OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK"

Transkript

1 OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009

2 Indhold 1. Indledning Opsummering Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Arbejdskraftreserven Sygefravær Unge Personer på kanten Indsats Økonomi for puljer under RBR og Beskæftigelsesregionen

3 1. Indledning Beskæftigelsesregion udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for de syddanske jobcentre sammenlignet med øvrige regioner i Danmark. Rapporten skal sikre, at det regionale beskæftigelsesråd får et opdateret overblik over resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i de syddanske kommuner set i forhold til Rådets kontrakt med beskæftigelsesministeren og lovkrav i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opfølgningsrapporten omfatter følgende hovedområder: arbejdskraftreserven, sygedagpenge, unge under 30 og personer på kanten af arbejdsmarkedet. Personer på kanten af arbejdsmarkedet er personer på kanten af det ordinære arbejdsmarked og omfatter i denne rapport bl.a. målinger af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, førtidspension og fleksjob og ledighedsydelse. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside Figur 1.1: Antal fuldtidsledige i Antal ledige Ændring Ledighedsprocent apr 2008 apr 2009 Antal % apr 2008 apr 2009 Ledige i alt ,1 Dagpengemodtagere ,6 1,4 3,2 Kontanthjælpsmodtagere ,2 Hele landet Ledige i alt ,4 Dagpengemodtagere ,0 1,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,8 2

4 2. Opsummering Arbejdskraftreserven Overordnet set er store fald i arbejdskraftreserven afløst af stigninger siden oktober Stigninger i ledigheden slår kraftigt igennem på arbejdskraftreserven, særligt i forhold til industri, bygge/anlæg og de ufaglærte områder. Arbejdskraftreserven er steget med 39,8 %, svarende til 2687 personer fra april 2009 til april Dagpenge: har haft en stigning på 48,6 %, hvilket er en lidt større stigning end den landsgennemsnitlige stigning. 24,7 % af de ledighedsberørte dagpengemodtagere kommer i arbejdskraftreserven. 58,1 % af reserven er mænd og 58,3 % er over 40 år. 36 % af reserven er medlem af 3.F. Kontanthjælp: har haft en stigning på 28,1 %, svarende til 812 personer. Andelen af ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere, der kommer i arbejdskraftreserven er på 52,7 %, hvilket er under landsgennemsnittet. En højere rettidighed kan medvirke til at skabe yderligere resultater. 59,2 % af reserven er kvinder og 50,4 % er under 30 år. Sygefravær har haft et samlet stigning fald på forløb over 26 uger på 8 %, hvilket er det største fald på landsplan. Antallet af personer berørt af sygedagpengefravær er i perioden faldet med 12,7 %. Målt i fuldtidspersoner var 3,5 % af arbejdsstyrken i november på sygedagpenge. Unge Antallet af årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er samlet steget med 52,3 %, fra til i fra april 08 til april 09. Stigningen er særligt stor blandt de unge under 25 år. Antallet af unge dagpengemodtagere er i perioden steget mere i end i landet som helhed med en stigning på 150,4 %. Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 48,2 %, mens antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 18,5 %. Dette svarer til udviklingen i hele landet. Personer på kanten Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i er steget med 5,8 % fra april 08 til april 09. Målt i fuldtidspersoner var der i april ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i. Antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er fra april 08 til april 09 steget med 6,1 %, mens antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er steget med 34,3 %. Dette har betydet at ledighedsprocenten i er steget fra 15,6 % til 19 %. Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er steget med 1,9 % fra april 08 til april 09.

5 Resultatoversigt - Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserve i alt Apr A-dagpenge Apr Kontant- og starthjælp Apr Sygedagpengeforløb over 26 uger Mar Unge under 30 år i alt Apr A-dagpenge Apr Kontant- og starthjælp Apr Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Apr Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Apr Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Apr Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Apr Sygedagpenge - fuldtidspersoner Mar Antal forløb (26-52 uger) Mar Antal forløb (over 52 uger) Mar Revalidering - fuldtidspersoner Apr Antal berørte personer Apr Fleksjob - fuldtidspersoner Apr Påbegyndte forløb Apr Antal berørte personer Apr Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Apr Antal berørte personer Apr Antal forløb (over 13 uger) Mar Førtidspension - fuldtidspersoner Apr Påbegyndte forløb Apr Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Højeste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Apr Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Apr Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Apr Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Mar Jobsamtaler kontant- og starthjælp Apr Første tilbud - a-dagpenge Mar Første tilbud - kontant- og starthjælp Mar arbejdsmarkedsparate Mar ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Gentagne tilbud - a-dagpenge Mar Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Mar arbejdsmarkedsparate Mar ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Bem.: Resultatoversigten opdateres én gang månedligt sammen med data for arbejdskraftreserven. Derfor kan der være afvigelser fra øvrige data i opfølgningsrapporten.

6 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i 3.1 Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Figur 3.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, apr. 08 apr. 09, jobcentre i Udvikling i % ,1 48,5 Assens Billund Esbjerg Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Aabenraa Dagpenge Kontanthjælp Figur 3.1c: Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, apr. 09, jobcentre i 70 Figur 3.1b: Udvikling i arbejdskraftreserven, apr. 08 apr. 09, jobcentre i Indeks apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Figur 3.1d: Udvikling i andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, apr. 08- apr. 09, jobcentre i ,7 60 Andel i % Esbjerg Sønderborg Kilde: Jobindsats.dk 24,7 Varde Aabenraa Odense Billund Nordfyn Kolding Haderslev Fredericia Faaborg-M. Assens Svendborg Vejle Kerteminde Vejen Nyborg Tønder Middelfart Syddanmar Dagpenge Kontanthjælp Udvikling i % apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 I alt Dagpenge Kontanthjælp

7 Bemærkninger: Fra april 2008 til april 2009 er den samlede arbejdskraftreserve i steget med 39,8 %, fra til personer. Stigning er lidt større end landsgennemsnittet, hvor særligt region Midtjylland har oplevet en voldsom stigning på 54,5 %. I den reviderede Kontrakt2009 er målet personer i december I april 2009 var 1,7 % af arbejdsstyrken i arbejdskraftreserven, hvilket ligger lidt over landsgennemsnittet på 1,6 %. Dagpenge Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er steget med personer svarende til 48,5 %. Dette er lidt over landsgennemsnittet. Kun et enkelt jobcenter har reduceret reserven, mens 6 jobcentre har haft stigninger på over 100. Andelen af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der opnår 13 ugers ledighed og dermed kommer i arbejdskraftreserven var i december ,7 %. Andelen er svagt stigende. En del af forklaringen på den svage stigning er, at der er kommet flere nytilmeldte end der er kommet personer i arbejdskraftreserven. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere: - 58,1 % af arbejdskraftreserven er mænd, og arbejdskraftreserven stiger mere for mænd end for kvinder (arbejdskraftreserven er steget med 109,8 % for mænd og 5,7 % for kvinder). - 58,3 % af arbejdskraftreserven er over 40 år. - Gruppen af unge under 30 år er steget med 101 %. Dette er den største stigning i de forskellige aldersgrupper % af arbejdskraftreserven kommer fra 3F. Denne del af reserven er vokset med 86,2 %, svarende til 956 fuldtidspersoner. Kontanthjælp Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er steget med 812 personer, svarende til 28,1 %. I forhold til øvrige regioner har Nordjylland haft den mindste stigning på 4,3. Landsgennemsnittet er på 22,1 %. 2 jobcentre har haft en reduktion, mens 3 jobcentre har haft stigninger på over 100 %. Andelen af ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere, der opnår 13 ugers sammenhængende ledighed og dermed kommer i arbejdskraftreserven var i december ,7 %. Andelen er lavere end landsgennemsnittet, men højere end både Midtjylland og Nordjylland. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere: - 59,2 % af arbejdskraftreserven er kvinder. Andelen af ledighedsberørte der kommer i arbejdskraftreserven er højere for kvinder end for mænd (63,3 % af ledighedsberørte kvinder kommer i arbejdskraftreserven mod 42,5 % af ledighedsberørte mænd). - 50,4 % af arbejdskraftreserven er under 30 år % af arbejdskraftreserven er i matchkategori 3.

8 3.2 Sygefravær (Ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.2a: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, februar 08 februar 09, jobcentre i Udvikling i % Aabenraa Assens Billund Esbjerg/Fanø Faaborg-Midtfyn Fredericia Haderslev Kerteminde Kolding Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Sv.borg/Langel./ Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle 9,3 Figur 3.2b: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, februar 08 februar,, indeks februar 08 = 100 Indeks feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 Syddanm ark Midtjylland jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 Hovedstaden-Sjælland Nordjylland Kilde: Jobindsats.dk Bemærk: Da der på sygedagpengeområdet i jobindsats.dk ofte kommer efterregistreringer til de seneste målinger, benyttes her ikke den senest tilgængelige måned i jobindsats.dk men måneden før. Pga. efterregistreringer kan data for samme periode i jobindsats variere afhængig af tidspunktet data er trukket. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem data på denne side og data i resultatoversigten (s. 4.) selv om de omfatter samme periode. Bemærkninger: har fra februar 2008 til februar 2009 haft et fald i sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger på 9,3 %, hvilket er det største fald på landsplan. I februar 2009 var der forløb over 26 uger i. I den reviderede Kontrakt2009 er målet forløb i december Målt i fuldtidspersoner var 3,6 % af arbejdsstyrken i i januar måned på sygedagpenge. Antallet af personer berørt af sygedagpengefravær i januar 2009 er faldet med 3,8 % til personer i forhold til januar Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb i var i perioden 2. kvt til 1. kvt på 11,6 uger. Efter 8 uger på sygedagpenge har 74,6 % forladt ydelsen. Efter uge er afgangen sygedagpenge meget begrænset. Et af redskaberne til at holde sygemeldte aktive under sygemelding er delvise raskmeldinger. I 12,1 % af sygedagpengeforløbene i marts måned anvendte de syddanske jobcentre delvise raskmeldinger.

9 3.3 Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.3a: Udvikling i årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. apr. 07 apr. 08, jobcentre i Udvikling i % ,5 48,2 150,4 Assens Billund Esbjerg/Fanø Faaborg-Midtfyn Fredericia Haderslev Kerteminde Kolding Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Sv.borg/Langel./Ærø Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Aabenraa Dagpenge Kont.hj. 1-3 Kont.hj. 4-5 Figur 3.3b: Udvikling i unge dagpengemodtagere, regioner, indeks apr. 07 = 100 Indeks apr-08 maj-08 jun-08 Hovedstaden-Sjælland Midtjylland jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 Nordjylland feb-09 mar-09 apr-09 Figur 3.3c: Udvikling i unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, indeks apr. 07 = 100, regioner Indeks Figur 3.3d: Udvikling i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, indeks apr. 07 = 100, regioner Indeks apr-08 maj-08 Hovedstaden-Sjælland Midtjylland Kilde: Jobindsats.dk jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 Nordjylland jan-09 feb-09 mar-09 apr apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 Hovedstaden-Sjælland Midtjylland okt-08 nov-08 dec-08 Nordjylland jan-09 feb-09 mar-09 apr-09

10 Bemærkninger: I perioden april 2008 til april 2008 har samlet haft en stigning i antal unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. på 52,3 %, fra til Dette er på niveau med udviklingen i hele landet, hvor der har været en stigning på 50,5 %. I den reviderede Kontrakt2009 er målet personer i december Der er store variationer de syddanske jobcentre i mellem, både for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Gruppen af unge på dagpenge og kontanthjælp svarer til 9,2 % af arbejdsstyrken i. Den tilsvarende andel for hele landet var 8,4 %. I har Varde den laveste andel af de unge i arbejdsstyrken på dagpenge eller kontanthjælp med 6,1 %, mens Fredericia har den højeste andel med 12,1 %. I som helhed var 9,2 % af de unge i arbejdsstyrken på dagpenge eller kontanthjælp i april 09. Samlet set har stigningen været størst for unge dagpengemodtagere og mindst for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Stigningen er størst blandt de under 25- årige både for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Dagpenge Fra april 08 til april 09 er antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge steget fra til 3.976, svarende til en stigning på 150,4 %. Stigningen er højere end i Midtjylland og Hovedstaden-Sjælland og på niveau med udviklingen i Nordjylland. Karakteristika for de unge dagpengemodtagere: - 41 % af de unge dagpengemodtagere er under 25 år. Antallet af under 25-årige dagpengemodtagere er steget med 226 %, mod 112 % for de årige % af de unge dagpengemodtagere er mænd og der har det seneste år været en stigning i antallet af unge mænd på dagpenge på 251 %, mens stigningen for kvinder har været på 58 %. Kontanthjælpsmodtagere har i perioden haft en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fra til fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 48,2 %. For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har en stigning fra til fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 18,5 %. Den procentuelle stigning er for begge grupper på niveau med udviklingen i hele landet. Karakteristika for de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - 67 % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år og stigningen er størst blandt de under 25-årige (54 % mod 36 % for de årige) % af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er kvinder, men stigningen er størst for mænd (114 % mod 19 % for kvinde). Karakteristika for de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere % af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år og stigningen er størst blandt under 25-årige (25 % mod 10 % for de årige). - Stigningen er størst blandt mænd med en stigning på 27 % mod en stigning på 12 % for kvinder.

11 3.4 Personer på kanten Figur 3.4a: Personer på kanten: Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 1, rullende år, regioner Figur 3.4b: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Udvikling i antal fuldtidspersoner, apr. 08 apr. 09, jobcentre i Indeks % , kv06-3kv07 Syddanm ark Midtjylland 1kv07-4kv07 2kv07-1kv08 3kv07-2kv08 4kv07-3kv08 Hovedstaden og Sjælland Nordjylland Assens Billund Esbjerg/Fanø Faaborg-Midtfyn Fredericia Haderslev Kerteminde Kolding Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Sv.borg/Langel./Ærø Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Aabenraa Figur 3.4c: Fleksjob og ledighedsydelse: udvikling i ledighedsprocent 2, apr. 08 apr. 09, regioner Figur 3.4d: Førtidspension Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension, apr. 08 apr. 2009, jobcentre i % Udvikling i % , apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 Hovedstaden-Sjælland -3 Assens Billund Esbjerg/Fanø Faaborg-Midtfyn Fredericia Haderslev Kerteminde Kolding Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Sv.borg/Langel./Ærø Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Aabenraa Midtjylland Nordjylland Kilde: Jobindsats.dk 1 Personer på kanten af arbejdsmarkedet er personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. 2 Ledighedsprocent er udtryk hvor stor en andel personer på ledighedsydelse udgør af det samlede antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse.

12 Bemærkninger: Personer på kanten Personer på kanten er personer der har modtaget overførselsindkomst i 80 % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe er i reduceret med 18,7 % siden perioden 4. kvartal kvartal Dette er den højeste reduktion i landet. I perioden 4. kvartal kvartal 2008 var der personer på kanten i. Heraf havde 67 % modtaget overførselsindkomst i 80 % af tiden i 5 år eller flere. Antallet af personer på kanten svarer til 2,6 % af arbejdsstyrken. Kontanthjælp match 4-5 Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i er steget fra fuldtidspersoner til fuldtidspersoner fra april 08 til april 09. Dette svarer til en stigning på 5,8 %. Stigningen er lavere end stigningerne i Nordjylland og Midtjylland og på niveau med udviklingen i Hovedstaden-Sjælland. Der er store forskelle i den procentuelle udvikling i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i de syddanske jobcentre. 4 jobcentre har i perioden oplevet et fald i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, mens 15 jobcentre har oplevet en stigning. En del af denne udvikling kan for nogle jobcentres vedkommende skyldes ommatchninger mellem match 1-3 og match 4-5. Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere stiger særligt for under 30- årige, for mænd og for personer med dansk herkomst. De syddanske jobcentre kan have et yderligere potentiale i forhold til de ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ved at hæve rettidigheden for aktivering er relativt lav. Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsprocenten er steget fra 15,6 % til 19 % i løbet af det seneste år. Ledighedsprocenten er på niveau med de øvrige regioner. Denne udvikling dækker over en stigning i antal fuldtidspersoner i fleksjob fra til fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 6,1 %, samt en stigning i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse fra til fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 34,3 %. Førtidspension har en stigning i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension på 1,9 %, svarende til at der i april 2009 var fuldtidspersoner på førtidspension. Den procentuelle stigning i hele landet var i samme periode 0,8 %. Der har i løbet af det seneste år været en tilgang til førtidspension på i alt personer. Der har særligt været en stigning blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande. Samlet er antal fuldtidspersoner blandt disse grupper steget med 16,9 %.

13 3.5 Indsats Rettidighed 1. kvt 2009 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Målsætning Ikke-arbejdsmarkedsparate Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Struer Haderslev Lemvig Nyborg Skive Slagelse Thisted Hedensted Holstebro Brøndby Guldborgsund Holbæk Lolland Nordfyns Odsherred Randers Ringsted Vejen Aabenraa Bornholm Egedal Faaborg-Midtfyn Frederikssund Gladsaxe Gribskov Horsens Hvidovre Kalundborg Lejre Norddjurs Roskilde Syddjurs Århus/Samsø Billund Fredericia Frederikshavn/Læsø Jammerbugt Stevns Tønder Aalborg Albertslund Allerød Ballerup Fredensborg Furesø Gentofte Helsingør Hillerød Hjørring Kolding Lyngby-Taarbæk Mariagerfjord Middelfart Odense Rebild Silkeborg Solrød Sorø Sønderborg Tårnby/Dragør Vallensbæk/Ishøj Varde Viborg Brønderslev Esbjerg/Fanø Halsnæs Ikast-Brande Kerteminde Næstved Vesthimmerland Favrskov Faxe Frederiksberg Glostrup Greve Herning Hørsholm Køge Morsø Odder Ringkøbing-Skjern Rudersdal Rødovre Sv.borg/Langel./Ærø Vejle Vordingborg København Skanderborg Assens Herlev Høje-Tåstrup Hele landet Kilde: Jobindsats.dk Anm.: En grøn farve i tabellen angiver, at den givne rettidighedsmålsætning er nået. Placeringen er givet på baggrund af antallet af opnåede rettidighedsmålsætninger. Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel mv. Placering

14 Bemærkninger: For dagpengemodtagere har i både i februar og marts 09 en rettidighed på 90 %. For 1. aktiveringstilbud er rettidigheden for dagpengemodtagere de seneste 3 måneder en anelse under måltallet på 90 %, med rettidighedsprocenter omkring 85 %. For gentagne aktiveringstilbud er rettidigheden for dagpengemodtagere alle de seneste 6 måneder over måltallet på 90 %. Aktiveringsgraden var i april 09 17,5, hvilket er på niveau med hele landet. For arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har de seneste 3 måneder en rettidighed en anelse under måltallet på 90 %. I april 09 var rettidigheden 88 %. Måltallene for aktiveringstilbud for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er 80 %. Rettidigheden for 1. aktiveringstilbud har de seneste 6 måneder varieret mellem 71 % og 79 %. Rettidigheden var 73 % i marts 09. Rettidigheden for gentagne aktiveringstilbud var i marts % og i februar %. Aktiveringsgraden var i april 09 44,7 og den har været svagt stigende siden januar 09. For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har for jobsamtaler en rettidighed tæt på måltallet på 90 %. I april 09 var rettidigheden 89 %. Måltallene for aktiveringstilbud for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er 75 %. Rettidigheden for både 1. og gentagne aktiveringstilbud ligger under disse måltal. I marts 09 er rettidigheden for 1. aktiveringstilbud 57 % og for gentagne aktiveringstilbud 69 %. Aktiveringsgraden for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har været stabil de seneste 6 måneder. I april 09 var den 24,9. Beskæftigelsesregionen og Det Regionale Beskæftigelsesråd har taget følgende initiativer for at øge rettidigheden for kontanthjælpsmodtagere i : - Brev til lokale beskæftigelsesråd: 13. februar 09 udsendte Det Regionale Beskæftigelsesråd brev til alle lokale beskæftigelsesråd med opfordring til løbende fokus på rettidighed og til at inddrage rettidighed i arbejdet med beskæftigelsesplanen for. - Redegørelser fra jobcentre: Beskæftigelsesregionen har fra februar 09 anmodet 12 jobcentre med særlige rettidighedsproblemer om redegørelse for hvilke initiativer jobcenteret har taget og vil tage for at øge rettidigheden for kontanthjælpsmodtagere. Beskæftigelsesregionen har vurderet redegørelserne og de er efterfølgende blevet drøftet på dialogsmøder. - Dialogmøder og i opfølgning: Rettidighed er blevet drøftet som særlige dagsordenspunkter på dialogmøderne mellem Beskæftigelsesregionen og jobcentrene i 1. og 2. kvartal 09, og fokus på rettidighed er skærpet i Beskæftigelsesregionens opfølgningsprodukter. - Kontakt til jobcenterchefer og kommunaldirektører: I maj 09 har Beskæftigelsesregionens ledelse været i telefonisk kontakt med 15 jobcenterchefer og udvalgte kommunaldirektører, hvor rettidighed for kontanthjælpsmodtagere er blevet drøftet og fokus på området indskærpet. - Analyse og udredning: 3 syddanske jobcentre har bidraget til at afklare problemets omfang og årsager. Beskæftigelsesregionen har ydermere udarbejdet supplerende analyser og kigget på jobcentrenes egne produktionsstatistikker med henblik på at afdække problemets omfang og særlige udfordringer. - Arbejdsgrupper: 18. juni 09 afholdes to arbejdsgruppemøder for jobcentrene med fokus på styring og opfølgning af rettidighed med deltagelse af Arbejdsmarkedsstyrelsen og KMD og Medialogic. - Task force: I efteråret 09 vil Beskæftigelsesregionens task force på rettidighedsområdet understøtte jobcentre med særlige udfordringer i forhold til rettidighed. Der planlægges bl.a. et arbejdsgruppemøde for jobcentrene med særlig fokus på styring, organisering og tilbud i forhold til rettidighed.

15 3.6 Økonomi for puljer under RBR og Beskæftigelsesregionen Varslingspuljen 2009 Varslingspuljen budget kr ,- disponeret kr Anvendelse af varslingspuljen 2009 Budget disponeret Rest Virksomheder Sauer-Danfoss, Nordborg Danish Crown, Rødding Danish Crown, Rødding Danfoss; Nordborg Danfoss; Nordborg Linak, Nordborg I alt For 2009 fik RBR udmeldt en ramme på kr ,- til en indsats ved større afskedigelser (varslingspuljen). På baggrund af varslinger af større afskedigelser fra Danfoss-koncernen, Danish Crown og Linak, har RBR ansøgt Beskæftigelsesministeren og fået bevilliget yderligere midler fra den centrale varslingspulje på kr. 3. mio. Med et disponeret forbrug på kr ,- til varslingspuljen, resterer der kr ,- i puljen. Flaskehalspuljen 2009 Flaskehalspuljen budget fordelt på: Statslige målgrupper ,- disponeret kr ,- Kommunale målgrupper ,- disponeret uoplyst Frem til medio maj 2009 har jobcentrene registreret et samlet disponeret forbrug på kr.16.8 mio. til de statslige målgrupper. Der er ikke opgørelser for forbruget af de kommunale målgrupper, idet det er frivilligt for kommunerne at indberette det til AMS, hvilket giver et usikkert forbrugsoversigt. Det forventes at hele flaskehalspuljen bliver brugt i Akutpuljen budget disponeret kr ,- Som en del af flaskehalspuljen har RBR afsat 5 % af flaskehalspuljen til akutpuljen, ligesom der er overført uforbrugte midler fra akutpuljen 2008 således, at det samlede budget er på kr Der er pt. planlagt en voksenlærlingekampagne til 2. halvår 2009 med et skønnet forbrug på kr ,- 1

16 Beskæftigelsesrettede aktiviteter Beskæftigelsesrettede aktiviteter budget ,- disponeret ,- Beskæftigelsesrettede aktiviteter er primært disponeret til konferencer og dialogmøder samt analyser i tilknytning til overvågning af arbejdsmarkedet og indsatsen i jobcentrene. Konferencerne omfatter Rådets konference med ministeren den 4. maj 2009, handicapkonferencen, LBRkonferencen samt dialogmøder med a-kasser, jobcentre og workshops i tilknytning hertil vedr. indsatsen. Analyser omfatter analyser i tilknytning til ministerens 3 mål, den halvårlige arbejdsmarkeds-overblik, igangværende analyse om pendling. 2

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.807 41.264 41.216 45.563 44.419 45.301 44.894 51.006 48.516 48.087 44.165 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jul14 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2016

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2016 jan14 feb14 mar14 apr14 maj14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 nov14 dec14 jan15 feb15 mar15 apr15 maj15 jun15 jul15 aug15 okt15 jun16 aug16 sep16 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb A-Dagpenge Aktuel måling 3 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på A- Dagpenge Niveau * Udvikling - aktuel måling Aug 201 333 - samme periode sidste år Aug 201 3 Kommunale udgifter pr.

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2016

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2016 jan14 feb14 mar14 apr14 maj14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 nov14 dec14 jan15 feb15 mar15 apr15 maj15 jun15 jul15 nov15 apr16 jun16 jul16 aug16 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 31.178

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, april 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, april 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 31.178 41.138 39.988 38.638 46.013 48.560

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk December 2013 okt12 nov12 dec12 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 aug13 nov13 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 174.639 227.252

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk November 2013 okt12 nov12 dec12 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 174.639 227.252 279.758 333.495

Læs mere

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Marts 219 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009

Den økonomiske krise trækker Danmark skævt. Ref. alm Den 30. januar 2009 1 Ref. alm Den 30. januar 2009 Den økonomiske krise trækker Danmark skævt Ordrebøgerne har gennem noget tid set stadig tyndere ud, og virksomhedernes behov for at ansætte ny arbejdskraft er derfor styrtdykket.

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013 nov11 dec11 jan12 feb12 mar12 apr12 maj12 jun12 jul12 aug12 dec12 19.010 24.494 Antal downlån 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2013 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 680.956 735.210 789.368 109.377

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2008 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...3 Resultatoversigt...3 Besparelsespotentiale...5 Rettidighed...7 Scorecard Skive ministermål...7 Afslutning...7 Resultatrevision

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 jul16 sep17 nov17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4 A-Dagpenge Aktuel måling august 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 maj17 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 sep16 mar17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 jul17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 sep17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1. Uddannelseshjælp Aktuel måling 1 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, november 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, november 2018 Statistik for anvendelsen af ebøger, november 2018 Målingerne af antal lån samt unikke brugere indeholder tal for anvendelsen af apps og websitet. lån /akkumulerede lån fordelt på måneder. 1 1 100.000

Læs mere

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale Jul 16 Aug 16 Sep 16 Okt 16 Nov 16 Dec 16 Jan 17 Feb 17 Mar 17 Apr 17 Maj 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dec 17 Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18 Maj 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Nov 18 Dec 18

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 3 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale

Andel registrerede 1., 2. og 3. fællessamtale Tabel 1: Antal dapengemodtagere som har fået 1., 2. og 3. fælles jobsamtale. Juli 2016 - Okotober 2018. Beskrivelse Til at belyse andelen af dagpengemodtagere, som har fået hhv. 1., og 2. og 3. fælles

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 86.670 183.271 Antal downlån 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 680.956 48.119 42.786 58.514

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Notat Februar 218 Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Til brug for evalueringen, er der som supplement til eksisterende analyserne foretaget en række særskilte opgørelser. Disse

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere