbazid (CAS RN ) på ikke over mg/kg fastlagt ved flydende kromatografi massespektrometri (LC-MS), et spaltningstemperaturinterval på 195 C C, en relativ massefylde på 1,64-1,66, og en forbrændingsvarme på Kcal/mol * ex Monometylhydrazin (CAS RN ) i form af en vandig opløsning med et indhold af monometylhydrazin på 40 (± 5) vægtprocent tons 0 % tons 0 % ex Nitroguanidin (CAS RN ) tons 0 % * ex Flubendiamid (ISO) (CAS RN ) tons 0 % ex Flurtamon (ISO) (CAS RN ) tons 0 % ex Decan-5-olid (CAS RN ) kg 0 % ex Dodecan-5-olid (CAS RN ) kg 0 % ex Hexan-6-olid (CAS RN ) tons 0 % Piperonal (CAS RN ) tons 0 % ex ,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol (CAS RN ) tons 0 % ex Chlorpyrifos (ISO) (CAS RN ) tons 0 % ex ,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN ) tons 0 % ex (Acetoacetylamino)benzimidazol (CAS RN ) tons 0 % * ex [[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl chlorid (CAS RN ) tons 0 % DA 4 DA

5 * ex ,4,4-Trimetylpentan-2-aminium (3R,5S,E)-7-(4-(4- fluorfenyl)-6-isopropyl-2-(n- metylmetylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6- enoat (CAS RN ) kg 0 % ex D-Xylose (CAS RN ) tons 0 % ex Farvestof C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN ) og Disperse Yellow 54 på 99 vægtprocent og derover ex Præparater på basis af farvestoffet C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN ) med et indhold heraf på 60 vægtprocent eller derover ex Farvestof C.I. Pigment Red 4 (CAS RN ) og Pigment Red 4 på 60 vægtprocent og derover * ex Farvestof C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN ) og Pigment Yellow 180 på 80 vægtprocent og derover * ex Farvestof C.I. Pigment Red 2 (CAS RN ) og Pigment Red 2 på 80 vægtprocent og derover ex Farvestof C.I. Pigment Red 169 (CAS RN ) og Pigment Red 169 på 50 vægtprocent og derover kg 0 % tons 0 % tons 0 % tons 0 % tons 0 % tons 0 % ex Diatoméjord kalcineret med sodaflusmiddel tons 0 % ex Natriumligninsulfonat tons 0 % Sulfatterpentin tons 0 % ex Colophonium og harpikssyrer af fyrreharpiks tons 0 % ex Et præparat, der indeholder 38 % og derover, men ikke over 50 vægtprocent af pyrithionzink (INN) (CAS RN ) i en vandig dispersion tons 0 % ex Katalysator, bestående af titandioxid og wolframtrioxid tons 0 % * ex Tilberedning med indhold efter vægt af: dimethylglutarat på 55 % eller derover, men ikke over 78 % dimethyladipat 10 % eller derover, men ikke over 30 % og dimethylsuccinat på ikke over 35 % * ex Blanding af bis[3-(triethoxysilyl)propyl]sulfider (CAS RN ) * ex Acetophenon (CAS RN ) af renhed på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent tons 0 % tons 0 % tons 0 % * ex Ekstrakt i fast form, uopløselig i alifatiske opløsningsmidler, af biprodukter fremkommet ved ekstraktion af colophonium fra træ, med følgende karakteristika: indhold af harpikssyre på 30 vægtprocent og derunder syretal på 110 og derunder, og smeltepunkt på 100 C og derover tons 0 % DA 5 DA

6 * ex Blanding af plantesteroler i pulverform, indeholdende: 75 vægtprocent steroler eller derover ikke over 25 vægtprocent stanoler til brug ved fremstilling af stanoler/steroler eller stanol/sterolestere (2) Poly(vinylalkohol), også med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper ex Poly(vinylbutyral) (CAS RN ): med indhold af hydroxylgrupper på 17,5 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent med en medianpartikelstørrelse (D50) over 0,6mm ex Polymerblanding af polycarbonat og poly(methylmethacrylat) med indhold af polycarbonat på 98,5 % eller derover, i form af pellets eller granulat, med en lystransmission på 88,5 % eller derover, målt på et 4 mm tykt prøveemne med en bølgelængde λ = 400 nm (i henhold tiliso ) * ex Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-4,4 - biphenylen) tons 0 % tons 0 % tons 0 % tons 0 % tons 0 % ex Flager af celluloseacetat tons 0 % ex Natriumalginat, udvundet af brunalger (CAS RN ) tons 0 % ex Natriumhyaluronat, ikke sterilt, med: en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (M w ) på ikke over , et indhold af endotoxiner på ikke over 0,008 endotoxinenheder (EU) pr. mg, et indhold af ethanol på ikke over 1 vægtprocent og et indhold af isopropanol på ikke over 0,5 vægtprocent ex Plader af polymetylmetacrylat, der overholder følgende standarder: EN 4364 (MIL-P-5425E) og DTD5592A, eller EN 4365 (MIL-P-8184) og DTD5592A ex Celleblokke af celluloseregenerater, som er imprægneret med vand med indhold af magnesiumchlorid og kvaternær ammoniumforbindelse, og som måler 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) kg 0 % tons 0 % tons 0 % * ex Korte fibre af viskose, af finhed 1,15 decitex eller derover, men ikke over 1,3 decitex, med en fiberlængde på 36 mm eller derover, men ikke over 38 mm tons 0 % * ex Vævet og lamineret tekstilstof, gummeret, med følgende egenskaber: med tre lag det ene yderlag består af akryl det andet yderlag består af polyester mellemlaget består af klorbutylgummi mellemlaget har en vægt på 486 g/m 2 eller derover, men ikke over 569 g/m 2 tekstilstoffet har en samlet vægt på 952 g/m 2 eller derover, men ikke over 1159 g/m 2 tekstilstoffet har en samlet tykkelse på 0,8 mm eller derover, men ikke over 4 mm anvendes til fremstilling af foldetag til motorkøretøjer (2) ex Ildfaste sten med en kantlængde på over 300 mm og et indhold af TiO 2 på ikke over 1 vægtprocent og et indhold af Al 2 O 3 på ikke over 0,4 vægtprocent og m² 0 % tons 0 % DA 6 DA

7 en volumenændring på mindre end 9 % ved 1700 C ex Fiberdug vævet af glasfiber belagt med plast, af vægt 120 g/m² (± 10 g/m²), sædvanligvis anvendt til fremstilling af insektnet i form af rullenet eller net på fast ramme ex Ferrochrom, med indhold af kulstof på 1,5 vægtprocent og derover, men ikke over 4 vægtprocent, og med indhold af chrom på 70 vægtprocent og derunder m² 0 % tons 0 % ex ex Folie og bånd af raffineret kobber, elektrolytisk belagt tons 0 % ex Plader: bestående af mindst ét lag glasfibervæv, der er imprægneret med epoxyharpiks, belagt på den ene eller begge sider med kobberfolie af en tykkelse på ikke over 0,15 mm, med en dielektricitetskonstant (DK) på under 5,4 ved 1 MHz målt i henhold til IPC-TM , med en tabsfaktor på mindre end 0,035 ved 1 MHz målt i henhold til IPC-TM , med modstandsdygtighed mod krybestrøm (CTI) på 600 eller derover ex Stænger af aluminiumslegeringer med en diameter på 200 mm eller derover, men ikke over 300 mm ex Stænger af aluminiumslegeringer med en diameter på 300,1 mm eller derover, men ikke over 533,4 mm m² 0 % tons 0 % tons 0 % * ex ex Bånd eller folie af en legering af aluminium og magnesium: af en legering, der opfylder standard 5182-H19 eller 5052-H19, i ruller, af en tykkelse på 0,15 mm (± 0,01 mm), 0,16 mm (± 0,01 mm), 0,18 mm (± 0,01 mm) og 0,20 mm (± 0,01 mm), af en bredde på 12,5 mm (± 0,3 mm), med en trækstyrke på 285 N/mm² eller derover og med en brudforlængelse på 1 % eller derover tons 0 % * Ubearbejdet magnesium, med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent ex Magnesiumpulver: af renhed på 98 vægtprocent og derover, men ikke over 99,5 vægtprocent med partikelstørrelse på 0,2 mm eller derover, men ikke over 0,8 mm tons 0 % tons 0 % ex Teleskophåndtag af aluminium, til fremstilling af bagage (2) stk. 0 % ex Glideleje til aksiale anvendelser, af stål med betegnelsen FeP01 (i henhold til EN ) med et glidelag af porøs sintret bronze og poly(tetrafluorethylen), beregnet til montering i støddæmpere til motorcykler stk. 0 % ex ex Elektrisk vekselstrømskommutatormotor, enfaset, med effekt på 250 W eller derover, med en indgangseffekt på 700 W eller derover, men ikke over W, med en ydre diameter på over 120 mm (± 0,2 mm), men ikke over 135 mm (± 0,2 mm), med nominelt omdrejningstal på mere end omdr./min, men ikke over omdr./min, udstyret med ventilator til luftindtag, til brug ved fremstilling af støvsugere (2) stk. 0 % ex Elektrisk ensrettere, med effekt 1 kva og derunder, til brug stk. 0 % DA 7 DA

8 ved fremstilling af apparater henhørende under pos og 8510 (2) ex Strømforsyningskort til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos og 8528 (2) stk. 0 % ex Enhed til GPS-system med en positionsbestemmende funktion, uden skærm, med en vægt på g eller derunder stk. 0 % ex ex Trykt kredsløbskort med lysdioder: også med prisme/linse og også monteret med konnektor(er) til fremstilling af baggrundsbelysningsenheder til varer henhørende under pos (2) stk. 0 % ex Spændingsstyret frekvensgenerator, der består af aktive og passive komponenter, som er monteret på et trykt kredsløb anbragt i en indkapsling, hvis dimensioner ikke overstiger 30 mm x 30 mm ex Akselklemmer, afskærmninger, gaffelbroer og klemmestykker af aluminiumlegering, af den art der anvendes i motorcykler ex Stempler til styrestøddæmpere af sintret stål efter ISOstandard P2054, af den art der anvendes i motorcykler stk. 0 % stk. 0 % stk. 0 % ex ex Cykelstel, fremstillet af kulstoffibre og kunstharpiks, malet, lakeret og/eller poleret, bestemt til brug ved fremstilling af cykler (2) stk. 0 % ex ex Cykelforgaffel, fremstillet af kulstoffibre og kunstharpiks, malet, lakeret og/eller poleret, bestemt til brug ved fremstilling af cykler (2) stk. 0 % ex Uindfattede glaslinser, prismer og sammenklæbede elementer til brug ved fremstilling eller reparation af varer henhørende under KN-kode 9002, 9005, og 9015 (2) stk. 0 % ex ex Brillestel af plast eller uædle metaller til brug ved stk. 0 % fremstillingen af korrektionsbriller (2) (1) (2) (3) * " Toldsuspensionen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer. Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af , s. 1). Kun værditolden suspenderes. Den specifikke toldsats finder fortsat anvendelse. En nyligt indført foranstaltning eller en foranstaltning med ændrede betingelser. DA 8 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.22 KOM(22) 618 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 255/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.12.24 KOM(24) 78 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 255/96 om åbning og forvaltning af autonome

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, den 29.4.2009 KOM(2009) 202 endelig om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdees tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2010 KOM(2010)278 endelig 2010/0148 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2016 COM(2016) 39 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA L 328/22 Den Europæiske Unions Tidende 10.12.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1282/2011 af 28. november 2011 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) 10/2011 om plastmaterialer

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 76 Aluminium og varer deraf Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2006 KOM(2006) 808 endelig 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0021 (NLE) 6144/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: COLAC 10 PVD 1 WTO 27 UD 23 Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2011 KOM(2011) 270 endelig 2011/0121 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 74 Kobber og varer deraf Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08 Kapitel 52 BOMULD Underpositionsbestemmelse 1. Som»denimstof«i pos. 5209.42 og 5211.42 betragtes kipervævet stof af garner af forskellig farve, med 3 eller 4 bindinger, herunder brudt kiper med kædegarnet

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 23 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder Bestemmelse 1. Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) 11721/17 ADD 1 ENV 715 ENT 181 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D052035/02 Annex 1 Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD 35 Jordi

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN 12. 11. 98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 302/31 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 2. oktober 1998 om fastlæggelse af miljøkriterierne

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2010 KOM (2010) 552 endelig 2010/0289 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 816/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D042280/04.

Hermed følger til delegationerne dokument - D042280/04. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) 7478/16 ENV 190 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. marts 2016 til: Komm. dok. nr.: D042280/04 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit.

S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit. S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit. S600-2VE er en Silikaklæde med 2 sider verculit coating. Ubehandlede silikafibre tåler 1000ºC. I modsætning til andre produkter der er behandlet

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 429 PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07 XI AFSNIT XI TEKSTILVARER Bestemmelser 1. Dette afsnit omfatter ikke: a) Børster og hår til børstenbinderarbejder (pos. 05.02); hestehår og affald deraf (pos. 05.11). b) Menneskehår og varer deraf (pos.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.04.2004 KOM(2004)354 endelig 2004/0115(AVC) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om

Læs mere

AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel 39-141863 24/9/08

AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel 39-141863 24/9/08 AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Varer i sæt bestående af to eller flere særskilte bestanddele, der alle eller for en dels vedkommende henhører under nærværende afsnit,

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da 1 ARTIKEL 1 1. Fællesskabet og Montenegro anvender for forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser,

Læs mere

Lige snit parallelt med baghovedet Kœbe og halssnitte bovsnitte Snit parallelt med baghovedet til øjenniveau og ned til den forreste del af hovedet sammenhœngende kœbe-, hals- og bovsnitte Størkningspunkt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2008 KOM(2008) 309 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som

Læs mere

FORORDNINGER. (1) Forordning (EF) nr. 329/2007 giver virkning til foranstaltningerne i Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 ( 2 ).

FORORDNINGER. (1) Forordning (EF) nr. 329/2007 giver virkning til foranstaltningerne i Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 ( 2 ). 18.10.2016 L 280/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1831 af 14. oktober 2016 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Forslag tilrådets AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse af 2. september

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

DET FÆLLES GLOSSAR FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER (CPV) 2008 FORKLARENDE NOTER TIL DET SUPPLERENDE GLOSSAR

DET FÆLLES GLOSSAR FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER (CPV) 2008 FORKLARENDE NOTER TIL DET SUPPLERENDE GLOSSAR DET FÆLLES GLOSSAR FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER (CPV) 2008 FORKLARENDE NOTER TIL DET SUPPLERENDE GLOSSAR BEMÆRK 2 I. FORKLARENDE NOTER TIL HOVEDGRUPPE A M VEDRØRENDE VARER, MATERIALER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 59 endelig 2004/0021 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0063 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 63 endelig 2004/0019 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

service a/s Leveringsprogram

service a/s Leveringsprogram service a/s Leveringsprogram Aluminium KOBBER MESSING BRONZE 1 INDUSTRIENS METAL LEVERANDØR VrøndingVEJ Finder 4 lund du ikke det 8700 du Horsens søger, ring og Tlf. forhør 75 63 nærmere. 19 99 Fax 75

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936

Læs mere

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 BILAG til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske

Læs mere

for Autocampers dk 2014

for Autocampers dk 2014 for Autocampers dk 2014 Når du er på farten med din autocamper er det vigtigt at kunne komme fra sted til sted hurtigt og uproblematisk. Samtidig er det rart med lidt ekstra plads ud over autocamperen,

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner Leverandør af reservedele og pakkemaskiner PTFE tapes PTFE belagt glasfi ber. Vi har en meget omfattende bestand af både klæbende og ikke klæbende PTFE belagt glasfi ber folier og svejsetråde og svejsebånd.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 89 endelig 2011/0042 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1) BEK nr 858 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6223-00005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S S t a m h o l m e n 1 9 3 A 2650 Hvidovre Danmark e-mail: salg@silcofa.dk w w w. s i l c o f a.

Læs mere

Primertabel Sikaflex / SikaBond. Beskrivelse af Sika Primere / Aktivatorer m² m. 250 ml og 1 liter. 12 måneder.

Primertabel Sikaflex / SikaBond. Beskrivelse af Sika Primere / Aktivatorer m² m. 250 ml og 1 liter. 12 måneder. Produkt datablad Version: 13-05-2015 Primertabel Sikaflex / SikaBond Primertabel Sikaflex / SikaBond Beskrivelse af Sika Primere / Aktivatorer Sika Aktivator-205 Sika Primer- Sika Primer-215 SikaTack-Panel

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2012 COM(2012) 639 final 2012/0302 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af ordning (EU) nr. 1344/2011 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2007R1418 DA 07.08.2012 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 144/12 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/886 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2014/312/EU opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

(Anvendelse af visse farlige stoffer)

(Anvendelse af visse farlige stoffer) BEK nr 822 af 26/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-754-00081 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Opgaver i forbindelse med besøg på Glud og Marstrand, Hedensted.

Opgaver i forbindelse med besøg på Glud og Marstrand, Hedensted. Opgaver i forbindelse med besøg på Glud og Marstrand, Hedensted. Oplysninger, der skal bruges til at løse opgaverne: a. Toppen af dåsen hedder låget! Den blanke kant på låget hedder en omrulning! Det der

Læs mere

3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes. Midlertidig fastholdelse/ Positionering. Montering ved klæbning

3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes. Midlertidig fastholdelse/ Positionering. Montering ved klæbning 3M Industri Limoverføringstape og dobbeltklæbende tape Nøjagtigt og holdbart 3M dobbeltklæbende tape og limoverføringstape I denne brochure finder du et udvalg af 3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes.

Læs mere

TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm

TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm Plannja Hard Coat fremstilles af kontinuerlig, varmgalvaniserede stålprofilplader belagt med en struktureret polyester, der er designet til udendørs brug. Overfladen med den

Læs mere

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal?

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? v. Lektor, kemiingeniør Birgit Kjærside Storm Aalborg Universitet Esbjerg Roskilde 27.januar 2010 1 Aluminium Aluminium findes i store mængder i jordskorpen.

Læs mere

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer.

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer. Lodning 7 Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Anvendelse og udbredelse Lodning er en af de ældste samlingsmetoder, man kender til. Metoden anvendes til sammenføjning af metaller. Man

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D040865/02 - Bilag.

Hermed følger til delegationerne dokument - D040865/02 - Bilag. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. januar 2016 (OR. en) 5120/16 ADD 1 ENV 2 ENT 1 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 6. januar 2016 til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere