Folkeskolens prøver i matematik. CFU København 28. september 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolens prøver i matematik. CFU København 28. september 2016"

Transkript

1 Folkeskolens prøver i matematik CFU København 28. september 2016

2 Formålet Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab klaus.fink@skolekom.dk 2

3 Folkeskoleloven 18. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag samt emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger klaus.fink@skolekom.dk 3

4 Fælles Mål Fælles Mål er udgangspunktet for undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering. Prøverne udarbejdes ud fra Fælles Mål og prøvebekendtgørelsen. Ikke alle mål kan prøves hvert år

5 Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler Planlægning af en årsplan eller et undervisningsforløb i matematik Tal og algebra Geometri og måling Statistik og sandsynlighed klaus.fink@skolekom.dk Side 5

6

7 Kvalitetssikring Opgavekommission: Alle erfarne lærere: 4 lærere, 3 seminarielærere, 2 lokale konsulenter, 1 kandidatstuderende 6-8 korrekturgange i opgavekommissionen 3 eksterne kvalitetssikrere: Faglig, sproglig og testmetodisk Kvalitetssikring hos læringskonsulenterne klaus.fink@skolekom.dk 7

8

9

10 Folkeskolens prøver i matematik

11

12 1. Tool possesion Er redskabet i elevens værktøjskasse? Fx opgave 9-12 og talforståelse i opgave 14, 17 og 18 D. Clark: Constructive Assessment in Mathematics. California Key Curriculum Press, klaus.fink@skolekom.dk 12

13 2. Tool understanding Forstår eleven redskabet? Fx opgave 8, 19, 20,

14 3. Tool application Kan eleven anvende redskabet i en omverdens kontekst? Fx opgave 1-7, 33, klaus.fink@skolekom.dk 14

15 100% Tal og algebra 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rigtig Forkert Sprunget over klaus.fink@skolekom.dk 15

16 100% Geometri og måling 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rigtig Forkert Sprunget over

17 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Statistik og sandsynlighed Rigtig Forkert Sprunget over

18 1.-3. klasse klasse

19 Hvad bør der gøres? Det er centralt for alle matematiklærere at undervise med mange forskellige, varierede strategier, både i regning og problemløsning. Tidlig indsats. Lærerne bør bruge opmærksomhedspunkterne fra Fælles Mål. Der er megen hjælp at hente i Fælles Mål og ikke mindst i læseplanen, der jo også er bindende. Meget tyder på, at ensidig træning af standardprocedurer ikke hjælper særlig mange elever. Her er nogle ideer, læreren kan bruge i stedet for: Systematisk træning af de forskellige tekstlige problemer, der kræver brug af en bestemt regningsart, som i Pernille Pinds digitale Virkelig træning. Eleverne retter andres opgaver fx tidligere færdighedsprøver og samler op på typiske fejltyper. Eleverne opdeler opgaverne fra et antal prøvesæt i opgavetyper. Eleverne fremstiller selv et prøvesæt. Styrke elevernes hovedregning evt. med uformelle noter og tegninger klaus.fink@skolekom.dk 19

20 Folkeskolens prøver i matematik

21 24119 elevbesvarelser elevbesvarelser

22 Signalord Hvad er det egentlig, der spørges om? Læse, diskutere, sortere

23 Signalord, FP9 Hvor stor Vise med en beregning Hvor mange Undersøg med beregning Hvor mange Vise med en beregning Hvad er det mindste antal Forklar hvorfor Tegn ved at følge instruktionen Hvor lang Forklar hvordan Skriv en beregning Hvor stor Hvor mange Skriv et regneudtryk Hvor mange Undersøg hvor mange Tegn Hvor stort Hvor stor Du skal vise Du skal undersøge Udfyld Beregn Udfyld Beregn

24 Signalord, FP9 Hvor stor Vise med en beregning Hvor mange Undersøg med beregning Hvor mange Vise med en beregning Hvad er det mindste antal Forklar hvorfor Tegn ved at følge instruktionen Hvor lang Forklar hvordan Skriv en beregning Hvor stor Hvor mange Skriv et regneudtryk Hvor mange Undersøg hvor mange Tegn Hvor stort Hvor stor Du skal vise Du skal undersøge Udfyld Beregn Udfyld Beregn

25 Signalord, FP9 Hvor stor Vise med en beregning Hvor mange Undersøg med beregning Hvor mange Vise med en beregning Hvad er det mindste antal Forklar hvorfor Tegn ved at følge instruktionen Hvor lang Forklar hvordan Skriv en beregning Hvor stor Hvor mange Skriv et regneudtryk Hvor mange Undersøg hvor mange Tegn Hvor stort Hvor stor Du skal vise Du skal undersøge Udfyld Beregn Udfyld Beregn

26 Signalord, FP9 Hvor stor Vise med en beregning Hvor mange Undersøg med beregning Hvor mange Vise med en beregning Hvad er det mindste antal Forklar hvorfor Tegn ved at følge instruktionen Hvor lang Forklar hvordan Skriv en beregning Hvor stor Hvor mange Skriv et regneudtryk Hvor mange Undersøg hvor mange Tegn Hvor stort Hvor stor Du skal vise Du skal undersøge Udfyld Beregn Udfyld Beregn

27 Signalord, FP9 Hvor stor Vise med en beregning Hvor mange Undersøg med beregning Hvor mange Vise med en beregning Hvad er det mindste antal Forklar hvorfor Tegn ved at følge instruktionen Hvor lang Forklar hvordan Skriv en beregning Hvor stor Hvor mange Skriv et regneudtryk Hvor mange Undersøg hvor mange Tegn Hvor stort Hvor stor Du skal vise Du skal undersøge Udfyld Beregn Udfyld Beregn

28 Signalord, FP10 Hvor mange Hvor mange Hvor mange Du skal undersøge Hvor mange Skriv et regneudtryk Hvor mange Undersøg med beregning Vise med et regneudtryk Hvor mange Hvor mange Vise med beregning Hvor mange Hvilken gennemsnitsfart Hvilke øjental Hvor stor Undersøg Tegn Du skal forklare Du skal forklare Hvor stor Beregn Hvor stor Bevis Skriv et regneudtryk Beregn Hvilken af de fire formler Du skal vise

29 Signalord, FP10 Hvor mange Hvor mange Hvor mange Du skal undersøge Hvor mange Skriv et regneudtryk Hvor mange Undersøg med beregning Vise med et regneudtryk Hvor mange Hvor mange Vise med beregning Hvor mange Hvilken gennemsnitsfart Hvilke øjental Hvor stor Undersøg Tegn Du skal forklare Du skal forklare Hvor stor Beregn Hvor stor Bevis Skriv et regneudtryk Beregn Hvilken af de fire formler Du skal vise

30 Signalord, FP10 Hvor mange Hvor mange Hvor mange Du skal undersøge Hvor mange Skriv et regneudtryk Hvor mange Undersøg med beregning Vise med et regneudtryk Hvor mange Hvor mange Vise med beregning Hvor mange Hvilken gennemsnitsfart Hvilke øjental Hvor stor Undersøg Tegn Du skal forklare Du skal forklare Hvor stor Beregn Hvor stor Bevis Skriv et regneudtryk Beregn Hvilken af de fire formler Du skal vise

31 Signalord, FP10 Hvor mange Hvor mange Hvor mange Du skal undersøge Hvor mange Skriv et regneudtryk Hvor mange Undersøg med beregning Vise med et regneudtryk Hvor mange Hvor mange Vise med beregning Hvor mange Hvilken gennemsnitsfart Hvilke øjental Hvor stor Undersøg Tegn Du skal forklare Du skal forklare Hvor stor Beregn Hvor stor Bevis Skriv et regneudtryk Beregn Hvilken af de fire formler Du skal vise

32 Signalord, FP10 Hvor mange Hvor mange Hvor mange Du skal undersøge Hvor mange Skriv et regneudtryk Hvor mange Undersøg med beregning Vise med et regneudtryk Hvor mange Hvor mange Vise med beregning Hvor mange Hvilken gennemsnitsfart Hvilke øjental Hvor stor Undersøg Tegn Du skal forklare Du skal forklare Hvor stor Beregn Hvor stor Bevis Skriv et regneudtryk Beregn Hvilken af de fire formler Du skal vise

33 FP 9 Regnestrategier, kl., fase 1 og 2 Problembehandling, kl., fase 1 og 2 Kommunikation Hjælpemidler Privatøkonomi Vis en beregning Undersøg Kommunikation klaus.fink@skolekom.dk 33

34 FP 9 Opgave 1.4 Jeg har undersøgt, om der er nogen forskel på priserne ved at opstille disse regneudtryk: ,97 0, ,88 0,97 Da faktorernes orden er lige gyldig, gør det ikke nogen forskel, hvilken rækkefølge rabatten bliver trukket i. I den ene rækkefølge fratrækker jeg først 3 % af : =11 409, Derefter fratrækker jeg 12 % af ,14: 11409, = ,04 I den anden rækkefølge fratrækker jeg først 12 % af : =10 350, Derefter fratrækker jeg 3 % af ,56: 10350, = ,04 Da de to resultater er ens, kan jeg se, at rækkefølgen ikke har nogen betydning klaus.fink@skolekom.dk 34

35 FP9. Opgave 1 3 point 2 point 1 point 0 point Ikke arbejdet 0% 1% 3% 2% 1% 5% 5% 9% 15% 11% 14% 17% 92% 93% 73% 15% 42% klaus.fink@skolekom.dk 35

36 FP10 Problembehandling Regnestrategier (privatøkonomi) Funktioner Kommunikation (undersøgelse)

37 FP10. Opgave 1.4 Der skal være en undersøgelse, som fx dokumenteres ved Opstilling og løsning af ulighed, fx med et CAS værktøj Tabellægning med månedsvis fremskrivning, fx i et regneark Grafisk løsning, fx i GeoGebra med konklusion Definer: F n = n Definer: I n = n n F n < I(n) Uligheden løses for n vha. CAS-værktøjet WordMat. n < 2,0625 Det kan kun betale sig at vælge familiemedlemskabet, hvis de kun skal gå til fitness i højst 2 måneder I FP9, 4.4 kræves begrundelse i beregning, tabel eller grafer.

38 FP10. Opgave 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% point 2 point 1 point 0 point Ikke arbejdet

39 FP 9 Regnestrategier, kl., fase 1 Funktioner, kl., fase 1 Problembehandling, kl., fase 1 og 2 Privatøkonomi Opstilling af formler Sammensatte beregninger Sammenligning klaus.fink@skolekom.dk 39

40 FP9. Opgave 4.2 og 4.4 n n (n + 1) 12x+12 =y 13x + 6 = y 12x+12 > 13x+6 To ligninger med to ubekendte er løst ved brug af CAS. De skærer i (6,84). Derfor er TopBici billigst i op til og med fem dage. x x x klaus.fink@skolekom.dk 40

41 Øvelse 1 Arbejd med FP9 opgave 4.4 Eller FP10 opgave 1.4 Begrund med både tabel (regneark), graf (GeoGebra) og ulighed (et CAS værktøj) klaus.fink@skolekom.dk 41

42 FP9. Opgave 4 3 point 2 point 1 point 0 point Ikke besvaret 1% 6% 11% 10% 19% 5% 20% 17% 11% 31% 26% 82% 27% 59% 44% 12% 17% klaus.fink@skolekom.dk 42

43 FP 9 Statistik, kl., fase 1 Statistik, kl., fase 2 og 3 Kommunikation Statistik Beregninger Nye begreber: Procentpoint og usikkerhed klaus.fink@skolekom.dk 43

44 FP9. Opgave 2.3 og 2.4 0,13 4,8 = 0, er det mindste antal ferierejser, danskerne kan have foretaget. 10 % rejser til Italien, men med usikkerheden på +,- 2 procentpoint kunne det lige så godt kun være 8 %. Tyskland med sine 8 % kunne ligeså godt være 10 % og dermed komme på andenpladsen klaus.fink@skolekom.dk 44

45 FP9.Opgave 2 3 point 2 point 1 point 0 point Ikke arbejdet 2% 4% 14% 30% 21% 23% 25% 32% 17% 15% 80% 13% 19% 32% 5% 23% 45% klaus.fink@skolekom.dk 45

46 En advarsel om procent (15-10) : = 50 % klaus.fink@skolekom.dk 46

47 FP10 Statistik Regnestrategier (procentregning) Undersøgelse Fokus på diagramaflæsning og procentpoint

48 FP10. Opgave 2.4 Besvarelsen skal indeholde en beregning, som viser, at Helene har ret og en begrundelse for, at Helenes far ikke har ret: Helene har ret fordi, der i alt er 522 tilmeldte til prøven, hvor 301 bestod. Beståelsesprocenten er derfor mindre end 60 %. 0, ,7 %, hvilket er Helenes far har ikke ret, da han finder middeltallet af beståelsesprocenterne, hvilket er forkert, da antallet af deltagere på de forskellige skydebaner ikke er det samme. (3 point) = 0,577 = 57,7% (2 point)

49 FP10. Opgave 2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% point 2 point 1 point 0 point Ikke arbejdet

50 En advarsel om procentregning i = 63,6% Er det rigtigt? Regneudtryk , ,6 % = 63,6% giver 0 point

51 FP 9 Geometrisk tegning, kl., fase 1 og 2 Måling, kl., fase 2 Ræsonnement og tankegang, kl., fase 3 Hjælpemidler Kommunikation Præcise tegninger Forklaring Eksakte tal klaus.fink@skolekom.dk 51

52

53 Øvelse 2 Tegn enten FP9 eller FP klaus.fink@skolekom.dk 53

54 FP9.Opgave klaus.fink@skolekom.dk 54

55 FP9. Opgave 3.3 og 3.4 u og v er vinkler i hver sin trekant. Siderne i disse trekanter er lige lange, da de er radier i cirklerne på Amandas tegning. Trekanterne er derfor ligesidede, og i ligesidede trekanter er hver vinkel 60 o. Vinkel u og vinkel v er derfor også 60 o π π = 10 π = 10 π klaus.fink@skolekom.dk 55

56 FP9. Opgave 3 3 point 2 point 1 point 0 point Ikke arbejdet 13% 16% 2% 8% 27% 18% 8% 24% 29% 56% 54% 51% 59% 21% 27% 28% 4% 7% 26% 3% 3% 9% 9% klaus.fink@skolekom.dk 56

57 FP kl.: Ræsonnement og tankegang Geometrisk tegning 10. kl.: Formler og algebraiske udtryk. Hjælpemiddel

58 FP10. Opgave 5.2 og De to cirkler har samme radius. De fire linjestykker er alle radier i de to cirkler, derfor har de samme længde. 5.3 Trekant AC 1 C 2 er ligesidet. Derfor er alle vinkler i trekanten 60. Det samme gælder for BC 1 C 2. Derfor er de to mindste vinkler i firkanten 60 og de to største vinkler 120. Se tegningen.

59 FP10. Opgave 5.7 r r 2 = 1 2 l 2 4r2 r 2 4 = l2 4 3 r 2 = l 2 r 3 = l r r 2 = x 2 Ligningen løses for x vha. CAS-værktøjet WordMat. x = 3 r 2 x = 3 r 2 Hele diagonalen er derfor 2 3 r 2 = r 3

60 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% FP10. Opgave 5 0% point 2 point 1 point 0 point Ikke arbejdet

61 FP 9 Ræsonnement og tankegang, kl., fase 3 Måling, kl., fase 1 Placeringer og flytninger, kl., fase 1 Hjælpemiddel Geometrisk tegning Areal og omkreds Vinkelberegning Mønstre klaus.fink@skolekom.dk 61

62 FP9. Opgave 5.4 v = ,4 = 116,6 w = v = 116,6 u = ,6 = 126, ,4 = 26,6 u = ,6 = 126,8 v = ,4 = 116,6 w = v = 116, klaus.fink@skolekom.dk 62

63 FP9. Opgave 5.5 De kongruente femkanter på tegningen kan ikke dække fladen, da hver vinkel har en størrelse på 108. Tre vinkler giver vinkelsummen 324, og fire vinkler giver vinkelsummen 432. For at dække fladen skal summen af vinklerne ramme 360, og det kan ikke lade sig gøre

64 FP9. Opgave 5 3 point 2 point 1 point 0 point Ikke arbejdet 8% 4% 8% 15% 16% 24% 27% 37% 49% 10% 17% 24% 80% 26% 51% 40% 20% 11% 19% 13% klaus.fink@skolekom.dk 64

65 FP 9 Algebra, kl., fase 2 Ligninger, kl., fase 2 Repræsentation og symbolbehandling, kl., fase klaus.fink@skolekom.dk 65

66 FP9. Opgave 6.2 og 6.4 m + 7 = 3m + 1 m = 3 Når jeg indsætter 3 på m s plads får jeg: = og = Det passer, så m er 3. 2a + 12 = 4 + b 2a b = b + 18 Ligningssystemet løses for a,b vha. CAS-værktøjet WordMat's 'Løs Ligninger' funktion, a = 1 b = klaus.fink@skolekom.dk 66

67 FP9. Opgave 6 3 point 2 point 1 point 0 point Ikke arbejdet 9% 16% 21% 22% 35% 8% 67% 16% 20% 44% 28% 12% 38% 22% 24% 19% klaus.fink@skolekom.dk 67

68 FP10 10 kl.: Repræsentation og symbolbehandling 10. kl.: Tal Formler og algebraiske udtryk

69 FP10. Opgave 6.2, 6.3 og =45 4,46 8,92 + 6,69 2,23 4,46 2,23 = 44, Sonja kan ikke bruge formel 3, fordi = 35 9 = 26 Sonja kan ikke bruge formel 3. a b svarer til arealet af sekskanten plus det usynlige rektangel i højre hjørne. c (b d) svarer til den del af sekskanten, der stikker ud nederst til højre i figuren. Sonja trækker altså noget forkert fra a b. 6.4 A = d a c + c b d + c d A = a d d c + c b c d + c d A = a d + b c c d

70 FP10. Opgave 6 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% point 2 point 1 point 0 point Ikke arbejdet

71 FP10 Måling Regnestrategier 10. kl.: Beregninger af mål i omverdenen

72 FP10. Opgave m 11 m s 363, = 4000 s 11 6, ,6364 s 0, = 3, Allan vil være 6 minutter og 4 sekunder om at cykle de 4000 m Find fejlen ,6364

73 FP10 Problembehandling Ræsonnement og tankegang Måling 10. kl.: Formler og algebraiske udtryk

74 FP10. Opgave t = ,5 = = 2750 Allan vil have kørt 2750 meter, når han indhenter Bo, hvis det går som Allan tror.

75 FP10. Opgave 3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% point 2 point 1 point 0 point Ikke arbejdet

76 FP10 Problembehandling Sandsynlighed

77 FP10. Opgave 4.3 Skemaet herunder viser udfaldsrummet Sandsynligheden for at få summen 2, 3, 11 eller 12 er 6 36, sandsynligheden for at få summen 4, 5 eller 6 er 12 36, sandsynligheden for at få summen 7 eller 8 er 11 36, sandsynligheden for at få summen 9 eller 10 er Rasmus har derfor ikke ret.

78 FP10. Opgave 4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% point 2 point 1 point 0 point Ikke besvaret

79 Kommunikation Den gode kommunikation kan i dag karakteriseres ved fx følgende: At eleverne selv har udviklet deres egen kommunikation og ikke blot bruger en standardopsætning At kommunikationen er fleksibel i forhold til forskellige opgavetyper At eleverne konkluderer i langt de fleste opgaver, især hvis de vælger at starte opgaven med spørgsmålet fra prøveoplægget. Konklusionen skal normalt være en relativ kort tekst. Hvis der indgår et tal, skal det angives med et passende antal betydende cifre og en passende enhed. Er der spurgt til en beregning eller et regneudtryk, skal dette indgå i konklusionen.

80 Det daglige arbejde Sammensæt opgavesæt ud fra faglige mål Privatøkonomi Undersøgelser Statistik Sandsynlighed Variable og algebra Tegning og beregninger Ræsonnementer og geometri Skjul spørgsmålet Fremstil jeres eget prøvesæt Undersøgende matematik Arbejd mundtligt med et skriftligt prøveoplæg Procesorienteret opgaveløsning

81 Ræsonnement og tankegang 4 opgaver fra tidligere prøvesæt Vurdering med point fra rettevejledningen Eller ud fra den vejledende karakterbeskrivelse klaus.fink@skolekom.dk 81

82 Dec

83 Maj

84 Maj

85 Maj

86 1.-3. klasse klasse

87 It Dynamisk geometri Regneark CAS program Skriveprogram

88 Årstal FP9 39 % 50 % 58 % 73 % 83 % FP10 46 % 59 % 75 % 82 % 87 % FP9 FP10 Antal Procent Antal Procent Alle % % Antal brugt it % % It som skriveværktøj % % Dynamisk geometri % % It til beregning % % Regneark % % klaus.fink@skolekom.dk 88

89

90

91

92 Procesorienteret opgave- og problemløsning Responsgrupper Forberedelsesfasen En eller flere gange i processen Kommunikationen klaus.fink@skolekom.dk 92

93 Spørgsmål?

Rettevejledning, FP10, endelig version

Rettevejledning, FP10, endelig version Rettevejledning, FP10, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. I forbindelse med FP10 fremstiller opgavekommissionen

Læs mere

Første del af rapporten består af et diagram, der viser, hvor mange point eleverne på landsplan fik i de enkelte opgaver.

Første del af rapporten består af et diagram, der viser, hvor mange point eleverne på landsplan fik i de enkelte opgaver. Til matematiklæreren Dette er en rapport omtaler prøven med hjælpemidler maj 2016. Rapporten kan bruges til at evaluere dit arbejde med klassen og få ideer til dit arbejde med kommende klasser i overbygningen.

Læs mere

Formativ brug af folkeskolens prøver årets resultater på landsplan Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2019

Formativ brug af folkeskolens prøver årets resultater på landsplan Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2019 Formativ brug af folkeskolens prøver årets resultater på landsplan Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2019 Skrevet af Klaus Fink på baggrund af oplysninger fra opgavekommissionen

Læs mere

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik i 10. klasse, FP10, maj 2018

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik i 10. klasse, FP10, maj 2018 Formativ brug af folkeskolens prøver Den skriftlige prøve i matematik i 10. klasse, FP10, maj 2018 1 Til matematiklæreren i 10. klasse Dette er en rapport om den skriftlige prøve i matematik maj 2018.

Læs mere

Undervisningsplan 3-4. klasse Matematik

Undervisningsplan 3-4. klasse Matematik Undervisningsplan 3-4. klasse Matematik Formålet for faget matematik Guldminen 2019/2020 Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan

Læs mere

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2018

Formativ brug af folkeskolens prøver. Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2018 Formativ brug af folkeskolens prøver Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, FP9 maj 2018 1 Til matematiklæreren i 9. klasse Dette er en rapport om den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler

Læs mere

Matematika rsplan for 6. kl

Matematika rsplan for 6. kl Matematika rsplan for 6. kl. 2019-2020 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan for 1.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 1.klasse 2018/19 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version

Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version Rettevejledning, FP9, Prøven med hjælpemidler, endelig version I forbindelse med FP9, Matematik, Prøven med hjælpemidler, maj 2016, afholdes forsøg med en udvidet rettevejledning. Den udvidede rettevejledning

Læs mere

Kompetencetræning i matematik - også til prøverne. KP 10. januar 2019

Kompetencetræning i matematik - også til prøverne. KP 10. januar 2019 Kompetencetræning i matematik - også til prøverne KP 10. januar 2019 Kompetencetræning i matematik - også til prøven Prøverne i matematik bliver i stadig højere grad kompetencebaseret, så det giver god

Læs mere

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik Maj 2014 Matematiske kompetencer Tal og algebra Statistik og sandsynlighed Geometri og måling Skrivegruppen Annette Lilholt, lærer Hjørring Line Engsig, lærer Gentofte Bent

Læs mere

Formativ brug af folkeskolens prøver årets resultater på landsplan Den skriftlige prøve i matematik FP10 maj 2019

Formativ brug af folkeskolens prøver årets resultater på landsplan Den skriftlige prøve i matematik FP10 maj 2019 Formativ brug af folkeskolens prøver årets resultater på landsplan Den skriftlige prøve i matematik FP10 maj 2019 Skrevet af Klaus Fink på baggrund af oplysninger fra opgavekommissionen 1 Til matematiklæreren

Læs mere

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Årsplan for 2.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 2.klasse 2018/19 Matematik Årsplan for 2.klasse 2018/19 Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Årsplan 9 Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9 Klasse i Matematik tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet) Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020

Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020 Årsplan matematik 5. klasse 2019/2020 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Matematika rsplan for 5. kl

Matematika rsplan for 5. kl Matematika rsplan for 5. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2018/2019

Årsplan i matematik for 9. klasse 2018/2019 Årsplan i matematik for 9. klasse 2018/2019 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan i matematik for 7. klasse 2018/2019

Årsplan i matematik for 7. klasse 2018/2019 Årsplan i matematik for 7. klasse 2018/2019 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra de nye forenklede fællesmål. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne i FAKTOR, Sigma 7 samt

Læs mere

Årsplan, matematik 4. klasse 2018/2019

Årsplan, matematik 4. klasse 2018/2019 Årsplan, matematik 4. klasse 2018/2019 Fagformål for faget matematik: Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Hvad kan de nationale test?

Hvad kan de nationale test? NYT Hvad kan de nationale test? 24-04-2017 klaus.fink@skolekom.dk 2 http://uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/nationale-test/vejledninger 24-04-2017 klaus.fink@skolekom.dk

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Matematik. Odense 12. september 2014

Matematik. Odense 12. september 2014 Matematik Odense 12. september 2014 Fra undervisningsmål til læringsmål Fokus på elevernes læring Kompetencemål Målstyret undervisning Forenkling og præcisering klaus.fink@uvm.dk Side 2 Fagformål Fælles

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 17/18

Årsplan for matematik i 4. klasse 17/18 Årsplan for matematik i 4. klasse 17/18 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan i matematik for 7. klasse 2019/2020

Årsplan i matematik for 7. klasse 2019/2020 Årsplan i matematik for 7. klasse 2019/2020 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra de nye forenklede fællesmål. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne i FAKTOR, Sigma 7 samt

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2019/2020

Årsplan i matematik for 8. klasse 2019/2020 Årsplan i matematik for 8. klasse 2019/2020 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Matematika rsplan for 8. kl

Matematika rsplan for 8. kl Matematika rsplan for 8. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Workshopgruppe 5 Regneark, både i Excel og Google Sheets. Odense 22. november 2018

Workshopgruppe 5 Regneark, både i Excel og Google Sheets. Odense 22. november 2018 Workshopgruppe 5 Regneark, både i Excel og Google Sheets Odense 22. november 2018 Google sheets Man skal lade være med at dobbeltklikke på Excel-filen i drev, da den så blot vil lave en forhåndsvisning.

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Matematika rsplan for 9. kl

Matematika rsplan for 9. kl Matematika rsplan for 9. kl. 2019-2020 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan for matematik 3.klasse 2019/20

Årsplan for matematik 3.klasse 2019/20 Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Mit første møde. og det videre venskab med matematik

Mit første møde. og det videre venskab med matematik Jeg har medlidenhed med de mennesker, der støttede indsamlingen i lørdags, for når 12 hjælpeorganisationer skal fordele 98 millioner kroner, og de hver bruger 10 procent af indtægterne til administration,

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Matematik Matematik efter Lillegruppen (0-1 kl.)

Matematik Matematik efter Lillegruppen (0-1 kl.) Matematik Matematik efter Lillegruppen (0-1 kl.) Undervisningsministeriets forenklede fælles mål: Matematiske kompetencer Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik Problembehandling

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

Årsplan for 3.klasse 2018/19 Matematik

Årsplan for 3.klasse 2018/19 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17

Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17 Årsplan for matematik i 6. klasse 2016/17 Undervisningen søger vi at tilrettelægge hensigt på at opfylde formålet for faget. Det overordnede formål lyder: Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske

Læs mere

Årsplan 2018/19 Matematik 3. årgang. Kapitel 1: Jubii

Årsplan 2018/19 Matematik 3. årgang. Kapitel 1: Jubii Årsplan 08/9 Matematik. årgang TriX A Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Kapitlet har især fokus på kerneområderne

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Periode Mål Eleverne skal: 32/33 Få kendskab til opgavetypen og få rutine.

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik Målgruppe: 07A Periode: Oprettet af: GL Mål for undervisningen: Matematik, 2017/18, 7. klasse. Undervisningen vil veksle mellem fælles gennemgang og selvstændigt arbejde, både individuelt

Læs mere

Årsplan matematik 8. klasse

Årsplan matematik 8. klasse Årsplan matematik 8. klasse 2019-2020 Eleverne arbejder med grundbogen Matematrix 8. I undervisningen inddrages digitale undervisningsredskaber såsom Geogebra, Wordmat, MatematikFessor, emat, excel og

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

PISA-informationsmøde

PISA-informationsmøde PISA-informationsmøde PISA set med den danske folkeskoles briller Klaus Fink, læringskonsulent UVM Side 1 Fagformål forenklede Fælles Mål Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer

Læs mere

Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah

Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Årsplan i matematik 8 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Materialer: arbejdsbog, /9 begrebsbog Uger Indhold Videns eller færdigheds mål Materialer Evaluering 34-38 kende de reelle tal og En Negative tal

Læs mere

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 153 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14+ 15 + 16 + 17 153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! 153 = 1 3 + 5

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Årsplan 2017/2018 Matematik 8. kl. Kapitel 1: Regnehierarkiet

Årsplan 2017/2018 Matematik 8. kl. Kapitel 1: Regnehierarkiet Årsplan 07/08 Matematik 8. kl. I grundbogen Matematrix 8 arbejder elevern med bogens emner og opgaver (næsten) udelukkende på computer i word, excel og geogebra. Eleverne skal udover det daglige arbejde

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Kompetencetræning #2 også til prøven. 31. Januar 2019

Kompetencetræning #2 også til prøven. 31. Januar 2019 Kompetencetræning #2 også til prøven 31. Januar 2019 Bordet rundt Har I prøvet noget af? Var der nogle forhindringer i at prøve noget af? Hvis du har prøvet noget af hvor var udfordringerne så for dig

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik i marts 27. marts 2014 Læringskonsulenter klar med bistand Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt

Læs mere

Indholds- og årsplan matematik

Indholds- og årsplan matematik Indholds- og årsplan matematik Formål Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer

Læs mere

Uge Komptencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Aktiviteter

Uge Komptencemål Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Aktiviteter FAG: Matematik KLASSETRIN: 5. klasse Hvert kapitel i Kontext er beregnet til ca. 5 uger. I kapitlerne regnes henholdsvis i hånden, på lommeregner samt i IT-programmer som GeoGebra og Excel/numbers. Der

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

FP9. 1 Ferielejlighed i Italien 2 Danskernes mest populære feriemål. 3 Peterspladsen i Rom 4 Leje af cykler 5 Femkantede fliser 6 Tal-ligevægt

FP9. 1 Ferielejlighed i Italien 2 Danskernes mest populære feriemål. 3 Peterspladsen i Rom 4 Leje af cykler 5 Femkantede fliser 6 Tal-ligevægt FP9 9.-klasseprøven Matematik Prøven med hjælpemidler Maj 2016 To svarark er vedlagt til dette opgavesæt 1 Ferielejlighed i Italien 2 Danskernes mest populære feriemål 3 Peterspladsen i Rom 4 Leje af cykler

Læs mere

Matematik og skolereformen. Busses Skole 27. Januar 2016

Matematik og skolereformen. Busses Skole 27. Januar 2016 Matematik og skolereformen Busses Skole 27. Januar 2016 De mange spørgsmål Matematiske kompetencer, hvordan kommer de til at være styrende for vores undervisning? Algoritmeudvikling, hvad ved vi? Hvad

Læs mere

Undersøgende matematik i prøverne. Odense 26. april 2019

Undersøgende matematik i prøverne. Odense 26. april 2019 Undersøgende matematik i prøverne Odense 26. april 2019 Programmet En del af opgaverne i Folkeskolens Prøver handler om, at eleverne skal undersøge et eller andet. Det er ofte opgaver, eleverne har svært

Læs mere

ÅRSPLAN Matematik 9.klasse SKOLEÅRET 2017/2018

ÅRSPLAN Matematik 9.klasse SKOLEÅRET 2017/2018 ÅRSPLAN Matematik 9.klasse SKOLEÅRET 2017/2018 UGE 35-40 44-47 Matematiske Fokuspunkter Tal, talsystemer regneregler, herunder: - Potens kvadratregner egler Økonomi, herunder: - Decimaltal - Brøktal -

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse. Kapitel 1: Godt i gang

Årsplan matematik 5. klasse. Kapitel 1: Godt i gang Årsplan matematik 5. klasse Kapitel : Godt i gang I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i 4. klasse. Kapitlet er udformet som en storyline

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 BINDENDE/VEJLEDENDE BINDENDE MÅL OG TEKSTER: FAGETS FORMÅL KOMPETENCEMÅL (12 STK.) FÆRDIGHEDS-

Læs mere

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10.

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10. Form Undervisningen vil veksle mellem individuelt arbejde, gruppearbejde og tavleundervisning. Materialer Undervisningen tager udgangspunkt i følgende grundbøger og digitale lærings- og undervisningsplatforme.

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Årsplan for 2. årgang. Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet

Årsplan for 2. årgang. Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet Årsplan for. årgang Trix A Kapitel : Jubii Det første kapitel i. klasse samler op på det matematiske stof, som eleverne har lært i. klasse. Jubii giver dermed læreren mulighed for at screene, hvor klassen

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering MULTI 7 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Læs og skriv matematik Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Årsplan for 2. årgang Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet

Årsplan for 2. årgang Kapitel 1: Jubii. Kapitel 2: Mere om positionssystemet Årsplan for. årgang 08-9 Materialer: Trix A, Trix B samt tilhørende kopiark. Trix træningshæfte. Øvehæfte og 4. Andet relevant materiale. Trix A Kapitel : Jubii Det første kapitel i. klasse samler op på

Læs mere

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015

FFM Matematik pop-up eftermiddag. CFU, UCC 11. Maj 2015 FFM Matematik pop-up eftermiddag CFU, UCC 11. Maj 2015 Formål Deltagerne har: Kendskab til Forenklede Fælles Måls opbygning Kendskab til tankegangen bag den målstyrede undervisning i FFM Kendskab til læringsmål

Læs mere

Fælles Mål Matematik Indskolingen. Roskilde 4. november

Fælles Mål Matematik Indskolingen. Roskilde 4. november Fælles Mål Matematik Indskolingen Roskilde 4. november 05-11-2015 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Bindende/vejledende Bindende mål og tekster: Fagets formål Kompetencemål (12 stk.) Færdigheds- og vidensmål (122

Læs mere

Årsplan i matematik 9 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah

Årsplan i matematik 9 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Årsplan i matematik 9 klasse. 2018/2019 Abdiaziz Farah Eleverne arbejder med fem hovedemner 1) Tal, systemer og regneregler 2) Økonomi 3) Trigonometri 4) Data og Chance 5) Grafer og lineære sammenhæng

Læs mere

Fra opgave til undersøgelse

Fra opgave til undersøgelse Fra opgave til undersøgelse Kan man og skal man indrette læringsmiljøer med undersøgende tilgang til matematik? Er det her en Fed Fobilooser? Det kommer an på! Hvad kan John Dewey bruges til i dag? Et

Læs mere

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17 Hovedformål Der arbejdes med følgende 3 matematiske emner: 1. tal og algebra, 2. geometri samt 3. statistik og sandsynlighed. Derudover skal der arbejdes med matematik i anvendelse samt de matematiske

Læs mere

EN SKOLE FOR LIVET ÅRSPLAN 18/19

EN SKOLE FOR LIVET ÅRSPLAN 18/19 ÅRSPLAN 18/19 Lærer: Mia Fag: Matematik 1. klasse I 1. klasse arbejder vi i grundbogen Kontext+, der er delt i to bøger. Hvert kapitel er beregnet til ca. 4-5 uger. Der vil til hvert kapitel blive brugt

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål

MULTI 6 Forenklede Fælles Mål MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklende Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleverne kan anvende forskellige strategier til matematisk

Læs mere