Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien"

Transkript

1 Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Telefon: Telefax: Medarbejdersekretariat: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Pjecen kan fås ved henvendelse til organisationerne. Den kan downloades fra Den kan endvidere købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center, tlf.: , varenr.: ( Layout: ScandiColor ReklameBureau a/s Foto: ScandiColor ReklameBureau a/s Tryk: Richard Larsen Grafisk A/S Trykt på miljøvenligt papir Oplag: 2000 Januar 2004 ISBN:

3 Undgå støj i jern- og metalvirksomheder Tjeklister om støj Tre tjeklister til brug før 1. Indkøb af mindre maskiner og håndværktøj 2. Anskaffelse af større maskiner 3. Indretning og byggeri 3

4 Afskaf støjen i god tid, før I køber ind eller bygger! Støj undgår I bedst og billigst ved at vælge de mindst støjende produktionsmetoder og sørge for en god akustik i bygningerne. Så længe I har planerne på tegnebrættet, er det nemt og billigt at lave om på støjen. Når først maskinen er indkøbt og opstillet, er det ofte både dyrt og besværligt. I kan forebygge skadelig støj i jeres virksomhed ved i god tid at stille krav om støjsvage maskiner og rum med god akustik. Den måde, I vælger og indkøber på, er forskellig, alt efter om det er håndværktøj, maskiner eller planlægning af byggeri. De 3 tjeklister kan I bruge, når sikkerhedsgruppen vil arbejde på at nedbringe støjen. Med tjeklisterne kan I hjælpe de ansvarlige for indkøb med at forebygge støj i god tid, før der tages beslutninger. Listerne kan også bruges af sikkerhedsorganisationen, når der skal stilles krav til akustik i rum, hvor der planlægges støjende arbejdsprocesser. Tjekliste 1. Indkøb af mindre maskiner og håndværktøj Værktøj købes ofte med kort varsel. Derfor er det en god ide, at I gennemgår denne tjekliste i god tid, inden I skal købe ind. Listen kan bruges, før I anskaffer håndholdte maskiner eller andet flytbart udstyr som f.eks. svejseanlæg. Før indkøb af større maskiner bør I bruge tjekliste 2. Inden I køber nyt, bør I undersøge, hvilket værktøj der er bedst egnet til arbejdsopgaven. Det vil måske være bedre at anvende en mindre støjende arbejdsmetode, f.eks. at klippe plader i stedet for at skære med vinkelsliber. Sikkerhedsrepræsentanten og værkføreren gennemgår listen sammen. Kan I svare ja til spørgsmålene på listen, har I allerede begrænset støjen væsentligt. Svarer I nej, kan tjeklisten give ideer til, hvad I så kan gøre. 4

5 Tjekliste 2. Anskaffelse af større maskiner Større maskiner købes normalt efter grundig overvejelse. Det kan dreje sig om alt fra gaffeltruck og løfteudstyr til drejebænke, ekscenterpresser eller andre stationære maskiner, som I vil anskaffe eller skifte ud. Tjeklisten er til brug for sikkerhedsorganisationen og de ansvarlige for produktionsmaskiner. Listen bør gennemgås, når I taler om behovet for nye maskiner og maskinanlæg i produktionen. Listen er med til at sikre en grundig overvejelse af støjforholdene, inden I tager beslutningen. I kan også bruge den til at vurdere, hvor maskinen skal placeres i rummet og i forhold til den øvrige produktion. Endelig kan I bruge den til at få klargjort jeres krav til maskinens udstyr og tilbehør. Tjekliste 3. Indretning og byggeri Når I står foran udvidelse og ombygninger, har I de bedste muligheder for at forebygge støj. Ved at gennemtænke produktionen og stille støjkrav inden byggeplanlægningen går i gang, får I opfyldt jeres støjkrav uden ekstra arbejde og omkostninger senere i forløbet. Tjeklisten er til brug for sikkerhedsorganisationen og de ansvarlige for indretnings- og byggeplanerne i virksomheden. Det er en god idé, at I gennemgår denne tjekliste, allerede når I overvejer en udvidelse eller ændring af bygningerne. Desuden kan listen bruges undervejs i byggeprojektet for at sikre, at de kommende bygninger og lokaler får den bedst mulige akustik i forhold til den produktion, der skal ske i de enkelte rum og lokaler. Maskindirektivet I EU s maskindirektiv er der krav, som maskinproducenter skal opfylde. Bl.a. skal der være oplysninger om støj fra maskinerne. Men det er Arbejdstilsynets regler, der fastslår, hvor meget støj man må udsættes for. De findes i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om støjgrænser på arbejdspladsen. Tjeklisterne har indbyggede spørgsmål, som hjælper jer med at få afklaret, om maskinerne lever op til kravene. 5

6 Om støj og krav til støj Alle maskiner skal have oplysninger om støj og vibrationer i brugsanvisningen. Det er et krav i maskindirektivet. Det vigtigste tal er lydtrykniveauet, som fortæller, hvor meget støj brugeren udsættes for. Hvis lydtrykniveauet er højere end 85 db(a), skal der gives flere oplysninger. Hvis det er en lille maskine, skal der være oplysning om lydeffektniveauet. Det fortæller, hvor meget støj maskinen udsender. Hvis det er en større maskine, kan der i stedet være oplysninger om støjen (lydtrykniveauet) rundt om maskinen. Lydeffektniveauet vil typisk have en højere værdi end lydtrykniveauet. Når I sammenligner forskellige fabrikater, så pas på, at det er samme type tal, I sammenligner. Begge niveauer opgives i db, så det kan til tider være svært at skelne dem fra hinanden spørg leverandøren eller en støjekspert! Husk også, at selvom maskindirektivets krav til støjoplysninger overholdes, betyder det ikke, at den gældende støjgrænse på arbejdspladsen er overholdt. Når I vurderer oplysninger om støj og vibrationer, så er det vigtigt, at de er målt, mens maskinen udfører et stykke arbejde, der svarer til jeres brug. Det er også vigtigt, hvor støjen er målt. Den kan f.eks. være målt udendørs på en stor åben plads. I skal normalt bruge maskinen indendørs. Støjen er altid højere indendørs end udendørs, fordi lyden kastes rundt i lokalet. God akustik kan dog dæmpe støj indendørs. Søg hjælp Det kan være svært at gennemskue oplysninger fra leverandører eller byggerådgivere. I kan søge hjælp hos BST eller andre med forstand på arbejdsmiljø og støj. I kan også henvende jer til kolleger og organisationer inden for branchen. Arbejdsmiljøadresser og hjemmesider: Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø, tlf Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Fællessekretariatet, Postboks 7777, 1790 København V, tlf , Arbejdsmiljørådets servicecenter, Ramsingsvej 5, Arbejdsmiljøbutikken, Europæisk database med oplysninger om hånd-arm vibrationer og støj fra forskellige typer og fabrikater af håndværktøj, Regler og vejledninger: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om støjgrænser på arbejdspladsen. Bek. nr. 801 af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. Bek. nr. 574/2001. Indretning af tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 med senere ændringer. Støj. Arbejdstilsynets vejledning D.6.1, marts Hånd-arm vibrationer. Arbejdstilsynets vejledning D.6.2, november Måling af støj på arbejdspladsen. Arbejdstilsynets vejledning D.7.4, marts Akustik i arbejdsrum. Arbejdstilsynets anvisning nr , november

7 Høreværn. Vejledning om brug af høreværn. Arbejdstilsynets vejledning D.5.2, marts Infralyd. Arbejdstilsynets meddelelse nr , februar Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar Et støjsvagt arbejdsmiljø. Folder, Arbejdstilsynet Grundbog i støjbekæmpelse. Arbejdsmiljøfondet, Støjdæmpning i jern- og metalindustrien. Arbejdsmiljøfondet, Jern- og metalvareindustri. Arbejdsmiljøvejviser 5. Om køb af nye maskiner. Folder, Arbejdstilsynet, januar Kom godt i gang, Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Gode løsninger, Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Organisationer Dansk Industri, 1787 København V. Tlf.: , Dansk Metal, Nyropsgade 38, 1780 København V. Tlf.: CO-industri, Vester Søgade 12, 2, 1790 København V. Tlf.: , SID, Specialarbejderforbundet i Danmark, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf.: , KAD, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, Applebys Plads 5, 1411 København K. Tlf.: , Ledernes Hovedorganisation, Vermlandsgade 65, 2300 Kbh. S. Tlf.: , 7

8 CO-industri Vester Søgade 122, 1790 København V. Tlf Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65, 2300 København S. Tlf Industriens Branchearbejdsmilj rœd Postboks K benhavn V Telefon:

9 Før indkøb af mindre maskiner, håndværktøj etc. Tjekliste 1-3. Undgå støj i Jern og Metal I skal bruge denne tjekliste til at finde ud af, hvilke værktøjer og mindre maskiner I skal vælge, når I skal udskifte eller købe nyt. Da værktøj ofte købes med kort varsel, er det en god idé at gennemgå tjeklisten i god tid. Det vil sige på et tidspunkt, hvor indkøb ikke er aktuelt. Gennemgå en tjekliste for hver type værktøj, I bruger, og sæt den ind i arbejdspladsvurderingen. Formålet er, at I får skiftet til værktøjer, der støjer og vibrerer mindst, og samtidig er gode at arbejde med. Sørg for, at alle, der køber værktøj, kender til beslutningerne om at skifte til værktøjer, der støjer og vibrerer mindst. Værktøjstype: Udfyldt af: Dato: Før I går til leverandører: Ja Nej 1. Skyldes støjen værktøjet? Støjen skyldes måske det emne, der bearbejdes. Hvis værktøjet i sig selv ikke støjer, vil det være en god idé at undersøge andre måder at udføre arbejdet på. 2. Kan arbejdet udføres på en anden måde? Eksempel: Afgratning med vinkelsliber kan helt eller delvist erstattes af fræsning med håndfræser. Se "Gode løsninger", Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Kan I bruge en anden type værktøj? Eksempel: En støjende slagnøgle kan udskiftes med en oliedæmpet luftnøgle. Se "Gode løsninger", Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Ved I, om brugeren af værktøjet udsættes for vibrationer? Se Arbejdstilsynets vejledning om hånd-arm vibrationer. Vejledning nr. D.6.2., november Har sikkerhedsorganisationen taget beslutning om udskiftning af værktøjet? 6. Har I tidligere taget beslutning i firmaet om, hvordan I vil begrænse støj ved indkøb? 1

10 Tjekliste 1-3. Undgå støj i Jern og Metal Oplysninger fra leverandører Ja Nej 7. Har leverandørerne forskellige værktøjer? Der er måske udviklet nye løsninger eller værktøjer, som er bedre end dem, I plejer at vælge. Spørg eventuelt flere leverandører. Der findes en svensk database, hvor mange håndholdte værktøjer kan sammenlignes. Databasen oplyser både om støj og om vibrationer.: 8. Er der oplysninger om støj? Værktøjet skal være CE-mærket, og der skal være oplysninger om støj. Det er et krav i henhold til EU s maskindirektiv (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 i Indretning af tekniske hjælpemidler). Mere om støj findes i Arbejdstilsynets vejledning D.6.1 Støj. 9. Er der oplysninger om, hvordan støjen er målt? Svarer det til jeres brug af værktøjet (f.eks. driftsforhold og placering)? Leverandøren skal enten kunne henvise til en bestemt målemetode (en standard), eller også skal han oplyse de detaljerede målebetingelser. 10. Er der oplysninger om vibrationer? Værktøjet skal være CE-mærket, og der skal være oplysninger om vibrationer. Det er et krav i henhold til EU s maskindirektiv (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 iindretning af tekniske hjælpemidler). Mere om vibrationer findes i Arbejdstilsynets vejledning nr. D.6.2 Hånd-arm vibrationer. 11. Er der oplysninger om, hvordan vibrationerne er målt? Svarer det til jeres brug? Leverandøren skal enten kunne henvise til en bestemt målemetode (en standard), eller også skal han oplyse de detaljerede målebetingelser. Valg af værktøj/maskine. 12. Er der et værktøj, som støjer og vibrerer mindre end det, I plejer at vælge? 13. Lever det støjsvage værktøj op til andre krav? F.eks. ergonomi, støv i luften, ydeevne eller effektivitet. 14. Har I behandlet denne værktøjstype i jeres arbejdspladsvurdering (APV)? APV en indeholder måske nogle oplysninger, som I skal tage hensyn til. I kan bruge jeres APV til at undersøge, om støjen ved brug af værktøjet er for høj. 15. Kan støjen begrænses yderligere? Er der kolleger i nærheden, som også udsættes for støj fra dette værktøj? Så er det nødvendigt med supplerende støjdæmpning, f.eks. akustikloft eller afskærmning. Se tjeklisten "Indretning og byggeri." 16. Kender alle, der køber dette værktøj, jeres beslutning? Se "Gode løsninger", Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Husk, at alle, der køber værktøj, skal kende til beslutninger om nye indkøbsvaner. Navn på det nye værktøj: Navn på leverandør: Denne tjekliste hører sammen med et omslag, hvor der er flere oplysninger og forslag. 2

11 Før indkøb af større maskiner Tjekliste 2-3. Undgå støj i Jern og Metal Større maskiner købes normalt efter grundig overvejelse. Det er en god idé at bruge denne tjekliste i god tid, når I planlægger større anskaffelser. Formålet er, at I vælger den maskine, der støjer mindst, samtidig med at den lever op til jeres øvrige krav. En effektiv forebyggelse af støj kan spare jer for store omkostninger senere hen. Maskine: Udfyldt af: Dato: Før I går til leverandører: Ja Nej 1. Kan arbejdsprocessen udføres på andre måder, der støjer mindre? Eksempel: Støjende udstansning af huller med ekscenterpresse kan erstattes med laserskæring. Se "Gode løsninger", Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Vil I have støjen ned under 80 db? Det kan være nødvendigt at få undersøgt, hvor meget støj, der er i forvejen. Husk også at undersøge støjbelastningen for dem, der skal vedligeholde maskinen. 3. Ved I, hvor meget støj, der bliver i det lokale, hvor maskinen skal stå? Husk, at der også kan være støj fra andre maskiner. Det er den samlede støj, der har betydning for alle, der arbejder i lokalet. 4. Er lokalets akustik i orden? Vægge og lofter kan forsynes med lydabsorberende materialer, der dæmper støjen. Se tjekliste for "Indretning og byggeri" samt kataloget "Gode løsninger". Se Arbejdstilsynet anvisning nr Akustik i arbejdsrum. 5. Skal maskinen placeres i sit eget lokale? Eller skal der være en afskærmning omkring den? Formålet er, at støjen ikke ge-nerer andre medarbejdere. 6. Har I dæmpet støj fra tilknyttede anlæg? F.eks. ved transport af emner til og fra maskinen eller fra hydraulikanlæg, udsugning, trykluft osv. 7. Har sikkerhedsorganisationen taget beslutning om udskiftning af maskinen? 8. Har I tidligere taget beslutning i firmaet om, hvordan I vil begrænse støj ved indkøb? Oplysninger fra leverandører 9. Har leverandørerne forskellige maskiner? Der er måske udviklet nye løsninger eller metoder, som er bedre end dem, I plejer at vælge. Spørg eventuelt flere leverandører. 1

12 Tjekliste 2-3. Undgå støj i Jern og Metal Oplysninger fra leverandører Ja Nej 10. Er der oplysninger om støj? Maskinen skal være CE-mærket, og der skal være oplysninger om støj. Det er et krav i henhold til EU s maskindirektiv (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 indretning af tekniske hjælpemidler). Mere om støj findes i Arbejdstilsynets vejledning D.6.1 Støj. 11. Er der oplysninger om, hvordan støjen er målt? Svarer det til jeres brug af maskinen (driftsforhold og placering)? Leverandøren skal enten kunne henvise til en bestemt målemetode (en standard), eller også skal han oplyse de detaljerede målebetingelser. Se omtalen på omslaget til tjeklisterne. 12. Kan der leveres en støjdæmpet model? Hvor meget dæmpes støjen? 13. Er der oplysninger om vibrationer? I givet fald bør leverandøren oplyse, hvor kraftige de vil være og I bør undersøge om det er et problem for operatøren. Kraftige vibrationer kan også give anledning til gener i nabolokaler, hvor vibrationerne evt. også kan høres som støj. Det kan være nødvendigt at sørge for vibrationsisolering af maskinen eller dens fundament. Søg evt. hjælp hos BST. 14. Giver leverandøren garanti på overholdelse af støjkrav? I skal være opmærksomme på, om garantien gælder i det lokale, hvor I placerer den nye maskine. Husk at få aftalt, hvordan støjen skal måles, når garantien skal afprøves. Hvad sker der, hvis garantien ikke overholdes? Valg af maskine 15. Ved I, hvor meget støj den nye maskine vil give anledning til, der hvor den skal stå? I bør vide, hvor meget støj der er i forvejen, og hvad niveauet bliver, når den nye maskine er sat i drift. I kan søge hjælp hos BST. 16. Ved I, om maskinen giver anledning til særligt generende støj? Det kan f.eks. være hyletoner, skrigelyde eller impulser. Har I hørt maskinen køre under normal drift? 17. Lever den støjsvage maskine op til andre krav? F.eks. ergonomi, støv i luften, ydeevne eller effektivitet. 18. Har I behandlet den nye maskine i jeres arbejdspladsvurdering (APV)? APV en indeholder måske nogle oplysninger, som I skal tage hensyn til. 19. Vil I nu vælge en anden maskine eller andre metoder? Navn på den nye maskine: Leverandørens navn: Denne tjekliste hører sammen med et omslag, hvor der er flere oplysninger og forslag. 2

13 Før byggeri og nyindretning Tjekliste 3-3. Undgå støj i Jern og Metal Når I skal bygge om eller ændre på indretningen, har I gode muligheder for at forebygge støj. Denne tjekliste skal I bruge, allerede når I begynder på de første overvejelser om byggeriet. Formålet er, at I vælger en indretning, der forebygger støj mest muligt, samtidig med at de øvrige krav opfyldes. En effektiv forebyggelse af støj vil spare jer for store omkostninger senere. Løb gerne tjeklisten igennem flere gange undervejs i byggeprocessen. Før I planlægger Ja Nej 1. Har I en beslutning om støjbekæmpelse ved byggeprojekter? I er ikke i tvivl om jeres holdning, hvis I har en skriftlig støjpolitik. 2. Er sikkerhedsorganisationen repræsenteret i byggeudvalget? Hvis I har svaret nej til nogle af spørgsmålene ovenfor, bør I tage fat i firmaets ansvarlige for byggeriet. Så sikrer I jer, at der bliver stillet krav til støjniveauet i de nye bygninger. I får tjekket, om I har stillet de vigtigste krav til støj ved at udfylde de næste punkter. Bygningens opdeling Ja Nej 3. Ved I hvilken produktion, der skal foregå i de nye lokaler? 4. Har I overblik over støjkilderne i de nye lokaler herunder transport? Hvor meget vil de forskellige maskiner og processer støje? Vil der være transport af materialer, som kan støje? F.eks. transportbånd, rullebaner, trådbure, stålkasser og luftdrevet transport. 5. Har I valgt støjsvage maskiner og værktøj? Brug de to tjeklister: 1. Indkøb af mindre maskiner og håndværktøj 2. Anskaffelse af større maskiner 6. Kan I dele støjende områder og lokaler op i støjende og mindre? Mulighederne er f.eks. selvstændige rum, støjskærme, akustiklofter og god afstand mellem støjkilderne. 7. Har I stillet krav om særligt støjsvage rum? F.eks. kontorer, kontrolrum, pauserum og laboratorier. Der må ikke være støj fra andre rum. 1

14 Tjekliste 3-3. Undgå støj i Jern og Metal Akustik 8. Har I stillet krav til akustikken i de enkelte arbejdsrum? Lokalet skal forsynes med lydabsorberende materialer, der dæmper støjen. Se kataloget "Gode løsninger". Arbejdstilsynet anvisning nr "Akustik i arbejdsrum" stiller krav til akustikken. 9. Kan I få god effekt af akustisk regulering ud over Arbejdstilsynets krav? Gennemgå hvert rum for sig. Hvor meget støj bliver der? Kan den dæmpes med mere akustisk regulering? Støjdæmpning 10. Har I stillet krav om mindre støj fra installationer i de forskellige rum? F.eks. ventilationsanlæg, udsugning, kompressoranlæg, hydraulikanlæg og transportanlæg. Støjende hjælpeudstyr skal placeres i selvstændige rum. 11. Har I stillet krav om støjdæmpning af teknikrum og maskinrum? De må ikke medføre støj i andre rum. 12. Har I stillet krav om lydisolering mellem rum? Tænk på, at bankelyde kan overføres fra rum til rum. Ja Nej Hvis I svarer nej til nogle af punkterne ovenfor, bør sikkerhedsudvalget og/eller repræsentanter i byggeudvalget udarbejde støjkrav. Få evt. hjælp hos BST eller andre rådgivere. Når I planlægger 13. Er alle jeres krav med i byggeprogrammet? Byggeprogrammet beskriver alle de krav, som I ønsker opfyldt, og som rådgiverne tager udgangspunkt i, når de giver forslag til udformning og konstruktion af bygninger og rum. 14. Kender jeres rådgivere og entreprenører deres pligter? Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at de vælger løsninger, som sikrer et godt arbejdsmiljø. I forbindelse med støj gælder dette bl.a. akustik i arbejdslokalerne. Se også Arbejdstilsynets bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. (nr. 574/2001). Opfølgning projektering af byggeriet 15. Opfylder projektforslag og tegninger af byggeriet kravene i byggeprogrammet? Er der f.eks. taget hensyn til lokalernes akustik? Er støjende udstyr samlet i særlige teknikrum? Er opdeling i støjende og mindre støjende områder gennemført? Gennemgå rum for rum. 16. Har I aftalt, hvordan I tager stilling til ændringer? Undervejs i byggeriet vil der ske ændringer. Aftal, hvordan I vil undgå, at de får uheldige konsekvenser for arbejdsmiljøet. Ved ibrugtagning 17. Er støjkravene opfyldt i det færdige byggeri? Det kan måles, om støj og akustik er i orden. Få evt. hjælp af BST. Se Arbejdstilsynets vejledning nr. D.6.1 Støj, og Arbejdstilsynets folder "Et støjsvagt arbejdsmiljø". 2

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Vinkelsliber Vejledning om vinkelslibere Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 e-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Håndmaskiner. Vejledning om eldrevne håndmaskiner. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Håndmaskiner. Vejledning om eldrevne håndmaskiner. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Håndmaskiner Vejledning om eldrevne håndmaskiner Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Når lyd bliver til støj. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ

Når lyd bliver til støj. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5 Forskellige typer støj 6 Det kan du selv gøre som underviser

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Støjproblemer i virksomheden

Støjproblemer i virksomheden Støjproblemer i virksomheden Gode råd og værktøjer, når der skal vurderes og løses støjproblemer på virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Betonelementindustrien

Betonelementindustrien Betonelementindustrien Vejledning om støj og vibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Indhold Ansvar for maskinsikkerhed 3 Tag ansvar for maskinsikkerheden Risikovurdering og APV 4

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Vejledning til indkøb af maskiner

Vejledning til indkøb af maskiner Arbejdsmiljø Vejledning til indkøb af maskiner Den gode indkøbsproces Hvordan tilrettelægger I jeres indkøb af maskiner, så I samtidig tilgodeser arbejdsmiljøet bedst muligt? Få et overblik over den gode

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

Sæt grænser for det grænseløse arbejde

Sæt grænser for det grænseløse arbejde Sæt grænser for det grænseløse arbejde Grænseløst arbejde bliver stadig mere udbredt. Det giver medarbejderne større frihed til at kombinere arbejde og familieliv, så det passer netop til deres hverdag.

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Håndværksbagere Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Mangan Værktøjer til forebyggelse En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den Se : I-BAR Arbejdsmiljøtopmøde 21-10-2015 Per Møberg Nielsen 1. Støj og Høreskader Generende lyd Høreskadende lyd Grundbegreber 2. Hvad kan vi gøre ved det? Bygning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bilag 24 BYGHERRE tjekliste journal som logbog

Bilag 24 BYGHERRE tjekliste journal som logbog Vejledning og tjekliste til indhold i journal i udførelsesfasen og for den færdige bygning Denne vejledning og tjekliste 2.1.1 for journal beskriver brugen af journal som en logbog. Der findes på Byggesagsstyring.nu

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler Maj 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hygiejne og renlighed på støberier

Hygiejne og renlighed på støberier Hygiejne og renlighed på støberier Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon 33 63 80 00 co@co-industri.dk www.co-industri.dk DI Telefon 3377 3377 di@di.dk www.di.dk Lederne Telefon

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Ejendomsfunktionærer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03 BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER FORMÅL Hvordan reguleres støj fra byggepladser Særligt støjende aktiviteter Eksempler på kendte metoder til støjdæmpning Udviklingsmuligheder til yderligere støjdæmpning

Læs mere

Instruktion, oplæring og tilsyn

Instruktion, oplæring og tilsyn Instruktion, oplæring og tilsyn Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 26 Kultur og sport Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik Instruks nr. IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: 5. kontor Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 17. juni 2014 1. Emne

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi i Indhold: Overblik og oprydning kan spare dyr ventilation 4 Hvad skal ventileres væk? 5 Beskriv arbejdspladsen grundigt 5 Find forureningskilderne

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r AUTO APV trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares Ja

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Teknologisk Institut har udarbejdet en vejledning for Lexmark C772n på baggrund af Instituttets standardiserede emissionsprøvning på printeren. Model Lexmark

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Håndværksbagere Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Støj. Kom godt i gang. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Støj. Kom godt i gang. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Støj Kom godt i gang Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 3 Telefax: 70 23 15 0 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Udgivet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Køb af maskiner og anlæg

Køb af maskiner og anlæg Køb af maskiner og anlæg Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved køb af maskiner og anlæg. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri,

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Hvidovre Rådhus. Måling af støj fra nedbrydning af beton i facade

Hvidovre Rådhus. Måling af støj fra nedbrydning af beton i facade Rekvirent: Bornebusch Tegnestue Att. Leo Villadsen 4. januar 2018 Notat nr.: mlja1801 Forfatter: ALE KS: REN Hvidovre Rådhus. Måling af støj fra nedbrydning af beton i facade 1. Notatets formål og baggrund

Læs mere