ÅRSBUDGET Vor Frue. Vor Frue Sogns Menighedsråd. Kalundborg Provsti. Kalundborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET Vor Frue. Vor Frue Sogns Menighedsråd. Kalundborg Provsti. Kalundborg Kommune"

Transkript

1 ÅRSBUDGET 1 for Vor Frue under Vor Frue Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode: 78 CVR nummer: 818 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vor Frue Kirke den 1 / 1 1 Søren Juul menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Kirsten Haulund menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Vor Frue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 818, 1, Endelig budget afleveret d :18

2 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Vor Frue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 818, 1, Endelig budget afleveret d :18 Side 1

3 overslag Ligningsbeløb til drift ,.., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , , 78,78-8.,89-8.7, , 9.9, , -.1, -.9.,1..19, , ,7-1.1,7.7,9, -7.8,1-78.8,1 1., ,8-18., ,, -98.7,1-8., ,87 1., -.7, -.17, -.1.,9 1..1,, -..8, -9.8,81.8,, , ,9.9, ,1-7.8, ,8 -.1,99.8, ,9 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) ,, 1.11., ,7-1..1,8-7.87,,,.,..7,81,, B Resultat af anlæg ,8.9.7, C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Vor Frue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 818, 1, Endelig budget afleveret d :18 Side

4 Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,,..,, ,.., Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , -.7, , -.7,1-11., -.97,8, -18.9,8-7.87, -9.,1-1.9,99 -., , , Kirkelige aktiviteter heraf Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , -1..8, -1., ,9 7., , -77.,8-9.18,87 -., -98, , -.91,8 1.77, , ,8.7, -.1,8-1., , , Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård ,,, ,9 -..8,,, 1..1, ,1 -.1., Vor Frue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 818, 1, Endelig budget afleveret d :18 Side

5 Formål Præstebolig mv heraf Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , -17., -7,7,,,,,.77,7, -.,9-9.71,1,,,,, 1.7, ,7-9.8, Administration og fællesudgifter heraf Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , , -7.18, -8.8,18 -.9,9-1.77,7-1.9, -7.9,8,,, -99.1,1-77.,9 9.8,8 -.7,7 -.8,9 -.1, -.19,7 -.99,88 -,,, , , Finansielle poster heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,8,,,,,, -7.8,89,,, 1.181,88,.78, ,8 -.1,99 Vor Frue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 818, 1, Endelig budget afleveret d :18 Side

6 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg ,7,, -1..1,8, -7.87,,,,,, 1.11.,, , -7.,81,,,,,,,,,.,, -- 1 heraf ,8.9.7, Vor Frue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 818, 1, Endelig budget afleveret d :18 Side

ÅRSBUDGET Hoven. Hoven Sogns Menighedsråd. Skjern Provsti. Ringkøbing-Skjern Kommune

ÅRSBUDGET Hoven. Hoven Sogns Menighedsråd. Skjern Provsti. Ringkøbing-Skjern Kommune ÅRSBUDGET 1 for Hoven under Hoven Sogns Menighedsråd i Skjern Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode: 878 CVR nummer: 191 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hoven den / Arne Eskildsen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET Himlingøje. Himlingøje Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Stevns Kommune

ÅRSBUDGET Himlingøje. Himlingøje Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Stevns Kommune ÅRSBUDGET 1 for Himlingøje under Himlingøje Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode: 7 CVR nummer: 17818 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET Måbjerg. Måbjerg Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET Måbjerg. Måbjerg Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET for Måbjerg under Måbjerg Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 881 CVR nummer: 191881 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Holstebro den 1 / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET for Finderup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Finderup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Finderup Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7781 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Sørup. Sørup Sogns Menighedsråd. Svendborg Provsti. Svendborg Kommune

ÅRSBUDGET Sørup. Sørup Sogns Menighedsråd. Svendborg Provsti. Svendborg Kommune ÅRSBUDGET 1 for Sørup under Sørup Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode: 778 CVR nummer: 11 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Sørup den 1 / 11 1 Svend Aage Nielsen

Læs mere

ÅRSBUDGET Frederiks sogn. Frederiks Sogns Menighedsråd. Holmens og Østerbro Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET Frederiks sogn. Frederiks Sogns Menighedsråd. Holmens og Østerbro Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 1 for Frederiks sogn under Frederiks Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 78 CVR nummer: 818 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Svend

Læs mere

ÅRSBUDGET Barrit sogn. Barrit Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET Barrit sogn. Barrit Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 1 for Barrit sogn under Barrit Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 79 CVR nummer: 881 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Barrit den / 1 Flemming Thomsen

Læs mere

ÅRSBUDGET Egen Kirke. Egen Sogns Menighedsråd. Sønderborg Provsti. Sønderborg Kommune

ÅRSBUDGET Egen Kirke. Egen Sogns Menighedsråd. Sønderborg Provsti. Sønderborg Kommune ÅRSBUDGET 1 for Egen Kirke under Egen Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode: 9 CVR nummer: 99117 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Egen den 1 / 1 1 Odin Møller

Læs mere

ÅRSBUDGET Ejby. Ejby Sogns Menighedsråd. Middelfart Provsti. Middelfart Kommune

ÅRSBUDGET Ejby. Ejby Sogns Menighedsråd. Middelfart Provsti. Middelfart Kommune ÅRSBUDGET 1 for Ejby under Ejby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode: 78 CVR nummer: 91 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ejby den 17 / 9 1 menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET Tunø. Tunø Sogns Menighedsråd. Odder Provsti. Odder Kommune

ÅRSBUDGET Tunø. Tunø Sogns Menighedsråd. Odder Provsti. Odder Kommune ÅRSBUDGET 1 for Tunø under Tunø Sogns Menighedsråd i Odder Provsti i Odder Kommune Myndighedskode: 88 CVR nummer: 191 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Mandag den / 1 Jørgen Hastrup menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET Vejby Kirkekasse. Vejby Sogns Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Gribskov Kommune

ÅRSBUDGET Vejby Kirkekasse. Vejby Sogns Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Gribskov Kommune ÅRSBUDGET for Vejby Kirkekasse under Vejby Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Gribskov Kommune Myndighedskode: 79 CVR nummer: 7819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vejby den / Anne Sofie

Læs mere

ÅRSBUDGET Værslev. Værslev Sogns Menighedsråd. Kalundborg Provsti. Kalundborg Kommune

ÅRSBUDGET Værslev. Værslev Sogns Menighedsråd. Kalundborg Provsti. Kalundborg Kommune ÅRSBUDGET for Værslev under Værslev Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode: 7 CVR nummer: 1181 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Værslev den / 9 Torben Jørgensen

Læs mere

ÅRSBUDGET Grønnevang Kirkekasse. Grønnevang Sogns Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET Grønnevang Kirkekasse. Grønnevang Sogns Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 1 for Grønnevang Kirkekasse under Grønnevang Sogns Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 91 CVR nummer: 177 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hillerød den /

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ærø Menighedsråd. i Langeland-Ærø Provsti. i Ærø Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Ærø Menighedsråd. i Langeland-Ærø Provsti. i Ærø Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Ærø Menighedsråd i Langeland-Ærø Provsti i Ærø Kommune Myndighedskode 771 CVR-nr. 797 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i

Læs mere

ÅRSBUDGET Allinge. Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd. Bornholms Provsti. Bornholms Regionskommune

ÅRSBUDGET Allinge. Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd. Bornholms Provsti. Bornholms Regionskommune ÅRSBUDGET 1 for Allinge under Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd i Bornholms Provsti i Bornholms Regionskommune Myndighedskode: 7 CVR nummer: 1911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Allinge den /

Læs mere

ÅRSBUDGET Simeon-Sankt Johannes sogn. Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd. Nørrebro Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET Simeon-Sankt Johannes sogn. Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd. Nørrebro Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 1 for Simeon-Sankt Johannes sogn under Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd i Nørrebro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 919 CVR nummer: 1818 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Læs mere

ÅRSBUDGET Vrigsted sogn. Vrigsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET Vrigsted sogn. Vrigsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET for Vrigsted sogn under Vrigsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 797 CVR nummer: 8919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vrigsted den 1 / Lars Lomholt

Læs mere

ÅRSBUDGET for Auning Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Auning Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Auning Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 818 CVR-nr. 891 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Christians sogn. Christians Sogns Menighedsråd. Amagerbro Provsti. Københavns Kommune. Lisa Dalh Christensen

ÅRSBUDGET Christians sogn. Christians Sogns Menighedsråd. Amagerbro Provsti. Københavns Kommune. Lisa Dalh Christensen ÅRSBUDGET 1 for Christians sogn under Christians Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 781 CVR nummer: 91 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Christianshavn den

Læs mere

ÅRSBUDGET for Simon Peters Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Simon Peters Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Simon Peters Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 789 CVR-nr. 18911 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Sankt Mortens sogn. Sankt Mortens Sogns Menighedsråd. Næstved Provsti. Næstved Kommune

ÅRSBUDGET Sankt Mortens sogn. Sankt Mortens Sogns Menighedsråd. Næstved Provsti. Næstved Kommune ÅRSBUDGET 1 for Sankt Mortens sogn under Sankt Mortens Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode: 711 CVR nummer: 17891 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 9 1 Anne

Læs mere

ÅRSBUDGET for Århus Nordre Provstiudvalg. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Århus Nordre Provstiudvalg. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Århus Nordre Provstiudvalg i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 1199 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Nr. Jernløse. Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET Nr. Jernløse. Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 1 for Nr. Jernløse under Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 778 CVR nummer: 971 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 9 / 1 1 Poul Chr. Jensen

Læs mere

ÅRSBUDGET Munkebjerg menighedsråd. Munkebjerg Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET Munkebjerg menighedsråd. Munkebjerg Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET for Munkebjerg menighedsråd under Munkebjerg Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7778 CVR nummer: 78918 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Odense,

Læs mere

ÅRSBUDGET for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 717 CVR-nr. 77791 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Grundtvigs Sogns Menighedsråd. i Skads Provsti. i Esbjerg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Grundtvigs Sogns Menighedsråd. i Skads Provsti. i Esbjerg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Grundtvigs Sogns Menighedsråd i Skads Provsti i Esbjerg Kommune Myndighedskode 97 CVR-nr. 881 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET Emdrup sogn. Emdrup Sogns Menighedsråd. Bispebjerg-Brønshøj Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET Emdrup sogn. Emdrup Sogns Menighedsråd. Bispebjerg-Brønshøj Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET for Emdrup sogn under Emdrup Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 7 CVR nummer: 11 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Emdrup den / 9 Henrik

Læs mere

ÅRSBUDGET for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 181 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Trinitatis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Trinitatis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Trinitatis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 799 CVR-nr. 91 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Helleruplund Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Helleruplund Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Helleruplund Sogns Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode 711 CVR-nr. 97991 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Skovby Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Skovby Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Skovby Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 878 CVR-nr. 81 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Islands Brygges Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Islands Brygges Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Islands Brygges Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 111 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Glesborg Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Glesborg Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Glesborg Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 9719 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Rougsø Nord Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Rougsø Nord Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Rougsø Nord Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 1191 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Rougsø Nord Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Rougsø Nord Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Rougsø Nord Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 1191 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Hørsholm Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 9891 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Lendum. Lendum Sogns Menighedsråd. Hjørring Nordre Provsti. Hjørring Kommune

ÅRSBUDGET Lendum. Lendum Sogns Menighedsråd. Hjørring Nordre Provsti. Hjørring Kommune ÅRSBUDGET 1 for Lendum under Lendum Sogns Menighedsråd i Hjørring Nordre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode: 9 CVR nummer: 98 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lendum den 9 / 9 1 Leif Christensen

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hvide Sande Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Hvide Sande Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Hvide Sande Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 917 CVR-nr. 199911 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Valby Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Gribskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Valby Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Gribskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Valby Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Gribskov Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7791 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hans Egedes Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Hans Egedes Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Hans Egedes Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 981 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Himlingøje Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Himlingøje Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Himlingøje Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 17818 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Bording Kirkekasse. Bording Sogns Menighedsråd. Ikast-Brande Provsti. Ikast-Brande Kommune

ÅRSBUDGET Bording Kirkekasse. Bording Sogns Menighedsråd. Ikast-Brande Provsti. Ikast-Brande Kommune ÅRSBUDGET for Bording Kirkekasse under Bording Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode: 881 CVR nummer: 8988 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Bording den 1

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ugilt Sogns Menighedsråd. i Hjørring Nordre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Ugilt Sogns Menighedsråd. i Hjørring Nordre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Ugilt Sogns Menighedsråd i Hjørring Nordre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 97 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Biersted. Biersted Sogns Menighedsråd. Jammerbugt Provsti. Jammerbugt Kommune

ÅRSBUDGET Biersted. Biersted Sogns Menighedsråd. Jammerbugt Provsti. Jammerbugt Kommune ÅRSBUDGET 1 for Biersted under Biersted Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode: 88 CVR nummer: 8711 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Biersted den 1 / 1 1 Birgitte

Læs mere

ÅRSBUDGET for Adslev Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Adslev Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Adslev Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 8191 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ringkøbing Provstiudvalg. i Ringkøbing Provsti. i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 4500

ÅRSBUDGET for Ringkøbing Provstiudvalg. i Ringkøbing Provsti. i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 4500 ÅRSBUDGET 1 for Ringkøbing Provstiudvalg i Ringkøbing Provsti i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode CVR-nr. 171 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd. i Ods og Skippinge Provsti. i Odsherred Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd. i Ods og Skippinge Provsti. i Odsherred Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd i Ods og Skippinge Provsti i Odsherred Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 111 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 717 CVR-nr. 77791 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Århus Vestre Provstiudvalg. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Århus Vestre Provstiudvalg. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Århus Vestre Provstiudvalg i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 199 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Århus Søndre Provstiudvalg. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Århus Søndre Provstiudvalg. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Århus Søndre Provstiudvalg i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 111 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 19 for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 881119 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Odense Sankt Knuds Domprovstiu. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Odense Sankt Knuds Domprovstiu. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Odense Sankt Knuds Domprovstiu i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode CVR-nr. 1 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Viby Kirkegård. Viby Sogns Menighedsråd. Århus Søndre Provsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET Viby Kirkegård. Viby Sogns Menighedsråd. Århus Søndre Provsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 1 for Viby Kirkegård under Viby Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode: 81 CVR nummer: 181 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Viby Sognegård den 18 / 11

Læs mere

ÅRSBUDGET for Rungsted Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Rungsted Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Rungsted Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode 98 CVR-nr. 1791 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ejsing Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Ejsing Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Ejsing Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 889 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Bolbro. Bolbro Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET Bolbro. Bolbro Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET for Bolbro under Bolbro Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 777 CVR nummer: 81 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: i Bolbro Sognehus den / 1 menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ejstrup-Gludsted Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Ejstrup-Gludsted Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET for Ejstrup-Gludsted Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Årup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Årup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Årup Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 97 CVR-nr. 881 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 19 for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 777 CVR-nr. 1117 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Rørby. Rørby Sogns Menighedsråd. Kalundborg Provsti. Kalundborg Kommune

ÅRSBUDGET Rørby. Rørby Sogns Menighedsråd. Kalundborg Provsti. Kalundborg Kommune ÅRSBUDGET for Rørby under Rørby Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 1778818 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Rørby den 1 / Katrine Møller menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET Aastrup Kirkekasse. Åstrup Sogns Menighedsråd. Malt Provsti. Vejen Kommune

ÅRSBUDGET Aastrup Kirkekasse. Åstrup Sogns Menighedsråd. Malt Provsti. Vejen Kommune ÅRSBUDGET 1 for Aastrup Kirkekasse under Åstrup Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode: 8897 CVR nummer: 7917 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: i Åstrup Præstegård den /

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd. i Ods og Skippinge Provsti. i Odsherred Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd. i Ods og Skippinge Provsti. i Odsherred Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd i Ods og Skippinge Provsti i Odsherred Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 111 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Tryggelev-Fodslette Menighedsråd. i Langeland-Ærø Provsti. i Langeland Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Tryggelev-Fodslette Menighedsråd. i Langeland-Ærø Provsti. i Langeland Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Tryggelev-Fodslette Menighedsråd i Langeland-Ærø Provsti i Langeland Kommune Myndighedskode 771 CVR-nr. 9978 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hjortshøj Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Hjortshøj Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Hjortshøj Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 77171 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 79918 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Kværs Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Kværs Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 218 for Kværs Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 928 CVR-nr. 424119 218 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 19 for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 871 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode 778 CVR-nr. 971 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Seest Sogns Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Seest Sogns Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Seest Sogns Menighedsråd i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 8811 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Bolbro Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Bolbro Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 217 for Bolbro Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7776 CVR-nr. 53635814 217 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Ejby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 91 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Korup Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Korup Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Korup Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 778 CVR-nr. 18917 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET Sjørslev-Almind-Lysgaard. Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd. Viborg Domprovsti. Viborg Kommune

ÅRSBUDGET Sjørslev-Almind-Lysgaard. Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd. Viborg Domprovsti. Viborg Kommune ÅRSBUDGET for Sjørslev-Almind-Lysgaard under Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode: 89 CVR nummer: 18188 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Læs mere

ÅRSBUDGET for Tirsted Sogns Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Tirsted Sogns Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Tirsted Sogns Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 911 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nøbbet Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Nøbbet Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Nøbbet Sogns Menighedsråd i Lolland Vestre Provsti i Lolland Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 711 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Vedbæk Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Vedbæk Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Vedbæk Sogns Menighedsråd i Rudersdal Provsti i Rudersdal Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 71 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 87717 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Egen Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Egen Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Egen Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 99117 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Christianshede Kirkekasse. Christianshede Sogns Menighedsråd. Ikast-Brande Provsti. Ikast-Brande Kommune

ÅRSBUDGET Christianshede Kirkekasse. Christianshede Sogns Menighedsråd. Ikast-Brande Provsti. Ikast-Brande Kommune ÅRSBUDGET for Christianshede Kirkekasse under Christianshede Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode: 91 CVR nummer: 1898 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Læs mere

ÅRSBUDGET for Frederiksberg Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Frederiksberg Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Frederiksberg Sogns Menighedsråd i Frederiksberg Provsti i Frederiksberg Kommune Myndighedskode 9181 CVR-nr. 79711 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 7179 CVR-nr. 1 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Øster Hurup Sogns Menighedsråd. i Hadsund Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Øster Hurup Sogns Menighedsråd. i Hadsund Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Øster Hurup Sogns Menighedsråd i Hadsund Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 111 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sommersted Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sommersted Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Sommersted Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8979 CVR-nr. 1781 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 77178 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Svendborg Provstiudvalg. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Svendborg Provstiudvalg. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Svendborg Provstiudvalg i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 118 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Århus Domsogns Menighedsråd. i Århus Domprovsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Århus Domsogns Menighedsråd. i Århus Domprovsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Århus Domsogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode 811 CVR-nr. 9718 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET Højdevang sogn. Højdevangs Sogns Menighedsråd. Amagerbro Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET Højdevang sogn. Højdevangs Sogns Menighedsråd. Amagerbro Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 1 for Højdevang sogn under Højdevangs Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 788 CVR nummer: 918719 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hjortdal Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Hjortdal Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Hjortdal Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode 871 CVR-nr. 91 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Rosenvængets Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Rosenvængets Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Rosenvængets Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 19918 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Voer Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Voer Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Voer Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti i Brønderslev Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 91 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sahl Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Sahl Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Sahl Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 181 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 777 CVR-nr. 1117 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 8879 CVR-nr. 7918 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Grønholt Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Fredensborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Grønholt Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Fredensborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Grønholt Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Fredensborg Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7981 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Munkebjerg Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Munkebjerg Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Munkebjerg Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7778 CVR-nr. 78918 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 87717 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Adslev Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Adslev Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Adslev Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 8191 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 777 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Asserballe Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Asserballe Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET for Asserballe Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 899 CVR-nr. 7118 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Munkebjerg Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Munkebjerg Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET for Munkebjerg Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7778 CVR-nr. 78918 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere