APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6"

Transkript

1 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert afsnit og sende handlingsplanen til mig snarest muligt (Tommelfingerregel: alt med score over 4 skal man som minimum tage stilling til og lave handlingsplan på): Drøft med teamet, hvor I samlet ser nødvendige forbedringer - samt aftal konkrete handlinger og tidsplaner, og hvem der er ansvarlig. I må gerne drøfte afsnittets spørgsmål som en helhed - men I må også tage enkelte spørgsmål særligt frem. Det bestemmer I selv: APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 2 Arbejder du jævnligt med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? 1,5 2,0 3 Arbejder du jævnligt med lange rækkeafstande? 1,5 1,4 4 Arbejder du i samme stilling i lang tid? 3,5 4,0 5 Er der snævre pladsforhold på din arbejdsplads, der begrænser bevægelsesfriheden? Psykisk arbejdsmiljø LA FA 6 Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du konstant for stort tidspres? 5,5 4,0 7 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver? 5,5 3,0 8 Er det tit nødvendigt, at du arbejder over? 5,5 3,6 9 Er det nødvendigt, at du arbejder meget hurtigt? 4,5 4,6 10 Kræver arbejdet, at du træffer svære selvstændige beslutninger? 4,5 4,6 11 Bliver der ofte stillet modstridende krav til dig? 2,5 2,6 12 Er målene for arbejdet uklare for dig? 2,0 1,8 13 Er arbejdet kun i mindre grad eller slet ikke afvekslende? 2,0 2,0 14 Mangler du muligheder for at bruge dine kompetencer i arbejdet? 4,5 2,8 15 Har du ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde? 1,5 2,0 16 Har du ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 1,5 1,8 1 / 11

2 17 Har du ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 3,5 4,2 18 Har du ringe mulighed for at bestemme, hvornår du holder pause? 2,0 2,2 19 Oplever du ofte ustabile eller langsomme IT programmer? 4,5 2,8 20 Mangler du IT-oplæring eller support? 3,0 2,2 21 Mangler du hjælp og støtte fra kolleger? 1,5 2,4 22 Mangler du hjælp og støtte fra ledelsen? 1,5 2,4 23 Har du inden for det sidste år oplevet saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? 1,0 1, Har du inden for det sidste år oplevet mobning/seksuel chikane på arbejdspladsen? Mangler du klare retningslinjer for, hvad der forventes i dit job i forhold til målsætning, funktionsbeskrivelse og serviceniveau? 1,0 1,8 1,5 2, Mangler du målrettet efteruddannelse, der sikrer, at dine faglige og personlige kompetencer altid svarer til det arbejde, du skal udføre? Fx kurser i IT-programmer, kundebetjening, konflikthåndtering eller andet? Mangler ledelse og medarbejdere at afstemme forventninger til, hvornår arbejdet er udført godt nok/hvad der er god kvalitet i arbejdet? Har du oplevet i dit arbejde at blive udsat for vold, trusler eller krænkelser fra kolleger eller kursister? 2,0 3,2 2,0 3,4 2,5 2,0 Indeklima LA FA 29 Er temperaturen i dit arbejdsrum højere end 25 C eller lavere end 18 C ved normal udetemperatur? 30 Er der gener på grund af træk? 2,5 2,2 31 Er der kuldenedfald eller kuldestråling? 2,5 3,0 32 Stiger temperaturen i arbejdsrummet mere end 4 C i løbet af dagen? 3,5 3,2 33 Ligger der tit støv på vandrette flader? 4,5 2,8 34 Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent? 1,5 3,4 35 Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? 3,0 1,4 36 Er der større eller flere printere/kopimaskiner i dit arbejdsrum uden ventilation? 1,0 1,6 37 Bliver generende lugt hængende længe i rummet? 3,0 2,2 38 Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? 39 Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? 40 Lugter der ofte muggent? 41 Er der synlig skimmelsvamp? 42 Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme på dit kontor? 1,5 2,0 43 Er der pc-skærme, der står op mod et vindue? 1,0 2,4 44 Er der for lidt lys på din arbejdsplads? 45 Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer? 2,0 1,0 2 / 11

3 46 Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? 1,0 1,4 47 Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor? 1,0 1,4 Støj i dit kontor LA FA 48 Er det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler i eller i nærheden af dit kontor? 1,0 2,2 49 Er der generende installationer, der støjer på dit kontor? 1,0 1,8 50 Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? 1,0 3,0 51 Er der generende støj udefra? 1,0 1, Risiko for ulykker LA FA Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? Er der arbejdsforhold, der gør, at du har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag? Er der på dit kontor genstande, som ikke er understøttede, spændt fast eller på anden måde beskyttede, og som kan falde ned? 1,0 1,6 1,0 1,2 Sygefravær LA FA Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 2,5 2,2 56 Kan skolen ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? 2,5 3,4 APV-Spørgeramme til Undervisning LA FA Oplæring, instruktion og tilsyn LA FA Synes du at modtagelsen af nye medarbejdere har klare retningsliner for, hvem der har hvilke opgaver og hvad de indeholder. Hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi eller stoffer og materialer, får du så vejledning og instruktion i, hvordan du kan udføre arbejdet forsvarligt? 3,5 3,7 3,1 2,9 Psykisk arbejdsmiljø LA FA Har du konstant en stor arbejdsmængde eller udsættes for stort tidspres? 3,6 3,9 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver? 2,6 2,6 Er det tit nødvendigt, at du arbejder mere end planlagt? 3,7 4,2 Føler du, at der bliver stillet modstridende krav til dig? 3,0 3,4 Er målene for dit arbejde uklare for dig? 2,7 2,7 Har du ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde? 2,7 2,9 Har du ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 2,2 1,8 3 / 11

4 Har du ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 3,6 4,3 Har du ringe mulighed for at bestemme, hvornår du holder pause? 2,9 2,7 Savner du hjælp og støtte fra kolleger? 2,1 1,7 Savner du hjælp og støtte fra ledelsen? 2,9 3,8 Bringer arbejdet dig i følelsesmæssigt belastende situationer? 3,0 4,1 Får du støtte og opbakning fra kolleger i sådanne situationer? 4,8 4,6 Får du støtte og opbakning fra ledelsen i sådanne situationer? 4,2 3,1 Er der saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? Har du været udsat for mobning/seksuel chikane inden for det sidste år? Har du været udsat for vold, trusler eller krænkelser fra kursister/elever inden for det sidste år? 2,1 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 Indeklima LA FA Er temperaturen i arbejdsrum/undervisningslokaler højere end 25 C eller lavere end 18 C ved normal udetemperatur? 2,6 2,6 Er der gener på grund af træk? 2,5 2,9 Er der kuldenedfald eller kuldestråling? 2,3 2,7 Stiger temperaturen i arbejdsrummet/undervisningslokalet mere end 4 C i løbet af dagen? 3,5 3,1 Ligger der tit støv på vandrette flader? 3,7 2,9 Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent? 3,5 3,5 Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? 2,9 2,5 Er der større eller flere printere/kopimaskiner i arbejdsrum uden ventilation? 3,4 2,5 Bliver generende lugt hængende længe i rummet? 3,1 3,0 Er der så mange personer i rummet, at luften bliver dårlig (der lugter)? 3,8 3,6 Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? 1,5 3,3 Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? 1,8 2,5 Lugter der ofte muggent? 1,8 1,8 Er der synlig skimmelsvamp? 1,2 1,5 Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme? 2,4 2,9 Er der pc-skærme, der står op mod et vindue? 3,6 3,9 Er der for lidt lys på arbejdspladserne? 2,1 2,8 Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer? 2,8 2,5 Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? 1,5 2,2 4 / 11

5 Mangler der udsyn fra arbejdsrummet/undervisningslokaler til omgivelserne udenfor? 1,5 2,0 Er du ofte udsat for støj, der er så høj, at du må råbe for at kommunikere med en person, der står ½-1 m væk? 1,5 1,4 Mangler der lyddæmpning af lofter i støjbelastede rum? 2,0 2,2 Er der lokaler, hvor lyden runger (giver let ekko)? 1,9 1,8 Er der lokaler, hvor det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler? 3,1 2,5 Er der installationer, der støjer, så det generer, når man taler almindeligt? 2,8 1,9 Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? 3,3 2,2 Er der generende støj udefra? 2,2 2,3 Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 2,2 2,0 Arbejder du jævnligt med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? 1,9 2,2 Arbejder du jævnligt med hænderne over skulderhøjde? 1,9 2,2 Arbejder du i samme stilling i lang tid? 2,2 2,9 Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden? 2,9 2,2 Har du ensidigt belastende arbejde på skolen fx computerarbejde? 2,3 2,6 Løfter, trækker eller skubber du ofte tunge emner eller byrder manuelt? 1,5 1,4 Løfter du mange emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag? 1,6 1,5 Risiko for uklykker LA FA Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? 1,2 1,4 Er der rod i form af materialer, affald mv., der ligger dér, hvor man skal færdes? Er der arbejdsområder, der ikke er ryddede og ordentlige, eller hvor der ikke er nok lys? Er der arbejdsforhold, der gør, at du i dit arbejde har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag? 2,0 2,3 2,2 2,5 1,6 1,7 Er der glatte gulve og underlag, fx på grund af spildte væsker? 1,4 1,7 Sygefravær LA FA Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 3,4 3,4 Kan skolen ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? 3,6 3,8 5 / 11

6 APV-Spørgeramme til Administration LA FA Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA Er din fysiske arbejdsplads i orden? 4,7 5,0 Arbejder du i samme stilling i lang tid? 5,3 3,2 Psykisk arbejdsmiljø LA FA Har du konstant en stor arbejdsmængde? 4,0 4,0 Udsættes du for stort tidspres? 3,9 3,5 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver? 2,9 3,0 Er det tit nødvendigt, at du arbejder over? 3,4 3,7 Er det nødvendigt, at du arbejder meget hurtigt? 4,4 4,3 Kræver arbejdet, at du træffer svære selvstændige 3,0 beslutninger? 3,6 Bliver der ofte stillet modstridende krav til dig? 2,3 2,3 Er målene for arbejdet uklare for dig? 2,1 2,0 Er der afveksling og variation i dit arbejde? 4,4 3,8 LA FA Mangler du muligheder for at bruge dine kompetencer i 4,1 arbejdet? 3,6 Har du ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 2,6 1,8 Har du ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 4,1 4,1 Har du ringe mulighed for at bestemme, hvornår du holder 2,4 pause? 2,7 Oplever du ofte ustabile eller langsomme IT programmer? 2,7 3,6 Mangler du IT-oplæring eller support? 2,3 2,1 Mangler du hjælp og støtte fra kolleger? 1,6 2,7 Mangler du hjælp og støtte fra ledelsen? 2,3 2,0 Har du inden for det sidste år oplevet saglige konflikter, som 2,9 har udviklet sig til personlige konflikter? 2,0 LA FA Har du inden for det sidste år oplevet mobning/seksuel 2,3 chikane på arbejdspladsen? 1,4 Mangler du klare retningslinjer for, hvad der forventes i dit job i forhold til målsætning, funktionsbeskrivelse og 3,6 serviceniveau? 2,4 Mangler du målrettet efteruddannelse, der sikrer, at dine faglige og personlige kompetencer altid svarer til det arbejde, du skal udføre? Fx kurser i IT-programmer, kundebetjening, konflikthåndtering eller andet? Mangler ledelse og medarbejdere at afstemme forventninger til, hvornår arbejdet er udført godt nok/hvad der er god kvalitet i arbejdet? Er medarbejderne i din afdeling udsatte for risiko for vold, trusler eller krænkelser fra kolleger eller kursister? 3,7 4,0 3,6 2,8 2,0 2,6 6 / 11

7 Indeklima LA FA Er temperaturen i dit arbejdsrum højere end 25 C eller lavere end 18 C ved normal udetemperatur? 2,1 2,0 Er der gener på grund af træk? 3,9 2,9 Er der kuldenedfald eller kuldestråling? 3,4 2,9 Stiger temperaturen i arbejdsrummet mere end 4 C i løbet af dagen? 3,3 3,3 Ligger der tit støv på vandrette flader? 3,9 3,9 Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent? 4,0 2,6 Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? 1,7 2,3 Er der større eller flere printere/kopimaskiner i dit arbejdsrum uden ventilation? 1,7 4,1 Bliver generende lugt hængende længe i rummet? 2,1 2,3 LA FA Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? 1,0 1,9 Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? 1,6 2,1 Lugter der ofte muggent? 1,3 1,5 Er der tegn på synlig skimmelsvamp? (fx sorte skjolder på vægge) 1,0 1,2 Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme? 2,1 3,9 Er der pc-skærme, der står op mod et vindue? 1,7 4,1 Er der for lidt/for meget/forkert lys på din arbejdsplads? 3,0 1,9 Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer? 2,1 2,9 Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? 1,3 1,6 Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor? 1,0 1,8 Støj LA FA Er det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler i eller i nærheden af dit kontor? 4,0 2,9 Er der generende installationer, der støjer på dit kontor? 1,0 1,5 Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? 4,0 2,8 Er der generende støj udefra? 1,9 3,3 Risiko for ulykker LA FA Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? 1,0 1,1 Er der arbejdsforhold, der gør, at du har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag? Er der på dit kontor genstande, som ikke er understøttede, spændt fast eller på anden måde beskyttede, og som kan falde ned? 2,4 1,4 1,3 1,8 7 / 11

8 Sygefravær LA FA Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 3,9 2,2 Kan skolen ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? 4,0 3,1 Koncentrations- og opmærksomhedskrævende arbejde LA FA Kræver arbejdet vedvarende opmærksomhed eller koncentration om bestemte opgaver, fx ved kvalitetskontrol eller præcisionsarbejde? Mangler du mulighed for at veksle med andet ikke opmærksomheds-krævende arbejde? Mangler du mulighed for at holde regelmæssige pauser ved koncentrations- og opmærksomhedskrævende arbejde? 5,0 5,0 3,0 2,3 3,1 2,5 APV-Spørgeramme til Bygningsdrift LA FA Oplæring, instruktion og tilsyn LA FA Er det uklart, hvem der står for oplæring og instruktion af nye medarbejdere og hvad oplæringen og instruktionen omfatter? Er der nyansatte, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt? 5,0 1,0 1,5 3,5 Mangler der tilsyn med, om arbejdet bliver udført forsvarligt? 1,5 3,5 Er der medarbejderne, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt, hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi eller stoffer og materialer? Er det uklart for dig, hvordan sikkerhed prioriteres i forhold til fx hensyn til leveringstid, effektivitet, service og kvalitet? Er det uklart for dig, hvad du skal gøre, hvis der opstår farer fx driftsforstyrrelser? 1,5 2,0 Risiko for ulykker LA FA Bruger du de krævede personlige værnemidler? 6,0 4,5 Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? Er der medarbejdere i teknisk service team, der ikke er instrueret og oplært i det arbejde, de udfører? 2,5 1,0 8 / 11

9 Er der sikkerhedsmateriel, der ikke jævnligt undersøges for fejl? Har du ikke tid nok til at udføre opgaverne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde? Arbejder du på en uforsvarlig måde med skarpe genstande eller værktøj som glas, plader, knive og mejsler? Mangler der brugsanvisninger på dansk, der fortæller om, hvordan man bl.a. bruger og vedligeholder hjælpemidler rigtigt? Er der tekniske hjælpemidler, der ikke bliver vedligeholdt, som leverandøren har anvist? Er der arbejdsforhold, der gør, at du har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag, så medarbejderne kan falde? 3,5 2,0 1,0 3,5 Er der glatte gulve og underlag, fx på grund af spildte væsker? 1,5 2,0 Er der situationer, hvor medarbejderne ikke følger brugsanvisningens sikkerhedsregler for kemikalier eller tekniske hjælpemidler? Bruger skolen materiel, som kan frigøre gasser eller brandbart støv, der ikke fjernes på en hensigtsmæssig måde? Kan du komme i kontakt med strøm, der kan give elektrisk stød, fx ved kortslutning? Arbejder du, hvor genstande, som ikke er understøttede, spændt fast eller på anden måde beskyttede, kan falde ned? 1,0 3,5 Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA Løfter du tunge emner eller byrder manuelt? 4,5 1,5 Løfter du eller holder du tungt værktøj eller redskaber under arbejdet? 1,0 1,5 Bærer du tunge emner eller redskaber, mens du går? 2,0 1,0 Løfter du mange emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag? 2,0 2,5 Opstår der risikable situationer, når flere personer løfter byrder sammen? 2,0 1,0 Løfter du byrder i dårlige arbejdsstillinger, fx langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde? Skal du bruge mange kræfter til at trække eller skubbe hjælpemidler? Er underlaget, dér hvor du skal trække eller skubbe hjælpemidler, ujævnt, skråt, blødt, glat, eller er der trin? 2,5 1,0 Er der dårlige pladsforhold ved skub og træk? 9 / 11

10 Oplever du, at de ting du skubber eller trækker, er tunge? 3,0 2,0 Har du inden for det sidste år oplevet, at hjælpemidler er defekte eller mangler vedligeholdelse? Har du ensidigt gentaget arbejde på skolen det vil sige arbejde, hvor ensartede bevægelser hyppigt gentages i en stor del af arbejdsdagen? Udfører du ensidigt gentaget arbejde i højt tempo eller under tidspres? Udfører du intensivt skærmarbejde i det meste af arbejdstiden, fx med at indtaste data? 1,5 3,5 1,0 2,0 Arbejder du i ubekvemme arbejdsstillinger? Arbejder du med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? Arbejder du med hænderne over skulderhøjde? 2,0 1,0 Arbejder du med lange rækkeafstande? Arbejder du på hug, knælende eller knæliggende? 2,0 1,5 Arbejder du i samme stilling i lang tid? Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden? Psykisk arbejdsmiljø LA FA Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du konstant for stort tidspres? 1,5 2,0 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver? 1,5 1,5 Er det tit nødvendigt, at du arbejder over? Er det nødvendigt, at du arbejder meget hurtigt? 2,5 4,5 Kræver arbejdet vedvarende opmærksomhed eller koncentration om bestemte opgaver, fx ved kvalitetskontrol eller præcisionsarbejde? Mangler du mulighed for at veksle med andet ikke opmærksomheds-krævende arbejde? 2,0 1,0 Mangler du mulighed for at holde regelmæssige pauser ved koncentrations- og opmærksomhedskrævende arbejde? Mangler du mulighed for at veksle mellem forskellige typer af arbejde? 1,0 3,0 Har du ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde? 1,5 2,5 Har du ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 1,5 3,5 Har du ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 1,0 2,5 Har du ringe mulighed for at bestemme, hvornår du holder pause? 1,0 2,0 Mangler du hjælp og støtte fra kolleger? Mangler du hjælp og støtte fra ledelsen? 1,5 3,5 Er der saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? 3,0 1,0 Er der mobning/seksuel chikane på arbejdspladsen? 10 / 11

11 Har du ringe eller slet ikke mulighed for at lære nyt gennem arbejdet? 1,0 5,5 Arbejder du overvejende uden for normal arbejdstid, fx i de tidlige morgentimer eller om natten? Bliver arbejdstiden planlagt med kort varsel? Sygefravær LA FA Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 2,0 1,0 Kan skolen ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? 2,0 1,0 11 / 11

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV for HoptrupBrandstation

APV for HoptrupBrandstation Navn:Fælles Hoptrup PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du for stort tidspres? Bringer arbejdet brandmændene i følelsesmæssigt belastende

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL PÅ ARB...

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL PÅ ARB... PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL PÅ ARB.......8. 0. Skal du konstant arbejde meget hurtigt for at følge med opg avemængden?.8. Er du konstant udsat for en stor arbejdsm ængde?..7. Er det et problem, at

Læs mere

APV Hoptrup Frivillige brandværn

APV Hoptrup Frivillige brandværn Navn:Fælles APV, 24 mand + Shorty PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Ja Nej Eventuel uddybende svar Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller som udsættes du for stort tidspres? x Bringer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Ejendomsfunktionærer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 26 Kultur og sport Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

ADMINISTRATIVT (1 / 9)

ADMINISTRATIVT (1 / 9) ADMINISTRATIVT (1 / 9) 4,4 4,4 2,8 1,8 1,8 1,4 1. Skal du konstant arbejde meget hurtigt for at følge med opgavemængden? 2. Er du konstant udsat for en stor arbejdsmængde? 3. Er det et problem, at du skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kultur og sport Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hospitaler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Håndværksbagere Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Håndværksbagere Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af passagerer

Transport af passagerer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Malervirksomhed Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Tekstil og papir Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Slagterier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Nærings- og nydelsesmidler

Nærings- og nydelsesmidler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nærings- og nydelsesmidler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Trykkerier og udgivervirksomheder

Trykkerier og udgivervirksomheder Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Trykkerier og udgivervirksomheder Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ROSKILDE HANDELSSKOLE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2018 DEN SAMLEDE RAPPORT ASPEKT R&D A/S

ROSKILDE HANDELSSKOLE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2018 DEN SAMLEDE RAPPORT ASPEKT R&D A/S ROSKILDE HANDELSSKOLE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 8 DEN SAMLEDE RAPPORT ASPEKT R&D A/S Roskilde Handelsskole Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 8 Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Landbrug, skovbrug og fiskeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Landbrug, skovbrug og fiskeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgsmål på niveau 2 og 3 er svarafhængige dvs. at de kun folder sig ud og skal besvares, hvis de er relevante. Der spørges ind til alt det, der kræves

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Plast, glas og beton Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Grusgrave Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere