Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER VALLENSBÆK Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Udfordring Udfordring Udfordring 3 5 BILAG 7

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Brøndby har generelt en positiv udvikling i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesregionen vil i den forbindelse kvittere for: At tilgangen til arbejdskraftreserven har været begrænset i den seneste årsperiode (oktober ), blandt andet som følge af en relativ høj afgang til selvforsørgelse. Antallet af unge ledige er, trods øget tilgang det seneste år (okt ), fastholdt tæt på det forventede mål for december At antallet af midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, er reduceret i samme periode (okt ). At jobcentret har et stort fald i tilgangen til og et fald i antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser Jobcenteret har generelt god fokus på udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen, herunder en relativ højt (7,6 pct.) og fortsat stigende ledighed, samt fortsat tilgang til jobcenterets samlede målgruppe, i særdeleshed af job - og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i match 1 og 2. Endvidere har Brøndby en høj andel af borgere på permanente ydelser, en relativt stor andel af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, og et stigende antal unge i jobcenterets målgruppe. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER BRØNDBY - 4. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Brøndbys resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Brøndby - indgår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Aalborg, Århus/Samsø. Seneste dialogmøde med JC Brøndby var 25. maj 2012 (baseret på tal fra februarmarts 2012). 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Brøndby har fra oktober 2011 til oktober 2012 haft en tilgang til arbejdskraftreserven, af unge under 30 år og af nydanskere på offentlig forsørgelse. I samme periode har der været et fald i tilgangen af borgere på permanent forsørgelse. På to af målene (Unge og Nydanskere) ligger jobcenteret aktuelt (oktober 2012) højere end det antal som er sat som mål for december I tilgangen til arbejdskraftreserven og permanent forsørgelse er det nuværende resultatet bedre end det forventede niveau for december Ses udviklingen ift. status på det seneste dialogmøde (tal fra marts 2012) er der tale om en fortsat stigende tendens for målgrupperne indenfor tre af de fire ministermål. Oversigt over resultater for ministermål 2012 Antal okt Antal marts 2012 Antal okt Ændring i pct. JC's mål for Brøndby okt.11 - okt. 12 dec (mar.12-okt. 12) Arbejdskraftreserven ,4 pct. 837 ( -8,8pct.) Borgere på permanent forsørgelse - tilgang pct. 137 (15 pct.) Unge under 30 år på offentlig forsørgelse ,3 pct. 742 (0,8 pct.) Nydanskere på offentlig forsørgelse ,5 pct (3,8 pct.) Kilde. Jobindsats.dk og BP Brøndby 2012 På trods af den aktuelle tilgang til ministermålgrupperne, vurderes alle fastsatte mål for december 2012, at være opnåelige igennem en målrettet indsats. 2

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Udfordringerne i Brøndby handler om indsatsen overfor en relativ stor målgruppe på offentlig forsørgelse. Jobcenter Brøndbys tværgående udfordringer handler aktuelt primært om: 1. Stigende antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. 2. Høj andel og et stigende antal kontanthjælpsmodtagere i ungemålgruppen. 3. Øget antal indsatsparate kontanthjælpsmodtagere. 3.2 Udfordring 1 Stigende antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i Brøndby er på niveau med klyngen og fordelingen på a-dagpengemodtagere og (jobklare) kontanthjælpsmodtagere svarer til gennemsnittet. Jf. figur 1. Arbejdskraftreserven i Brøndby kommune er samlet set steget 7 pct. det seneste år (okt ). Udviklingen viser et mindre fald i antallet af a-dagpenge-modtagere (-3 pct.) og en stigning i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere (38 pct.). Det er en mere markant udvikling end i klyngen hvor tendensen har været en mindre stigning i begge ydelsesgrupper i arbejdskraftreserven(hhv. 1 og 7 pct.). Jf. tabel 2. Dagpengemodtagerne i reserven er for en stor dels vedkommende ledige inden for det ufaglærte område, samt mange fra HK og funktionærområdet. Lidt over halvdelen af tilgangen til arbejdskraftreserven, tegnes af unge under 30 år. Jf. afsnit 3.3. Arbejdskraftreservens fordeling på køn og etnicitet viser en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder på a-dagpenge, mens der er lidt flere mænd og lidt flere med ikke-vestlig baggrund blandt kontanthjælpsmodtagerne. Afgangen fra arbejdskraftreserven til selvforsørgelse er relativ høj for a-dagpengemodtagere (69,6 pct.), men lidt mindre end gennemsnittet i Østdanmark (73,5 pct.). Derimod er andelen af kontakthjælpsmodtagere som bliver selvforsørgede (76,5 pct.), over gennemsnittet i Østdanmark (70,1 pct.). Jf. tabel 3. Andelen af langtidsledige a-dagpengemodtagere i Brøndby (31,7 pct.) er på niveau med klyngen (30,7 pct.), og ligger med en andel på 27,8 pct. noget under gennemsnittet (36,4 pct.) for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Langtidsledigheden er steget for jobklare kontanthjælpsmodtagere (8,3 pct.) i Brøndby (okt ), og er uændret for dagpengemodtagere (0,3 pct.). Indsatsen Aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere er på niveau i Brøndby (22,2 pct.) end i klyngen (2.kvt.12), mens den for jobklare kontanthjælpsmodtagere i Brøndby er noget under gennemsnittet i klyngen. Jf. tabel 14. 3

6 Jobcenter Brøndby lægger vægt på en tidlig indsats, både i form af samtaler og aktiveringstilbud. For a-dagpengemodtagere er niveauet for 1. samtale inden for den første ledighedsmåned (63 pct.), højere end i klyngen og Østdanmark (hhv. 29 pct. og 38 pct.). Mens andelen af 1. tilbud er på niveau med gennemsnittet i klyngen (7 pct.), For jobklare kontanthjælpsmodtagere er andelen af 1. samtaler indenfor 1 måned på niveau med klyngen (80 pct.) og andelen af 1. aktiveringstilbud inden 1 måned lidt under gennemsnittet i klyngen og Østdanmark. Jf. tabel 16 og 17. Jobcenter Brøndby gør god brug af virksomhedsrettet aktivering for de ledige i arbejdskraftreserven. Over for dagpengemodtagere anvender jobcenteret de tre typer af virksomhedsrettede tilbud i nogenlunde samme omfang som i klyngen, men i noget større omfang overfor de jobklare kontakthjælpsmodtagere. Særlig privat og offentligt løntilskud anvendes i større omfang i Brøndby, sammenlignet med klyngen. Jf. tabel 18. Udviklingen i antallet af virksomhedsrettede tilbud viser en stigende tendens i anvendelsen af privat løntilskud, men et fald i antallet af offentlige løntilskudspladser for a- dagpengemodtagere, samt i antallet af praktikpladser. Jf. tabel 19. Effekten af redskaberne viser, at Brøndby har en lidt lavere effekt samlet set for alle redskaber til a-dagpengemodtagere, men en højere effekt for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Der er dog ingen aktiveringsområder i opgørelsen, som skiller sig markant ud i forhold til niveauet i klyngen. Jf. tabel Samlet set Udviklingen i Brøndby har samlet set været positiv, med en relativ begrænset tilgang til arbejdskraftreserven i den seneste årsperiode. Men stigningen i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere giver anledning til opmærksomhed. Beskæftigelsesregionen kvitterer i den forbindelse for jobcenterets fokus på en tidlig forebyggende indsats, og for jobcenterets anvendelse af virksomhedsrettede tilbud. Udfordringen ligger fortsat i at fastholde et højt niveau for praktik- og løntilskudspladser, og i at udvikle tilbud med henblik på at få flere kontanthjælpsmodtagere i selvforsørgelse. De nye muligheder for jobrotation for ledige kan indgå i overvejelser fremadrettet om udvikling af kommunens tilbudsvifte til jobklare m.fl., eventuelt sammen med trainee-forløb for ledige med længerevarende uddannelse (AC, FTF). 3.3 Udfordring 2 Høj andel og et stigende antal kontanthjælpsmodtagere i ungemålgruppen. Brøndby har den højeste andel af unge på offentlig forsørgelse (13,7 pct.), sammenlignet med klyngen af sammenlignelige jobcentre (8,7 pct.). En stor del af ungemålgruppen er ikke jobklare, og stiller større krav til indsatsen. Andelen er uændret det seneste år (okt ). Antallet af unge på offentlig forsørgelse i Brøndby er generelt steget med 3,4 pct. i den seneste årsperiode (okt ). Der er samtidig sket en forskydning imellem ydelsesgrupperne i ungemålgruppen. Der er kommet flere jobklare i ungemålgruppen det seneste år (okt ). Den samlede tilgang til ungemålgruppen har i perioden været på 25 fuldtidspersoner. 4

7 Tilgangen af unge a-dagpengemodtagere er stort set uændret, men antallet af jobklare i match 1 er øget med 28 fuldtidspersoner (22,4 pct.). Der er ligeledes kommet flere unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i match 2 (39,3 pct.), mens antallet af midlertidig passive faldet (45,3 pct.). Samtidig ses et fald i antallet af unge revalidender, sygedagpengemodtagere og førtidspensionister, en positiv udvikling som adskiller sig markant fra udviklingen i klyngen. Forskydningerne i ungemålgruppen viser, at omkring 70 unge (fuldtidspersoner) er flyttet fra de passive ydelsesgrupper (match 3, revalidender, sygedagpengemodtagere og førtidspensionister) til gruppen af indsatsparate i match 2. Jf. tabel 10. Andelen af langtidsledige unge er relativ høj. 26,3 pct. af de unge a-dagpengemodtagere er langtidsledige, en tendens som er øget siden seneste dialogmøde (8,6 pct.). Det er noget højere end i klyngen (18,2 pct.). 15 pct. af de unge kontanthjælpsmodtagere er også langtidsledige. Det er på niveau med gennemsnittet i klyngen 15,9 pct. (okt.11-12) Indsatsen Ungeindsatsen er et særligt fokusområde i Brøndby i 2012, og der arbejdes tværfagligt og langsigtet med fokus på at udvikle indsatsen og tilbud til de enkelte ledige. Indsatsen er organiseret efter de unges alder og arbejdsmarkedstilknytning, i jobcenteret og Ungehuset. Stigningen i ungeledigheden i Brøndby er fortsat mest markant blandt de helt unge år og i lidt mindre omfang de år, som ved seneste dialogmøde. Formentlig skyldes det, at det er lykkedes at få flere i denne del af gruppen i uddannelse. 1 Jobcenter Brøndby anvender virksomhedsrettet aktiveringstilbud i relativt stort omfang. Andelen af unge i privat og offentligt løntilskud ligger over niveauet i klyngen, særlig markant for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Ligeledes er andelene for kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik generelt over gennemsnittet Jf. tabel Beskæftigelsesregionen kvitterer for at Jobcenter Brøndby har opnået gode resultater i ungeindsatsen, og er tæt på at nå sit mål for december Herunder for at det er lykkedes, at bremse tilgangen i det seneste halvår, ved en indsats overfor de midlertidigt passive, sygedagpengemodtagere og revalidender i ungemålgruppen. De unge fylder dog samlet set fortsat meget i indsatsen i Brøndby, og det øgede antal af indsatsparate kontanthjælpsmodtagere i ungemålgruppen vil kræve en ekstra indsats overfor de, som har brug for særlig støtte i forhold til, at komme i gang med - og gennemføre en uddannelse. 3.4 Udfordring 3 Øget antal indsatsparate kontanthjælpsmodtagere Andelen af personer på offentlige ydelser er samlet set høj i Brøndby (12, 5 pct.), højere end niveauet i klyngen (11,2 pct.). Andelen af personer i match 2 er øget fra 2,7 3,1 pct. i det seneste år (okt ) og tilsvarende faldet i match 3 fra 1,8-1,5 pct. 1 Særlig tilgangen af helt unge i match 2 giver anledning til opmærksomhed. Jobcenter Brøndby samarbejder med øvrige Vestegnskommuner om initiativet; Koordination og samarbejde sikrer fastholdelse, som følger op på unge med uddannelsespålæg. 5

8 Det er således fortsat lykkedes i Brøndby at vende udviklingen i gruppen af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, fra en tidligere markant stigningstakt til et fald. Men samtidig har der været en tilsvarende tilgang af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Til sammenligning har der været en tilgang i begge matchkategorier i både klyngen og Østdanmark. Jf. tabel 1. Indsatsen Antallet af indsatsklare er således steget med 2 pct. (okt.11 12). Målt i antal fuldtidspersoner er der kommet 75 flere personer i match 2 - og 64 færre personer i match 3, end året før (okt ). Omkring halvdelen af de ledige i match 2 og 3 har været på ydelsen i mindst 40 uger, henholdsvis 60,3 pct. og 74,4 pct. i sept Jf. tabel 9. Det er væsentligt under de tilsvarende andele i klyngen og en forbedring sammenlignet med seneste niveauet ved seneste dialogmøde (hhv. 64,2 pct. og 79,0 pct.). Aktiveringsgraden har generelt været faldende i Brøndby og ligger for alle ydelsesgrupper lavere end gennemsnittet i klyngen. For indsatsklare kontanthjælpsmodtagere har der været et fald på 12,1 pct. i det seneste år(2. kvt ). Endvidere ses en nedgang i andelen af aktiveringsberørte indsatsklare kontanthjælpsmodtagere på 19,1 pct. Jf. tabel Jobcenter Brøndby lægger generelt vægt på tidlig indsats, men ligger lidt lavere end gennemsnittet i klyngen i kontakten med de indsatsklare i match 2. I særdeleshed ses en lavere andel af 1. aktiveringstilbud for match 2 end gennemsnittet, og andelen er mindsket i perioden 2. kvt Jobcenter Brøndby anvender virksomhedsrettede tilbud, overfor indsatsparate kontanthjælpsmodtagere i større omfang end gennemsnittet i klyngen. Det er særligt privat løntilskud og virksomhedspraktik, som anvendes i stort og stigende omfang. Jf. tabel 21 og 22. Samlet set Beskæftigelsesregionen kvitterer for jobcenterets indsats i forhold til at begrænse antallet af ledige midlertidigt passive, samt for de resultater der er opnået på det langvarige sygefravær, revalideringsydelse. Begge dele er med til at begrænse tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser, som fortsat udvikler sig positivt. Samtidig opfordres til at der fremadrettet sættes særlig fokus på indsatsen overfor de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, og de muligheder der er for forbedringer, for eksempel gennem en øget og fremrykket aktivering. 6

9 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 9 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 10 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, august Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 10 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 11 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune 11 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Guldborgsund og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, juni Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 13 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 14 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 15 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), august Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 15 Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 15 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Guldborgsund Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 16 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Guldborgsund Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 16 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jul Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Guldborgsund Kommune 17 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 17 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 18 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, aug UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 19 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, aug

10 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 22 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 22 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 24 Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, aug 11 - aug Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), aug AKTIV OG TIDLIG INDSATS 26 Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 26 Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 26 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 27 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 27 VIRKSOMHEDSINDSATS 28 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 28 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Guldborgsund, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 28 Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Guldborgsund Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 28 SELVFORSØRGELSESGRAD 29 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

11 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Brøndby Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling okt okt 2012 Brøndby Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 oktober 2012 Brøndby Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 854 4,0% 0% (-4%) 1% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 316 1,5% 30% (11%) 1% 4% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 664 3,1% 27% (10%) 2% 9% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 317 1,5% -25% (-15%) 15% 6% - Personer på sygedagpenge 501 2,3% -8% (-8%) -11% -10% - Personer på revalideringsydelse 29 0,1% -28% (-22%) -17% -14% - I alt ,5% 2% (-2%) 0% 0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 4kvt2012 * I Brøndby Kommune var der desuden 4 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i oktober 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

12 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, oktober % 6% 5% 4% 3% 5,9% 1,9% 3,8% 0,7% A-dagpengemodtagere 5,5% 1,2% 4,2% 0,7% Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 6,4% 2,4% 5,1% 5,0% 1,4% 1,4% 5,1% 1,3% 4,4% 1,3% 2% 1% 4,0% 3,2% 4,3% 3,5% 4,0% 3,7% 3,6% 3,7% 3,0% 0% København Aarhus Odense Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia Klyngen Østdanmark Kilde: Job indsats.dk, Danm arks statistik og e gne bereg ninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Brøndby Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark %-vis okt-11 okt-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-17%) 1% 0% -1% Kontanthjælpsmodtagere % (10%) 7% 8% 8% I alt % (-11%) 2% 2% 1% Kommunens mål: 837 personer i arbejdskraftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Brøndby 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

13 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Brøndby Klyngen Østdanmark JC Brøndby (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb- 10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Brøndby Kommune 160 A-dagpenge Kontanthjælp 140 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt

14 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Brøndby og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august 2012 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Brøndby Østdanmark Brøndby Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse 78 69,6% 73,5% 26 76,5% 70,6% Uddannelse* 8 7,1% 6,5% 8 23,5% 27,3% Ledighed 1 0,9% 0,2% 0 0,0% 0,2% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 1 0,9% 2,0% 0 0,0% 0,1% Sygedagpenge 21 18,8% 15,7% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,1% Efterløn 2 1,8% 1,2% 0 0,0% 0,0% Øvrige 1 0,9% 0,9% 0 0,0% 1,4% I alt % 100% % 100% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på ba ggrund af DREAM 12

15 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, oktober 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -2,9% (-17,3%) 1% -1% Selvstændige 45 8,0% 5,2% 6,6% 40,6% (-8,2%) 3% 5% Dana, A-Kasse For Selvstændige 7 1,2% 1,2% 1,4% -12,5% (-46,2%) 1% 2% ASE 38 6,8% 4,0% 5,2% 58,3% (5,6%) 3% 6% Akademikere 26 4,6% 24,8% 17,2% -35,0% (-43,5%) 12% 7% Akademikernes A-Kasse 9 1,6% 8,4% 6,0% -30,8% (-30,8%) 16% 11% CA, A-kasse 0 0,0% 3,6% 2,4% -100,0% (-100,0% 32% 20% Ingeniørernes A-Kasse 9 1,6% 3,0% 2,2% 12,5% (12,5%) 10% -1% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 5 0,9% 2,9% 2,2% 0,0% (-16,7%) -5% -2% Magistrenes A-Kasse 3 0,5% 6,9% 4,3% -50,0% (-72,7%) 7% 6% Funktionærer og tjenestemænd 31 5,5% 12,3% 10,0% -11,4% (-11,4%) 3% -2% BUPL, A-kasse 8 1,4% 1,9% 1,7% 14,3% (14,3%) 6% -10% Danske Sundhedsorg. A-kasse 0 0,0% 1,3% 0,7% -100,0% (-100,0% -25% -29% Lærernes A-kasse 4 0,7% 2,5% 1,8% 33,3% (0,0%) -1% 0% FTF- A-kasse 16 2,9% 5,6% 4,9% -11,1% (-23,8%) 15% 7% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 3 0,5% 1,1% 0,9% 0,0% (-) -1% -9% HK /Danmarks A-kasse 66 11,8% 10,3% 11,5% -12,0% (-16,5%) -2% 0% Tekniske funktionærer 41 7,3% 7,7% 8,3% -16,3% (-24,1%) 4% 3% Business Danmarks A-Kasse 0 0,0% 0,7% 0,8% - (-) 5% -5% Min A-kasse 13 2,3% 1,9% 1,9% -7,1% (-23,5%) 6% 7% Funkt. og Servicef. A-kasse 14 2,5% 1,1% 1,2% -6,7% (-17,6%) 18% 19% Ledernes A-kasse 9 1,6% 1,9% 2,6% -47,1% (-40,0%) 9% 7% Teknikernes A-Kasse 5 0,9% 2,2% 1,8% 66,7% (0,0%) -7% -9% Byggefagene 10 1,8% 1,4% 1,8% 11,1% (-44,4%) -23% -19% Byggefagenes A-Kasse 6 1,1% 0,9% 1,1% 20,0% (-50,0%) -23% -15% El-Fagets A-Kasse 4 0,7% 0,5% 0,7% 0,0% (-33,3%) -24% -23% Metalarbejdernes A-Kasse Brøndby Brøndby Klynge 1 Østdanmark Østdanmark Udvikling ift. samme måned året før Brøndby Klynge ,0% 3,2% 2,7% 0,0% (-10,5%) -12% -6% Faglig Fælles (3F) A-kasse* ,2% 14,6% 17,4% 8,1% (-13,5%) -11% -11% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 4 0,7% 0,7% 0,8% -33,3% (0,0%) -5% -17% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 49 8,7% 5,2% 6,3% 8,9% (-9,3%) 6% 5% Øvrige ,7% 14,6% 17,5% -7,6% (-17,0%) 0% -1% Det Faglige Hus 34 6,1% 4,3% 5,2% -17,1% (-30,6%) 4% 6% Frie Funktionærers A-kasse 8 1,4% 1,2% 1,4% -11,1% (-11,1%) 7% 4% Kristelig A-Kasse 80 14,3% 9,1% 10,9% -2,4% (-10,1%) -2% -5% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Fa glig fælles (3F) a-ka sse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

16 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) oktober 2012 oktober 11 - oktober 12 Brøndby Klyngen Østdanmark Brøndby Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) (Andel) 31,7% 30,7% 31,5% 0,3 (1,0) -1,0-1,2 (Antal) ,7% (-5,7%) -3,6% -5,0% (Andel) 27,8% 36,4% 35,7% 8,3 (8,7) 2,8 2,2 (Antal) ,2% (100,0%) 7,6% 10,0% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note : Andele ne er udregnet ift. hver af de to ydelsesgrupper. Dvs. a t tabellen skal læses sådan, at det eksem plelvis er 27,8% ud af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodtag ere i Jo bcent er Brøndby, der har være t ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og m ed sidste uge i oktober Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar

17 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), oktober % Andel borgere på førtidspension Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 10% 8% 9,7% 2,6% 10,1% 2,1% 7,3% 8,3% 1,5% 10,4% 1,6% 9,6% 2,3% 7,1% 7,2% 6% 1,5% 1,5% 1,3% 4% 2% 4,4% 0,7% 3,7% 7,1% 8,0% 5,8% 6,8% 8,8% 7,3% 5,6% 5,8% 0% København Aarhus Odense Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia Klyngen Øst danmark Kilde: Jobind sats.dk, Danmarks statistik og egne be regn ing er Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Brøndby Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Antal okt 2012* Brøndby okt okt 2012 Klyngen Østdanmark - Førtidspension 70 0% -26% -14% - Fleksjob og ledighedsydelse 30-3% -36% -16% I alt 100-1% -30% -14% Kommunens mål: 137 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Tilgang til perman ente forsørgelsesordning er i den valg te måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfo r det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgå ende måneder Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Brøndby Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal okt okt 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) okt 2012 Brøndby Klyngen Østdanmark Brøndby Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger % (-2%) -2% -2% 8,8% 5,6% 5,8% 275 3% (2%) 0% -1% 1,3% 1,1% 1,0% 64-14% (-17%) -2% -1% 0,3% 0,3% 0,3% % (-2%) -1,6% -2,0% 10,4% 7,1% 7,2% * Anvendt befolknin gstal er fra 4kvt2012. Alderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlig e forsørgelsesydelser Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

18 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Brøndby Kommune og Klynge 1, indekseret (jan = 100) 110 Førtidspension, Brøndby Førtidspension (klyngen) Fleksjob og Ledighedsydelse, Brøndby Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Indeks Kild e: Jobind sa ts.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun- 11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Brøndby Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 160 Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse feb 09 - jan 10 Kilde: Jobindsats.dk mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 16

19 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, sep 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Brøndby Kommune Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 11% -6% (14%) -25% (16%) % 18% -4% -4% % 14% -7% -10% Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra februar 2012 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Brøndby Kommune 100% 90% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 80% Match 3 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk Match 2 Match 1 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) september 2012 september 11 - september 12 Brøndby Klyngen Østdanmark Brøndby Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 60,3% 64,2% 62,7% 1,6 (3,0) 0,2 0,4 (Antal) ,9% (18,9%) 3,2% 9,6% (Andel) 74,4% 79,0% 74,8% 5,6 (8,1) 2,1 3,9 (Antal) ,9% (-6,7%) 19,0% 13,7% Note : Andele ne er udregnet ift. hver af de to matchgrupp er. Dvs. at tabellen skal læses så dan, at det eksemplelvis er 60,3% ud af de u delukkende indsatsklare kontan thjælpsm odtagere (match 2) i Jobcenter Brøndb y, som har modtaget kontant hjælp i m ere end 40 sam menhængende uger. 17

20 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 120 Brøndby Klyngen Østdanmark 100 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, okt ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 3,7% 4,2% 4,7% 5,0% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 4,6% 5,3% 5,0% 4,2% 4,2% ,0% 0,0% København Aarhus Odense Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia Klyngen Østdanmark Kilde: Job indsats.dk, Danm arks statistik og e gne bereg ninger 18

21 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, okt 12 16% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14% 12,7% 13,7% 13,0% 12% 10% 8,5% 11,0% 10,2% 8,7% 9,5% 8% 7,3% 6% 4% 2% 0% København Aarhus Odense Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 19

22 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Brøndby Kommune Klyngen Østdanmark %-vis %-vis okt-11 okt-12 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,3% (-5,8%) 6% 3% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender ,4% (6,3%) -9% -3% ,3% (12,0%) 11% 15% ,3% (-27,7%) 8% 2% ,5% (-44,4%) -25% -27% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,5% (-9,4%) -24% -34% ,7% (-17,7%) -16% -13% ,0% (-100,0% -21% -3% ,9% (-33,3%) -3% -7% ,0% (-5,7%) 1% 2% I alt ,4% (0,0%) 1% 1% Kommunens mål: 742 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsespla n for Brøndby 2012 og egne beregninger Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

23 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Brøndby Kommune Klyngen %-vis okt-11 okt-12 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,0% (-11,0%) 6% 3% ,1% (-17,9%) -7% 3% ,4% (14,6%) 14% 15% ,0% (-30,3%) 10% 14% ,9% (0,0%) -24% -23% ,0% (133,3%) 9% 15% ,0% (7,3%) -13% -10% ,0% (-100,0% -16% -4% ,0% (-40,0%) -4% -5% ,6% (-7,3%) 2% 2% I alt ,4% (-5,5%) 2% 3% Kilde: Jobindsats.dk Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts 2012 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Brøndby Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister okt-11 okt-12 %-vis udvikling Østdanmark ,6% (-10,9%) 5% 3% ,0% (21,6%) -10% -6% ,3% (10,2%) 10% 14% ,9% (-25,0%) 7% -7% ,0% (-66,7%) -26% -35% ,0% (-18,5%) -30% -40% ,2% (-19,2%) -22% -19% (-) -43% 0% ,0% (0,0%) 0% -16% ,7% (0,0%) -1% 2% I alt ,3% (1,3%) -1% -1% Kilde: Jobindsats.dk Note : Udviklingstallet i () vise r udviklingen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts 2012 %-vis udvikling %-vis udvikling 21

24 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 120 Brøndby Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 250 A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt

25 Tabel 13. Langtidsledige* unge a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før Andel og antal - okt 12 Udvikling i andel (%-point) og antal (%) okt 11 - okt 12 Jobcenter Brøndby Klynge 1 Østdanmark Jobcenter Brøndby Klynge 1 Østdanmark (andel) 26,3% 18,2% 19,3% 8,6-0,3-0,8 A-Dagpengemodtagere (antal) ,2% 2,2% -2,6% (andel) 15,0% 15,9% 16,6% 4,0 0,6 0,8 Kontanthjælp (antal) ,0% -12,4% -5,0% *Langtidsledige: Målingen opgør antal bruttoledige unge personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Unge omfatter aldersgruppen år. Tabel 14. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Brøndby, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Brøndby Klyngen* Brøndby Klyngen* Brøndby Klyngen* Brøndby Klyngen A-dagpengemodtagere 23,1% 12,2% 23,1% 39,0% 15,4% 17,6% Kontanthjælp (match 1) 9,4% 4,8% 18,8% 8,7% 40,6% 25,0% Kontanthjælp (match 2) 16,7% 2,8% 1,9% 2,0% 27,8% 18,3% Sygedagpengemodtagere 33,3% 1,3% 0,0% 0,4% 33,3% 37,8% 4,3% 6,1% Kilde: Jobindsats.dk omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Unge Tabel 15. Udviklingen i antallet af unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Brøndby, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2012 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Brøndby Klyngen* Brøndby Klyngen* Brøndby Klyngen* A-dagpengemodtagere 80,0% -2,0% -50,0% -2,4% -45,5% -18,3% Kontanthjælp (match 1) -62,5% -4,5% 20,0% 62,7% -18,8% -2,3% Kontanthjælp (match 2) 200,0% 43,4% 0,0% 116,0% -16,7% 16,6% Sygedagpengemodtagere. 50,0%. -66,7%. 2,4% Kilde: Jobindsats.dk Unge omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 23

26 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 16. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, okt 11 - okt 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * okt 12 Brøndby Klynge Østdanmark Brøndby Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister ,7% (10,0%) -1,8% -2,7% 6,5% 5,4% 5,5% ,3% (31,8%) 5,4% 8,3% 1,9% 3,3% 3,2% ,4% (8,8%) 2,8% 11,7% 4,3% 6,1% 5,5% ,6% (-11,3%) 11,6% 6,4% 2,2% 3,5% 2,5% 5-50,0% (-28,6%) -25,3% -19,9% 0,1% 0,2% 0,1% 1-75,0% (-80,0%) -33,1% -35,6% 0,0% 0,1% 0,0% ,4% (-18,7%) -5,0% -6,9% 2,0% 2,3% 2,2% 8-38,5% (-38,5%) -2,2% -2,4% 0,1% 0,4% 0,2% 43 10,3% (0,0%) 1,5% 4,8% 0,7% 0,7% 0,5% 646 0,6% (0,5%) 2,4% 1,5% 11,2% 10,1% 8,6% I alt ** ,5% (2,1%) 1,9% 2,1% 29,1% 32,2% 28,3% Kommunens mål: 1621 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, Beskæftigelsesplan for Brøndby og egne beregninger * Befolkningstal er f ra 4kvt / og inklude rer a lle ikke-vestlige indvandrere og efterkomm ere ml år. Aldersafgrænsningen vedrøre r udelukkende befolkning stallene, og ikke a ntallet af m odtagere a f offentlige fo rsørgelsesydelser ** I Brøndby Kom mune var der desuden 4 ikke -matchede kontant hjælpsm odtagere i oktober 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summ en af de enkelte ydelsesgrupper, so m er an givet i tabellen. Note : Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

27 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), okt 2012 Andel ikke-vestlige i befolkningen 40% Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 14,6% 26,7% 10,4% 23,1% 10,7% 20,4% 5,7% 9,9% 25,6% 30,6% 26,4% 34,2% 7,4% 13,1% 11,8% 22,0% 10,3% 17,8% København Aarhus Odense Aalborg Kilde: Job indsats.dk, Danm arks statistik og e gne bereg ninger Albertslund Brøndby Fredericia Klyngen Østdanmark 25

28 Aktiv og tidlig indsats Tabel 17. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) 2. kvt kvt kvt 2012 Brøndby Klyngen Østdanmark Brøndby Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 22,2 24,0 24,7-9,7 (-7,5) -6,9-5,9 21,9 30,3 33,3-13,4 (-6,4) -2,9-3,5 19,7 25,0 27,2-12,1 (-1,1) 1,5 0,7 28,6 34,6 28,5 5,2 (0,0) -1,5-0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregne t som antallet af f uldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret m ed antallet af fuldtidsperson er på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygeda gpengemodtag ere er fra august Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af a ktiveringsforløb set i forh old de t sam lede antal sygedagp engeforløb over 8 uger. Tabel 18. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Antal Brøndby 2. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Brøndby Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 43% 41% -7,1-2,7-2,6 heraf : Privat løntilskud 40 3% 3% 4% -0,3-0,5 4,1 Offentlig løntilskud 103 8% 8% 7% -4,5-0,9 8,8 Virksomhedspraktik % 8% 10% -2,1-2,7 11,7 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 61% 62% -8,7-0,1-0,8 heraf : Privat løntilskud 25 6% 3% 4% -1,0-0,4 0,0 Andel Offentlig løntilskud 22 5% 4% 6% -1,8 0,4 1,0 Virksomhedspraktik 69 17% 14% 17% -4,3-2,7-2,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 55% 59% -19,1 1,7-0,6 heraf : Privat løntilskud 24 3% 1% 2% 0,6 0,2 0,3 Offentlig løntilskud 6 1% 1% 1% 0,3 0,3 0,5 Virksomhedspraktik % 13% 16% -6,6 1,0 0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andelen af aktive rede er udregne t som antallet af personer be rørt af aktiverin g (uden voksenelever fra ledighed), divideret m ed antallet a f personer, som har modtaget he nholdsvis dagpe nge eller kontanthjælp i det pågælde nde kvartal. 26

29 Tabel 19. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2012 Udvikling i %-point Brøndby Klyngen Østdanmark Brøndby Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 63% 29% 38% 31,0 (13,6) 3,1 5,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 80% 80% 77% 2,6 (-3,8) 1,1-0,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 74% 77% 73% -7,1 (7,6) 5,7 3,0 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 45% 68% 67% -22,5 (-8,3) 6,5 2,0 I alt (Antal personer) (311) (9.224) (15.584) 44%* 7%* 7%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal 2011 Tabel 20. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 2. kvt kvt kvt 2012 Brøndby Klyngen Østdanmark Brøndby Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 7% 8% 9,4% -4,5 (-4,6) 0,0 0,7 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) 34% 42% 45% -6,9 (-1,6) -6,5-1,7 Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 12% 34% 29% -15,7 (-14,5) 1,7-1,6 I alt (Antal personer) (69) (3.579) (5.931) -19%* -7%* -3%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal

30 Virksomhedsindsats Tabel 21. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Brøndby, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennem snittet. 1: Sygedagpengetal er fra 3. kvartal. Brøndby Klyngen* Brøndby Klyngen* Brøndby Klyngen* Brøndby Klyngen 12,6% 12,1% 40,8% 35,4% 16,8% 13,2% 27,3% 7,9% 22,7% 11,2% 28,8% 23,8% 13,4% 3,4% 2,4% 2,5% 42,5% 21,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,9% 47,4% 40,2% 9,1% 10,3% Tabel 22. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Brøndby, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2012 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. 1: Sygedagpengetal er fra 3. kvartal. Brøndby Klyngen* Brøndby Klyngen* Brøndby Klyngen* -4% -14% -32% -6% -18% -27% 29% -4% 0% 9% -21% -15% 70% 33% 50% 73% -22% 14%. -64% -100% -40% -25% 2% Tabel 23. Antal og andel arbejdssteder* i Brøndby Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 2. kvt kvt kvt 2012 Antal Klyngen** Øst danmark Brøndby Klyngen** Østdanmark A-dagpengemodtagere % 13% 11% -10% -20% -20% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Brøndby Andel*** Udvikling i antal 43 5% 6% 6% -7% -15% -7% 57 7% 6% 5% 6% 13% 11% I alt % 18% 17% -6% -13% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Arbe jdsteder ultimo pe rioden med m indst 2 ansatte, de r i løbet af den valgte periode h ar haft m inimum 1 kon tanthjælpsmodtager eller dagpengemodta ger i løntilskud eller virksom hedspraktik. ** Jobce ntrets antal og andel indgår i beregnin gen af klyngegennem snittet. *** Ved beregning af andel ind går arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomh edsrettet aktiverin g. Derfor kan andelen ialt være m indre end summe n af andelene for de enkelte ydelse sgrupper. 28

31 Selvforsørgelsesgrad Tabel 24. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Brøndby Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering ,3% 24,6% 25,0% Privat ansættelse med løntilskud 19 73,4% 58,0% 51,2% Offentlig ansættelse med løntilskud 43 31,1% 39,6% 37,9% Virksomhedspraktik* 10 7,9% 22,5% 18,8% Forløb i alt ,9% 32,3% 32,4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelse rne indgår udelukkende af sluttede aktiveringsforløb a f minimum 21 hverd ages varighe d, hvilket betyder, at de r kun beregnes selvforsørgelsesg rad for et fåtal af de virksom hedspraktikfo rløb, som jobcentret h ar iværksat for dagpengemo dtagerne i måleperiod en. (celler med m indre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 25. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Brøndby Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 0 0,0% 20,8% 17,6% Øvrige forløb over 4 uger 49 34,0% 33,9% 28,5% Privat ansættelse med løntilskud 6 54,3% 51,6% 48,4% Offentlig ansættelse med løntilskud 8 34,0% 39,2% 37,0% Virksomhedspraktik* 24 45,8% 31,5% 26,4% Forløb i alt 87 38,7% 34,8% 31,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelse rne indgår udelukkende af sluttede aktiveringsforløb a f minimum 21 hverd ages varighe d, hvilket betyder, at de r ikke be regnes selvforsørgelsesg rad for sam tlige af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for kontanthjælpsmodta gerne i måleperioden. (celler med m indre end tre forløb er angivet med ".") Tabel 26. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Brøndby Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 2 0,0% 18,2% 7,3% Øvrige forløb over 4 uger 151 9,0% 10,7% 11,4% Privat ansættelse med løntilskud 3 73,3% 48,5% 28,7% Offentlig ansættelse med løntilskud. 84,6% 25,9% 14,3% Virksomhedspraktik* 78 14,0% 11,1% 10,6% Forløb i alt ,8% 11,7% 11,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelse rne indgår udelukkende af sluttede aktiveringsforløb a f minimum 21 hverd ages varighe d, hvilket betyder, at de r ikke be regnes selvforsørgelsesg rad for sam tlige af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for kontanthjælpsmodta gerne i måleperioden. (celler med m indre end tre forløb er angivet med ".") 29

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Glostrup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere