הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל"

Transkript

1 הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור אוקטובר 2008

2 פרק 1: מבוא תאונות דרכים הן הסיבה המובילה לתמותה ונכות מהיפגעות בקרב ילדים וצעירים עד גיל 15 סביב העולם (2006.(WHO, מכול גורמי היפגעות ילדים, תאונות דרכים מהוות את הגורם השני לאשפוז והראשון לתמותה בקרב ילדים. תאונות דרכים גורמות לסבל נפשי ורגשי רב לילדים הנפגעים ולמשפחות, וגם לעלויות כלכליות גבוהות להורים ולמגזרים רבים בחברה (שדמי ועמיתיו, 2005). העליה ברמת המנוע בעולם המפותח והשינויי באורח החיים, הביאו לעלייה במספר הילדים המוסעים ברכב ומספר הילדים הנפגעים כתוצאה מתאונות דרכים (2002 al.,.(el Sadig et במדינת ישראל היפגעות בכלי רכב ממונע מהווה הסיבה הראשונה לתמותה בקרב ילדים מהאוכלוסייה היהודית וסיבה שנייה לתמותה בקרב ילדים מהאוכלוסייה הערבית לאחר היפגעות כהולכי רגל. בשנת 2006 נפגעו בתאונות דרכים במדינת ישראל 2576 ילדים בני 9-0 שנים. 80% מהילדים האלה נפגעו כנוסעים ברכב, כאשר מהם 52 נפצעו קשה ו- 15 נהרגו (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006). ילדים מהאוכלוסייה הערבית הוו 34% מכלל הנפגעים כנוסעים ברכב, 42% מהנפגעים קשה ו- 56% מההרוגים, כאשר חלקם היחסי באוכלוסיית הילדים במדינה הינו 28% (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006). לפי פרסומי 2007) [NHTSA], (National Highway Traffic Safety Administration בארצות הברית, רבים ממקרי המוות והפגיעה ניתן למנוע על ידי שימוש נכון במושבי בטיחות לילדים המתאימים לגילם ומשקלם. הוכח כבר, כי על ידי חגירה נכונה של הילדים במושבי בטיחות, ניתן להוריד באופן משמעותי את הפגיעה בילדים בזמן תאונה ולהפחית את הסיכון לתמותה ) NHTSA, al., 2003 ;2004). Anund et למרות זאת, ועל אף חוק השימוש במושבי בטיחות לילדים חובה, עדיין ילדים רבים אינם חגורים כהלכה בזמן נסיעה ברכב. בארצות הברית אומנם, מעל 90% מהתינוקות עד גיל שנה היו חגורים, אך 72% בלבד היו חגורים כהלכה נגד כיוון הנסיעה, ובקרב בני 41% 7-4 בלבד היו חגורים על בוסטר (2007.(NHTSA, בישראל שיעורי החגירה הנכונה נמוכים יותר ומגיעים ל 57% בקרב כלל הילדים עד גיל 15 שנים. כאשר בתינוקות 67.5% בלבד היו חגורים כהלכה ו 40.5% בקרב ילדים בני 9-5 (גיטלמן ועמיתיה, 2008). התופעה של הסעת ילדים ללא חגירה בולטת עוד יותר באוכלוסייה הערבית במדינה, אשר נמצא כי 25.6% בלבד מהילדים היו חגורים במושבי בטיחות בזמן נסיעה ברכב (עביד, 2005). דבר המציב אותם בסיכון גבוה להיפגעות ותמותה בעת תאונה. בין הגורמים הקשורים לאי שימוש במושבי בטיחות לילדים נמצא חוסר ידע ומודעות, חוסר אכיפת חוקים, מעמד כלכלי-חברתי נמוך, סיבות טכניות הקשורות למיומנויות ריתום, סוג ומשך הנסיעה, עמדות ואמונות שונות של הורים. אולם, הגורמים המנבאים התנהגות זו עדיין שונים ממחקר אחד לאחר (עביד, 2005; 2005 al.,.( El-Sadig, et al., 2003; Davis et al., 2002; Lapidus et באוכלוסייה הערבית, טרם גובשו סיבות ודאיות המובילות להתנהגות הורית לא בטיחותית ברכב והמובילה, כידוע, לשיעורי היפגעות גבוהים בזמן תאונות בקרב הילדים המוסעים ללא ריסון נאות. מכאן, מטרת המחקר היתה לבדוק את היקף התופעה של הסעת ילדים ללא חגירה במושבי בטיחות

3 ולבחון את הגורמים המשפיעים עליה מההבט של הגורם האנושי- ההורים. וזאת על ידי בדיקת הקשר בין אמונות בריאותיות ותפיסות של הורים לבין חגירת ילדיהם במושבי בטיחות ברכב בזמן נסיעה, בשמונה יישובים ערביים במחוז הצפון. בחינת האמונות והתפיסות של ההורים התבססה על מודל האמונות הבריאותיות- H.B.M.(Hochbaum, Rosenstock and Kegels, 1950) "Health Belief Model" הנחות המחקר בהתבסס על עקרונות המודל, הן שתפיסה חזקה יותר של יתרונות מושבי הבטיחות, תפיסה חזקה של הסיכון להיפגע בתאונה ותפיסת מחסומים נמוכה יותר בקרב ההורים יביאו אותם לאמץ הרגל של חגירת ילדיהם במושבי בטיחות. המחקר השתמש בתצפית על רכבים פרטיים שהסיעו ילדים עד גיל שמונה לשם הערכת היקף והתאמת החגירה, ובראיון לנהג לבדיקת תפיסותיו ואמונותיו בהקשר של חגירת ילדים ברכב בזמן נסיעה. השערות המחקר מניחות שיש הבדל בתפיסות היתרונות, הסיכון והמחסומים בין ההורים שחגרו את כול הילדים לבין הורים שלא חגרו אף ילד בזמן הנסיעה. הורים שחגרו את הילדים, תפיסת היתרונות של מושבי הבטיחות ותפיסת הסיכון להיות מעורב בתאונת דרכים יימצאו גבוהות יותר בקרבם. בעוד שתפיסת המחסומים לחגירת ילדים במושבי בטיחות תימצא נמוכה יותר בקרבם לעומת ההורים שלא חגרו את ילדיהם בזמן הנסיעה. חקר הגורם האנושי יתרום להסביר ולהבין בצורה מעמיקה יותר את הגורמים המנבאים לתופעה זו (הסעת ילדים ללא מושבי בטיחות), בייחוד בקרב אותם הורים ממעמד סוציו אקונומי גבוה המוגדרים כבעלי הכנסה והשכלה גבוהות שלכאורה, מצופה שינהגו אחרת. הבנת התפיסות והאמונות של ההורים תתרום לבחירת האסטרטגיה הנכונה לקידום בטיחות ולבניית תוכניות התערבות מכוונות ומתאימות לאוכלוסייה זו ע"פ אמונותיה ותפיסותיה בהקשר של שימוש במושבי בטיחות לילדים. דבר שיוביל להתקדמות ושיפור במצב הבטיחות ברכב בקרב הילדים באוכלוסייה הערבית ולצמצום פציעות קשות ותמותה בקרבם כתוצאה מתאונות דרכים. בנוסף, ממצאי המחקר יכולים לשמש כבסיס ידע עדכני לשימוש אנשי בריאות הציבור ורשויות לבטיחות בדרכים בקבלת החלטות וקביעת מדיניות ודרכי התערבות לשם קידום נושא הבטיחות ברכב בקרב ילדים מהאוכלוסייה הערבית ומאוכלוסיות אחרות במדינת ישראל וגם במדינות אחרות בייחוד בעולם הערבי.

4 פ( פרק 2: רקע מדעי 2.1 היפגעות ילדים בתאונות דרכים במדינת ישראל ילדים מהווים 28% מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל, (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2007). שיעור היפגעות הילדים בני 14-0 כנוסעים ברכב, בשנת 2007 היה 137 ל- 100,000 ילדים עם שיעור גבוה יותר בבני ( ל- 100,0000 ילדים) לעומת 132 ל- 100,0000 ילדים בקרב בני המרכזית לסטטיסטיקה, 2007). בשנת 2006, לעומת שנים קודמות, עלה חלקם היחסי של הילדים בין הרוגי התאונות. 4-0 (הלשכה ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2006), בשנת 2006, ילדים בני 14-0 היוו 21% מכלל הנפגעים כנוסעים ברכב, 11% מקרב ההרוגים ו- 14% מקרב הנפגעים באורח קשה. 22% מכלל הפגיעות בילדים, בני 14-0, ו- 26% ממקרי המוות בקרב ילדים בני 17-0 נגרמות כתוצאה מתאונות דרכים בזמן נסיעה ברכב ממונע (המועצה הליאומית לשלום הילד, 2005). בשנת 2006, לדוגמא, ברכב, 3781 ילדים, בקבוצת גיל 14-0, נפגעו בתאונות דרכים, מהם 77.5% נפגעו כנוסעים לעומת 20% כהולכי רגל ו- 3% כרוכבי אופניים (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006). יתרה מזו, 38% מהילדים ההרוגים, 24% מהפצועים קשה ו- 83% מהפצועים קל בתאונות דרכים, היו נוסעים ברכב (הלשכה המרכזית לסטיסטיקה, 2006). בנוסף, ומבחינת חומרת הפגיעה, נמצא כי בקרב הנפטרים הן במהלך האשפוז והן בשטח, ילדים נוסעים ברכב מהווים את הקבוצה השנייה אחרי הולכי רגל ) 26% מהנפטרים באשפוז ו 30% מהנפטרים בשטח) לג, 2004). בהשוואה בין אוכלוסיות במדינת ישראל, חלקם של הילדים הנפגעים בתאונות דרכים באוכלוסייה הערבית גבוה פי 1.5 מחלקם של הילדים הנפגעים בתאונות דרכים באוכלוסייה היהודית (14% ו- 9% בהתאמה) (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006). כמו כן, נמצא כי ילדים מהווים- 6% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים באוכלוסייה היהודית, ואולם, באוכלוסייה הערבית- 22% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים הם ילדים, כאשר הממוצע הארצי הוא 11% והבינלאומי הינו 4.8% (הרשות הליאומית לבטיחות בדרכים, 2003). על אף שהילדים באוכלוסייה הערבית מהווים 28% מכלל הילדים בישראל, הם מהווים 32% מכלל הילדים הנפגעים בתאונות דרכים כולל הולכי רגל, רוכבי אופניים ונוסעים ברכב ממונע. ו- 32% מכלל הילדים הנפגעים כנוסעים ברכב (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2004). מכאן, רואים שהייצוג של ילדים מהאוכלוסייה הערבית בכלל הנפגעים בתאונות דרכים גבוה מהייצוג שלהם בכלל האוכלוסייה. ההסברים לכך נעוצים במגוון רחב של גורמים כלכליים, סביבתיים ומשפחתיים, שכן מעמדה הכלכלי-חברתי של רוב האוכלוסייה הערבית בישראל נמוך ממעמדה של האוכלוסייה היהודית (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006) בנוסף, תשתיות הדרכים הלא סולחניות במגזר המאופינות בליקויי בטיחות, מעורבותו הגבוהה של הנהג הערבי בתאונות דרכים ואי ציות לתמרורים וחוקי תעבורה, שכן נמצא כי נהגים ערביים היוו- 18% מהנהגים המעורבים בכלל התאונות ו- 26% מהנהגים המעורבים בתאונות קשות וקטלניות, בזמן שחלקם היחסי היה 11.7% מכלל הנהגים המורשים במדינה (גיטלמן ועמיתיה, 2004). כמוכן, נמצא כי שיעור השימוש באמצעי בטיחות כולל חגורות בטיחות ומושבי בטיחות הינו נמוך באוכלוסייה הערבית. שיעורי החגירה בקרב הנהגים באוכלוסייה הערבית עומדים על 48% לעומת 90% בקרב היהודים ו- 73% בקרב החרדים. כמוכן, נמצא כי שיעורי החגירה, במושב האחורי, היו כ- 20% במגזר החרדי והערבי

5 לעומת 38% במגזר היהודי (לוי וקדם, 2005). חשוב לציין כי שיעורם של ילדים בכלל האוכלוסייה הערבית הכוללת מוסלמים, נוצרים ודרוזים הינו 28% וכי שיעורם באוכלוסייה המוסלמית גבוה עוד יותר 42% בעוד שילדים מהווים 25.6% מכלל האוכלוסייה היהודית (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006). מכאן, ילדים באוכלוסייה הערבית הם קבוצת סיכון להפגע כנוסעים ברכב בתאונת דרכים אודות לשיעורם הגבוה באוכלוסייה, השיעור הגבוה של הארעות תאונות דרכים באוכלוסייה הערבית ואי שימוש במושבי בטיחות כראוי. 2.2 היסטוריה של מושבי בטיחות: מושבי הבטיחות הראשונים פותחו בשנת 1921 בארצות הברית והיו שונים מאוד מהגרסה של היום. בהמשך, פתח Nils Bohlin השוודי מושב בטיחות בשנת 1959, שהוצג ע"י חברת "Volvo" והווה אב טיפוס למושבי בטיחות של היום (2005 (Bellis,. בשנות הששים, בארצות הברית, מעטים השתמשו במושבי בטיחות. מי שהשתמש במושבי בטיחות לילדים ברכב היו, על פי רוב, הורים עם מודעות גבוהה לבטיחות ואמצעים כלכליים שאפשרו להם לרכוש מושב זה. בתחילת שנות השבעים בארצות הברית החלו מסעות הסברה להעלאת המודעות בקרב הציבור לשימוש במושבים. בשנת 1971 אמצה הרשות לבטיחות בדרכים (NHTSA) את התקן הראשון של מושב הבטיחות הראשון שנקרא אז " 213 ". FMVSS לאחר מכן בין השנים נחקקו חוקים המחייבים שימוש במושבי בטיחות. וכך, בשנת 1978 ארצות הברית הפכה למדינה הראשונה שחוקקה חוק שימוש במושבי בטיחות חובה לריסון ילדים בזמן נסיעה ברכב (1986.(Kahane, מדינת Tennessee הייתה המדינה הראשונה בארצות הברית שהעבירה את חוק בטיחות ילדים ברכב. ואז דרשה מההורים להושיב תינוקות וילדים קטנים במושבי בטיחות בהתאם לתקן. בשנת 1985 כל המדינות בארצות הברית חוקקו כבר חוק מושבי בטיחות לילדים חובה. וב יש כבר יותר מ טכנאי מושבי בטיחות מוכשרים בארצות הברית (2008.(NHTSA, 2.3 יעילות השימוש במושבי בטיחות יעילותו של מושב בטיחות, שמותאם לגיל הילד ומשקלו, בהורדת הפגיעה כנוסעים ברכב הוכחה זה מכבר. לדוגמא, על פי הערכות שבוצעו בארה"ב הבטיחות מתקשרים והתמותה של ילדים 2005),(NCSA, מושבי עם ירידה של- 71%- 92% במקרי תמותת התינוקות כנוסעים ברכב, 54% בקרב פעוטות בני 4-1 שנים (2004 (NHTSA, ושימוש במושב מגביה "בוסטר" מוריד את הסיכון לפגיעות רציניות ב- 59% בקרב ילדים בני 9-5 שנים 2003) Winston,.(Durbin, Elliott and במחקר שנערך בארצות הברית בקרב ילדים מגיל הלידה ועד גיל 16 שנים שנפגעו בתאונות דרכים, נמצא כי ילדים הלא חגורים כהלכה, נמצאים בסיכון גבוה פי 3 מילדים חגורים כהלכה, לסבול מפגיעה בטנית (2004 al.,.(nance et המחקר מדגיש כי לא דווח על פגיעות בטן קשות בקרב ילדים בני 8-4 שהיו חגורים כהלכה..(Anund et al., 2003) כמו כן, מושבי בטיחות מורידים את הצורך באשפוז ב- 69% למרות זאת, ואף על פי המאמצים שהושקעו על מנת להעלות את שיעורי החגירה, עדיין היקף השימוש לא הגיע למימדים הרצויים 2002) Parks,.(Davis, Bennink, kaups, and

6 בשנת 2004, השימוש במושבי בטיחות הציל חייהם של כ- 451 ילדים בני 4 ומטה בארה"ב, ובשימוש של 100% במושבי בטיחות בקרב ילדים מתחת לגיל 5 יכולים להציל 114 נפשות נוספים בשנה (2005.(NHTSA, יתרה מזו, ניתוני (2007 (NHTSA, מראים כי במהלך 30 השנים שעברו, בהם יושם חוק מושבי בטיחות חובה, חייהם של 8325 ילדים נצלו בזכות השימוש במושבי בטיחות. ע"פ ממצאי המחקרים שנערכו בעולם (כגון:,(NHTSA, 2005 חגורות ומושבי בטיחות מצילים חיים כאשר השימוש בהם מתאים למשתמש. לדוגמא, בבדיקת הפגיעות של ילדים שישבו עם כיוון הנסיעה נמצא, כי עד לגיל שנה הילדים נפגעו בצורה קשה יותר לעומת הילדים מעל גיל שנה. זאת, בגלל עצמות ושרירי צוואר לא מפותחים דיים. כמו כן, בשל עצמות אגן לא מפותחות מספיק ושלד נמוך, ילדים מתחת לגיל 10-8 בדרך כלל אינם מתאימים לחגורות הבטיחות הרגילות המותקנות במכונית (2006 KIDS,.(SAFE ממצאים של מחקר מעודכן מדברים על כך כי ילדים שלא מרוסנים כראוי יסבלו מפגיעות חמורות בעת התאונה בסבירות גבוהה פי 3.5 לעומת הילדים שמרוסנים כראוי (2002 KIDS,.(SAFE ריסון הילד במושב בטיחות מונע את הטחתו מהרכב ומפזר באופן הדרגתי ואיטי את האנרגיה, המשתחררת כתוצאה מהתאונה, על פני הגוף. עוצמת הפגיעה, הנגרמת לילד במהירות של 40 קמ"ש, זהה לנפילה מקומה שלישית. למעשה, בזמן התנגשות במהירות כזו, יהפוך משקלו של תינוק מ- ק 5 "ג ל- 150 ק"ג. דוגמא זו ממחישה את חשיבותו של מושב הבטיחות בעיגון הגוף בשעת תאונה. העיגון נעשה בנקודות החוזק של הגןף על מנת להגן על איברים חיוניים ופגיעים כמו הראש, חוט השדרה ואיברים פנימיים ולהקטין את חומרת הפגיעה בילד המעורב בתאונה (1987.(Shaw, יתרה מזו, במחקר עוקבה על השפעת הנוסעים הלא חגורים על הנוסעים החגורים בזמן תאונה, Cummings & Rivara, 2004) מ) צאו כי נוסעים חגורים מתו בתאונת דרכים על ידי פגיעה מנוסעים שאינם חגורים שהוטחו קדימה, אחורה או לצדדים בתוך הרכב בעת התנגשות. הסיכון לתמותה הינו גבוה יותר בקרב הילדים הלא חגורים כאשר הם נזרקים בעוצמה קדימה ופוגעים בנוסעים היושבים קדימה. הסיכונים נמוכים, כמובן, כאשר כל הנוסעים ברכב חגורים. מבחינה כלכלית נמצא, כי עלות תועלת של תשלום ביטוח רפואי למושבי בטיחות דומה לזו של החיסונים. גולדשטיין ועמיתיו (2008 al., ( Goldstien et טענו במחקרם כי התועלת הכלכלית של מושבי בטיחות דומה לזו של חיסונים בקרב האוכלוסיות במעמד הנמוך. הם מצאו כי תוכניות תשלום ביטוח רפואי עבור מושבי בטיחות, בקרב האוכלוסיות מהמעמד החברתי כלכלי נמוך, יכולות למנוע 2 מקרי מוות, 12 פגיעות חמורות ו- 51 פגיעות קלות לכול ילדים בשנה. וכאשר היישום הוא מלא ומקיף, התוכניות יכולות לחסוך לביטוח הרפואי יותר ממליון דולר לכול ילדים עבור הוצאות רפואיות ישירות ועוד 13 דולר עבור כול ילד אחרי כול 8 שנים של תועלת. ניתונים אלה הינם דומים לעלות תועלת של חיסונים נגד מחלות. מסתבר, ש- 73% מתאונות הדרכים שנפגעים בהן בני אדם, נגרמות בדרכים עירוניות, היינו בנסיעות קצרות ובמהירויות נמוכות (שדמי ועמיתיו, 2005). בשנת 2006 התרחשו במדינת ישראל תאונות דרכים. מהן (73%) היו בדרכים עירוניות (הלמ"ס, 2006). המסקנה היא, שגם במהירויות נמוכות נוסעים חשופים לפגיעה חמורה. לפיכך, בשל נסיעה, גם למרחק קצר ובמהירות נמוכה, הילד צריך לשבת חגור במושב בטיחות מתאים. מושב הבטיחות הוא הדבר היחיד שיכול להציל חיים ולהקטין את עוצמת הפגיעה וחומרתה.

7 אומנם, ולמרות שבמדינת ישראל ובמדינות אחרות בעולם חוקקו את חוק השימוש במושבי בטיחות חובה, עדיין ילדים רבים אינם חגורים כהלכה בזמן נסיעה ברכב. וכאשר ריסון ילדים הינו מוכר וידוע, עדיין 53% מהילדים שנפגעו פגיעות קטלניות לא היו חגורים (2004.(NHTSA, שיעורי החגירה הנכונה טרם הגיעו למימדים הרצויים בישראל ובעולם ועדיין ניתן לראות הבדלי חגירה בין קבוצות הגיל השונות בייחוד בקבוצת הגיל 8-4 אשר הסעתם ללא חגירה שכיחה במיוחד ) גיטלמן ועמיתיה, ; al.,.(nance et באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל שהינה אוכלוסייה ייחודית, במעמד סוציו אקונומי נמוך בהשוואה לאוכלוסייה היהודית, תמונת המצב אינה ברורה דייה, הן מבחינת שיעורי החגירה והן מבחינת הגורמים המשפיעים עליה, היות ולא נעשו סקרים בקרב אוכלוסייה זו ברמה ארצית. אומנם, בעבודתה של עביד (2005) שנערכה בשני כפרים ערביים בגליל נמצא, כי 25.6% בלבד מהילדים בני 8-0 היו חגורים במושבי בטיחות. 2.4 מאפייני השימוש במושבי בטיחות במדינת ישראל ובעולם חגירת תינוקות וילדים עד גיל 8 בהתקן ריסון המתאים לגילם ולמשקלם היא חובה על פי חוק במדינת ישראל לפי תקנת התעבורה 83 א' התשס"ה (נספח מספר 4). יש לציין כי במדינת ישראל נכנסה לתוקף בשנת 1991 תקנת תעבורה 83 א', המחייבת ריסון ילדים עד גיל 4 שנים במושב בטיחות מיוחד המתאים לגילם או למשקלם ועד גיל 14 בהתקן ריסון מתאים בכל נסיעה ברכב פרטי. היות ותקנה זו השאירה אי בהירות בכך שלא הגדירה מהו התקן ריסון מתאים ומהו התקן ריסון בלתי מתאים, נוסחה התקנה מחדש בנובמבר 2004 שהסבירה במפורט יותר את תנאי הסעת ילדים בגילאים השונים ברכב ונקראת "תקנה 83 א' התשס"ה" ולהלן התקנה: "אסור להסיע במושבי רכב מנועי משנת ייצור 1983 ואילך למעט, אוטובוס, מונית ואופנוע, ילדים מגיל לידתם ועד גיל שמונה אלא אם כן הם יושבים בכסא בטיחות המתאים לגילם ומשקלם". ילד עד גיל שנה ומשקל 9 ק"ג יישב במושב בטיחות כאשר גב מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב. ילד עד גיל שלוש שנים ישב במושב בטיחות המותאם למבנה גופו ומשקלו. ילד מגיל שלוש שנים ועד שמונה שנים ישב במושב בטיחות או מושב מגביה (בוסטר). חל איסור להושיב ילד במושב מולו מותקנת כרית אויר, אלא אם נתן לבטל את פעולתה. תקנת התעבורה 83 א' התשס"ה מגדירה שלושה סוגי מושבי בטיחות לילדים: 1. סל-קל/מושב בטיחות נגד כיוון הנסיעה המיועד לתינוקות עד גיל שנה ומשקל 9 ק"ג. 2. מושב בטיחות עם כיוון הנסיעה המיועד לפעוט מעל גיל שנה וממשקל מעל 9 ק"ג ועד 4 לערך). 18 ק"ג (גיל. 3 מושב בטיחות מסוג בוסטר מיועד לילדים ממשקל 18 ק"ג ועד גובה 145 ס"מ (גיל 9 לערך). המלצות אלו תואמות להמלצות האמריקאיות 1994) NHTSA, American Academy of 1999;.(Pediatrics, כאמור, למרות החוק והידע הקיים, רמת השימוש במושבי בטיחות בקרב ילדים הנוסעים ברכב, טרם הגיעה למימדים הרצויים במדינת ישראל ובעולם. במדינת ישראל, ועל פי סקר שימוש במושבי בטיחות שנערך ע"י ארגון בטרם ב 2007, נמצא ששיעור החגירה הנכונה (לפי דרישות החוק) היה 56.8% בקרב אוכלוסיית הילדים בני 15-0 כאשר שיעור זה משתנה בין קבוצות הגיל

8 השונות. למשל: בקרב תינוקות בני פחות משנה השיעור היה 67.5% ובבני %, ויורד באופן מובהק בקבוצת גיל 9-5 ל- 40.5% ועולה שוב בבני ל- 60%. כמוכן, מצא הסקר כי 32% מהילדים היו חגורים לא כהלכה ו- 10.8% נסעו כשהם לא חגורים כלל. באוכלוסייה הערבית נמצאו שיעורים נמוכים באופן משמעותי, רק 25.6% מהילדים בני 8-0 היו חגורים במושבי בטיחות בשני כפרים בגליל (עביד, 2005). כלומר, יותר מ- 40% מהילדים במדינת בישראל וכ- 75% מהילדים באוכלוסייה הערבית במדינה, אינם בטוחים בזמן נסיעתם ברכב. גם בארצות הברית השיעורים אינם כמצופה. על פי ניתוני (2007 (NHTSA, מעל 90% מהתינוקות בני 1-0 היו חגורים במושבי בטיחות. אולם, רק 72% היו חגורים נגד כיוון הנסיעה. 69% בקרב בני 3-1 היו חגורים כהלכה במושבי בטיחות ו- 41% בלבד מהילדים בני 7-4 היו חגורים על בוסטר בהתאם לדרישות החוק. שיעורי החגירה הנמוכים בקרב פעוטות בארצות הברית יכולים להיות בגלל שלא קיים חוק בכל המדינות המחייב ריסון ילדים בבוסטר (2005.(NHTSA, לשם המחשת רמת הבטיחות של הילדים בזמן נסיעה ברכב, להלן דוגמה מוחשית: במדינת ישראל, בשנת 2004, נמצא כי 37% מהילדים בני 14-0 אשר נפגעו כנוסעים ברכב לא היו חגורים, ומבין אלה שנפגעו באורח חמור (קטלני או קשה), 51% לא היו חגורים (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2005). בארצות הברית רוב הילדים (55%) שנהרגו בתאונות דרכים לא היו חגורים (2005.(NHTSA, בנוסף לשיעורי חגירה נמוכים מהמצופה, נצפו גם בישראל וגם בארצות הברית טעויות חמורות ואף מסכנות חיים בחגירת ילדים במושבי הבטיחות (סקר בטרם, 2007; 2007 (NHTSA, כגון: שחרור הרצועות המרסנות את הילד למושב הבטיחות, או לחילופין, שחרור חגורות הבטיחות המרסנות את מושב הבטיחות לכסא הרכב, שימוש במושבי בטיחות שבורים, הושבת הילד אל מול כרית אוויר וכדומה.(Decina, Lococo, & Block, 2005; NTHSA, 2007) אולם, בארצות אחרות כגון ניוזילנד, תוצאות סקר לאומי בנושא חגירת ילדים במושבי בטיחות, הראו כי 89% מהילדים עד גיל 5 שנים היו חגורים כהלכה, 7% היו חגורים בחגורת בטיחות של המבוגר ורק 4% בלבד לא היו חגורים כלל. כמוכן, נמצא כי שיעור חגירת הילדים מתחת לגיל 5 עלה מ- 74% בשנת 1998 ל- 89% בשנת 2005) 2005 Zeeland,.(Land Transport New 2.5 סיבות לאי שימוש ושימוש לא נכון במושבי בטיחות חוקרים רבים נסו לחקור את הגורמים המשפיעים על חגירת חגורות בטיחות או לחילופין מושבי בטיחות. למשל מחקרם של דווידס ועמיתיו (2002 al., (Davis et בדק את השפעת האכיפה והאתניות על חגירת חגורות בטיחות בארצות הברית. הממצאים הראו, כי במקומות בהם האכיפה היא ראשונית (נהג נעצר ונקנס בגין עבירת אי חגירת חגורת בטיחות), שיעור החגירה היה גבוהה באופן מובהק ללא הבדל משמעותי בין הקבוצות האתניות הנחקרות. לעומת זאת, במקומות בהן האכיפה הייתה משנית (אם הנהג נעצר בגין עבירה מסויימת עלול אולי לקבל קנס בגין אי חגירה), שיעור החגירה היה נמוך עם הבדלים מובהקים בין הקבוצות האתניות השונות, דבר המראה, לטענתו, על חשיבות וחיוניות אכיפת החוק להעלאת שיעור השימוש בחגורות בטיחות. אותה מסקנה העלה מחקרו של אלסאדג' ועמיתיו (2003 al., (El-Sadig et שבדק את היעילות של חוק חגירת חגורות בטיחות חובה באיחוד הנסיכויות במפרץ, ומצא ירידה משמעותית בשיעור הפגיעות הקטלניות, האשפוזים ומשך האשפוז לאחר תאונות דרכים בהשוואה בין התקופות לפני ואחרי

9 החוק. לפידוס ועמיתיה (2005 al., (Lapidus, et במחקרם על שימוש במושבי בטיחות בקרב ילדים הודים בצפון מערב ארצות הברית בחנו את השפעת הידע של ההורים אודות החוק וההנחיות לשימוש במושבים, אך לא מצאו קשר בין ידע של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות. גם ממצאיה של עביד (2005 ), שבדקה גורמים מאפשרים ומעכבים לשימוש במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית, תומכים באותה מסקנה שאין קשר בין רמת הידע של ההורים אודות השימוש במושבי בטיחות לבין חגירת ילדיהם ע"פ החוק בזמן נסיעה ברכב. אך מצאה כי רמות הכנסה והשכלה נמוכות הוו מחסומים לשימוש במושבי בטיחות. מחסומים לשימוש במושבי בטיחות נבדקו גם ע"י דוויס ועמיתיו (2002 al.,.(davis et הוא בחן את המחסומים לשימוש במושבי בטיחות בקרב ילדים היספנים ומצא כי קיים קשר, בקרב אוכלוסייה זו, בין שימוש במושבי הבטיחות לבין פטליזם, מצב סוציו אקונומי נמוך, חסר ידע אודות חוקי התעבורה ומחסומים של שפה. אין ספק, כי ידע ואכיפת חוק הן אסטרטגיות מומלצות להעלאת שיעורי ההיענות לשימוש במושבי בטיחות. אולם, למרות הידע והחוק עדיין אנשים לא מתנהגים כמצופה. תמונת המצב מרמזת כי יש עוד גורמים משפיעים על התנהגות בטיחותית זו. ואכן, (NHTSA) בשנת 1998 ערכה סקר בקרב נהגים שבדק קשר בין חגירת חגורת בטיחות לבין תפיסת היעילות של החגורה, הסיכון להיפגע ופטליזם. הממצאים הצביעו כי 97% מהנהגים שנוהגים לחגור כל הזמן, רוצים להיות חגורים גם בעת תאונה. לעומת זה, רק 60% מהנהגים שאינם חוגרים בכלל רוצים להיות חגורים בעת תאונה, כמו כן, אחוז הנהגים שטענו כי חגורה עלולה להזיק כמו שהיא יכולה להועיל, גבוה פי 2 בקרב הנהגים שאינם חוגרים בכלל לעומת הנהגים שנוהגים לחגור כל הזמן (68% ו- 32% בהתאמה). כמו כן, נמצא כי 61% מהנהגים שאינם חוגרים בכלל טוענים כי אם הגיע זמנם למות, חגורה לא תמנע זאת. לעומת 28% מהחוגרים תמיד. מכאן, רואים כי נעשו אמנם מחקרים רבים בנושא אך עדיין יש מקום לבדוק את הגורמים המשפיעים על חגירת ילדים במושבי בטיחות מהזווית של הגורם האנושי שהוא ההורים. המחקר הזה כולל ראיון לנהגים ותצפית על אופי החגירה של הנהג והילדים הנוסעים ברכב. מודל האמונות הבריאותיות- Health Belief Model שמש כמסגרת תיאורטית במחקר. 2.6 מודל האמונות הבריאותיות- (H.B.M) Health Belief Model מודל זה הינו מודל פסיכולוגי המנסה להסביר ולנבא התנהגויות בריאותיות ע"י התמקדות בעמדות ובאמונות של הפרט. המודל פותח לראשונה בשנת 1950 על ידי פסיכולוגים חברתיים והם הוכבאום, רוסנסטוק וקיגלס 1950) Kegels, (Hochbaum, Rosenstock and הותאם ושימש בהצלחה לבדיקת הארוך. אז, המודל מ. מגוון של התנהגויות בריאותיות הן לטווח הקצר והן לטווח לאחרונה נוסף עיקרון חדש והוא החוללות העצמית efficacy" Self ע" "י רוסנסטוק בשנת 1988 במטרה להתאימו לשינוי התנהגות לא בריאותית כגון עישון, השמנה, או חסר פעילות גופנית (2002 Lewis,.(Glanz, Rimer & הנחת המודל היא שאדם נוקט בפעולה כאשר הוא תופס את עצמו כרגיש לאיום בריאותי, וכדי לקבל החלטה הוא מעמיד את היתרונות מול המחסומים. ככל שתפיסת היתרונות מהתנהגות זו גבוהה יותר, לעומת המחסומים, סיכוייו גדולים לבצע אותה התנהגות 1993).(Champion, בהתבסס על המודל, התנהגות בריאותית תלויה במספר גורמים עיקריים:

10 א. תפיסת הפגיעות או הסיכון להיפגע susceptibility) (Perceived פירושו תפיסת האפשרות ללקות במחלה. ב. תפיסת חומרת המחלה severity) (Perceived פירושו עד כמה הפרט תופס שהמחלה רצינית ותוצאותיה חמורות. ג. תפיסת היתרונות ) benefits (Perceived פירושו תפיסת היתרונות והתועלת של ההתנהגות הבריאותית המומלצת במניעת המחלה או צמצום השפעותיה. ד. תפיסת המחסומים barriers) (Perceived פירושו העלויות או המחסומים לביצוע ההתנהגות, כולל עלויות מוחשיות (למשל זמן, הוצאות, זמינות, מיומנות) כמו גם עלות פסיכולוגית המקושרת לביצוע ההתנהגות (למשל כאב, הרגשת חרדה, פסימיות, איום, מבוכה). ה. דחפים לפעולה action) (Cues to אלה אסטרטגיות שיכולות לעורר מוכנות לפעולה כאשר מחזיקים באמונה מתאימה. ו. החוללות העצמית (Self-efficacy) זו האמונה של הפרט ביכולתו לבצע את ההתנהגות ולהביא.(Glanz, לתוצאה הרצויה 2002) Lewis, Rimer & עקרונות המודל שימשו בסיס מושגי להרבה מחקרים. יש לציין כי לא כל המחקרים השתמשו במודל בשלמותו, ומחקרים רבים בחרו להתייחס רק לחלק ממרכיביו ) Abraham, Sheeran &.(1998 במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשלושה עקרונות: תפיסת הסיכון, תפיסת היתרונות והמחסומים לפעולה. בהתבסס על מודל ה. HBM

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים החוג בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים 1 תוכן עניינים: בית ספר האקדמי דינה, בילינסון 3 5 -הקשר בין משתנים סוציודמוגרפים ואישיים לבין

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה יופי נחמה מאלבום הזיכרונות של נחמה בן ש"ך - בן פורת נחמה בן ש"ך - בן פורת )לבית מישלוב( נחמה יופי מאלבום הזיכרונות בשנים 1950-1928 לזכרם של אמא,

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן!

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! הגנת הצומח ד ר יאיר ישראלי צילם: ד ר יאיר ישראלי מחלת Fusarium מהגזע האלים Tropical Race 4 שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! יאיר ישראלי / צמח נסיונות קפדה על כללי הסגר נאותים והימנעות מהבאת חומר

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

"השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי"

השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי החפירות בעיצומן מחוז צפון גיליון מס' / 11 נובמבר 2009 ב 15.10.2009 הטרקטורים עלו לשטח והחלה בניית בית הפרקליט של מחוז הצפון מעקב בדק בית // עמ' 9 "השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי" עו"ד

Læs mere

מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות

מיקור-חוץ בתוכנית מעגלי תעסוקה: ניתוח והמלצות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים נייר עבודה מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות רמי אדוט מאי 2017 מבוא שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק

Læs mere

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דוח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון

Læs mere

דגם SDC

דגם SDC הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסר דגם SDC18809 יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26 www.miniline.com/samsung 2 תוכן

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארה"ב מרכזים רפורמיים בלבד בת"א התבוללות בקהילות ליברליות

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארהב מרכזים רפורמיים בלבד בתא התבוללות בקהילות ליברליות מהדורת יום ו העיתון של כל הציבור החרדי ו' בתמוז תשע"ז 30/6/17 גיליון מס 157 מחיר: 5.00 ש"ח 5.00 20:33 20:33 20:30 20:31 20:32 20:31 20:34 פרשת חקת 19:31 19:28 19:13 19:19 19:20 19:32 19:25 נוקאאוט חרדי

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere