Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred"

Transkript

1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg og Rebild Periode:

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Processen Ministerens 4 mål og scorecard for Odsherred... 4 Ministerens mål, samlet set... 5 Mål 1. Arbejdskraftreserven... 5 Jobcentrets kommentarer... 5 Mål 2. Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger... 6 Jobcentrets kommentarer... 6 Mål 3. Unge... 6 Jobcentrets kommentarer... 6 Mål 4. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse... 8 Jobcentrets kommentarer Resultatoversigt, forsørgelsesgrupper... 9 Forsørgelsesgrupper... 9 Jobcentrets kommentarer Resultatoversigt, indsatsen Jobcentrets kommentarer Besparelsespotentiale Jobcentrets kommentarer Tillæg til Resultatrevisionen 2012: Opfølgning på puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter mhp. nedbringelse af langtidsledighed Kvantitative mål og milepæle for indsatsen Status på indsatsen Status Status

3 1. Indledning Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål, at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Jobcenter Odsherreds tilbagemelding på resultatrevisionen i 2012 forholder sig til de data, som er til rådighed på jobindsats.dk under Styringsværktøjer. Resultatrevisionen består af fire dele: Et scorecard, med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. En resultatoversigt, hvor jobcentrets indsats og resultater på ministerens 4 mål vises, herunder: arbejdskraftreserven, sygemeldte og unge. Udviklingen i disse ses den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard for indsatsen, hvor jobcentrenes resultater i forhold til at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med de øvrige jobcentre i klyngen. Processen Data til resultatrevisionen trækkes fra jobindsats.dk i marts. Jobcentret udarbejder et udkast, som sendes i høring i beskæftigelsesregionen og i Det lokale Beskæftigelsesråd. Senest 30. juni godkendes Resultatrevisionen i Byrådet, hvorefter den inklusive bemærkninger offentliggøres og sendes til Det regionale Beskæftigelsesråd. Tidsfristerne for udarbejdelsen fremgår af tabellen nedenfor: Processen for Resultatrevision 2012 Tidspunkt Inden udgangen af marts 2013 Senest 17. april 2013 Aktivitet Data til resultatrevisionen trækkes i Jobindsats.dk. Data forventes at være tilgængelige medio marts Udkast til resultatrevisionen sendes til beskæftigelsesregionen. Senest 25. april 2013 Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til resultatrevisionen til kommunen. Senest 1. maj 2013 Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR. Senest 21. maj 2013 LBR s bemærkninger til resultatrevisionen sendes til kommunen. Senest 30. juni 2013 Resultatrevisionen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregionens og LBR s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse. 3

4 Senest 1. juli 2013 Senest 1. juli 2013 Den godkendte resultatrevision samt LBR s og beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres. Resultatrevisionen fremsendes til RBR med LBR s bemærkninger. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller ikke præcise formkrav til udformningen af resultatrevisionen. Det forventes dog, at jobcentrene i et særskilt notat som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevisionen, der kan trækkes på jobindsats.dk, og forholder sig til både jobcentrets positive resultater, og hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. Jobcentrene anbefales at forholde sig til de væsentligste problemstillinger, hvor: a) resultaterne i indsatsåret er blevet forringet i forhold til året før i jobcentret b) resultaterne i jobcentret er mindre gode end sammenligningsgrundlagets c) resultaterne i jobcentret kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet 2. Ministerens 4 mål og scorecard for Odsherred Beskæftigelsesministeren s beskæftigelsespolitiske mål for 2012 var: 1. Mål: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. Mål: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt 3. Mål: Unge skal i uddannelse eller job Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt 4. Mål: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Scorecardet nedenfor viser udviklingen i Odsherred for ministerens 4 mål. Desuden vises den tilsvarende udvikling i de sammenlignelige jobcentre i klyngen. Jobcentrene sammenlignes og sorteres i scorecardet, så det jobcenter, der har haft den bedste udvikling indenfor de 4 ministermål, ligger øverst. 4

5 Tabel 1: Scorecard Odsherred Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Dec 2012 Dec 2012 Dec 2012 Dec 2012 Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Placering Mariagerfjord 800 1, , , ,7 1 Rebild , , , ,7 2 Ikast-Brande , , , ,4 3 Skive , , , ,8 4 Silkeborg , , , ,2 5 Sønderborg , , , ,9 5 Struer 477-0, , , ,2 6 Syddjurs , , , ,5 7 Hjørring , , , ,8 8 Odsherred 755 4, , , ,4 9 Hele klyngen , , , ,6. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Ministerens mål, samlet set Samlet set har Job- og Voksencenter Odsherred i 2012, med undtagelse af mål 2 (tilgangen til permanente forsørgelsesordninger), oplevet en mindre gunstig udvikling i forhold til ministerens mål. Mål 1. Arbejdskraftreserven Tabel 1 viser udviklingen i antal personer med 3 måneders sammenhængende ledighed fra december 2011 til december Arbejdskraftreserven er steget til 755, svarende til en stigning på 4,3 procent. Udviklingen har for Odsherred været mindre gunstig end for resten af klyngen. Gennemsnitlig er arbejdskraftreserven faldet med 5,9 procent i klyngen. Jobcentrets kommentarer Skønt Odsherred scorer højt i klyngen både når det gælder aktiveringsgrad og minimumskrav for jobsamtaler og aktive tilbud har det ikke haft den ønskede forebyggende effekt på arbejdskraftreserven, hvilket er utilfredsstillende. 5

6 Jobcenteret følger udviklingen nøje for at vurdere om der er tale om et midlertidigt fænomen eller om der skal iværksættes specifikke eller nye typer af initiativer for at imødegå udviklingen. Ikke mindst er det afgørende at sikre at stigningen i antallet af unge personer på offentlig forsørgelse ikke slår igennem på arbejdskraftreserven. Der vil blive iværksat tiltag specielt for at modvirke at dette sker. Mål 2. Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger Permanente forsørgelsesordninger omfatter personer på ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Isoleret set for mål 2 ligger resultaterne i Odsherred midt i feltet af jobcentre. Perioden fra december 2011 til december 2012 viser et fald med 1,4 procent for Odsherred, udviklingen i klyngen viser et fald på 10,2 procent i gennemsnit. Jobcentrets kommentarer I klyngen er der store udsving fra en stigning på 25,2 procent for Skive til et voldsomt fald på 56,5 procent for Mariagerfjord. Udviklingen i Odsherred har med et fald i tilgangen på 1,4 procent været acceptabel. Dog har udviklingen i Odsherred været mindre gunstig end gennemsnittet for klyngen. Den gunstige udvikling i Odsherred skyldes primært et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension og fleksjob. Jobcentret har allerede i flere år haft fokus på at holde antallet af nytilkendelser til fleksjob og førtidspension på et minimum. Jobcentret forventer, at fastholde dette fokus. Dertil kommer, at der i forbindelse med ny lovgivning på dette område, fortsat forventes et fald i antal personer på permanente forsørgelsesordninger, specielt i forhold til tilkendelser af førtidspensioner. Mål 3. Unge Den positive udvikling i er desværre vendt. Udviklingen i Odsherred for viser en stigning på 12,8 procent for unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Til sammenligningen er udviklingen i klyngen samlet set gunstig med 1,8 procent. Odsherred oplevede en voldsom stigning primo og ultimo perioden, medens der hen over sommermånederne oplevedes en pæn faldende tendens. Jobcentrets kommentarer Jobcenter Odsherred er fuldt ud opmærksomme på stigningen i ledigheden for unge under 30 år, og i særdeleshed stigningen på kontanthjælpsområdet. Vi må på trods af stor opmærksomhed på gruppen, imidlertid konstatere at de unge ikke i tilstrækkeligt omfang har fået andel i de jobåbninger, der trods fald i beskæftigelsen trods alt har været, ligesom det heller ikke er lykkes jobcentret i tilfredsstillende grad at få flere unge til at tilmelde sig (og blive på) en ungdomsuddannelse. Der er i 2012 igangsat initiativer for at imødekomme og reducere antallet af ledige under 30 år, hvor der har været arbejdet på følgende fronter: Øget fokus på at fastholde unge på uddannelsesplaner Fastholdelse i uddannelse Klargøring til uddannelse 6

7 I forhold til områderne fastholdelse på uddannelsesplaner/ - ønsker og fastholdelse i uddannelse har Jobcentret pr. august 2012 ansat to fuldtidsmentorer. En mentor, der arbejder med at fastholde de unge på uddannelsesplaner og ønsker, som følger op støtter op mod opstart i uddannelse. Denne mentor er placeret i tilknytning til vort tilbud om uddannelsesafklaring/-vejledning. Den anden mentor er placeret på EUC Nordvestsjælland, der i tæt samarbejde med vejledere og undervisere på uddannelsesstederne, og jobcentrets medarbejdere, fungerer som fastholdelsesmentor. Odsherred er som tidligere belyst i COWI-Rapporten præget af unge med ringe skolebaggrund. Der har i forhold til denne gruppe været fokus på at øge deres uddannelsesparathed. Der har i den forbindelse været satset massivt på FVU dansk/matematik, en indsats der også fortsat prioriteres højt. Sidstnævnte indsats har parallelt med særligt tilrettelagte afklarings- og vejledningsforløb, været medvirkende til at en stor gruppe borgere er flyttet nærmere arbejdsmarked og uddannelse, hvilket ses i ændringen af fordelingen af unge i matchgruppe 2 og 3. Der er sket en betydelig reduktion af unge placeret i matchgruppe 3. Fremadrettet vurderes det at omorganisere ungeindsatsen, med mulig etablering af en separat og mere specialiseret enhed der alene skal have fokus på ungegruppen under 30 år, og som skal kunne yde en mere specialiseret og individuel vejledning rettet mod uddannelse og arbejde, for denne gruppe. Der er i 2012 videreført og igangsat en række initiativer på ungeområdet, herunder visitationsprojektet, hvor der sættes ind fra den dag de unge tilmelder sig og søger kontanthjælp. Endvidere er der et stort fokus på unge og uddannelse i generelt på tværs i kommunen, bl.a. har kommunen gennemført projekt Uddannelse til alle (UTA). Konkret et ad hoc udvalg Uddannelse til alle, som blev nedsat af og refererede til økonomiudvalget. Udvalgets analysearbejde afsluttedes i maj 2012 med en handleplan mhp. at sikre gennemførelse af en række konkrete projekter og indsatser. Et af de mere konkrete tiltag som følge af Uddannelse til Alle har været etableringen af en ny Ungeenhed. Ungeenheden blev etableret i februar 2013 og har sit primære fokus i forhold til at sikre at unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse og dermed ikke havner i kontanthjælpssystemet. Herudover arbejder Ungeenheden tæt sammen med jobcentret i forhold til de behov, der kan være for at levere en ekstra indsats for gruppen af svagere stillede unge, som allerede er frafaldet en ungdomsuddannelse. En COWI-rapport fra 2011 angav en række konkrete handlingsforslag, som jobcentret arbejder med at få etableret. Et af initiativerne var samarbejdet med Beskæftigelsesregionen omkring forandringsteori. Det forberedende arbejde med afgrænsning af målgrupperne er afsluttet, men implementeringen af de konkrete initiativer er ikke fuldt udført i Sluttelig er jobcentret sammen med jobcentrene i Kalundborg, Holbæk og Slagelse i gang med et større projekt, der foregår i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne med henblik på at skabe en mere lige og driftsikker vej for unge ind i ungdomsuddannelserne. Projektet afsluttes i Samlet set har initiativerne dog beklageligvis ikke kunne dæmme op for stigningen i gruppen af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. 7

8 Mål 4. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er et ministermål, der er videreført fra tidligere år. Målgruppen omfatter personer på alle ydelser inklusive førtidspension. Perioden fra december 2011 til december 2012 viser en stigning med 7,4 procent for Odsherred, hvor udviklingen i klyngen viser en stigning på 3,6 procent. Jobcentrets kommentarer Odsherred har en stigning i gruppen, der ligger over gennemsnittet i klyngen uden dog at ligge helt i bund på området. Udviklingen er ikke tilfredsstillende. Dog skal den relative store stigning ses i forhold til, at det faktiske antal personer i denne kategori fortsat er forholdsvist lavt for Odsherred, samt at gruppen er særligt udsat, specielt når ledigheden er høj. Der kan noteres en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension pga. at en del flygtninge kommer hertil med traumer eller lignende. Derved er der en del af gruppen, som jobcenterindsatsen har vanskeligt ved at inkludere på arbejdsmarkedet. Pr. december 2012 udgør denne gruppe 58 personer ud af i alt 207 personer. Jobcenter Odsherred har fokus på beskæftigelse og uddannelse for ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere, og i særdeleshed på ungegruppen. Herunder en målrettet indsats med tidlig udplacering på virksomheder. Fokus retter sig primært mod gruppen af indvandrere under Integrationsloven. Der gennemføres en tidlig uddannelsesrettet indsats for de unge under 30 år. Hvad angår de ledige over 30 år, samt forsørgere, gennemføres en helhedsorienteret indsats med fokus også på sociale, familiemæssige og økonomiske problemstillinger, klart rettet mod selvforsørgelse, uddannelse eller arbejde. I samarbejde med sprogskolen kan danskundervisning tilrettelægges meget fleksibelt, også ude på virksomhederne hvor det måtte være den optimale løsning. Desuden er anvendelsen af mentorer og løntilskud er et vigtigt redskab i indsatsen. Senest har Jobcentret etableret åben rådgivning for gruppen af indvandrere, med tolke til rådighed, for at få muligheden for at komme tidligere ind omkring hjælp og støtte, såfremt der måtte være behov. 8

9 3. Resultatoversigt, forsørgelsesgrupper I nedenstående resultatoversigt, vises udviklingen i forsørgelsesgrupperne sammenlignet med året før og sammenlignet med udviklingen i den samlede klyngen af sammenlignelige jobcentre. Tabel 2: Forsørgelsesgrupper Data opdateret den Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme Antal udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. Forsørgelsesgrupper For forsørgede i alt, viser udviklingen i Odsherred status quo (0 %) med forsørgede i december Klyngen har oplevet et mindre fald på 3 procent i forhold til året før. I Odsherred kan der også noteres status quo for alle jobklare, men et fald på 1 procent for jobklare med A- dagpenge. Stigningen frem til 2010 for gruppen er således udlignet. For jobklare på kontanthjælp kan der konstateres en stigning på 20 procent, og for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere en stigning på 48 procent, medens der er et større fald for de midlertidigt passive på kontanthjælp (-28 %). På sygedagpengeområdet er der sket et fald i jobklare (-10%) og indsatsklare (-29%) mens midlertidigt passive stiger med 5 procent. 9

10 Der har været en lille stigning i antallet af berørte personer i forhold til fleksjob (8 procent), mens der har været et lille fald i antallet af personer på førtidspension (-2%). Jobcentrets kommentarer Resultaterne for Odsherred er acceptable med enkelte undtagelser. Odsherred har på mange måder været ekstra hårdt ramt af krisen, der er mange virksomheder inden for byggefagene i Odsherred, som er ramt, ligesom der er forholdsvis mange ufaglærte i Odsherred sammenlignet med Østdanmark som helhed. Målet om at nedbringe andelen af match 3 borgere i 2012 er lykkedes. Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) er således reduceret med 28 procent. Den relative store stigning i antal af forsørgede på kontanthjælp match 1 og 2 (20 % og 48 %) er dog utilfredsstillende. Den stigning, der kan noteres for de midlertidigt passive på sygedagpenge, skyldes, at flere sygedagpengesager er blevet forlænget pga. ansøgning om pension, inden indførelse af den nye reform på fleksjob- og førtidspensions området. 4. Resultatoversigt, indsatsen I resultatoversigten over indsatsen i Odsherred ses en opgørelse over aktiveringsgraden og opfyldelse af minimumskravene (rettidigheden) for målgrupperne a-dagpenge og kontanthjælp. Tabel 3: Aktiveringsgrad og minimumskrav Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar

11 2: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. Jobcentrets kommentarer Aktiveringsgraden er på et acceptabelt niveau i Odsherred og høj set i forhold til resten af klyngen (33 % mod 25 %). Aktiveringsgraden ligger således væsentlig over gennemsnittet i klyngen for såvel A-dagpenge (31 % mod 23 %), som for jobklare (43 % mod 42 %) og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (36 % mod 28 %). Også i forhold til opfyldelsen af minimumskrav er Odsherred bedre end gennemsnittet i klyngen for både jobsamtaler og aktive tilbud for ledige med a-dagpenge og med kontanthjælp. Niveauet for aktiveringsgraden og niveauet for opfyldelsen af minimumskravene vurderes til at være særdeles tilfredsstillende. 5. Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Tabel 4: Besparelsespotentiale på forsørgelsesydelser Forsørgelsesydelse 4. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Data opdateret den Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,23 3, ,3 Kontanthjælp 4,44 3, ,5 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,53 0, ,2 Sygedagpenge 2,49 2,46 6 0,6 Ledighedsydelse 0,56 0, ,1 Fleksjob 1,92 1, ,4 11

12 Førtidspension 10,66 6, ,7 I alt 23,83 18, ,2 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Jobcentrets kommentarer Som det fremgår af tabellen har jobcentret et stort besparelsespotentiale. Førtidspension udgør langt størstedelen af det samlede besparelsespotentiale (62,7 mio. kr.). Der er efter jobcentret mening dog ikke tale om et reelt potentiale i forhold til at kunne spare penge her og nu. Jobcentret kan ikke på den korte bane påvirke udgiften. Tidligere forsøg og tiltag i forhold til at flytte folk frivilligt fra ydelsen viser, at dette er særdeles vanskeligt. Fremadrettet gør jobcentret imidlertid noget i forhold til nytilkendelser til førtidspension. Her noterer jobcentret sig, at antallet af fuldtidspersoner på førtidspension samt antallet af påbegyndte forløb er reduceret. Jobcentret erkender, at der samlet set - ligesom tidligere år - ligger en stor udfordring på kontanthjælpsområdet, idet besparelsespotentialet udgør størstedelen af det reelle besparelsespotentiale jobcentret har (22,5 mio. kr.). For A-dagpengeområdet er Odsherred bedre end gennemsnittet i klyngen (-6,3 millioner kroner). Billedet af besparelsespotentialet for henholdsvis kontanthjælps- og A-dagpengeområdet påvirkes af at andelen af ledige uden a-kassemedlemskab er højt i Odsherred. På de øvrige områder (revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob) er besparelsespotentialet i Odsherred begrænset da forsørgelsesydelsen er på niveau med klyngen eller bedre. Jobcentret har i september 2012 nedsat et tilkendelses- og bevillingsudvalg på revalideringsområdet for, at sikre optimal anvendelse af midlerne på området og besparelser på sigt. 12

13 Tillæg til Resultatrevisionen 2012: Opfølgning på puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter mhp. nedbringelse af langtidsledighed. I forlængelse af puljen opprioriteres den virksomhedsrettede indsats i Job- og Voksencenter Odsherred efter følgende: Kvantitative mål og milepæle for indsatsen Indsats egne virksomhedskonsulenter (KH) Anden aktør Total Juni praktikpladser 150 Februar praktikpladser 30 praktikpladser 195 August praktikpladser 90 praktikpladser 280 Februar 2012 Øge fordelingen fra LAB 32 til 42 med 2 % Øge LAB 42 2 % August 2012 Fastholde den høje aktivering via LAB 42 Fastholde Februar 2013 Fastholde den høje aktivering via LAB 42 Efter januar 2012 er det svært at sige hvad det passende antal pladser er, det afhænger meget af hvor stor ledigheden er. Målet er dog at øge andelen på aktiveringen efter LAB 42 med 2 % primo 2012 og herefter fastholde den høje indsats. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud, som er vedlagt som tillæg til beskæftigelsesplanen for 2012 og

14 Status på indsatsen Nedenstående tabel viser mål og status for anvendelse af virksomhedspraktik (LAB 42) samt vejledning og opkvalificering (LAB 32) på kontanthjælpsområdet i perioden juni 2010 til december Antal aktiveringsforløb. Virksomhedspraktik. Kontanthjælpsområdet LAB 42 Vejledning og opkvalificering LAB 32 Egne virksomhedskonsulenter Anden aktør/ leverandør Total Egne virksomhedskonsulenter Anden aktør/ leverandør Total LAB 42 Total LAB 32 Andel (%) LAB 42 af alle forløb Juni 2010 Februar 2011 August 2011 December 2011 Mål Status Fastholde niveau Februar 2012 August 2012 December 2012 Fastholde niveau Fastholde niveau Fastholde niveau *Tabellen med målene er hentet fra Tillæg til BP 2011 Odsherred: Virksomhedskonsulenter. Tillægget beskriver indsats og målsætning i forbindelse med puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter. Tabelrækken December 2011 og 2012 var dog ikke med i den oprindelige tabel. *Kilden til statusopgørelsen er Jobindsats.dk. 14

15 Status Andelen af LAB 42 forløb steg fra 28 procent i juni 2010 til 71 procent i december Jobcenter Odsherred har i perioden opgraderet antallet af virksomhedskonsulenter internt. I 2011 lagde jobcentret tillige indsatsen for match 2 - kontanthjælp ud til en ekstern leverandør. Leverandørens opgave var at varetage kontaktforløb og aktivering. Det fremgår af ovenstående tabel, at Jobcenter Odsherred i perioden juni 2010 til december 2011 i overensstemmelse med målsætningen har øget anvendelse af virksomhedspraktik (LAB 42) som aktiveringsredskab for målgrupperne LAB 2.2 og LAB 2.3. Ligeledes i overensstemmelse med målsætningen er brugen af Vejledning og opkvalificering (LAB 32) som redskab i samme periode reduceret betydeligt. Jobcenteret levede dog ikke fuldt op til de fastsatte totalmål for antallet af LAB 42 forløb. I særdeleshed lykkedes det ikke, at få indsatsen hos anden aktør/leverandør til at nå de forventede mål. Jobcenter Odsherred besluttede ultimo 2011 på baggrund af ovenstående at tage indsatsen for match 2 borgere hjem igen, opgradere yderligere på jobcentrets egne konsulenters virksomhedsindsats. Det forventedes dermed at niveauet for 2011 kunne fastholdes i Status 2012 I perioden december 2011 december 2012 er udviklingen desværre vendt, således at andelen af LAB 42 forløb har været faldene hen over året, og i december 2012 udgør 24 procent af det samlede antal forløb. Årsagen skal bl.a. findes i, at jobcentret i 2012 har været ramt af sygdom og fratræden i gruppen af virksomhedskonsulenter. Jobcentret har ansatte nye konsulenter, som har været under oplæring og indkøring i Det forventes derfor, at indsatsen kommer tilbage på sporet i Job- og Voksencenter Odsherred April

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 13. marts 2013 Resultatrevision 2012 1. Indledning... 2 Resultatoversigt... 2 Besparelsespotentiale... 2 Scorecard Ministermål... 3 Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

2012 Område: Sammenligningsgrundlag:

2012 Område: Sammenligningsgrundlag: 2012 Resultatrevision Område: Job og arbejdsmarked - Halsnæs Kommune Sammenligningsgrundlag: (jobcentre med samme rammevilkår) Assens, Billund, Brønderslev, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns,

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere