MULTICAL 602 DATABLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTICAL 602 DATABLAD"

Transkript

1 Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation Anvendelse MULTICAL 602 er et universalt regneværk til varme- og kølemåling sammen med næsten alle former for pulsgivende flowmålere og med 2- eller 4-leder temperaturfølerpar. I kombination med Kamstrups ultralydsflowmåler ULTRAFLOW har den endnu mere avancerede funktioner. I kraft af sin høje målenøjagtighed registrerer måleren det præcise forbrug i hele målerens levetid. Måleren er vedligeholdelsesfri og har lang levetid, hvilket garanterer en minimal årlig driftsomkostning. MULTICAL 602 anvendes til varme-, køle- og kombineret varme/kølemåling på alle vandbaserede anlæg med temperaturer på varme fra 2 C til 180 C og på køling fra 2 C til 50 C. Funktionalitet I varmeapplikationer anvendes MULTICAL 602 sammen med flowdelen ULTRAFLOW 54. Flowstørrelserne spænder fra qp 0,6 m³/h til qp m³/h. I køleapplikationer op til qp 100 m³/h anvendes MULTICAL 602 sammen med ULTRAFLOW 14 og fra qp 150 m³/h til qp m³/h sammen med ULTRAFLOW 54. Regneværket kan tilsluttes flowdele op til qp m³/h. MULTICAL 602 udmærker sig ved sit komplette udvalg af kommunikationsmoduler og indbygget RTC (Real Time Clock), hvilket gør det nemt at tilpasse måleren i alle applikationer uafhængig af aflæsningsformen. Måleren kan udstyres med LON, SIOX, M-Bus, datamodul og de nye løsninger Metasys N2 og Ethernet/IP til fortrådet kommunikation. Integreres måleren i et trådløst netværk, kan man vælge radio, Wireless M-Bus, Zigbee eller et af Kamstrups nye moduler: GSM/GPRS eller High Power RadioRouter. Regneværkets infokoder og dataloggere udgør et uvurderligt værktøj til at fejlsøge, fejlrette og analysere energiforbruget. Infologgerenтovervåger konstant en række nøglefunktioner i måleren, såsom fejl i målesystemet, strømsvigt, læk, sprængning, eller hvis måleren er installeret i forkert flowretning. I sådanne tilfælde fremkommer et blinkende INFO og en infokode i displayet. MULTICAL 602 lagrer forbrugsdata på års-, måneds-, dags- og timebasis, hvilket giver den driftsansvarlige en komplet driftsanalyse. Driftsoptimering Ved eventuelt strømsvigt sker der back-up af data, hvormed afregningen af forbrugsdata er sikret. Forsynes måleren med batteri, er batterilevetiden forlænget op til 13 år inkl. Wireless M-Bus. Endelig garanterer MULTICAL 602 med ULTRAFLOW og de præcist parrede temperaturfølere nøjagtige måleresultater selv ved minimale temperaturforskelle. Flowmålerens langtidsstabilitet og nøjagtighed påvirkes ikke af flowhastighed, flowforstyrrelser eller slid, hvilket sikrer optimal drift. Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf.: Fax:

2 Indhold Regneværksfunktioner 3 Pulsud- og indgange på moduler 10 Kabinetindretning 11 Godkendte målerdata 12 Elektriske data 12 Mekaniske data 15 Materialer 15 Bestillingsoversigt 16 Tolerancebånd 17 Målskitser 18 Tilbehør _J1_DK_

3 Regneværksfunktioner Energiberegning MULTICAL 602 beregner energi i henhold til pren :2009, som anvender den internationale temperaturskala fra 1990 (ITS-90) og trykdefinition på 16 bar. Energiberegningen kan i forenklet form udtrykkes som: Energi = V x Θ x k. V er det tilførte vandvolumen Θ er den målte temperaturdifference k er vandets varmekoefficient Regneværket beregner altid energi i [Wh]. Derefter omregnes til valgt måleenhed. E [Wh] = V x Θ x k x 1000 E [kwh] = E [Wh] / E [MWh] = E [Wh] / E [GJ] = E [Wh] / E [Gcal] = E [Wh] / Applikationstyper MULTICAL 602 arbejder med ni forskellige energiformler, E1 E9, der alle beregnes parallelt ved hver integration, uanset hvordan måleren er konfigureret. Energityperne E1 til E9 beregnes på følgende måde: E1=V1(T1-T2)k Varmeenergi (V1 i frem eller retur) E2=V2(T1-T2)k Varmeenergi (V2 i retur) E3=V1(T2-T1)k Kølenergi (V1 i frem eller retur) E4=V1(T1-T3)k Fremløbsenergi E5=V2(T2-T3)k Returløbsenergi eller tap fra retur E6=V2(T3-T4)k Tappevandsenergi, separat E7=V2(T1-T3)k Tappevandsenergi fra fremløb E8=m³xT1 Beregnet på volumenbaseret gennemsnitstemperatur T1 E9=m³xT2 Beregnet på volumenbaseret gennemsnitstemperatur T2 Dette gør, at MULTICAL 602 kan beregne varme- og køle- energi i de fleste applikationer både for lukkede og åbne anlæg. Alle energityper datalogges og kan vises på displayet afhængig af konfigurationen _J1_DK_

4 Regneværksfunktioner Eksempel 1: Lukket termisk system med en eller to flowmålere Eksempel 2: 2-strengssystem med to flowmålere. Eksempel 3: To varmekredse med fælles fremløb Eksempel 4: Åbent system med to flowmålere Flowmåling MULTICAL 602 beregner aktuelt vandflow efter to forskellige principper afhængig af den tilsluttede flowmålertype: Flowvisningen for elektroniske flowmålere opdateres hvert 10. sekund. Flowvisningen for mekaniske flowmålere, typisk med Reed kontakt, beregnes på baggrund af periode tidsmåling og opdateres for hver volumenpuls _J1_DK_

5 Regneværksfunktioner Effektmåling MULTICAL 602 beregner aktuel effekt på baggrund af det aktuelle vandflow og temperaturdifferencen, der blev målt ved sidste integration. Den aktuelle effekt opdateres på displayet samtidig med flowopdateringen. Minimal og maksimal flow og effekt MULTICAL 602 registrerer såvel minimal som maksimal flow og effekt på både måneds- og årsbasis. Registreringen, der både kan aflæses på displayet og via datakommunikationen, rummer maksimal- og minimalværdier for flow og effekt, alle med datoangivelse. Alle maksimal- og minimalværdier beregnes som henholdsvis største eller mindste gennemsnit af et antal aktuelle flow- eller effektmålinger. Gennemsnitsperioden, der anvendes for alle beregningerne, kan vælges i intervallet min. Temperaturmåling MULTICAL 602 kan leveres i flere forskellige udgaver til enten Pt100 eller Pt500 følere og i 2-leder og 4-leder udgaver. Målekredsløbet har en højopløselig analog/digital konverter med et temperaturområde på 0,00 185,00 C. Udover aktuelle temperaturer til energiberegningen kan der også vises gennemsnitstemperaturer på års- og måneds- basis _J1_DK_

6 Regneværksfunktioner Displayfunktioner MULTICAL 602 har et tydeligt LC-display med otte cifre, måleenheder og informationsfelt. Ved energiog volumenvisning anvendes syv cifre og de tilhørende måleenheder, mens der anvendes otte cifre ved visning af for eksempel målernummer. Displayet viser som udgangspunkt den opsummerede energi. Ved aktivering af trykknapperne reagerer displayet øjeblikkeligt ved at kalde andre visninger frem. Displayet returnerer automatisk til energivisning fire minutter efter sidste aktivering af trykknapperne. MULTICAL 602 Den øverste trykknap anvendes til at skifte mellem de primære visninger, hvoraf forbrugerne typisk anvender de første primære visninger ved selvaflæsning til afregning. Den nederste trykknap anvendes til at fremkalde sekundære oplysninger om den primære visning, der er valgt. Set/reset funktion Med set/reset funktionen i MULTICAL 602 er det muligt at ændre på en række parametre ved hjælp af de to knapper på målerens front. Det er muligt at ændre: Dato Tid Input A (preset af register) Input B (preset af register) Målernr. for Input A Målernr. for Input B Pulsværdi for Input A Pulsværdi for Input B Primær M-Bus-adresse Driftstimetæller (nulstilling) Fejltimetæller (nulstilling) Infoeventtæller (nulstilling) Ændringen kan kun foretages af forsyningsleverandøren, da installationsplomben brydes _J1_DK_

7 Regneværksfunktioner Infokoder MULTICAL 602 overvåger konstant en række vigtige funktioner som for eksempel forsyning, temperaturfølere og lækagealarmer. I tilfælde af alvorlige fejl i målesystemet eller i installationen fremkommer et blinkende info i displayet, mens fejlen er tilstede. Infofeltet slukkes automatisk, når fejlen er væk. En infoeventtæller fortæller, hvor mange gange informationskoden er ændret. En fejltimetæller tæller antallet af timer, hvor infokoden har været større end nul. En infologger gemmer de seneste 50 ændringer, hvoraf de seneste 36 kan vises i displayet. Infokode Beskrivelse Reaktionstid 0 Ingen uregelmæssigheder konstateret - 1 Forsyningsspændingen har været afbrudt - 8 Temperaturføler T1 udenfor måleområde 1 10 min. 4 Temperaturføler T2 udenfor måleområde 1 10 min. 32 Temperaturføler T3 udenfor måleområde 1 10 min. 64 Lækage i koldtvandssystemet 1 døgn 256 Lækage i varmesystemet 1 døgn 512 Sprængning i varmesystemet 120 sek. Tilsluttes ULTRAFLOW 54 til MULTICAL 602, er der 2-vejs kommunikation mellem flowmåler og regneværk og et ekstra sæt infokoder er til rådighed: Infokode Beskrivelse Reaktionstid 16 Flowmåler V1, kommunikationsfejl Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) 1024 Flowmåler V2, kommunikationsfejl Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) 2048 Flowmåler V1, forkert pulstal Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) 128 Flowmåler V2, forkert pulstal Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) 4096 Flowmåler V1, signal for svagt (luft) Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) 8192 Flowmåler V2, signal for svagt (luft) Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) Flowmåler V1, forkert flowretning Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) Flowmåler V2, forkert flowretning Efter reset og 1 døgn (kl. 00:00) _J1_DK_

8 Regneværksfunktioner Dataloggere MULTICAL 602 indeholder en permanent hukommelse (EEPROM), hvori resultaterne fra en række forskellige dataloggere gemmes. Måleren indeholder følgende dataloggere, som kan aflæses på display eller via dataaflæsning: Datalogningsinterval Datalogningsdybde Datalogget værdi Årslogger 15 år Tælleværksregister Månedslogger 36 måneder Tælleværksregister Døgnlogger 460 døgn Forbrug (tilvækst)/døgn Timelogger 1392 timer Forbrug (tilvækst)/time Programmerbar datalogger (option) 1080 logninger. Loggerinterval 1:1440 min. (f.eks. 45 døgns timelogninger eller 11 døgns kvarterslogninger) 30 registre og værdier Infologger 50 hændelser Infokode, dato, tidspunkt og energi (E1/E3) Lækovervågning Lækage i kg/time Lækage i kg/time Antal dage Antal dage Fjernvarmesystemer Lækovervågningssystemet er primært beregnet til direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg. Overvågningsudstyret består af to ultralydsbaserede vandmålere placeret i henholdsvis frem- og returløbet samt temperaturfølere i begge rør. MULTICAL 602 overvåger den masseforskel, der kan forekomme mellem frem- og returløb. Koldtvandssystemer MULTICAL 602 kan tilsluttes pulssignalet fra boligens koldtvandsmåler. Hermed kan den overvåge koldtvandsforbruget. Eventuelle løbende toiletcisterner, utætte varme-spiraler i brugsvandsbeholdere eller andre utætheder vil resultere i, at der døgnet rundt modtages impulser fra koldtvandsmåleren _J1_DK_

9 Regneværksfunktioner Spændingsforsyning MULTICAL 602 kan leveres med batteriforsyning, 230 VAC netmodul eller 24 VAC netmodul. Forsyningsmodulerne kan omskiftes uden at bryde verifikationsplomben. Indstiksmoduler MULTICAL 602 kan udstyres med indstiksmoduler i både regneværkstoppen (topmoduler) og i tilslutningsbunden (bundmoduler). Måleren kan på den måde tilpasses en række forskellige applikationer og dataaflæsninger. Modulerne kan ses af Bestillingsoversigt, side 16. Programmering og verifikation METERTOOL for MULTICAL 602 er en Windows baseret software, der indeholder alle faciliteter til programmering af regneværket. Når softwaren anvendes sammen med VERIFICATION EQUIPMENT for MULTICAL 602, kan der endvidere udføres test og verifikation af regneværket. Tariffunktioner MULTICAL 602 har to ekstra registre TA2 og TA3, der kan opsummere energi parallelt med hovedregistret ud fra en indprogrammeret tarifbetingelse. Uanset den valgte tarifform, angives tarifregistrene som TA2 og TA3 i displayet. Hovedregistret opsummeres altid uanset den valgte tariffunktion, da det betragtes som legalt afregningsregister. Tarifbetingelserne TL2 og TL3 bliver overvåget ved hver integration. Når tarifbetingelserne er opfyldt, bliver den forbrugte varmeenergi optalt i enten TA2 eller TA3 parallelt med hovedregistret _J1_DK_

10 Pulsud- og indgange på moduler Pulsudgangene CE og CV MULTICAL 602 har pulsudgange for hhv. energi- og volumenpulser. CE på klemme afgiver en impuls for hver mindst betydende ciffer i energioptællingen på displayet og CV på klemme afgiver en impuls for hver mindst betydende ciffer i volumenoptællingen på displayet. Ved ønske om højere opløsning på pulsudgangene vælges en CCC-kode med høj opløsning. Pulsudgange er placeret på de fleste topmoduler. Pulsindgangene VA og VB MULTICAL 602 har to pulsindgange, VA og VB, til opsamling og fjernopsummering af pulser fra vand- og elmålere. Pulsindgangene er placeret på indstiksmodulerne. Pulsindgangene VA og VB fungerer uafhængigt af selve varme-/kølemålingen og er placeret på de fleste bundmoduler _J1_DK_

11 Kabinetindretning Topmodul Ledningsaflastning Stikforbindelse mellem top og bund Pulsudgange (CE og CV) Tilslutningsklemmer for strømforsyning/batteri Tilslutningsklemmer for temperatursensorer (T1+T2) Strømforsyning/batteri Tilslutningsklemmer for flowmålere (V1+V2) Tilslutningsklemmer for temperatursensorer (T3) Ledningsaflastning Bundmodul Pulsindgange (VA og VB _J1_DK_

12 Godkendte målerdata Godkendelse Norm: EN 1434:2007, pren 1434:2009 og OIML R75:2002 EU-direktiver MID (Measuring Instruments Directive) LVD (Low Voltage Directive) EMC (Electromagnetic Compatibility Directive) Varmemåler Godkendelse DK-0200-MI Temperaturområde θ: 2 C C Differensområde Θ: 3 K K De anførte minimumstemperaturer er kun relateret til typegodkendelsen. Måleren har ingen afskæring for lav temperatur, og måler dermed ned til 0,01 C og 0,01 K. Kølemåler Temperaturområde θ: 2 C...50 C Differensområde Θ: 3 K...40 K Nøjagtighed E C ±(0,5 + Θ min / Θ)% Temperaturfølere Type 602-A Pt100 EN , 2-leder tilslutning Type 602-B+602-D Pt500 EN , 4-leder tilslutning Type 602-C Pt500 EN , 2-leder tilslutning Flowmålertyper ULTRAFLOW Elektroniske målere med aktiv 24 V pulsudgang Mekaniske målere med elektronisk aftaster Mekaniske målere med Reed-kontakt Flowmålerstørrelser [kwh] qp 0,6 m³/h...qp 15 m³/h [MWh] qp 0,6 m³/h...qp 1500 m³/h [GJ] qp 0,6 m³/h...qp 3000 m³/h EN 1434 betegnelse Miljøklasse A og C Elektriske data MID betegnelse Mekanisk miljø Klasse M1 Elektromagnetisk miljø Klasse E1 og E2 Regneværksdata Typisk nøjagtighed Regneværk E C ±(0,15 + 2/ Θ)% Følersæt E T ±(0,4 + 4/ Θ)% Display LCD 7 (8) cifre med 7,6 mm cifferhøjde Opløsning Energienheder MWh kwh GJ Gcal _J1_DK_

13 Elektriske data Datalogger (Eeprom) Standard 1392 timer, 460 døgn, 36 måneder, 15 år, 50 infokoder Option Dataloggere med programmerbart interval Ur/kalender Datakommunikation Effekt i temperaturfølere Forsyningsspænding Batteri Hvilestrøm Ur, kalender, skudårskompensation, skæringsdato, realtidsur med batteriback-up KMP protokol med CRC16 benyttes til optisk kommunikation og til top- og bundmoduler < 10 µw RMS 3,6 VDC ± 0,1 VDC 3,65 VDC, D-celle lithium < 15 µa excl. flowmåler Udskiftningsinterval Monteret på væg 12+1 t BAT < 30 C Monteret på flowdel 10 t BAT < 40 C Udskiftningsintervallet reduceres ved anvendelse af datamoduler, hyppig datakommunikation og høj omgivelsestemperatur Netforsyning Isolationsspænding Effektforbrug Back-up forsyning 230 VAC +15/-30%, 50/60 Hz 24 VAC ±50%, 50/60 Hz 4 kv < 1 W Indbygget super-cap eliminerer driftsstop ved kortvarige netudfald (kun forsyningsmoduler type og ). EMC data Opfylder pren :2009 klasse C (MID klasse E2) Temperaturmåling Følerindgange T1, T2, T3 Måleområde 0,00 185,00 C Temperatur T3, T4 Preset område 0,01 180,00 C Maks. kabellængder Pt100, 2-leder 2 x 0,25 mm²: 2,5 m 2 x 0,50 mm²: 5 m Pt500, 2-leder 2 x 0,25 mm²: 10 m 2 x 0,50 mm²: 20 m Pt500, 4-leder 4 x 0,25 mm²: 100 m _J1_DK_

14 Elektriske data Flowmåling V1 og V2 ULTRAFLOW V1: og V2: Reed kontakter V1: og V2: EN 1434 pulsklasse IC IB (IA) 24 V aktive pulser V1: 10B-11B og V2: 69B-79B Pulsindgang 680 kω pull-up til 3,6 V 680 kω pull-up til 3,6 V 12 ma ved 24 V Puls ON < 0,4 V i > 0,5 msek. < 0,4 V i > 100 msek. < 4 V i > 3 msek. Puls OFF > 2,5 V i > 10 msek. > 2,5 V i > 100 msek. > 12 V i > 10 msek. Pulsfrekvens < 128 Hz < 1 Hz < 128 Hz Integrationsfrekvens < 1 Hz < 1 Hz < 1 Hz Elektrisk isolation Nej Nej 2 kv Max. kabellængde 10 m 25 m 100 m Pulsindgange VA og VB uden preldæmpning VA: og VB: Vandmålertilslutning FF(VA) og GG(VB) = Elmålertilslutning FF(VA) og GG(VB) = Pulsindgang 680 kω pull-up til 3,6 V 680 kω pull-up til 3,6 V Puls ON < 0,4 V i > 30 msek. < 0,4 V i > 30 msek. Puls OFF > 2,5 V i > 100 msek. > 2,5 V i > 100 msek. Pulsfrekvens < 1 Hz < 3 Hz Elektrisk isolation Nej Nej Max. kabellængde 25 m 25 m Krav til ekstern kontakt Lækstrøm ved funktion åben < 1µA Pulsindgange VA og VB med preldæmpning VA: og VB: Pulsindgang Puls ON Puls OFF Pulsfrekvens Elektrisk isolation Max. kabellængde Vandmålertilslutning FF(VA) og GG(VB) = kω pull-up til 3,6 V < 0,4 V i > 200 msek. > 2,5 V i > 500 msek. < 1 Hz Nej 25 m Krav til ekstern kontakt Lækstrøm ved funktion åben < 1µA Pulsudgange CE og CV Via topmodul 67-OB Via topmodul 602-OC Type Opto FET Åben collector (OB) Pulslængde Valgbart 32 msek. eller 100 msek. Ekstern spænding 5 48 VDC/AC 5 30 VDC Strøm 1 50 ma 1 10 ma Restspænding R ON 40 Ω U CE 1 V ved 10 ma Elektrisk isolation 2 kv 2 kv Max. kabellængde 25 m 25 m _J1_DK_

15 Mekaniske data Miljøklasse Omgivelsestemperatur Beskyttelsesklasse Lagertemperatur Vægt Tilslutningskabler Forsyningskabel Opfylder EN 1434 klasse A og C 5 55 C ikke kondenserende, lukket rum (indendørs installation) IP C (drænet flowmåler) 0,4 kg excl. følere og flowmåler ø3,5 6 mm ø5 10 mm Materialer Topdæksel Tilslutningsbund Printkasse Vægbeslag PC ABS med TPE pakninger (thermoplastisk elastomer) ABS PC + 30% glas _J1_DK_

16 Bestillingsoversigt MULTICAL 602 Type 602- Følertilslutning Pt100 2-leder (T1-T2) A Pt500 4-leder (T1-T2) B Pt500 2-leder (T1-T2-T3) C Pt500 4-leder (T1-T2) med 24 V pulsindgange D Topmodul Intet modul 0 RTC + Energiberegning + timedatalogger 2 RTC + PQ eller Δt-begrænser + timedatalogger 3 RTC + Dataudgang + timedatalogger 5 RTC + M-Bus 7 RTC + Volumen + timedatalogger 9 RTC + 2 pulsudgange for CE og CV + timedatalogger + scheduler A RTC + 2 pulsudgange for CE og CV + prog. datalogger B 2 pulsudgange CE og CV C Bundmodul Intet modul 00 Data + pulsindgange 10 M-Bus + pulsindgange 20 RadioRouter + pulsindgange 21 Prog. datalogger ma indgange + pulsindgange 22 0/4 20 ma udgange 23 LonWorks + pulsindgange 24 Radio + pulsindgange (int. antenne) 434 eller 444 MHz 25 Radio + pulsindgange (ext. antennetilslutning) 434 eller 444 MHz 26 M-Bus modul med alternative registre + pulsindgange 27 M-Bus modul med medium datapakke + pulsindgange 28 M-Bus modul med MC-III datapakke + pulsindgange 29 Wireless M-Bus Mode C1 + pulsindgange 30 Wirelees M-Bus Mode C1 Alt. reg.+ pulsindgange 35 ZigBee 2,4 GHz int.ant. + pulsindgange 60 Metasys N2 (RS485) + pulsindgange 62 SIOX modul (Auto detect Baud rate) 64 GSM/GPRS (GSM6H) 80 Ethernet/IP (IP201) Kræver High Power forsyningsmoduler 82 High Power RadioRouter + pulsindgange 84 Forsyning Ingen forsyning 0 Batteri, D-celle VAC High Power isoleret SMPS 3 24 VAC High Power isoleret SMPS VAC isoleret lineær forsyning 7 24 VAC isoleret lineær forsyning 8 Pt500 følersæt Intet følersæt 00 Lommefølersæt med 1,5 m kabel 0A Lommefølersæt med 3,0 m kabel 0B Lommefølersæt med 5 m kabel 0C Lommefølersæt med 10 m kabel 0D Kort direkte følersæt med 1,5 m kabel 0F Kort direkte følersæt med 3,0 m kabel 0G 3 lommefølere i sæt med 1,5 m kabel 0L 3 kort direkte følere i sæt med 1,5 m kabel Q3 Flowdel/Aftaster Leveret med 1 stk. ULTRAFLOW (specificér type) 1 Leveret med 2 stk. (identiske) ULTRAFLOW (specificér type) 2 Forberedt til 1 stk. ULTRAFLOW (specificér type) 7 Forberedt til 2 stk. (identiske) ULTRAFLOW (specificér type) 8 Forberedt til målere med elektronisk pulsudgang K Forberedt til målere med Reed-kontaktudgang (V1 + V2) L Forberedt til målere med 24 V aktive pulser M Målertype Varmemåler (MID modul B + D) 2 Varmemåler, enstrengede systemer 4 Kølemåler 5 Varme/kølemåler 6 Volumenmåler, varmt vand 7 Volumenmåler, koldt vand 8 Energimåler, flerstrengede systemer 9 Landekode (sprog på label mv.) Ved ordreafgivelse angives ULTRAFLOW typenumre separat. XX _J1_DK_

17 Tolerancebånd Max. tilladt fejl [%] MULTICAL 602 Ovenstående diagram viser MULTICAL 602's tolerancebånd sammenlignet med tolerancekravet fra EN _J1_DK_

18 Målskitser MULTICAL 602 monteret på ULTRAFLOW MULTICAL 602 s frontmål MULTICAL _J1_DK_

19 Målskitser Vægmonteret MULTICAL 602 set fra siden Panelmonteret MULTICAL 602 set fra siden Panelmonteret MULTICAL 602 set forfra MULTICAL _J1_DK_

20 Tilbehør Beskrivelse Typenummer D-celle batteri VAC High Power isoleret SMPS VAC High Power isoleret SMPS VAC isoleret lineær forsyning VAC isoleret lineær forsyning Pulsetransmitter/divider til 602-A og 602-C leder tilslutningsprint med pulsindgange til 24 V aktive pulser (til 602-D) Datakabel m/usb stik Infrarød optisk aflæsningshoved m/usb stik Infrarød optisk aflæsningshoved RS232 m/d-sub 9F Datakabel RS232, D-sub 9F Infrarød optisk aflæsningshoved for Kamstrup/EVL m/usb stik Verifikationsenhed (anvendes med METERTOOL) /-398/-399 Temperaturfølersæt med tilslutningshoved (2/4-leder) Ekstern kommunikationsboks x-xxx 67-9x-xxxxx-2xx METERTOOL til MULTICAL METERTOOL LogView til MULTICAL Kontakt Kamstrup A/S for information om yderligere tilbehør _J1_DK_

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h MULTICAL 601 Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h Pt100, 2-leder teknik og Pt500, 2- og 4-leder teknik Leveres med ULTRAFLOW fra qp 0,6 til 1000 m³/h 24 VAC, 230 VAC eller 10 års batteri D A T

Læs mere

MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet

MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet Op til 16 års batterilevetid Set/reset funktion Pulsudgange for energi og volumen Pulsindgange for op til 2 vandmålere Trådløs aflæsning via Wireless M-Bus eller radio MID-2004/22/EF 22.52 M11 0200 PTB

Læs mere

Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi.

Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi. MULTICAL Energimåler Tilsluttes flowmålere fra qp 0,6 til 3000 m 3 /h Tilsluttes el- og vandmålere Varme- og kølemåling Lækovervågning Batteri back-up Datalogger for 15 år Effekt- og flowbegrænser Netforsyning

Læs mere

MULTICAL 602. Datablad. Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

MULTICAL 602. Datablad. Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation Datablad MULTICAL 602 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt MID

Læs mere

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 602 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-930 DK/08.2013/Rev. F1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 601 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-300 DK/04.2009/Rev. K1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 601 5512-XXX DK/09.2002/Rev. A1-00 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1 2

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

MULTICAL 302 DATABLAD

MULTICAL 302 DATABLAD MULTICAL 302 DATABLAD On-site konfigurerbar mellem frem- og returløb PN25-metalflowsensor godkendt op til 130 C Lavt tryktab alle flowstørrelser under 0,1 bar Dynamikområde op til 1:1600 fra start- til

Læs mere

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde.

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde. ULTRAFLOW Ultralydsflowmåler Kompakt design Statisk måler, ingen bevægelige dele Stort dynamikområde Ingen slitage Stor nøjagtighed Lang levetid TS 27.01 113 OIML R75 TS 27.01 109 DS/EN 1434 22.56 MID-2004/22/EC

Læs mere

MULTICAL 603. Datablad. Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet

MULTICAL 603. Datablad. Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet Datablad MULTICAL 603 Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet Fuld programmerbar datalogger med minutloggere 2 sekunders integrationsinterval 16 års batterilevetid ved aflæsninginterval

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 www.kamstrup.com MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk q: 10 C 180 C DΘ: 3K 170K Temperaturfølersæt q: 10 C 150 C DΘ:

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate)

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate) Udgave nr.: (Revision no.) 1 (Original) (Original) Udstedelsesdato: 2015-04-30 (Date of issue): Gyldig til: 2017-04-30 (Valid until) Systembetegnelse: TS 27.02.003 Typegodkendelse udstedt i henhold til

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 www.kamstrup.dk MULTICAL 401 Dansk installation Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd varmemåler Anvendelse Ultralyd kompakt energimåler kan anvendes til måling af energiforbruget i opvarmnings anvendelse til faktureringsformål.

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 602 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk q: 2 C 180 C DΘ: 3K 170K Temperaturfølersæt q: 10 C

Læs mere

MULTICAL 62 udmærker sig ved sit

MULTICAL 62 udmærker sig ved sit Ultralydsflowmåler Høj målenøjagtighed Ingen slitage og lang levetid Komplet udvalg af kommunikationsmoduler Op til 13 års batterilevetid MID-2004/22/EF M12 0200 Anvendelse MULTICAL 62 er en ultralydsflowmåler,

Læs mere

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Installation MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Dansk Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg FAX: 89 93 10 01 TEL.: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1. Generelt Læs denne vejledning

Læs mere

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk θ: 10 C 180 C Θ: 3K 170K Temperaturfølersæt θ: 10 C

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder

Læs mere

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER HYDRUS ANVENDELSE Ultralydsvandmåler til præcis registrering og udlæsning af forbrug på alle områder inden for vandforsyning. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år, under alle forhold 4 Robust målerhus med

Læs mere

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER ANVENDELSE Kompakt elektronisk vandmåler med vingehjul til volume måling. Præcis registrering af alle afregningsdata ved vand temperaturer op til 90 C. EGENSKABER 4 Elektronisk sensor til registrering

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate)

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate) Udgave nr.: (Revision no.) 1 (Original) (Original) Udstedelsesdato: 2015-06-10 (Date of issue): Gyldig til: 2017-06-10 (Valid until): Systembetegnelse: TS 27.02 006 Typegodkendelse udstedt i henhold til

Læs mere

MULTICAL type 66-CDE. Teknisk beskrivelse

MULTICAL type 66-CDE. Teknisk beskrivelse MULTICAL type 66-CDE Teknisk beskrivelse Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: 89931000 FAX: 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 6. Udskrift

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

TS MULTICAL 302. Datablad. Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler

TS MULTICAL 302. Datablad. Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler Datablad MULTICAL 302 Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler On-site konfigurerbar mellem fremog returløb PN25-metalflowsensor godkendt op til 130 C Lavt tryktab alle flowstørrelser

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

AEW36.2. Impulsadapter. Siemens Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR

AEW36.2. Impulsadapter. Siemens Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR 2 873 Siemeca AMR Impulsadapter AEW36.2 Impulsadapteren opsamler og bearbejder impulser fra en eller to forbrugsmålere med impulsudgang og overfører dataene til et Siemeca AMR-netværk. For parametrisering

Læs mere

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 302 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-1333 DK/09.2013/Rev. A1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate)

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate) Udgave nr.: 2 (Revision no.) Udstedelsesdato: 2017-04-27 (Date of issue): Gyldig til: 2025-04-30 (Valid until) Systembetegnelse: TS 27.02.003 Typegodkendelse udstedt i henhold til 5 og 6 i BEK nr. 1178

Læs mere

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÅLER ULTRALYD

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÅLER ULTRALYD ANVENDELSE Den kompakte ultralydsenergimåler kan anvendes til registrering af alle afregningsrelevante data til måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Approval for ultrasonic

Læs mere

Agenda for præsentation:

Agenda for præsentation: Agenda, Sønderborg Vandråd d. 5/4-2011 Agenda for præsentation: Kamstrup firmapræsentation Vandmåleren MULTICAL 21 Herunder. - Idégrundlag for udvikling - Måleropbygning - Fjernaflæsning - Tilbehør Firmapræsentation

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi Lækovervågning & læksikring miljøbeskyttelse og god økonomi Indhold Overvågning, der betaler sig selv 3 Grundprincipperne bag lækovervågning 4 Gennemprøvet teknologi 4 Historiske data giver vigtig information

Læs mere

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse

Sensorer. Temperatur transmitter - Type 2211. Målskitse 4-20 ma transmitter for Pt100 følere, termokoblere, mv og indgang. Isolationsspændning 3,75 kv ac 2-vejs programmering via FlexProgrammer Nøjagtighed < (Pt100) Valgfri linearisering, dæmpning og tilstandsindikation.

Læs mere

flowiq 3100 DATABLAD Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand

flowiq 3100 DATABLAD Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand Ultralydsmåling Høj målenøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Indbygget Wireless M-Bus MID-2004/22/EF M13 0200 Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand flow IQ 3100 anvendes til forbrugsmåling

Læs mere

MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand

MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand DATABLAD Ultralydsmåling Høj nøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Miljøvenlig måler MID-2004/22/EF M12 0200 Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand MULTICAL 21 anvendes til

Læs mere

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

ODIN måler Elmåler fra ABB. Teknisk dokumentation

ODIN måler Elmåler fra ABB. Teknisk dokumentation ODIN måler Elmåler fra Teknisk dokumentation ODIN måler Indhold Generel beskrivelse... 2 OD4165 direkte tilslutning, 3-faset måler op til og med 65 A... 3 OD4110 transformertilslutning, 3-faset måler...

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler er en vandtæt ultralydsmåler til måling af drikkevand. Flowmåleren er en statisk måler, der sikrer størst mulig nøjagtighed år efter år. Målerens robuste konstruktion,

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk θ: 10 C 180 C Θ: 3K 170K Temperaturfølersæt θ: 10 C

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Teknisk beskrivelse MULTICAL 602

Teknisk beskrivelse MULTICAL 602 Teknisk beskrivelse MULTICAL 602 2 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse 5512 930_K1_DK_11.2015 Indholdsfortegnelse 1 Generel beskrivelse... 6 2 Tekniske data... 7 2.1 Godkendte målerdata... 7 2.2 Elektriske

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

Teknisk beskrivelse MULTICAL 801. Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK 8660 Skanderborg T: kamstrup.

Teknisk beskrivelse MULTICAL 801. Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK 8660 Skanderborg T: kamstrup. Teknisk beskrivelse MULTICAL 801 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK 8660 Skanderborg T: +45 89 93 10 00 info@kamstrup.com kamstrup.com 2 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse 5512 570_S1_DK_11.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Typegodkendt i henhold til:

Typegodkendt i henhold til: Kamstrup 382 Generation M Trefaset husholdningsmåler Forberedt for Smart Home-applikationer Optimeret til Smart Metering-systemer Beskyttet mod snyd og manipulation Modstandsdygtig over for fejl i forsyningsnettet

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

Dansk. Ultralydsvandmåler. Installations- og brugervejledning. Denne vejledning udleveres til installatøren

Dansk. Ultralydsvandmåler. Installations- og brugervejledning. Denne vejledning udleveres til installatøren Ultralydsvandmåler Installations- og brugervejledning Denne vejledning udleveres til installatøren HYDRUS Dansk I DN 15, 110 mm Byggelægde II DN 20 / DN 40 III DN 25 1 2 1 Adapter (DN25) 2 Kontraventil

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

C-mac. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk. Programmerbar converter PCV10. side 1-1

C-mac. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk. Programmerbar converter PCV10. side 1-1 Cmac Programmerbar converter PCV10 AC/DC strømindgange fra 15 µa til 10 A AC/DC spændingsindgange fra 10 mv til 1500 V Frekvensmåling op til 5 khz Analoge og / eller pulsudgange Galvanisk adskillelse mellem

Læs mere

Techem Kamstrup Multical 302

Techem Kamstrup Multical 302 MONTERINGS VEJLEDNING Techem Kamstrup Multical 302 Energimåleren Techem Kamstrup Multical 302 har en stor funktionsknap på fronten. Funktionerne er beskrevet sidst i denne vejledning. Vigtigt Denne monteringsvejledning

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 6398204855 EAN-nummer: 5706445340170 Indhold Dansk/norsk betjeningsvejledning... 3 Introduktion... 3 Specifikationer...

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5 CB Svendsen A/S PS 0-0-0/ rev... Beskrivelse Installationsvejledning for. en er beregnet til kopiering af signaler fra el-, varme- og vandmålere til CTS anlæg, således at både datalogger og CTS-anlæg får

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering QUICKVEJLEDNING til industri Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere