TILFREDSHED STUDERENDE 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILFREDSHED STUDERENDE 2013"

Transkript

1 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30%

2 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor Kandidat Inviterede Inviterede 21 eller yngre eller ældre

3 BAGGRUNDOPLYSNINGER 02 Nedenfor fremgår oplysninger om de studerendes uddannelsessituation. Herunder uddannelsesniveau, og hvor langt de er i uddannelsen. Resultaterne vises som en procent af beelserne på uddannelsen i alt. Til højre ses antal under hver mulighed. Uddannelsesniveau Bachelor 77% 59 Kandidat 23% 18 Uddybende uddannelsesinformation 1. års studerende (kun bachelorer) 19% 15 I gang med et sidefag eller tilvalg 42% 32 I gang med kandidatspeciale (kun kandidater) 0% 0

4 TIDSFORBRUG OG 03 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår de studerendes gennemsnitlige fordeling af tid mellem undervisningstimer, forberedelse, sociale aktiviteter i forbindelse med uddannelsen og erhvervsarbejde i den sidste uge, de havde med skemalagt undervisning. Derudover vises studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker. Yderst til højre sammenlignes resultatet med fakultetet total og. Timer brugt på undervisning Timer brugt på studieforberedelse Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse Timer brugt på erhvervsarbejde Timer brugt på campus i alt Har du en læsegruppe eller en læsemakker ,6 30,4 58,9 28,1 Ja Nej

5 TIDSFORBRUG OG 04 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår den gennemsnitlige fordeling af tid fra forrige side opdelt på uddannelsesniveau. Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Timer brugt på undervisning 9,4 7,4 8,9 Timer brugt på studieforberedelse 11,1 8,4 10,4 Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse 2,8 2,1 2,6 Timer brugt på erhvervsarbejde 10,5 14,1 11,3 Timer brugt på campus i alt 15,4 11,9 14,6 Herunder vises de studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker opdelt på uddannelsesniveau. Tabellen viser hvor mange procent af de studerende, der har en læsemakker eller læsegruppe. Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Har du en læsegruppe eller en læsemakker 84,7 94,4 87,0

6 OVERORDNET TILFREDSHED 05 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens overordnede tilfredshedsspørgsmål samt de evaluerede områder, som alle studerende er blevet bedt om at e. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "Helt enig" (maksimum) og 1 er "Helt uenig" (minimum). Alle spørgsmål er stillet, så en høj vurdering er positiv. Gns. Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed ,4-0,2-0,3 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø ,4 3,6 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2, ,4-0,7 Tilfredshed med kommunikationen Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Gns. Tilfredshed med handicapforhold 0 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

7 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 06 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, der er vurderet højest af studerende, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af studerende. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4,0 Jeg har det godt på min uddannelse 3,9 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,9 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,9 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,7 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,3 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,2 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,2 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 1,9 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1,

8 STØRSTE FORSKELLE - 07 SAMMENLIGNING MED FAKULTETET Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for studerende afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 0,4 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 0,3 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 0,2 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 0,2 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid -0,5 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse -0,5 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus -0,6 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus -0,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse -0,

9 STØRSTE FORSKELLE - 08 SAMMENLIGNING MED KU Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for studerende afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 0,5 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 0,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 0,4 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 0,3 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 0,3 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse -0,7 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus -0,8 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid -1,0 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse -1,0 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus -1,

10 DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 09 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det psykosociale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø ,4 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3, ,9 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3, ,8-0,2 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3, ,7-0,4 4,0-0,7 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø ,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse ,4 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det ,4 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3, ,2 3,3 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt Mine undervisere er nemme at få kontakt til ,7-0,2 3,6 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

11 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 10 STUDIEMILJØ På denne og den næste side fremgår de studerendes på tilfredsheden med det fysiske/æstetiske studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3, ,6 3,4 0,3 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3, ,5 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden ,3-0,3 3,4-0,4 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2, ,8-0,3 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring ,6 0,4 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning ,2 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3, ,4 3,4 0,5 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

12 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 11 STUDIEMILJØ Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1, ,1-0,6 2,6-1,1 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på ,3-0,2 0,2 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4, ,7 0,3 3,8 0,2 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2, ,3 2,4 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

13 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 12 STUDIEMILJØ De studerendes evaluering af praktiske øvelser fremgår nedenfor. Kun studerende, der har haft praktiske øvelser vurderer kvaliteten og udbyttet af øvelserne. Har du praktiske øvelser i laboratorier, stalde, klinikker eller lignende 99 4,2-33,3-32,0 Ja Nej Gns. Hvordan vurderer du den undervisning i sikkerhed og sundhed/arbejdsmiljø, du har fået i forbindelse med praktiske øvelser/laboratoriearbejde ,7 0,3 2,7 0,3 God (3) Hverken eller (2) Dårlig (1) Har den undervisning i sikkerhed og sundhed, du har fået i forbindelse med øvelser/laboratoriearbejde mv., sat dig i stand til at bedømme sikkerheds- og sundhedsrisici for dig selv i forbindelse med undervisningen ,9 39,1 81,5 18,5... handle kvalificeret i forhold til sikkerheds- og sundhedsrisici i forbindelse med undervisningen ,3 37,7 82,8 17,2 handle kvalificeret i forbindelse med et uheld ,5-56,5 75,1-75,1 Ja Nej

14 DET DIGITALE STUDIEMILJØ 13 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det digitale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2, ,4-0,7 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2, ,7-0,5-0,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2, ,9-1,0 It fungerer godt til eksamen ,2 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid ,3-0,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer ,3-0,2 3,6-0,5 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1, ,1-0,6 2,6-1,1 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

15 KOMMUNIKATIONEN 14 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med kommunikationen. Gns. Tilfredshed med kommunikationen Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet ,2 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 0 2,2 2,3 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen ,3 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2, ,8-0,5 3,3-1,0 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3, ,2 3,4 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

16 DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I 15 ØVRIGT Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med den administrative service i øvrigt. Gns. Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2, Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig ,2 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2, ,2 2,8 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3, ,7 0,2 3,6 0,3 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

17 STUDERENDE MED 16 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Nedenfor vises resultater af spørgsmål stillet til studerende med funktionsnedsættelse. Har du et diagnosticeret fysisk handicap såsom hørevansk., synsvansk., ordblindhed, et bevægelseshandicap eller en psykisk lidelse og/eller neurologisk lidelse ,5-10,5 9,5-9,5 Ja Nej

18 NEGATIV TRIVSEL 17 Nedenfor vises resultater omkring mobning og stress-symptomer. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning eller chikane fra ansatte eller andre studerende? ,7 1,6 3,4 1,9 Ja Nej Har du oplevet fysiske stress-symptomer som hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, koncentrationsbesvær, søvnbesvær mv. i forbindelse med din uddannelse I dagligdagen ,6-1 45,1-9,6 Op til eksamen ,3-0,8 64,0 - Ja Nej

19 RESULTATER OPDELT PÅ 18 UDDANNELSESNIVEAU På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på spørgsmålene på baggrundsoplysninger. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår min. 5 beelser for en gruppe. Grupper med under 5 beelser slås sammen til "Øvrige". Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,4 3,7 Jeg har det godt på min uddannelse 3,9 4,2 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,1 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,3 3,4 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,4 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,4 3,8 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,4 3,9 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,8 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,7 3,4 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,8 3,4 3,7 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,7 3,3 3,6 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 2,6 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,4 2,8 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 3,4 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,7 4,4 3,9 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,0 1,8 1,9 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,3 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4,0 3,9 4,0 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,5 1,8 2,3 < < <4,0 <4,5 4,5

20 RESULTATER OPDELT PÅ 19 UDDANNELSESNIVEAU Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2,4 2,6 2,5 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,2 2,2 2,2 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,2 2,2 2,2 It fungerer godt til eksamen KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 2,8 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1,4 1,9 1,5 Tilfredshed med kommunikationen 2,8 3,3 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,7 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,8 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 2,8 3,4 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2,3 2,5 2,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,7 3,3 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,7 2,8 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,8 2,5 2,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,7 4,4 3,9 Tilfredshed med handicapforhold Tilgængelighed for handicappede Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov < < <4,0 <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ ALDER 20 Alder 21 eller yngre Øvrige Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,4 3,3 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,6 3,3 3,7 Jeg har det godt på min uddannelse 4,0 3,8 4,2 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,7 4,0 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,8 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,4 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,8 3,3 3,8 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,4 4,0 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,4 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,8 3,3 4,0 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,7 3,4 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,9 3,6 3,7 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,8 3,6 3,6 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,3 2,5 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,0 2,6 2,6 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3,3 2,5 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,6 3,9 4,3 3,9 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,0 2,1 1,2 1,9 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,3 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4,3 3,8 3,8 4,0 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,6 2,4 1,7 2,3 < < <4,0 <4,5 4,5

22 RESULTATER OPDELT PÅ ALDER 21 Alder 21 eller yngre Øvrige Total Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2,7 2,5 2,3 2,5 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,4 2,2 1,8 2,2 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,5 2,2 1,8 2,2 It fungerer godt til eksamen 3,4 2,8 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 2,8 2,6 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 2,8 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1,1 1,7 1,5 1,5 Tilfredshed med kommunikationen 2,8 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,3 2,8 3,6 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,5 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 2,8 3,4 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2,6 2,1 2,5 2,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,3 3,8 3,3 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,8 2,7 2,7 2,8 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 3,3 2,7 2,4 2,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,6 3,8 4,2 3,9 < < <4,0 <4,5 4,5

23 RESULTATER OPDELT PÅ 22 LÆSEGRUPPE/ -MAKKER Har du en læsegruppe eller en læsemakker Ja Nej Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 2,8 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø Jeg har det godt på min uddannelse 4,0 3,3 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,7 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,3 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,3 2,8 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,7 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 2,7 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,4 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,3 < < <4,0 <4,5 4,5

24 RESULTATER OPDELT PÅ TIMER PÅ 23 CAMPUS Timer på campus 10 timer eller færre timer timer mere end 30 timer Øvrige Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,7 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,4 3,4 3,4 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3,8 4,0 4,0 4,4 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,6 3,4 3,4 2,8 3,7 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 2,8 3,4 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,3 3,3 2,7 3,4 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,3 3,3 3,8 3,4 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 3,8 3,8 3,8 3,9 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,3 3,3 2,8 3,7 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 3,7 3,3 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 2,8 3,4 3,4 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 3,3 3,3 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,4 3,8 4,1 3,6 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 2,6 2,6 3,4 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,8 2,5 2,5 2,7 2,1 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3,4 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 3,6 3,6 2,5 3,9 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,8 4,3 4,3 4,0 3,9 3,9 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,0 1,8 1,8 2,5 1,9 1,9 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,8 2,7 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,8 3,9 3,9 4,3 4,1 4,0 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,1 2,5 2,5 2,8 2,8 2,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1,9 1,5 1,5 1,5 1,3 1,5 < < <4,0 <4,5 4,5

25 RESULTATER OPDELT PÅ 24 STRESS-SYMPTOMER Stress i Fysiske stress-symptomer Ingen stress Kun stress Kun stress op til eksamen i dagligdagen dagligdagen og op til Total eksamen Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,6 3,3 3,3 Jeg har det godt på min uddannelse 4,2 2,8 4,0 3,9 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,9 3,4 3,7 3,3 3,6 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,4 3,4 3,3 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,4 2,8 3,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,6 3,4 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,4 3,8 3,6 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,6 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 3,6 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,6 3,4 3,4 Tilfredshed med kommunikationen Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,7 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 2,8 3,6 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2,3 3,3 2,3 2,2 2,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,4 3,4 3,3 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,6 2,8 2,8 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 2,8 3,8 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,7 2,4 2,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,7 3,6 4,1 3,9 3,9 < < <4,0 <4,5 4,5

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.536 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 26% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

Universitetsrapport Svarprocent: 31,2% Antal besvarelser: Københavns Universitet

Universitetsrapport Svarprocent: 31,2% Antal besvarelser: Københavns Universitet Universitetsrapport Svarprocent: 31,2% Antal besvarelser: 10.857 LÆSEVEJLEDNING Indledning Gennem rapporten anvendes forskellige typer af figurer og benchmark der varierer afhængig af spørgsmålets type.

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.965 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 25% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi Studiemiljøundersøgelsen 015 kandidatuddannelsen i kemi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Studiemiljøundersøgelsen 201 diplomingeniøruddannelsen i Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi Studiemiljøundersøgelsen 201 civilingeniør i robotteknologi Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i 201. Tallene i denne rapport er de uddannelsesspecifikke

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 JANUAR 2014 RESUMÉ Den overordnede svarprocent er 28 pct., men der er relativt store forskelle på tværs af fakulteter og nationalitet, hvilket

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Bilag. Studiemiljøundersøgelsen 7 Resultater for bachelor og kandidatstuderende på det Naturvidenskabelige Fakultet Denne rapport gengiver data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 - diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne undersøgelse bygger på data fra Studiemiljøundersøgelsen, og omhandler

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare.

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare. Studiemiljøundersøgelse, Aarhus Universitet (change to English by pressing 'English' in the top right corner) Velkommen til studiemiljøundersøgelsen. På de følgende sider finder du en række spørgsmål om

Læs mere

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Rapport nr. 4 Studiemiljøtal for uddannelser ved Faculty of Health Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Læsevejledning til skalaer... 4 MEDICIN... 5 MOLEKYLÆR MEDICIN

Læs mere

De ansatte og studerendes syn på trivsel og tilfredshed på KU

De ansatte og studerendes syn på trivsel og tilfredshed på KU Bestyrelsesmøde nr. 73, den 10. juni 2014. Pkt. 7, bilag 1 De ansatte og studerendes syn på trivsel og tilfredshed på KU Resultater fra Trivsels- og tilfredshedsmåling for ansatte og studerende, gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 Civilingeniør i Fysik og Teknolog

Studiemiljøundersøgelsen 2015 Civilingeniør i Fysik og Teknolog Studiemiljøundersøgelsen 15 Civilingeniør i Fysik og Teknolog Spørgsmål 1: Studiemiljø De studerende er overordnet tilfredse med studiemiljøet, og den gennemsnitlige vurdering er 7, på en skala fra -1.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelse i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation Studiemiljøundersøgelsen 2 civilingeniør i Product Development and Innovation Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Produktion Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Kemi og Bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Mechatronics Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Innovation and Business Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer

Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer Studielivsundersøgelse 2017 Studiekvalitet, stress og fysiske rammer Denne studielivsundersøgelse blev gennemført i efteråret 2017, med fokus på følgende tre hovedemner, 1) studiekvalitet, 2) stress og

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Product Development and Innovation Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Innovation and Business Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er

Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er Årlig måling af trivsel og tilfredshed Spørgeskemaet handler om din trivsel og kvaliteten af dit studiemiljø. Studiemiljøet er rammerne for din uddannelse i bred forstand psykisk, socialt, fysiske omgivelser,

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen FORÆLDRETILFREDSHED 20 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: Solen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 82% Antal besvarelser: 71 Møllehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 82% Antal besvarelser: 71 Møllehuset FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 82% Antal besvarelser: Møllehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 64,2% Antal besvarelser: 154 Galaksen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 64,2% Antal besvarelser: 154 Galaksen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 6% Antal besvarelser: 154 Galaksen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: 75 Grangaard

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: 75 Grangaard FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: Grangaard LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: 122 Børnehuset ved Banen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: 122 Børnehuset ved Banen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: Børnehuset ved Banen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,8% Antal besvarelser: 112 Skibet Børnehus

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,8% Antal besvarelser: 112 Skibet Børnehus FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,8% Antal besvarelser: 112 Skibet Børnehus LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 72,8% Antal besvarelser: 59 Gadkjærgård

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 72,8% Antal besvarelser: 59 Gadkjærgård FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 72,8% Antal besvarelser: Gadkjærgård LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 92,5% Antal besvarelser: 123 Børnehuset Krystallen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 92,5% Antal besvarelser: 123 Børnehuset Krystallen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 92,5% Antal besvarelser: Børnehuset Krystallen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 67,1% Antal besvarelser: 57 Bullerbo

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 67,1% Antal besvarelser: 57 Bullerbo FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 67,1% Antal besvarelser: 57 Bullerbo LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 96 Søndermarkens Børnehus

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 96 Søndermarkens Børnehus FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 8% Antal besvarelser: Søndermarkens Børnehus LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,5% Antal besvarelser: 120 Børnehuset Gaia

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,5% Antal besvarelser: 120 Børnehuset Gaia FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,5% Antal besvarelser: Børnehuset Gaia LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: 43 Børnehuset Karla Grøn

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: 43 Børnehuset Karla Grøn FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: Børnehuset Karla Grøn LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,8% Antal besvarelser: 53 Engum Børnehave

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,8% Antal besvarelser: 53 Engum Børnehave FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,8% Antal besvarelser: Engum Børnehave LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Studiemiljø Arkitektskolen Aarhus

Studiemiljø Arkitektskolen Aarhus Studiemiljø 2018 Arkitektskolen Aarhus Samlet tilfredshed Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 2 9 14 50 25 352 Faglige relationer Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,5% beelser: 334 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80% Antal besvarelser: 36 Bøgen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80% Antal besvarelser: 36 Bøgen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80% Antal besvarelser: Bøgen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86% Antal besvarelser: 49 Kolbøtten

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86% Antal besvarelser: 49 Kolbøtten FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86% Antal besvarelser: Kolbøtten LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 77,3% Antal besvarelser: 75 Oasen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 77,3% Antal besvarelser: 75 Oasen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 77,3% Antal besvarelser: 75 Oasen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 87 Kernehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 87 Kernehuset FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: Kernehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,5% Antal besvarelser: 157 Skovgården

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,5% Antal besvarelser: 157 Skovgården FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,5% Antal besvarelser: Skovgården LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport?

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport? Uddannelsesmiljø 1 Hvilken uddannelse er du tilmeldt? Antal Procent 1. Grundforløbet 3 3,37% 2. Social og sundhedshjælper 19 21,35% 3. Social og sundhedsassistent 31 34,83% 4. Sygeplejestudiet 36 40,45%

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86,8% Antal besvarelser: 79 Mariehønen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86,8% Antal besvarelser: 79 Mariehønen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86,8% Antal besvarelser: 79 Mariehønen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: 75Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund

Skolerapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: 75Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 68,2% beelser: Funder-Kragelund Skole, Afdeling Kragelund LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1% Vallensbæk Kommune beelser: 1.184 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke Til at starte med vil vi bede dig om at angive en umiddelbar og helt overordnet vurdering af studiemiljøet på en skala fra 0-10. SPG1. Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? SPG1 2 3 5

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 71,2% Antal besvarelser: 104 Grauballe Skole

Skolerapport Svarprocent: 71,2% Antal besvarelser: 104 Grauballe Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 71,2% beelser: Grauballe Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 64,9% Antal besvarelser: 163 Voel Skole

Skolerapport Svarprocent: 64,9% Antal besvarelser: 163 Voel Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 64,9% beelser: 163 Voel Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 80,6% Antal besvarelser: 125 Resenbro Skole

Skolerapport Svarprocent: 80,6% Antal besvarelser: 125 Resenbro Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 80,6% beelser: 125 Resenbro Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 63,4% Antal besvarelser: 249Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder

Skolerapport Svarprocent: 63,4% Antal besvarelser: 249Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 63,4% beelser: 249Funder-Kragelund Skole, Afdeling Funder LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 79,7% Antal besvarelser: 216 Gødvadskolen

Skolerapport Svarprocent: 79,7% Antal besvarelser: 216 Gødvadskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 79,7% beelser: 216 Gødvadskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,4% Antal besvarelser: 86 Lilholtgaard

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,4% Antal besvarelser: 86 Lilholtgaard FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,4% Antal besvarelser: Lilholtgaard LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 69,7% Antal besvarelser: 205 Bryrup Skole

Skolerapport Svarprocent: 69,7% Antal besvarelser: 205 Bryrup Skole FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 69,7% beelser: 205 Bryrup Skole LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Skolerapport Svarprocent: 71,5% Antal besvarelser: 468 Balleskolen

Skolerapport Svarprocent: 71,5% Antal besvarelser: 468 Balleskolen FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Skolerapport Svarprocent: 71,5% beelser: 468 Balleskolen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere