Dagtilbud. Pædagogiske læreplanstemaer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbud. Pædagogiske læreplanstemaer"

Transkript

1 Dagtilbud Pædagogiske læreplanstemaer

2 Indhold Indhold... 2 Barnets sproglige udvikling, 0-2 årige... 4 Barnets sproglige udvikling, 3-6 årige... 5 Kulturelle udtryksformer og værdier, 0-2 årige... 6 Kulturelle udtryksformer og værdier, 3-6 årige... 7 Sociale kompetencer, 0-2 årige... 8 Sociale kompetencer, 3-6 årige... 9 Natur og naturfænomener, 0-2 årige Natur og naturfænomener, 3-6 årige Alsidig personlig udvikling, 0-2 årige Alsidig personlig udvikling, 3-6 årige Krop og bevægelse, 0-2 årige Krop og bevægelse, 3-6 årige

3 Integritet er, at kunne tage vare på sig selv, sine følelser, meninger og egne grænser Dannelse er, at barnet har sociale, kulturelle og personlige færdigheder Selvværd er, at barnet føler sig værdifuldt Selvtillid er, at barnet har tiltro til egne evner Empati er, at have indlevelse i andre mennesker 3

4 Barnets sproglige udvikling, 0-2 årige vigtigt at gøre sig klart, hvilket udgangspunkt og baggrund, man sætter Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord, er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en vigtig del af de sociale kompetencer. Sproget styrker barnets evne til at tænke abstrakt. Barnet tænker og regulerer sin adfærd ved hjælp af sprog og udvikler et bevidst forhold til sin omverden. Sproget er med til at sætte viden i system og medvirker samtidig til at skabe grundlag for erkendelser og overvejelser. Udgangspunktet for det meningsfulde sprog er til stede, når barnet er så bevidst om et emne eller en genstand, at barnet også kan bruge det i situationer, hvor fx genstanden er uden for synsvidde. er en konkretisering af, hvad de voksne vil opnå med barnet; hvad skal barnet have ud af den pædagogiske kan også kaldes succeskriterier og en beskrivelse af de sanseindtryk, man vil vej mod målet? sine mål. skal ske løbende i processen; etablerer sproglig kontakt barnet kommunikerer med sin omverden håndterer sprogets form bliver anerkendt på sit nuværende udviklingstrin udtrykker følelser og behov, verbalt og nonverbalt - bevæger hovedet ved et ja eller nej Giver respons på kropsudtryk og stemmens betoning tager initiativ til at kommunikere med andre Peger, rækker ud og skubber hen til Ler, klapper, siger lyde og enkelte ord Siger korte, ens, sammenhængende lyde og ord Efterligner sprogmelodien i det, barnet hører snakker til andre for at få dem til, at se eller høre noget bestemt fortæller om sine oplevelser skriver sit navn leger, at det skriver Rækkefølgen er ændret efter ønske, så den følger barnets udvikling (håber jeg;- ) Personalet er bevidste om at kommunikere anerkendende og møde barnet i dets nærmeste sproglige udviklingszone: Fx at barnet ikke rettes på, men vejledes ved at pædagogen gentager barnets sætning i dets korrekte form Vi skal gentage barnets pludren (ny tilføjelse) Vi synger og leger med sproget fx ved samlingsstunden vi fabulerer med sproget, vi spejler barnets kropssprog har fokus og holder øjenkontakten Vi laver visualisering af skriftsproget. (ny tilføjelse) Vi bruger b.la. samlingsstunden til at øve aktiv lytning og det at turde udtrykke sig i en større gruppe Fx spørger vi ind til det barnet fortæller og vi spørger de andre børn om det, som det fortællende barn beretter om Vi er opmærksomme på vores funktion som rollemodeller og kulturbærere b.la. ved selv at lade være med at afbryde- eller blive afbrudt, og ved at udvise interesse (før: entusiasme) for det barnet vil udtrykke De sociale spilleregler i sproget øves ved vente på tur og lytte til hinanden Ved konfliktløsning hjælper vi barnet med at udtrykke sig og sætte ord på følelser og dets intentioner/motiver Vi bruger sprogpakkens materialer (ny tilføjelse) Vi indhenter sparring hos Susanne vores sprogvejleder Forældresamtaler /Personalemøder / Gruppemøder Fotos. Slideshow af hverdagens aktiviteter Video. Videooptagelser af temaer Sprogvurdering af de 3,0-3,4 årige TRAS SUS Beskrivelser af hverdagens aktiviteter i vores kommunikationsbog og forældreintra etc. 4

5 Barnets sproglige udvikling, 3-6 årige vigtigt at gøre sig klart, hvilket udgangspunkt og baggrund, man sætter er en konkretisering af, hvad de voksne vil opnå med barnet; hvad skal barnet have ud af den pædagogiske kan også kaldes succeskriterier og en beskrivelse af de sanseindtryk, man vil vej mod målet? sine mål. skal ske løbende i processen; Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord, er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en vigtig del af de sociale kompetencer. Sproget styrker barnets evne til at tænke abstrakt. Barnet tænker og regulerer sin adfærd ved hjælp af sprog og udvikler et bevidst forhold til sin omverden. Sproget er med til at sætte viden i system og medvirker samtidig til at skabe grundlag for erkendelser og overvejelser. Udgangspunktet for det meningsfulde sprog er til stede, når barnet er så bevidst om et emne eller en genstand, at barnet også kan bruge det i situationer, hvor fx genstanden er uden for synsvidde. etablerer sproglig kontakt kommunikerer med sin omverden forstår sprogets regler forstår at bruge sproget situationsuafhængigt (før: situationsafhængigt) eksperimenterer med skriftsproget barnet lærer at forholde sig lyttende til andre barnet oplever succes i forhandling og konfliktløsning barnet bliver anerkendt på sit nuværende udviklingstrin - tager initiativ til at snakke med andre snakker til andre for at få dem til at se eller høre noget bestemt anvender og leger med lyde, ord og remser i samvær med andre fortæller om sine oplevelser skriver sit navn leger, at det skriver genfortæller en hændelse og fortæller om noget, som kan eller skal finde sted Svarer meningsfuldt på spørgsmål om hvordan, hvorfor, hvem og hvad. Benytter ord, tal og bogstaver i leg Tolker hvad logoer og skilte symboliserer Genkender de fleste bogstaver og skriver enkelte ord. - Personalet er bevidste om at kommunikere anerkendende og møde barnet i dets nærmeste sproglige udviklingszone. Fx at barnet ikke rettes på, men vejledes ved at pædagogen gentager barnets sætning i dets korrekte form. At vi har alfabetet og talrækker til rådighed, når barnet udtrykker sin interesse. Fx synliggøres både talrækker og alfabet helt naturligt på væggene i afdelingen. Vi synger og leger med sproget fx ved samlingsstunden vi fabulerer med sproget, vi spejler barnets kropssprog har fokus og holder øjenkontakten. Vi bruger b.la. samlingsstunden til at øve aktiv lytning og det at turde udtrykke sig i en større gruppe. Fx spørger vi ind til det barnet fortæller og vi spørger de andre børn om det som det fortællende barn beretter om. Vi er opmærksomme på vores funktion som rollemodeller og kulturbærere b.la. ved selv at lade være med at afbryde- eller blive afbrudt, og ved at udvise entusiasme for det barnet vil udtrykke. Når vi er på tur, peger vi på skilte og logoer og italesætter betydningen af skiltet/logoet De sociale spilleregler i sproget øves ved vente på tur og lytte til hinanden. Ved konfliktløsning hjælper vi barnet med at udtrykke sig og sætte ord på følelser og dets intentioner/motiver. Vi indhenter sparring hos Susanne vores sprogvejleder. Forældresamtaler /Personalemøder / Gruppemøder Fotos. Slideshow af hverdagens aktiviteter Video. Videooptagelser af temaer Sus materialet TRAS Beskrivelser af hverdagens aktiviteter i vores kommunikationsbog og forældreintra etc. 5

6 Kulturelle udtryksformer og værdier, 0-2 årige I vores dagtilbud får barnet en nuanceret viden, om den verden det lever i. Her lærer barnet at begå sig blandt mange mennesker, her får barnet sine første venskaber. Udover at lære dets egen kultur, traditioner, værdier og normer, lærer barnet også andre kulturer og traditioner at kende. Børns egen kultur er udtryk, der hører sammen med øjeblikket, fx rytmisk lyd, pjat, plagerier, gangarter, mimik og andre kropslige udtryk. Udtrykkene kan også være lege, fortællinger, sange, tegninger, rim, remser, gåder og vittigheder. Børn skaber ofte deres særlige kulturelle udtryk som en del af deres fællesskaber. De leger med lyde og bevægelser på forskellige måder og tager forskellige medier og fysiske steder i brug på egne betingelser. Børn hjælper også hinanden med at besvare spørgsmål som fx hvordan er man venner og uvenner? eller hvad er rigtigt og forkert? De lærer af hinanden og videregiver hinandens erfaringer og kompetencer. Når børn møder voksenkulturen, dens udtryksformer og dens æstetik, bliver deres egne erfaringer udfordret, så børnene inspireres og inddrages i samfundets kulturelle fællesskaber. er en konkretisering af, hvad de At være kreativ At deltage i kulturelle fællesskaber og aktiviteter kan også kaldes succeskriterier og er med til at skabe forskellige udtryk gennem al kreativitet. tør eksperimentere med alle slags materialer udviser nysgerrighed og lyst til at deltage klæder sig ud bevæger kroppen til musik og sange, bruger fagter og synger med griber ud, kigger og peger ved højtlæsning ser efter og efterligner andre børns lyde og bevægelser Det er den voksnes opgave, at præsentere barnet for et bredt udbud af kulturelle oplevelser både i og udenfor afdelingerne. Fx ved at: vi går på besøg i andelssamfundet mødes på tværs af afdelingerne, i hinandens huse. vi vil skabe mobile rum, hvor der er plads til fordybelse samt rum til aktiv og kreativ udfoldelse. vi former rummene efter aktiviteterne, rykker rundt og flytter møbler efter behov. vi tilbyder et bredt udvalg af materialer til kreativ udfoldelse. vi har øje for at bestille forskelligartede materialer, samle ting op i naturen og skaber nye formål for brugen af materialerne vi er kulturbærere og formidlere i forhold til tilbagevendende traditioner. fejre fastelavn, jul, sommerfest, fødselsdag etc. skal ske løbende i processen; Forældresamtaler /Personalemøder / Gruppemøder Fotos. Slideshow af hverdagens aktiviteter Video. Videooptagelser af temaer Beskrivelser af hverdagens aktiviteter i vores kommunikationsbog og forældreintra etc. SUS 6

7 Kulturelle udtryksformer og værdier, 3-6 årige I vores dagtilbud får barnet en nuanceret viden, om den verden det lever i. Her lærer barnet at begå sig blandt mange mennesker, her får barnet sine første venskaber. Udover at lære dets egen kultur, traditioner, værdier og normer, lærer barnet også andre kulturer og traditioner at kende. Børns egen kultur er udtryk, der hører sammen med øjeblikket, fx rytmisk lyd, pjat, plagerier, gangarter, mimik og andre kropslige udtryk. Udtrykkene kan også være lege, fortællinger, sange, tegninger, rim, remser, gåder og vittigheder. Børn skaber ofte deres særlige kulturelle udtryk som en del af deres fællesskaber. De leger med lyde og bevægelser på forskellige måder og tager forskellige medier og fysiske steder i brug på egne betingelser. Børn hjælper også hinanden med at besvare spørgsmål som fx hvordan er man venner og uvenner? eller hvad er rigtigt og forkert? De lærer af hinanden og videregiver hinandens erfaringer og kompetencer. Når børn møder voksenkulturen, dens udtryksformer og dens æstetik, bliver deres egne erfaringer udfordret, så børnene inspireres og inddrages i samfundets kulturelle fællesskaber. er en konkretisering af, hvad de kan også kaldes succeskriterier og At være kreativ At forstå egen og andres kultur At deltage i kulturelle fællesskaber At forstå etiske og moralske emner og dilemmaer er med til at skabe forskellige udtryk gennem al kreativitet tør eksperimentere med alle slags materialer udviser nysgerrighed og kan formulere sin lyst til at deltage husker tilbagevendende traditioner og glæder sig til dem klæder sig ud og forestiller sig at være en anden i rolleleg og drama. udvikler og fastholder regler sammen med andre i leg og spil. udvikler en sund skepsis overfor etiske såvel som moralske dilemmaer; sandt/falsk liv/død godt/ondt. Det er den voksnes opgave, at præsentere barnet for et bredt udbud af kulturelle oplevelser både i og udenfor afdelingerne. Fx ved at vi: går i teateret (ønskes slettet, da det sker så sjældent) selv spiller teater (ny tilføjelse) går på museum tager på togture mødes på tværs af afdelingerne, i hinandens huse. Vi skaber mobile rum hvor der er plads til fordybelse samt rum til aktiv og kreativ udfoldelse. Vi former rummene efter aktiviteterne, rykker rundt og flytter møbler efter behov. Vi vil tilbyde et bredt udvalg af materialer til kreativ udfoldelse. Fx at vi har øje for at bestille forskelligartede materialer og samle ting op i naturen og skabe nye formål for brugen af materialerne Vi er kulturbærere og formidlere i forhold til tilbagevendende traditioner. fejrer fastelavn, jul, sommerfest, fødselsdag etc. skal ske løbende i processen; Forældresamtaler /Personalemøder / Gruppemøder Vi sprogvurderer de 3-3,4 årige Fotos. Slideshow af hverdagens aktiviteter Video. Videooptagelser af temaer Beskrivelser af hverdagens aktiviteter i vores kommunikationsbog og forældreintra etc. SUS 7

8 Sociale kompetencer, 0-2 årige er en konkretisering af, hvad de Sociale kompetencer udvikles i samvær med andre mennesker og er derfor nøglen til det fællesskab, hvor barnet har mulighed for at udfolde og udvikle sig. Barnet skal udvikle robusthed for at blive livsdueligt. Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer og færdes i et samspil med andre, og det øger hele tiden sine evner til at samarbejde, lege og håndtere de sociale spilleregler. Barnet opbygger og styrker sine sociale kompetencer i samspil med andre, når det udforsker fællesskabet. Barnet tilegner sig spilleregler for samvær, lege og aktiviteter og er selv med til at skabe reglerne som en del af samværet. I venskaber mærker barnet, hvad det betyder at være sammen med andre, og barnet lærer at tage et socialt ansvar. For at gøre sig forståelig i sociale sammenhænge benytter barnet sig både af kropssprog og det talte sprog. Identitet og sociale kompetencer bliver skabt, når barnet er i sociale sammenhænge, hvor det kan spejle sig, efterligne andre og modtage og give respons i forholdet til andre mennesker. At barnet udvikler kompetence til: tilknytning og adskillelse at etablere venskaber at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med følelser at udvikle empati kan også kaldes succeskriterier og viser glæde ved andre voksne end forældrene. forlader og vender tilbage til de kendte voksne med jævne mellemrum. udviser interesse og glæde for andre børn. udtrykker ønske om, at være med i fælleskabet og begynder at følge sociale spilleregler fortæller, morer sig og udtrykker sin ked- af- det- hed, vrede eller angst med tale- og kropssprog. viser insisterende, hvad det har lyst til, og ikke vil være med til. Etablerer aktiviteter i små grupper, hvor vi prioriterer fællesskabet. Guidning i empati. Som voksne være rollemodeller i vores kommunikation og adfærd. Understøtter spirende venskaber. Fokus på at fællesskabet omfatter alle skal ske løbende i processen; Muligheder for forskellige evalueringsformer: Pædagogmøder Stuemøder SUS- materiale SMTTE- model Video Praksisfortællinger 8

9 Sociale kompetencer, 3-6 årige er en konkretisering af, hvad de kan også kaldes succeskriterier og Sociale kompetencer udvikles i samvær med andre mennesker og er derfor nøglen til det fællesskab, hvor barnet har mulighed for at udfolde og udvikle sig. Barnet skal udvikle robusthed for at blive livsdueligt. Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer og færdes i et samspil med andre, og det øger hele tiden sine evner til at samarbejde, lege og håndtere de sociale spilleregler. Barnet opbygger og styrker sine sociale kompetencer i samspil med andre, når det udforsker fællesskabet. Barnet tilegner sig spilleregler for samvær, lege og aktiviteter og er selv med til at skabe reglerne som en del af samværet. I venskaber mærker barnet, hvad det betyder at være sammen med andre, og barnet lærer at tage et socialt ansvar. For at gøre sig forståelig i sociale sammenhænge benytter barnet sig både af kropssprog og det talte sprog. Identitet og sociale kompetencer bliver skabt, når barnet er i sociale sammenhænge, hvor det kan spejle sig, efterligne andre og modtage og give respons i forholdet til andre mennesker. At barnet udvikler kompetence til: at etablere venskaber at indgå i samspil med andre at indgå i fællesskabets sociale spilleregler at kommunikere med ord og handling at udvikle empati udviser interesse for og tager kontakt til andre børn. Opfordrer til at lege, snakke og være samme. kan etablere og fastholde venskaber. deltager i samtaler og udtrykker tolerance og accept overfor andre. begynder at mestre konflikthåndtering viser omsorg og hjælpsomhed overfor andre. Etablerer aktiviteter i små grupper, hvor vi prioriterer fællesskabet. Guidning i empati. Som voksne være rollemodeller i vores kommunikation og adfærd. Understøtter venskaber. Indretter institutionen, så der gives mulighed for mindre legegrupper. Fokus på, at fællesskabet omfatter alle skal ske løbende i processen; Muligheder for forskellige evalueringsformer: Pædagogmøder Stuemøder SUS- materiale SMTTE- model Video Praksisfortællinger 9

10 Natur og naturfænomener, 0-2 årige Barnets oplevelser og undersøgelser i naturen er domineret af leg, kropslighed og sanselighed. Når barnet observerer og eksperimenterer i naturen får det nogle afgørende eksistentielle erfaringer om liv og død, og det får indsigt i menneskets afhængighed af naturen og dens skrøbelighed. Når barnet mærker de skiftende årstider og ser på dyr og planter oplever barnet, hvordan naturen og dens cyklus fungerer. Ved at sanse og at være i naturen, erfarer barnet naturens storhed, og hvordan naturen opretholder sig selv. Disse oplevelser skaber grundlag for barnets udvikling af æstetiske kompetencer. er en konkretisering af, hvad de kan også kaldes succeskriterier og Barnet udvikler kompetencer til at: have glæde ved oplevelser i naturen have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen være nysgerrig overfor naturen og dens fænomener udtrykker glæde ved at være i og udforske naturen. viser respekt for naturen og sætter navne på begreber og naturfænomener. er nysgerrig på naturens mangfoldighed og dens muligheder. Tager børnene med ud i naturen og præsenterer dem for dens muligheder. Være ude i naturen på alle tider af året og i al slags vejr. Indretter legepladsen, så den er inspirerende hele året. Vidende og inspirerende voksne. Sørger for, at der er materialer til rådighed til naturaktiviteter. Give mulighed for sansemæssige oplevelser i naturen. Lære børnene at behandle dyr og planter ordentligt skal ske løbende i processen; Muligheder for forskellige evalueringsformer: Pædagogmøder Stuemøder SUS- materiale SMTTE- model Video Praksisfortællinger 10

11 Natur og naturfænomener, 3-6 årige er en konkretisering af, hvad de Barnets oplevelser og undersøgelser i naturen er domineret af leg, kropslighed og sanselighed. Når barnet observerer og eksperimenterer i naturen får det nogle afgørende eksistentielle erfaringer om liv og død, og det får indsigt i menneskets afhængighed af naturen og dens skrøbelighed. Når barnet mærker de skiftende årstider og ser på dyr og planter oplever barnet, hvordan naturen og dens cyklus fungerer. Ved at sanse og at være i naturen, erfarer barnet naturens storhed, og hvordan naturen opretholder sig selv. Disse oplevelser skaber grundlag for barnets udvikling af æstetiske kompetencer. Barnet udvikler kompetencer til at: have glæde ved oplevelser i naturen have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen være nysgerrig overfor naturen og dens fænomener opleve årstidernes skiften, og at opholde sig ude i al slags vejr. efterleve gængse adfærdsregler i naturen kan også kaldes succeskriterier og udtrykker glæde ved at være i og udforske naturen. viser respekt for naturen og sætter navne på begreber og naturfænomener. er nysgerrig på naturens mangfoldighed og dens muligheder. er nysgerrig, undersøgende og eksperimenterende på dyrs og planters livsbetingelser. gerne vil ud, uanset vejret. Tager børnene med ud i naturen og præsenterer dem for dens muligheder. Være ude i naturen på alle tider af året og i al slags vejr. Indretter legepladsen, så den er inspirerende hele året. Vidende og inspirerende voksne. Voksne, der er rollemodeller for et aktivt udeliv. Sørger for, at der er materialer til rådighed til naturaktiviteter. Give mulighed for sansemæssige oplevelser i naturen. Lære børnene at behandle dyr og planter ordentligt Bruge skoven og bækken hele året skal ske løbende i processen; Muligheder for forskellige evalueringsformer: Pædagogmøder Stuemøder SUS- materiale SMTTE- model Video Praksisfortællinger 11

12 Alsidig personlig udvikling, 0-2 årige er en konkretisering af, hvad de Barnet er på vej til at udvikle en begyndende identitet: hvem er jeg og hvad kan jeg?. Det undersøger nysgerrigt, hvad der sker omkring det, og viser, at det vil ses som det menneske, det er. Barnets kompetencer aflæses som træk i personligheden og ses, når barnet bruger sin intuition, og handler i forskellige sammenhænge. Barnets alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor det afprøver og udvikler sin identitet, mens det øver sig i at forstå sig selv. Barnet søger anerkendelse, spejler sig og tester sig selv ved at tilkendegive, hvad det kan lide og ikke kan lide. Barnet mærker, hvad det selv har lyst til, hvad det har godt af og passer på sig selv ved at sætte grænser. At barnet oplever at udvikle selvværd at have indlevelse i andre at handle selvstændigt at tage initiativ at være psykisk robust kan også kaldes succeskriterier og gentager lyde, bevægelser og ansigtsudtryk efter andre smiler og siger lyde til andre og til eget spejlbillede bevæger sig mod eller rækker ud efter andre trøster dem, som er kede af det og smiler, når de andre er glade kalder på andre så de kan se, høre eller være med tager øjenkontakt og reagerer derpå rækker ud med hænderne uopfordret spørger til, hjælper og støtter andre uopfordret udtrykker, hvad det vil og kan kigger, rækker ud, skubber væk ved for mange (før: nye) stimuli forsøger sig frem, gentagne gange bevæger sig fra noget kendt til noget ukendt viser med krop og sprog, hvad det vil kan trøstes og falde til ro at alle børn bliver mødt med et goddag og barnets navn af indlevende voksne at vi viser interesse og spørger ind til barnets liv (kendskab til barnets familie) at vi lytter og sætter ord på barnets følelser (eks. Jeg kan se, du er ked af det ) at vi gennem nærvær skaber et omsorgsfuldt miljø, lytter og giver knus (eks. puslestunden) at vi møder børnene i øjenhøjde og ser tingene ud fra et børneperspektiv (eks. at vi sidder sammen med børnene på gulvet) at vi har forventninger til barnet og stiller alders- og udviklingssvarende krav at vi taler i respekt og i en anerkendende tone til hinanden (vi er rollemodeller) at vi italesætter og spørger ind til barnets følelser At vi har struktur og genkendelighed i hverdagen (eks. samling, forberedelse på aktiviteter) skal ske løbende i processen; SMTTE forældresamtaler ud fra SUS- materialet daglig kommunikation (kommunikationsbog) skærm med billeder børneintra pædagogmøder teammøder 12

13 Alsidig personlig udvikling, 3-6 årige er en konkretisering af, hvad de Barnet er på vej til at udvikle en begyndende identitet: hvem er jeg og hvad kan jeg?. Det undersøger nysgerrigt, hvad der sker omkring det, og viser, at det vil ses som det menneske, det er. Barnets kompetencer aflæses som træk i personligheden og ses, når barnet bruger sin intuition, og handler i forskellige sammenhænge. Barnets alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor det afprøver og udvikler sin identitet, mens det øver sig i at forstå sig selv. Barnet søger anerkendelse, spejler sig og tester sig selv ved at tilkendegive, hvad det kan lide og ikke kan lide. Barnet mærker, hvad det selv har lyst til, hvad det har godt af og passer på sig selv ved at sætte grænser. At barnet oplever sig selv værdifuldt at have indlevelse i andre at tage vare på egen personlige integritet at være psykisk robust kan også kaldes succeskriterier og taler positivt om sig selv udtaler og viser forståelse for andres adfærd og meninger udsætter egne behov til fordel for andres, og tilbyder andre sin hjælp er rummelig og derfor opfordrer, og inviterer andre til at være med i det sociale fællesskab fortæller, hvad det vil være med til og ikke med til. kræver sin ret til at beskæftige sig med det, som det selv har valgt (før: en lang rodet sætning) argumenterer for at blive lyttet til og forstået viser mod ved, at tage nye initiativer og forsøger sig med at indgå i ukendte relationer og aktiviteter giver udtryk for sine følelser og meninger, forsvarer og står ved dem håndterer andre børns udfordringer og afvisninger at alle børn bliver mødt med et goddag og barnets navn af indlevende voksne at vi spørger ind til barnets liv (kendskab til barnets familie) at vi arbejder med mobbekuffert at vi lytter og sætter ord på barnets følelser (eks. Jeg kan se, du er ked af det, at vi gennem nærvær skaber et omsorgsfuldt miljø, lytter og giver knus) at vi har forventninger til barnet og stiller alders- og udviklingssvarende krav (eks. at barnet bliver renligt, at de selv hænger deres tøj i garderoben) at vi taler i respekt og i en anerkendende tone til hinanden (vi er rollemodeller) at barnet lærer at sætte grænser overfor sig selv og andre at vi har struktur og genkendelighed i hverdagen (eks. samling, forberedelse på aktiviteter) skal ske løbende i processen; SMTTE forældresamtaler ud fra SUS- materialet daglig kommunikation (kommunikationsbog) skærm med billeder børneintra pædagogmøder teammøder 13

14 Krop og bevægelse, 0-2 årige er en konkretisering af, hvad de Kroppen er et meget komplekst system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation. De følelsesmæssige og erkendelsesmæssige processer udvikles, når barnet er virksomt med sanser og motorik. Dermed skabes grundlaget for at være sund og robust. Gennem aktivitet og sanser får barnet erfaringer og viden, som danner fundament for både trivsel, læring og udvikling. Barnet lærer og udvikler sig i særlig grad på det motoriske og på det sanse- og bevægelsesmæssige område, når det er fysisk aktivt og opmærksomt øver sig i at koordinere sine bevægelser. anvender sanserne udvikler grundmotoriske færdigheder kan koordinere kroppens grundbevægelser (rutiner) er selvhjulpen er kropsbevidst kan også kaldes succeskriterier og giver respons på syn-, høre-, lugte-, føle- og smagsindtryk med lyde og mimik er glad for kropslig kontakt. Græder ved kropslig belastning står på begge ben og bærer sin egen vægt går med støtte, skubber sig af sted eller kravler. sidder uden støtte og tager fra med hænderne, når det vælter til siden klarer af- og påklædning vasker hænder tager initiativ til at gå på toilet bevæger kroppen i overensstemmelse med konkrete udfordringer er stille for at koncentrere sig om, at benytte sanserne efterligner andres bevægelser med kroppen går, løber, hopper, kravler, slår kolbøtter, kaster. kan balancere på et ben kan køre på scooter/løbecykel, gå og løbe over en længere distance uden at give op at vi igangsætter lege og aktiviteter med alderssvarende kropsøvelser at vi igangsætter lege og aktiviteter, der stimulerer sanserne (eks. forskellige materialer: sne, maling, dej, mudder mm.) at vi støtter barnet i at gøre det, det selv kan motorisk (eks. selv kravle op i krybben og på puslebordet) at vi støtter børnenes egne initiativer til bevægelse (vi er gode rollemodeller, der går forrest) at vi bruger musik og rytmik at vi indretter os fysisk, så der er plads til bevægelse (eks. hoppemadrasser, klatrestativer) Sansemotoriskvejleder Hanne (iagttager børnene og efterfølgende lave indsatser samt vejleder og instruerer personalet) skal ske løbende i processen; SMTTE forældresamtaler ud fra SUS- materialet daglig kommunikation (kommunikationsbog) skærm med billeder børneintra pædagogmøder teammøder 14

15 Krop og bevægelse, 3-6 årige er en konkretisering af, hvad de Kroppen er et meget komplekst system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation. De følelsesmæssige og erkendelsesmæssige processer udvikles, når barnet er virksomt med sanser og motorik. Dermed skabes grundlaget for at være sund og robust. Gennem aktivitet og sanser får barnet erfaringer og viden, som danner fundament for både trivsel, læring og udvikling. Barnet lærer og udvikler sig i særlig grad på det motoriske og på det sanse- og bevægelsesmæssige område, når det er fysisk aktivt og opmærksomt øver sig i at koordinere sine bevægelser. er selvhjulpen er kropsbevidst og mestrer koordinering af kroppens grundbevægelser anvender sanserne har selvtillid kan også kaldes succeskriterier og At barnet : klarer af- og påklædning samt toilet besøg (personlig pleje) tager passende tøj på i forhold til årstid og vejr hjælper til med praktiske gøremål handler kropsligt i overensstemmelse med sproglige udfordringer er stille for, at koncentrere sig om at benytte sanserne beskriver de kropslige fornemmelser af glæde, frygt, vrede, smerte og ked- af- det- hed fortæller om og beskriver sin krop og alle sine sanser mestrer to eller flere forskellige bevægelser samtidigt veksler mellem at være i kropslig ro og bevægelse udholder og overvinder længerevarende fysiske udfordringer At vi: igangsætter lege og aktiviteter med alderssvarende kropsøvelser igangsætter lege og aktiviteter, der stimulerer sanserne (eks. forskellige materialer: sne, maling, dej, mudder mm.) støtter barnet i at gøre det, det selv kan motorisk (eks. klatre på skrænter/ i træer) støtter børnenes egne initiativer til bevægelse (vi er gode rollemodeller, der går forrest) bruger musik og rytmik indretter os fysisk, så der er plads til bevægelse (eks. hoppemadrasser, klatrestativer) laver turer ud af huset og lange gåture i nærmiljøet bruger skoven og dens fysiske/motoriske/sanselige udfordringer Sansemotoriskvejleder Hanne (iagttager børnene og efterfølgende laver indsatser samt vejleder og instruerer personalet) skal ske løbende i processen; SMTTE forældresamtaler ud fra SUS- materialet daglig kommunikation (kommunikationsbog) skærm med billeder børneintra pædagogmøder teammøder 15

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Alfer Vuggestue/Børnehave

Alfer Vuggestue/Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Alfer Vuggestue/Børnehave Krop og bevægelse Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Engskovgård.

Pædagogiske læreplaner for Engskovgård. Pædagogiske læreplaner for Engskovgård. I Engskovgård arbejder vi aktivt med de pædagogiske læreplaner. Her følger først læreplanerne for de O 3 årige og daefter den for de 3 6 årige. Alsidig personlig

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 5-6 års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 5-6 års alderen, forældre Revideret maj 2017 Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 5-6 års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer etablere og fastholde venskaber tager kontakt til andre børn og opfordrer til at lege,

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Vejledning til personalets arbejde status- og udviklingssamtaler Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 0 6 år Indhold Indhold Hvad er en status- og

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Vejledning og redskab

Vejledning og redskab Vejledning og redskab Dato 2010-11-1 1/28 Indledning Læringshjulet er et værktøj, som benyttes til at reflektere over det pædagogiske arbejde. Læringshjulet anvendes derudover til at styrke samarbejdet

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 3-års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 3-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 3-års alderen, forældre Revideret maj 2017 etablere venskaber smiler ved synet af bestemte børn spørger bestemte børn, om de vil

Læs mere

I den kommunale dagpleje arbejder vi med Pædagogiske Læreplaner. Indhold:

I den kommunale dagpleje arbejder vi med Pædagogiske Læreplaner. Indhold: Pædagogiske Indhold: Seks temaer...3 Sociale kompetencer...4 Sproglig udvikling...5 Kulturelle udtryk og værdier...6 Natur og naturfænomener...7 Krop og bevægelse...8 Alsidig personlig udvikling...9 Et

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaven kernehuset

Pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaven kernehuset Pædagogiske læreplanstemaer Børnehaven kernehuset Pædagogisk læreplan for Dagtilbud 2525 den selvejende institution Kernehuset Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan.

Læs mere

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer gentager lyde, bevægelser og ansigtsudtryk efter andre bevæger sig mod eller rækker ud efter andre

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Krop og bevægelse. Jeg er min krop

Krop og bevægelse. Jeg er min krop Krop og bevægelse Jeg er min krop For at være selvhjulpen i hverdagen Vi øver med børnene, så de kan gå fra at være deltagende i hverdagsrutiner til selv at kunne mestre at tage tøj på, spise, gå på toilettet,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn 9-14 måneder, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn 9-14 måneder, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer Dialog (L) Vurderingsskema - Børn 9-14 måneder, forældre Revideret maj 2017 skabe tilknytning og adskillelse vinker, smiler eller græder når forældrene kommer og går

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Hobitter Vuggestue

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Hobitter Vuggestue Hasselvej 40A 8751 Gedved Hobitter Vuggestue Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden

Læs mere

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge kan indgå i samspil børn andet køn, alder, social og kulturel baggrund end en veksler

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Læreplanstemaer. Side 1 af 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Side 1 af 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge deltager i fælles vokseninitierede aktiviteter veksler mellem at være iagttagende

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge kan indgå i samspil børn andet køn, alder, social og kulturel baggrund end en veksler

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge kan indgå i samspil børn andet køn, alder, social og kulturel baggrund end sig veksler

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 3 6 år. Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 3 6 år. Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 3 6 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Krudtuglen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpent Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige Indberetning > Observationsgruppe 4-årige 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om de observerede kompetencer hos en gruppe af 4- årige børn. Som observatør har du aftalt med din leder at observere

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 2-års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 2-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 2-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer Målet er, at barnet: vise tryghed og tillid til andre børn og voksne er tryg blandt kendte

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Navn: Fødselsdato: Forældreunderskrift. Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen:

Navn: Fødselsdato: Forældreunderskrift. Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Navn: Fødselsdato: Udfyldt Dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: Udfyldt dato og børnelinjen: 0-3 årige 3-3½ årige 3½-4-5 årige 5-6 årige Natur og naturfænomer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Januar Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner Januar Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Indledning Udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet blev indført ved lov i 2004. Siden er kommet Dagtilbudsloven, hvori de pædagogiske læreplaner er beskrevet

Læs mere

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer.

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer. Pædagogiske Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj 2016 Temaer: Læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 4-års alderen, forældre Revideret maj 2017

Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 4-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Dialog (L) Vurderingsskema - Børn i 4-års alderen, forældre Revideret maj 2017 Læreplanstemaer Sociale kompetencer indgå i tætte relationer til andre har en eller flere venner er opmærksom på andre børns

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod fire år

Mål og indikatorer på vej mod fire år Mål og indikatorer på vej mod fire år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehaven Jasminvej

Pædagogisk læreplan Børnehaven Jasminvej Pædagogisk læreplan Børnehaven Jasminvej I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med de seks læreplanstemaer afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert barns forældre. Se nærmere i mappen

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1 Læreplan for Huset på Bakken 2013-2014 Tema Mål Metoder Handleplan Alsidig personlig Tage udgangspunkt i Sprogligt vil vi støtte udvikling At have indlevelse i andre barnets nærmeste børnene i at kunne

Læs mere

Læreplan for Dagtilbuddet Skovvangen

Læreplan for Dagtilbuddet Skovvangen Læreplan for Dagtilbuddet Skovvangen Dagtilbuddets overordnede læreplan er formuleret med udgangspunkt i materialet fra Status- og udviklingssamtalerne. Barnet på 2 3 år og Barnet på 5 6 år. Det skaber

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Tema Mål Metoder Handleplan

Tema Mål Metoder Handleplan Pædagogisk læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud På vej mod 6 år Tema Mål Metoder Handleplan Sociale kompetencer At etablere og fastholde venskaber. At indgå i samspil med andre. At handle i sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Alsidige personlig udvikling

Alsidige personlig udvikling Alsidige personlig udvikling Vi skal som voksne være med til at styrke barnets alsidige personlige udvikling ved at: være et forbillede og være anerkendende i tilgangen til barnet, dermed vil barnet opnå

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen.

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Alsidig personlig udvikling Handler om den måde, barnets personlige

Læs mere

Læreplan. Skæring Dagtilbud. Sætter spor

Læreplan. Skæring Dagtilbud. Sætter spor Læreplan Skæring Dagtilbud Sætter spor 1 Indholdsfortegnelse: Alsidige personlige udvikling side 03 Krop og bevægelse side 05 Kulturelle udtryksformer og værdier side 09 Sociale kompetencer side 11 Sprog

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

KLAR TIL SKOLE! FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER

KLAR TIL SKOLE!   FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER KLAR TIL SKOLE! FØRSKOLEGRUPPEN BREMDAL SKOLE & SFO SKOLEPARATHEDSFOLDER www.struer.dk Klar til skole! At være klar til skole handler om meget mere end at kunne skrive sit navn eller tælle til ti. Et barn,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Vuggestuen Småland, Langelandsgade 62, 8000 Århus C

Pædagogiske læreplaner for Vuggestuen Småland, Langelandsgade 62, 8000 Århus C Pædagogiske læreplaner for Vuggestuen Småland, Langelandsgade 62, 8000 Århus C Århus Kommunes grundlæggende arbejde med børn og unge handler om at sikre børns læring, udvikling, fællesskaber, sundhed og

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Vuggestuen Småland, Langelandsgade 62, 8000 Aarhus C

Pædagogiske læreplaner Vuggestuen Småland, Langelandsgade 62, 8000 Aarhus C Pædagogiske læreplaner Vuggestuen Småland, Langelandsgade 62, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes grundlæggende arbejde med børn og unge handler om at sikre børns læring, udvikling, fællesskaber, sundhed og

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere