Referat fra interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S tirsdag den 22. marts 2016 i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S tirsdag den 22. marts 2016 i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre"

Transkript

1 Referat fra interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S tirsdag den 22. marts 2016 i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre Velkomst ved formand Erik Frølund-Thomsen, som indledte med mindeord over laugets interne revisor Steen Molander, der døde den 16. november sidste år: Steen Molander blev genvalgt som intern revisor på I/S mødet sidste år. Det var glad mand, der modtog valget, han var måneden før gået på pension, og som han udtrykte det, nu skal jeg nyde min tredje alder sammen med familien og gode venner. Det blev ham desværre ikke forundt, kort til efter, i april, fik vi det triste budskab at Steen var blevet ramt af en alvorlig lungekræft. Han kæmpede en brag kamp, men den 16. nov. sov han stille ind omgivet af sin kære familie. Vi var mange der tog en smuk afsked med Steen. For os, der gennem mange år havde lært Steen at kende, har det været en rar og berigende oplevelse, at være i Steens behagelige selskab. Han var en livsnyder med en spændende tilgang til livet. Man blev altid mødt med et smil på læben, og der var også altid plads til en god bemærkning, en historie eller en anekdote fra hans mange oplevelser livet havde budt ham. Steen har i hele sin professionelle karriere som ingeniør, beskæftiget sig med fjernvarme og solvarme, han var meget bevist om, at det var noget, der kunne skabe et godt og bæredygtigt klima, ikke mindst for de kommende generationer. I Hvidovre er vi mange, der kender Steen gennem fjernvarmen, hvor han som energichef hos EBO Consult, gennem 17 år, har stået for den økonomiske og tekniske strategi og planlægning, for den kæmpe udbygning af fjernvarmen. Hans tilgang til et bedre klima, gjorde også, at han som en af de første støttede op om Hvidovre Vindmøllelaug og blev andelshaver. I dag står minderne tilbage om Steen, og de er mange, om et fint, redeligt og topengageret menneske. En god ven er ikke mere i vores midte. Æret være Steen Molanders minde. Erik Frølund-Thomsen opfordrede andelshaverne til at rejse sig i mindet om Steen Molander. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen anbefalede bestyrelsesmedlem Erik Christiansen, som blev valgt med applaus. 2. Valg af referent og stemmetællere Lene Vind fra administrationen blev valgt til referent. Benny Olsen og Niels Kolbye blev valgt til stemmetællere.

2 Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var lovligt varslet efter vedtægternes 5, der kan indkaldes skriftligt eller elektronisk, og at interessentskabsmødet afholdes i marts. Denne gang var indkaldelsen sket elektronisk samt med post til 170 andelshavere uden mailadresse. Der er et forslag fra bestyrelsen om at ændre generalforsamlingen til afholdelse i april. Punktet er optrykt i nyhedsbrevet side 9. For at det kan vedtages, skal 2/3 af andelshaverne være til stede, men det er ikke tilfældet. Derfor sker der det, at hvis punktet bliver vedtaget her i aften, skal det op igen ved generalforsamlingen i Ledelsens beretning samt orientering om driften Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelsen, suppleanter, teknisk og administrativt personale: Næstformand Frank Allan Olsen, civilingeniør M-direktør, selvstændig Vindmøllevirksomhed B2Wind,- Tidligere Vindkraftchef i Dong Energy, i 35 år. Bestyrelsesmedlem Erik Christiansen, jurist, direktør, med selvstændig virksomhed her i Hvidovre EBO-Consult. Administrator for fjernvarmeselskaberne i Hvidovre. Formand for Middelgrundens Vindmøllelaug. Bestyrelsesmedlem Knud Erik Larsen, direktør, med selvstændig virksomhed her i Hvidovre, KLS-Grafisk Hus Danmarks første CO2 fri trykkeri. Bestyrelsesmedlem Gert Højgaard Maskinmester Har været ansat i det tidligere Bonus, der i dag er Siemens Wind Power samt hos Dong Energy. Nu materielansvarlig hos DSB. Bestyrelsessuppleant Erik Christoffersen Maskinarbejder Tidl. Afdelingsformand i Dansk Metal Kbh. Bestyrelsessuppleant Bjarne Højer Møller Miljøtekniker hos Haldor Topsøe, med test af katalysatorer og røggasser fra virksomheder, (katalytisk oxidation) Administrator og kontakt til andelshavere Lene Vind, journalist egen konsulentvirksomhed. Økonomi og overdragelse Marian Schønning Bogholder selvstændig virksomhed. Teknisk driftsleder Lars Bülow Jørgensen selvstændig ingeniørvirksomhed Con Wind. Har beskæftiget sig med vindmøller i en lang årrække. Formand Erik Frølund-Thomsen, reparatør, bestyrelsesmedlem i distributionsselskabet Avedøre Fjernvarme. Medl. af organisationsbestyrelsen Frydenhøjparken. Tidligere underviser i arbejdsmiljø. Og tidligere byrådsmedlem i Hvidovre. Herefter gik formanden over til beretningen: Som det er jer bekendt, har vi forsøgt at komme igennem til jer i Cyberspace, i samarbejde med Per Hansen, fra firmaet Bjerke-Consult Aps. Det gjorde vi med den hensigt at nedbringe omkostningerne, for postvæsenet er blevet et dyrt bekendtskab, men det blev desværre kun en halv succeshistorie. I første sending udsendte vi 2046 servicebreve digitalt til dem, der har s, og 170 breve med post til dem, der ingen mail har. Disse breve gik til vores store glæde glat igennem. Da vi så startede på anden udsendelse, brevet med link til nyhedsbrevet med bl.a. dagsorden, og årsrapporten, gik der som man siger, ged i den. Vi erfarede den 6. marts, at dette brev ikke var kommet alle i hænde bl.a. mig selv og andre i bestyrelsen. Vi fik efterfølgende sat gang i en fornyet udsendelse pr. e- mails og desværre blev de udsendt, så modtagerne kunne se hinandens adresser. Det er selvfølgelig noget der ikke må ske. Vi beklager meget, at vores tilgang i Cyberspace ikke blev den fuldendte succes, vi havde set frem til. Vi medgiver der er plads til forbedringer. Vi vil også beklage, hvis nogen har modtaget indkaldelsen noget sent. Hertil kan jeg oplyse, at datoen for I/S mødet er publiceret på laugets hjemmeside i april, lige efter I/S mødet i Og igen den 22. februar, samt den 8. marts Det sjette driftsår Det forgangne år 2015 været særdeles positivt, idet vores mølle har produceret langt over det forventede på kwh. Det blev til en historisk høj produktion på kwh som er ca. 1.5 mio. kwh over

3 budgettet. Desværre måtte vi igen i år opleve, at el-prisen ikke fulgte med i en tilsvarende stigning, men endte med en kwh pris på 15,7 øre for vores el-produktion i det forgangne år. Vi kan dog glæde os over, at det har været et godt vindår, og det fremstår meget tydeligt i den store produktion. Møllen har i 2015 holdt en rådighedsfaktor på 97,4 procent. Det kan vi være godt tilfredse med. Vi har i 2015 arbejdet for at finde en løsning med at kunne lukke møllen ned, når den situation opstod, at der blev produceret for meget el og det giver negative el-priser. Det er noget af en udfordring at nå i mål med en fornuftig løsning, for at kunne lukke møllen ned, men vi arbejder fortrøstningsfuldt videre for at løse problemet. Vi kan oplyse, at der i 2015 ikke har været nogen negativ afregning. Økonomi Det mærkes desværre, at elpriserne ikke er særlig gunstige i de her år, og det har fået indflydelse på henlæggelserne for 2015, som bestyrelsen har nedjusteret til kroner, således at henlæggelserne nu udgør kroner. Det er blevet gjort for at fastholde det budgetterede afkast på 450,00 kroner pr. andel, hvoraf de resterende 225,00 kroner udbetales den 1. april. Forventningerne er heller ikke for store til budgettet for 2016, hvor der ikke er indtægter til henlæggelser. Dog har bestyrelsen fastsat en udlodning på 200,00 kroner pr. andel, som bestyrelsen vil anbefale udbetales på en gang, den 1. april Når I modtager afkastet på 225,00 kroner den 1. april, har lauget udbetalt det svarer til kroner pr. andel og procent af jeres indskudskapital. Det er jo ikke så ringe endda. Samarbejdet med DONG Energy, der solgte vores RECS/grønne beviser, er ophørt her den 31. dec. 2015, efter fem års frugtbart samarbejde. Afregningen for den store produktion, gav en indtægt på kroner. Disse beviser har vi nu indgået en aftale om salg med til Vind Energi Danmark, der sælger vores el-produktion, men desværre til en noget mindre gunstig pris ca øre kwh. Her er det vel samtidig værd at bemærke, at vores smukke Skyline Hvidovremøllen sammen med de ca andre vindmøller i 2015 skabte en verdensrekord, idet den samlede el-produktion dækkede 42,1 procent af elforbruget i Danmark. Det vakte stor opmærksomhed ude i den store verden. Vi har i bestyrelsen ikke nogen krystalkugle og vi kan heller ikke spå om fremtiden. Men der er ting på vej, der giver lys i tunnelen og selvom tunnelen er lang, og lyset kun virker svagt, har vi forventninger til den nærmeste fremtid. Der tales meget for tiden af eksperter og politikere, om forskellige løsninger for de alternative/bæredygtige produktionsmåder som vind sol og vandkraft. Det er bl.a. elektrificering af jernbanenettet, og incitament for at langt flere el-biler kommer ud og køre, og der kan ikke opfordres stærkt nok til, at få fjernet det urimelige afgiftstryk, der er pålagt disse ikke-forurenende biler, samt udnyttelse af vindstrøm i varmeforsyningen. Og et kabel til England, der har langt højere elpriser, er måske færdigt i 2018 det må vi se, samt en udbygning af det tyske el-net til Sydtyskland. Jeg kan oplyse, at Energinet.dk har søgt om at oprette Vikingenet et kabel til England. Det er en investering på 11 mia. Det bliver spændende at se, hvordan ministeren tager imod den ansøgning. Det vil sandelig også være på tide at der sker noget. Produktionsindtægterne har svært ved at bære andet end vedligeholdelsen af det enkelte projekt. Det er også ved at skabe alvorlige problemer i udviklingen af den grønne omstilling, og ikke mindst fastholde Danmarks flotte position i førertrøjen. Hvad tænker de på politikerne, i stedet for bare at snakke, må der handling til, det kan ikke vente længere. Mange efterlyser en samlet analyse af skatter og afgifter på energiområdet, som har været ventet længe. PSO-afgiftssystemet er blevet underkendt af EU- Kommissionen, og derfor skal et nyt system være på plads inden nytår. Skat har tidligere beregnet, at det vil give en samfundsmæssig gevinst på 1,5 milliarder kroner, dersom PSOèn fremadrettet bliver finansieret over finansloven. Vi synes, at PSO-afgifterne skal omlægges og på finansloven. De er jo kun en lille del af de udgifter, som ligger på energi.

4 Mere om økonomien, vil blive belyst under punkt 4, af næstformanden Frank Olsen Drift af møllen I 2014 nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe, der havde til opgave, at få den bedst mulige serviceaftale på plads efter garantiperiodens ophør i marts Det er nu fuldført, men det været nogle hårde forhandlinger med Siemens Wind Power, der fortsat servicerer vores mølle i de kommende fem år. Der er desværre for nuværende ingen andre aktører på markedet, der kan udføre denne service, men vi tror, at der inden for nogle år kommer andre på banen, der kan servicere denne 3.6 MW mølle. Den tilstandsrapport som bestyrelsen havde fået udført igennem Danmarks Vindmølleforenings tekniske afdeling samt gruppens uddybende kommentarer, har medført nogle grundige drøftelser om en seriøs handleplan for afhjælpning af vores anførte mangler. Vi skriver nu marts 2016, og desværre er der stadig nogle mangler, der ikke er helt på plads, samt en aftale om en afleveringsforretning, hvor arbejdsgruppen og SWP gennemgår møllen i forhold til tilstandsrapporten. Det skal ikke være ufortalt, at vi i bestyrelsen er mere end særdeles skuffet over, at en af Danmarks førende vindmølleproducenter har en så ringe respekt om at yde deres kunder en ordentlig behandling og en seriøs service. I samme forbindelse vil vi gerne udtrykke, at vi er ganske tilfredse med denne mølletype, der grundlæggende har vist sig at være særdeles robust og som én af de bedste hvad angår gearfejl og gearets levetid. Med den rette vedligeholdelse, som vi har på vores mølle, er det bestyrelsens vurdering, at møllen vil kunne producere tilfredsstillende i rigtig mange år endnu. Gearinspektionen, som vi har fået udført ved en endoskopundersøgelse på vores mølle, har vist, at der ingen tegn er på unormal slidtage eller materialefejl i gearet. Besøg fra den store verden Her i 2015 har der igen været besøg fra den store verden. Det er to hold af ca. 25 studerende fra flere stater i USA, der studerer her i Danmark. De kommer fra forskellige universiteter. De er her på et semester af ca. 5 mdr. gennem DIS Danish Institute for Study Abroad. Det er en amerikansk professor David Possen, der har boet her Danmark i seks år, som synes, at vores mølleprojekt er fantastisk spændende, og derfor mener, at det skal hans studerende have historien om. Det er en fornøjelse, at vi fortsat kan tiltrække mennesker fra den store verden, der vil vide noget om, hvordan vi i Danmark løser klimaproblemerne i fællesskab og udfaser de fossile brændsler. En milepæl er lige om hjørnet: 10 og 20 års jubilæum Ja, tiden den iler, og som bekendt blev vores verdenskendte Vindmøllelaug stiftet i 2007, i kølvandet af vores søsterlaug, Middelgrundens Vindmøllelaugs store succes. Og i forbindelse med deres 10 års jubilæum, hjalp de os godt i gang blandt andet med et stort startlån på kroner, der for længst er betalt tilbage med TAK. Og det vil sige, at vi runder de 10 år her i I forbindelse med denne store begivenhed har bestyrelsen spurgt vort søster-laug, Middelgrundens Vindmøllelaug, der samtidig runder 20 år, om, vi ikke skulle fejre et fælles jubilæum, og det har Middelgrundens Vindmøllelaug sagt ja til. Derfor kære andelshavere, lægger vi således op til og anbefaler at vi fejrer denne store begivenhed, med et fælles festarrangement for de to laug. Laugene har ca andelshavere, hvoraf mange er med i begge laug. For at forberede denne store fælles begivenhed, har bestyrelsen allerede her i 2016 lagt penge til side til festen (halvdelen af det forventede budget på ). Det vil også kræve en egenbetaling på 350 kroner pr. deltager for et halvdags-seminar med forskellige spændende indlæg: Vi arbejder på, at få en række af de deltagende aktører til at sponsere noget af arrangementet. Begge bestyrelser anbefaler følgende oplæg til program af denne 10 og 20 års jubilæumsfest fredag 24. marts 2017, på Hotel Bella Sky:

5 Kl. ca. 13: Velkomsttaler af tidligere minister og Klimakommissær Connie Hedegaard og en minister eller overborgmesteren, med efterfølgende debat mellem de 2. Kl. ca. 14: Tre workshops: Serviceleverandører Fremtidens energi Power to the People. Der vil i løbet af eftermiddagen blive arrangeret besøg i Sky-baren på 23. etage, hvor alle får en drink/snacks, og derfra nyde udsigten til begge vindmøllelaug. Kl : Festmiddag med tre retters menu: Under middagen er der underholdning af en entertainer, der kan trylle med sproget og ordene og ikke mindst sætte gang i løjerne, det kunne enten være Jan Gintberg eller Anne-Marie Helger. Vi har også tænkt os, at der skal være et Speaker`s Corner, hvor andelshaverne har mulighed for at komme med spændende historier eller taler, de skal dog lige registre sig hos konferencieren. Der vil hele aften være en dæmpet musisk underholdning af Tequila Sunrise her fra Hvidovre. Vindstød I har alle her ved mødets start fået en information om vores samarbejdspartner Vindstød, der er en del af Vindenergi Danmark, der sælger vores strøm på spotmarkedet, i øvrigt sælger de strømmen fra Vindmøller her i Danmark. Bestyrelsen kan varmt anbefale Vindstød. I kan se på, om det ikke kan være en god idé, at få leveret jeres strøm gennem Vindstød. Jeg vil dog lige bemærke, at, inden I evt. skifter til Vindstød, bør det lige tjekkes hvilken aftale I har med jeres leverandør. Jeg kan oplyse, at der er ca. 440 husstande i Hvidovre der får leveret deres strøm fra Vindstød. Har tidligere udtrykt en lille bøn Kære andelshavere, vores administration Lene Vind og Marian Schønning, har kontakt til og med jer et par gange om året, på mail eller med post, og ved overførsel af afkastet til jeres bank. Desværre får vi stadig en hel del retur, fordi der er fejl i mail/ postadresse eller bank/konto nr. Det er ganske tidskrævende og omkostningsfuldt, det koster jo tid, og en del unødige kroner, når I glemmer at informere vores administration om disse vigtige ændringer. Jeg kan oplyse, at, efter udsendelse af servicebrevet modtog administrationen et pænt antal rettelser, det er i sig selv særdeles fint. Men her skal lyde en stor bøn til jer alle, det er langt lettere for vores administration, at I fremsender disse vigtige oplysninger, straks efter I har foretaget en eller flere ændringer. Vi har også oplevet, at en hel del benytter deres arbejdsmail, og den glemmer man måske at flytte/ændre, når man får nyt job. Derfor vil vi stærkt opfordre til, at I går fra jeres virksomhedsmail til jeres private mailadresse. Vi håber på, at denne bøn vil blive hørt. På forhånd tak. Jeg vil slutte med en stor tak til mine gode kolleger i bestyrelsen, suppleanterne, vores tekniske driftsleder, og vores bogholder samt administrator/sekretær, der alle har deltaget i årets bestyrelsesmøder. Samt til vores eksterne revisor. Det er et godt hold, der alle har bidraget til et særdeles frugtbart og berigende samarbejde, i det forgangne år Alt i alt går vi fremtiden i møde med de udfordringer, der ligger foran os, som vi finder vi er godt rustet til. Vi har et forslag til erstatning for afdøde interne revisor Steen Molander, som vi kommer tilbage til senere under dagsordenens pkt. 7. Med disse ord, vil jeg overlade beretningen til forsamlingens behandling. Tak fordi I lyttede. Spørgsmål og svar til beretningen: Prisen til jubilæumsfesten er prisen pr. andelshaver eller er det alle andelshavere, som betaler? Erik Christiansen: Det er prisen for de andelshavere, som deltager i arrangementet.

6 Emil Kjems: Det er ikke korrekt, at det ikke kun er dem, der deltager, som betaler. Alle betaler jo indirekte. Erik Christiansen: Det er fuldkomment korrekt. Lissi Hansen: Hvordan er det med ægtefæller hvad skal de betale? Erik Christiansen: Jeg vil tro, at ægtefæller også skal betale samme pris altså 350 kroner, som andelshaverene, men det skal vi nok sørge for at I får information om. Beretningen blev herefter godkendt med akklamation. 4. Regnskab og budget Næstformand Frank A. Olsen indledte med at sige, at det måske var et lidt utaknemmeligt arbejde at fremlægge regnskabet for 2015 og de kommende år efter en periode med seks gode år. Han roste derefter revisor Bjarne Pedersen for det gode og store arbejde. Frank A. Olsen gennemgik regnskabet, som det er trykt i nyhedsbrevet. Årets produktion har været et rekordår, som formanden også nævnte, men desværre har indtjeningen ikke fulgt samme gode kurve. Henlæggelserne anbefaler bestyrelsen nedjusteret til kroner og i alt er henlæggelserne hermed på 2,2 millioner kroner. Spørgsmål og svar til regnskabet: Nielsine Poulsen: Hvordan opstår differencen mellem det beløb SKAT skal have vedr. indtjeningen pr andelshaver og udbetalingen på 450 kroner? Formanden og revisor forklarede at skat beregnes af beløbet med renteindtægter. Emil Kjems: Hvad kan henlæggelserne bruges til? Frank A. Olsen: Pengene kan bruges til f.eks. reparationer eller nedtagelsen af møllen. Det vil koste 1-2 millioner kroner i dagens penge at tage møllen ned. Møllen kan muligvis sælges efterfølgende. En ny opgørelse viser, at prisen er ca øre pr kwh møllen har produceret. DONG Energy betaler i øvrigt for genoprettelse af vejen. Regnskabet blev vedtaget med akklamation. Herefter gennemgik Frank A. Olsen budgettet fra nyhedsbrevet, hvor også 2017 er medtaget, fordi forholdene ændrer sig markant. I 2017 er der f.eks. ingen penge til henlæggelser. Frank A. Olsen viste desuden en beregning af markedsprisen og tillæg i Pristillægget på 25 øre pr. kwh er opbrugt ca. midt i april Efter reglerne blev det givet for en produktion på h x kw (møllens størrelse) = kwh. De h (timer) er såkaldte fuldlasttimer. Det er i virkeligheden en bestemt elproduktion, som for laugets mølle er kwh. I 2015 var tillægget med i fuldt omfang. I estimatet er tillægget helt ude. Bortfald af tillægget og den ekstremt lave elpris rammer økonomien dobbelt hårdt. Til alt held er vinden mere stabil end det meste andet vi kender. Bestyrelsen vil have stor opmærksomhed på udgifterne til møllen og følge dem nøje. Bestyrelsen har samtidigt nedsat en lille gruppe til at udregne scenarier om fremtidsudgifterne for møllen. Alle de kloge, der ikke kunne forudsige faldet på el-prisen, tror nu på, at den ikke stiger så det er ikke til at vide hvad der sker med el-prisen! Spørgsmål og svar til budgettet: Ole Nielsen: Henlæggelserne står til 0 kroner? Hvad burde der have stået? Frank A. Olsen: Det er fordi, der ingen penge er. Der er afsat kroner til vedligehold og så er der jo henlæggelser på 2,2 millioner kroner, så der skal meget til at ryste likviditeten. Vi håber selvfølgelig at elprisen retter sig op, så vi kan henlægge mere. Det er nok mere hensigtsmæssigt, at henlægge tilstrækkeligt, så man ikke skal til at bede andelshaverne om flere penge. Knud Jensen: Har vi jubilæum hvert år. Det ser sådan ud i budgettet? Frank A. Olsen: Der er sat penge af i både 2016 og Opfordring fra Erik Christiansen om at bruge al den strøm, andelshaverne kan, det kan medvirke til højere priser på møllestrøm.

7 Budgettet blev vedtaget med akklamation. 5. Indkomne forslag: Se venligst forslag i nyhedsbrevet side 9 Det drejer sig om 5 stk.1 tredje linje, der lyder således: Interessentskabsmødet afholdes hvert år i marts måned Forslag til ændring: Interessentskabsmødet afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Erik Frølund-Thomsen argumenterede for, at I/S-mødet bliver rykket til april, for at få mere tid til at få produceret materialet, som skal udsendes til andelshaverne. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Pausen blev udsat. 6. Valg af ledelse i lige år: Knud Erik Larsen og Frank A. Olsen er på valg. Begge modtager genvalg. Begge blev genvalgt med akklamation. Valg af to suppleanter: Erik Christoffersen og Bjarne Højer Møller er på valg. Begge modtager genvalg. Begge blev genvalgt med akklamation. 7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant: Jens Bak, intern revisor samt revisorsuppleant Niels Kolbye er på valg. Begge modtager genvalg. Begge blev genvalgt med akklamation. Posten som intern revisor nummer to er vakant og skal besættes. Bestyrelsen foreslår Lillian Enager, som blev valgt med akklamation. 8. Eventuelt Niels Koldbye: Er der nogen chance for, at man får tilbagebetalt andelsprisen inden de 25 år? Frank Olsen: Jeg nægter at tro på, at prisen bliver ved at være så lav de næste år. Den skal nok komme op igen og vi får vores penge tilbage. Ulla Thomsen: Brug primært mere strøm om natten og vælg så de rette politikere! Erik Frølund-Thomsen afsluttede med at takke de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen og ønskede at de kom godt hjem. Og ønskede alle en god sommer. Hvidovre 22. marts 2016 Dirigent Erik Christiansen Referent Lene Vind

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til alle de fremmødte andelshavere.

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til andelshaverne med nogle

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS 2014. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen. Vi undgik heldigvis den snestorm der blev truet med. Der

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 12, MARTS 2012 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Praktisk info Hvidovre Vindmøllelaug I/S www.hvidovrevindmollelaug.dk e-mail: hvl2009@gmail.com C/o EBO Consult Arnold Nielsens Boulevard 60, 1. 2650 Hvidovre

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2012

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2012 Hvidovre Vindmøllelaug Nyhedsbrev marts 2012 Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Ebo Consult, Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Administration Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V Tlf. 33 36 21 21 www.hvidovrevindmollelaug.dk

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Præsidenten s aflæggelse af årsberetning 4. Kasseren's forelæggelse af regnskab for indeværende sæson til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 15. marts 2011 i Hvidovre Medborgerhus

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 15. marts 2011 i Hvidovre Medborgerhus Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 15. marts 2011 i Hvidovre Medborgerhus Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen til alle og derefter er særlig velkomst med japansk/dansk

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Der var mødt 13 stemmeberettigede incl bestyrelsen samt 4 ægtefæller. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere

Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration:

Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration: Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 13. marts 2012 i Hvidovre Medborgerhus Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen til alle og derefter er særlig velkomst med japansk/dansk

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2013

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2013 Hvidovre Vindmøllelaug Nyhedsbrev marts 2013 Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O EBO Consult, Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Administration Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V Tlf. 33 36 21 21 www.hvidovrevindmollelaug.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2010

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2010 Hvidovre Vindmøllelaug Nyhedsbrev marts 2010 Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Ebo Consult, Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Administration Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V Tlf. 33 36 21 21 www.hvidovrevindmollelaug.dk

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Nyhedsbrev 2016 Hvidovre Vindmøllelaug I/S

Nyhedsbrev 2016 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Nyhedsbrev 2016 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Praktisk info Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/o EBO Consult Arnold Nielsens Boulevard 60, 1. 2650 Hvidovre www.hvidovrevindmollelaug.dk e-mail: hvl2009@gmail.com

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Side 1 af 11 Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Vi glæder os over den stigende interesse der er for vores lille koncern - Fonden Langelands Elforsyning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål www.genanvendbiomasse.dk Referat, Generalforsamling den 20. april 2007 kl. 10:00 Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 Kbh.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere