OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20

2 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 4 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 NY CHANCE TIL ALLE 6 Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 - UNGEINDSATSEN 8 Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse AKTIVERINGSGRADER 11 Aktiveringsindsatsen skal være med til at forbedre de lediges muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet 1 RETTIDIGHED 12 Ret og pligt til aktivering og kontaktsamtaler 1 SYGEDAGPENGEFORLØB 14 Stigning i sygedagpengeforløb er en udfordring for jobcentrene 1 Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland

3 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV Opfølgning på beskæftigelsesministerens 3 mål for indsatsen samt 3 relevante indikatorer på beskæftigelsesområdet. I denne opfølgningsrapport gives en oversigt over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Brønderslev. I forhold til indsatsen for at nedbringe arbejdskraftreserven viser opfølgningsrapporten, at der er sket et stort fald i arbejdskraftreserven i Brønderslev fra december 2006 til juni 20. Faldet i perioden er primært kommet dagpengemodtagerne til gode. Siden december 20 har der dog også været fald i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Det seneste år har der været fald i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven på ca. 48 procent og kontant- og starthjælpsmodtagere på ca. 29 procent fra juni 20 til juni 20. SAMMENFATNING Resultaterne af indsatsen i jobcenteret viser, at der har været en positiv udvikling på alle 3 delmål under indsatsen for En ny chance til Alle. Jobcenter Brønderslev er nået helt i mål på delmål 2 om selvforsørgelse. 21, 6 procent af målgruppen er kommet i job eller uddannelse, målgruppen har forsørget sig selv i 16,4 procent af tiden, og målgruppen har været i aktivitet i 18,1 procent af tiden. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Brønderslev er stort set uændret fra december 2006 og frem til juni 20. Det er dog interessant, at der i perioden har været et fald i antal dagpengemodtagere under 30 år, mens der har været en stigning i antal unge på de kommunale ydelser. Fra juni 20 til juni 20 er antallet af unge dagpengemodtagere faldet med 35 procent mens der i samme periode er sket en stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere mv. på 9 procent. Yderligere analyser viser, at der siden efteråret 20 er sket en stor stigning i antallet af unge på de kommunale ydelser, der vurderes til at have problemer ud over ledighed, mens der i samme periode har været et fald i antallet af unge, der vurderes arbejdsmarkedsparat. Der er således en udfordring i forhold til de unge, der ikke vurderes til at være klar til arbejdsmarkedet af forskellige årsager, og som kræver en helt særlig indsats.. Resultaterne af sygedagpengeindsatsen viser, at der er sket et fald i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i Brønderslev fra december 2006 til juni 20. Udviklingen i sygedagpengeforløb i Jobcenter Brønderslev er mere positiv end i Nordjylland som helhed. Blandt andet har der ikke været den samme stigning i de længerevarende sygedagpengeforløb. Der er dog fortsat 17 procent af sygedagpengeforløbene, der har en varighed på mere end 52 uger. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Brønderslev 1

4 Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultater og effekter af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis når jobcentrenes nye resultater på ministerens 3 mål foreligger. I denne rapport følges der op på resultaterne af ministerens 3 mål. Udover ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen indeholder opfølgningsrapporten data for 3 udvalgte beskæftigelsesindikatorer, indikatorer som også er indeholdt i den årlige Resultatrevision, som jobcentrene kan trække på en gang årligt. Det drejer sig om aktiveringsgrader, rettidighed og sygedagpengeforløb. I opfølgningsrapporten indgår der data for det enkelte jobcenter, den klynge af sammenlignelige jobcentre, som jobcentret indgår i 1, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 1 Brønderslev indgår i klynge med Assens, Billund, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland. 2 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

5 MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats Med det nye beskæftigelsessystem, der trådte i kraft den 1. januar 20, er alle ydelsesgrupperne i beskæftigelsesindsatsen blevet samlet under et. Det betyder, at der er 10 forskellige grupper, der har relevans for jobcentrets samlede beskæftigelsesindsats. På er det muligt at følge udviklingen for alle 10 ydelsesgrupper og Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen. I følgende tabel ses en oversigt over de forskellige målgrupper i Brønderslev. Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - juni 20 - Brønderslev jun- jun- Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Juni /juni Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner Juni/juni A-dagpenge 683 3, ,7-42,6% 1,6-40,7% Kontanthjælp 5 2, ,2-1,4% 2,1-4,5% Starthjælp 16 0,1 22 0,1 37,5% 0,1 1,5% Introduktionsydelse 26 0,1 36 0,2 38,5% 0,1 39,9% Revalidering 111 0, ,5-7,2% 0,4-5,1% Forrevalidering 31 0,1 25 0,1-19,4% 0,1-17,2% Sygedagpenge 581 2, ,3-8,4% 2,7-3,3% Ledighedsydelse 100 0, ,5 14,0% 0,3-2,2% Fleksjob 274 1, ,3 11,3% 1,6 10,7% Førtidspension , ,1 0,9% 6,6 0,5% I alt , ,0-7,2% 15,6-6,8% Kommunale ydelser , ,3 0,2% 14,0-0,2% I juni 20 modtog i alt fuldtidspersoner en offentlig forsørgelsesydelse i Brønderslev. Heraf modtog fuldtidspersoner en kommunal ydelse. Det svarer til at i alt 16,0 procent af den årige befolkning i Brønderslev modtager en offentlig forsørgelsesydelse. I Nordjylland er den samme andel på 15,6 procent. Fra juni 20 til juni 20 er der sket et fald i antallet af fuldtidspersoner, der modtager en ydelse på 7,2 procent. Dette fald drives frem af et fald i antallet af fuldtidspersoner på dagpenge. For de kommunale ydelser er der i samme periode sket en lille stigning på 0,2 procent. Til sammenligning er der i Nordjylland som helhed sket et lille fald i modtagere af kommunale ydelser på 0,2 procent. Udviklingen i antal fuldtidspersoner på kommunale ydelser i Brønderslev dækker over, at der det seneste år har været en forholdsvis stor procentvis stigning i antallet af flygtninge og indvandre, der modtager introduktionsydelse i Brønderslev. Der er også flere personer, der venter på fleksjob, og derfor modtager ledighedsydelse, og personer der faktisk er kommet i fleksjob. I samme periode har der været et fald i antal personer i Brønderslev, der er i revalidering/forrevalidering og på sygedagpenge. Forholdene i Brønderslev adskiller sig fra Nordjylland som helhed ved, at en lidt større andel af befolkningen modtager a-dagpenge, kontanthjælp, introduktionsydelse, revalidering, ledighedsydelse og førtidspension. Omvendt er der i Brønderslev en mindre andel af befolkningen, der modtager sygedagpenge og er i fleksjob. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Brønderslev 3

6 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for Beskæftigelsesministeren har med mål 1 sat fokus på, at virksomhederne får den arbejdskraft som, de har brug for. Det skal gøres ved at nedbringe antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Målet omfatter kun de arbejdsmarkedsparate ledige 2. I følgende figur ses den løbende udvikling i arbejdskraftreserven for Jobcenter Brønderslev fordelt på ydelsesgrupper fra december 2006 til juni 20. Udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse - Brønderslev December 2006 til juni Antal personer dec-06 feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- A-dagpenge Kontant- og starthjælp Af figuren ses, at der er sket et stort fald i antallet af personer i arbejdskraftreserven fra december 2006 til juni 20. Der var store fald i arbejdskraftreserven i Brønderslev frem til oktober 20, hvorefter der var en stigning frem til marts 20. Fra marts 20 og frem til juni 20 har der igen været et stort fald i antal dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. I samme periode har antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven været næsten uændret, dog med et lille fald fra maj til juni 20. I følgende tabel ses den aktuelle arbejdskraftreserve i Jobcenter Brønderslev, i jobcentre med sammenlignelige rammevilkår, Nordjylland og hele landet i juni På under Jobcentre og Resultatopfølgning er der udarbejdet et papir Begrebsforklaringer, der uddyber de forskellige målinger, der er indeholdt i opfølgningsrapporten. Papiret opdateres løbende. 4 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

7 Den aktuelle arbejdskraftreserve - Juni 20 I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Andel Andel Andel Arbejdskraftreserve Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Ledighedsberørte Arbejdskraftreserve Ledighedsberørte Assens Billund Brønderslev Faaborg-Midtfyn Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimmerland Nordjylland Hele landet I juni 20 havde Jobcenter Brønderslev i alt 260 personer i arbejdskraftreserven. Heraf var 154 personer dagpengemodtagere, svarende til ca. 59 procent af gruppen, og 106 personer var kontant- eller starthjælpsmodtagere, svarende til ca. 41 procent af gruppen. Til sammenligning udgjorde dagpengemodtagerne i Nordjylland 68 procent og kontant- og starthjælpsmodtagerne 32 procent. I juni 20 blev 43 procent af de ledighedsberørte berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed. Opdelt på ydelsesgrupper ses, at 36 procent af de ledighedsberørte dagpengemodtagere bliver berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed, mens den samme andel ligger på 61 procent for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Til trods for en meget positiv udvikling i arbejdskraftreserven er andelen af ledige, der bliver berørt af 3 måneders sammenhængende ledighed i Jobcenter Brønderslev, høj set i forhold til de sammenlignelige jobcentre. Andelen varierer fra 35 procent i Jobcenter Faaborg- Midtfyn til 43 procent i jobcenter Brønderslev og Jobcenter Halsnæs. Af nedenstående figur ses den procentvise udvikling i arbejdskraftreserven i Jobcenter Brønderslev, de sammenlignelige jobcentre, Nordjylland samt landet som helhed i juni 20 i forhold til juni 20. Udvikling i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse Juni 20 i forhold til juni 20 10% 0% -10% Procent -20% -30% -40% -50% -60% -70% Billund Brønd erslev Assens Faa- borg- Halsnæs Jam. bugt Kerte minde Middel fart Morsø Nordfy ns Tønder Vesthi mmerl NJL DK I alt -41,7% -47,6% -41,4% -44,3% -40,1% -41,2% -46,0% -59,5% -17,9% -39,8% -48,4% -40,6% -43,6% -39,4% Dagpenge -48,4% -57,9% -47,6% -56,3% -28,4% -45,0% -42,6% -61,5% -44,4% -38,3% -51,2% -44,6% -46,3% -46,8% Kontant- og starthjælp -29,6% -35,4% -29,3% -10,4% -47,3% -21,5% -56,5% -55,2% 8,2% -44,8% -43,3% -33,3% -36,7% -29,0% BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Brønderslev 5

8 Jobcenter Brønderslev har samlet set haft et fald i arbejdskraftreserven på 41,4 procent. I de sammenlignelige jobcentre varierer det samlede fald i arbejdskraftreserven mellem et fald på kun 17,9 procent i jobcenter Mors til hele 59,5 procent i Jobcenter Middelfart. Faldet i arbejdskraftreserven i Brønderslev er lidt under faldet i Nordjylland men større end i landet som helhed. Opdelt på dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere ses, at faldet i arbejdskraftreserven i Jobcenter Brønderslev det seneste år er kommet både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere til gode. Der har været et fald i antal dagpengemodtagere på 47,6 procent fra juni 20 til juni 20. I samme periode har der været et fald på 29,3 procent i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere. Sammenlignet med jobcentrene i klyngen ses, at Jobcenter Brønderslev fint følger udviklingen i de sammenlignelige jobcentre. I den seneste opfølgningsrapport fra 1. kvartal 20 viste resultaterne i udviklingen i arbejdskraftreserven i jobcenter Brønderslev, at jobcentret havde en udfordring i forhold til at nedbringe antallet af personer i arbejdskraftreserven. Det er derfor positivt, at de seneste resultater viser en fin udvikling i antal personer i arbejdskraftreserven, og at udviklingen både er kommet dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagerne i arbejdskraftreserven til gode. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 NY CHANCE TIL ALLE Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance Der er 3 delmål under Beskæftigelsesministerens mål 2 En ny chance til alle. Med vedtagelsen af En ny chance til alle er kommunerne landet over fra d. 1. juli 2006 og to år frem forpligtet til at give passive kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. De kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, skal have behandlet deres sag på ny, og kommunen skal tage stilling til, om den ledige kan henvises til job eller ordinær uddannelse, eller om det eventuelt er nødvendigt at give tilbud om jobtræning, virksomhedspraktik, revalidering eller andet for at bane vejen frem mod arbejdsmarkedet. For at kunne følge op på indsatsen er der fastsat 3 mål for indsatsen under ny chance. Indsatsperioden sluttede den 1. juli 20, og i det følgende vises derfor, de endelig resultater af jobcentrets indsats for målgruppen for En ny chance til alle. I nedenstående ses resultaterne for hvert af de tre mål for Jobcenter Brønderslev sammenlignet med resultaterne i de sammenlignelige jobcentre i klyngen, Nordjylland og landet som helhed. Jobcenter Brønderslev har haft en positiv udvikling på alle 3 delmål under ny chance. Mål 1: Flere skal i job og ordinær uddannelse. Målet er her, at 25 procent af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse. Af nedenstående figur ses resultaterne for delmål 1 efter 2. kvartal BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

9 Flere skal være i job eller uddannelse - Mål 25 procent. 2. kvartal Procent Assens Billund Brønder slev Faa- borg Jam.- bugt Morsø Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfy ns Tønder Vesth. land NJL DK 2. kv artal 20 23,1 24,2 21,6 21,7 19,9 41,5 21,8 28,8 23,1 20,5 22,7 25,1 21,3 19,6 I Jobcenter Brønderslev er 21,6 procent af målgruppen for En ny Chance til Alle kommet i job eller ordinær uddannelse efter 2. kvartal 20. Resultaterne i klyngen spænder her fra 19,9 procent i Jobcenter Halsnæs til 41,5 procent i Jobcenter Jammerbugt. Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Brønderslev ligger lidt over det regionale resultat og over resultatet på landsplan. Trods en positiv udvikling på delmålet om at flere skal i job eller uddannelse, har Jobcenter Brønderslev ikke helt nået målet om 25 procent. Mål 2: Flere skal kunne forsørge sig selv. Målet er her, at målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i mindst 15 procent af den toårige periode, som indsatsen for En ny chance til alle varede. Flere skal kunne forsørge sig selv - Mål 15 procent. 2. kvartal Procent Assens Billund Brønder slev Faa- borg Jam.- bugt Morsø Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfy ns Tønder Vesth. land NJL DK 1. kv artal 20 17,5 16,1 16,4 16,7 15,9 30,1 15,3 18,5 16,1 15,5 17,4 18,7 15,0 13,7 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Brønderslev 7

10 Efter 2. kvartal 20 har målgruppen for den særlige indsats i Jobcenter Brønderslev været i stand til at forsørge sig selv i 16,4 procent af tiden. Ministerens delmål er således opfyldt i Jobcenter Brønderslev efter 2. kvartal 20. Resultaterne i klyngen spænder her fra 15,3 procent i Jobcenter Kerteminde til 30,1 procent i Jobcenter Jammerbugt. Mål 3: Flere skal være i gang. Målet er her, at målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40 procent af den tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp. Flere skal være i aktivitet - Mål 40 procent. 2. kvartal Porcent Assens Billund Brønder slev Faa- borg Jam.- bugt Morsø Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfy ns Tønder Vesth. land NJL DK 2. kv artal 20 24,4 25,7 18,1 32,9 24,2 40, ,8 20,5 18,3 21,8 39,1 26,1 25 Ved udgangen af 2. kvartal 20 havde målgruppen for ny chance i Jobcenter Brønderslev været i aktivitet i 18,1 procent af tiden. Dermed er Jobcenter Brønderslev det jobcenter i klyngen, hvor målgruppen har været i aktivitet i den mindste andel af tiden. Resultaterne i klyngen spænder her fra 18,1 procent i Jobcenter Brønderslev til 40,1 procent i Jobcenter Jammerbugt. Resultaterne i Jobcenter Brønderslev ligger desuden under gennemsnittet i Nordjylland og landet som helhed. Alt i alt må det konkluderes, at Jobcenter Brønderslev er langt fra målet om, at målgruppen skal være i aktivitet i 40 procent af tiden. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 - UNGEINDSATSEN Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse Ministerens mål 3 har fokus på ungeindsatsen. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Målet og målingerne omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke arbejdsmarkedsparate unge under 30 år. Også i Nordjylland er ungeproblematikken vigtig, da det er væsentligt, at unge får fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomhederne mangler i høj grad arbejdskraft, og prognoser viser, at 8 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

11 dette vil blive en endnu større udfordring fremover. Det er derfor af stor betydning, at de unge kommer ind på arbejdsmarkedet. I følgende figur ses udviklingen i antal fuldtidsbruttoledige (både ledige og aktiverede) under 30 år i Jobcenter Brønderslev fordelt på ydelse fra december 2006 til juni 20. Udvikling i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse December 2006 til juni 20 - Brønderslev Antal dec-06 feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- A-dagpenge Kontanthjælp mv. Af figuren ses, at der er sket et kontinuerligt fald for de unge dagpengemodtagere med enkelte sæsonmæssige udsving. For de unge kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere ser udviklingen dog anderledes ud. Her er der sket en stigning i løbet af 20 og frem til februar 20. Fra februar og frem til juni 20 er udviklingen vendt og der har i den periode været et konstant fald i antallet af unge på de kommunale ydelser. I nedenstående figur ses udviklingen i antallet af unge på de kommunale ydelser opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Udvikling i antal fuldtidspersoner under 30 år på kontanthjælp m.v. opgjort på arbejdsmarkedsparathed - Brønderslev Antal fuldtidsledige dec- 06 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Brønderslev 9

12 Her ses det, at faldet i antallet af unge under 30 år er sket for de arbejdsmarkedsparate unge, hvilket ikke er så overraskende. Jobcenter Brønderslev har til gengæld en udfordring i forhold til de unge der vurderes til at have problemer ud over ledighed. Fra september 20 og frem til februar 20 har der været en stigning på næsten 40 fuldtidspersoner under 30 år der vurderes til at have problemer ud over ledighed. Det antal har siden været stabilt på godt 120 personer. I følgende tabel ses antallet af fuldtidsbruttoledige under 30 år i juni 20 i Jobcenter Brønderslev, de sammenlignelige jobcentre, Nordjylland og landet som helhed. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år - Juni 20 I alt Dagpenge Kontanthjælp mv. Assens Billund Brønderslev Faaborg-Midtfyn Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimmerland Nordjylland Hele landet I juni 20 var der i alt 273 unge i alderen år i Jobcenter Brønderslev. Heraf var 52 personer dagpengemodtagere, svarende til ca. 19 procent af målgruppen, mens 221 var modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, svarende til 81 procent af målgruppen. Til sammenligning udgjorde dagpengemodtagerne i Nordjylland i samme periode 22 procent og de kommunale målgrupper 78 procent. Der har i Jobcenter Brønderslev været et fald i antallet af unge under 30 år på 4 procent. Det er interessant, at antallet af unge dagpengemodtagere er reduceret med 35 procent i juni 20 set i forhold til samme måned året før, mens der i samme periode er sket en stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere mv. på 9 procent. 10 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

13 Udvikling i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse Juni 20 i forhold til juni 20 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Brønd Billund erslev Assens Faa- borg- Halsnæs Jamm Kerte erbugt minde Middel fart Morsø Nordfy ns Tønder Vesthiland NJL Hele landet I alt -5% -17% -4% -5% -13% 0% -17% -28% 15% -1% -6% -8% -11% -10% Dagpenge -34% -61% -35% -40% -29% -30% -33% -50% 5% -23% -15% -37% -34% -33% Kontanthjælp m.v. 5% -9% 9% 10% -10% 16% -11% -23% 16% 6% -4% 2% -1% -2% Sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen ses, at udviklingen i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse varierer fra en stigning på 15 procent i jobcenter Mors til et fald på hele 28 procent i jobcenter Middelfart. I forhold til de unge på kommunal forsørgelse ses, at flere af jobcentrene har haft en stigning i målgruppen. Således har 6 ud af 12 jobcentre i klyngen i den målte periode haft en stigning antallet af unge på kommunal forsørgelse. På baggrund af ovenstående resultater kan det konkluderes, at Jobcenter Brønderslev, til trods for en positiv udvikling siden februar 20, fortsat har en særlig udfordring i at få nedbragt antallet af ledige under 30 år. Særligt de ikke-forsikrede ledige der vurderes til at have problemer ud over ledighed, og som derfor kræver en særlig indsats, før de kan få et job på arbejdsmarkedet. AKTIVERINGSGRADER Aktiveringsindsatsen skal være med til at forbedre de lediges muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet En indikator til at belyse, i hvilket omfang de ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere aktiveres, er aktiveringsgrader. Aktiveringsgrad angiver den andel af tiden, som en dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager er i aktivering. I følgende graf ses udviklingen i aktiveringsgraden i Jobcenter Brønderslev fra december 2006 til juni 20. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Brønderslev 11

14 Udvikling i aktiveringsgrad opgjort på ydelse. December 2006 til juni 20 Brønderslev Grad dec-06 feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- Kontanthjælp Dagpenge I januar 20 sker der et fald i aktiveringsgraden formentlig som følge af opstarten af jobcenteret. Den faldende tendens i aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere fortsætter helt frem til august 20, hvorefter aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagerne igen har været svagt stigende frem til juni 20. I juni 20 lå aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Brønderslev på 27 procent. For dagpengemodtagerne ses, at aktiveringsgraden, med enkelte udsving, har haft en stigende tendens. Særlig stor stigning i aktiveringsgraden har der været i 1. halvår 20. I juni 20 var aktiveringsgraden for dagpengemodtagere højere end for kontanthjælpsmodtagerne og lå på 34 procent. RETTIDIGHED Ret og pligt til aktivering og jobsamtaler Der er en række minimumskrav i lovgivningen for den aktive beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om, hvor tit dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler samt tilbud om aktivering. Rettidighedsmålingerne er derfor en indikator på, om jobcentrene opfylder minimumskravene i lovgivningen i forhold til indsatsen over for de ledige. I nedenstående figur ses opfyldelsen af rettidigheden for dagpengemodtagere i Jobcenter Brønderslev i perioden januar 2006 til juni 20. Arbejdsmarkedsstyrelsen anser en opfyldelse på 90 procent som værende realistisk målopfyldelse. 12 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

15 Rettidighed i jobsamtaler og aktivering - Dagpengemodtagere December 2006 til juni 20 - Brønderslev Procent dec-06 feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- Jobsamtaler 1. aktiveringstilbud Gentaget aktiveringstilbud I ovenstående figur ses det, at der er store udsving i rettidigheden for dagpengemodtagere i jobcenter Brønderslev. I løbet af 20 stabiliserer rettidigheden i forhold til afholdelse af jobsamtaler sig på et forholdsvis højt niveau, dog med enkelte store udsving. I juni 20 lå rettidigheden i forhold til afholdelse af jobsamtaler på 93,1 procent. Også for aktiveringsmålingerne ses, at der er store udsving i rettidigheden. I enkelte måneder er det kun hver femte ledige, der har fået aktiveringstilbud rettidigt. I juni 20 lå rettidigheden i forhold til afgivelse af 1. aktiveringstilbud på 38 procent. For afgivelse af tilbud om gentaget aktiveringstilbud lå rettidigheden i juni 20 på 68 procent. For både 1. aktiveringstilbud og gentaget aktiveringstilbud gælder, at målingerne er baseret på ganske få personer. Det betyder, at hvis få personer ikke får aktiveringstilbud rettidigt, så betyder det kraftige procentvise udsving. Alt i alt må det konkluderes, at der i Jobcenter Brønderslev fortsat er en stor udfordring i at nå en målopfyldelse på 90 procent for alle tre rettidighedsmålinger samt at fastholde rettidigheden på et højt niveau. I nedenstående figur ses rettidigheden for alle tre rettidighedsmålinger for kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Brønderslev fra december 2006 til juni 20. Her er der ikke, som for dagpengemodtagerne, udmeldt en rettidighed, der anses for at være en realistisk målopfyldelse. Men det vil sandsynligvis være mindre end 90 procent, da der vil være en del personer på kontanthjælp, som er fritaget fra for eksempel aktivering, men som, grundet tekniske begrænsninger på nuværende tidspunkt, fortsat indgår i målingerne. Beskæftigelsesregionerne har nedsat en arbejdsgruppe, der ser på rettidighedsmålingerne for kontanthjælpsmodtagerne. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Brønderslev 13

16 Rettidighed i jobsamtaler og aktivering for kontanthjælpsmodtagere December 2006 til juni 20 - Brønderslev Procent dec-06 feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- Jobsamtaler 1. aktiveringstilbud Gentaget tilbud I ovenstående figur ses det, at rettidigheden i 20 var meget varierende, mens den i store dele af 20 har ligget omkring de 60 procent. Der er således opnået en vis grad af kontinuitet i forhold til at afgive tilbuddene til de ledige kontanthjælpsmodtagere rettidigt. I juni 20 lå rettidigheden i forhold til afholdelse af jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere på 56 procent, mens rettidigheden i forhold til afgivelse af 1. aktiveringstilbud var 40 procent og gentaget aktiveringstilbud lå på 57 procent. Som ved rettidighedsmålingerne for dagpengemodtagerne skal det bemærkes, at også rettidighedsmålingerne vedrørende første og gentaget aktiveringstilbud for kontanthjælpsmodtagere er baseret på få personer. Det betyder, at ganske få personer kan påvirke de procentvise udsving meget. SYGEDAGPENGEFORLØB Stigning i sygedagpengeforløb er en udfordring for jobcentrene Beskæftigelsesministeren har udmeldt et nyt mål for beskæftigelsesindsatsen i Målet er at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Beskæftigelsesregionen har derfor besluttet at sætte fokus på jobcentrenes udvikling i sygedagpengeforløb. Erfaringer viser, at ved højkonjunktur, med lav ledighed til følge, så stiger antallet af sygedagpengeforløb. Det har også været tilfældet i Nordjylland i 20, men i første halvår af 20 ser udviklingen ud til at være vendt. I følgende graf ses den indekserede udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i Brønderslev og Nordjylland i perioden december 2006 til juni 20. December 2006 er her anvendt som indeks BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

17 Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge. December 2006 = Index 100 Brønderslev og Nordjylland Index dec-06 feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jun- Nordjylland Brønderslev Af grafen ses, at Brønderslev i perioden følger udviklingen i Nordjylland. Blot på et noget lavere niveau. Der var et fald i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i Brønderslev i 1. halvår 20. Herefter var der en stigning i sygedagpengeforløb i 2. halvår 20, hvorefter antallet var stort set uændret i 1. kvartal 20. Fra marts 20 og frem til juni 20 har der igen været et stort fald i fuldtidspersoner på sygedagpenge i Jobcenter Brønderslev. I juni 20 var der ca. 530 fuldtidspersoner på sygedagpenge i Brønderslev. I nedenstående figur ses udviklingen i sygedagpengeforløb over og under 26 uger. Hvor udviklingen i sygedagpengeforløb under 26 uger har varieret, dog med en klart faldende tendens siden januar 20, så har der i hele den målte periode kun været små ændringer i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger i Jobcenter Brønderslev har siden januar 20 ligget mellem 170 og 185 forløb. Udvikling i sygedagpengeforløb under og over 26 uger - Brønderslev Antal forløb dec- 06 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- Under 26 uger Over 26 uger BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Brønderslev 15

18 I nedenstående figur vises udviklingen i sygedagpengeforløb fordelt på varighed. Den største procentvise stigning har været i forløb af 1-2 års varighed, stigning på 13 procent, efterfulgt af forløb af 9-13 ugers varighed med en stigning på 12 procent. Udviklingen i sygedagpengeforløb fordelt på varighed i Brønderslev skiller sig særligt ud fra den nordjyske udvikling ved at have forholdsvis store fald i sygedagpengeforløb med en varighed på uger og forløb med en varighed over 2 år. I Nordjylland har der i samme periode været stigning i alle sygedagpengeforløb over 27 uger. Udvikling i sygedagpengeforløb opgjort på varighed - Juni 20 i forhold til juni 20 Brønderslev 15% 10% 5% 0% Procent -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 0-4 uger 5-8 uger 9-13 uger uger uger uger 1-2 år Over 2 år Brønderslev -31% -16% 12% -13% 2% -21% 13% -25% Ud over at ministeren har sat fokus på sygedagpengeområdet i 2009, så er det også et stort fokus område i kommunerne. Særligt i forhold til at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger, hvor kommunerne har den fulde udgift og dermed ikke modtager nogen refusion fra staten. Der er stor forskel i kommunerne på, hvor stor en andel af deres sygedagpengeforløb der er over 52 uger. Det varierer fra Jobcenter Mors og Jobcenter Middelfart, hvis andel af sygedagpengeforløb over 52 uger udgør 10 procent, til Jobcenter Jammerbugt hvis andel er 20 procent. I Jobcenter Brønderslev er der 17 procent af sygedagpengeforløbene, der i juni 20 havde en varighed på mere end 52 uger. Til sammenligning var andelen i Nordjylland på 22 procent. Der er således stor forskel mellem jobcentrene på, hvor stor udfordringen er i forhold til sygedagpengeforløb over 52 uger. 16 BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland / Opfølgning

19 Relativ fordeling af sygedagpengeforløb fordelt på varighed - Juni % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Billund Brønder slev Assens Faa- Jamme Kertemi rbugt nde Morsø borg- Halsnæs Middelfart Nordfy ns Tønder Vesthiland NJL Hele landet Ov er 52 uger 12% 11% 17% 15% 20% 21% 19% 10% 10% 14% 18% 13% 22% 19% uger 25% 26% 21% 23% 21% 24% 24% 22% 28% 22% 22% 22% 22% 23% Under 26 uger 62% 64% 62% 62% 59% 55% 56% 68% 62% 63% 60% 65% 56% 58% Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at udviklingen i sygedagpengeforløb i Jobcenter Brønderslev er mere positiv end i Nordjylland som helhed. Blandt andet har der ikke været den samme stigning i de længerevarende sygedagpengeforløb. Der er dog fortsat 17 procent af sygedagpengeforløbene, der har en varighed på mere end 52 uger. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland /Opfølgningsrapport 2. kvartal 20 for Jobcenter Brønderslev 17

20 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND NÆRMERE OPLYSNINGER OM OPFØLGNINGEN: Gitte Rønde, Bente Mjelva, Anne Birk, NYE ANALYSER FRA BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND: Rekruttering i Nordjylland i foråret 20 Udvikling i ledigheden i 1. halvår 20 Notat om udviklingen i forsørgelsesydelser Brug for flere i sundhedsfagene

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem N O T A T 9. december 2008 Styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem J.nr. 2008-0005843 2/kba, dbh, nfr Pkt. 7, bilag 1 1. Hvad gælder i dag? I den nuværende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 7 Førtidspension...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune

Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune Notat Resultatrevision 28 for Jobcenter 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere