Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%"

Transkript

1 Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter, som du har brug for på din arbejdsplads? ( køkken, garderobe, toilet m.m.) Ja 9 82% A 3. Er din arbejdsplads (bord, stol m.m.) i orden?

2 Side 2 af 42 Ja 9 82% A 4. Er lokalets inventar i orden og uden synlige fejl og mangler? Ja 8 73% Nej 1 9% A 5. Er lokalets tekniske hjælpemidler (eltilsluttede instrumenter) i orden og uden synlige fejl og mangler? Ja 6 55% Ved ikke 5 45% A 6. Er evt. faste opstillinger af instrumenter m.m. placeret så hensigtsmæssigt, at risikoen for falduheld begrænses mest muligt? Ja 6 55% Ved ikke 5 45%

3 Side 3 af 42 A 7. Er højtalere/forstærkere/instrumenter m.m. forsvarligt monteret? Ja 6 55% Ved ikke 4 36% A 8. Er el-installationer (afbrydere/stikkontakter/ledninger/lamper etc.) uden synlige fejl? Ja 5 45% Ved ikke 6 55% A 9. Er alle ledninger fastgjorte? Ja 2 18% Nej 4 36% Ved ikke 5 45% A 10. Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere? Ja 9 82%

4 Side 4 af 42 A 11. Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Ja 9 82% A 12. Er gulvbelægningen ubeskadiget? Ja 7 64% Ved ikke 3 27% A 13. Er loftbeklædningen hel? Ja 7 64% Ved ikke 3 27% A 14. Er ruder og vinduesrammer hele og i funktionsduelig stand? Ja 7 64% Ved ikke 4 36%

5 Side 5 af 42 A 15. Er gardinerne i orden? Ja 5 45% Nej 1 9% Ved ikke 5 45% A 16. Er relevante brugsanvisninger til maskiner og udstyr tilgængelige? Ja 3 27% Nej 2 18% Ved ikke 6 55% A 17. Bliver brugsanvisningerne ajourført? Ja 1 9% Ved ikke 10 91% A 18. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Ja 9 82%

6 Side 6 af 42 Indeklima B. Lys B 1. Er dagslystilgangen tilstrækkelig? Ja 10 91% Ved ikke 1 9% B 2. Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? Nej 4 36% Ved ikke 7 64% B 3. Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor? Ja 1 9% Nej 8 73% B 4. Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer?

7 Side 7 af 42 Nej 9 82% B 5. Er der spotbelysning/nodebelysning, hvor det er påkrævet? Ja 6 55% Nej 1 9% Ved ikke 4 36% B 6. Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme? Nej 5 45% Ved ikke 6 55% B 7. Er der pc-skærme, der står op mod et vindue? Nej 6 55% Ved ikke 5 45%

8 Side 8 af 42 C. Temperatur C 1. Er opvarmningsforholdene tilstrækkelige? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% C 2. Er temperaturforholdene i lokalet acceptable (min. 18 C om morgenen og højst 24 C i løbet af dagen) Ja 7 64% Nej 2 18% C 3. Stiger temperaturen i arbejdsrummet mere end 4 C i løbet af dagen? Ja 2 18% Nej 1 9% Ved ikke 8 73% C 4. Er der mere end 4 C forskel mellem gulv- og hovedhøjde?

9 Side 9 af 42 Nej 3 27% Ved ikke 8 73% C 5. Er der gener pga træk og kuldestråling/nedfald? Ja 1 9% Nej 7 64% Ved ikke 3 27% D. Luftkvalitet D 1. Ligger der tit støv på vandrette flader? Nej 6 55% Ved ikke 5 45% D 2. Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent?

10 Side 10 af 42 Nej 6 55% Ved ikke 5 45% D 3. Er der slidte gulvtæpper eller lodne vægflader, fx med stof eller mineraluld? Nej 7 64% Ved ikke 4 36% D 4. Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? Ja 1 9% Nej 9 82% Ved ikke 1 9% D 5. Bliver generende lugt hængende længe i rummet? Nej 6 55% Ved ikke 5 45%

11 Side 11 af 42 D 6. Er der så mange personer i rummet, at luften bliver dårlig (der lugter)? Ja 1 9% Nej 8 73% D 7. Er muligheden for udluftning tilstrækkelig? Ja 5 45% Nej 2 18% Ved ikke 4 36% D 8. Er der større eller flere printere/kopimaskiner i arbejdsrum uden ventilation? Nej 7 64% Ved ikke 4 36% D 9. Er luftfugtigheden tilfredsstillende? Ja 8 73% Nej 1 9%

12 Side 12 af 42 D 10. Vurderer du, at luftkvaliteten generelt er god? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% E. Fugt og skimmelsvamp E 1. Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? Ja 1 9% Nej 5 45% Ved ikke 5 45% E 2. Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? Nej 7 64% Ved ikke 4 36% E 3. Lugter der ofte muggent?

13 Side 13 af 42 Nej 7 64% Ved ikke 4 36% E 4. Er der synlig skimmelsvamp? Nej 9 82% F. Akustik/generende støj F 1. Er lokalerne indrettet, så de akustiske forhold er så gode som muligt? Ja 8 73% Ved ikke 3 27% F 2. Er vægge og døre lydisolerede mod andre lokaler?

14 Side 14 af 42 Ja 4 36% Nej 2 18% Ved ikke 5 45% F 3. Er der lokaler, hvor lyden runger (giver let ekko)? Nej 5 45% Ved ikke 6 55% F 4. Er der lokaler, hvor det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler? Nej 6 55% Ved ikke 5 45% F 5. Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? Ja 2 18% Nej 7 64%

15 Side 15 af 42 F 6. Kan arbejdspladsen dæmpe eller indkapsle støjkilderne, eller kan de placeres i særskilte rum? Nej 3 27% Ved ikke 8 73% F 7. Mangler der lyddæmpning af lofter i støjbelastede rum? Ja 1 9% Nej 3 27% Ved ikke 6 55% F 8. Mangler der støjskærme mellem støjkilder og arbejdsområder? Ja 1 9% Nej 6 55% Ved ikke 4 36% F 9. Forsømmer arbejdspladsen at indkøbe de mest støjsvage maskiner på markedet? Nej 4 36% Ved ikke 7 64%

16 Side 16 af 42 F 10. Er der medarbejdere, der ikke bruger høreværn, selv om støjen er kraftig? Ja 1 9% Nej 1 9% Ved ikke 9 82% F 11. Er der generende støj udefra? Ja 1 9% Nej 8 73% G. Delvurdering G 1. Vurderer du, at indeklimaet generelt er tilfredsstillende? Ja 10 91% G 2. Har du kommentarer til indeklimaet? Koncertsalen er for varm ved gennemførsel af koncert Jeg underviser hjemme Vinduer lukker automatisk og der er ikke mulighed for kroge, der kan sikre en ordentlig udluftning af lokalerne mellem lektionerne, hvilket ville være skønt og gavne indeklimaet i høj grad. Dette gælder både fugt, lugt, ventilation og temperatur. sidder der belægninger af en art. Der er en let muggen lugt i køkken/lærerværelse, og kigger man i ventilationen her, Der er mod forventning temmelig megen lyd gennem vægene undervisningsrummene imellem. Ved ikke, om det især er dér, hvor ét stort rum er blevet til to

17 Side 17 af 42 Ergonomisk arbejdsmiljø Fysisk arbejde H. Arbejdsstillinger H 1. Arbejder du i ubekvemme arbejdsstillinger? Ja 1 9% Nej 10 91% H 2. Arbejder du med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? Ja 1 9% Nej 10 91% H 3. Arbejder du med hænderne over skulderhøjde? Ja 3 27% Nej 8 73%

18 Side 18 af 42 H 4. Arbejder du med lange rækkeafstande? Ja 2 18% Nej 8 73% Ved ikke 1 9% H 5. Arbejder du på hug, knælende eller knæliggende? Ja 1 9% Nej 10 91% H 6. Arbejder du i samme stilling i lang tid? Ja 5 45% Nej 5 45% H 7. Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden? Nej %

19 Side 19 af 42 H 8. Er der ensidigt belastende arbejde på virksomheden fx computerarbejde? Ja 3 27% Nej 8 73% I. Tunge løft, træk og skub I 1. Løfter, trækker eller skubber du tunge emner eller byrder manuelt? Ja 2 18% Nej 9 82% I 2. Løfter eller holder du tungt værktøj eller redskaber under arbejdet? Nej 10 91% I 3. Bærer du tunge emner eller redskaber, mens du går?

20 Side 20 af 42 Ja 1 9% Nej 10 91% I 4. Løfter du mange emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag? Nej % I 5. Løfter du byrder i dårlige arbejdsstillinger, fx langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde? Nej % I 6. Opstår der risikable situationer, når flere personer løfter byrder sammen? Nej %

21 Side 21 af 42 I 7. Er der dårlige pladsforhold ved skub og træk? Nej 10 91% Ved ikke 1 9% J. Hjælpemidler J 1. Har du mulighed for at skifte arbejdsstilling, når du har brug for det i dit arbejde? Ja 10 91% Ved ikke 1 9% J 2. Kan du undgå belastende arbejdsstillinger i dit arbejde? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% J 3. Har du tekniske hjælpemidler til rådighed, som du skal bruge for at dit arbejde bliver så let som muligt? (hæve-sænke borde, redskaber til brug ved tunge løft f.eks af højtalere m.m.) dit arbejde?

22 Side 22 af 42 Ja 3 27% Nej 5 45% Ved ikke 3 27% J 4. Har du fået instruktion i brugen af arbejdsredskaberne/hjælpemidlerne, som du benytter? Ja 3 27% Nej 6 55% J 5. Har du mulighed for at indstille arbejdsredskaber/hjælpemidler og møbler, så de passer til dine behov? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% Fysisk trivsel K. Fysiske gener K 1. Har du på din arbejdsplads oplevet fysiske gener som:

23 Side 23 af 42 Hovedpine 4 36% Luftvejsgener 0 0% Allergiske reaktioner 0 0% Svimmelhed 0 0% Andet (skrive venligst hvad) 0 0% Nej, jeg har ingen gener 7 64% L. Håndtering af faremærkede stoffer og materialer L 1. Ved du, hvordan du anvender faremærkede stoffer og materialer på din arbejdsplads? (f.eks. rengøringsmidler, maling, spray, pulver, husholdningssprit m.m.) Ja 5 45% Nej 6 55% L 2. Er der udarbejdet synlige brugsanvisninger for de faremærkede stoffer og materialer på din arbejdsplads? Ved ikke % Sikkerhed på arbejdspladsen

24 Side 24 af 42 M. Generelt M 1. Føler du dig tryg på din arbejdsplads? Ja 10 91% Ved ikke 1 9% M 2. Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? Nej 6 55% Ved ikke 5 45% N. Fald og snublen N 1. Er der rod i form af legeværktøj, materialer, affald mv., der ligger dér, hvor man skal færdes? Nej 8 73% N 2. Er der arbejdsområder og færdselsveje, der ikke er ryddede og ordentlige, eller hvor der ikke er nok lys?

25 Side 25 af 42 Ja 2 18% Nej 7 64% N 3. Er der arbejdsforhold, der gør, at medarbejderne har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag? Nej 9 82% N 4. Er der glatte gulve og underlag, fx på grund af spildte væsker? Ja 1 9% Nej 8 73% O. Manuel håndtering O 1. Er der situationer, hvor medarbejderne foretager uhensigtsmæssige vrid eller drejninger i kroppen?

26 Side 26 af 42 Nej 7 64% Ved ikke 4 36% O 2. Mangler der løfteredskaber ved løft over 11 kg eller ved uhensigtsmæssige løft, træk eller skub? Nej 4 36% Ved ikke 6 55% P. Ulykker og brand P 1. Ved du, hvor du kan finde førstehjælpsudstyr på din arbejdsplads? Ja 2 18% Nej 8 73% P 2. Ved du, hvor du kan finde brandslukningsudstyr på din arbejdsplads?

27 Side 27 af 42 Ja 2 18% Nej 8 73% P 3. Ved du, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af brand på din arbejdsplads? Ja 3 27% Nej 7 64% Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og sundhed Q. Generel trivsel Q 1. Er du i godt humør, når du er på arbejde? Ja %

28 Side 28 af 42 Q 2. Har du energi til at komme igennem din arbejdsdag? Ja % Q 3. Synes du alt i alt, at dit helbred er godt? Ja 9 82% Nej 1 9% Ved ikke 1 9% Q 4. Føler du dig sikker på din jobsituation i Ishøj Kommune? Ja 8 73% Nej 1 9% R. Krav og ressourcer R 1. Er du tilfreds med dine arbejdstider?

29 Side 29 af 42 Ja % R 2. Kan du afgrænse dit arbejdsliv fra dit privatliv? Ja 7 64% Nej 3 27% Ved ikke 1 9% R 3. Er din arbejdsmængde tilfredsstillende i forhold til din arbejdstid? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9% R 4. Oplever du, at det er nødvendigt at arbejde over? Ja 1 9% Nej 7 64% Ved ikke 3 27%

30 Side 30 af 42 R 5. Oplever du, at det er nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Ja 4 36% Nej 5 45% R 6. Kan du leve op til de krav, som dine arbejdsopgaver stiller til dig? Ja 10 91% Nej 1 9% R 7. Kender du målene for dit arbejde? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9% R 8. Har du mulighed for at udføre dit arbejde i en kvalitet, som du er tilfreds med? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9%

31 Side 31 af 42 R 9. Oplever du, at eleverne/borgerne sætter pris på din arbejdsindsats? Ja 8 73% Ved ikke 3 27% R 10. Har du indenfor de seneste år sygemeldt dig fra arbejdet p.g.a. arbejdspres? Nej % S. Indflydelse på eget arbejde S 1. Har du mulighed for selv at regulere dit arbejdstempo? Ja 7 64% Nej 4 36% S 2. Har du indflydelse på mængden af arbejdsopgaver, du skal løse på dit arbejde?

32 Side 32 af 42 Ja 8 73% Nej 3 27% S 3. Oplever du, at dine arbejdsopgaver giver mening i forhold til den funktion, din arbejdsplads udfylder? Ja % S 4. Har du indflydelse på vigtige beslutninger, der vedrører dit arbejde? Ja 7 64% Nej 2 18% S 5. Oplever du, at din leder tager højde for dine ønsker, når der træffes beslutninger, der vedrører din arbejdssituation? Ja 5 45% Nej 2 18% Ved ikke 4 36%

33 Side 33 af 42 S 6. Har du mulighed for at bestemme, hvornår du må holde pause? Ja 8 73% Nej 3 27% T. Udvikling T 1. Har du mulighed for at udvikle dig og lære nyt gennem dit arbejde? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9% T 2. Har du mulighed for at videreuddanne dig gennem kurser og lign. i det omfang, det er nødvendigt for at kunne passe dit arbejde? Ja 4 36% Nej 4 36% Ved ikke 3 27% T 3. Har du gennemgået et introduktionsforløb, da du startede på din arbejdsplads?

34 Side 34 af 42 Ja 3 27% Nej 7 64% Ved ikke 1 9% U. Samarbejde og kommunikation U 1. Oplever du, at samarbejdet på din arbejdsplads fungerer godt? Ja % U 2. Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? Ja 8 73% Nej 2 18% Ved ikke 1 9% U 3. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det?

35 Side 35 af 42 Ja 7 64% Ved ikke 4 36% U 4. Giver du hjælp og støtte til kolleger, der har brug for det? Ja 7 64% Nej 1 9% Ved ikke 3 27% U 5. Oplever du, at dine kolleger sætter pris på din arbejdsindsats? Ja 5 45% Ved ikke 6 55% U 6. Oplever du, at du får anerkendelse fra din leder for det arbejde, du udfører? Ja 9 82%

36 Side 36 af 42 U 7. Får du den information fra din leder, du har brug for, for at kunne udføre dit arbejde godt? Ja 7 64% Nej 1 9% Ved ikke 3 27% U 8. Får du hjælp og støtte fra din leder, når du har brug for det? Ja 8 73% Ved ikke 3 27% U 9. Er der et godt fagligt fællesskab på din arbejdsplads? Ja 5 45% Ved ikke 6 55% U 10. Er der et godt socialt fællesskab på din arbejdsplads? Ja 5 45% Nej 1 9% Ved ikke 5 45%

37 Side 37 af 42 U 11. Er der mulighed for at tale om ting, der ikke fungerer? Ja 7 64% Ved ikke 4 36% V. Psykisk belastende situationer (konflikter, mobning, seksuel chikane) V 1. Bringer arbejdet dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Ja 2 18% Nej 7 64% V 2. Kræver arbejdet, at du skjuler dine følelser? Ja 3 27% Nej 8 73% V 3. Er der saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter?

38 Side 38 af 42 Nej 10 91% Ved ikke 1 9% V 4. Er der seksuel chikane på arbejdspladsen? Nej 9 82% V 5. Har du oplevet ubehagelige drillerier eller mobning? Nej % V 6. Har du oplevet trusler om vold eller anden truende adfærd? Nej %

39 Side 39 af 42 V 7. Har du oplevet overfald eller anden fysisk vold? (spark, slag, riv..) Nej % V 8. Bliver evt. chikane, mobning, vold og trusler håndteret på en god måde på din arbejdsplads? Ja 3 27% Ved ikke 8 73% V 9. Kender du retningslinierne for chikane, mobning, vold og trusler på din arbejdsplads? Ja 2 18% Nej 9 82% V 10. Har du oplevet diskriminerende adfærd? Nej %

40 Side 40 af 42 V 11. Oplever du, at der er plads til alle på din arbejdsplads uanset køn, alder, etnisk baggrund eller nedsat arbejdsevne? Ja 10 91% Ved ikke 1 9% X. Sygefravær X 1. Kan der tales åbent om sygefravær på din arbejdsplads? Ja 5 45% Ved ikke 6 55% X 2. Er der klare retningslinier for sygemeldinger på din arbejdsplads? Ja 3 27% Ved ikke 8 73% X 3. Kan I få hverdagen til at hænge sammen, med den mængde af sygefravær, der er på din arbejdsplads?

41 Side 41 af 42 Ja 6 55% Nej 1 9% Ved ikke 4 36% X 4. Oplever du, at der er en god opfølgning på sygemeldte medarbejdere på din arbejdsplads? Ja 2 18% Ved ikke 9 82% X 5. Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet? Nej 3 27% Ved ikke 8 73% X 6. Kan der ændres i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? Nej 1 9% Ved ikke 10 91%

42 Side 42 af 42 Y. Delvurdering Y 1. Er du alt i alt godt tilfreds med dit arbejdsliv? Ja % Y 2. Hvis ikke, hvad kunne ændres, for at du kunne blive tilfreds med dit arbejdsliv? jeg kunne ønske mig en lidt bedre information om fx årsprøver. indhold, værdier og planlægning.at udbetaling at timer kørte automatisk og uden at jeg selv skal sende timesedler. evt kunne det måske foregår online? Z. Andet Z 1. Har du evt. andre emner/problemer, som du gerne vil have, at din arbejdsplads forholder sig til for at opnå et ordentligt arbejdsmiljø? Da jeg kun er ansat som timelærer for 1 mgk-elev har jeg ikke nogen fornemmelse af arbejdsmiljøet. Min besvarelse i denne undersøgelse afspejler dette. Min kontakt med skolens leder og andre lærere virker positiv. Dog synes jeg det er svært at finde ud af hvem man skal rette henvendelse til i tvivlsspørgsmål. Leder eller pædagogisk koordinator? Antal daglige svar

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV for HoptrupBrandstation

APV for HoptrupBrandstation Navn:Fælles Hoptrup PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du for stort tidspres? Bringer arbejdet brandmændene i følelsesmæssigt belastende

Læs mere

APV Hoptrup Frivillige brandværn

APV Hoptrup Frivillige brandværn Navn:Fælles APV, 24 mand + Shorty PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Ja Nej Eventuel uddybende svar Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller som udsættes du for stort tidspres? x Bringer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 26 Kultur og sport Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL PÅ ARB...

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL PÅ ARB... PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL PÅ ARB.......8. 0. Skal du konstant arbejde meget hurtigt for at følge med opg avemængden?.8. Er du konstant udsat for en stor arbejdsm ængde?..7. Er det et problem, at

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Ejendomsfunktionærer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kultur og sport Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ADMINISTRATIVT (1 / 9)

ADMINISTRATIVT (1 / 9) ADMINISTRATIVT (1 / 9) 4,4 4,4 2,8 1,8 1,8 1,4 1. Skal du konstant arbejde meget hurtigt for at følge med opgavemængden? 2. Er du konstant udsat for en stor arbejdsmængde? 3. Er det et problem, at du skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hospitaler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

ROSKILDE HANDELSSKOLE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2018 DEN SAMLEDE RAPPORT ASPEKT R&D A/S

ROSKILDE HANDELSSKOLE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2018 DEN SAMLEDE RAPPORT ASPEKT R&D A/S ROSKILDE HANDELSSKOLE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 8 DEN SAMLEDE RAPPORT ASPEKT R&D A/S Roskilde Handelsskole Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 8 Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Trykkerier og udgivervirksomheder

Trykkerier og udgivervirksomheder Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Trykkerier og udgivervirksomheder Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Transport af passagerer

Transport af passagerer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Det tager ca. 10 minutter at svare på spørgsmålene - du kan til hver en tid genoptage din

Det tager ca. 10 minutter at svare på spørgsmålene - du kan til hver en tid genoptage din Velkommen til Norddjurs Kommunes standard APV Skema Det tager ca. 10 minutter at svare på spørgsmålene - du kan til hver en tid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget.

Læs mere

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV-handlingsplan (På baggrund af APV gennemført i april 2008) Senest revideret dato:

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland APV 2011 for Afd. Holstebro

Produktionsskolen i Nordjylland APV 2011 for Afd. Holstebro Produktionsskolen i Nordjylland APV 0 for Afd. Holstebro ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Håndværksbagere Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Håndværksbagere Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgsmål på niveau 2 og 3 er svarafhængige dvs. at de kun folder sig ud og skal besvares, hvis de er relevante. Der spørges ind til alt det, der kræves

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Afdækning af fysisk APV_ Samlet rapport Stenhus Gymnasium. November Stenhus Gymnasium. Afdækning af fysisk APV efteråret 2017.

Afdækning af fysisk APV_ Samlet rapport Stenhus Gymnasium. November Stenhus Gymnasium. Afdækning af fysisk APV efteråret 2017. November 217 Stenhus Gymnasium Afdækning af fysisk APV efteråret 217 Samlet rapport 1 Indholdsfortegnelse Læservejledning... 3 Temperatur og træk... 4 Indeklima... 5 Belysning... 6 Støj og akustik... 7

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Slagterier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Nærings- og nydelsesmidler

Nærings- og nydelsesmidler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nærings- og nydelsesmidler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Center for Sprogteknologi, Det Humanistiske Fakultet Til kaffemødet på CST, 21/2 2013 Forslag til handlingsplaner er markeret med rødt

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

2014 Forsvar. APV-spørgeskema

2014 Forsvar. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forsvar Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 11:04 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Landbrug, skovbrug og fiskeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Landbrug, skovbrug og fiskeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Malervirksomhed Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Viborg Gymnasium & HF. Afdækning af fysisk APV efteråret Samlet rapport. November 2017

Viborg Gymnasium & HF. Afdækning af fysisk APV efteråret Samlet rapport. November 2017 November 217 Viborg Gymnasium & HF Afdækning af fysisk APV efteråret 217 Samlet rapport 1 Indhold Læservejledning... 3 Temperatur og træk... 4 Indeklima... 5 Belysning... 6 Støj og akustik... 7 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere