OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen... 3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven... 5 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse... 9 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. 19 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og den aktive beskæftigelsesindsats. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra og den bygger på de senest opdaterede tal. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Rebild. Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister og personer på efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet af førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger eller falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Rebild: I april 2012 var der fuldtidspersoner, som modtog en offentlig forsørgelsesydelse, svarende til 14,4 % af befolkningen. I Nordjylland modtog 19,0 % af befolkningen offentlig forsørgelse. Der har været et fald på 5,6 % sammenlignet med april Udviklingen er mere positiv end i Nordjylland generelt, hvor der har været et fald på 1,2 %.. 3

4 Oversigt: Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Rebild apr-11 apr-12 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge 735 3, ,2-20,1% 3,8-6,6% Kontanthjælp i alt 381 2, ,1 4,7% 3,4 7,1% Kontanthjælp match ,5 71 0,4-16,5% 0,8-0,4% Kontanthjælp match , ,3 17,4% 1,7 8,7% Kontanthjælp match ,5 88 0,5 1,1% 0,8 19,1% Kh. Modt. omfattet af integrationsprog. 58 0,3 62 0,3 6,9% 0,2 19,4% Revalidering 33 0,2 24 0,1-27,3% 0,3-14,6% Forrevalidering 3 0,0 1 0,0-66,7% 0,1-2,8% Sygedagpenge 437 2, ,2-7,8% 2,3-10,4% Ledighedsydelse 95 0,5 99 0,5 4,2% 0,5 5,3% Fleksjob 288 1, ,6 5,2% 1,7 1,2% Førtidspension 871 4, ,7-0,5% 6,9 1,4% I alt , ,4-5,6% 19,0-1,2% I alt (uden førtidspension) , ,7-7,9% 12,1-2,6% Efterløn 697 3, ,4-9,8% 3,7-8,9% Kilde: Tabellen viser blandt andet: I april 2012 var der fuldtidspersoner, som modtog en offentlig forsørgelsesydelse, svarende til 14,4 % af befolkningen. I Nordjylland modtog 19,0 % af befolkningen offentlig forsørgelse. Der har været et fald på 5,6 % sammenlignet med april Udviklingen er mere positiv end i Nordjylland generelt, hvor der har været et fald på 1,2 %. Der har været et fald på 20,1 % i antal dagpengemodtagere. Der har været en stigning i antal kontakthjælpsmodtagere i alt på 4,7 % - en stigning der er mindre end gennemsnittet i Nordjylland. Andelen på kontanthjælp er også væsentlig lavere en gennemsnittet i Nordjylland. Fordelt på matchgrupper bemærkes det, at der har været en stigning på 17,4 % blandt de indsatsklare, en stigning der er større end gennemsnittet i Nordjylland. Omvendt er antal midlertidigt passive stort set uændret i modsætning til det regionale gennemsnit, som er en stigning på 19,4 %. Der har været et fald i antal personer på revalidering og forrevalidering, samlet set et fald på 11 fuldtidspersoner. Der har været et fald i antal personer på sygedagpenge på 7,8 %, svarende til 34 fuldtidspersoner. Endelig har der været et fald i antal personer på førtidspension på 0,5 %, svarende til 4 fuldtidspersoner. I Nordjylland har der været en stigning på 1,4 %. Samtidig er andelen på førtidspension væsentlig lavere i Rebild end gennemsnittet i Nordjylland. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Ledige skal hurtigt i job langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Sammenfatning af analysen af Jobcenter Rebilds resultater vedr. mål 1: I april 2012 var der 480 personer i arbejdskraftreserven. Det er et fald på 21 % sammenlignet med april Samlet set er Rebild blandt de jobcentre i klyngen, som har den den laveste andel i arbejdskraftreserven. 1 Arbejdskraftreserven består af jobklare dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. 5

6 1. Arbejdskraftreserven og målet i Beskæftigelsesplan 2012 Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. April April Rebild Antal Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Rebild Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Rebild Figuren viser: Af jobcenterets beskæftigelsesplan for 2012 fremgår, at arbejdskraftreserven i december 2012 skal begrænses til 475 fuldtidspersoner svarende til et fald på 15,2 % fra december 2010 til december I april 2012 var der 480 personer i arbejdskraftreserven. 6

7 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. April % 80% 70% 60% Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: w w w.jobindsats.dk Rebild Hjørring Ikast- Brande Odsherred Silkeborg Skive Struer Syddjurs Mariagerfjord Sønderborg I alt 70% 75% 70% 71% 75% 73% 69% 77% 75% 73% 73% 73% A-dagpenge 71% 76% 72% 72% 77% 74% 68% 77% 75% 74% 74% 73% Kontanthjælp 63% 68% 64% 70% 72% 70% 73% 76% 75% 71% 71% 72% NJ DK Figuren viser: I april 2011 blev 70 % af de jobklare ledige i Rebild berørt af mindst 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse og indgik dermed i arbejdskraftreserven. Andelen i arbejdskraftreserven er den næstlaveste i klyngen. 71 % af de ledighedsberørte dagpengemodtagere var i arbejdskraftreserven. For denne gruppe har Rebild den næstlaveste andel i klyngen. Endelig er 63 % af de ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. For kontant- og starthjælpsmodtagerne varierer andelen i klyngen fra 63 % i Rebild til 76 % i Struer. 7

8 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. april april % 40% 30% 20% Procent 10% 0% -10% -20% -30% Kilde: Rebild Hjørring Ikast- Brande Silkeborg Skive Struer Syddjurs Mariagerfjord Odsherred Sønderborg I alt -21% 1% -10% -3% -17% -1% -12% 6% -4% 2% -6% 0% A-dagpenge -21% -1% -12% -4% -20% -4% -15% -1% 1% -4% -8% -1% Kontanthjælp -21% 15% -2% 4% -9% 19% 9% 39% -22% 21% 7% 4% NJ DK Udviklingen i arbejdskraftreserven. April 2011 april Faktiske tal Rebild Hjørring Ikast- Brande Mariagerfjord Odsherred Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt A-dagpenge Kontanthjælp Kilde: NJ DK Figuren og tabellen viser: Arbejdskraftreserven er faldet med 21 % fra april 2011 til april 2012, svarende til et fald på 127 personer. Rebild har haft langt det største fald sammenlignet med jobcentrene i klyngen. Antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er faldet med 21 %, svarende til et fald på 114 personer. Også for dagpengemodtagerne er Rebild det jobcenter, der har haft det største fald. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er også faldet med 21 %, svarende til 13 personer. For denne gruppe er Rebild blandt de jobcentre, der har haft det største fald. 8

9 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse 2 Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Rebilds resultater vedr. mål 2: I april 2012 var der en tilgang til de permanente forsørgelsesydelser på 101 personer. Sammenlignet med april 2011 har der været en stigning i tilgangen på 29 %. Der har været en lille stigning i bestanden antal personer på permanent forsørgelse på 1 %. Dette dækker over en stigning i antal personer på ledighedsydelse og fleksjob og et lille fald i antal personer på førtidspension, et fald på 4 personer. 4,7 % af befolkningen i Rebild modtager førtidspension. Det er en væsentlig lavere andel end i klyngen, i Nordjylland og i hele landet. 2 Permanent offentlig forsørgelse omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension 9

10 1: Permanente ydelser Udvikling i tilgang 3 Mål 2: Tilgang til de permanente forsøgelsesydelser sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. April April Rebild Antal Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Rebild Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Rebild Figuren viser: Af jobcenterets beskæftigelsesplan for 2012 fremgår det, at tilgangen til de permanente offentlige forsørgelsesydelser skal begrænses til 95 personer i december 2012 svarende til en ændring på 0 % fra december 2010 til december I april 2012 var tilgangen på 101 personer. 3 Målingen opgør antal årige, der inden for de sidste 12 måneder for første gang enten modtager ledighedsydelse, kommer i fleksjob eller får bevilliget førtidspension. Det skal bemærkes, at tilgang til permanente forsørgelsesordninger i den valgte måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. En tilgang til permanente forsørgelsesydelser indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. En person kan kun tilgå permanente offentlige forsørgelsesydelser én gang i målingen og tælles kun med første gang, personen tilgår en af de permanente forsørgelsesydelser. Hvis personen fx modtager ledighedsydelse i januar 2008 og senere i marts 2009 får bevilliget førtidspension, vil personen kun indgå i opgørelsen som tilgået ledighedsydelse. 10

11 2: Udviklingen i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser Mål 2: Udvikilngen i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. April 2011 til april % 40% 20% Procent 0% -20% -40% -60% Kilde: w w w.jobindsats.dk -80% Rebild Hjørring Ikast- Brande Silkeborg Skive Struer Syddjurs Mariagerfjord Odsherred Sønderborg I alt 29% -2% -1% -35% 10% -19% -18% -20% -15% -26% 4% -11% Fleksjob og ledighedsydelse 21% -13% -29% -31% 12% -18% -19% -62% -26% -38% 0% -15% Førtidspension 38% 5% 18% -38% 9% -19% -17% 32% -5% -21% 6% -9% NJ DK Udvikling i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser. April 2011 april Faktiske tal. Rebild Hjørring Ikast- Brande Mariagerfjord Odsherred Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: NJ DK Figuren og tabellen viser: Fra april 2011 til april 2012 har der været en stigning på 29 % i tilgangen til de permanente offentlige forsørgelsesydelser. Dette svarer til en stigning på 23 personer. Rebild har langt den største stigning sammenlignet med klyngen, og hovedparten af jobcentrene i klyngen har et fald i tilgangen. Antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse er steget med 21 %, svarende til en stigning på 8 personer. For førtidspension har der været en stigning på 38 %, svarende til 15 personer. 11

12 3: Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse Udviklingen i bestanden på de permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. April april % 6% 5% 4% Procent 3% 2% 1% Kilde: w w w.jobindsats.dk 0% -1% -2% -3% Rebild Hjørring Ikast- Brande Silkeborg Skive Struer Syddjurs Mariagerfjord Odsherred Sønderborg I alt 1% 1% 2% 0% -1% 0% -1% 1% 2% 0% 1% 0% Fleksjob og ledighedsydelse 5% 0% 2% 6% 1% 1% -1% -2% 1% -2% 2% 1% Førtidspension 0% 2% 2% -2% -1% 0% 0% 2% 2% 0% 1% 0% NJ DK Udviklingen i bestanden på de permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. Antal fuldtidspersoner. April 2011 april Rebild Hjørring Ikast- Brande Mariagerfjord Odsherred Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg NJ DK I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: Figuren og tabellen viser: Der har i alt været en stigning i antal fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse på 1 %, svarende til 15 personer. I klyngen varierer udviklingen fra et fald på 1 % i Odsherred og Skive til en stigning i Ikast-Brande og Syddjurs på 2 %. For fleksjob og ledighedsydelse har der været en stigning på 5 % svarende til 19 personer. Rebild har for denne gruppe den næsthøjeste stigning. Der har været et lille fald i antal personer på førtidspension, svarende til et fald på 4 personer. I klyngen varierer udviklingen fra et fald på 2 % i Mariagerfjord til en stigning på 2 % i fire af jobcentrene i klyngen. 12

13 4: Andel af befolkningen, der modtager permanente ydelser Bestand på førtidspension i andel af befolkningen (16-66 år). April ,0 10,0 Odsherred; 10,5 Andel 8,0 6,0 4,0 Gnst af klynge = 7,3 Rebild; 4,7 Hjørring; 7,2 Ikast-Brande; 6,8 Mariagerfjord; 7,7 Silkeborg; 5,2 Skive; 8 Struer; 7,6 Syddjurs; 6,9 Sønderborg; 8,1 NJ; 6,9 DK; 6,6 2,0 0,0 Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren viser: I Rebild modtager 4,7 % af befolkningen førtidspension. Gennemsnittet i klyngen er, at 7,3 % af befolkningen modtager førtidspension. Rebilds andel er væsentlig lavere end i de andre jobcentre i klyngen, i Nordjylland og i landet som gennemsnit. 13

14 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Rebilds resultater vedr. mål 3. I april 2012 var der 377 unge under 30 år, som modtog offentlig forsørgelse. Der er tale om et fald på 7 % i forhold til april 2011, svarende til et fald på 29 fuldtidspersoner. Der har været pænt fald i antal unge dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Endvidere har der været et lille fald i antal unge på førtidspension. Derimod har der især været en stigning i antal unge indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere samt antal unge på sygedagpenge. 14

15 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Antal unge på offentlig forsørgelse sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. April April Rebild Antal Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Rebild Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Rebild Figuren viser: Af jobcenterets beskæftigelsesplan for 2012 fremgår, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i december 2012 skal være nedbragt til 350 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) svarende til et fald på 10 % fra december 2010 til december I april 2012 var der 377 unge under 30 år, som modtog offentlig forsørgelse. 15

16 2: Unge ledige opgjort på arbejdsmarkedsparathed 4 Udviklingen i antal fuldtidspersoner under 30 år fordelt på matchkategori samt øvrige. Rebild. April april Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Øvrige ikke matchede Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Figuren viser: I april 2012 var der 154 jobklare unge under 30 år. 134 unge var indsatsklare. 52 unge var midlertidigt passive. 4 Denne opgørelse omfatter ikke unge på førtidspension og i fleksjob. 16

17 3: Unge opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser - Rebild apr-11 apr-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge % -3% Kontanthjælp % 6% Heraf match % -5% Heraf match % 15% Heraf match % 8% Revalidering % -23% Forrevalidering % -11% Sygedagpenge % -8% Fleksjob % 1% Ledighedsydelse % 7% Førtidspension % 8% I alt % 1% Kilde: Tabellen viser: Den største gruppe af de unge på offentlig forsørgelse modtager kontanthjælp, nemlig 183 personer. I forhold til april 2011 har der været en stigning i gruppen på 2 personer. Siden april 2011 har der været en stigning i antal indsatsklare og midlertidigt passive unge en stigning på henholdsvis 12 og 4 unge. Derimod har der været et fald på 12 jobklare unge. Den næststørste gruppe er de unge dagpengemodtagere. Denne gruppe har oplevet et fald på 25 %, et fald der er væsentlig højere en gennemsnittet i Nordjylland. Der har været en stigning i antal unge på sygedagpenge på 18 %, svarende til 8 personer. I Nordjylland har der i samme periode været et fald. Endelig har der været et fald i antal unge på førtidspension, et fald på 1 person svarende til et fald på 3 %. I Nordjylland har der for denne gruppe været en stigning på 8%. 17

18 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Mål 3: Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse. April april % 20% 10% Procent 0% -10% -20% -30% -40% Kilde: Rebild Hjørring Ikast- Brande Odsherred Silkeborg Skive Struer Syddjurs Mariagerfjord Sønderborg I alt -7% 1% -3% 3% -3% 9% 2% -3% -9% 0% 1% 1% A-dagpenge -25% -11% -2% 4% -21% 14% -5% -17% -15% -15% -3% 1% Kontanthj. 1% 10% 0% 9% 11% 11% 7% 17% -4% 22% 6% 6% Førtidspension -3% -1% -3% 15% 7% 15% 2% 4% -16% -8% 8% 3% Øvrige 6% -7% -12% -25% -27% -9% 5% -29% -11% -21% -8% -14% NJ DK Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse op delt på ydelse. April 2011 til april Faktiske tal. Rebild Hjørring Ikast-Brande Mariagerfjord Odsherred Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg I alt A-dagpenge Kontanthj Førtidspension Øvrige Kilde: NJ DK Figuren og tabellen viser: Samlet set har der været et fald på 7 % i antal unge på offentlig forsørgelse. Det svarer til et fald på 29 personer. Udviklingen i klyngen varierer fra et fald på 9 % i Syddjurs til en stigning på 9 % i Silkeborg. I forhold til de unge dagpengemodtagere varierer udviklingen i klyngen fra et fald på 25 % i Rebild til en stigning på 14 % i Silkeborg. Udviklingen for kontanthjælpsmodtagerne varierer fra et fald på 4 % i Syddjurs til en stigning på 22 % i Sønderborg Udviklingen for antal unge på førtidspension varierer fra et fald på 16 % i Syddjurs til en stigning på 15 % i Mariagerfjord og Silkeborg. 18

19 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Rebilds resultater vedrørende mål 4. I april 2012 var der 155 personer med ikke vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Der har været en stigning i gruppen på 13 personer, svarende til 9 %. Der har været et fald i antal personer på ledighedsydelse og førtidspension, mens der har været en stigning i antal personer på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og fleksjob. 19

20 1: Ikke vestlige indvandrere og målet Mål 4: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse sammenholdt med mål i Beskæftigelsesplanen April april Rebild Antal Apr 2011 Maj 2011 Jun 2011 Jul 2011 Aug 2011 Sep 2011 Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Rebild Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan Rebild Figuren viser: Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af personer med ikke vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 130 personer i december 2012 svarende til et fald på 10 % fra december 2010 til december I april 2012 var der 155 personer med ikke vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. 20

21 2: Personer med ikke vestlig baggrund opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser - Rebild apr-11 apr-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge % 11% Kontanthjælp % 14% Heraf match % 25% Heraf match % 15% Heraf match % -60% Øvrige ikke matchede % -23% Revalidering % -22% Forrevalidering % -5% Sygedagpenge % 1% Fleksjob % 22% Ledighedsydelse % 11% Førtidspension % 6% I alt % 6% Tabellen viser: Den største ydelsesgruppe er kontanthjælpsmodtagerne. I april 2012 var der 87 personer i denne gruppe. Der har været en stigning på 10 % siden april 2011, en stigning på 8 personer. Der var 23 ikke vestlige indvandrere og efterkommere på dagpenge. Antal personer på sygedagpenge er mere end fordoblet siden april 2011 fra 7 personer i april 2011 til 16 personer i april Derimod har der været et fald på 21 % i antal personer på førtidspension svarende til et fald på 5 personer. 21

22 3: Udviklingen i antal ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Udviklingen i antal personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. April april % 14% 12% 10% Procent 8% 6% 4% 2% 0% Rebild I alt 9% 6% 5% 8% 14% 2% 3% 6% 13% 2% 6% 3% Kilde: Hjørring Ikast- Brande Odsherred Silkeborg Skive Struer Syddjurs Mariagerfjord Sønderborg NJ DK Udviklingen i antal personer med ikke vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. April april Faktiske tal. Rebild Hjørring Ikast-Brande Mariagerfjord Odsherred Silkeborg Skive Struer Syddjurs Sønderborg Udvikling Kilde: Figuren og tabellen viser: Alt i alt er antal ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse steget med 9 % fra april 2011 til april 2012, svarende til en stigning på 13 personer. I klyngen varierer udviklingen fra en stigning på 2 % i Silkeborg og Sønderborg til en stigning på 14 % i Odsherred. NJ DK 22

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, status på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer Ledelsesrapport for Jobcenter Opdateret 1-1-214 side1 Jan-Jan 11 Jan-apr 11 Jan-jul 11 Jan-okt 11 Jan-feb 12 Jan-maj 12 Jan-aug 12 Jan-nov 12 Jan-mar 13 Jan-jun 13 Jan-sep 13 Jan-dec 13 Jan-Jan 11 Jan-mar

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere