Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk."

Transkript

1 Resultatudtrækket er foretaget 22. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Stress, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang, Kost og rygning, Helbred og velbefindende, Underspørgsmål til helbred og velbefindende om fravær Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Skåde Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode. Følgende undersøgelser indgår i resultatvisningen: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2011 Følgende hold indgår i resultatvisningen: 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 9A, 9B, 9C Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne på flere måder: Simple tabeller viser, hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål Et søjlediagram viser et pointtal for hvert emne (fx "mobning" og "sikkerhed") i jeres undersøgelse. Pointtallet viser, hvordan I klarer jer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. (Læs mere om point: Et søjlediagram med landsgennemsnittet over samme pointtal Et søjlediagram viser et pointtal for jeres bonusresultater dvs. for de "ekstra" emneområder, der kan beregnes ud fra elevernes svar på forskellige spørgsmål på tværs af de Termometer emner, I har valgt at tage med i jeres undersøgelse. (Læs mere om bonusresultater: Et søjlediagram med landsgennemsnittet over samme pointtal for bonusresultater Hvis I har føjet jeres egne, hjemmelavede emner og spørgsmål til undersøgelsen, præsenteres resultaterne heraf i simple tabeller Elevernes eventuelle kommentarer til undersøgelsen i prosaform. Hvordan følger vi op på vores undersøgelse? Hvis jeres Termometerundersøgelse skal danne afsæt for en undervisningsmiljøvurdering (UMV), skal I efter denne kortlægning videre med de næste faser i UMV processen: At vurdere resultaterne i dialog med jeres elever og sammen med dem prioritere eventuelle undervisningsmiljøproblemer (nogle kræver måske en nærmere undersøgelse) samt at udarbejde en handlingsplan og retningslinjer for opfølgning. I finder værktøjer til de øvrige faser og metoder til dialog om resultaterne på Her finder I også skabelonen "UMV sådan!", hvori I løbende kan samle hovedkonklusionerne fra arbejdet med UMV en. Den udfyldte skabelon er jeres færdige UMV, og ved at placere den centr på skolens hjemmeside, lever I op til kravet om UMV ens offentlige tilgængelighed. DCUM anbefaler desuden, at I synliggør jeres UMV ved at registrere jeres skole på det elektroniske Danmarkskort, Undervisningsmiljøkortet. I kan finde kortet via DCUM s hjemmeside eller direkte på kort.dk 1. Simple tabeller Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål. Dreng Pige 1 Er du: 118 / 47,6% 130 / 52,4% 248 Side 1 af 26

2 Generel tilfredshed Ja, id Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 2 Er du glad for din skole? 49 / 19,8% 171 / 69,2% 22 / 8,9% 5 / 2% 247 Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 3 Er du glad for dine lærere? 58 / 23,5% 153 / 61,9% 33 / 13,4% 3 / 1,2% 247 Hvor tit... Altid For det meste Ikke så tit 4 - glæder du dig til at komme i skole? 31 / 12,6% 140 / 56,7% 61 / 24,7% 15 / 6,1% glæder du dig til at se dine klassekammerater? 137 / 55,5% 95 / 38,5% 11 / 4,5% 4 / 1,6% 247 Ja, id Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 6 Er du glad for den klasse, du går i? 115 / 46,6% 110 / 44,5% 17 / 6,9% 5 / 2% 247 Ja, id Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 7 Føler du dig tryg i klassen? 136 / 55,1% 82 / 33,2% 20 / 8,1% 9 / 3,6% 247 Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 8 Kan du lide dine kammerater i klassen? 73 / 29,6% 153 / 61,9% 18 / 7,3% 3 / 1,2% 247 Ja, tit Engang imellem Aldrig 9 Er du sammen med klassekammerater uden for skoletiden? 118 / 47,8% 82 / 33,2% 33 / 13,4% 14 / 5,7% 247 Side 2 af 26

3 Klassen og kammeraterne Ingen En enkelt 2-5 Mere end 5 10 Hvor mange venner har du i din klasse? 2 / 0,8% 4 / 1,6% 33 / 13,4% 207 / 84,1% Hvor mange fra din klasse, tror du, ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? 3 / 1,2% 10 / 4,1% 82 / 33,3% 151 / 61,4% Hvor mange fra din klasse ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? 20 / 8,1% 52 / 21,1% 134 / 54,5% 40 / 16,3% 246 Ja, id Ja, for det meste Engang imellem 13 Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? 94 / 38,2% 121 / 49,2% 23 / 9,3% 8 / 3,3% Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen? 2 / 0,8% 8 / 3,3% 58 / 23,6% 178 / 72,4% Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? 15 / 6,1% 33 / 13,4% 121 / 49,2% 77 / 31,3% 246 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 16 Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen? 158 / 64,2% 82 / 33,3% 1 / 0,4% 5 / 2% 246 Ja Nej Ved ikke 17 Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen? 130 / 52,8% 51 / 20,7% 65 / 26,4% 246 Svar også på nr. 17a-17c Gå direkte videre til 18 Eleverne og klasselæreren Eleverne alene Klasselæreren alene Ved ikke 17a Hvem har lavet disse regler? 112 / 86,2% 9 / 6,9% 8 / 6,2% 1 / 0,8% 130 Ja, id Ja, for det meste Engang imellem 17b Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater? 46 / 35,4% 83 / 63,8% 1 / 0,8% 0 / 0% 130 Side 3 af 26

4 Hver dag Næsten hver dag Engang imellem 17c Hvor tit oplever du, at andre elever i klassen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jer overfor hinanden? 5 / 3,8% 16 / 12,3% 69 / 53,1% 40 / 30,8% 130 Mobning Ja, helt bestemt Ja, måske Nej, det tror jeg ikke Nej, helt bestemt ikke 18 Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det? 156 / 63,4% 60 / 24,4% 22 / 8,9% 8 / 3,3% Tror du, at din klasselærer ved, hvis nogen i din klasse bliver mobbet? 66 / 26,8% 132 / 53,7% 40 / 16,3% 8 / 3,3% 246 Ja Nej 20 Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning? 100 / 40,7% 146 / 59,3% 246 Svar også på nr. 20a-20b Gå direkte videre til 21 Ja Nej 20a Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen? 59 / 59% 41 / 41% b Har du haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet men gjorde det ikke? 76 / 76% 24 / 24% 100 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 21 Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? 2 / 0,8% 9 / 3,7% 24 / 9,8% 211 / 85,8% 246 Svar også på nr. 21a-21b Gå direkte videre til 22 Når du er blevet mobbet er det så af... Ja Nej 21a - nogle fra din egen klasse? 27 / 77,1% 8 / 22,9% 35 21b - nogle fra en anden klasse? 15 / 42,9% 20 / 57,1% 35 Side 4 af 26

5 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 22 Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre elever? 3 / 1,2% 3 / 1,2% 18 / 7,3% 222 / 90,2% 246 Rigtig meget Meget Hverken meget eller lidt Lidt Meget lidt eller slet ikke 23 Synes du, at der er mobning i din klasse? 1 / 0,4% 3 / 1,2% 24 / 9,8% 62 / 25,2% 156 / 63,4% 246 Svar også på nr. 23a-23b Gå direkte videre til 24 23a Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser) Øgenavne/grimme ord 67 / 74,4% Hånlige kommentarer 78 / 86,7% Udelukkelse (at blive holdt udenfor) 39 / 43,3% Fysiske overgreb (fx skub, slag, spark) 21 / 23,3% Ubehagelige SMS'er 14 / 15,6% Andet 32 / 35,6% I 90 Side 5 af 26

6 23b Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser) I klasseværelset 71 / 78,9% På gangen 28 / 31,1% I skolegården 35 / 38,9% På toiletterne 2 / 2,2% I aulaen (eller andre fællesrum) 9 / 10% På vej til skole 5 / 5,6% På vej hjem fra skole 5 / 5,6% Andre steder 26 / 28,9% Det ved jeg ikke 23 / 25,6% I 90 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 24 Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? 8 / 3,3% 3 / 1,2% 23 / 9,3% 212 / 86,2% 246 Ja Nej Ved ikke 25 Har din skole regler mod mobning? 124 / 50,4% 15 / 6,1% 107 / 43,5% 246 Konflikter Meget tit Engang imellem Ikke ret tit 26 Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? 28 / 11,4% 102 / 41,5% 68 / 27,6% 48 / 19,5% 246 Svar også på nr. 26a-26b Gå direkte videre til 27 Side 6 af 26

7 26a Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 108 / 54,5% Det er konflikter på tværs af klasser 60 / 30,3% Det er konflikter mellem pigerne 124 / 62,6% Det er konflikter mellem drengene 46 / 23,2% Det er konflikter mellem piger og drenge 97 / 49% Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper eller kliker 52 / 26,3% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 48 / 24,2% Det er konflikter mellem elever og lærere 46 / 23,2% I b Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 118 / 59,6% Sladder/rygter 95 / 48% Grimt sprog 105 / 53% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 89 / 44,9% Forskellighed 60 / 30,3% Mangel på respekt for hinanden 98 / 49,5% Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 20 / 10,1% Andet 70 / 35,4% I 198 Side 7 af 26

8 Meget tit Engang imellem Ikke ret tit 27 Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? 8 / 3,3% 36 / 14,6% 65 / 26,4% 137 / 55,7% 246 Svar også på nr. 27a-27b Gå direkte videre til 28 27a Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 60 / 55% Det er konflikter på tværs af klasser 25 / 22,9% Det er konflikter mellem mig og en anden elev 52 / 47,7% Det er konflikter mellem mig og flere andre elever 34 / 31,2% Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper eller kliker 28 / 25,7% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 18 / 16,5% Det er konflikter mellem mig og lærerne 15 / 13,8% I 109 Side 8 af 26

9 27b Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 67 / 61,5% Sladder/rygter 41 / 37,6% Grimt sprog 59 / 54,1% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 46 / 42,2% Forskellighed 39 / 35,8% Mangel på respekt for hinanden 54 / 49,5% Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 11 / 10,1% Andet 37 / 33,9% I 109 Ja, tit Ja, engang imellem Ikke ret tit 28 Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? 17 / 6,9% 34 / 13,8% 61 / 24,8% 134 / 54,5% Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? 69 / 28% 83 / 33,7% 55 / 22,4% 39 / 15,9% Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? 84 / 34,1% 81 / 32,9% 50 / 20,3% 31 / 12,6% 246 Klasselæreren Ja, meget Ja, noget Hverken meget eller lidt Nej, kun lidt Nej, slet ikke Synes du, at din klasselærer viser interesse for dig? Synes du, at din klasselærer gør noget for, at alle i klassen skal have det godt? 86 / 35,1% 95 / 38,8% 41 / 16,7% 11 / 4,5% 12 / 4,9% / 61,2% 52 / 21,2% 23 / 9,4% 12 / 4,9% 8 / 3,3% 245 Side 9 af 26

10 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider 33 Taler din klasselærer med jer om, hvordan I har det i klassen? 43 / 17,6% 73 / 29,8% 95 / 38,8% 34 / 13,9% Taler I sammen om, hvad I kan gøre for at få en god klasse? 35 / 14,3% 74 / 30,2% 96 / 39,2% 40 / 16,3% 245 Ja, id Ja, for det meste Sommetider Nej, for jeg har ingen problemer Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer i skolen? Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre? 29 / 11,9% 52 / 21,3% 39 / 16% 58 / 23,8% 66 / 27% / 3,7% 16 / 6,6% 33 / 13,5% 99 / 40,6% 87 / 35,7% 244 Ja, id Ja, for det meste Sommetider Ved ikke 37 Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din klasselærer? 97 / 39,8% 64 / 26,2% 31 / 12,7% 16 / 6,6% 36 / 14,8% 244 Ja, id Ja, for det meste Sommetider Ved ikke 38 Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? 31 / 12,7% 48 / 19,7% 49 / 20,1% 31 / 12,7% 85 / 34,8% 244 Timerne og undervisningen Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Det er forskelligt fra fag til fag Ved ikke Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? 50 / 20,5% 85 / 34,8% 23 / 9,4% 76 / 31,1% 10 / 4,1% / 18,9% 89 / 36,5% 21 / 8,6% 52 / 21,3% 36 / 14,8% 244 Side 10 af 26

11 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Aldrig 41 Keder du dig i timerne? 24 / 9,8% 34 / 13,9% 127 / 52% 53 / 21,7% 6 / 2,5% Får du ros af lærerne for dit arbejde? 38 / 15,6% 79 / 32,4% 94 / 38,5% 24 / 9,8% 9 / 3,7% Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? 29 / 11,9% 26 / 10,7% 100 / 41% 62 / 25,4% 27 / 11,1% Savner du at arbejde mere alene om opgaver? 8 / 3,3% 23 / 9,4% 66 / 27% 101 / 41,4% 46 / 18,9% 244 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Aldrig 45 Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) 46 / 18,9% 42 / 17,2% 90 / 36,9% 45 / 18,4% 21 / 8,6% 244 For store krav Passende krav For små krav 46 Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? 29 / 11,9% 198 / 81,1% 17 / 7% 244 Ja, id Ja, for det meste Sommetider Aldrig Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? 11 / 4,5% 99 / 40,6% 88 / 36,1% 36 / 14,8% 10 / 4,1% / 0,4% 17 / 7% 88 / 36,1% 97 / 39,8% 41 / 16,8% / 0,4% 19 / 7,8% 90 / 36,9% 101 / 41,4% 33 / 13,5% Synes du, at du lærer noget i skolen? 61 / 25% 147 / 60,2% 27 / 11,1% 5 / 2% 4 / 1,6% 244 Side 11 af 26

12 51 Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser) Når det er læreren, der underviser os 178 / 73% Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen 116 / 47,5% Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser 20 / 8,2% Når vi arbejder hver for sig 117 / 48% Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) 113 / 46,3% Når vi har temadage eller projekter på tværs af fag 144 / 59% Andet 86 / 35,2% I 244 Stress For mange Passende For få 52 Synes du, at du har for få eller for mange lektier for? 86 / 35,2% 143 / 58,6% 15 / 6,1% 244 Ja, id Ja, tit Sommetider 53 Føler du dig stresset på grund af dine lektier? 25 / 10,2% 53 / 21,7% 122 / 50% 44 / 18% 244 Ja Nej 54 Har du fritidsjob? 64 / 26,2% 180 / 73,8% 244 Svar også på nr. 54a Gå direkte videre til timer pr. uge 4-6 timer pr uge 7-9 timer pr. uge 10 timer eller mere pr. uge 54a Hvor mange timer arbejder du om ugen? 25 / 39,1% 20 / 31,2% 13 / 20,3% 6 / 9,4% 64 Side 12 af 26

13 Ja, mange Ja, nogle Ikke ret mange Nej, ingen 55 Har du pligter derhjemme (ud over lektier)? 36 / 14,8% 127 / 52% 65 / 26,6% 16 / 6,6% 244 Svar også på nr. 55a Gå direkte videre til 56 Mindre end ½ time hver dag ½-1 time om dagen 1-2 timer om dagen Mere end 2 timer hver dag 55a Hvor lang tid bruger du på dine pligter (ca.)? 51 / 31,3% 97 / 59,5% 12 / 7,4% 3 / 1,8% 163 Ingen eller flere 56 Hvor mange gange om ugen (ca.) skal du af sted til fritidsaktiviteter 22 / 9% 23 / 9,4% 39 / 16% 52 / 21,3% 46 / 18,9% 62 / 25,4% 244? Ja, id Ja, tit Sommetider 57 Synes du, at du generelt har for meget at se til? 14 / 5,7% 56 / 23% 124 / 50,8% 50 / 20,5% 244 Side 13 af 26

14 Rammer 1 Hvad synes du om... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 58 - jeres klasselokale? 59 / 24,4% 127 / 52,5% 51 / 21,1% 5 / 2,1% pladsforholdene i klassen? 69 / 28,5% 129 / 53,3% 37 / 15,3% 7 / 2,9% indretningen af klassen? 61 / 25,2% 128 / 52,9% 43 / 17,8% 10 / 4,1% antallet af lokaler eller steder til gruppearbejde? 48 / 19,8% 95 / 39,3% 69 / 28,5% 30 / 12,4% indretning af grupperum eller steder til gruppearbejde? 38 / 15,7% 88 / 36,4% 57 / 23,6% 59 / 24,4% skolens faglokaler? 73 / 30,2% 126 / 52,1% 25 / 10,3% 18 / 7,4% adgang til PC'ere? 87 / 36% 95 / 39,3% 52 / 21,5% 8 / 3,3% muligheden for at opbevare overtøj, egne ting mm.? 44 / 18,2% 91 / 37,6% 92 / 38% 15 / 6,2% toiletforholdene på skolen? 13 / 5,4% 78 / 32,2% 130 / 53,7% 21 / 8,7% antallet af steder/områder, hvor man kan være i ro? 36 / 14,9% 112 / 46,3% 69 / 28,5% 25 / 10,3% skolens legeplads? 145 / 59,9% 58 / 24% 19 / 7,9% 20 / 8,3% skolegården? 112 / 46,3% 106 / 43,8% 16 / 6,6% 8 / 3,3% skolens boldbaner og/eller andre udendørs aktivitetsområder? 153 / 63,2% 52 / 21,5% 26 / 10,7% 11 / 4,5% 242 Side 14 af 26

15 Hvad er dit indtryk af... Det er et godt/rart sted at være Det er hverken godt eller dårligt Det er et trist/kedeligt sted at være Ved ikke/findes ikke 71 - jeres fælles indendørs opholdsarealer (fx aula og andre fællesrum)? 64 / 26,6% 108 / 44,8% 35 / 14,5% 34 / 14,1% skolens gangarealer? 64 / 26,6% 133 / 55,2% 35 / 14,5% 9 / 3,7% skolens kantine? 67 / 27,8% 101 / 41,9% 65 / 27% 8 / 3,3% skolens idrætslokale eller hal? 60 / 24,9% 99 / 41,1% 61 / 25,3% 21 / 8,7% jeres udearealer (fx hyggekroge, gårdhaver og grønne områder)? 104 / 43,2% 70 / 29% 33 / 13,7% 34 / 14,1% 241 Hvordan vurderer du... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden 76 - vedligeholdelsen af skolen? 65 / 27,1% 151 / 62,9% 24 / 10% farverne på væggene? 56 / 23,3% 125 / 52,1% 59 / 24,6% udsmykningen på skolen (planter, billeder osv.)? 54 / 22,5% 128 / 53,3% 58 / 24,2% 240 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ikke ret meget Nej, slet ikke Ved ikke Har eleverne på din skole indflydelse på, hvordan skolens lokaler skal indrettes og udsmykkes? Har eleverne på din skole indflydelse på, hvad skolens udearealer skal bruges til, og hvordan de skal se ud? 12 / 5% 69 / 28,7% 69 / 28,7% 50 / 20,8% 40 / 16,7% / 17,1% 78 / 32,5% 59 / 24,6% 32 / 13,3% 30 / 12,5% 240 Side 15 af 26

16 81 Hvilke ord synes du, passer bedst på din skole? (sæt gerne flere krydser)? Spændende 55 / 23% Grim 75 / 31,4% Hyggelig 111 / 46,4% Kold 88 / 36,8% Trist 69 / 28,9% Velholdt 72 / 30,1% Kedelig 100 / 41,8% Lys 66 / 27,6% Nedslidt 104 / 43,5% Mørk 48 / 20,1% Pæn 57 / 23,8% Indbydende 58 / 24,3% Upersonlig 71 / 29,7% Rar 126 / 52,7% I 239 Aktivitetsmuligheder Meget tit Tit Af og til 82 Hvor tit er du fysisk aktiv (bevæger dig, klatrer, løber osv.) i frikvarteret? 91 / 38,1% 65 / 27,2% 52 / 21,8% 31 / 13% Hvor tit er du fysisk aktiv i de timer, hvor der ikke står gymnastik eller svømning på skemaet? 13 / 5,4% 25 / 10,5% 88 / 36,8% 113 / 47,3% 239 Side 16 af 26

17 Ja, mange Ja, en del Ikke ret mange Nej, næsten ingen 84 Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter udendørs? 83 / 34,7% 91 / 38,1% 47 / 19,7% 18 / 7,5% Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter indendørs? 16 / 6,7% 29 / 12,1% 103 / 43,1% 91 / 38,1% 239 Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden 86 - mulighederne for at se, hvad der sker på tavlen? 130 / 54,6% 90 / 37,8% 18 / 7,6% stolene, du sidder på? 91 / 38,2% 102 / 42,9% 45 / 18,9% mulighederne for at kunne indstille din stol? 132 / 55,5% 81 / 34% 25 / 10,5% mulighederne for at kunne indstille dit bord? 56 / 23,5% 103 / 43,3% 79 / 33,2% lyset til at kunne se at læse og skrive? 144 / 60,5% 76 / 31,9% 18 / 7,6% mulighederne for at kunne høre, hvad der bliver sagt? 157 / 66% 70 / 29,4% 11 / 4,6% 238 Side 17 af 26

18 Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende... Hver dag Næsten hver dag Af og til 92 Træk i klasselokalet? 30 / 12,6% 33 / 13,9% 90 / 37,8% 85 / 35,7% For høj eller for lav temperatur i klassen eller andre steder på skolen? 53 / 22,3% 52 / 21,8% 95 / 39,9% 38 / 16% Larm og støj? 47 / 19,7% 63 / 26,5% 107 / 45% 21 / 8,8% For skarpt dagslys? 16 / 6,7% 28 / 11,8% 97 / 40,8% 97 / 40,8% For lidt dagslys? 14 / 5,9% 19 / 8% 81 / 34% 124 / 52,1% Rod? 25 / 10,5% 62 / 26,1% 100 / 42% 51 / 21,4% Dårlig lugt? 37 / 15,5% 37 / 15,5% 97 / 40,8% 67 / 28,2% Rengøring? 33 / 13,9% 52 / 21,8% 91 / 38,2% 62 / 26,1% Ventilation og udluftning? 38 / 16% 56 / 23,5% 81 / 34% 63 / 26,5% 238 Sikkerhed Ja Nej Ved ikke 101 Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? 182 / 76,5% 30 / 12,6% 26 / 10,9% 238 Ja, mange gange Ja, nogle gange Ja, et par gange Ja, en enkelt gang Nej 102 Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? 14 / 5,9% 16 / 6,7% 49 / 20,6% 34 / 14,3% 125 / 52,5% 238 Svar også på nr. 102a-102b Gå direkte videre til 103 Side 18 af 26

19 102a Hvor skete dit/dine uheld? (sæt gerne flere krydser) Indendørs 35 / 31% Udendørs 93 / 82,3% I forbindelse med undervisningen 10 / 8,8% I et frikvarter 94 / 83,2% I 113 Det var alvorligt Det var lidt alvorligt Det var ikke noget særligt 102b Hvordan vil du beskrive din skade/dine skader? 11 / 9,7% 39 / 34,5% 63 / 55,8% 113 Kost og rygning Hver dag Næsten hver dag Af og til 103 Hvor tit spiser du morgenmad? 189 / 79,4% 26 / 10,9% 12 / 5% 11 / 4,6% 238 Hver dag Næsten hver dag Af og til 104 Hvor tit spiser du frokost? 176 / 73,9% 49 / 20,6% 7 / 2,9% 6 / 2,5% 238 Altid For det meste Af og til 105 Efter din egen mening, hvor tit er din morgenmad sund? 106 / 44,5% 107 / 45% 14 / 5,9% 11 / 4,6% 238 Altid For det meste Af og til 106 Efter din egen mening, hvor tit er din frokost sund? 98 / 41,2% 115 / 48,3% 21 / 8,8% 4 / 1,7% 238 Side 19 af 26

20 Ja Nej Sommetider 107 Ryger du? 11 / 4,6% 222 / 93,3% 5 / 2,1% Føler du dig generet af rygning på skolens område? 39 / 16,4% 164 / 68,9% 35 / 14,7% 238 Helbred og velbefindende Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt 109 Hvordan synes du, at dit helbred er? 128 / 53,8% 96 / 40,3% 9 / 3,8% 5 / 2,1% 238 Hvor tit har du... Hver dag eller næsten hver dag En eller flere gange om ugen En eller flere gange om måneden En eller flere gange i løbet af et halvt år hovedpine? 17 / 7,1% 29 / 12,2% 69 / 29% 57 / 23,9% 66 / 27,7% mavepine? 5 / 2,1% 21 / 8,8% 67 / 28,2% 58 / 24,4% 87 / 36,6% feber? 3 / 1,3% 2 / 0,8% 17 / 7,1% 82 / 34,5% 134 / 56,3% problemer med astma og/eller allergi? 8 / 3,4% 11 / 4,6% 11 / 4,6% 25 / 10,5% 183 / 76,9% problemer med eksem/udslæt? 8 / 3,4% 4 / 1,7% 15 / 6,3% 25 / 10,5% 186 / 78,2% ondt i nakke, ryg eller skuldre? 19 / 8% 32 / 13,4% 62 / 26,1% 72 / 30,3% 53 / 22,3% smerter andre steder i kroppen? 9 / 3,8% 31 / 13% 44 / 18,5% 65 / 27,3% 89 / 37,4% andre helbredsproblemer? 5 / 2,1% 6 / 2,5% 10 / 4,2% 31 / 13% 186 / 78,2% 238 Side 20 af 26

21 Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Lidt af tiden Slet ikke har du været i rigtig godt humør? 37 / 15,5% 130 / 54,6% 46 / 19,3% 16 / 6,7% 9 / 3,8% har du følt dig godt tilpas? 50 / 21% 130 / 54,6% 37 / 15,5% 11 / 4,6% 10 / 4,2% har du været ked af det? 7 / 2,9% 12 / 5% 25 / 10,5% 108 / 45,4% 86 / 36,1% har du følt dig ensom? 5 / 2,1% 10 / 4,2% 18 / 7,6% 60 / 25,2% 145 / 60,9% har du følt dig træt og uoplagt? 8 / 3,4% 30 / 12,6% 43 / 18,1% 111 / 46,6% 46 / 19,3% har du haft svært ved at koncentrere dig? 10 / 4,2% 20 / 8,4% 41 / 17,2% 111 / 46,6% 56 / 23,5% 238 Intet fravær 1-3 dage 3-6 dage 6-9 dage 9 dage eller mere 124 Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? 85 / 35,9% 82 / 34,6% 28 / 11,8% 21 / 8,9% 21 / 8,9% 237 Afslut besvarelsen Svar også på nr. 124a-124b Side 21 af 26

22 124a Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt gerne flere krydser) Jeg har været syg 127 / 83,6% Jeg har svært ved at følge med i timerne 6 / 3,9% Jeg har det ikke godt i klassen 8 / 5,3% Jeg har det ikke godt med en eller flere af lærerne 8 / 5,3% Jeg er træt af den undervisning, vi har for tiden 11 / 7,2% Jeg er træt af skolen i det hele taget 18 / 11,8% Jeg har travlt med andre ting 13 / 8,6% Jeg kan ikke komme op om morgenen 13 / 8,6% Jeg kan ikke nå at lave mine lektier/opgaver 5 / 3,3% Andet 49 / 32,2% I 152 Ja Nej 124b Har nogen på skolen (lærere eller andre personer) spurgt til dit fravær? 92 / 60,5% 60 / 39,5% 152 Side 22 af 26

23 2. Søjlediagram over pointtal for hvert emne Her ser I et søjlediagram over pointtal for hvert emne (fx "mobning" og "sikkerhed") i jeres undersøgelse. Pointtallet viser, hvordan I klarer jer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. (Læs mere om point: Søjlediagrammet viser også særskilte pointtal for "underspørgsmål". Underspørgsmål er spørgsmål, der er udløst af bestemte svar på andre spørgsmål. Et bekræftende svar på spørgsmålet: "Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning?" udløser således følgende underspørgsmål: "Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen?" Grunden til, at underspørgsmålene ikke blot regnes med i pointtallet for de emner, de reelt tilhører, er, at det ikke er alle elever, der besvarer underspørgsmålene. Beregningsgrundlaget for de to typer spørgsmål er så forskelligt, og elevernes besvarelser kan derfor ikke "blandes sammen" under ét pointtal. I den elektroniske vejledning til Termometeret linkes der til en liste over, hvilke spørgsmål, der afhængigt af elevernes svar kan udløse underspørgsmål: SFO ( Indskoling ( Øvrige klassetrin ( Se også vejledningen for råd om, hvad I skal være opmærksomme på, når I "læser" jeres point: Side 23 af 26

24 Side 24 af 26

25 Emner Point Antal besvarelser Generel tilfredshed 7,7 247 Klassen og kammeraterne 8,2 246 Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler 8,0 130 Mobning 7,4 246 Underspørgsmål til mobning hjælper andre 5,9 100 Konflikter 6,0 246 Klasselæreren 6,7 244 Timerne og undervisningen 6,0 244 Stress 5,5 244 Rammer 1 5,6 239 Aktivitetsmuligheder 5,8 239 Rammer 2 5,1 238 Sikkerhed 7,4 238 Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang 6,7 113 Kost og rygning 8,1 238 Helbred og velbefindende 6,4 237 Underspørgsmål til helbred og velbefindende om fravær 6,1 152 Side 25 af 26

26 3. Søjlediagram over pointtal for jeres bonusresultater Dette søjlediagram viser et pointtal for jeres bonusresultater dvs. for de "ekstra" emneområder, der kan beregnes ud fra elevernes svar på forskellige spørgsmål på tværs af de Termometer emner, I har valgt at tage med i jeres undersøgelse. (Læs mere om bonusresultater: Emner Point Antal besvarelser Social trivsel 7,1 237 Sundhed 6,4 237 Det fysisk/æstetiske miljø 5,3 238 Lærer elevrelation 6,6 244 Læring 6,5 237 Medindflydelse 5,7 240 Side 26 af 26

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin Undervisningsmiljøundersøgelse for 3. 6. klassetrin Vadehavsskolen maj 2010. 1. Simple tabeller Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2010 Hold: 5. klasse 2010, 6. klasse 2010 Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. oktober 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang, Kost og rygning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. november 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' på Østervangskolen 2009 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 9a M, K 9b Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin (4. - 8. årgang)' 2009 4Å, 5Å, 6Å, 7Å, 8Å M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole?

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. December 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Stress, Rammer 1, Rammer 2,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Timerne og undervisningen,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 17. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 1. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 3. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse.

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse. Stor gruppe. 2007 Undervisningsmiljø undersøgelse. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 2 / 15% 10 / 77% 1 / 8% 0 / 0% Ja, dem alle

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007 1 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i 4.-9. klasse Oktober 2007 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Side 1 af 12 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 30 / 45% 33 / 50% 3 / 5% 0 / 0% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. september 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 26. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. december 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Rammer 2 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Tagensbo Skole Periode: Resultatet baserer

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang

Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang Følgende institutioner

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 16. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5%

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet 23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Rammer 2 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Dannevirkeskolen Følgende filtreringer

Læs mere