Rikke Strandgaard September 2011 MIDTTR AFIKS PAS SAGERTÆL LING 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rikke Strandgaard September 2011 MIDTTR AFIKS PAS SAGERTÆL LING 2011"

Transkript

1 Rikke Strandgaard September 2011 MIDTTR AFIKS PAS SAGERTÆL LING 2011

2 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 1 INDHOLD Indhold INDLEDNING Resultater Regionale rejser Større ruteændringer på regionale ruter Rejser på lokalruter og i bybusser Større ruteændringer i kommunerne Metode og beregning Dataindsamling Tabelsamling Hvad viser tabellerne? Tabeller for de regionale ruter Tabeller for de lokale ruter og bybuslinjer... 13

3 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 2 1. INDLEDNING Denne rapport indeholder en præsentation af hovedtallene fra Midttrafiks passagertælling i Tællingen omfattede samtlige regionale og lokale ruter i Midttrafiks område samt alle bybusruter undtaget Århus, i alt 101 regionale ruter, 78 lokale ruter og 97 bybusruter. Tællingen blev gennemført for langt de fleste ruter i /15 i dagene april. De større regionale ruter med udgangspunkt i Århus blev talt på billetmaskinerne i uge 18/19 i dagene maj Derudover blev Herning Bybusser talt i uge 10/ marts 2011 i forbindelse med et andet projekt. Rabatruter er ikke medtaget, da de enkelte kommuner selv står for passagertælling på disse. og søndag. I denne rapport opgøres passagertal ud fra antal påstigere, og i det følgende vil antal rejser blive anvendt synonymt med antal påstigere, da én påstigning afstedkommer én rejse. I praksis er tællingen foretaget ved, at Midttrafik har udskrevet tælleskemaer til hver enkelt rute/tur. Chaufførerne har så talt passagererne. Enkelte steder har Midttrafik haft studerende til at hjælpe med tællingen i myldretiden morgen og eftermiddag på hverdage. Efterfølgende har vi haft en studentermedhjælp og to i virksomhedspraktik til hjælpe med at indtaste data. En nærmere beskrivelse af tællemetode, databehandling og beregning af hovedtal findes i afsnit 3. Rapporten giver et samlet overblik over benyttelsen af de enkelte ruter, grupperet på rutetype (regional, planområde(midt, syd, vest og øst) og kommuner. Der er tale om en på- og afstigertælling omfattende alle personer, der står på eller af bussen ved en destination (stoppested). Der er blevet talt på hver tur i køreplanen på tre hverdage (torsdag, fredag og mandag) samt lørdag

4 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 3 2. RESULTATER En opgørelse af antal passagerer på grundlag af tælling på tre hverdage samt lørdag og søndag kan give et overordnet billede af størrelsesniveau og udviklingstendenser. Det er dog klart, at der på mindre ruter med små passagertal kan forekomme større udsving f.eks. når en gruppe børn tager på udflugt på netop en af tælledagene. Ved sammenligning af tælleresultater fra to eller flere år skal der også tages hensyn til ændringer i køreplan og kørselsomfang. Dette er der i det følgende delvist taget højde for ved at sammenholde tælleugens antal påstigere med antal køreplantimer for den samme uge, frem for at sammenholde årstal. Med ovennævnte forbehold kan der peges på følgende hovedtendenser: a) På de regionale ruter har der været en generel tilbagegang i antallet af påstigere. I planlægningsområde Midt og for X-busserne er det alligevel blevet til fremgang. Tallene angiver et kraftigt fald i planlægningsområde Øst på 19%, men det vurderes til at være knapt så højt (9%). Tællingen på billetmaskiner viste sig at være af en ringere kvalitet, end de øvrige år, hvor chaufføren har brugt tælleskemaer. skyldes et attraktivt pensionistkort, som Randers Kommune har. Også Viborg, Silkeborg og Horsens kommuner har fremgang i passagertallene. c) Midttrafik har som overordnet mål, at få flere påstigere pr. køreplantime. Selvom dette ikke slår igennem i totalt set for regionale, lokale og bybusruter, så er der en del regionale ruter og flere kommuner med en stigning i antal påstigere pr. køreplantime fra 2009 til Ud fra datamaterialet præsenteres nedenfor hovedtal for hver regionalrute fordelt på Midttrafiks planområder(midt, syd, vest og øst) og for lokalruter og bybusruter fordelt på kommuner. I de følgende tabeller og i tabelsamlingen vises: - Hverdage = tælleugens 5 hverdage - Weekend = sum af lørdag og søndag - = hverdage + weekend - = x antal ruten kører i køreplanåret 2010/11 - pr køreplantime for antal køreplantimer i tælleugen b) Kommunerne har haft stor fokus på økonomi og besparelser, og det ses her i form af tilbagegang i antallet af påstigere. I Herning Kommune skyldes tilbagegangen formentlig indkøring af et nyt bybussystem. I Randers er der endnu en gang fremgang i passagertallene, som

5 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE REGIONALE REJSER Fordelingen af de regionale rejser på planområderne (vist i figur 1) fremgår af tabel 1. Tabel 1: Fordeling af de regionale rejser på planområder. påstigere (afrundede tal i 1000) Hverdage Weekend % Midttrafik Midt ,7 % Midttrafik Vest ,1 % Midttrafik Øst ,1 % Midttrafik Syd ,3 % Midttrafik X-bus ,5 % Regionale rejser i alt ,1 % Figur 1: Oversigt over Midttrafiks planområder 1.2 STØRRE RUTEÆNDRINGER PÅ REGIONALE RUTER Der er kun nævnt områder og ruter med ændringer, som vurderes at kunne have effekt på passagertallet i enten positiv eller negativ retning. Generelt har der været fokus på tynde ture. Det vil sige, at dobbeltture med færre end 10 påstigere i en række tilfælde er nedlagt. Det skal bemærkes at effekten af de regionale besparelser ved køreplansskiftet i 2011 ikke indgår i tællingerne, da disse er foretaget før besparelserne trådte i kraft. Område Vest Rute 81 har fået bedre forbindelser med busser til/fra Billund Område Midt Rute 63 har fået en ny tur om morgenen til Foulum. Rute 69 har fået nedlagt nogle ture, som var dårligt benyttet. Område Øst Rute 102, 103, 119 er nedlagt og erstattet med ruterne 903X, 100, 302 og 319.

6 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 5 Rute 100 er en helt ny rute, som erstatter rute 103 Odder-Århus og rute 119 Århus-Hornslet. Rute 302 erstatter rute 102. Ruten kører Odder-Norsminde-Beder og har skiftemulighed til rute 100 i Beder. Rute 903X erstatter rute 103 Odder-Hou. Udvalgte ture kører til Århus. Rute 319 erstatter rute 119 Hornslet- Ørsted. Der er skiftmulighed i Hornslet til rute 100 og til tog. Rute 101 kører ikke i skolernes sommerog juleferie. Rute 306 har fået nedlagt nogle tynde ture og desuden er der sørget for bedre skiftemuligheder til tog og bybusser i Horsens. Rute er forbedret således at kunder mellem Rønde og Århus får 15 minutters drift i myldretiden samt forkortet rejsetid for rejsende fra Rønde og Djursland. Flybussen til Tirstrup Lufthavn skifter navn til rute 925X og kommer på rejseplanen. 2.2 REJSER PÅ LOKALRUTER OG I BYBUSSER Tabel 2 viser antallet af rejser(påstigere) for de enkelte kommuner, fordelt på lokalruter og bybusruter. Da de enkelte kommuner har valgt forskellige strategier med hensyn til lokalruter og rabatruter, skal en sammenligning af antal lokalrejser foretages med forbehold. Tabel 2: Fordeling af påstigere på lokalruter og bybuslinjer påstigere (afrundede tal i 1000) Lokalruter % Bybus % I alt % % Favrskov Kommune % 0 % % -21,4% Hedensted Kommune % 0 % % -26,5 % Herning Kommune % % % -20,6 % Holstebro Kommune % % % 6,4 % Horsens Kommune % % % 4,7 % Ikast-Brande Kommune % % % 33,7 % Lemvig Kommune % 0 % % 4,6 % Norddjurs Kommune 0 % % % -14,7 % Odder Kommune 0 % % % -19,8 % Randers Kommune % % % 2,7 % Ringkøbing-Skjern Kommune % 0 % % -1,0 % Samsø Kommune % 0 % % 25,9 % Silkeborg Kommune % % % 2,5 % Skanderborg Kommune % % % 1,4 % Skive Kommune % % % 0,9 % Struer Kommune % % % -12,5 % Syddjurs Kommune % 0 % % -0,1 % Viborg Kommune % % % 8,1 % Lokal- og bybusser i alt (ekskl. Århus) % % % 3,8 %

7 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 6 Alle rejser udenfor Århus Kommune er medtaget i denne redegørelse. let af bybusrejser i de 5 største bybuskommuner udenfor Århus er for Randers ca. 4,6 mil. efterfulgt af ca. 2,6 mil. for Silkeborg, 2,3 mil. for Horsens og endelig ca. 1,4 mil. for Herning og 1,6 mil. i Viborg. I forhold til 2009 har der været fremgang i passagertallet med undtagelse af Herning, som har fået et nyt bybusnet, hvilket kræver tilvænning for kunderne. Det skal også bemærkes at busselskaberne i flere bybusbyer har oplyst til Midttrafik, at det kan være vanskeligt for chaufførerne at gennemføre tællingerne korrekt, samtidig med at de skal køre bus. Det giver en usikkerhed i forhold til resultaterne for bybusbyerne. I tabelsamlingen er for hver rute tilføjet nøgletallet påstigere pr. køreplantime, som et udtryk for omfanget af trafikarbejdet på ruterne. Der er anvendt timetal for eller 40. Middelværdier for rutekategori og totaler er beregnet ved division af kategoriens ugesum for eller 40 med køreplantimetallet for den pågældende uge. For overskuelighedens skyld, er der i tabellerne vist afrundede tal, hvilket kan give mindre differencer i sumtal. Man bør være opmærksom på, at en høj værdi kan være udtryk for en kort rute, hvis hovedopgave for eksempel er at transportere uddannelsessøgende fra busterminal til uddannelsessteder i myldretiderne. Ligeledes bør man undersøge antallet af passagerers fordeling på ruten. Et lavt tal kan godt dække over et højt antal påstigere i et ruteafsnit på en lang rute, eller at en tur med god belægning i f. eks. primær retning udlignes af en lav belægning i returvognløbet i sekundær retning. Hertil kommer forskelle i belastningen på de enkelte ture. 2.3 STØRRE RUTEÆNDRINGER I KOMMUNERNE Der er kun nævnt kommuner og ruter med ændringer, som vurderes at kunne have en effekt på passagertallet. Generelt har kommunerne har besparelser på den kollektive trafik i form af nedlæggelse af aften- og weekendkørsel samt skolefridagskørsel. Herning Kommune Herning Kommunes bybusnet har nu en jævn frekvens med halvtimedrift i dagtimerne og timedrift aften og weekend. Områderne Gjellerup Nord-øst, Lillelundvej, Tietgensgade og Birk Centerpark har fået bedre betjening, mens Hammerum Øst har fået dårligere betjening. Holstebro o Kommune Linje 3 er omlagt, så den betjener Idrætscenter Vest. Linje 6 betjener nu det nye boligområde Bispebuen i Mejdal. Ikast Brande Kommune De 3 bybusruter er lagt sammen til 2 linjer. Linje 1 betjener den nordlige del af Ikast. Linje 2 betjener den sydlige del af Ikast. Ringkøbing-Skjern Kommune Bybuslinjerne 1 og 2 nedlægges. Linje 8 er en ny bybuslinje mellem Skjern og Tarm. Rute 560 har fået al kørsel på skolefridage nedlagt.

8 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 7 Skive Kommune Lokalruterne fået nye rutenumre. Rute 311 er blevet til 411. Weekendkørsel er erstattet med teletaxa. Der er lavet enkelte ruteændringer på nogle ture. Rute 312 er blevet til 412 og er blevet udvidet med ekstra ture om aftenen plus teletaxa. Rute 42 er blevet til 420 og vil fremover betjener strækningen Skive-Branden. Skiftemuligheder til færgen til Fur samt togene i Skive til/fra Århus og Købehavn er blevet forbedret. Der er kommet bedre forbindelser mellem Skive og Thise. Rute 401 er blevet til 421. Rute 402 er blevet til 422. Rute 421 og 422 er planlagt med bedre forbindelser mellem Nordsalling og Roslev. Rute 43 er blevet til 443. Rute 44 er blevet til 444. Rute 450 er en ny rute til betjening af overbygningselever fra Oddense skoledistrikt til Roslev Skole. Struer Kommune Rute 346 har fået tilpasset tiderne til nye færgetider. Viborg Kommune Der indføres reduceret kørsel i skolernes sommerferie på bybusserne. Rute 716 er nedlagt som ordinær rute og erstattet med teletaxa. Randers Kommune Citybuslinjen linje 8 - er nedlagt igen på grund af manglende benyttelse. Skanderborg Kommune Rute330 Skanderborg Låsby har fået en tur morgen og eftermiddag, hvor skolerne i Herskind, Skovby, Galten betjenes Silkeborg Kommune Rute 17 er forlænget til Gjessø for at overtage kørsel på regionalrute 110, som er omlagt. Samsø Kommune Køreplanen er bedre koordineret med færge og skole. Der hvor der ikke er opnået korrespondance er der indsat teletaxa. Det gælder også på ydertider. Syddjurs Kommune Rute 1 og 2 er blevet delt op i flere ruter for at gøre køreplanerne mere læsevenlige. Rute 3 er i forbindelse med udbud overgået til kommunal kørsel (rabatrute). Rute 1 hedder nu rute 1 i dagtimerne og rute 11 og 12 om aftenen. Rute 2 hedder stadig rute 2. Turene til Øer overgår til en ny rute 3. Hedensted Kommune Rute 705 er blevet beskåret, så kun de vigtigste skole- og gymnasieture er opretholdt. 3. METODE OG BEREGNING 3.1 DATAINDSAMLING Indsamling af data blev foretaget af chaufførerne, som talte på- og afstigere, når bussen standsede ved stoppestederne. På de belastede regionale ruter med udgangspunkt i Århus nøjedes chaufføren med at tælle påstigere. Herning Bybus blev talt af et konsulentfirma i forbindelse med Mixtur et projektsamarbejde mellem Arriva og Midttrafik.

9 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 8 Traditionelt har man valgt at placere passagertællinger i /41, eller evt. i marts/april, ud fra den betragtning, at det er en repræsentativ uge for kundernes benyttelse af busserne. Det er en uge, som ligger mellem sommerhalvårets mindre belastning og den større i vinterhalvåret. I 2011 blev der således talt på følgende tre hverdage og weekend, torsdagfredag-lørdag-søndag-mandag, april på langt de fleste ruter med undtagelse af Herning Bybus marts og belastede regionale ruter i Århus maj Datakorrektion og dataopregning Det kan ikke undgås, at der i en tælling på 276 ruter med et meget stort antal ture kan forekomme ikke talte ture. I disse tilfælde foretages en korrektion af en manglende tur ved at tildele værdier fra en tilsvarende tur på en anden hverdag. Hvis der har manglet enkelte ture på lørdag-søndag er tallene hentet fra sidste års tælling. Ud fra de registrerede på- og afstigere i tælleperioden beregnes først et ugetal. Midttrafik har anvendt følgende beregningsmetode: (torsdag+mandag)*2 + fredag + lørdag + søndag). Dette ugetal multipliceres med antal ruten kører i løbet af køreplanåret, 52 for hele året, 45 uden kørsel i sommerferien og 43, når der kun køres på skoledage. Der tages i denne opregning ikke hensyn til, at enkelte ture ikke køres i bestemte perioder. En passagertælling over fem dage ud af årets 365 udgør kun en lille stikprøve af årets samlede passagertal og er derfor med nogen statistisk usikkerhed. På tælledagene til gengæld tælles det totale antal passager, som br busserne, det vil sige, at stikprøven for disse dage er 100%. Da den væsentlige del af passagerne er arbejds- og uddannelsespendlere, som på hverdage hen over året foretager den samme daglige rejse, viser erfaringerne, at rejsemønstret i tælleperioden afspejler virkeligheden ganske godt. Tællingen af passagerer på weekendture udgør en lidt mindre stikprøve, da disse ikke på samme måde foretager den samme rejse hver weekend. På særlige ruter, i f.eks. ferieområder, kan der være store årstidsvariationer. Denne specielle sommertrafik er ikke medregnet i denne opgørelse, ligeledes heller ikke ekstrakørsel i forbindelse med fest og lignende. På mindre ture kan særlige hændelser som f.eks. 20 børnehavebørn på udflugt give forholdsvis store udsving i passagertallet. I dette eksempel vil der blive 40 ekstra passager som ved opregning til ugetal kan give 80 passagerer. Dette kan give urealistiske forskelle fra et år til et andet. Derfor er der i rapporten ikke foretaget procentudregning, hvis ugesummen er under 800 påstigere. Vejrliget i tælleperioden kan i visse tilfælde påvirke rejsemønstret, således at meget tørt og solrigt vejr kan medføre, at flere benytter cyklen på de korte rejser specielt i bybusområder - og regnfuldt vejr kan modsat give flere passagerer i busserne. Der skal dog være tale om usædvanligt vejr i hele tælleperioden og i den forudgående periode for at give nogen væsentlig indvirkning. På de regionale ruter har vejrliget minimal betydning for passagermængden. På denne baggrund er det Midttrafiks vurdering, at vejrforholdene i tælleugen i 2011 ingen betydning har for tællingen.

10 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 9 4. TABELSAMLING 4.1 HVAD VISER TABELLERNE E? Der tælles i uge 10, 14 eller 40, som er de, som anses for at være en typisk gennemsnitsuge mellem vinterhalvår og sommerhalvår. Sammenligninger og % udregninger er ikke baseret på årssum, men kun på tælleugens fem tælledage opregnet til en hel uge. Derfor angives til sammenligning også kun antal køreplantimer for selve tælleugen. Enkelte ruter er af den eller anden anden grund ikke talt. I den forbindelse er det forsøgt at angive et skøn med 2008 og 2009 som basis. Ved små passagertal kan tilfældigheder som en grupperejse give meget store %- vise afvigelser.! Derfor vises der ikke %-tal ved ugentlige passagertal under 800! Enkelte ruter er ikke talt i 2011 og for disse er der anvendt skønnede tal for 2008 og Tabel 3: Tabeleksempel Hverdage Weekend , , ,0 8 66,7% 448,6% ,2 6 1,6% -32,1% ,0 11-2,2% 5,7% ,1 17 0,0% -8,2% I tabellerne vises: Hverdage = fredag + (mandag + onsdag)*2 Weekend = lørdag + søndag : køreplantimer for de pågældende uge. I 2009 var det. i 2011 var det. Påstig. pr = /kpltimer (påstigere pr. Køreplantime) %-vis udvikling i antal påstigere : Der vises den procentvise ændring fra i antallet af køreplantimer samt i antallet af påstigere i tælleugen Ændring

11 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE TABELLER FOR DE REGIONALE RUTER Midttrafik Midt uge Hverdage Weekend Nykøbing - Glyngøre - Roslev - Skive (tidligere NT-rute) , Nykøbing - Oddense - Skive (tidligere NT-rute) , Skive - Kjeldbjerg - Sjørup , ,3 24-8,7% -25,4% 50 Skive - Løgstrup - Viborg , ,6 19 0,8% -0,8% 51 Viborg - Stoholm - Skive , ,3 17-1,0% -18,2% 53 Viborg - Karup/Kølvrå - Herning , ,3 22 0,3% 2,2% 54 Viborg - Thorning - Engesvang , ,3 15 0,0% 4,8% 55 Viborg - Bjerringbro - Thorsø - Hammel , ,3 21-2,9% -8,7% 59 Aalestrup - Møldrup - Viborg , ,3 17-2,2% 5,7% 60 Viborg - Kjellerup - Silkeborg , ,2 22 1,9% 5,8% 61 Viborg - Løvskal - Randers , ,5 17 0,0% -5,2% 62 Viborg - Ørum - Randers , ,5 21 0,0% -13,2% 63 Viborg - Tjele - Sjørring (- Hobro) , ,0 24 8,9% 13,1% 64 Viborg - Vammen - Hobro , ,3 20 0,0% -7,8% 65 Viborg - Møldrup - Klejtrup - Hobro , ,5 23-1,8% -5,7% 66 Viborg - Skals - Aalestrup , ,3 18-2,1% -12,1% 67 Viborg - Gedsted - Farsø , ,5 22 0,0% -6,1% 73 Randers - Bjerringbro - Silkeborg , ,2 19 0,3% -5,2% 77 Bjerringbro - Rødkærsbro - Kjellerup , ,3 15 0,0% 19,1% I alt , , ,4% 6,7% Midttrafik Vest uge Hverdage Weekend Herning - Arnborg - Brande , , ,0% 14,5% 12 Herning - Aulum - Holstebro , ,3 16 0,2% -3,3% 13 Herning - Haderup - Skive , ,3 16 0,1% -7,5% 14 Videbæk - Fjelstervang - Herning , ,2 17-0,4% 4,0% 15 Herning - Videbæk - Ringkøbing , ,1 20-6,1% -2,4% 19 Herning - Hammerum - Brande , ,2 13-2,7% -12,1% 21 Holstebro - Vildbjerg , ,2 18-9,6% -20,3% 23 Holstebro - Struer - Lemvig (4023) , ,3 18-7,0% -10,4% 24 Holstebro - Lemvig , ,3 16 2,2% -23,9% 26 Holstebro - Spjald - Skjern , ,3 16-2,3% 10,1% 28 Holstebro - Haderup - Viborg , ,2 15 0,0% 9,6% 29 Holstebro - Feldborg - Haderup , ,1 17 0,0% 10,0% 58 Ringkøbing - Hv. Sande - Nr. Nebel , ,2 18-0,2% 12,7% 61 Skjern - Borris - Sdr. Felding , , ,7% 0,8% 69 Skjern - Tarm - Nr.Nebel , ,4 23-4,9% -10,1% 72 Holstebro - Sevel - Skive , ,1 15 2,1% -15,4% 77 Herning - Ikast - Bording - Pårup , ,5 25-8,2% 14,6% 81 Herning - Kibæk - Sdr. Felding - Grindsted , , ,6% -18,9% 130 Ikast - Sunds - Simmelkær via Gjellerup, Hammerum og Ilskov , ,4 10-0,6% -7,4% I alt , ,1 17-3,3% -4,1%

12 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 11 Midttrafik Syd uge Hverdage Weekend Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde , ,6 22-5,0% 8,6% 105 Horsens-Hornsyld-Juelsminde , ,0 23 0,4% 11,2% 108 Horsens-Løsning-Kragelund-Vejle , ,6 18-5,6% -1,4% 110 Horsens-Brædstrup-Silkeborg , ,4 25 0,1% 5,7% 114 Horsens-Rask Mølle-Tørring , ,5 18 0,2% -14,8% 116 Horsens-Nr. Snede-Herning , ,5 17-3,6% 3,1% 117 Horsens-Tørring-Give-Billund , ,3 11-8,1% -29,5% 202 Vejle-Horsens-Hovedgård-Århus , ,6 25 0,0% 4,8% 205 Vejle-Stouby-Juelsminde , ,4 20-2,0% -1,5% 209 Vejle-Rask Mølle (-Brædstrup) , ,1 18 0,9% -14,7% 215 Vejle-Nr. Snede-Silkeborg , ,1 20-1,4% -8,0% 219 Vejle-Hornsyld-Rårup , , ,8% -24,2% 312 Ejstrupholm-Silkeborg , ,3 22 6,6% 3,3% 502 Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg , ,5 22-1,4% 6,9% 508 Thyregod-Tørring , ,5 8 0,0% -59,5% 509 Ejstrupholm-Nr. Snede-Brædstrup , ,4 10 0,0% -55,7% 513 Vejle - Tørring , ,1 10 0,0% -33,4% 523 (Vejle)-Tørring-Brædstrup , ,2 16-0,7% -56,1% I alt , ,9 20-2,6% -3,6% Midttrafik X-bus uge Hverdage Weekend Universitetet - Skejby Sygehus - Harlev -Skovby- Galten - Silkeborg Vest (NY) , (Århus) - Odder - Hou (NY) , Herning - Brande - Billund Lufthavn , ,0 8 66,7% 448,6% 913 Århus - Silkeborg - Grindsted - Esbjerg , ,2 6 1,6% -32,1% 914 Århus - Hammel - Viborg * , ,0 11-2,2% 5,7% 918 Århus - Randers - Hadsund - Aalborg , ,1 17 0,0% -8,2% 925 Flybus Århus - Tirstrup * opgjort via beregningsmodel baseret på salg , Thisted - Nykøbing - Skive - Viborg - Vejle , , ,2% 5,9% 928 Lemvig - Nr. Nissum - Struer - Holstebro - Viborg , ,2 9-8,4% 47,4% 952 Ringkøbing - Herning - Århus , ,3 14 4,8% -0,7% 953 Randers - Viborg - Herning , , ,5% 10,6% 960 Silkeborg - Viborg - Aalborg , ,2 15 1,1% 2,4% I alt , , ,9% 58,6% * ikke talt - skønnet tal på basis af 2008 og 2009

13 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 12 Midttrafik Øst uge Hverdage Weekend Odder - Århus - Hornslet (NY) , Skanderborg - Viby - Skejby Sygehus - Vejlby - Hornslet , ,0 15 0,2% -33,1% 102 Århus - Norsminde - Odder (nedlagt) , Århus - Beder - Malling - Odder - Hou (nedlagt) , Århus - Skanderborg - Horsens , ,5 22 0,4% -37,0% 109 Århus - Viby - Hørning - Galten , ,2 22 0,4% 2,8% 111 Århus - Tilst - Sabro - Hinnerup , , ,4% -0,4% 112 Århus - Sorring - Silkeborg , ,4 22 0,6% 3,6% 113 Århus - Galten - Silkeborg , ,3 6 0,3% -72,6% 114 Århus - Hammel - Viborg , ,6 23 0,4% -1,5% 115 Århus - Hinnerup til Grundfør/Hadsten-Randers , ,4 21-0,9% -23,9% 116 Århus - Tilst - Sabro - Skovby - Galten , ,1 24 3,2% 13,0% 117 Århus - Hadsten - Langå , ,1 26-1,7% -9,3% 118 Århus - Randers , ,1 19 0,5% -26,2% 119 Århus - Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted , Århus - Rønde - Kolind - Grenaa , ,1 17-5,1% -12,6% 121 Århus - Skødstrup - Løgten - Rønde - Ryomgård , ,1 21-3,4% -18,8% 122 Århus - Rønde - Grenaa , ,5 23 0,0% -9,1% 123 Århus - Rønde - Ebeltoft , ,4 28 0,9% 5,4% 124 Hammel - Foldby - Hinnerup - Søften - Skejby Sygehus - Universitetet , ,1 10 1,3% 34,4% 211 Randers - Ørsted - Udbyhøj , ,5 15-0,9% -19,1% 212 Randers - Auning - Ryomgård - Kolind - Ebeltoft , ,0 12 0,4% -8,0% 213 Randers - Allingåbro - Vivild - Fjellerup - Glesborg - Grenaa , ,6 12 0,2% -6,4% 214 Randers - Auning - Ryomgård - Grenaa , ,1 16-3,6% -5,1% 217 Randers - Hornslet - Mørke - Rønde , ,3 21 1,6% 16,8% 221 Randers - Voldum - Hornslet , ,4 15-2,3% -6,7% 223 Randers - Hammel - Silkeborg , ,4 17 0,5% -3,6% 230 Randers - Fårup - Hobro , ,3 22-1,3% -24,7% 235 Randers - Spentrup - Mariager - Assens -(Hadsund) , ,1 16-1,9% -8,3% 237 Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund , ,6 14-5,9% -18,8% 302 (Århus) - Beder - Norsminde - Odder (NY) , Odder - Hundslund - Horsens , ,5 18-0,5% -0,5% 311 Silkeborg - Ry - Skanderborg , ,6 19-6,7% -3,5% 319 Hornslet - Auning - Allingåbro - Ørsted (NY) , Skanderborg - Virring - Odder , , ,1% -12,6% 351 Grenaa - Ebeltoft , ,0 25-2,6% 6,7% 352 Ryomgård - Glesborg - Bønnerup - Grenaa , ,2 18-3,4% 3,9% I alt , ,1 19-1,2% -19,1%

14 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE TABELLER FOR DE LOKALE LE RUTER OG BYBUSLINJER Favrskov Kommune Hverdage Weekend 851 Thorsø - Vellev - Ulstrup Lokal , , Hammel - Skjød - Hadsten og omvendt Lokal , ,3 26 I alt , ,6 22-0,3% -21,4% Holstebro Kommune Hverdage Weekend 201 Slotsgade - Thorsvej - Døesvej - Slotsgade Bybus , , Frøjk Møllevej - Sønder Allé - Skjernvej - Slotsgade Bybus , , Nr. Boulevard - Knud Aggers Vej - Idrætscenter Vest Bybus , , Slotsgade - Viborgvej - Parkvej - Sletten - Mejrup Bybus , , Slotsgade - Stationen - Ellebækvej - P.S. Krøyers Vej Bybus , , Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade Bybus , , Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade Bybus , , Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade Bybus , , Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade Bybus , , Holstebro - Borbjerg - Vinderup - Ejsing - Egebjerg Lokal , , Holstebro - Ulfborg - Thorsminde Lokal , , Holstebro - Mejrup - Skave - Hogager Lokal , , Holstebro - Hvam Mejeriby - Borbjerg - Skave - Hogager Lokal , , SKOLEKØRSEL M. V. I HOLSTEBRO Lokal ,3 125 Lokal , ,8 20-0,3% 25,5% Bybus , ,3 31 0,8% 0,4% I alt , ,1 27 0,4% 6,4% Hedensted Kommune Hverdage Weekend 106 Horsens - Møgelkær - Horsens Lokal , , Hedensted - Løsning - Uldum - Tørring Lokal , ,0 14 I alt , , ,4% -26,5%

15 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 14 Herning Kommune Hverdage Weekend 1 Bybusterminal - Gullestrup - Bybusterminal Bybus , Bybusterminal - Birk - Hammerum - Gjellerup - Bybusterminal Bybus ,0 33 2A Bybusterminal - Herningcentret - Gjellerup - Bybusterminal Bybus , Bybusterminal - Snejbjerg - Bybusterminal Bybus , Bybusterminal - Lind - Bybusterminal Bybus , Bybusterminal - Birk - Gjellerup Ø. - Bybusterminal Bybus , Bybusterminal - Messecentret - Bybusterminal Bybus ,8 20 6A Bybusterminal - Messecentret - Bybusterminal Bybus , Bybusterminal - Holtbjerg - Bybusterminal Bybus , Bybusterminal - Vestergade - Tjørring - Bybusterminal Bybus ,7 21 8A Bybusterminal - H P Hansensvej - Tjørring - Bybusterminal Bybus , Bybusterminal - Holmparken - Bybusterminal Bybus ,0 42 S7 Servicebus Bybusterminal - Herningcentret - Bybusterminal Bybus S8 Servicebus Bybusterminal - Bytoften - Bybusterminal Bybus ,5 22 S9 Servicebus Bybusterminal - Vesterholmvej - Bybusterminal Bybus ,7 27 S89 Servicebus Bybusterminal - Vesterholmvej - Bytoften - Bybusterminal Bybus ,3 13 Uddannelsesinstitutionerne Bybus , A Gullestrup via Nygade/Torvet Bybus ,5 45 1B Gullestrup via Nørregade og Brorsonsvej Bybus , Hammerum og Gjellerup Vest Bybus , Snejbjerg Via Vestergade Bybus , Lind via Chr. Ydes Vej Bybus ,3 13 5A Gjellerup Øst via Birk Centerpark Bybus ,2 26 5B Birk Centerpark Bybus ,0 45 6A Messecentret og Godthåbsvej Bybus ,4 13 6B Messecentret og Godthåbsvej via Industri Vest Bybus , Holtbjerg og Herningcenter Via HC Ørsteds Vej Bybus ,1 37 8A Tjørring via Vestergade Bybus ,0 24 8B Tjørring via Brorsonsvej og HP Hansens Vej Bybus ,6 22 9A Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade Bybus ,4 7 9B Lillelundvej og Holmparken via Nørregade Bybus , Uddannelsesstederne og Herningsholmskolen Gullestrupvej - HP Hansensvej - Nørregade - Nørholmvej Bybus ,5 108 S7 Servicebus Herningcentret Via Holtbjerg og HC Ørstedsvej Bybus ,2 58 S8 Servicebus Tjørring via Sygehuset og Bytoften Bybus ,5 13 S9 Servicebus Holmparken og HP Hansens Vej via Vesterholmvej, Brændgårdvej og Brorsonsvej Bybus , Aulum - Hodsager - Feldborg - Haderup Lokal , , Herning - Vildbjerg - Ørnhøj Lokal , ,5 11 Lokal , ,7 12-5,4% -9,8% Bybus , ,8 30-7,3% -21,4% I alt , ,5 27-7,0% -20,6%

16 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 15 Horsens Bybus Hverdage Weekend 1 Banegården - Nørregade - Sygehuset - Bakkesvinget - Banegården Bybus , , Banegården - Nørregade - Sygehuset - Bakkesvinget - Banegården Bybus , , Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Vestermarken - Banegården Bybus , , Banegården - Strandpromenaden - Stensballe - Strandpromenaden - Banegården Bybus , , Stensballe - Østergade - Banegården Bybus , , Banegården - Vejlevej - Torsted / Saturnvej - Banegården Bybus , , Banegården - Vandrerhjemmet - Bakkesvinget - Banegården Bybus , , Banegården - Statsskolen - Søvej - V. Kirkegård - Banegården Bybus , , Banegården - Sundhuset - Sygehuset - Bakkesvinget Bybus , , Horsens - Østbirk - Vestbirk Lokal , , Brædstrup - Østbirk Lokal , , Horsens-Torp-Træden-Brædstrup Lokal , , Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens Lokal , ,6 20 Lokal , ,3 20-1,5% 9,9% Bybus , ,5 41-0,1% 4,4% I alt , ,8 38-0,3% 4,7% Ikast-Brande Kommune Hverdage Weekend 1 Torvet - Stadion Alle - Lille Torv - Norgesgade - Frisenborgparken - Torvet Bybus , , Torvet - Højris Alle - Grundtvigsvej - Kongevejen - Torvet Bybus , , Brande Bybus * Bybus , , Ikast - Tulstrup - Faurholt - Munklinde Lokal , , Ikast - Bording - Engesvang - Pårup - Christianshede Lokal , , Ikast - Gludsted - Hampen - Nr. Snede - Klovborg Lokal , , Ikast - Ejstrupholm - Brande - Uhre - Blåhøj Lokal , , Brande - Ejstrupholm - Nr. Snede - Klovborg Lokal , ,2 18 Lokal , ,9 21 1,7% 22,3% * Tælleskemaer ikke modtaget retur Bybus , ,5 9 15,7% 181,3% I alt , ,4 17 5,5% 33,7% Lemvig Kommune Hverdage Weekend 489 Lemvig - Thyborøn (bus) Lokal , , Lemvig - Bøvling - Bækmarksbro Lokal , ,33 19 I alt , , ,6% 4,6%

17 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 16 Norddjurs Kommune Hverdage Weekend 11 Mogensgade-Trafikterminal-Færgehavnen-Hedebocentret-Gymnasiet-Mogensgade Bybus , , Mogensgade-Dronningens Ferieby-Kattegatcentret-Trafikterminal-Mogensgade Bybus , , Mogensgade-Trafikterminalen-Sygehuset-Solskrænten-Mogensgade Bybus , ,4 5 I alt , ,1 19-1,5% -14,7% Odder Kommune Hverdage Weekend 421 Banegården - Højvænget - Banegården Bybus , , Banegården - Ankjær - Banegården Bybus , , Banegården - Vennelundsvej - Banegården Bybus , ,6 14 I alt , ,6 19-1,3% -19,8% Randers Kommune Hverdage Weekend 1 Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund Bybus , , Busterminalen - Banegården - Gørtlervej - Kærsmindebadet - Helsted Bybus , , Platanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Vorup - Paderup Bybus , , Platanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup - Paderup Bybus , , Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup - Romalt Bybus , , Agerskellet/Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg Bybus , , Busterminalen - Vorup skole - Vorupkær - Tebbestrup Bybus , , Busterminalen-Tørvebryggen-Hospitalsgade-Vestervold-Adelgade-Østervold-Busterminalen (nedlagt) Bybus Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro -(Tånum) Bybus , , Busterminalen - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Tånum Bybus , , Busterminalen - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup Bybus , , Rytterskolen - Råsted - Bjergby - Skelvangen - Helsted - Bjerregrav St. - Råsted - Rytterskolen Bybus , , Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby - Gimming - Lem Bybus , , Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum - Brusgård Bybus , , Busterminalen - Frederiksdalvej - Sdr. Borup - Brusgård - Ølst - Haslund - Busterminalen Bybus , , Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen Bybus , , Randers - Stevnstrup - Langå Lokal , , Randers -(Mellerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj Lokal , ,3 15 Lokal , ,4 19-0,1% -11,8% Bybus , ,2 47 1,0% 3,8% I alt , ,6 43 0,8% 2,7%

18 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 17 Ringkøbing-Skjern Kommune Hverdage Weekend 515 Ringkøbing - Tim - Vedersø Lokal , , Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern Lokal , , Skjern - Astrup - Rk. Mølle - Videbæk Lokal , , Ringkøbing - Spjald Lokal , , Ringkøbing-Kloster-Hovvig-Søndervig Lokal , , Diverse skolekørsler i Ringkøbing Lokal ,2 96 I alt , ,8 21 2,7% -1,0% Samsø Kommune Hverdage Weekend 131 Nordby - Tranebjerg - Kolby Kås Lokal , ,1 15-3,7% 25,9% I alt , ,1 15-3,7% 25,9% Skanderborg Kommune Hverdage Weekend 321 Vrold - Skanderborg - Højvangen - Gram - Stilling Bybus , ,4 27-0,2% 4,7% 330 Skanderborg - Jeksen - Nr. Vissing - Låsby Lokal , ,2 19-0,2% -8,0% I alt , ,6 24-0,2% 1,4% Skive Kommune Hverdage Weekend 401 Resen Øst Bybus 52 76, , Resen Vest Bybus 52 28, , Vinde Bybus 52 60, , Glattrup Bybus 52 43, , Egeris Torv Bybus 52 21, , Dalgas Torv Bybus 52 45, , Skive - Højslev - Virksund (gl. 311) Lokal , , Højslev Skole - Lundø (gl. 312) Lokal , , Skive - Breum -(Sundsøre) - Selde - Branden (gl. 42) Lokal , , Breum - Thorum - Selde - Durup - Roslev - Breum (gl. 401) Lokal , , Breum - Roslev - Durup - Selde - Thorum - Breum (gl. 401) Lokal , Breum - Jebjerg - Lyby Lokal , Skive - Balling - Rødding - Lihme - Lem - Skive (gl. 43) Lokal , , Skive - Lem - Lihme - Rødding - Balling - Skive (gl. 44) Lokal , , Roslev - Oddense - Balling (NY) Lokal , Balling - Rødding - Krejbjerg - Oddense - Balling * Lokal , ,6 15 * skønnet udfra 2008-tal, da ruten ikke blev talt i 2009 Lokal , , ,2% 0,9% Bybusserne blev ikke talt i 2009 pga. omfattende vejarbejde Bybus ,3 34 I alt ,0 24

19 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 18 Silkeborg Kommune Hverdage Weekend 1 Torvet - Sygehuset - Resenbro - Torvet Bybus , , Torvet - Banegården - Lysbro - Padborgvej - Torvet Bybus , , Torvet - Banegården - Hvinningdal - Torvet Bybus , , Torvet - Marienlyst - Virklund - Torvet Bybus , , Torvet - Nørreskov Bakke - Ø. Højmarksvej - Arendalsvej - Torvet Bybus , , Torvet - Nytorv - Balle - Nordre Højmarksvej - Dalvejen - Resedavej - Lupinvej - Torvet Bybus , , Torvet - Sejs - Svejbæk - Torvet Bybus , , Torvet - Lupinvej - Resedavej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej - Balle - Nytorv Bybus , , Torvet - Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke - Torvet Bybus , , Torvet - Frederiksberggade - Aqua - Remstruplund - Torvet Bybus , , Torvet - Nørreskov Bakke - Ø. Højmarksvej - Oslovej - Torvet Bybus , , Torvet - Kejlstrupvej - Tietgensvej - Priorsvej - Torvet Bybus , , Torvet - Langelinie - I. P. Jacobsensvej - Torvet Bybus , , Banegården - Torvet - Lillehøjvej - Gødvad Bakke - Ege Alle - Torvet - Banegården Bybus , , Torvet - Banegården - Silkeborg Bad - Gjessø - Silkeborg Bad - Banegården - Torvet Bybus , ,6 15 C1 Torvet - Remstruplund - Banegården - Torvet Bybus , ,5 14 C2 Torvet - Hejrevej - Sygehuset - Torvet Bybus , , Torvet - Tulipanvej - Lindeparken - Tulipanvej - Torvet Bybus , , Silkeborg - Skægkær - Lemming - Serup Lokal , , Silkeborg - Sinding - Resdal - Serup - Skægkær Lokal , , Torvet - Lysbro - Funder - Kragelund - Frederiksdal Lokal , , Sejs - Hårup - Linå - Mollerup - Laven Lokal , , Funder Skole - Kragelund Skole - Frederiksdal Lokal , , Funder - Kragelund - Skægkær - Gymnasiet Lokal , , Hvinningdal - Balle - Teknisk Skole - Gymnasiet Lokal , , Silkeborg - Fårvang -(Thorsø) og omvendt Lokal , , Kjellerup - Vium - Hvam Lokal , , Kjellerup - Gråmose - Vinderslev Lokal , , Kjellerup - Mausing - Vinderslev Lokal , , Kjellerup - Sjørslev - Demstrup Lokal , , Kjellerup - Nørskovlund - Ans Lokal , , Kjellerup - Levring - Ans Lokal , ,4 15 Lokal , ,1 21-0,5% -2,4% Bybus , ,0 34-1,2% 4,4% I alt , ,1 29-0,9% 2,5%

20 MIDTTRAFIK PASSAGERTÆLLING 2011 SIDE 19 Struer Kommune Hverdage Weekend 1 Struer Station - Gimsing Skole - Baunevænget - Struer Station Bybus , , Struer Station - Ølbyvej - Voldgade - Struer Station Bybus , , Struer Station - Stentofterne - Voldhøjparken - Struer Station Bybus , , Struer - Linde Lokal , , Struer - Humlum - Oddesund - Struer Lokal , , Struer - Bremdal - Venø * Lokal , ,1 349 Hvidbjerg - Jegindø - Struer - Hvidbjerg Lokal , ,0 13 * Tælleskemaer ikke modtaget retur Lokal , ,0 14-0,9% -24,3% Bybus , , ,4% 18,2% I alt , , ,3% -12,5% Syddjurs Kommune Hverdage Weekend 1 Ebeltoft - Fuglsø - Knebel - Skødshoved - Knebel - Ebeltoft Busterminal Lokal , , Knebel - Agri - Femmøller - Molskroen -(Handrup)- Ebeltoft Lokal , , Rosmus - Rugård - Fulgslev - Tirstrup - Drammelstrup - Secibakkevej - Rosmus (overgået til rabat) Lokal , Ebeltoft Busterminal - Ebeltoft C. - Boeslum - Øer - Ebeltoft Busterminal Lokal , Knebel - Skødshoved - Helgenæs (NY) Lokal , Knebel - Ebeltoft Busterminal - Knebel (NY) Lokal , Rønde - Knebel - Helgenæs Lokal , ,0 28 I alt , , ,8% -0,1% Viborg Kommune Hverdage Weekend 701 Ellekonebakken - Trappetorvet - H. C. Andersens Vej Bybus , , Storcenteret - Trappetorvet - Odshøj Bybus , , Liseborg - Trappetorvet - Skaldehøj Bybus , , Hedevænget - Trappetorvet - Vestervang Bybus , , Trappetorvet - Lundvej Bybus , , Amtmandshøjen - Trappetorvet - Fuglebakken Bybus , , Mercantec, Vinkelvej samt Viborg Gymnasium og HF Bybus , , Mercantec, H.C. Andersensvej og Katedralskolen Bybus , , Bjerringbro st. - Grundfos - Asavej Bybus , , Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind Lokal , , Viborg - Dollerup - Finderup - Viborg Lokal , , Bjerringbro - Løvskal - Hammershøj Lokal , , Skals - Nr. Rind - Ulbjerg Lokal , , Hammershøj - Vorning - Hvidding Lokal , , Ørum - Foulum - Rødding Lokal , ,1 30 Lokal , ,4 24-2,3% 3,1% Bybus , ,2 38-0,6% 9,0% I alt , ,7 35-1,0% 8,1%

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.10.12 31.12.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.12 31.3.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.7.12 30.9.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.12 30.6.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.13 31.3.13 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.10 31.3.10 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Rikke Strandgaard September 2011 MIDTTR AFIKS PAS SAGERTÆL LING 2011

Rikke Strandgaard September 2011 MIDTTR AFIKS PAS SAGERTÆL LING 2011 Rikke Strandgaard September 2011 MIDTTR AFIKS PAS SAGERTÆL LING 2011 6. oktober 2011 Rettelsesblad til Midttrafik Passagertælling 2011 Der er desværre konstateret en konverteringsfejl i data, som har betydet,

Læs mere

Bilag5. Passagertælling 2008. Hovedresultater

Bilag5. Passagertælling 2008. Hovedresultater Bilag5 Passagertælling 2008 Hovedresultater 1. Indledning Dette er en præsentation af hovedtallene fra passagertælling 2008, som Midttrafik gennemførte i uge 40/41 i dagene 2. 6. oktober. Tællingen omfattede

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Rikke Strandgaard September 2012 MIDTTR FIKS PAS AGERTÆL ING 2012

Rikke Strandgaard September 2012 MIDTTR FIKS PAS AGERTÆL ING 2012 Rikke Strandgaard September MIDTTR FIKS PAS AGERTÆL ING Midttrafik Passagertælling INDHOLD Indhold... 1 Indledning... 2 Metode og beregning... 3 Datakorrektion og dataopregning... 3 Generelle kommentarer

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.10 31.3.10 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Fejl i prisen for 4-zones klippekort til pensionister

Bilagsoversigt. 3 Fejl i prisen for 4-zones klippekort til pensionister Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1. Invitation til Rejsekort A/S med spørgsmål, som ønskes belyst under mødet 2 Billetautomater

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 2

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 2 Region Midtjylland ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 2 Hvide Sande Ringkøbing Lemvig Tarm Skjern Videbæk Holstebro Struer Herning Vildbjerg Vinderup

Læs mere

Passagertælling Hovedresultater

Passagertælling Hovedresultater Hovedresultater 1. Indledning Dette er en præsentation af hovedtallene fra passagertælling 2008, som Midttrafik gennemførte i /41 i dagene 2. 6. oktober. Tællingen omfattede samtlige regionale og lokale

Læs mere

BILAG til trafikplan for Randers Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Randers Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side : Kort : Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel og : Ruteoversigt for X bus

Læs mere

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: oversigt for

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.12 31.3.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 15 Skitse til det regionale rutenet - fra 2010/2011 Signaturforklaring: Regionale

Læs mere

Oversigt beslutninger og konsekvenser for besparelser på regionale busruter

Oversigt beslutninger og konsekvenser for besparelser på regionale busruter Oversigt beslutninger og konsekvenser for besparelser på regionale busruter Rute Regional beslutning Konsekvens 11 Herning- Arnborg- Skarrild-Karstoft den kun kører i Herning Herning Kommune har ikke afgivet

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed Praksisform Antal Andel % Delelæger 6 7,4 % Enkeltmandspraksis 4,43 % Kompagniskabspraksis 5 7,43 % Total 35 00,00 % 0 8 6

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.12 30.6.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift 2013, 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus Udgifter 467.535.000 476.495.000 475.902.000

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

PASSAGERTÆLLING Hovedresultater

PASSAGERTÆLLING Hovedresultater PASSAGERTÆLLING 2009 Hovedresultater Passagertælling 2009 Midttrafiks tælling 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Resultater 2.1 Regionale rejser 2.1.1 Særlige forhold for nogle af de regionale ruter

Læs mere

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog 2009 fremsender hermed forslag til projektkatalog for 2009 i høring hos kommuner

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.7.12 30.9.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Budget 2013 til politisk høring

Budget 2013 til politisk høring Budget 2013 til politisk høring Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter 467.384.000 (bilag 2) Indtægter -270.018.000 Regionalt tilskud 7.375.000 Netto 204.741.000 "Kan-kørsel" (bilag

Læs mere

Passagertælling oktober 2008, uge 40 Regionalruter Planområde ØST

Passagertælling oktober 2008, uge 40 Regionalruter Planområde ØST Passagertælling oktober 28, uge 4 Regionalruter Planområde ØST Opdelt på kørselsretning, tælledag, turniveau og destination Der er talt på destinationer. En destination skal opfattes som et hovedstoppested,

Læs mere

Rapport Aktivitet og servicemålsoverholdelse i Præhospitalet 1. halvår 2018

Rapport Aktivitet og servicemålsoverholdelse i Præhospitalet 1. halvår 2018 Præhospitalet Aarhus Regionshuset Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 4848 www.regionmidtjylland.dk Rapport Aktivitet og servicemålsoverholdelse i Præhospitalet 1. halvår 2018 Præhospitalet

Læs mere

Bilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse

Bilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse Bilag 2 Budget 2019 2. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde Indholdsfortegnelse Samlet oversigt... 2 Kørselsudgifter... 2 Flexbus... 3 Bus-IT og øvrige udgifter... 4 Rejsekort... 5 Busindtægter...

Læs mere

Rapport Aktivitet og servicemålsoverholdelse i Præhospitalet

Rapport Aktivitet og servicemålsoverholdelse i Præhospitalet Præhospitalet Aarhus Regionshuset Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 4848 www.regionmidtjylland.dk Rapport Aktivitet og servicemålsoverholdelse i Præhospitalet Præhospitalet er ansvarlig

Læs mere

Regional Udvikling. Bilag til punkt 1. Status på omlægning af det regionale rutenet i Region Midtjylland.

Regional Udvikling. Bilag til punkt 1. Status på omlægning af det regionale rutenet i Region Midtjylland. Regional Udvikling Bilag til punkt 1. Status på omlægning af det regionale rutenet i Region Midtjylland. - Opgørelse over besparelser for ture med få passagerer Udvalget for kollektiv trafik og det regionale

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar 1 Agerskellet Glarbjergvej Mølleparken - Busterminalen Midttrafik har modtaget 1 høringssvar. 1) Ønske om øget betjening (1 høringssvar) En kunde ønsker tidligere afgang fra Glarbjerg til Agerskellet.

Læs mere

- Ønske om mere tid til at finde og implementere løsninger på lokale transportbehov i områder, der hidtil er betjent af regionen.

- Ønske om mere tid til at finde og implementere løsninger på lokale transportbehov i områder, der hidtil er betjent af regionen. Notat Plan for budgetoverholdelse vedrørende kollektiv trafik Regionsrådet besluttede i marts 2018 at gennemføre besparelser på det regionale busrutenet. I samarbejde med Midttrafik er der udarbejdet et

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

BILAG til trafikplan for Skive Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Skive Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Prisliste Jysk Fynske Medier Distribution

Prisliste Jysk Fynske Medier Distribution Vi kan skræddersy en løsning helt ned til en enkelt budrute, helt op til dækning af alle husstande i Danmark Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale med rabat på ovenstående priser kan kun opnås ved minimum

Læs mere

Rute 11 Herning Arnborg - Brande

Rute 11 Herning Arnborg - Brande Rute 11 Herning Arnborg - Brande Der indsættes en ny X busrute 911 på strækningen Herning-Brande-Billund. Følgende afgange fra Herning på rute 11 ændres: Kl. 8.30 ændres til 9.40. Kl. 13.40 kører kun til

Læs mere

Budget 2014 i politisk høring

Budget 2014 i politisk høring Budget 2014 i politisk høring Region Midtjylland Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 Busdrift (bilag 1) Udgifter 484.023.000 467.535.000 451.589.680 (bilag 2) Indtægter -282.219.000-279.241.000-266.345.519

Læs mere

Borgere der har fået præhospital hjælp

Borgere der har fået præhospital hjælp Borgere der har fået præhospital hjælp Aktivitet og servicemålsoverholdelse 2015 Præhospitalet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Aktivitet og servicemålsoverholdelse i perioden 1. juli til 31. december

Læs mere

Ændringer til Viborg bybusser til køreplanskiftet juni 2010

Ændringer til Viborg bybusser til køreplanskiftet juni 2010 Ændringer til Viborg bybusser til køreplanskiftet juni 2010 Nærværende notat beskriver mulighederne for at gennemføre ændringer i det nuværende bybussystem i Viborg til køreplanskiftet juni 2010. Ændringerne

Læs mere

Prisliste Jysk Fynske Medier Distribution

Prisliste Jysk Fynske Medier Distribution 7480 8305 Samsø Vi kan skræddersy en løsning helt ned til en enkelt budrute, helt op til dækning af alle husstande i Danmark Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale med rabat på ovenstående priser kan kun opnås

Læs mere

Jysk Fynske Medier Distribution. Prisliste 2018

Jysk Fynske Medier Distribution. Prisliste 2018 7480 8305 Samsø Vi kan skræddersy en løsning helt ned til en enkelt budrute, helt op til dækning af alle husstande i Danmark Samarbejdsaftale med rabat på ovenstående priser kan kun opnås ved minimum kvartalsvis

Læs mere

Ruteøkonomi for 2009 for Midttrafiks bestillere

Ruteøkonomi for 2009 for Midttrafiks bestillere Ruteøkonomi for 2009 for Midttrafiks bestillere Midttrafik har lavet en rutefordelt oversigt over kommunernes og regionens udgifter og indtægter til offentlig buskørsel i 2009. Oversigten er lavet på baggrund

Læs mere

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer 11 Herning Arnborg Brande Mulighed for indsættelse af X busrute med 2 dobbeltture Herning Billund undersøges. n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening

Læs mere

Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland

Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland Det er kommunerne, der har ansvaret for affaldsbehandlingen i regionen. Nedenfor kan du finde telefonnumre, hjemmesider og e- mail adresser på kommunerne

Læs mere

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Rute 11: Antallet af ture reduceres fra 9 til 3. Ruten betjener fremover strækningen Herning-Arnborg- Skarrild-Karstoft med 1 tur om tur

Læs mere

Jysk Fynske Medier Distribution. Prisliste 2019

Jysk Fynske Medier Distribution. Prisliste 2019 7480 8305 Samsø Vi kan skræddersy en løsning helt ned til en enkelt budrute, helt op til dækning af alle husstande i Danmark Produkter Adresseløs reklamedistribution midt-ugentlig (tirsdag/onsdag), lokalt,

Læs mere

Jysk Fynske Medier Distribution. Prisliste 2019

Jysk Fynske Medier Distribution. Prisliste 2019 8305 Samsø Vi kan skræddersy en løsning helt ned til en enkelt budrute, helt op til dækning af alle husstande i Danmark Produkter Adresseløs reklamedistribution midt-ugentlig (tirsdag/onsdag), lokalt,

Læs mere

Forslag til besparelse på åben kørsel i Viborg Kommune til K14

Forslag til besparelse på åben kørsel i Viborg Kommune til K14 Forslag til besparelse på åben kørsel i Viborg Kommune til K14 Herunder er der en oversigt over besparelsesforslag til indfrielse af Viborg Kommunes besparelseskrav på 1.100.000 kr. pr. år. Forslagene

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

Udkast høringstekster til ny bybuslinjer. Til politikerne

Udkast høringstekster til ny bybuslinjer. Til politikerne Fælles for alle linjerne Udkast høringstekster til ny bybuslinjer Til politikerne Kortere køretid til og fra Herning station Flere bybuslinjer vil fremover køre mere direkte mellem stoppestedet og Herning

Læs mere

Borgere der har fået præhospital hjælp

Borgere der har fået præhospital hjælp Borgere der har fået præhospital hjælp Aktivitet og servicemålsoverholdelse 1. kvartal 2015 Præhospitalet Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Aktivitet og servicemålsoverholdelse

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Randers Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Randers Kommune: Randers Kommune Randers Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 210101 Kørselsudgifter 90.419.656 90.796.000 53.968.327 59% 91.426.000 91.530.000 734.000 210105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Viborg Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter

Læs mere

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1 Indledende undersøgelser Boligundersøgelse bliver udført løbende på anmodning fra grundejere. Desuden bliver undersøgelser på yderligere en række lokaliteter i indsatsområder udført i samråd med kommuner

Læs mere

Driftsbudget for. buskørsel

Driftsbudget for. buskørsel Trafikselskab i Region Midtjylland under dannelse 1. udkast Driftsbudget 2007 for buskørsel 8. juni 2006 Version 2 Generelle bemærkninger... 1 I alt pr. bestiller... 2 Favrskov Kommune... 3 Hedensted Kommune...

Læs mere

9 Orientering om opfølgning på to regionale ruteudviklingsprojekter rute 101 og 124

9 Orientering om opfølgning på to regionale ruteudviklingsprojekter rute 101 og 124 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer 2 Ansøgning om tilskud til takstforsøg 1. projektbeskrivelse

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

17. april 2009 Pressemeddelelse. Midttrafiks udbud er afgjort

17. april 2009 Pressemeddelelse. Midttrafiks udbud er afgjort 17. april 2009 Pressemeddelelse Midttrafiks 10. 13. udbud er afgjort Udbuddet vedrører fem kommuner og omfatter i alt 48 busser, der skal udføre ca. 59.000 køreplantimer pr. år. Midttrafik modtog i alt

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring Baggrund Randers Kommune har bedt Midttrafik undersøge potentialerne ved en mere grundlæggende ændring af principperne for bybusnettet i Randers. Midttrafik har

Læs mere

Borgere der har fået præhospital hjælp

Borgere der har fået præhospital hjælp Borgere der har fået præhospital hjælp Aktivitet og servicemålsoverholdelse Præhospitalet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Aktivitet og servicemålsoverholdelse i perioden 1. juli til 31. december

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Herning Kommune - Regnskab 2017

Herning Kommune - Regnskab 2017 Herning Kommune Herning Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.859.000 47.309.000 46.995.037 136.037 Bus-IT og øvrige udgifter 243.000 228.000 243.007 7 Busudgifter

Læs mere

TRAFIKPLAN 2017 Horsens Kommune Forslag

TRAFIKPLAN 2017 Horsens Kommune Forslag TRAFIKPLAN 2017 Horsens Kommune Forslag Se forslag til ændringer her 1 2 HORSENS KOMMUNE TRAFIKPLAN 2017 Med baggrund i betjeningsomfanget, passagertællinger, demografiske data, placering af virksomheder

Læs mere

NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013

NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013 Regionshuset Århus NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013 Præhospitalet Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Århus N Tel. +45 7841 4848 www.regionmidtjylland.dk I det følgende

Læs mere

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 Region Midtjylland Region Midtjylland regnskab 1. kvartal 2018 Budget 2018 Forbrug forbrug i % af 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215.000 106.056.738 22% 495.876.114

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Randers Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 90.439.458 89.135.000 90.795.000 89.679.000-1.116.000

Læs mere

Eksisterende forhold. Kollektiv trafik

Eksisterende forhold. Kollektiv trafik 30 God sammenhæng og god service i den kollektive trafik vil gøre den mere attraktiv at benytte. Er det kollektive trafik-system attraktivt at benytte kan behovet for individuel biltrafik mindskes, hvilket

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.15 30.6.15 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

BILAG til trafikplan for Ikast-Brande Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Ikast-Brande Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for : Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X bus

Læs mere

Ruteøkonomi for 2011 for Midttrafiks bestillere

Ruteøkonomi for 2011 for Midttrafiks bestillere Ruteøkonomi for 2011 for Midttrafiks bestillere Midttrafik har lavet en rutefordelt oversigt over kommunernes og regionens udgifter og indtægter til offentlig buskørsel i 2011. Oversigten er lavet på baggrund

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Silkeborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 213101 Kørselsudgifter 53.265.014 53.581.000 28.606.681 53% 54.110.000 54.344.000 763.000 213105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 Region Midtjylland regnskab Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug forbrug i % af Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 229.207.444 47% 497.637.000 499.546.000 9.331.000

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 3. udkast til driftsbudget for kollektiv bustrafik

Bilag. Region Midtjylland. 3. udkast til driftsbudget for kollektiv bustrafik Region Midtjylland 3. udkast til driftsbudget for kollektiv bustrafik Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 2 Bilag 1 til Underudvalgets møde 26.

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Skive Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter

Læs mere

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008 Region Midtjylland Regional Udvikling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2007 1-30-75-24-07 Rikke Strandgaard rss@midttrafik.dk 87 40 82 57 Projekt 21 - Gennemgang af det regionale

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Indeværende notat er et kort overblik over de væsentligste konsekvenser på baggrund af udkast til Trafikplan Djursland af 1. juli 2017.

Indeværende notat er et kort overblik over de væsentligste konsekvenser på baggrund af udkast til Trafikplan Djursland af 1. juli 2017. Trafikplan Djursland Udkast til Trafikplan Djursland af 1. juli 2017 Konsekvenser og overblik Indeværende notat er et kort overblik over de væsentligste konsekvenser på baggrund af udkast til Trafikplan

Læs mere

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK Veteraner Herresenior C Herresenior C Kvinder B Pulje 1 Nors B Sundby Mors IF 15/11-14 Snedsted Hallen 30/11-14 Hørdum Hallen 04/01-15 Nors Hallen 24/01-15 Hørdum Hallen Herresenior B Pulje 11 Frøstrup/Hannæs

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Randers Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 90.693.066 90.511.000

Læs mere

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og : Ruteoversigt for

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug

Forventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Region Midtjylland Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 510.247.621 104% 499.546.000 501.067.000 10.852.000 220105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Viborg Bybusser nyt bybusnet K10

Viborg Bybusser nyt bybusnet K10 Viborg Bybusser nyt bybusnet K10 I forbindelse med udbud af bybuskørslen i 2009, med driftsstart til køreplanskiftet 2010, ønsker Viborg Kommune et oplæg på moderniseringen af bybusbetjeningen i Viborg.

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND Prisliste 2015 ** Index DK/ Gallup Marketing 1H 2014 ** Dansk oplagskontrol 2H 2013 Index DK/Gallup Marketing Nu mere end 200.000 læsere gennem vores dagblade og ugeaviser Avis

Læs mere

Prisliste 2016 Jysk Fysnke Medier Distribution

Prisliste 2016 Jysk Fysnke Medier Distribution Jysk Fysnke Medier 7680 Thyborøn Reklameomdeling 7673 Harboøre 7620 Lemvig 7650 Bøvlingbjerg 7660 Bækmarksbro 6950 Ringkøbing 6960 Hvide Sande 6980 Tim 7570 Vemb 6990 Ulfborg 6893 Hemmet 6940 Lem 7790

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.16 31.3.16 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere