GODT AT VIDE. Rødding Fri Fagskole. for forældre til elever på. Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODT AT VIDE. Rødding Fri Fagskole. for forældre til elever på. Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf."

Transkript

1 Pr. juli 2014 GODT AT VIDE for forældre til elever på Rødding Fri Fagskole Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf

2 INDHOLD SIDE VEDTÆGT 3 FORMÅL 3 VÆRDIGRUNDLAG 3 SAMARBEJDE 4 STRUKTUR FOR SAMARBEJDET 4 KOMMUNIKATION MELLEM SKOLE OG HJEM 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER 5 GODT AT VIDE FOR ELEVER 5 FRITAGELSE 6 HVERDAGEN PÅ RØDDING FRI FAGSKOLE 6 FORSIKRING 6 SYGDOM 6 HJEMVÉ 7 KOSTPOLITIK, MÅLTIDER OG KRÆSENHED 7 FORÆLDRE TIL UNGE OVER 18 ÅR 7 HOLDDELING 7 VEJLEDNING 7 FRIGØRELSESPROCES 8 MEDICIN 8 VOLDSPOLITIK 9 MEDARBEJDERE PÅ RØDDING FRI FAGSKOLE HELLIGDAGE OG UNDERVISNINGSFRIDAGE I SKOLE- ÅRET 12 Ret til ændringer forbeholdes. Side 2

3 Velkommen som forældre på Rødding Fri Fagskole! VEDTÆGT: Enhver fri kostskole i Danmark skal have et sæt vedtægter. Vedtægterne skal indeholde et formål, som beskriver skolens holdning og værdier. FORMÅL: Skolens formål er at drive skole indenfor rammerne af gældende regler om frie skoler. Skolen tilbyder en samlet særlig undervisning og specialpædagogisk bistand inden for husholdning, håndarbejde og idræt for elever med særlige behov. Målet er at give eleverne et skoleophold som de fagligt og menneskeligt kan få udbytte af. VÆRDIGRUNDLAG: Skolens undervisning og samvær skal sigte på at fremme elevens personlige udvikling. Den personlige udvikling fremmer vi ved at skabe - oplevelser som giver stof til eftertanke og refleksion - udfordringer som kræver initiativ, mod og ansvarsfølelse - samtale, diskussioner og opgaver om tolerance og accept af forskellighed. Vi lægger vægt på at eleverne udvikler evne og vilje til at deltage i det sociale liv. Vi vil hjælpe dem med at skabe overblik og tage konsekvenser af egne valg og handlinger. Skolegangen kræver den enkeltes personlige engagement, og dette giver øvelse i at håndtere demokrati i hverdagen. Rødding Fri Fagskole er en lille fri kostskole for unge, som har brug for et ekstra sving på vejen til at modnes og blive voksen. Elever på Kost & Tekstilskolen har det til fælles, at de alle i et eller andet omfang, har modtaget specialundervisning under deres tid i Folkeskolen, og alle har de særlige behov for vejledning og støtte, for at de kan modnes og lære at tage selvstændigt hånd om Side 3

4 eget voksenliv. Det er Rødding Fri Fagskoles fornemste mål at støtte den unge gennem den frigørelsesproces, der er tale om, når man skal bevæge sig fra at være ung til at blive voksen. Det kan være en stor udfordring for en teenager at skulle blive klogere på sig selv. Klogere på, hvad man er rigtig god til, og klogere på, hvor man skal have ekstra hjælp til at blive endnu dygtigere. Vi ved, at det kan være svært for den unge at lære at få taget mod til sig og bede om hjælp men det er blandt andet den selvtillid vi skal bruge skoleopholdet på at udvikle hos den unge. SAMARBEJDE: Fra skolens side er vi meget bevidste om, at et godt samarbejde med jer som forældre er en vigtig forudsætning for at jeres søn/ datter får et udbytterigt ophold, som modner og udvikler. Som skole har vi kun den unge til låns og vi kender heller ikke jeres barn så godt som I gør. Men vi har en viden om, hvad det vil sige at være ung, og hvilke pædagogiske udfordringer der gælder i omgangen med unge. Vi lægger meget vægt på at skabe et trygt skolemiljø, hvor de unge kan få fred og ro til fordybelse. Derfor er det her vigtigt med et samarbejde med jer som forældre, hvor vi er åbne overfor hinanden og kan udveksle viden om den unges trivsel og udvikling hen over skoleåret. STRUKTUR FOR SAMARBEJDE: August: Skolestart- velkomst. Forstander orienterer om tiltag i det første modul af skoleåret. Kontaktlærer i introperiode præsenteres September: Forældre inviteres til Foredrag/Høstfest. Oktober: Forældrekaffe v. afhentning til efterårsferie. Efter aftale afvikles 12 ugers opfølgningsmøde for 1. års STU elever. Side 4

5 December: Januar: Februar: April: Påske: Juni: Julearrangement: forældremøde m. orientering om undervisning - og hyggeligt samvær. Efter aftale afvikles opfølgende møde for STU elever. Som januar. Statusrapport udsendes omkring 1. april. Omhandler status på elevens skoleophold og fremtid. Henvender sig til elev, forældre, sagsbe handler og UU-vejleder. Nyhedsorientering til hjemmet fra forstander Skoleafslutning KOMMUNIKATION MELLEM SKOLE OG HJEM Vil foregå skriftligt og/eller telefonisk, via skolens hjemmeside og via forældreintra. PRAKTISKE OPLYSNINGER: Ca. en måned før skolestart modtager eleven et velkomstbrev fra skolen indeholdende: Oversigt over hvad eleven skal medbringe af praktiske ting til skoleopholdet Oversigt over årets særlige emner, datoer for studieture, ferie- og fri perioder, undervisning i weekends m.m. Regelsamling (GODT AT VIDE PÅ RØDDING FRI FAGSKO- LE) Godt at vide for forældre GODT AT VIDE FOR ELEVER: Skolen har et regelsæt gældende for elever. Det er benævnt GODT AT VIDE. Som forældre bør du orientere dig her. Side 5

6 FRITAGELSE: Al fritagelse skal ske gennem forstander. Der gives kun fri til enkeltstående timer/dage. HVERDAGEN PÅ RØDDING FRI FAGSKOLE: morgenvagter møder og laver morgenmad morgenmad morgensamling motion bad undervisning formiddagskaffe + pause undervisning middagsmad fri hvis man ikke har opvask vejleder på besøg efter aftale undervisning kaffe aftensmad fri (undervisning udvalgte onsdage fra ) aftenskaffe på skolen (frivillig) på elevfløjen eller i lejligheder FORSIKRING: Skolen har en lovpligtig elevforsikring. Den dækker skade på eleven under skoleophold. Vi anbefaler, at eleven har privat ansvars- og indboforsikring, da skolens elevforsikring bl.a. ikke dækker ved tyveri og ej heller skade forvoldt af eleven selv. Vi anbefaler, at eleven tegner en privat ulykkesforsikring, når de fylder 18 år, idet forældrenes ulykkesforsikring ikke dækker efter det 18. år. SYGDOM: Ved sygdom får eleven besøg af vagtlærer. Vagtlærer orienterer Side 6

7 sig om situationen og afgør, hvorvidt eleven evt. skal til læge. Hvis det skønnes, at eleven er så dårlig, at denne må hjem at ligge syg, vil der gå besked til hjemmet/forældre. HJEMVÉ: Det kan hænde, at eleven har hjemve en periode. Det er naturligt. Hjemve er mindst lige så svært for forældre, som for eleven. Skolen påtager sig ansvaret for at tage hånd herom. Vær tålmodig og tæl til ti. Tiden løser mange ting. Det er vigtigt ikke at give efter, - at afbryde et skoleophold bidrager ikke til øget selvtillid. KOSTPOLITIK, MÅLTIDER OG KRÆSENHED: Skolen har en formuleret kostpolitik. Der er mødepligt til måltider. Vi accepterer, at der findes retter man ikke bryder sig så meget om, men vi forventer respekt omkring måltidet og at der smages på maden FORÆLDRE TIL UNGE OVER 18 ÅR: Formelt er den unge myndig, når denne er fyldt 18 år. Det betyder, at information fra skolen derfor kun tilgår eleven, hvis intet andet er aftalt. Efter aftale med eleven kan al information fra skolen også tilgå forældre. HOLDDELING: Efter introduktionsperioden, som varer 2 uger, laver vi en holddeling for elever på Grundlinien. Holddelingen sker ud fra en vurdering foretaget af skolens samlede lærergruppe, under hensyntagen til de kompetencer og særlige behov vi ser eleven har. Målet med holddelingen er at udvikle en velfungerende elevgruppe. VEJLEDNING: Alle elever har en personlig vejleder, som er en af skolens lærere. For elever på linien Grundlinien udnævnes vejleder først efter introperioden. I tiden indtil da har eleven en kontaktlærer. For alle elever gælder, at vejleders rolle er at støtte eleven under dennes ophold her på skolen. Vejleder er kontaktperson til elevens bagland, Side 7

8 herunder forældre, UU-vejleder og sagsbehandler m.fl. Vejleder har fast træffetid med eleven mindst én gang ugentlig, ligesom det er vejleder, der i samråd med eleven udarbejder individuelle elevplaner og foretager opfølgning heraf. Vejleder har tillige ansvar for udarbejdelsen af statusrapporten. Vejleder er naturligt også den person, der lægger skuldre og øre til, når noget til tider er lidt svært for eleven at takle. FRIGØRELSESPROCES: Din søn/datter er i kraft af sit skoleophold på Rødding Fri Fagskole i gang med en modningsperiode, hvori også indgår, at forholdet til mor og far derhjemme vil ændres. Nogle kalder det, at navlesnoren klippes. Det er en helt naturlig proces, og som forældre skal man tage det som et positivt tegn, at de unge øver sig i at finde deres egne ben at stå på. Det er en udfordrende proces at blive voksen, og mange ting kan her være svære for den unge, ligesom det kan være en kunst som forældre at se til fra sidelinien. Men her må vi sige: hold ud.. eller kontakt skolen, herunder elevens vejleder, hvis der er ting i elevens udvikling, vi skal være to parter om at drøfte for derved bedst at kunne støtte den unge. MEDICIN: Fast indtag: På en skole med mange unge mennesker vil der være nogle som fast indtager medicin, som led i en behandling for en lidelse. Skolen ønsker ikke at blande sig i elevens medicinindtag som sådan, men hjælper/støtter gerne eleven med sit medicinindtag, hvis der er behov for dette. Skolen forbeholder sig dog ret til at føre en såkaldt medicin LOGbog idet skolen ønsker præcist at have styr på, hvilke elever der fast spiser medicin. Derfor interviewes eleven herom ved sin ankomst til skolen. Oplysninger, der lægges ind i LOGbogen handler om: Side 8

9 Præparat Funktion (middel mod hvilken form for lidelse) Dosering Smertestillende medicin: Det er skolens holdning at al form for medicin, også håndkøbsmedicin, skal indtages med betydelig varsomhed. Vi ønsker som sådan ikke at blande os i, hvorvidt eleven opbevarer smertestillende medicin på eget værelse/elevbolig. Men vi forbeholder os ret til at følge med i elevers vaner med anvendelse af medicin, i den tid de er elever på K&T. Føler vi anledning til at påtale en elevs medicinindtag, forbeholder vi os ubetinget ret til at gøre dette! VOLDSPOLITIK: Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem. Vi forebygger vold og trusler. Vi registrerer vold og trusler. Definition på vold Fysisk vold: slag, spark, skub, bid o.l. Psykisk vold: verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende bemærkninger. Psykiske reaktioner på konstant risiko for vold og trusler, reaktioner på at være vidne til vold og trusler. Verbale trusler fra elevernes familier Målsætninger At forebygge episoder med vold og trusler om vold. At sikre et godt psykisk miljø på skolen. Side 9

10 Medarbejdere på Rødding Fri Fagskole Jette Christensen Forstander Anders Birkegaard Bente Karlsen Britta H. Juel Jens Chr. Mortensen Per Gubi Hald Kirsten Linding Ulla Leonhardt Side 10

11 Medarbejdere på Rødding Fri Fagskole Lisbet K. Nielsen Marianne Halby Billede på vej! Jette S. Nielsen Køkkenleder Per Bennetsen Pedelmedhjælper Marianne Schmidt Servicemedarbejder Jonna Petersen Servicemedarbejder Susanne Juhler Sekretær Side 11

12 Helligdage og undervisningsfridage skoleåret 2014/2015: Efterårsferie Ankomst Juleferie Ankomst Vinterferie Ankomst Påskeferie Ankomst St. Bededag Ankomst Kristi Himmelfart Ankomst Pinse Ankomst Elevafrejse Afrejse Kl For oversigten gælder: - altid fri kl op til ferier og skæve helligdage - altid møde efter ferie/helligdage og hjemrejseweekender efter kl Studietur Bo & Erhvervslinien Grundlinien Fælles endagstur Høstfest Kl Forældrekaffe Kl Juleafslutning med forældredag Kl Indbydelse kommer senere Indbydelse kommer senere Bliveweekend: september maj 2015 Hjemrejseweekend: september maj 2014 Side 12

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere