Kunstig hofte. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstig hofte. Patientvejledning. Regionshospitalet Silkeborg"

Transkript

1 Kunstig hofte Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Patient- og pårørenderolle i hofteforløbet... 4 Hofteforløb på Regionshospitalet Silkeborg... 4 Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Regionshospitalet Silkeborg... 4 Støtteperson... 5 Besøgstider... 5 Hvorfor en hofteprotese?... 6 Hofteprotesen... 6 Forløbet op til din indlæggelse... 7 Hjælpemidler... 7 Informationsmøde... 7 Røntgenundersøgelse... 8 Eventuel overnatning på patienthotel, natten før din indlæggelse... 8 Kost... 8 Rygning... 9 Alkohol... 9 Træning og motion... 9 Medicin...10 Almen tilstand...10 Før indlæggelsen...11 Huskeliste i forbindelse med indlæggelsen...11 Forbehold du skal tage på operationsdagen...12 Faste...12 Bad...12 Medicin...12 Indlæggelsen På operationsdagen...13 Indlæggelsesdagen...13 Rygbedøvelse...13 Bivirkninger og gener ved rygbedøvelse...14 Operationen...14 Lige efter operationen...15 Indlæggelsen Dagen efter operationen...16 Genoptræning...16 Ergoterapi...17 Smerter...17 Smerteskala...17 Genoptræning...18 Generel information om træning...18 Om øvelserne...18 Motionscykel...18 Gangtræning...19 Proteinindtag...19 Bevægerestriktioner 0-6 uger efter din hofteoperation

3 Træningsprogram Træningsprogram Udskrivelsen...29 Planlægning af udskrivelsen...29 Hjemme igen efter udskrivelsen...30 Medicin...30 Mavetarmfunktion...30 Telefonopkald...30 Operationssår...31 Sårklemmer...31 Pludselige, stærke smerter ugers kontrol...31 Fremtidige aktiviteter...33 Samliv...33 Bilkørsel...33 Rejser...34 Sygemelding...34 Tandoperation...34 Kostens betydning for din operation (før, under og efter)...35 Kostens betydning før operation...35 Protein findes i...35 Kostens betydning efter operationen...35 Opskrift på proteindrik...36 Mulige gener og komplikationer efter hofteoperation...37 Tidlige komplikationer...38 Påvirkning af nerven i lægbenet (dropfod)...38 Betændelse...38 Dyb årebetændelse...38 Hoften går af led...39 Indadvendt fod...40 Forskel i benlængde...40 Sene komplikationer...40 Betændelse...40 Løsnet hofteprotese...40 Videnskabelige undersøgelser...41 Tjekliste Er du klar til udskrivelse...42 Egne noter...43 Kontaktoplysninger

4 PATIENT- OG PÅRØRENDEROLLE I HOFTEFORLØBET Du har i samråd med lægen besluttet, at du skal indlægges og have en kunstig hofte. Din egen indsats er altafgørende for det endelige resultat af hofteoperationen. Derfor lægger vi vægt på, at du får så meget relevant information, at du kan deltage aktivt i dit hofteforløb. Det er vores erfaring, at du har bedre forudsætninger for at være aktiv, hvis du på forhånd ved, hvad du skal igennem. Vi vil derfor opfordre dig og en eventuel støtteperson til at læse denne pjece og medbringe den ved fremtidige besøg på hospitalet. Hofteforløb på Regionshospitalet Silkeborg Du er i forbindelse med en hofteoperation indlagt i ét døgn. Du indlægges på et sengeafsnit, og dagen efter du er blevet opereret, udskrives du. Såfremt du er blevet udskrevet dagen efter operationen, vil du dagen efter udskrivelsen blive telefonisk kontaktet af sengeafsnittets personale. Du indkaldes til en tre ugers hoftekontrol og med mindre andet aftales, er det den afsluttende kontrol. Hvis personalet på afdelingen i samarbejde med lægen vurderer, at du ikke er klar til at blive udskrevet dagen efter operationen, kan du blive overflyttet til Patienthotellet. Nogle patienter følger et sammedagsforløb, hvor de udskrives samme aften, som de er opereret. Hvis dette er en mulighed, aftales det ved forundersøgelsen. Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Regionshospitalet Silkeborg Personalet på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit har specialist viden om pleje og behandling af ortopædkirurgiske lidelser. I afsnittet arbejder flere faggrupper sammen i forhold til behandling, pleje og genoptræning. Du må bruge mobiltelefon i sengeafsnittet, og der er mulighed for trådløst netværk. For at bruge dette kobler du dig på RegionMIDT Gaest. Herefter logger du ind på hotspot.rm.dk. Her kan du logge ind med CPR, NemID eller SMS. 4

5 Støtteperson Mange patienter oplever, at det er en fordel at have en pårørende, der kan støtte dem gennem hofteforløbet. Det kan være rart at have en person at snakke med om forløbet og gerne én, der har været med på hospitalet og har hørt den samme information. I hofteforløbet kalder vi denne person for en støtteperson. Det er vigtigt, at det er en person, du kender godt, og én som har tid, lyst samt fysisk og psykisk overskud til at være støtteperson. Besøgstider Der er fri besøgstid på hospitalet. Undtaget er tidsrummet mellem kl , hvor patienterne skal have mulighed for middagshvil. Det er ikke muligt at følge eller besøge patienter på operationsgangen eller opvågningsafsnittet. 5

6 HVORFOR EN HOFTEPROTESE? Man får oftest en kunstig hofte, fordi brusken i leddet er slidt ned (artrose). Knoglen kan også være slidt. Denne nedslidning medfører smerter. En hofteprotese kan også være nødvendig som følge af et brud i hoften, henfald af lårbenshovedet, leddegigt og følger efter lidelser i hoften som barn. Den vigtigste grund til at indsætte en hofteprotese er at fjerne smerterne. For at blive opereret er det sædvanligvist et krav, at smerterne er til stede hele tiden og/eller påvirker funktionsniveauet. Det er vigtigt, at du inden operationen har forsøgt smertestillende behandling f.eks. gigtmedicin, uden at dette har virket tilstrækkeligt. Hofteprotesen En hofteprotese består af to dele: 1. Protese-delen i hofteskålen 2. Protese-delen bestående af lårbenshalsen med ledhoved, som fæstnes i lårbenet 1 2 6

7 FORLØBET OP TIL DIN INDLÆGGELSE Før du skal indlægges, er der nogle forberedelser, som du skal være opmærksom på. Hjælpemidler Før informationsmødet skal du telefonisk kontakte ergoterapien på Regionshospitalet Silkeborg på tlf. nr. : Der er telefontid mandag onsdag samt fredag kl Her vil du få en afklarende samtale med en ergoterapeut angående hjælpemidler. Som udgangspunkt får du kun brug for krykker efter operationen. Er der bevægelser eller aktiviteter, du ikke kan udføre før operationen, så bring det endelig op ved denne samtale. Måske findes der et hjælpemiddel, der kan gøre dig mere selvhjulpen. Ergoterapeuten bestiller hjælpemidlerne, hvorefter du selv skal afhente dem på dit hjem-sygehus før operationen. Husk at medbringe de lånte hjælpemidler (krykker og små hjælpemidler) under indlæggelsen. Informationsmøde I forbindelse med din forundersøgelse vil du få et indkaldelsesbrev med mødedato til et informationsmøde om dit kommende hofteforløb. Informationsmødet ligger som oftest ca. 2-3 uger før din indlæggelse. Til informationsmødet vil du møde andre patienter, som ligeledes skal have indsat et kunstigt hofteled - samt deres støttepersoner. Der vil blive serveret rundstykke/frugt og kaffe/te. Mødet varer ca. 2 timer. 7

8 Du kan forberede dig til mødet ved at læse denne pjece, se filmen Mit Forløb og skrive evt. spørgsmål ned: Vi vil opfordre dig til, at du har en støtteperson med til informationsmødet. Det er en fordel, da I derved får en fælles viden om hele hofteforløbet. Informationerne gives som gruppeinformation, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Du vil få informationer om indlæggelsesforløb, bedøvelse, smertebehandling, ernæring og træning. Ved informationsmødet deltager: - Forløbskoordinator (sygeplejerske) - Narkosesygeplejerske - Fysioterapeut - Ergoterapeut Til informationsmødet bedes du medbringe Donorerklæringen i udfyldt stand. Donorerklæringen er gældende for knogledonation og er blevet udleveret ved din forundersøgelse i ambulatoriet, såfremt det er aktuelt for dig. Røntgenundersøgelse Hvis der er behov for, at du får røntgenfotograferet din hofte, vil det fremgå af indkaldelsesbrevet, hvornår du skal møde til røntgen (i Radiologisk Afsnit). Det vil typisk være lige før eller efter informationsmødet. Eventuel overnatning på patienthotel, natten før din indlæggelse Der er mulighed for mod betaling - at bo på hospitalets Patienthotel dagen før operationen. Det er ligeledes muligt at have sin støtteperson med sig på Patienthotellet. Du kan kontakte Patienthotellet for nærmere information og bookning (se pjecens bagside). Kost Kosten har stor betydning i forbindelse med en operation. Specielt er det vigtigt at få rigeligt med proteiner, som beskrevet i afsnittet Kostens betydning for din operation. 8

9 Rygning Personer, der ryger, har flere komplikationer ved operation end personer, der ikke ryger, eller som er ophørt med at ryge inden en operation. Komplikationerne består i dårligere sårheling, større risiko for infektioner, bredere ar og flere lunge- og hjerteproblemer. Det mest optimale er at ophøre med at ryge 6 uger inden en operation. Der gøres opmærksom på, at Regionshospitalet Silkeborg er røgfrit. Alkohol Du skal være varsom med at drikke alkohol, når du skal opereres. Hvis du vil være på den sikre side, bør du højst drikke 7 genstande om ugen, hvis du er kvinde og 14 genstande om ugen, hvis du er mand. Drikker du normalt mere end 4 genstande om dagen, bør du helt undlade at drikke alkohol mindst 4 uger før operationen, da det giver øget risiko for komplikationer i form af f.eks. lungeproblemer, betændelse og sår problemer. Træning og motion Det er vigtigt, at du er aktiv i ventetiden til operationen, og at du motionerer efter evne. Hvis du er fysisk aktiv inden operationen, opnår du hurtigere et højere aktivitetsniveau efter operationen. Fysisk aktivitet er med til at vedligeholde eller øge din kondition og muskelmasse, samt øge knoglestyrke og bevægelighed. Vi vil anbefale dig, at du hjemme selv øver dig i de øvelser, der er beskrevet i afsnittet Træningsprogram 1, således at du er godt rustet til at begynde genoptræningen efter operationen. En kondicykel er et godt træningsredskab efter operationen både til at arbejde med bevægeligheden i hoften samt til at styrke musklerne i benet. Du kan derfor inden din indlæggelse overveje, om du har mulighed for at købe eller låne en motionscykel. Ønsker du mere information om kost, rygning, alkohol og motion, samt din hjemkommunes sundhedstilbud, kan du gå ind på og læse mere under Sundhed og forebyggelse. 9

10 Medicin Du skal være opmærksom på at holde pause med blodfortyndende medicin. Pausens længde afhænger af, hvilken medicin du dagligt indtager følg instrukserne givet af sygeplejersken ved forundersøgelsen. Ligeledes bør du også holde pause med blodfortyndende naturlægemidler i 14 dage forud for operationen. Almen helbredstilstand Det er vigtigt, at du møder op til operationen i så god helbredstilstand som muligt. Hvis du f.eks. har forhøjet blodtryk, er forkølet, har sår eller diarré, er det meget vigtigt, at du kontakter din egen læge med henblik på eventuel behandling. Du må ikke have haft betændelse eller få foretaget en tandoperation/rodbehandling, den sidste måned før operationen. Det samme gælder for evt. influenzavaccination. Har du ovennævnte lidelser på operationstidspunktet, kan det medføre at operationen bliver udsat. 10

11 FØR INDLÆGGELSEN Huskeliste i forbindelse med indlæggelsen: Den røde informationsmappe inkl. denne pjece. Den medicin du tager, i original emballage. Oversigt over din medicin. Toiletsager. Fastsiddende sko med skridsikker sål, gerne sandaler med velcro. Behageligt, løst tøj. Gangredskaber og evt. andre små hjælpemidler (gribetang, langt skohorn og strømpepåtager), som du vil få brug for under indlæggelsen. Navn og adresse på apotek og håndkøbsudsalg, hvis du ønsker medicinen bragt ud. Evt. donationserklæring vedr. knogletransplantation og evt. projektpapir. Evt. læsestof. Evt. mobiltelefon, computer eller tablet. Evt. musik, som du vil lytte til under operationen, CD/Ipod/smartphone. Evt. telefon nummer på hjemmeplejen eller visitator i din hjemkommune. Medbrig ikke: Da hospitalets forsikring ikke dækker eventuelt bortkomst af dine ejendele, bør du ikke medbringe større pengebeløb, kreditkort, smykker eller andre værdigenstande. Egne noter 11

12 FORBEHOLD DU SKAL TAGE PÅ OPERATIONSDAGEN Faste Aftenen inden operationen skal du drikke 4 glas (á 200ml) sød saft, og om morgenen inden kl skal du have drukket to glas sød saft. Dette er for at mindske ubehag i forbindelse med operation og bedøvelse. Hvis du har diabetes, skal du drikke vand svarende til ovenstående mængde. Fra midnat må du ikke spise, indtage mælkeprodukter, drikke juice eller anden saft med frugtkød samt drikke alkohol. Frem til kl. 06 må du ryge, tygge tyggegummi, drikke vandige væsker såsom vand, te, saft og kaffe uden mælk. Såfremt overnævnte ikke overholdes, kan det betyde, at operationen aflyses. Bad Det er vigtigt, at du har taget et grundigt bad hjemmefra og skifter til rent tøj. Det er beskrevet i pjecen Bad før operationen. Medicin Vær opmærksom på at du IKKE skal tage nogen form for medicin på operationsdagen. Hvis du plejer at tage smertestillende medicin, må du dog gerne tage denne om morgenen på operationsdagen og oplyse personalet herom, når du møder til indlæggelse. Du vil få udleveret smertestillende medicin samt eventuelt noget af din vanlige medicin ved ankomst til sengeafsnittet. 12

13 INDLÆGGELSEN PÅ OPERATIONSDAGEN Indlæggelsesdagen Du møder på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit om morgenen den dag, du skal opereres. Når du møder på afsnittet, vil du blive modtaget af plejepersonalet, som vil guide dig igennem forberedelserne til operation. Du vil ligeledes møde den læge, der skal operere dig. Du vil få barberet eventuel hårvækst af i operationsfeltet og ved taljen af operationstekniske årsager. Du skal være forberedt på, at der kan forekomme ventetid den dag. Rygbedøvelse Du bliver hentet i sengeafsnittet af en serviceassistent og kørt i seng til operationsafsnittet. Når du ankommer til operationsafsnittet, bliver du modtaget af en anæstesisygeplejerske/anæstesilæge. Forud for operationen får du anlagt et drop i en blodåre i armen. Det er et tyndt plastikrør, hvorigennem der løber væske, og hvor du kan få lidt beroligende medicin, hvis du ønsker det. Du vil også få påsat overvågningsudstyr til at måle dit blodtryk, puls og iltindholdet i blodet. Rygbedøvelse anlægges i lænderegionen, og oftest hvor du er placeret i siddende stilling. Rygbedøvelse starter med, at du får lagt en lokalbedøvelse af huden i lænderegionen, hvorefter selve rygbedøvelsen anlægges. Efter kort tid vil du mærke en varmefornemmelse i bagdelen og i benene, samt tyngdefornemmelse i benene. Du kan fortsat mærke berøring under indgrebet, men ikke smerter. Der vil være opsat afdækning, så du ikke kan følge med i operationen. Der vil hele tiden sidde en anæstesisygeplejerske hos dig, som du kan tale med. Du kan ligeledes få tilført beroligende medicin, og lytte til musik. Du har mulighed for at medbringe dine foretrukne cd er, men husk at skrive navn på. 13

14 Bivirkninger og gener ved rygbedøvelse 1. Kort tid efter anlæggelsen af rygbedøvelsen kan der optræde blodtryksfald, som kan medføre ubehag i form af kvalme. Ubehaget fjernes let ved, at vi giver dig medicin i droppet. Det får straks blodtrykket til at stige igen. 2. Der kan i enkelte tilfælde være forbigående smerter på stedet, hvor rygbedøvelsen er anlagt. Disse gener forsvinder af sig selv i løbet af få dage. 3. I sjældne tilfælde kan der opstå en generende hovedpine efter anlæggelse af en rygbedøvelse. Hovedpinen er mest udtalt, når du rejser dig op, mens den kan være helt væk, når du ligger ned. Hovedpinen mærkes mest i nakke og baghoved. Du bør oplyse plejepersonalet om det, hvis du oplever disse gener. Der vil så blive taget stilling til, hvordan tilstanden skal behandles. I de fleste tilfælde kan det afhjælpes med rigeligt væske i form af f.eks. vand, te, kaffe og cola. Operationen Selve operationen varer ca. 45 minutter. Under operationen ligger du på siden på den raske hofte. På operationsstuen vil der ca. være 7-10 mennesker fra forskellige fagområder tilstede. Operationen foregår ved, at lægen åbner ind til hofteleddet, fjerner ledhovedet, en del af lårbenshalsen og den nedslidte brusk fra hofteskålen. Herefter indsættes den kunstige hofteskål og den kunstige lårbenshals, som fæstnes i lårbenet. Såret syes med selvopløselige tråde inderst, og huden lukkes af sårklemmer (metalclips). Der vil sidde en person hos dig under hele operationen. 14

15 Lige efter operationen Efter operationen køres du til Opvågningsafsnittet af en serviceassistent. Du forbliver på Opvågningsafsnittet, indtil rygbedøvelsen aftager. Det kan være en god idé at medbringe læsestof eller lignende til opholdet. Du har mulighed for at få noget at drikke og spise. Du kommer tilbage til sengeafsnittet, når du begynder at få følelse i benene typisk efter nogle få timer. Det er godt at vippe med fødderne, så snart du har følelsen i benene igen. I forlængelse af operationen påbegynder du behandling med blodfortyndende medicin. Medicinen forebygger dannelse af blodpropper i benene og gives så længe, du er indlagt. Personalet ser til din forbinding. Du har mulighed for at få smertestillende medicin. Hvis du siger til i god tid, vil det være lettere at tage smerterne i opløbet, så du undgår at få for voldsomme smerter, dette gælder også om natten, hvis du vågner med smerter. Det er af stor betydning, at du hurtigt kommer på benene. Vi forventer, at du kommer op at sidde, stå og gå på operationsdagen. Fysioterapeuten eller plejepersonalet vil hjælpe og instruere dig i, hvordan du kommer ind og ud af sengen, og du vil komme op og gå en kort tur. Du må støtte fuldt på det opererede ben. De første gange, du skal op, må du ikke gå alene, men skal følges. 15

16 INDLÆGGELSEN DAGEN EFTER OPERATIONEN Dagen efter operationen vil du få mulighed for let vask på badeværelset under hensyntagen til din almene tilstand og fysiske formåen. Du skal have dit eget tøj på fra morgenstunden. Du skal have morgenmad og smertestillende medicin, så du er klar til dagens træning med fysioterapeuten. Du skal i røntgen og have taget et kontrolbillede af din hofte. Dette vil så vidt muligt foregå om morgenen. Målet er, at du selv kan færdes med stokke eller vanligt gangredskab. Du skal selv kunne komme ind og ud af sengen samt klare toiletbesøg, bad og påklædning. For at bedre fordøjelsen og skærpe appetitten vil vi opfordre til, at du indtager dine måltider siddende i en stol fra morgenmåltidet dagen efter din operation. Genoptræning Genoptræning med fysioterapeuten starter på operationsdagen eller dagen efter, afhængig af hvor tidligt du er tilbage på sengeafdelingen efter operationen. Træningen består af øvelser, der stimulerer blodomløbet, øger bevægeligheden i hofteleddet samt styrker musklerne i benene. Endvidere instrueres du i gang med stokke, trappegang og træning på motionscykel. Øvelserne findes i træningsprogrammet længere fremme i denne pjece. Din egen indsats i genoptræningen er vigtig for det endelige resultat af din hofteoperation. Det er vigtigt, at du veksler mellem aktivitet og hvile i løbet af dagen. Hvile bør være både liggende og siddende. Da dit opererede ben vil hæve, er det særlig vigtigt, at du 3-4 gange dagligt lægger dig på ryggen med benet hævet over hjertehøjde, idet det vil modvirke hævelse og virke smertelindrende. Hvis benet hæver meget, bør du hvile mere og lave færre aktiviteter. 16

17 Ergoterapi Hvis du får udleveret andre hjælpemidler end stokke, eller der opstår problemer med at klare af- og påklædning, kan du få instruktion i brugen af hjælpemidler ved ergoterapeut i afsnittet. Smerter Det er normalt at have smerter og muskelømhed efter en hofteoperation. Alle har brug for smertestillende medicin. Det er en forudsætning for at kunne træne, at du er godt smertedækket. Det er kendt, at smertestillende midler og sengeleje øger risikoen for forstoppelse. Til at vurdere smerterne, benytter vi en smerteskala fra Du bliver bedt om at vurdere, hvor ondt du har på en skala fra 0 10, hvor 0 er ingen smerte, og 10 er den værst tænkelige. Vi bruger det til at vurdere effekten af smertebehandlingen, og dermed kunne hjælpe dig bedst muligt. Tallet bør maksimalt være 3 i hvile og maksimalt 5 i aktivitet. Hvis du har mere ondt, bør du tage mere smertestillende medicin. Smerteskala 17

18 GENOPTRÆNING Generel information om træning Træningsprogrammet bør suppleres med daglige gåture og eventuelt træning på motionscykel. Under indlæggelsen vil du få vejledning i øvelserne. Om øvelserne - Alle øvelser skal udføres i et stille og roligt tempo, så du har kontrol over bevægelserne. - Generelt skal øvelserne ikke forårsage smerter i hoften, men du må gerne kunne mærke en vis træthed og ømhed i musklerne. - Udfør også gerne øvelserne med det ikke-opererede ben. Motionscykel - I starten cykles med lav modstand med henblik på at træne bevægeligheden i hofteleddet. Øg modstanden løbende, når du kan - for at træne muskelstyrken. - Start med at cykle 5-15 min. 1-2 x dagligt, hvorefter træningstiden optrappes. - Vær opmærksom på, at cyklen er indstillet, så den passer til dig. 18

19 Gangtræning - Du må skifte fra 2 stokke til 1 stok, når du kan gå med 1 stok uden at halte og uden at få mere ondt. Stokken skal du bruge ved den ikke-opererede side. - Du må ligeledes gå uden stok, når du kan dét - uden at halte og uden at få mere ondt. Tjek eventuelt gangafviklingen i et spejl. - Der er ingen begrænsning på, hvor langt du må gå, men øg gangdistancen stille og roligt. Det er godt at komme ud at gå, og med tiden i varieret terræn. - Du må gå på trapper med almindeligt benskifte, når det ikke gør ondt eller ikke er ubehageligt i hoften. Proteinindtag - Protein bruges til at genopbygge musklerne. Derfor anbefaler vi, at du indtager protein umiddelbart efter den daglige træning, f.eks. et glas mælk. 19

20 Bevægerestriktioner 0-6 uger efter din hofteoperation De første 6 uger efter din hofteoperation, skal du overholde nedenstående bevægerestriktioner. Du må ikke dreje knæ eller fod indad Her ses et eksempel på en stilling, hvor knæet er drejet indad Du må ikke krydse benet over kroppens midtlinie Her ses et eksempel på en stilling, hvor benet er krydset over kroppens midtlinie 20

21 Du skal benytte frøstilling, når du bøjer dig forover. Det vil sige, at du skal dreje knæ og fødder ud til siden, og altid arbejde på indersiden af benene, når du bukker dig ned. F.eks. når du skal samle noget op fra gulvet. Her ses et eksempel på frø-stilling Her ses et eksempel på frø-stilling Når du skal tage strømper på, anbefaler vi, at du lægger foden op på modsatte lår som illustreret. Du kan også sætte foden op på en forhøjet kant f.eks. en stol og så tage strømpen på. Når der er gået 6 uger efter din hofteoperation, ophører bevægerestriktionerne, og du må bevæge din hofte, det du kan. Vi anbefaler, at du fortsat benytter frøstilling, når du bøjer dig forover. Hvis der er spørgsmål til øvelser og træning, kan fysioterapien kontaktes på telefon:

22 Træningsprogram 1 Dette træningsprogram gives der instruktion i under indlæggelsen. Hver øvelse udføres i roligt tempo. Øvelserne øger bevægeligheden i leddet og styrker omkring hoften. Træningsprogrammet udføres 2 gange dagligt. Venepumpeøvelser - Vip fødderne op og ned mange gange efter hinanden, gør det flere gange om dagen. - Disse øvelser øger blodcirkulationen i benene, det er især vigtigt de første dage efter operationen. - Hvis du har hævede ben, anbefales du desuden at ligge med benet hævet over hjertehøjde i minutter gerne flere gange dagligt. Vip også her med fødderne. 1: Bøj det opererede ben, mens hælen holdes i underlaget. Stræk herefter benet helt ud. Gentag 10 gange 22

23 2: Bøj benene og hold fødderne i madrassen. Løft bækkenet op og sænk igen. Gentag 10 gange 3: Før det opererede ben ud til siden og tilbage til midten igen. Bevægelsen skal være glidende mod madrassen. Tæerne peger opad. Gentag 10 gange 4: Lig på ryggen med benene strakte. Spænd ballerne og pres knæene ned i madrassen. Hold spændingen 5 sekunder og slip igen. Gentag 10 gange 23

24 5: Lig på maven i 5-10 minutter for at strække ud over hoften. 6: Lig på maven. Hold det opererede ben strakt og løft det mod loftet uden at løfte hoften. Gentag 10 gange 7: Før det opererede ben skråt bagud uden at foden rører gulvet. Foden peger lige frem. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 24

25 8: Før det opererede ben lige bagud uden at foden rører gulvet. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 9: Løft det opererede ben op foran dig, med knæet bøjet. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 10: Udspænding over hoften: Sæt det opererede ben bagud med tæerne i gulvet. Læg vægten på det andet ben, og skub hoften frem. Mærk stramningen på forsiden af hoften. Hold i 45 sek. Gentag 2 gange 25

26 Træningsprogram 2 Dette træningsprogram gives der instruktion i ved 3 ugers hoftekontrol. Hver øvelse udføres i roligt tempo. Øvelserne øger styrke og stabilitet i musklerne omkring hoften ved hjælp af den udleverede elastik. Træningsprogrammet udføres 2 gange dagligt. 1: Før det opererede ben skråt bagud uden at foden rører gulvet. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 2: Før det opererede ben strakt bagud uden at foden rører gulvet. Hold overkrop pen i ro. Gentag 10 gange 26

27 3: Stå på elastikken på det raske ben. Løft det opererede ben op foran dig med knæet bøjet. Hold overkroppen i ro. Gentag 10 gange 4: Sid på en stol. Stræk det opererede ben lige frem, låret holdes i sædet. Bøj herefter benet langsomt tilbage til udgangsstillingen. Gentag 10 gange 27

28 5: Gå op og ned af en skammel eller et trappetrin. Skift imellem hvilket ben, du starter med. Gentag gange. 6: Stå på det opererede ben med let bøjet knæ. Øv dig i at holde balancen, gerne op til 1 minut. 7: Udspænding over hoften: Sæt det opererede ben bagud med tæerne i gulvet. Læg vægten på det andet ben, og skub hoften frem. Mærk stramningen på forsiden af hoften. Hold i 45 sekunder. Gentag 2 gange 28

29 UDSKRIVELSEN Planlægning af udskrivelse Vi vil tidligt i forløbet tale med dig om din udskrivelse for at få den planlagt bedst muligt. Du vil blive udskrevet dagen efter din operation. Udskrivelsen vil blive planlagt i et samarbejde mellem dig og personalet. Såfremt det vurderes, at du har behov for at forblive indlagt, kan du evt. blive overflyttet til Patienthotellet og udskrevet derfra. Din støtteperson kan være indlogeret sammen med dig på Patienthotellet gratis det første døgn i tilfælde af, at du har behov for hjælp for at kunne være på Patienthotellet. Sammen med dig vil vi vurdere, om du har behov for hjælp i hjemmet efter udskrivelsen og eventuelt tage kontakt til din hjemkommune. I forbindelse med planlægningen af udskrivelsen vil der blive vurderet ud fra følgende: At det ikke siver mere end forventeligt fra operationssåret. At du er selvhjulpen med bad og påklædning, eller kan få hjælp hertil. At du er optimalt smertedækket og kan administrere din medicin At du er instrueret i træningsprogram og træningsprincipper samt kan varetage din egen træning frem til din 3 ugers kontrol, eller er henvist til videre træning i din hjemkommune. At du kan gå sikkert med stokke eller vanligt gangredskab samt håndtere trapper, hvis dette findes i hjemmet. I forbindelse med hjemtransport må du gerne sidde som passager i en almindelig bil. Hvis du skal sidde længe, kan det være hensigtsmæssigt med pauser undervejs. 29

30 HJEMME IGEN EFTER UDSKRIVELSEN Du må forvente at være træt, når du kommer hjem. Din krop skal bruge tid på at komme sig igen. Både fysisk og psykisk kan du forvente op- og nedture. Dette er helt normalt. Medicin Det medicin, som du er opstartet med på hospitalet og skal fortsætte med efter udskrivelsen, er der lavet en elektronisk recept på. Det betyder, at du kan hente dit medicin, på det apotek, som du selv ønsker at bruge. Du anbefales, at få apoteket til at notere på din medicinliste, såfremt de udleverer et andet præparat end det, der står på din medicinliste. Hvis du får brug for mere medicin, end der er bestilt, skal du kontakte din egen læge. Mave-tarmfunktionen Den smertestillende medicin du får, kan virke stoppende på mave-tarmfunktionen. Du skal være forberedt på, at du også efter udskrivelsen kan have behov for at bruge afføringsregulerende medicin. Medicinmængden bør reguleres alt efter om din afføring er hård eller tynd. Telefonopkald Hvis du udskrives fra sengeafdelingen dagen efter din hofteoperation, vil du få tilbudt en telefonkonsultation dagen efter, du er udskrevet. Denne foretages af en sygeplejerske fra sengeafsnittet, som vil have fokus på, hvordan det er at være hjemme. Du vil endvidere have mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål til dit forløb hjemme. Du har mulighed for at ringe til forløbskoordinatoren, hvis der opstår noget i forhold til dit hofteforløb, som du eller din støtteperson er i tvivl om. Du bør vurdere om problemet kræver akut stillingstagen, eller om det kan vente til forløbskoordinatorens træffetid - se telefonnummer og træffetider på pjecens bagside. Udenfor forløbskoordinatorens træffetid er der mulighed for at komme i kontakt med plejepersonalet på sengeafsnittet, idet telefonen er omstillet hertil. Se telefonnummer og træffetider på pjecens bagerste side. 30

31 Operationssår Det er forventeligt, at det kan væske fra operationssåret, efter du er blevet udskrevet. Du har plaster på dit operationssår. Når du kommer hjem, er det vigtigt, at du dagligt holder øje med plastret. Skift det, hvis der er gennemsivning. Der må gerne være en plet på det. Jo færre gange der åbnes ind til såret, jo mindre er risikoen for infektion. I forbindelse med udskrivelse udleveres 2 stk. plastre. Ved behov for flere plastre, kan de købes på apoteket. Når der ikke har været sivning fra operationssåret i 24 timer, kan du tage plastret af. Sårklemmer Sårklemmerne eller metalclipsene i operationssåret skal fjernes hos din egen praktiserende læge dage efter operationen. Du skal huske at bestille tid og medbringe den udleverede agraftang til fjernelse af sårklemmerne. Pludselige stærke smerter, feber og hævelse Tegn på infektion kan være pludselige smerter, feber, rødme og hævelse. Hvis du oplever dette, skal du kontakte forløbskoordinatoren. Vi vil så indkalde dig til et ekstra tilsyn på sengeafsnittet. Vi anbefaler, at du ikke kontakter din egen læge, men i stedet for kontakter hospitalet. Telefonnummer til forløbskoordinatoren: ugers kontrol I forbindelse med udskrivelsen vil du blive indkaldt til 3 ugers kontrol. Tiden bliver sendt elektronisk til din E-boks, hvis du er tilmeldt dette. Ellers bliver tidspunktet tilsendt pr. brev. Kontrollen, varetages af en fysioterapeut, og er en opfølgning på din indlæggelse. Vi tager udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har gjort dig siden udskrivelsen. 31

Lårbensbrud. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg

Lårbensbrud. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Lårbensbrud Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Ortopædkirurgisk Afdeling K1... 3 Personalet på afdelingen... 3 Læger... 3 Fysioterapeuter... 3 Telefon... 3

Læs mere

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled (anbefalinger)

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled (anbefalinger) Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled (anbefalinger) Du skal have et kunstigt hofteled. Derfor skal du til informationsdag på hospitalet, hvor du bliver vejledt og instrueret,

Læs mere

SLIDGIGT I HOFTEN OG HOFTEPROTESE

SLIDGIGT I HOFTEN OG HOFTEPROTESE SLIDGIGT I HOFTEN OG HOFTEPROTESE Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping Viborg 1 Årsagen til, at man skal have indsat en hofteprotese. er, at brusken er slidt ned, og der kan af og til også være slidt

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

Velkommen i. Dagkirurgisk Afsnit

Velkommen i. Dagkirurgisk Afsnit Information til patienten Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Side 2 Velkommen til Dagkirurgisk Afsnit Denne pjece skal bidrage til

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Kunstig hofte (hoftealloplastik)

Kunstig hofte (hoftealloplastik) Til patienter og pårørende Vælg farve Vi tilbyder dig at få en ny hofte. Her kan du læse om hele forløbet. Det er en god idé at få en af dine pårørende til at læse informationen. Operationen varer cirka

Læs mere

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Du har fået tilbudt operation i Dagkirurgisk Afsnit Denne pjece skal bidrage til at: du møder

Læs mere

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese

Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Patientinformation -om hoftebrud og hofteprotese Regionshospitalet Randers/Grenaa Ortopædkirurgisk afdeling Denne pjece er en orientering om, hvad du kan og må med en kunstig hofte indsat efter hoftebrud.

Læs mere

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled (regime)

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled (regime) Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled (regime) EFTER OPERATIONEN Efter operationen hjælper plejepersonalet dig op at sidde på sengekanten, samt op og stå og gå, hvis

Læs mere

Kikkertoperation i knæet Patientinformation

Kikkertoperation i knæet Patientinformation Kikkertoperation i knæet Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium/Idrætsklinikken Du har fået tilbudt eller har fået lavet en kikkertoperation

Læs mere

Kunstigt Knæ. Regionshospitalet Silkeborg

Kunstigt Knæ. Regionshospitalet Silkeborg Kunstigt Knæ Regionshospitalet Silkeborg INDHOLDSFORTEGNELSE Patient- og pårørenderolle i knæforløbet... 4 Knæforløbet på Regionshospitalet Silkeborg... 4 Støtteperson... 4 Hvorfor en knæprotese?... 5

Læs mere

INFORMATION OM SLIDGIGT I KNÆET OG KNÆPROTESE (KNÆALLOPLASTIK)

INFORMATION OM SLIDGIGT I KNÆET OG KNÆPROTESE (KNÆALLOPLASTIK) INFORMATION OM SLIDGIGT I KNÆET OG KNÆPROTESE (KNÆALLOPLASTIK) Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping Viborg 1 Årsagen til, man skal have indsat en knæprotese, er, at brusken er slidt ned, og der kan af

Læs mere

Øvelsesprogram før og efter indsættelse af kunstigt hofteled ORTOPÆDKIRURGISK FYSIOTERAPI

Øvelsesprogram før og efter indsættelse af kunstigt hofteled ORTOPÆDKIRURGISK FYSIOTERAPI Øvelsesprogram før og efter indsættelse af kunstigt hofteled ORTOPÆDKIRURGISK FYSIOTERAPI Øvelsesprogram før og efter indsættelse af kunstigt hofteled Hensigten med denne pjece er at give information omkring

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et kunstigt hofteled

Sådan træner du, når du har fået et kunstigt hofteled Sådan træner du, når du har fået et kunstigt hofteled En afgørende forudsætning for et godt resultat efter operationen er den efterfølgende indsats med træningen. Træning er ikke kun, når du træner med

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Du skal have et kunstigt hofteled. Derfor skal du til informationsdag på sygehuset, hvor du bliver vejledt og instrueret, så du

Læs mere

Sammedagskirurgi - Kunstig hofte (hoftealloplastik)

Sammedagskirurgi - Kunstig hofte (hoftealloplastik) Til patienter og pårørende Vælg farve Vi tilbyder dig at få en ny hofte. Her kan du læse om hele forløbet. Det er en god idé at få en af dine pårørende til at læse informationen. Operationen varer cirka

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Hofteprotese. Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk afdeling. Patientinformation

Hofteprotese. Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk afdeling. Patientinformation Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk afdeling Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Hofteprotese Formålet med denne information er, at fortælle dig og dine pårørende om, hvad det vil sige

Læs mere

Kunstigt hofteled. Patientinformation. 2. november 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 3.0

Kunstigt hofteled. Patientinformation. 2. november 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 3.0 Kunstigt hofteled Patientinformation 2. november 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 3.0 Kunstigt hofteled Patientinformation Før operation på Gildhøj Privathospital Det er vigtigt at du er godt

Læs mere

Ekstern Springhofte. Seneforlængelse med Z plastik. Hoftesektoren, afsnit 180 ÅRHUS SYGEHUS, TAGE-HANSENS GADE. Hoftesektoren, afsnit 180

Ekstern Springhofte. Seneforlængelse med Z plastik. Hoftesektoren, afsnit 180 ÅRHUS SYGEHUS, TAGE-HANSENS GADE. Hoftesektoren, afsnit 180 Ekstern Springhofte Seneforlængelse med Z plastik Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 6/2007-3593 patientinformation Hoftesektoren, afsnit 180 ÅRHUS SYGEHUS, TAGE-HANSENS GADE patientinformation

Læs mere

Brud på anklen. - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen - konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver behandling. Formålet

Læs mere

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Brud på anklen -operativ/konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Brud på anklen Anklen kaldes også fodleddet. Det er i

Læs mere

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik Generel information Det er vigtigt, at du hele tiden tager hensyn til smerter i forbindelse med træning og dagligdags aktiviteter. Dvs. du må gerne mærke ømhed og let smerte under træningen, men ikke opleve

Læs mere

Ekstern Springhofte. Seneforlængelse med Z plastik ÅRHUS SYGEHUS, TAGE-HANSENS GADE. Hoftesektoren, afsnit E9

Ekstern Springhofte. Seneforlængelse med Z plastik ÅRHUS SYGEHUS, TAGE-HANSENS GADE. Hoftesektoren, afsnit E9 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen,, 5/2008-3593 patientinformation Ekstern Springhofte Seneforlængelse med Z plastik Hoftesektoren, afsnit E9 ÅRHUS SYGEHUS, TAGE-HANSENS GADE patientinformation

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Før operationen Du må ikke være syg eller have sår, udslæt,

Læs mere

Dekompression i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Dekompression i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Dekompression i nakken Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Dekompression i nakken Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Spinal stenose i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Spinal stenose i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Spinal stenose i lænden Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Spinal stenose i lænden Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud T R Æ N I N G S G U I D E til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud Træningsguide til patienter med hoftebrud Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang med

Læs mere

Ankelstabiliserende operation (Brostrøm) Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken

Ankelstabiliserende operation (Brostrøm) Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Ankelstabiliserende operation (Brostrøm) Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Stabiliserende operation for anklen Ledbåndene på ydersiden af anklen kan blive beskadiget

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Diskusprolaps i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Diskusprolaps i lænden. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i lænden Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i lænden Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Indsættelse af kunstigt knæled

Indsættelse af kunstigt knæled Vi tilbyder dig at få en knæledsprotese. Den hyppigste årsag til at indsætte en protese i knæet er slidgigt, men kan også være forkert stilling af knæet, løst knæ og dårlig bevægelse af leddet. En forkert

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i lysken Du er blevet opereret og har fået fjernet lymfeknuder i din lyske. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Velkommen til Hoftesektoren

Velkommen til Hoftesektoren Velkommen til Hoftesektoren Ekstern Springhofte - Formålet med denne information er at besvare en række spørgsmål i forbindelse med operation for springhofte. Informationen indeholder en beskrivelse af

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i hofte. Kunstigt hofteled Hofteprotese

Patientvejledning. Slidgigt i hofte. Kunstigt hofteled Hofteprotese Patientvejledning Slidgigt i hofte Kunstigt hofteled Hofteprotese Denne patientvejledning handler om at få en kunstig hofte. For at du får det bedste slutresultat af operationen, er din egen indsats vigtig.

Læs mere

Hofteskopi kikkertoperation af hofteled. Patientinformation. 18. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0

Hofteskopi kikkertoperation af hofteled. Patientinformation. 18. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Hofteskopi kikkertoperation af hofteled Patientinformation 18. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Hofteskopi kikkertoperation af hofteled Patientinformation Før operation på Gildhøj Privathospital

Læs mere

Indsættelse af nyt hofteled

Indsættelse af nyt hofteled Information og øvelsesprogram Indsættelse af nyt hofteled uden restriktioner Fysioterapien SVS Indholdsfortegnelse Information side 2 Bilkørsel side 3 Øvelsesprogram side 4 Liggende øvelser side 5 Stående

Læs mere

Kunstigt knæled. Patientinformation. 27. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0

Kunstigt knæled. Patientinformation. 27. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Kunstigt knæled Patientinformation 27. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Kunstigt knæled Patientinformation Før operation på Gildhøj Privathospital Det er vigtigt at du er godt forberedt

Læs mere

Operation for lyskebrok. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit/Klinik for Lyskebrok

Operation for lyskebrok. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit/Klinik for Lyskebrok Operation for lyskebrok Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit/Klinik for Lyskebrok Operation for lyskebrok Brok er en udposning af bughinden og en del af tarmen -

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

Ankelstabiliserende operation (Brostrøm operation) Patientinformation. 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.

Ankelstabiliserende operation (Brostrøm operation) Patientinformation. 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1. Ankelstabiliserende operation (Brostrøm operation) Patientinformation 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Ankelstabiliserende operation (Brostrøm operation) Patientinformation

Læs mere

Fjernelse af en nyre - nefrektomi

Fjernelse af en nyre - nefrektomi Urologisk Afdeling C2U - Fredericia Fjernelse af en nyre - nefrektomi Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk Afdeling Du skal have fjernet din ene nyre og derfor skal

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om indsættelse af kunstigt skulderled (skulderalloplastik)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om indsættelse af kunstigt skulderled (skulderalloplastik) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om indsættelse af kunstigt skulderled (skulderalloplastik) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Overrivning af akillessenen

Overrivning af akillessenen Din akillessene er revet over, og derfor er din fod i en Walker-støvle med 3 kiler under hælen. Senen aflastes, når foden holdes helt strakt i spidsfod. Overrevet akillessene (foto: IK) Nyere undersøgelser

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt

Læs mere

Operation for ansamling af blodrester mellem hjernehinde og hjerne.

Operation for ansamling af blodrester mellem hjernehinde og hjerne. Operation for ansamling af blodrester mellem hjernehinde og hjerne. Kronisk subduralt hæmatom Kronisk subduralt hæmatom er en almindelig lidelse, hvor der opstår en ansamling af blodrester i en lomme mellem

Læs mere

Operation for hammertå. Patientinformation. 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0

Operation for hammertå. Patientinformation. 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Operation for hammertå Patientinformation 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Operation for hammertå Patientinformation Før operation på Gildhøj Privathospital Det er vigtigt at

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Vejledning om indsættelse af kunstig knæled

Vejledning om indsættelse af kunstig knæled Vejledning om indsættelse af kunstig knæled Indholdsfortegnelse Fordele ved operationen... 3 Risici... 3 Af specielle komplikationer kan nævnes:... 3 Inden operationen... 4 Efter operationen... 5 Optræning...

Læs mere

Indsættelse af kunstigt hofteled

Indsættelse af kunstigt hofteled Vi tilbyder dig at få en hofteprotese. Den hyppigste årsag til at indsætte en protese i hoften er slidgigt, men andre årsager kan være følger efter brud i hoften, ødelæggelse af lårbenshovedet, leddegigt

Læs mere

Mortons neurom - operation for nerveknude på foden. Patientinformation. 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.

Mortons neurom - operation for nerveknude på foden. Patientinformation. 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1. Mortons neurom - operation for nerveknude på foden Patientinformation 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Mortons neurom - operation for nerveknude på foden Patientinformation

Læs mere

Brystfjernelse hos mænd

Brystfjernelse hos mænd Patientinformation Brystfjernelse hos mænd www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystfjernelse hos mænd.

Læs mere

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig

Læs mere

Artroskopi- kikkertoperation af knæ. Patientinformation. 27. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 3.0

Artroskopi- kikkertoperation af knæ. Patientinformation. 27. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 3.0 Artroskopi- kikkertoperation af knæ Patientinformation 27. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 3.0 Artroskopi- kikkertoperation af knæ Patientinformation Før operation på Gildhøj Privathospital

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram - knæ. Træningsprogram efter HemiCAP operation

Patientvejledning. Træningsprogram - knæ. Træningsprogram efter HemiCAP operation Patientvejledning Træningsprogram - knæ Træningsprogram efter HemiCAP operation Dette træningsprogram vejleder dig i forhold til hvad du kan gøre, når du kommer hjem og indtil du starter i et træningsforløb

Læs mere

Kikkertoperation i knæet

Kikkertoperation i knæet Information til patienten Kikkertoperation i knæet Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgi/Idrætsklinik Kikkertoperation i knæet Du har fået tid til kikkertoperation i dit knæ.

Læs mere

Kikkertundersøgelse af blæren

Kikkertundersøgelse af blæren Patientvejledning Kikkertundersøgelse af blæren m.h.p. fjernelse af polypper/vævsprøver. Patienter der skal indlægges. Kvalitet Døgnet Rundt Urologisk afdeling Kikkertundersøgelse af blæren i bedøvelse

Læs mere

Træningsprogram når du skal have et kunstigt hofteled med bevægerestriktioner

Træningsprogram når du skal have et kunstigt hofteled med bevægerestriktioner Træningsprogram når du skal have et kunstigt hofteled med bevægerestriktioner EFTER OPERATIONEN Efter operationen hjælper plejepersonalet dig op at sidde på sengekanten, samt op og stå og gå, hvis det

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i hofte. Kunstigt hofteled Hofteprotese

Patientvejledning. Slidgigt i hofte. Kunstigt hofteled Hofteprotese Patientvejledning Slidgigt i hofte Kunstigt hofteled Hofteprotese Denne patientvejledning handler om at få en kunstig hofte. For at du får det bedste slutresultat af operationen, er din egen indsats vigtig.

Læs mere

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt knæled

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt knæled Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt knæled Du har fået et kunstigt knæled. Efter operationen skal du i gang med at træne benet ved hjælp af øvelserne i denne pjece. GENOPTRÆNING Genoptræning

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud

Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud Du er blevet opereret for hoftebrud. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med genoptræningen, så du får en

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i lysken Du er blevet opereret og har fået fjernet lymfeknuder i din lyske. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner

Læs mere

Indsættelse af kunstigt hofteled

Indsættelse af kunstigt hofteled Vi tilbyder dig at få en hofteprotese. Den hyppigste årsag til at indsætte en protese i hoften er slidgigt, men andre årsager kan være følger efter brud i hoften, ødelæggelse af lårbenshovedet, leddegigt

Læs mere

Løs knæskal Patella luksation MPFLrekonstruktion. Patientinformation. 27. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0

Løs knæskal Patella luksation MPFLrekonstruktion. Patientinformation. 27. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Løs knæskal Patella luksation MPFLrekonstruktion Patientinformation 27. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Løs knæskal Patella luksation MPFLrekonstruktion Patientinformation Før operation

Læs mere

Brystformindskende operation

Brystformindskende operation Brystformindskende operation Forundersøgelsen: Ved forundersøgelsen anbefaler vi, at du lader et familiemedlem eller en god veninde deltage, da der er meget information, som efterfølgende kan være svær

Læs mere

Øvelsesprogram til knæ-opererede

Øvelsesprogram til knæ-opererede Patientinformation Øvelsesprogram til knæ-opererede www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Øvelsesprogram til knæ-opererede Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der er blevet opereret i knæet.

Læs mere

KNÆPROTESE PATIENTINFORMATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING

KNÆPROTESE PATIENTINFORMATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING PATIENTINFORMATION KNÆPROTESE PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET SKØRPING!

Læs mere

Springhofte. Patientinformation. 18. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0

Springhofte. Patientinformation. 18. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Springhofte Patientinformation 18. juni 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Springhofte Patientinformation Før operation på Gildhøj Privathospital Det er vigtigt at du er godt forberedt før

Læs mere

Indsættelse af kunstigt knæled

Indsættelse af kunstigt knæled Du skal have indsat et kunstigt knæled, en såkaldt knæledsprotese. Den hyppigste årsag til at indsætte en protese i knæet er slidgigt, men årsagen kan også være forkert stilling af knæet, løst knæ og dårlig

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

PATIENTINFORMATION VEDRØRENDE KIKKERTUNDERSØGELSE AF ANKELLEDDET (ANKELARTROSKOPI)

PATIENTINFORMATION VEDRØRENDE KIKKERTUNDERSØGELSE AF ANKELLEDDET (ANKELARTROSKOPI) PATIENTINFORMATION VEDRØRENDE KIKKERTUNDERSØGELSE AF ANKELLEDDET (ANKELARTROSKOPI) 1 Man kan fejle forskellige ting i anklen, der gør, at man får smerter i anklen. Nogle af disse gener kan afhjælpes ved

Læs mere

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. CPH Privathospital Rådhustorvet 4 3520 Farum Tlf.: 7021 8000 www.cph-privathospital.dk E-mail: info@cph-privathospital.dk

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Fedtsugning. Forundersøgelsen: Din tryghed er vores største prioritet:

Fedtsugning. Forundersøgelsen: Din tryghed er vores største prioritet: Fedtsugning Forundersøgelsen: Ved forundersøgelsen anbefaler vi, at du lader et familiemedlem eller en god veninde deltage, da der er meget information, som efterfølgende kan være svær at huske på. Det

Læs mere

Operation for åreknuder. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Klinik for Åreknuder

Operation for åreknuder. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Klinik for Åreknuder Operation for åreknuder Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Klinik for Åreknuder Indholdsfortegnelse Åreknuder... 3 Symptomer... 4 Behandling... 4 Dine forberedelser til operationen...

Læs mere

Brystløft. Forundersøgelsen: Din tryghed er vores største prioritet:

Brystløft. Forundersøgelsen: Din tryghed er vores største prioritet: Brystløft Forundersøgelsen: Ved forundersøgelsen anbefaler vi, at du lader et familiemedlem eller en god veninde deltage, da der er meget information, som efterfølgende kan være svær at huske på. Det er

Læs mere

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Kunstigt hofteled

Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Kunstigt hofteled Artroskopi af hofteled (Kikkertundersøgelse) Kunstigt hofteled Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk Velkommen I denne pjece har vi samlet

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om navlebrok

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om navlebrok Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om navlebrok Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den operative behandling

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse, som finder sted i Neurokirurgisk

Læs mere

Stabiliserende operation for knæskallen (MPFL-rekonstruktion) - information og træningsprogram

Stabiliserende operation for knæskallen (MPFL-rekonstruktion) - information og træningsprogram Stabiliserende operation for knæskallen (MPFL-rekonstruktion) - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Stabiliserende operation for knæskallen

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0216

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Du har fået foretaget en MR-skanning der har vist en hjernesvulst og på baggrund af denne er du henvist til operation i Neurokirurgisk afdeling. Inden operationen skal du have

Læs mere

Skumbehandling af åreknuder. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Klinik for Åreknuder

Skumbehandling af åreknuder. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Klinik for Åreknuder Skumbehandling af åreknuder Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Klinik for Åreknuder Indholdsfortegnelse Åreknuder... 3 Symptomer... 4 Behandling... 4 Dine forberedelser til skumbehandling...

Læs mere

Kikkertundersøgelse af ankel - ankelartroskopi. Patientinformation. 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0

Kikkertundersøgelse af ankel - ankelartroskopi. Patientinformation. 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Kikkertundersøgelse af ankel - ankelartroskopi Patientinformation 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Kikkertundersøgelse af ankel - ankelartroskopi Patientinformation Før operation

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Diskusprolaps i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Diskusprolaps i nakken. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i nakken Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Diskusprolaps i nakken Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Brystløft. Patientinformation. 11. oktober 2018 Skrevet af: Waseem Ghulam Version 1.0

Brystløft. Patientinformation. 11. oktober 2018 Skrevet af: Waseem Ghulam Version 1.0 Brystløft Patientinformation 11. oktober 2018 Skrevet af: Waseem Ghulam Version 1.0 Brystløft Patientinformation Forudsætninger for at få et brystløft Ifølge loven om kosmetiske behandlinger kan du ikke

Læs mere

Skæv storetå. Patientinformation. 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0

Skæv storetå. Patientinformation. 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Skæv storetå Patientinformation 25. september 2018 Skrevet af: Micael Haugegaard Version 1.0 Skæv storetå Patientinformation Før operation på Gildhøj Privathospital Det er vigtigt at du er godt forberedt

Læs mere

Stivgørende operation i lænden - uinstrumenteret dese. Patientinformation. 6. december 2016 Version 2

Stivgørende operation i lænden - uinstrumenteret dese. Patientinformation. 6. december 2016 Version 2 Stivgørende operation i lænden - uinstrumenteret dese Patientinformation 6. december 2016 Version 2 Stivgørende operation i lænden - uinstrumenteret dese Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne

Læs mere

INFORMATION OM KIKKERTOPERATION I KNÆET (ARTROSKOPISK OPERATION)

INFORMATION OM KIKKERTOPERATION I KNÆET (ARTROSKOPISK OPERATION) INFORMATION OM KIKKERTOPERATION I KNÆET (ARTROSKOPISK OPERATION) Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping Viborg 1 ARTROSKOPI Artroskopi, der ordret betyder at kigge ind i led, er en undersøgelse, hvor man

Læs mere