Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens mål nr. 1 om nedbringelse af arbejdskraftreserven: Udvikling og resultater Side - Hvem er i målgruppen, hvem forlader målgruppen, og hvem er på vej ind? Side 3 Ministerens mål nr. om "Ny chanche til alle": Udvikling og resultater Side - Hvem er i målgruppen, hvem forlader målgruppen, og hvem er på vej ind? Side 5 Ministerens mål nr. 3 om reduktion af ledigheden blandt unge: Udvikling og resultater Side - Hvem er i målgruppen, hvem forlader målgruppen, og hvem er på vej ind? Side 7 Sygedagpengeindsatsen - mindsket sygefravær: Udvikling og resultater Side 8 - Hvem er i målgruppen, hvem forlader målgruppen, og hvem er på vej ind? Side 9 Læsevejledning til oversigtsarkene - samt noter til figurer og tabeller Side 1 Beskæftigelsesregion Midtjylland. september 7

2 Mål 1: Kommune Juni 7 1.1: Antal personer i alt i arbejdskraftreserven i og 7 Ministerens mål nr. 1 "Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Personkredsen defineres her som "arbejdskraftreserven" og omfatter dagpengemodtagere samt kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere i matchkategori 1-3 som har haft mindst 13 ugers sammenhængende ledighed eller aktivering jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7 Simulerings-eksempel Anm: Antal ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere i arbejdskraftsreserven i og 7. Simulering af udviklingen for resten af 7, såfremt der skal ske en reduktion i arbejdskraftsreserven på 1 procent fra dec. til dec. 7 1.:Fald i arbejdskraftreserven i 7 sammenholdt med Gevinster ved at få arbejdskraftreserven i job Hver gang 1 kontanthjælpsmodtagere går fra at være helårsydelsesmodtagere og til helårsbeskæftigelse vil kommunen opnå et bruttoprovenu på ca. 1 mio. kr. Tilsvarende vil kommunen opnå et bruttoprovenu på ca., mio. kr. i skatteindtægter for hver gang 1 dagpengemodtagere overgår til helårsbeskæftigelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Anm: Den månedlige reduktion i antal personer i arbejdskraftreserven i 7 sammenholdt med de tilsvarende måneder i Kommune smodtagere m.v. i arbejdskraftreserven Juni 7: 117 Ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere m.v. i alt (inkl. aktiverede) Juni 7: 1 modtagere i arbejdskraftsreserven Juni 7: 7 Berørte dagpengemodtagere i alt (inkl. aktiverede) Juni 7: : Arbejdskraftreserven i procent af alle ledige og aktiverede smodtagere 77 5 jun jun 7 71 Region Midtjylland modtagere Mar- Mar-7 Mar- Mar-7 Anm: Antal personer i arbejdskraftsreserven inden for en måned sat i forhold til alle ledighedsberørte i måneden. Antal ledighedsberørte omfatter antal bruttoledige dagpengemodtagere samt bruttoledige personer i matchkategori 1-3, som er berørt af kontanthjælp eller t thj l i i d jun jun 7 Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 Mål 1: Kommune Juni 7 Hvem er i arbejdskraftreserven 1..:, alder og herkomst 1.5 Matchkategorier og a-kasser Ift. mar 7 Ift. mar 7 Ift. mar 7 Ift. mar 7 Grovmatch,5 -, Kvinder 9 8,1 83,5-1 Match 1 7, - 91,7-3 Mænd 1 17, ,5-37 Match 9 7, ,3-3 I alt Match , , -13 I alt 117 1, , - Ift. mar 7 Ift. mar 7 Ift. mar 7 Under 5 år 5, 8 3, år 7 3, ,3-1 3 F 15 1, år 19 1, ,1-1 HK 1 19, år 1 1, ,1 - FOA 1 1, år 3, , -3 Kristelig A-kasse 8 9, år 1,9 1 17, -19 ASE (selvstændige) 3 5, -1 Over 59 år 1, ,1-3 Funktionære og tjenestemænd 3, -1 Træ-Industri og Byg 3, -9 Danskere 91 77, ,8-5 Akademikernes A-kasse 15,1 5 Vestlige lande 3, 18,5-5 Ledernes A-kasse 1 1,7-8 Ikke vestlige lande 3 19, ,7-17 Øvrige a-kasser 19 17,8-9 I alt I alt Anm:, som var omfattet af arbejdskraftreserven i juni 7 fordelt på køn, alder og Anm:, som var omfattet af arbejdskraftreserven i juni 7 fordelt på køn, herkomst, samt den procentvise udvikling fra marts 7 til juni 7. alder og herkomst, samt den procentvise udvikling fra marts 7 til juni 7. Hvem forlader målgruppen 1.: Fra marts 7 til juni 7 Afgang Afgang Beskæftigelse SU 5 Voksenlærling 1 Statslig aktivering 9 Revalidering 1 Kommunal aktivering Sygedagpenge Skånejob/fleksjob Efterløn 3 7 Førtidspension Øvrigt 7 1 I alt Anm:, som var omfattet af arbejdskraftreserven i marts 7 og som ikke var omfattet af arbejdskraftreserven i juni 7: Ydelsesstatus i uge : Afgang fra mar 7 til jun 7 fordelt på anciennitet smodtagere 1- uger 7-39 uger -5 uger 1-1½ år 1½- år -½ år ½-3 år 3-3½ år 3½- år -½ år ½-5 år Over 5 år modtagere Anm:, som var omfattet af arbejdskraftreserven i marts 7 og som ikke var omfattet af arbejdskraftreserven i juni 7: Anciennitet målt på afgangstidspunktet, dvs. i perioden fra marts 7 til juni Hvem er på vej ind i målgruppen (-1 ugers anciennitet) 1.8: fordelt på alder samt herkomst 1.9: Match og \ Kvinder Kvinder Matchkategori Matchkategori Under 5 år 19 31,7 1 3, Match ,3 9 9, 5-9 år 3 5, 3,7 Match 3 5, 39 7, år 3 5, 119, Match ,3, -9 år 5 8,3 7 13,8 Grovmatch 1 8,3, 5-57 år 1 1,7 11,5 I alt år, 33,1 Over 59 år, 13, \ Mænd Mænd Under 5 år 13 1,7 15,8 5-9 år 1 1,7 11, 3 F 97 18, år 5 8,3 8, HK 83 15,5-9 år 1 1,7 7,8 FOA 77 1, år, 7, Kristelig A-kasse 71 13, år, 13, ASE (selvstændige) 18 3, Over 59 år, 19 3,5 Funktionære og tjenestemænd 15,8 Træ-Industri og Byg 17 3, Danskere 7, ,3 Akademikernes A-kasse 8 1,5 Vestlige lande 1 1,7 13, Ledernes A-kasse 11, Ikke vestlige lande 13 1,7 3,3 Øvrige a-kasser 1,1 I alt I alt Anm:, som havde -1 ugers sammenlagt ledighed i jun 7. Anm:, som havde -1 ugers sammenlagt ledighed i jun Beskæftigelsesregion Midtjylland 3

4 Mål : Kommune Juni 7.1: Løbende tilgang af personer omfattet af "Ny Chance" Ministerens mål nr. "Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen overfor de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med "En ny chance til alle". 3 mål for "Ny Chance": 1) 5 procent af målgruppen skal være i job eller uddannelse ) ne skal være selvforsørgende i 15 procent af den målte periode 3) Gruppen skal være i aktivitet i procent af den målte periode jul- aug- sep- 1 okt- 13 nov- 13 dec- Anm: Akkumuleret tilgang af personer omfattet af Ny-chance gruppen, dvs. at samtlige kontant- og starthjælp-modtagere, der i indsatsperioden når 5 ud af 9 ugers passivitet, indgår i gruppen 15 jan feb- 7 7 mar- 7 apr- 7 Månedsvis tilgang til Ny Chance gruppen maj jun- 7.: Udviklingen i resultater i forhold til de 3 "Ny chance" mål Gevinster ved at få kontanthjælpsmodtagere i job En indfrielse af de tre delmål for Ny-chance indsatsen vil medføre økonomiske gevinster for kommunen i form af sparrede forsørgelsesog aktiveringsudgifter. Endvidere vil der være gevinster på en række andre serviceområder som følge af en øget integration af voksne/familier, der kan være socialt belastede m.v Målopfyldelse mål 3 Målopfyldelse mål Målopfyldelse mål jul- aug- sep- okt- nov- Anm: Udviklingen i resultater for de tre mål som er fastsat for "Ny chance til alle" indsatsen - status måned for måned. 38 dec- Mål 1 (i job eller uddannelse) Mål 3 (aktivering) jan- 7 5 feb- 7 8 mar- 7 5 apr- 7 Mål (selvforsørgelse) 5 maj jun Ny chance til alle: Kampagnen løber fra 1. juli til 3. juni 8 og handler om at gøre en ekstra indsats for de passive kontanthjælpsmodtagere. Det drejer sig om at skifte passivitet ud med job, uddannelse eller aktiviteter, der kan bane vej til arbejdsmarkedet Antal personer i målgruppen i alt ved kampagnestart: Juni : 739 Antal personer i målgruppen i alt Juni 7: 97.3: Resultater i juni 7 sammenholdt med Region Midtjylland ,7 13,5 Mål 1 ( i job eller uddanelse) 7, 5,5 Anm: Udviklingen i resultater for de tre mål som er fastsat for 'Ny chance til alle' indsatsen - status uge 7 7,7 Mål (selvforsørgelse) Region Midtjylland 18,9 Mål 3 (aktivering) Beskæftigelsesregion Midtjylland

5 Mål : Kommune Juni Ingen kategori Hvem er i Ny Chance gruppen i juni 7.: og alder 3.5 Ny chance Ny chance Pct Pct Kvinder Danskere Mænd Vestlige lande 15 Palæstina 1 Under 5 år 59 8 Tyrkiet år 9 Somalia år 9 59 Afghanistan år Irak 3 Over 59 år 33 5 Pakistan I alt 73 1 Balkan Marokko 1 modt. i alt 31 Libanon 1 Ny chance i pct. af alle kth 31,3 Andre ikke vestlige l. 3 Anm: Aktuel bestand af personer i ny chance gruppen, I alt 73 1 dvs. personer der har modtaget ydelser i juni 7.: Matchkategorier.7 Ydelsesanciennitet 1 1 Grovmatch Match 1 Match Match 3 Match Anm: Aktuel bestand i Ny-chance gruppen fordelt på match, jun 7 Anm: Aktuel bestand i Ny-chance gruppen fordelt på anciennitet,jun 7 Hvem modtager ikke længere "Ny Chance"-ydelser.8: Ydelsesstatus på afgangstidspunktet 9 Match uger 1- uger 7-39 uger -5 uger 1-1½ år 1½- år ½ år ½-3 år 3-3½ år 3½- år -½ år ½-5 år Over 5 år.9: Fordelt på anciennitet Beskæftigelse Revalidering Ledighedsydelse Sygedagpenge Anm: som tilhørte Ny-chance gruppen i maj 7, som ikke modtager ny chance-ydelser i juni 7: Status uge 7 1 Førtidspension Skåne/fleksjob Andet uger 5 1- uger 7-39 uger -5 uger Anm: som tilhørte ny chance-gruppen i maj 7, som ikke modtager ny chance-ydelser i juni 7: Anciennitet målt ved afgangstidspunktet 1-1½ år 1½- år -½ år ½-3 år 3 3-3½ år 3½- år -½ år ½-5 år Over 5 år Hvem er i risikogruppen på vej ind i "Ny Chance".1: og alder.11: Ydelsesanciennitet Ydelsesanciennitet 3-5 uger 51- uger 3-5 uger 51- uger Pct. Pct. Pct. Pct. Kvinder Danskere Mænd Vestlige lande 9 1 Palæstina Under 5 år Tyrkiet år Somalia år Afghanistan år Irak Over 59 år 1 5 Pakistan I alt Balkan Anm:, som er på vej til at indgå i Ny-chance gruppen. Dvs. personer som Marokko har henholdsvis 51- ugers passiv ydelsesanciennitet og personer med 3-5 Libanon 1 ugers passiv ydelsesanciennitet, målt i juni 7 Andre ikke vestlige l I alt Beskæftigelsesregion Midtjylland 5

6 Mål 3: Kommune Juni 7 3.1: Unge på dagpenge eller kontanthjælp m.v. og 7 5 Ministerens mål nr. 3 "Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, starthjælpsmodtagere, introduktionsydelsesmodtagere og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før" Anm: Antal personer under 3 år, som modtager de pågældende ydelser (fultidspersoner).simulering af udviklingen for resten af 7, såfremt der skal ske en nedbringelse af unge offentligt forsørgede på 1 procent fra dec. til dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7 Simulerings-eksempel : Fald i antal unge off. forsørgede 7 i forhold til Gevinster ved at få flere unge i job Hver gang 1 kontanthjælpsmodtagere går fra at være helårsydelsesmodtagere og til helårsbeskæftigelse vil kommunen opnå et bruttoprovenu på ca. 1 mio. kr. Tilsvarende vil kommunen opnå et brutto-provenu på ca., mio. kr. i skatteindtægter for hver gang 1 dagpengemodtagere overgår til helårsbeskæftigelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 3 Anm: Den månedlige reduktion i antal unge på dagpenge og kontanthjælp m.v. i 7 sammenholdt med de tilsvarende måneder i Antal unge modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introydelse under 3 år juni 7: 55 Antal kontant- og starthjælpsmodtagere mv. i alt juni 7: : Andelen af unge i dagpenge- og kontanthjælpsgruppen smodtagere modtagere Antal unge dagpengemodtagere under 3 år (fuldtidspersoner) juni 7: 18 Antal dagpengemodtagere i alt juni 7: Mar- Mar-7 Mar- Mar-7 jun jun 7 Region Midtjylland 1 1 jun jun 7 Region Midtjylland 1 Anm: Andelen af unge i gruppen af hhv. kontanthjælps-/starthjælpsmodtagere m.v. og dagpengemodtagere sammenholdt med regionsgennemsnittet (fuldtidspersoner). Opgjort for jun 7 og jun -9-7 Beskæftigelsesregion Midtjylland

7 Mål 3: Kommune Juni 7 Hvem er ledige og under 3 år 3.:, alder, herkomst og match 3.5 Unge dagpengemodtagere - a-kasser Ift. mar 7 Ift. mar 7 Ift. mar 7 Kvinder 395 3, ,1-37 HK 7,5-3,1 Mænd 9 3, ,9-5 FOA 8 15,5-8, 3 F 1,8-7,7 Under 5 år 33 58, ,8 - Kristelig A-kasse 38 1,3-5,5 5-9 år 1 1, , - BUPL (pædagogerne) 13, -8, Metalarbejdernes A-kasse 11 3,5-1, Danskere 57 87, ,5 - Funktionære og tjenestemænd 1 3, -8, Mere udv. lande 5,8 1,3-3 Træ-Industri og Byg 9,9-5, Mindre udv. lande 7 11,5-38 1,3-3 ASE (selvstændige) 9,9 -, Matchkategori Matchkategori DLA (danske lønmodtagere) 8, -,9 Ingen kategorisering 3 5, -8,1 5 1,8-7,5 Socialpædagogernes A-kasse 1,9-33,3 Grovmatch 8 13,5 1,5, -, Akademikernes A-kasse 5 1, -, Match 1 1, -3,9 3 78, -38, C3 (ledelse og økonomi) 5 1, -37,5 Match 3,5 -, 1 3, -9,1 Nærings og nyd.mid. Arbejderne 1,3-55, Match 3, -18,8 1,3-5, Teknikernes A-kasse 1,3 -,9 Match 33 58, -,,, IDA (ingeniørenes 3 1, -57,1 Match ,7-3,9,, Øvrige 15,8-5,9 I alt 1 -, ,5 I alt ,5 Anm: Unge ydelsesmodtagere under 3 år i juni 7 fordelt på køn, alder, herkomst og Anm: Unge forsikrede ledige i juni 7 fordelt på a-kasse samt den procentvise matchkategori, samt den procentvise udvikling fra marts 7 til juni 7. udvikling fra marts 7 til juni 7. Hvem har forladt målgruppen 3.: Fra marts 7 til juni 7 Afgang Afgang Beskæftigelse SU Voksenlærling 1 1 Statslig aktivering 5 Revalidering 7 Kommunal aktivering Sygedagpenge 3 Skånejob/fleksjob Førtidspension 1 Øvrigt 1 1 I alt Anm: Unge som modtog ydelser i marts 7 og som ikke modtog ydelser i juni 7. Ydelsesstatus på afgangstidspunktet : Fordelt på anciennitet uger 1- uger 7-39 uger -5 uger 1-1½ år m.v. 1½- år -½ år ½-3 år 3-3½ år 3½- år -½ år ½-5 år Over 5 år modtagere Anm: Unge som modtog ydelser i marts 7 og som ikke modtog ydelser i juni 7 Ydelsesstatus på afgangstidspunktet Hvem er nye i målgruppen (1- ugers anc) 3.8:, alder, herkomst 3.9: A-kasse Kvinder 33 55,9 33 3,5 HK 11 1, Mænd,1 19 3,5 FOA 3 5,8 3 F 1 19, Under 5 år 78, 5 8,1 Kristelig A-kasse 11,5 5-9 år 1,3 7 51,9 BUPL (pædagogerne) 7,7 Metalarbejdernes A-kasse 3 5,8 Danskere 5 9,9 5 8,5 Funktionære og tjenestemænd 1 1,9 Mere udv. lande,, Træ-Industri og Byg 3 5,8 Mindre udv. lande 3 5,1 7 13,5 ASE (selvstændige) 1 1,9 Matchkategori Matchkategori DLA (danske lønmodtagere) 3 5,8 Ingen kategorisering 3, 9 55,8 Socialpædagogernes A-kasse 1 1,9 Grovmatch, 3, Akademikernes A-kasse 1 1,9 Match 1,, C3 (ledelse og økonomi) 3,8 Match,, Nærings og nyd.mid. Arbejderne, Match 3,7, Teknikernes A-kasse 1 1,9 Match,, IDA (ingeniørenes, Match ,9, Øvrige 3,8 I alt I alt 5 1 Amn: Unge (u. 3) med 1- ugers anciennitet fordelt på køn, alder, Amn: Unge (u. 3) med 1- ugers anciennitet fordelt på a-kasser, status herkomst of match, status juni 7. juni Beskæftigelsesregion Midtjylland 7

8 Sygedagpenge: Kommune Juni 7.1: Fuldtidspersoner på sygedagpenge -7 Udviklingen på sygedagpengeområdet Et væsentligt mål i beskæftigelsesindsatsen er at nedbringe omfanget af sygefravær. Personkredsen omfatter borgere bosat i kommunen, som modtager sygedagpenge efter forudgående beskæftigelse eller ledighed Anm: Fuldtidspersoner på sygedagpenge opgjort månedsvis jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec : Varighed af igangværende sygedagpengeforløb Gevinster ved at nedbringe sygefravær Hver gang antallet af sygedagpengemodtagere reduceres med 1 fuldtidspersoner vil kommunen opnå et bruttoprovenu på ca. 85. kr. Hertil kommer eventuelt en gevinst i form af øget skatteprovenu. En nedbringelse af sygefraværet vil desuden øge det effektive arbejdsudbud uger 5-8 uger 9-5 uger -5 uger Over 1 år jun sep dec mar 7 jun Anm: Sygedagpengemodtagere (berørte i måneden) fordelt på anciennitet den sidste ydelsesdag i måneden.3. Sygedagpenge og ledighed i.: Visitationskategorier 7 i procent af arbejdsstyrken i sygedagpengesagerne Kommune Ledige i alt juni 7: 1.19 Sygedagpengemodtagere i alt juni 7: Antal "enkle" sager juni 7: 383 Antal "risiko" sager juni 7: 95 Antal "langvarige" sager juni 7: 1. Sager uden kategori juni ,5 3,5 3,5 1,5 1,5,3 3,5,5, Sygedagpenge Ledighed Region Midtjylland 5,5 3,5 3,5 1,5 1,5 Anm:.3: Sygedagpengemodtagere i jun 7 i pct. af arbejdsstyrken og ledigheden fra jun 7..: fordelingen af visitationskategorierne i sygedagpengesagerne. Begge figurer sammenlignet med tilsvarende opgørelser for regionen Enkle sager Risiko sager 8 3 Langvarige sager Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland 8

9 Sygedagpenge: Kommune Juni 7 Hvem er sygedagpengemodtagerne i juni 7.5: Fordelt på anciennitet i forhold til køn, alder, herkomst og arbejdsmarkedsstatus før sygdom.: Sygedagpengemodtagere fordelt på a-kasse og anciennitet 8 Ydelsesanciennitet 5-8 uger 9-5 uger -5 uger Over 1 år I alt I alt pct Ydelsesanciennitet 5-8 uger 9-5 uger -5 uger Over 1 år I alt Kvinder , 3 F Mænd ,8 FOA HK Under 5 år 1 1 1,7 Kristelig A-kasse år ,7 Træ-Industri og Byg år ,1 ASE (selvstændige) år ,9 Metalarbejdernes A-ka år , BUPL (pædagogerne) Over 59 år ,9 Funktionære og tjenes Nærings og nyd.mid. A Danskere ,8 Lærenes fælles A-kass Vestlige lande , Danske sundshedsorg 8 Ikke-vestlige lande ,8 DLA (danske lønmodta Arbejdsmarkedsstatus før sygdom Socialpædagogernes A Beskæftigede ,3 DANA (selvstændige) Ledighed m.v ,7 Øvrige I alt , I alt I alt procent 13,3 35, 7,3 3,8 1, I alt procent 13,3 35, 7,3 3,8 1, Anm: Sygedagpengemodtagere fordelt på ydelsesanciennitet, køn, alder, herkomst m.v. Korte forløb på op til uger indgår ikke i opgørelsen. Anm: Sygedagpengemodtagere fordelt på ydelsesanciennitet i forhold til a- kasse. Korte forløb på op til uger indgår ikke i opgørelsen. Hvem forlader målgruppen.7: Afgang fra sygedagpenge maj 7.8: Afgang maj 7 fordelt på anciennitet Sygedagpenge Pct. Ydelsesanciennitet 1- uger 5-8 uger 9-5 uger -5 uger Over 1 år I alt Afgang Afgangsstatus Beskæftigelse 51 73, Beskæftigelse SU 1, SU Kommunal aktivering, Kommunal aktivering 1 1 3,9 1 3 Revalidering 8,3 Revalidering Statslige aktivering 1 3,5 Statslige aktivering , Ledighedsydelse, Ledighedsydelse Førtidspension, Førtidspension Skåne/fleksjob, Skåne/fleksjob Efterløn 3,9 Efterløn 1 3 Øvrigt, Øvrigt I alt 3 1, I alt Anm: på sygedagpenge i maj 7, som ikke modtager sygedagpenge i Anm: på sygedagpenge i maj 7, som ikke modtager sygedagpenge i jun 7 jun 7 fordelt på den nye ydelsesstatus fordelt på anciennitet på afgangstidspunktet. Hvem tilgår målgruppen.9:, alder, herkomst og arbejdsmarkedsstatus før sygdom.1: A-kasse fordeling af tilgang 8 Sygedagpenge Sygedagpenge Pct. Pct. Kvinder 5 53,8 3 F 89 18,7 Mænd, FOA 58 1, HK 59 1, Under 5 år 3 9, Kristelig A-kasse 3 9, 5-9 år 9,7 Træ-Industri og Byg 31, år 1 3,3 ASE (selvstændige) 19, -9 år 118,8 Metalarbejdernes A-kasse 5 5, år 18,7 BUPL (pædagogerne) 8 1,7 Over 59 år 17 3, Funktionære og tjenestemænd 13,7 Nærings og nyd.mid. Arbejderne 1,9 Danskere 9 9,3 Lærenes fælles A-kasse 1,1 Mere udv. Lande 8 1,7 Danske sundshedsorganisationer 11,3 Mindre udv. Lande 19, DLA (danske lønmodtagere) 1,1 Arbejdsmarkedsstatus før sygdom Socialpædagogernes A-kasse 9 1,9 Beskæftigede 383 8,5 DANA (selvstændige) 1,3 Ledige 93 19,5 Øvrige 71 1,9 I alt 7 1, I alt 7 1, Anm: Sygedagpengemodtagere i jun 7, der ikke modtog sygedagpenge i maj 7 fordelt på køn, alder, Anm: Sygedagpengemodtagere i jun 7, der ikke modtog sygedagpenge i maj 7 fordelt på a-kasse herkomst og arbejdsmarkedsstatus før tilgang -9-7 Beskæftigelsesregion Midtjylland 9

10 Læsevejledning til oversigtsarkene - samt noter til figurer og tabeller - Om arbejdskraftreserven (side -3) I figur 1.1 og figur 1. vises udviklingen i arbejdskraftreserven på månedsbasis for hhv. kontanthjælps-modtagere og dagpengemodtagere. I figur 1.3 vises hvor meget arbejdskraftreserven udgør af det samlede antal ledige og aktiverede. I figur 1. og figur 1.5 gives en detaljeret beskrivelse af målgruppen, dvs. antallet af personer fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og akasser. I figur 1. og figur 1.7 kan man se afgangen fra målgruppen, herunder ancienniteten ved afgang og arbejdsmarkedsstatus efter afgangen. I figur 1.8 og figur 1.9 ses antallet af personer på vej ind i målgruppen fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og a-kasser. 1 OBS:: Opgørelsens måneder følger ikke kalenderåret nøjagtigt. I stedet opgøres senest tilgængelige fire uger. Den aktuelle måned juni 7 omfatter ugerne 1-7. OBS: Simuleringen i figur 1.1 illustrerer et eksempel, hvor arbejdskraftreserven nedbringes med 1 procent. Formålet er at give en reference for vurderingen af den faktiske udvikling i arbejdskraftreserven. 3 OBS: I figur. er kun medregnet personer, som aktuelt er ledige. Formålet er at give et billede af hvor mange ledige, der aktuelt kan arbejdes med inden for målgruppen. Det betyder, at opgørelsen ikke kan sammelignes med opgørelsen i boks.3, hvor både ledige og beskæftigede indgår i målgruppen. Om "Ny chance til alle" (side -5) I figur.1 vises den løbende tilgang til målgruppen for "Ny chance til alle". Figur. og figur.3 viser udviklingen i resultaterne for hver af de tre mål i kampagnen. I figur.-.7 er målgruppen fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og ydelsesanciennitet. I figur.8 og figur.9 kan man se afgangen fra målgruppen, herunder ancienniteten ved afgangen og arbejdsmarkedsstatus efter afgangen. I figur.1 og figur.11 ses antallet af personer på vej ind i målgruppen fordelt på køn, alder og herkomst. OBS: Målgruppen for Ny chance til alle" omfatter alle kontanthjælpsmodtagere, der har været passive i mindst et år. De pågældende personer medregnes til målgruppen uanset deres efterfølgende arbejdsmarkedsstatus. Af denne grund kan der indgå personer i figur.7 og figur.9, der aktuelt har en kort ydelsesanciennitet. Om ungeledigheden (side -7) I figur 3.1 og figur 3. vises udviklingen i ungeledigheden på månedsbasis for hhv. kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. I figur 3.3 vises hvor stor en andel de unge under 3 år udgør af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. I figur 3. og figur 3.5 gives en detaljeret beskrivelse af målgruppen fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og a-kasser. I figur 3. og figur 3.7 kan man se afgangen fra målgruppen, herunder ancienniteten ved afgangen og arbejdsmarkedsstatus efter afgangen. I figur 3.7 og figur 3.8 ses antal unge, der netop er kommet ind i målgruppen - fordelt på køn, alder, herkomst, matchkategori og a-kasser. 5 OBS: I opgørelserne på side er ungeledigheden opgjort i fuldtidspersoner. Dermed kan opgørelserne ikke sammenholdes direkte med opgørelserne på side 7, hvor ungeledigheden er opgjort som berørte personer. OBS: En andel af de ledige kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere har ingen matchkategori, se f.eks figur 3. og figur 3.8. Det skyldes bl.a., at en del af de nyledige ikke har haft første jobsamtale endnu på opgørelsestidspunktet. Om sygedagpengeindsatsen (side 8-9) I figur.1 vises udviklingen i sygedagpengeniveauet på månedsbasis. I figur. ses fordelingen af sygedagpengeforløbene på varighed. I figur.3 sammenlignes, hvor meget hhv. sygedagpengeområdet og ledigheden udgør af arbejdsstyrken. I figur. vises fordelingen af sygedagpengesagerne på enkle sager, risiko-sager og langvarige sager.i figur.5 og figur. gives en detaljeret beskrivelse af den aktuelle bestand af sygedagpengemodtagerne fordelt på køn, alder, herkomst, arbejdsmarkedsstatus og a-kasser. I figur.7 og figur.8 kan man se afgangen fra målgruppen, herunder ancienniteten ved afgangen og arbejdsmarkedsstaus efter afgangen. I figur.9 og figur.1 ses antallet af sygedagpengemodtagere, der netop er kommet ind i målgruppen - fordelt køn, alder, herkomst, arbejdsmarkedsstatus før sygdom og a-kasser. 7 OBS: I figur. er de "enkle sager" visitationskategori 1 (forestående tilbagevenden til arbejdsmarkedet). "Risiko sagerne" er visitationskategori (risiko for langvarigt sygeforløb), og de "langvarige sager" er visitationskategori 3 (længerevarende sygdom eller alvorlig lidelse). 8 OBS: Tilgangen af sygedagpengemodtagere i figur.1 omfatter personer, der modtog sygedagpenge i jun 7 og som ikke modtog ydelser måneden før. Opgørelsen kan ikke sammenholdes med antal personer med 1- ugers anciennitet i figur., da en del af disse modtog sygedagpenge både i jun 7 og i måneden før.

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 216 1 Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar 214 - juli 216 2.5 2. 2. 1.75 1.5 1. 1. 1.266 1.138 1.51 75 5 jan feb mar apr maj jun jul aug

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Ledighedstal for juni 2012

Ledighedstal for juni 2012 Ledighedstal for juni 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august august

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august august Ledighed og beskæftigelse - august 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august 215 - august 217 2. 1.75 1.5 1.324 1.25 1.149 1.21 1. 75 1.43 91 968 5 356 25 16 12 aug sep okt nov

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar 215 - juli 217 2. 1.75 1.5 1.25 75 1.139 1.19 1.42 1.282 97 917 5 365 25 12 135 jan feb mar apr maj

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. juni 27 juni 28 juni 29 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt Pct. Randers 943 2, 553 1,2 1.627 135 1.762 3,7 Østjylland 9.483

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 4 februar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til februar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 211 Efterspørgselen på

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november Ledighed og beskæftigelse - november 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november 215 - november 217 2. 1.75 1.5 1.25 1.33 1.216 1.412 1.196 1.47 75 5 365 25 17 216 nov dec jan

Læs mere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere Dette notat vil vise udviklingen på ydelsesmodtagere i perioden fra 24 til 29. Den angivne periode er valgt fordi flere ydelser først blev implementeret efter år 24 heriblandt uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb,

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar januar

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar januar Ledighed og beskæftigelse - januar 218 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar 216 - januar 218 2. 1.75 1.692 1.637 1.624 1.5 1.575 1.25 1. 1.279 1.288 75 5 358 336 25 117 jan

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Ledighedstal for december 2011

Ledighedstal for december 2011 Pkt. 4 Ledighedstal for december 2011 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontant-

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017 Ledighed og beskæftigelse - december 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december 215 - december 217 2. 1.75 1.5 1.42 1.373 1.481 1.25 1.36 1. 1.59 1.135 75 5 314 346 25 114 dec

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED... 3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV... 4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere