Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Master i Sundhedspædagogik"

Transkript

1 Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed er svarprocenten for denne uddannelse 48,3, hvilket er en del højere end den gennemsnitlige svarprocent for masteruddannelserne (35,3 %). Tabel 3.1 Svarprocent, Master i Sundhedspædagogik Besvarelser Tilmeldte Svarprocent kulturelt perspektiv ,3% ,3% Som det fremgår af tabellens nederste række er der også medtaget et. Dette er gennemsnittet for samtlige evalueringer fra masteruddannelserne i foråret Det skal påpeges, at dette gennemsnit dækker over store variationer, hvorfor der skal tages højde for dette i tolkningen af tallene. Undervisningens organisering og formidling Vi vil her lægge ud med at se på de studerendes vurderinger af de praktiske og læringsmæssige rammer for undervisningen. For at få en større indsigt i disse rammer, er de studerende blevet stillet spørgsmål angående følgende forhold: Servicen fra Studie*Service, omfanget af praktiske informationer, dialogen mellem studerende og undervisere, formidlingen af stoffet, variationen og dynamikken i forløbet, kontinuitet i modulet, progression i modulet, vejledningens bidrag til læring, samarbejdet om vejledningen og brugen af Blackboard i modulet. Tabel Service fra Studie*Service Har servicen fra Studie*Service været tilfredsstillende? I høj 21,4% 28,6% 28,6% 7,1% 0,0% 14,3% 100,0% ,1% 36,5% 15,4% 7,7% 3,8% 13,5% 100,0% Som det fremgår af tabellen er de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og ikke helt enige mht. servicen fra Studie*Service: 21, 4 % af de studerende mener, at Studie*Service i høj har ydet en tilfredsstillende service, mens 28, 6 % mener, at dette i nogen har været tilfældet. Yderligere 28, 6 % af de studerende har oplevet, at servicen hverken har været tilfredsstillende, mens de resterende 7,1 % mener, at det i mindre har været tilfældet. To studerende (14,3 %) har ikke fundet spørgsmålet. Overordnet set afspejler tallene for Sundhedspædagogik det samlede gennemsnit for masteruddannelserne på de fleste punkter, dog mener næsten dobbelt så mange studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og at servicen hverken har været tilfredsstillende (28, 6%) i forhold til de generelle tal, hvor 15,4 % er af samme opfattelse. 1

2 Tabel Omfanget af praktiske informationer Har de praktiske informationer fra underviserne været tilstrækkelige? I høj 21,4% 50,0% 7,1% 21,4% 0,0% 0,0% 100,0% ,0% 50,0% 5,0% 10,0% 5,0% 0,0% 100,0% Halvdelen af de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og mener, at de praktiske informationer fra underviserne i nogen har været tilstrækkelige. De øvrige studerende fordeler sig imellem at mene, at de praktiske informationer fra underviserne i høj (21,4 %) har været tilstrækkelige, at de praktiske informationer fra underviserne hverken (7,1 %) har været tilstrækkelige at de praktiske informationer fra underviserne i mindre (21,4 %) har været tilstrækkelige. Dermed mener flere studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og, at omfanget af praktiske informationer fra undervisernes side i mindre har været tilfredsstillende sammenlignet med de generelle tal (21,4 % i forhold til 10 %). Tabel Dialogen mellem studerende og undervisere Har der været en god dialog mellem studerende og undervisere? I høj 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,8% 42,6% 3,3% 1,6% 1,6% 0,0% 100,0% Langt størstedelen (85,7 %) af de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og mener, at der i høj har været en god dialog underviser og studerende imellem. De resterende 14, 3 % af de studerende mener, at dette i nogen har været tilfældet. I forhold til de generelle tal for samtlige masterstuderende, har de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og i højere oplevet, at der har været en god dialog underviser og studerende imellem. Tabel Formidling af stoffet Er stoffet blevet formidlet tydeligt og forståeligt? I høj 50,0% 42,9% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,4% 55,7% 4,9% 4,9% 0,0% 0,0% 100,0% Halvdelen af de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og mener, at stoffet i høj er blevet formidlet tydeligt og forståeligt, mens 42,9 % mener, at dette i nogen har været tilfældet. En enkelt studerende (7,1 %) mener, at stoffet i mindre er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde. Samlet set har flere studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og oplevet, at stoffet i høj er formidlet tydeligt og forståeligt end på gennemsnittet af masteruddannelserne. 2

3 Tabel Variation og dynamik i forløbet Har undervisningens forskellige elementer - forelæsning, gruppearbejde/ øvelser og fælles diskussioner - skabt variation og dynamik i forløbet? I høj 28,6% 50,0% 7,1% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% ,2% 55,7% 6,6% 11,5% 0,0% 0,0% 100,0% Halvdelen af de studerende (50 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og har oplevet, at undervisningens forskellige elementer i form af forelæsning, gruppearbejde/øvelser og fælles diskussioner i nogen har skabt variation og dynamik i undervisningsforløbet. 28,6 % af de studerende derudover mener, at dette endog i høj har været tilfældet, mens 14,3 % i mindre har oplevet dette. En enkelt studerende (7,1 %) har oplevet, at undervisningens forskellige elementer hverken har skabt variation og dynamik i forløbet. Overordnet set afspejler tallene for dette modul de gennemsnitlige tal for masteruddannelserne. Tabel Kontinuitet i modulet Har der været kontinuitet i modulet? I høj 28,6% 50,0% 7,1% 7,1% 7,1% 0,0% 100,0% ,9% 51,9% 9,6% 9,6% 1,9% 0,0% 100,0% Overordnet set afspejler tallene for Sundhedspædagogik de samlede tal for de masterstuderende mht. oplevelsen af kontinuitet i modulet: 50 % af de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv har oplevet, at modulet i nogen har været præget af kontinuitet, mens yderligere 28,6 % har oplevet, at dette i høj var tilfældet. 7,1 % af de studerende derudover har oplevet, at modulet hverken har været præget af kontinuitet, mens 7,1 % af de studerende har oplevet, at modulet i mindre har været præget af kontinuitet og slutteligt mener 7,1 % af de studerende, at modulet slet ikke har båret præg af kontinuitet. Tabel Progression i modulet Har der været progression i modulet? I høj 57,1% 28,6% 0,0% 7,1% 7,1% 0,0% 100,0% ,5% 45,9% 9,8% 11,5% 3,3% 0,0% 100,0% Over halvdelen af de studerende (57,1 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og har oplevet, at der i høj har været progression i modulet. Dette er næsten dobbelt så mange som på gennemsnittet af masteruddannelserne, hvor 29,5 % af de masterstuderende er enige i dette udsagn. Derudover mener 28,6 % af de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og, at modulet i nogen har været præget af progression. De øvrige studerende på Sundhed i et 3

4 samfundsmæssigt og fordeler sig imellem at mene, at modulet i mindre har været præget af progression (7,1 %) og at mene at modulet slet ikke har været præget af progression (7,1 %). Tabel Vejledningens bidrag til læring Har vejledningen bidraget til, at du har oparbejdet de læringsmål, som studieordningen beskriver? I høj 33,3% 50,0% 0,0% 8,3% 8,3% 100,0% ,7% 34,0% 13,2% 7,5% 7,5% 100,0% En tredjedel af de studerende (33,3 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og mener, at den vejledning de har modtaget i forbindelse med modulet i høj har været medvirkende til, at de har oparbejdet de kompetencer, studieordningen foreskriver. Præcis halvdelen af de studerende (50 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og mener, at dette har været tilfældet i nogen. Et fåtal af de studerende (8,3 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og mener, at vejledningen kun i mindre har bevirket at de har oparbejdet studieordningens beskrevne kompetencer, og endelig mener 8,3 % af de studerende, at vejledningen slet ikke har medvirket til, at de har oparbejdet de kompetencer, der er beskrevet i studieordningen. Tabel Samarbejdet om vejledningen Har samarbejdet om vejledningen fungeret godt? (enighed om "spillereglerne", overensstemmelse mellem forventninger m.v.) I høj 57,1% 14,3% 0,0% 21,4% 7,1% 100,0% ,3% 29,1% 7,3% 10,9% 5,5% 100,0% Over halvdelen af de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og føler, at samarbejdet omkring vejledningen enighed om spillereglerne, overensstemmelse mellem forventninger m.m. i høj har fungeret godt. Det er ca. 10 % flere i forhold til det generelle gennemsnit for masteruddannelserne (47,3 %). Derudover føler 14,3 % af de studerende, at samarbejdet omkring vejledningen i nogen har fungeret godt. 21,4 % af de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og (21,4 %) føler, at vejledningssamarbejdet i mindre har fungeret godt, hvilket ca. er dobbelt op i forhold til samtlige masterstuderende (10,9 %). En enkelt studerende (7,1 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og føler, at vejledningssamarbejdet slet ikke har fungeret godt. Tabel Brugen af Blackboard i modulet I Har Blackboard været anvendt i modulet? Ja Nej 92,9% 7,1% 100,0% ,4% 9,6% 100,0%

5 En enkelt studerende (7,1 %) på Sundhed i et samfundsmæssig og angiver, at Blackboard ikke har været anvendt i undervisningen, mens de resterende 92,9 % angiver, at det har været anvendt i forbindelse med modulet. Tabel Brugen af Blackboard i modulet II Hvem er Blackboard anvendt af? Studerende Undervisere 42,1% 57,9% 100,0% ,3% 89,7% 100,0% Underviserne på Sundhed i et samfundsmæssigt og har ifølge de studerende i højere end de studerende selv anvendt Blackboard i forbindelse med modulet. Således har 57,9 % af de studerende svaret, at underviserne anvender Blackboard, mens det tilsvarende tal for de studerende selv er 42,1 %. Vær opmærksom på, at de studerende til dette spørgsmål har haft mulighed for at angive mere end et svar. Tabel Brugen af Blackboard i modulet III Hvordan er Blackboard anvendt? Info Vejledning Undervisningsmaterialer Kommunikation, studiegruppe 50,0% 33,3% 0,0% 16,7% 100,0% ,0% 48,6% 0,0% 11,4% 100,0% Blackboard er i høj blevet brugt til at give informationer (50 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og. Derudover er Blackboard anvendt til at distribuere undervisningsmaterialer (33,3 %) og at kommunikere i studiegrupper (16,7 %). Vær opmærksom på, at de studerende til dette spørgsmål har haft mulighed for at angive mere end et svar. Deltagelse og engagement Dette afsnit har til formål at give indsigt i de studerendes egen indsats i forbindelse med modulet Sundhed i et samfundsmæssigt og. De studerende er blevet bedt om at vurdere deres egen indsats i forhold til følgende aspekter af undervisningen: Forberedelse til undervisningen, itet i forbindelse med foredrag/gruppearbejde/plenumdiskussioner, studiegruppearbejde, itet på Blackboard og øvrig brug af faciliteter (bibliotek, åbne forelæsninger, m.v.). 5

6 Tabel Forberedelse til undervisning Meget - forberedelse til undervisningen Aktiv Mindre 28,6% 50,0% 21,4% 0,0% 100,0% ,2% 59,6% 19,2% 0,0% 100,0% Overordnet set har de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og været nogenlunde lige så e med henblik på forberedelse til undervisningen, som de masterstuderende generelt set har været: Halvdelen af de studerende (50 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv angiver, at deres indsats i forbindelse med undervisningsforberedelse har været, mens 28,6 % endog har været meget e. Yderligere 21,4 % af de studerende har været mindre e i forbindelse med deres forberedelse til undervisningen. Tabel Aktivitet i forbindelse med foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner Meget - itet ved foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner Aktiv Mindre 30,8% 38,5% 30,8% 0,0% 100,0% ,5% 58,8% 13,7% 0,0% 100,0% De studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og deler sig i tre næsten lige store grupper, når det kommer til deres itet ved foredrag, gruppearbejde og plenumdiskussioner. Således angiver 30, 8 % af de studerende deres indsats som meget og ligeledes 30,8 % angiver deres indsats som mindre. De øvrige 38,5 % af de studerende betegner deres indsats som. I forhold til gennemsnittet for masteruddannelserne, afviger de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og i kategorierne og mindre. Færre studerende på dette modul betegner deres indsats som i forhold til gennemsnittet (58,8 %), mens flere studerende på modulet angiver deres indsats som mindre set i relation til samtlige masterstuderende (13,7 %). Tabel Aktivitet i studiegruppe Meget Aktiv - studiegruppearbejdet Mindre 15,4% 76,9% 7,7% 0,0% 100,0% ,5% 47,1% 9,8% 19,6% 100,0% Størstedelen af de studerende (76,9 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og har taget del i studiegruppearbejdet, hvilket er flere end samlet set, hvor 47,5 % af de masterstuderende t har taget del i arbejdet i studiegrupperne. De øvrige studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og fordeler sig imellem at angive, at de har taget meget (15,4 %) mindre (7,7 %) del i studiegruppearbejdet. 6

7 Tabel Aktivitet på Blackboard Meget - itet på Blackboard Aktiv Mindre 7,1% 28,6% 64,3% 0,0% 100,0% ,8% 42,3% 42,3% 11,5% 100,0% Overordnet set har de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og været mindre e i deres brug af Blackboard end de masterstuderende generelt. Størstedelen af de studerende (64,3 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og betegner deres brug af Blackboard som mindre. 28, 6 % af de studerende derudover angiver deres brug af Blackboard som, mens de resterende 7,1 % betegner deres brug af Blackboard som meget. Tabel Øvrig brug af faciliteter - øvrig brug af faciliteter (bibliotek, åbne forelæsninger, m.v.) Meget Aktiv Mindre 7,1% 35,7% 57,1% 0,0% 100,0% ,8% 33,3% 51,0% 7,8% 100,0% ,1 % af de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og har været mindre e i deres brug af øvrige faciliteter i form af bibliotek, åbne forelæsninger osv. Lidt over en tredjedel (35,7 %) har været e i deres brug af de øvrige faciliteter, mens en enkelt studerende (7,1 %) har været meget i sin brug af disse faciliteter. De studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv adskiller sig ikke væsentligt fra det samlede gennemsnit for masteruddannelserne, når det kommer til deres brug af de øvrige faciliteter. Dog er der ingen studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og, der slet ikke har brugt disse faciliteter. Fagligt indhold og niveau For at få indsigt i de studerendes oplevelse af undervisningens faglige dimensioner, er de blevet bedt om forholde sig til undervisningens faglige indhold og niveau. Det har de gjort ved at besvare spørgsmål angående følgende aspekter af undervisningen: Formidlingen af modulets mål, relationen mellem modulets mål og undervisningens indhold, undervisningens faglige niveau, omfanget af anbefalet litteratur og undervisningsmaterialets faglige niveau. 7

8 Tabel Formidling af modulets mål Er modulets mål blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde? I høj 57,1% 28,6% 0,0% 14,3% 0,0% 100,0% ,1% 50,8% 4,9% 6,6% 1,6% 100,0% Over halvdelen af de studerende (57,1 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og har oplevet, at modulets mål i høj er blevet formidlet tydeligt og forståeligt, hvilket er flere end på gennemsnittet af masteruddannelserne (36,1 %). Yderligere 28,6 % af de studerende på modulet har oplevet, at modulets mål i nogen er blevet formidlet på en tydelig og forståelig måde, og de resterende 14,3 % af de studerende har oplevet, at dette i mindre har været tilfældet. Tabel Relationen mellem modulets mål og undervisningens indhold Har undervisningens indhold været relateret til modulets mål? I høj 50,0% 28,6% 0,0% 21,4% 0,0% 100,0% ,3% 41,7% 3,3% 10,0% 1,7% 100,0% Præcis halvdelen af de studerende (50 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og mener, at undervisningens indhold i høj har været relateret til modulets mål. De øvrige studerende fordeler sig imellem at mene, at undervisningens indhold i nogen (28,6 %) har været relateret til målene med modulet og at mene, at undervisningens indhold i mindre (21,4 %) har været relateret til målene med modulet. Hvis vi anskuer det i forhold til gennemsnittet for masteruddannelserne, kan vi konstatere, at de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og i højere end gennemsnittet af masterstuderende mener, at undervisningsindholdet i mindre har været relateret til modulets mål (21,4 % i forhold til 10 %). Tabel Undervisningens faglige niveau Hvordan vurderer du undervisningens faglige niveau? For højt Tilpas For lavt 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 100,0% ,3% 86,9% 9,8% 0,0% 100,0% Som det fremgår af tabellen, vurderer størsteparten af de studerende (85,7 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og undervisningens faglige niveau til at have været tilpas. De resterende studerende (14,3 %) på modulet vurderer det faglige niveau i undervisningen til at have været for højt. Dette er en del flere end samlet set, hvor 3,3 % af de masterstuderende er af samme opfattelse. 8

9 Tabel Omfanget af anbefalet litteratur Hvordan vurderer du omfanget af litteraturen til de enkelte undervisningsgange? For højt Tilpas For lavt 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 100,0% ,6% 73,8% 1,6% 0,0% 100,0% Som det fremgår af tabellen ovenfor, vurderer størsteparten af de studerende (71,4 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og omfanget af anbefalet litteratur til at være tilpas. De resterende studerende (28,6 %) vurderer omfanget af anbefalet litteratur til at have været for højt. Dermed ligger vurderingerne fra de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og tæt op ad gennemsnittet for masteruddannelserne, når det kommer til omfanget af anbefalet litteratur. Tabel Undervisningsmaterialets faglige niveau Hvordan vurderer du undervisningsmaterialets faglige niveau? For højt Tilpas For lavt 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,6% 96,7% 1,6% 0,0% 100,0% Med hensyn til undervisningsmaterialets faglige niveau, er enigheden blandt de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og total, idet alle studerende (100 %) på modulet mener, at det har været tilpas. Læringsudbytte Afslutningsvis er de studerende blevet bedt om at vurdere deres læringsudbytte. I denne forbindelse er de blevet bedt om at forholde sig til følgende: Hvorvidt de har sat sig ind i målene med modulet, hvorvidt undervisningen har ledt til en oparbejdelse af kompetencer, hvorvidt undervisningen har bidraget med nye perspektiver i modulets fagområde, hvorvidt de er blevet i stand til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet, hvorvidt undervisningen har kvalificeret dem til deres videre studieforløb, hvorvidt undervisningen har forberedt dem til eksamen, hvorvidt eksamen har givet et reelt billede af deres kunnen og hvorvidt de har fået udbytte af undervisningen i akademisk skrivning. Tabel Kendskab til målene med modulet Har du sat dig ind i målene med modulet? I høj 53,8% 46,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ,5% 49,2% 1,7% 1,7% 0,0% 100,0%

10 Når det kommer til hvorvidt de studerende har sat sig ind i målene med modulet, deler de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og sig i to næsten lige store lejre: 53,8 % af de studerende har i høj sat sig ind i modulets mål, mens 46,2 % i nogen har sat sig ind i målene med modulet. Overordnet set afspejler de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og næsten det samlede gennemsnit for masteruddannelserne på spørgsmålet om, de hvorvidt de har sat sig ind i målene med modulet ej. Dog er der ingen studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv, der hverken i mindre har sat sig ind i målene med modulet. Tabel Undervisningens rolle i oparbejdelsen af kompetencer Har undervisningen ledt til, at du har oparbejdet de kompetencer, som studieordningen beskriver? I høj 14,3% 78,6% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,7% 65,6% 9,8% 4,9% 0,0% 0,0% 100,0% Størstedelen af de studerende (78,6 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og mener, at undervisningen i nogen har ført til, at de har kunnet oparbejde de kompetencer, studieordningen beskriver, mens 14,3 % mener, at dette endog i høj har været tilfældet. En enkelt studerende (7,1 %) mener, at undervisningen kun i mindre har bidraget til oparbejdelsen af de kompetencer, studieordningen foreskriver. Overordnet set adskiller tallene for de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og sig ikke i nævneværdig fra de generelle tal for masteruddannelserne. Tabel Undervisningens bidrag med nye perspektiver i modulets fagområde Har undervisningen bidraget til, at du nu ser nye perspektiver i modulets fagområde? I høj 64,3% 14,3% 14,3% 7,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,4% 32,8% 8,2% 1,6% 0,0% 0,0% 100,0% Over halvdelen af de studerende (64,3 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og mener, at undervisningen i høj har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver i modulets fagområde. En enkelt studerende (7,1 %) mener, at dette kun har været tilfældet i mindre. De resterende studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og deler sig ligeligt i to lejre ved at mene, at undervisningen enten i nogen (14,3 %) hverken (14,3 %) har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver i modulets fagområde. I forhold til gennemsnittet for masteruddannelserne mener lidt flere studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og, at undervisningen i høj har bidraget til, at de nu ser nye perspektiver indenfor modulets fagområde (64,3 % i forhold til 57,4 %). 10

11 Tabel Evne til at analysere og løse opgaver inden for fagområdet Har undervisningen bidraget til, at du bliver i stand til at analysere og løse opgaver og problemer inden for fagområdet? I høj 28,6% 57,1% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% ,4% 52,5% 4,9% 6,6% 1,6% 0,0% 100,0% ,1 % af de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og mener, at undervisningen har ledt til, at de nu i nogen er i stand til at analysere og løse opgaver og problemer indenfor fagområdet, mens yderligere 28,6 % mener, at dette i høj har været tilfældet. De resterende studerende (14,3 %) mener, at undervisningen kun i mindre har bidraget til, at de nu er i stand til at analysere og løse opgaver og problemer indenfor fagområdet. Af tabellen ses det, at dobbelt så mange studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv som på gennemsnittet af masteruddannelserne mener, at undervisningen i mindre har bidraget til at de nu er i stand til at analysere og løse opgaver og problemer indenfor fagområdet (14,3 % i forhold til 6,6 %). Tabel Kvalificering til videre studieforløb Har undervisningen kvalificeret dig til dit videre studieforløb? I høj 50,0% 42,9% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 100,0% ,9% 45,9% 3,3% 4,9% 0,0% 0,0% 100,0% Præcis halvdelen af de studerende (50 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og mener, at undervisningen i høj har kvalificeret dem til deres videre studieforløb. Yderligere 42,2% af de studerende mener, at dette i nogen har været tilfældet, mens en enkelt studerende (7,1 %) mener, at undervisningen i mindre har kvalificeret vedkommende til det videre studieforløb. Tabel Undervisning som forberedelse til eksamen Har undervisningen forberedt dig til eksamen? I høj 14,3% 57,1% 0,0% 21,4% 7,1% 0,0% 100,0% ,0% 50,8% 18,0% 8,2% 4,9% 0,0% 100,0% Over halvdelen (57,1 %) af de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og vurderer, at undervisningen i nogen har forberedt dem til eksamen, mens over 21,4 % vurderer, at dette kun i mindre har været tilfældet. En enkelt studerende (7,1 %) mener, at undervisningen slet ikke har virket eksamensforberedende, mens to studerende (14,3 %) omvendt mener, at dette i høj har været tilfældet. I forhold til gennemsnittet for masteruddannelserne, hvor 18 % af alle masterstuderende finder, at undervisningen hverken har været eksamensforberedende, er det bemærkelsesværdigt at ingen 11

12 studerende (0 %) på Sundhedspædagogik i et samfundsmæssigt og føler, at dette har været tilfældet. Til gengæld mener flere studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv, at undervisningen i mindre har været eksamensforberedende (21,4 % i forhold til 8,2 %). Tabel Eksamensformens afspejling af den studerendes kunnen Mener du, at eksamensformen har givet et reelt billede af det, du kan? I høj 0,0% 64,3% 0,0% 21,4% 14,3% 100,0% ,5% 57,9% 5,3% 10,5% 8,8% 100,0% ,3 % af de studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og mener, at eksamensformen i nogen har givet et reelt billede af deres kunnen, mens 21,4 % mener at dette i mindre har været tilfældet. 14,3 % af de studerende mener, at eksamensformen slet ikke har givet et reelt billede af deres kunnen. Bemærkelsesværdigt er det, at ingen af de studerende (0 %) på Sundhed i et samfundsmæssigt og synes at eksamensformen i høj har afspejlet deres kunnen. Tabel Udbytte af undervisning i akademisk skrivning Har du fået udbytte af undervisningen i akademisk skrivning? I høj 0,0% 75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 100,0% ,6% 50,0% 7,1% 14,3% 0,0% 100,0% Fire studerende på Sundhed i et samfundsmæssigt og har evalueret undervisningen i akademisk skrivning, og de tre af dem har i nogen har fået udbytte af undervisningen, mens den sidste kun i mindre har fået udbytte af undervisningen. 12

Evaluering af Master i Vejledning

Evaluering af Master i Vejledning Evaluering af Master i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i foråret 2009 udbudt et modul:. Ud af 31 tilmeldte, har 13 besvaret dette evalueringsskema, hvilket giver en svarprocent på

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk

Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Evaluering af kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk Der blev i foråret 2009 udbudt undervisning på to moduler på kandidatuddannelsen i Didaktik, dansk: Tekst og mundtlighed tekst og og. På Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik

Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik Evaluering af Masteruddannelsen i socialpædagogik I efteråret 2009 blev der på Masteruddannelsen i socialpædagogik udbudt undervisning på modulet. Der var 22 studerende tilmeldt dette modul, hvoraf de

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på modulerne og. I alt var der 57 studerende tilmeldt til de

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Socialpædagogik, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på Masteruddannelsen i Socialpædagogik udbudt undervisning på to moduler og Udviklingsog/. På disse moduler var

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog, efterår 2010 På Masteruddannelsen i Underviser i dansk som andetsprog blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på de tre følgende

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Der blev i efteråret 2008 udbudt undervisning i et modul på masteruddannelsen i sundhedspædagogik. Det var i modulet Sundhedspædagogik og sundhedsfremme:

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur I efteråret 2009 havde de studerende på Kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur, mulighed for at følge disse fire moduler:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi For Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi foreligger der evalueringer af undervisningen på tre moduler: perspektiver i pædagogisk-antropologi,

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik: og Videnskabsteori

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 1 modul indenfor pædagogisk psykologi Videnskabsteori og metode i et. I alt var der 69 tilmeldte

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi: : Aktuelle

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på fire moduler: Introduktion, Læring, kognition og

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk

Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk Evaluering af Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk På Kandidatuddannelsen i didaktik, dansk, blev der undervist på tre moduler i efteråret 2009: Almen didaktik, Litteratur og læsemåder tekst og og Danskfagenes

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på modulet Pædagogisk-psykologisk teori. På dette

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende tre moduler indenfor kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik:, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor Pædagogisk Sociologi:, : Globalisering, videnssamfund

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende seks moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende fem moduler indenfor kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi:,

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende otte moduler indenfor Pædagogisk Sociologi: Offentlige organisationer

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På Master in Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler: og Leading Innovation in a Global

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt to moduler, diversitet og perspektiv. Modulerne er blevet

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 Evaluering af Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der udbudt tre moduler på suppleringsuddannelsen i, Pædagogisk teori, Sociologisk teori og videnskabsteori. Modulerne er dog evalueret

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi udbudt to moduler, Praktisk filosofi og Pædagogikkens idehistorie

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk, foråret 2011 På Kandidatuddannelsen i Didaktik, Dansk blev der i foråret 2011 udbudt to moduler, Humanistisk videnskabsteori og og Tekst og mundtlighed

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi udbudt syv moduler. Nogle af modulerne blev udbudt i både

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi På Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på følgende fem moduler:,, Viden og dannelse i pædagogisk-filosofisk

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010

Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Evaluering af masteruddannelserne, foråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester

Læs mere

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009

Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Evaluering af kandidatuddannelserne, foråret 2009 Som en del af kvalitetssikringen af Danmarks Pædagogiske Universitetsskoles uddannelser foretages der efter hvert afsluttet semester en evaluering af undervisningen.

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Svarprocent Ikke-gennemført 1 6,7% Nogen svar 1 6,7% Gennemført 13 86,6% I alt 15 100,0% Spørgsmål til semestret:

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Svarprocent Ikke-gennemført 3 8,1% Nogen svar 2 5,4% Gennemført 32 86,5% I alt 37 100,0% Spørgsmål til projektmodulet: Eksperimentel

Læs mere

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Svarprocent Distribueret 72 71,3% Nogen svar 1 1,0% Gennemført 28 27,7% I alt 101 100,0% Spørgsmål til semestret: 6. semester

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Tilvalg: Organisation og ledelse Der er i alt indleveret 29 besvarelser fra 2 fag: Retorik og mundtlig formidling; Styring og ansvarlighed

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Februar 2018 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2011 Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Cristina Lerche Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/ Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/01 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 86,3% 1.0 Spørgsmål vedrørende modulets

Læs mere

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Læringsudbytte 1 Du har netop afsluttet semester 5. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen i det

Læs mere

7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011

7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011 7. semester: Kritik og Modkritik, Efterår 2011 Udsendt til 32 respondenter (11 sociologi + 21 HUM) Svar: 10 respondenter (9 Fuldført og 1 Nogen svar ) Koordinatorer: Anders Petersen Hvilken uddannelse

Læs mere

Resultater for Semester (syde17) - E17 1

Resultater for Semester (syde17) - E17 1 Resultater for Semester 01 2017 (syde17) - E17 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Navigating in Higher. Bilag 1: Komplet spørgeskema med svar fra studerende

Navigating in Higher. Bilag 1: Komplet spørgeskema med svar fra studerende Navigating in Higher Education - NiHE Et to-delt blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen Bilag 1: Komplet spørgeskema med fra studerende au AARHUS

Læs mere

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet den teoretiske del af semester 4. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes

Læs mere

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 10. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (syde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (3kde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11, valgfaget kirkeforskning. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage

Læs mere

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indledning... 2 Mundtlig modulevaluering Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 3 Elektronisk modul-

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af

Læs mere

Fagevaluering 2013) Ansvarlig for evaluering: Inger Just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati

Fagevaluering 2013) Ansvarlig for evaluering: Inger Just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati 2013 Fagevaluering modul 3 Hold A12 (juni 2013) Ansvarlig for evaluering: Inger Just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati 1 Indholdsfortegnelse Samlet status...

Læs mere

Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. 2. modul - Forår Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje

Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. 2. modul - Forår Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje Studienævnets evalueringsskema - Master i sygepleje Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis. modul - Forår 5 /6= svarprocent 9 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet

Læs mere

Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1

Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1 Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11, valgfaget Cosmopolitanism. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage

Læs mere

Relationer og interaktioner, kursus 3. Kandidatuddannelse i Sygepleje. 2. semester - Emdrup - Forår 2015 Svarprocent: 22/35 = svarprocent 62 %.

Relationer og interaktioner, kursus 3. Kandidatuddannelse i Sygepleje. 2. semester - Emdrup - Forår 2015 Svarprocent: 22/35 = svarprocent 62 %. Studienævnets evalueringsskema - Sygepleje Relationer og interaktioner, kursus Kandidatuddannelse i Sygepleje. semester - Emdrup - Forår 5 Svarprocent: /5 = svarprocent 6 %. Jeg er overordnet set tilfreds

Læs mere

5. semester, modul 1, Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg Udsendt til: 163 Besvaret af: 89 Svarprocent: 54,6% Hvilken storgruppe deltog du i?

5. semester, modul 1, Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg Udsendt til: 163 Besvaret af: 89 Svarprocent: 54,6% Hvilken storgruppe deltog du i? 5. semester, modul 1, Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg Udsendt til: 163 Besvaret af: 89 Svarprocent: 54,6% Hvilken storgruppe deltog du i? Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Er

Læs mere

Modulevaluering 2 Hold B12. Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati

Modulevaluering 2 Hold B12. Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati 2012 Modulevaluering 2 Hold B12 Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati Indhold Samlet status... 3 Spørgsmål til mål og indhold

Læs mere

Navigating in Higher. Bilag 2: Komplet spørgeskema med svar fra undervisere

Navigating in Higher. Bilag 2: Komplet spørgeskema med svar fra undervisere Navigating in Higher Education - NiHE Et to-delt blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen Bilag 2: Komplet spørgeskema med fra undervisere au

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Semesterevaluering Efterår semester:

Semesterevaluering Efterår semester: Semesterevaluering 1. semester: Der var tvivl om formålet med forløbet og hvad det skulle resultere i. 1 SEM. ALMEN Respondenter: 7 Studerende: 8 Svarprocent:88 % 71 % af respondenterne mener, de er blevet

Læs mere

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Udført af: University College Lillebælt: Lenda Ballum (UCL) Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 17 Antal inviterede respondenter (pr.

Læs mere

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet?

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet? Evalueringsrapport modul 12, RAD109 Antal studerende på holde 25 Antal besvarelser 14 Svarprocent 56 % Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato:

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2016 Ref.: MSNI og MHOL Dato: 03.05.17 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0%

Helt uenig 0 0,0% Uenig 0 0,0% Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig 3 14,3% I alt ,0% Modul 3 - Evidensbaseret praksis - projektledelse - F16 [svarprocent = 50%] Fysioterapi Der var klar sammenhæng mellem modulets mål og undervisningens indhold Hverken eller 2 9,5% Enig 16 76,2% Helt enig

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSF17 Dato for evaluering: 4. september 2018 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode

Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode Studienævnets evalueringsskema - Sygepleje Sundhedsfremmende sygepleje, teori og metode. semester - Efterår Svarprocent: / = svarprocent. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet Læringsmål %

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Master i IT Fagpakken Masterprojektet Studienævn for It og Læring, AAU. Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU Forår 2015 Evalueringsrapport, Masterprojektet,

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse:Besvarelsesprocent:38,4% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

7. semester: Biografisk metode, Efterår 2011

7. semester: Biografisk metode, Efterår 2011 7. semester: Biografisk metode, Efterår 2011 Udsendt til 16 respondenter Svar: 9 respondenter (8 fuldført + 1 Nogen svar ) Koordinatorer: Trine Lund Thomsen Har du afleveret eksamensopgave? Ja 9 100,0%

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Hvilket hold var du på? Krydset med: A. Din læring, motivation og indsats - Det er min vurdering, at forløbet har kvalificeret mig til eksamen

Hvilket hold var du på? Krydset med: A. Din læring, motivation og indsats - Det er min vurdering, at forløbet har kvalificeret mig til eksamen Krydset med: A. Din læring, motivation og indsats - Det er min vurdering, at forløbet har fremmet min læring i forhold til målene nævnt ovenfor Krydset med: A. Din læring, motivation og indsats - Det er

Læs mere

Patologisk optik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab. Svarprocent: 8/15 = svarprocent 53 %.

Patologisk optik. 1. semester - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab. Svarprocent: 8/15 = svarprocent 53 %. Studienævnets evalueringsskema - Optometri og synsvidenskab Patologisk optik. semester - Efterår 4 Svarprocent: 8/ = svarprocent 3 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet % % Læringsmål %

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSE16 Dato for evaluering: 13. februar 2018 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato:

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2015 Ref.: TRHJ og LIFP Dato: 25..06.15 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

Fagevaluering modul 9 Videnskabsteori og forskningsmetodologi

Fagevaluering modul 9 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 2012 Fagevaluering modul 9 Videnskabsteori og forskningsmetodologi Hold A10 april 2012 Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Lise Lotte Krogh Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Lise

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere