OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens mål 1 - Unge... 3 Beskæftigelsesministerens mål 2 Tilgang til førtidspension... 6 Beskæftigelsesministerens mål 3 - Langtidsledighed Beskæftigelsesministerens mål 4 - Virksomhedskontakten Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Opfølgningsrapporten indeholder resultater af de nordjyske jobcentres indsats i forhold til ministerens målområder. Desuden gives afslutningsvist et overblik over udviklingen indenfor alle målgrupper for beskæftigelsesindsatsen. Opfølgningsrapporten er baseret på et fast standardiseret datagrundlag, men figurer og tabeller er blevet analyseret og de mest illustrative er blevet udvalgt til brug for rapporten. Opfølgningsrapporten er baseret på data fra og der bliver udarbejdet et supplerende materiale til hvert enkelt jobcenter ved opfølgningsmøderunden i årets første kvartal. På den måde er det de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene, ligesom det er muligt at fremhæve udviklingstendenser, der er specifikke for det enkelte jobcenter. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne i afsnittet. God læselyst. 2

3 Beskæftigelsesministerens mål 1 - Unge Flere unge skal have en uddannelse Der skal gøres en ekstra indsats for at få unge, der ikke har en uddannelse, til at tage en uddannelse, som kan give dem erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der øger deres muligheder for at få et ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er fastsat et mål om, at uddannelsesgraden for de unge skal øges. Der har imidlertid vist sig vanskeligheder med at foretage denne måling, og målingen er ikke opdateret på Jobindsats siden perioden januar-april Af den grund er målingen ikke medtaget i denne opfølgningsrapport. I stedet for præsenteres udviklingen i det samlede antal unge på offentlig forsørgelse. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Frederikshavns resultater vedrørende indsatsen for unge: Alle nordjyske jobcentre har oplevet et fald i antallet af unge ydelsesmodtagere i løbet af I december 2013 modtog unge under 30 år en forsørgelsesydelse i Frederikshavn Kommune. I Frederikshavn er det samlede antal unge, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 33 fuldtidspersoner, svarende til 2,9% på et år. I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 5,3%. Faldet i Frederikshavn sker primært på baggrund af et fald i antallet af unge dagpenge- og sygedagpengemodtagere, mens antallet af unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere stiger. 3

4 Udvikling 1. Udvikling i unge ydelsesmodtagere fordelt på jobcentre Udvikling i antal unge, der modtager offentlig forsørgelse, december 2012-december ,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% Aal Brslev Frhavn Læ Hjø Jmbugt Marfjrd Mors Rebild Thi Vesthi m -3,0% -3,2% -2,9% -23,5% -10,5% -10,1% -5,6% -7,6% -0,5% -2,4% -14,2% -5,3% -6,4% NJL DK Udvikling i antal unge, der modtager offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) Aal Brslev Frhavn Læ Hjø Jmbgt Marfjd Mors Reb Thi Vesthim NJL DK dec dec Udv Kilde: jobindsats.dk Figuren viser: Samtlige nordjyske jobcentre har oplevet et fald i antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i perioden december 2012 til december Den faldende udvikling i antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse, varierer fra et fald på 23,5 % på Læsø til et fald på 0,5 % i Rebild. I begge jobcentre er det blot få fuldtidspersoner, som ligger til grund for den procentvise udvikling. I Frederikshavn er antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse faldet med 2,9% på et år. 4

5 2. Unge modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Faldet i Frederikshavn sker primært på baggrund af et fald i antallet af unge dagpenge- og sygedagpengemodtagere, mens antallet af unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere stiger. Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser - Frederikshavn Dec 2012 Dec 2013 Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Udvikling Antal Fuldtidspersoner Pct. Udvikling fuldtidspersoner Pct. A-dagpenge ,0% -8,3% Kontanthjælp i alt ,5% -4,0% Kontanthjælp match ,9% -11,2% Kontanthjælp match ,3% 3,6% Kontanthjælp match ,2% -17,3% Øvrige ,0% -25,5% Revalidering ,5% -8,8% Forrevalidering ,0% -3,8% Sygedagpenge ,0% -11,7% Ledighedsydelse ,8% 2,1% Ressourceforløb ,0% 0,0% Fleksjob ,1% 3,3% Førtidspension ,7% -2,9% I alt ,9% -5,3% Kilde: w w w.jobindsats.dk ANM: Underpunkterne til kontanthjælp summer ikke op til "kontanthjælp i alt". Tabellen viser: I december 2013 modtog unge under 30 år en forsørgelsesydelse i Frederikshavn Kommune. I Frederikshavn er det samlede antal unge, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 33 fuldtidspersoner, svarende til 2,9% på et år. I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 5,3%. Der er kun registreret 1 person under 30 år i ressourceforløb i Frederikshavn Kommune i december

6 Beskæftigelsesministerens mål 2 Tilgang til førtidspension 1 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Der er et stort behov for, at kommunerne og jobcentrene gør en indsats for at få udsatte kontanthjælpsmodtagere og langtidssygemeldte tilbage i job og samtidig sikre jobåbninger for personer uden arbejdsmæssig erfaringer og personer med nedsat arbejdsevne. Det er helt centralt, at kommunerne har fokus på den forebyggende indsats og sikrer at personer, som er i risiko for at blive permanent udstødt af arbejdsmarkedet, får en tidlig indsats med den fornødne støtte til at genvinde og bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Sammenfatning af analysen af Jobcenter Frederikshavn resultater vedrørende mål 2: Det fremgår af Beskæftigelsesplan 2013, at tilgangen til førtidspension skal begrænses til 130 personer i december I december 2013 lå tilgangen til førtidspensionsordningen de seneste 12 måneder i Frederikshavn Kommune på 176 personer. Tilgangen til førtidspension har været kraftigt faldende i det seneste år. Fra 390 personer i januar 2013 til 84 personer i januar 2014, svarende til et fald på 78,5%. De ydelsesgrupper, der er de største fødekæder til førtidspensionsordningen, er længerevarende kontanthjælpsforløb i match 2 og 3, ledighedsydelsesforløb og sygedagpengeforløb. I november 2013 var der 386 kontanthjælpsforløb med en varighed på over ét år i matchgruppe 2 og 128 i matchgruppe 3. Dertil kommer 80 langvarige ledighedsydelsesforløb og 122 sygedagpengeforløb. Der er sket en stigning i antallet af langvarige kontanthjælpsforløb i matchgruppe 2. 1 Målingen opgør antal årige, der inden for de sidste 12 måneder for første gang får bevilliget førtidspension. Personen kan kun indgå i målingen én gang. Kommuneskift betragtes således ikke som nytilgang i den tilflyttede kommune. Tilgang til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension i den valgte måned samt de 11 forudgående måneder, dvs. for et helt år. En tilgang til førtidspension indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. Et eksempel: En person får tildelt førtidspension i maj Personens tilgang til førtidspension vil indgå i månedsopgørelserne fra maj 2013 (som dækker perioden juni maj 2013) til og med april 2014 (som dækker perioden maj april 2014). 6

7 Tilgang 1. Tilgang til førtidspension Udviklingen i tilgangen til førtidspension sammenholdt med målet i Beskæftigelsesplan Jan jan Frederikshavn jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 Frederikshavn Mål BP Tilgang til førtidspension over og under 40 år.jan 2013-jan Frederikshavn jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 Under 40 år Over 40 år Figuren og tabellen viser: Det fremgår af Beskæftigelsesplan 2013, at tilgangen til førtidspension skal begrænses til 130 personer i december I december 2013 lå tilgangen til førtidspensionsordningen de seneste 12 måneder i Frederikshavn Kommune på 176 personer. Tilgangen til førtidspension har været kraftigt faldende i det seneste år. Fra 390 personer i januar 2013 til 84 personer i januar 2014, svarende til et fald på 78,5%. I januar 2014 og i de forudgående 12 måneder tilgik 9 personer (10,7%) under 40 år førtidspensionsordningen, mens det samme gjorde sig gældende for 75 personer over 40 år (89,3%). I Nordjylland som helhed kan 23% af den samlede tilgang til førtidspension i januar 2014 henføres til personer under 40 år, mens 77% kan henføres til personer over 40 år. 7

8 Udvikling 2. Tilgangen til førtidspension over og under 40 år Udvikling i tilgangen til førtidspension. Januar januar % -20% -40% -60% -80% -100% -120% NJ Aalborg Brønder -slev Frederik s-havn Læsø Hjørring Jammer -bugt Mariage r-fjord Morsø Rebild Thisted Vesthim - merland I alt -66% -50% -67% -78% -67% -77% -57% -57% -59% -82% -74% -68% -61% Under 40 år -74% -68% -85% -92% 0% -78% -87% -19% -83% -100% -96% -69% -67% Over 40 år -62% -42% -59% -73% -67% -77% -43% -74% -50% -78% -62% -67% -58% DK Udviklingen i tilgangen til førtidspension. Januar 2013 januar NJ Aalborg Brønderslev Frederikshavn Læsø Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland DK I alt Udvikling i tilgang Under 40 år Over 40 år Figuren og tabellen viser: Med førtidspensionsreformens ikrafttræden fra 1. januar 2013 er muligheden for tilkendelse af førtidspension til personer under 40 år blevet begrænset. Figuren viser, at der er sket et samlet fald i tilgangen til førtidspension i Nordjylland på 66%. Her er tilgangen for personer under 40 år faldet med 74% (491 personer) og med 62% (932 personer) for personer over 40 år i perioden januar 2013 til januar I hele landet er der et samlet fald på 61%. Her er tilgangen til ordningen faldet med 67% for personer under 40 år og 58% for personer over 40 år. I Nordjylland spænder udviklingen fra et samlet fald i tilgangen på 82% i Rebild til et samlet fald på 50% i Aalborg. I Frederikshavn er tilgangen faldet med 78%. 8

9 Bestand, pct. af befolkning, jan Andel af befolkningen på førtidspension og ændring i tilgang 12,0 10,0 8,0 6,0 Fuldtidspersoner på førtidspension i pct. af befolkningen (16-66 år), jan 2014 og ændring i tilgang i pct. jan jan Thisted Morsø Frederikshavn Vesthimmerland Læsø Hjørring Jammerbugt Brønderslev NJ Mariagerfjord DK Aalborg Rebild 4,0 2,0 0,0-90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% Kilde: Tilgang, ændring i pct. jan jan 2014 Figuren viser: Figuren viser både ændringen i tilgangen til førtidspension og antallet af fuldtidspersoner i pct. af befolkningen, som modtager førtidspension i de nordjyske kommuner. Figuren viser bl.a., at Morsø Kommune har den højeste andel på 10,2% af befolkningen, der modtager førtidspension. Rebild Kommune har den laveste andel opgjort til 4,4% af befolkningen. I Frederikshavn Kommune modtager 7,9% af befolkningen førtidspension og tilgangen til førtidspensionsordningen er faldet med 78%. I Nordjylland modtager 6,8% af befolkningen førtidspension, mens tilgangen er faldet med 66%. 6,3% af befolkningen i Danmark modtager førtidspension. 9

10 Antal 4. Ressourceforløb Antal personer i ressourceforløb i december Antal personer 0 NJL Aal Brslv Fredh Læsø Hjø Jamb Mafj Morsø Rebild Thi Vesth Figuren viser: De nordjyske jobcentre visiterer i forskelligt omfang borgere til ressourceforløb. I december 2013 havde Aalborg og Hjørring flest personer i et ressourceforløb, mens Mariagerfjord og Læsø havde færrest personer registreret i et forløb. I december 2013 var der 8 personer i ressourceforløb i Frederikshavn Kommune. Der var i alt 225 personer i ressourceforløb i Nordjylland i december 2013, hvoraf Aalborg og Hjørring stod for ca. halvdelen af alle forløb. 10

11 Antal 5. Fleksjob Udvikling i antal fuldtidspersoner i fleksjob. dec dec % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Aal Brslev Frhavn Læ Hjø Jmbgt Marfjd Mors Rebi Thi Vesthi NJL DK 5% 7% 11% -12% 1% 9% 4% 17% 14% 4% 2% 6% 6% Antal personer i fleksjob. December 2012-december 2013 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Frederikshavn I alt ordning Tidl. ordning Figuren viser: Udviklingen i antal fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 6% i perioden december 2012 december 2013 i Nordjylland. Det er samme udviklingsprocent som på landsplan. Den procentvise udvikling varierer fra et fald på 12% på Læsø til en stigning på 17% i Morsø. I Frederikshavn er antallet af fuldtidspersoner ansat i fleksjob steget med 11%, svarende til en stigning på 78 fuldtidspersoner. I tabellen kan ses det, at der i Frederikshavn i december 2013 var visiteret 156 personer til fleksjob efter den nye fleksjobordning og 639 efter den tidligere ordning. 11

12 Fuldtidspersoner 6. Udvikling i kontanthjælps-, ledighedsydelses- og sygedagpengeforløb med varighed på over 1 år Udvikling i kontanthjælpsforløb match 2 og 3, samt under 40 år, ledighedsydelses- samt sygedagpengeforløb med varighed over 1 år. Nov nov nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 Kontanthj. match Heraf konthj. m 2 u 40 år Kontanthj. match Heraf konthj. m 3 u 40 år Sygedagpenge Ledighedsydelse Figuren viser udviklingen i de ydelsesgrupper, der er de største fødekæder til førtidspensionsordningen. I november 2013 var der 386 kontanthjælpsforløb med en varighed på over ét år i matchgruppe 2, heraf var 254 forløb for borgere under 40 år. Gruppen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere med et langvarigt forløb er steget med 72 fuldtidspersoner, heraf er 51 under 40 år. I november 2013 var der 128 kontanthjælpsforløb i matchgruppe 3 med en varighed på mere end ét år, heraf var 59 forløb for borgere under 40 år. Gruppen af langvarige kontanthjælpsforløb i matchgruppe 3 er faldet med 35 fuldtidspersoner på et år, heraf er antallet af unge under 40 år faldet med 22 fuldtidspersoner. I oktober 2013 var der 122 sygedagpengeforløb med en varighed på over ét år i Frederikshavn Kommune. Antallet af langvarige sygedagpengeforløb er faldet fra 152 forløb til 122 forløb. I november 2013 var der 80 ledighedsydelsesforløb med en varighed på over ét år. Antallet af langvarige sygedagpengeforløb har ligget på stort set samme niveau i hele

13 Beskæftigelsesministerens mål 3 - Langtidsledighed 2 Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er vigtigt, at kommunerne og jobcentrene har fokus på, at gøre en ekstra aktiv indsats over for de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Det er især vigtigt, at jobcentrene gør en særlig indsats for de dagpengemodtagere, der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden. Det er vigtigt, at jobcentrene i indsatsen har fokus på at bruge de redskaber over for de ledige, der kan hjælper dem i arbejde og hvis uddannelse og opkvalificering er vejen til job, bør jobcentrene have fokus på dette redskab, ligesom jobcentrene skal være i løbende og tæt dialog med virksomhederne om indsatsen for de langtidsledige. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Frederikshavns resultater vedrørende mål 3: Af Beskæftigelsesplan 2013 fremgår, at langtidsledigheden skal nedbringes til 640 personer i december I december 2013 var der 365 langtidsledige personer i Frederikshavn Kommune. Målet i Beskæftigelsesplanen er således opfyldt. Langtidsledigheden er faldet fra 562 til 365 personer på et år, et fald svarende til 35%. I Frederikshavn udgør de langtidsledige 21,3% af de bruttoledige. 2 Målingen opgør antal personer, der modtager dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/i aktive tilbud i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Langtidsledigheden er opgjort ekskl. perioder, hvor dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 13

14 Fuldtidspersoner 1. Langtidsledighed 700 Udviklingen i langtidsledighed og målet i Beskæftigelsesplan Dec dec Frederikshavn dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Frederikshavn Mål BP Figuren viser: Af Beskæftigelsesplan 2013 fremgår, at langtidsledigheden skal nedbringes til 640 personer i december I december 2013 var der 365 langtidsledige personer i Frederikshavn Kommune. Målet i Beskæftigelsesplanen er således opfyldt. Langtidsledigheden er faldet fra 562 til 365 personer på et år, et fald svarende til 35%. Langtidsledigheden i Frederikshavn faldt med 212 fuldtidspersoner fra december 2013-juli Siden august måned har antallet af langtidsledige ligget mellem fuldtidspersoner. 14

15 Udvikling i pct. 2. Udviklingen i langtidsledighed Udvikling i antal langtidsledige personer i pct. December december % 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% NJL Aal Brslv Fredh Læsø Hjø Jamb Mafj Morsø Rebild Thisted Vesth DK Langtidsledige i alt -24% -12% -37% -35% -30% -40% -37% -19% -42% -17% -21% -9% -16% A-dagpenge -52% -45% -58% -60% -63% -64% -61% -41% -69% -47% -38% -42% -47% Kontanthjælp (jobklar) 140% 208% 97% 84% 0% 119% 141% 240% 165% 264% 51% 63% 94% Udvikling i antal langtidsledige fuldtidspersoner. Faktiske tal. december december 2013 Nordjylland Aalborg Brønderslev Frederikshavn Læsø Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Langtidsledige A-dagpenge Kontanthjælp ( Hele landet Figuren og tabellen viser, at: Udviklingen i langtidsledigheden viser, at der er sket et samlet fald i langtidsledigheden i Nordjylland på fuldtidspersoner i løbet af det seneste år. Her er antallet af langtidsledige dagpengemodtagere faldet med personer, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 934 personer. I hele landet er der blevet færre langtidsledige. Der er sket et flow af langtidsledige fra dagpenge til kontanthjælp. De dagpengemodtagere, der er gået i gang med en uddannelse - og som nu modtager uddannelsesydelse - figurerer i målingen som kontanthjælpsmodtagere. Dertil komme de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet, og som nu modtager kontanthjælp. Det vil sige, at stigningen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere til dels hænger sammen med ophør af dagpengeret for forsikrede ledige. Langtidsledigheden er samlet set faldet mest i Morsø Kommune, hvor der er blevet 42 % færre ledige i målgruppen. I Vesthimmerland ses det mindste fald, idet kommunen har fået 9 % færre ledige i målgruppen i løbet af I Frederikshavn har der været et fald på 35%. Her er antallet af langtidsledige dagpengemodtagere faldet med 58%, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 84%. 15

16 Andel 3. Andel langtidsledige Langtidslediges andel af bruttoledige personer. december NJL Aal Brslv Fredh Læsø Hjø Jamb Mafj Morsø Rebild Thisted Vesth DK I alt 22 25,1 19,8 21,3 7,8 20,4 17,8 18,2 22,5 19,2 19,3 21,8 21,8 Figuren viser, at: I december 2013 udgjorde andelen af langtidsledige 22% af de bruttoledige i Nordjylland. I regionen spænder andelen af langtidsledige fra 7,8% på Læsø til 25,1% i Aalborg. I hele landet udgør andelen af langtidsledige 21,8% af de bruttoledige. Nordjyllands andel af langtidsledige afviger således ikke væsentligt fra andelen af langtidsledige i landet som helhed. I Frederikshavn udgør de langtidsledige 21,3% af de bruttoledige. 16

17 Beskæftigelsesministerens mål 4 - Virksomhedskontakten En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Det er en forudsætning for, at jobcentrene kan bringe ledige i job, at de har tæt kontakt og dialog med erhvervslivet og kender det lokale arbejdsmarked, herunder virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jobcentrene skal med beskæftigelsesindsatsen sikre det rette match mellem de ledige og de lokale virksomheder. Det er centralt, at jobcentrene kender virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen. Og jobcentrene skal levere en professionel service til virksomhederne, så virksomhederne oplever, at jobcenterets henvendelser er koordinerede, at det er nemt at samarbejde med jobcentret, og at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Sammenfatning af analysen af Jobcenter Frederikshavns resultater vedrørende mål 4: Af beskæftigelsesplanen for 2013 fremgår, at antallet af servicebesøg på de lokale virksomheder skal øges i Så mange virksomheder som muligt skal derfor have et førstegangsbesøg (virksomheder som jobcentret ikke allerede har et samarbejde med) og samtlige virksomheder med formaliserede samarbejde skal have et servicebesøg. Fra november 2012 til november 2013 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Frederikshavn Kommune faldet fra personer til personer. Samlet set er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere faldet med 2,9% i perioden. Jobcenter Frederikshavn samarbejder med 36% af virksomhederne i kommunen. Jobcenter Frederikshavns samlede samarbejdsgrad med virksomhederne er på 39%, mens virksomhedernes samarbejde med andre jobcentre er på 8%. 17

18 Fuldtidsbeskæftigede Bruttoledige 1. Virksomhedskontakten Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere bosat i Frederikshavn samt antal bruttoledige personer. Nov nov nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- aug- sep- okt- novjul Fuldtidsbeskæftigede Bruttoledige Figuren viser: Fra november 2012 til november 2013 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Frederikshavn Kommune faldet fra personer til personer. Samlet set er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere faldet med 2,9% i perioden. Antallet af bruttoledige er i samme periode faldet fra til 1.730, svarende til et fald på 13%. Antallet af bruttoledige var lavest i juli i 2013 med personer og højest i februar 2013 med personer. 18

19 Fuldtidsaktiverede 2. Fuldtidsaktiverede Udviklingen i antal fuldtidsaktiverede (alle ydelser) i virksomhedsrettet aktivering i Frederikshavn. Nov nov nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- aug- sep- okt- novjul Offentlig virksomhedspraktik Privat virksomhedspraktik Offentlig ansættelse med løntilskud Privat ansættelse med løntilskud Figuren viser: Antallet af fuldtidsaktiverede har været faldende i perioden fra november 2012 til november Der er her sket et forholdsvist stort fald i antallet af ansættelser i løntilskudsjob i både offentlige og private virksomheder, mens der har været en stigning i brugen af virksomhedspraktik i både offentlige og private virksomheder. Der sker et fald i antal fuldtidsaktiverede på 5% fra november 2012 til november 2013, svarende til et fald på 14 fuldtidsaktiverede personer. 19

20 Antal stillinger - Frederikshavn Antal stillinger - Nordjylland 3. Antal stillinger opslået på Jobnet.dk Antal stillinger på Jobnet.dk. Dec dec Frederikshavn dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 0 Frederikshavn Nordjylland Figuren viser: I december 2012 var der opslået 118 stillinger på Jobnet.dk med arbejdssted i Frederikshavn Kommune. I december 2013 var der opslået 100 stillinger. Af figuren ses, at antallet af opslåede stillinger i Frederikshavn Kommune toppede i maj 2013 med 197 stillinger. I december 2012 var der i Nordjylland opslået stillinger på Jobnet.dk. Antallet af stillinger i december 2013 var på 1.165, hvorved der har været et fald i antal opslåede stillinger på ca. 10 %. Det største antal opslåede stillinger i Nordjylland var registreret i maj 2013, hvor der var ledige jobs på Jobnet.dk. 20

21 Procent 4. Samarbejdsgrad mellem jobcenter og virksomheder 60 Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder, jan-sep Brslv Fredh Hjø Jamb Læsø Mafj Morsø Rebild Thisted Vesth Aalborg Det lokale jobcenter Andre jobcentre Samarbejdsgrad i alt Anm.:.Samarbejdsgraden opgøres for andel virksomhedskontakter i kommunens virksomheder, som er faciliteret af virksomhedskommunens eget jobcenter hhv. jobcentre fra andre kommuner end virksomhedskommunen. Den samlede samarbejdsgrad er lavere end summen af det lokale jobcenters og øvrige jobcentres samarbejdsgrad. Det skyldes, at virksomheder, der samarbejder med både det lokale jobcenter og jobcentre fra andre kommuner, kun indgår én gang i den samlede samarbejdsgrad. Figuren viser: Samarbejdsgraden i alt for perioden jan-sep varierer mellem 48% i Morsø Kommune og 25% i Læsø Kommune. Det betyder, at knap halvdelen af virksomhederne i Morsø Kommune har haft kontakt med et jobcenter i perioden, hvorimod det samme kun gør sig gældende for en fjerdedel af virksomhederne på Læsø. Samarbejdsgraden for det lokale jobcenter er ligeledes størst i Morsø Kommune. Jobcenteret samarbejder med 45% af kommunens virksomheder. Den laveste lokale samarbejdsgrad er målt til 23% på Læsø. Virksomhedernes samarbejde med jobcentre udenfor kommunegrænsen er størst i Rebild Kommune. Her er samarbejdsgraden opgjort til 17%. På Læsø er det blot hver tyvende virksomhed, der har samarbejdskontakt med et andet jobcenter. Jobcenter Frederikshavn samarbejder med 36% af virksomhederne i kommunen. Jobcenter Frederikshavns samlede samarbejdsgrad med virksomhederne er på 39%, mens virksomhedernes samarbejde med andre jobcentre er på 8%. 21

22 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Jobcenteret er fortsat ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, S mens antallet af førtidspensionister og efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen i Frederikshavn: I december 2013 modtog fuldtidspersoner, svarende til 19,5% af befolkningen i Frederikshavn Kommune en offentlig forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 18% af hele befolkningen i Nordjylland en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Frederikshavn er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 4,7% på et år. I Nordjylland som helhed har der i samme periode været et fald på 5,5%. Faldet i Frederikshavn sker primært på baggrund af et kraftigt fald i antallet af dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. 22

23 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Frederikshavn Dec 2012 Dec 2013 Udvikling Nordjylland Tabellen viser: Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner A-dagpenge , ,0-27% 2,8-22,7% Kontanthjælp i alt , ,4 6,9% 3,6 4,3% Kontanthjælp match , ,8 9,0% 0,8 8,7% Kontanthjælp match , ,0 17,1% 2 10,8% Kontanthjælp match , ,5-22,4% 0,7-13,7% Øvrige 2 0,0 6 0,0 200,0% 0-16,2% Revalidering 77 0, ,5 137,7% 0,3 3,9% Forrevalidering 14 0,0 7 0,0-50,0% 0,1-3,1% Sygedagpenge* , ,2-15,3% 2,1-11,9% Ledighedsydelse 259 0, ,5-22,8% 0,4-10,8% Ressourceforløb.. 6 0,0 0,0% 0,1 0,0% Fleksjob 715 1, ,0 10,9% 1,8 6,1% Førtidspension , ,9-0,1% 6,8-2,8% I alt , ,5-4,7% 18,0-5,5% Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner Pct. Efterløn , ,0-6,0% 3,3-5,8% Kilde: w w w.jobindsats.dk *Anm. Sygedagpenge er november tal I december 2013 modtog fuldtidspersoner, svarende til 19,5% af befolkningen i Frederikshavn Kommune en offentlig forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 18% af hele befolkningen i Nordjylland en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Frederikshavn er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 4,7% på et år. I Nordjylland som helhed er der i i samme periode sket et fald på 5,5%. Faldet i Frederikshavn sker primært på baggrund af et fald i antallet af dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Størst har faldet været i antallet af dagpengemodtagere, som er faldet med 425 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 26,8%. 23

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn 2. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev September 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Ledelsesinformation Juni 2014

Ledelsesinformation Juni 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation Juni 2014 Indhold (data for februar/marts/april) Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND, JUNI 2009 Indholdsfortegnelse Vigtigste konklusioner... 3 Sygedagpengeforløb over 26 uger andel og udvikling... 4 Antal sygedagpengeforløb

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere