REGISTRERING AF. Kirkegårdsmure i Næstved Provsti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRERING AF. Kirkegårdsmure i Næstved Provsti"

Transkript

1 REGISTRERING AF Kirkegårdsmure i Næstved Provsti

2 Side : 01.2 af 123 Indholdsfortegnelse KIRKER I NÆSTVED PROVSTI... 4 REGISTRERING AF KIRKEGÅRDSMURE... 4 MATERIALER... 5 Beton... 5 Frådsten... 5 Kampesten... 5 Kridtsten... 5 Munkesten... 5 Mursten... 5 Aversi Kirke... 6 Bavelse Kirke... 8 Everdrup Kirke Everdrup Kirkegård Everdrup ny Kirkegård Fensmark Kirke Fensmark Kirkegård Assistent Kirkegård Fodby Kirke Fuglebjerg Kirke Fyrendal Kirke Førslev Kirke Gamle Kirkegård, Næstved Glumsø Kirke Gunderslev Kirke Haldagerlille Kirke Hammer Kirke Herlufsholm Kirke Herlufmagle Kirke Holme Olstrup Kirke Holsted Kirke Hyllinge Kirke Hårslev Kirke Karrebæk Kirke Krummerup Kirke... 62

3 Side : 01.3 af 123 Kvislemark Kirke Marvede Kirke Mogenstrup Kirke Næsby Kirke Næstelsø Kirke Rislev Kirke Rønnebæk Kirke Sandby Kirke Sankt Jørgens Kirke Sankt Mortens Kirke Sankt Peders Kapel Sankt Peders Kirke Skelby Kirke Snesere Kirke Ting Jelling Kirke Toksværd Kirke Tybjerg Kirke Tystrup Kirke Tyvelse Kirke Vallensved Kirke Vejlø Kirke Vejlø Kirkegård Vejlø Ny Kirkegård Vester Egesborg Kirke Vrangstrup Kirke Østre Kirkegård, Næstved

4 Side : 01.4 af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : KIRKER I NÆSTVED PROVSTI REGISTRERING AF KIRKEGÅRDSMURE Nærværende materiale indeholder egistrering af samtlige kirkegårdsmure i Næstved Provsti. Med registre Der er regi- ring af kirkegårdsmures tilstand ved opmåling foretaget fra d. 17. august til d. 5. oktober streret en omtrentlig opmåling samt anvendte materialer. Derudover er den generellee tilstand vurderet med henblik på udarbejdelse af en handlingsplan.

5 Side : 01.5 af 123 MATERIALER Beton Beton er et byggemateriale, der består af cement, sand, sten og vand. Betonen er en gammel opfindelse. Vi ved, at der i Oldtidens Grækenland og blandt etruskerne blev fremstillet et materiale, der minder om beton. Frådsten el. kildekalk, porøse kalksten udfældet ved kalkholdige kildevæld. Kalken har sin oprindelse i de omliggende landskabers jordlag, hvor den er opløst af CO2-holdigt vand; opløsningen er sivet ned til grundvandet og ført med dette til kilden, hvor CaCO3er udfældet under samtidig frigivelse af CO2. Forekomster af kildekalk kan være flere meter tykke og strække sig over adskillige hundrede meter. Under betegnelsen frådsten er kildekalk anvendt som bygningsmateriale i mange Kampesten eller gråsten, en blok af granit, gnejs eller krystallinsk skifer. Kampesten er anvendt som bygningsmateriale til mange middelalderbygninger, bl.a. talrige danske romanske landsbykirker. Der er brugt ubearbejdede eller kløvede sten, samlet fra omegnens marker, til de fleste kampestenskirker på Sjælland, mens tilhugne granitkvadre er mest almindelige på Nordfyn og især i jyske kirker. Kridtsten el. bryozokalk, limsten, en i den danske undergrund vidt udbredt kalkstenstype, der bl.a. kan ses i Stevns Klint og Fakse Kalkbrud på Østsjælland, i klinterne ved Sangstrup og Karlby på Djursland og i Bulbjerg ved Jammerbugten. Tykkelsen er oftest m. Mange steder danner bryozokalken 5-8 m høje bankestrukturer, der fremhæves af talrige lag af flint. Bryozokalk er dannet i Danien for ca mio. år siden og består som næsten alle kalksten af skelet- og skalrester af havlevende organismer. Tidligere blev bryozokalk brudt mange steder især i Nordjylland og Østsjælland. Den blev anvendt til kalkbrænding og som bygningssten, bl.a. i mange landsbykirker. Munkesten Munkesten var teglsten, som i middelalderen blev anvendt til byggeri. Teglstensteknikken kom til Danmark omkring år Middelalderlig mursten af tegl, ca. 30x14x9 cm, større end og næsten 3 gange så tung som en almindelig mursten Mursten Mursten af tegl. Der anvendes i dag dansk nomalformat 228x108x55 mm. Men indtil slutningen af 1800-tallet kan stenenes mål variere meget, hvor man fastlagde målene til 23x11x5,5 cm. De blev i 1950'erne justeret til de mål vi kender i dag. Murstenene ses oftest i røde eller gule farver.

6 Side : 01.6 af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Aversi Kirke Tornelundsvej 21 Aversi 4690 Haslev Vægskema ➀ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Kløv. Kmpst. Kløv. Kmpst. Beton Fundam. Kampesten 74 m ➁ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Fundam m ➂ Stengærde Søjler A Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Kløv. Kmpst. Støbt Fundam. Kløv. Kmpst Beskrivelse:

7 Side : 01.7 af 123 Figur 1 - Aversi Kirke set fra syd/øst Figur 2 - Indvendig mod nord. Muren afkortet for at give plads for bredere indgang/port. Figur 1 Figur 2 Figur 3 - Udvendig mod vest Figur 4 - Indvendig mod vest ud for tårn. Fuger manglende og murværk stærkt medtaget. Figur 3 Figur 4 Figur 5 - Låge mod Tornelundsvej Figur 6 - Dobbelt låge mod Tornelundsvej med søjler muret i kløvede kampesten Figur 5 Figur 6

8 Side : 01.8 af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Bavelse Kirke Skovridervej 17, 4171 Glumsø Vægskema ➀ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning / /160 Kløv. Kmpst. Kløv. Kmpst. Støbt Fundam m ➁ Trådhegn/Hæk ➂ Stengærde Søjler A Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Kløv. Kmpst. Støbt Fundam. Kløv. Kmpst Beskrivelse: Kirkegårdsmuren mod nord og øst er muret i kløvede kampesten afsluttet med ca. 5 cm støbt afdækning. Fugerne er stedvis både på yder- og inderside revnede/mangler. Indgangsportalen mod øst består af to søjler ligeledes muret i kløvede kampesten. Søjlerne er afsluttet med buede støbte afdækninger. Mod vest ud mod marken, 90 cm højt trådhegn monteret på galvaniserede jernstolpe og delvis hæk. Mod syd et nyanlagt stengærde ned mod det lavere liggende parkeringsareal.

9 Side : 01.9 af 123 Figur 7 - Bavelse Kirke set fra syd/vest Figur 8 - Bavelse Kirke set fra nord/øst Figur 7 Figur 8 Figur 9 - Indgangsportal mod øst. Figur 10 - Eksempel repareret/revnede/manglend e fuger Figur 9 Figur 10 Figur 11 - Nordvestlige hjørne af kirkegården med trådhegn/hæk mod de åbne marker Figur 12 - Indgangsportal set fra kirkegården. Figur 11 Figur 12

10 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Everdrup Kirke Kildebakken 1 Everdrup 4733 Tappernøje Everdrup Kirkegård Vægskema ➀ ➁ ➂ Søjler A Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning 45/55 50/ /160 Kløv. Kmpst. Kløv. Kmpst. Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning 40/45 70/ /170 Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning 48/ Antal Bredde Dybde Røde mursen Røde mursen Røde mursen Røde mursen Røde vingetegl Røde vingetegl Røde vingetegl Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning 160/ /220 Røde mursten Fundam. Kløv. Kmpst. Fundam. Kløv. Kmpst. Fundam. Kløv. Kmpst. Røde vingetegl 81 m 120 m 5 m Fundam. Kløv. Kmpst

11 Side : af 123 Beskrivelse: Kirken ligger midt i byen omkranset af kirkegårdsmure, ligesom der er veje på alle sider. Muren er opført fra indgangsportalen mod vest til op mod lågen mod øst i den sydlige ende af kløvede kampesten. Muren mod nord er opført i røde mursten. Kampestensmuren bærer præg af løbende vedligeholdelse men enkelte fuger trænger til reparation. Den resterende del opført i røde mursten er ligeledes løbende vedligeholdt, hvilket har afstedkommet lidt uensartet udtryk som et stykke mod øst med et støbt gesimskant. Ligeledes mod øst en del forvitrede sten og løse/manglende fuger. Murene stort hele vejen rundt, udgør det også som støtte mur for det lavere liggende terræn på yderside mod vejene. De påmurede vingetegl hele vejen rundt bærer ligeledes præg af løbende udskiftning og vedligeholdelse. Der er ca. 30 stk. skadede tegl og overstrygningen er stedvis mangelfuld. Figur 13 - Everdrup Kirke set fra syd/øst Figur 14 - Indgangsportal mod vest ud for tårn. Figur 13 Figur 14 Figur 15 - Kirkegårdsmuren fra indgangsportalen mod vest om til indgangen mod øst er opført af kløvede kampesten. Figur 16 - Indgang mod øst med tre murede søjler. Figur 15 Figur 16

12 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Figur 17 - Inderside ved indgang mod øst ses niveauforskel på ca. 1 m. fra kirkegården til fortov Figur 18 - Hjørnet mod syd/øst med kapelbygning Figur 17 Figur 18 Everdrup ny Kirkegård

13 Side : af 123 Beskrivelse: Everdrup Ny Kirkegård ligger i udkanten af byen, med udgang og sti mod nord til kirken. Der er opført kirkegårdsmur mod vejen mod øst af kløvede kampesten og to søjler opført i gule mursten ved porten mod nord. Resterende sider, mod naboer og mod mark, er afgrænset af hæk. Kampestensmuren er i relativ god stand, dog enkelte revnede fuger. De murede søjler fremstår uden synlige mangler eller skader. Vægskema ➀ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam / /170 Kløv. Kmpst. Kløv. Kmpst. Røde vingetegl Kmpst. 23 m ➁ Hæk Søjler A B Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundam Kløv. Kmpst. Røde vingetegl Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundam Gule mursten Beton Støbt -

14 Side : af 123 Figur 19 - Indgang fra Lunden Figur 20 - Mur fra indgang og mod syd Figur 19 Figur 20 Figur 21 - Indvendig side fra indgang og mod nord Figur 22 - Indvendig side fra indgang og mod syd Figur 21 Figur 22 Figur 23 - Port mod sti der fører til kirken. To murede søjler med dobbelt låge af træ Figur 24 - Muret søjle på støbt fundament og med afdækning af granit Figur 23 Figur 24

15 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Fensmark Kirke Chr. Winthersvej 7A Fensmark Holmegaard Fensmark Kirkegård Vægskema

16 Side : af 123 ➀ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 38 m Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➁ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 49 m Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➂ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. Kløv. 52 m Kalk (hvid) Røde vingetegl - Kmpst. ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 42 m Kalk (hivd) Kalk (hvid) Røde vingetegl Støbt ➄ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 37 m Kalk (hivd) - Røde vingetegl - ➅ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 20 m Kalk (hivd) - Røde vingetegl - Søjler A Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundam Maling (Hvid) Støbt Støbt Beskrivelse: Muren mod øst og nord er opført af kløvede kampesten der på yderside af overkalket og på inderside er helet eller delvist oppudset og kalket. Der er flere sætningsskader, især ud for de store træer. De to pudsede søjler ved indgangen mod Chr. Winthersvej malet og ifølge graver er der anvendt silikatmaling. Muren mod vest er relativ god stand og fremstår uden væsentlige skader. Graver oplyser dog at den del af muren markeret med (2) er fundamentet tvivlsomt, i det muren bliver noget ustabil når de graver tæt på den. Muren mod syd markeret med (4) samtidig er støttemur for det lavere liggende terræn mod syd. Muren er på indersiden er oppudset og stedvis stærkt medtaget. Ydersiden med overkalkede kløvede kampesten, er der en del revnede fuger og især ud for stort træ. Den resterende del mod syd (5) er mod nabo og her ligger terrænet ligeledes noget lavere på yderside. Generelt er de påmurede vingetegl hele vejen rundt i god stand og kun få skadede tegl.

17 Side : af 123 Figur 25 - Fensmark Kirke set fra syd/vest Figur 26 - Fensmark Kirke set fra nord/øst Figur 25 Figur 26 Figur 27 - Indgangsportal mod Chr. Winthersvej. Figur 28 - Overkalkede kløvede kampesten på udvendig side mod nord. Flere sætningsskader især ud for de store træer. Figur 27 Figur 28 Figur 29 - Mur mod syd fungerer også som støttemur mod det lavere terræn på yderside. Området er stærkt medtaget. Figur 30 - Yderside mod syd med overkalkede kløvede kampesten. En del revner i fuger, især ud for træ. Figur 29 Figur 30

18 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Assistent Kirkegård Vægskema ➀ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning / /120 Mursten, gule Mursten, gule Røde vingetegl Fundament Støbt 81 m ➁ Stengærde Søjler A Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Gule mursten Røde vingetegl Fundam. Støbt

19 Side : af 123 Beskrivelse: Assistent Kirkegård ligger i udkanten af byen. Kirkegården er omkranset af hæk/levede hegn på tre sider og med vejen med kirkegårdsmur og søjler ved indgang opført i gule mursten. Muren fremstår i relativ god stand med få revnede/manglende fuger. De påmurede vingetegl fremstår vedligeholdt og kun med få skadede tegl. Figur 31 - Indgang med to store murede søjler Figur 32 - Mure set fra nord Figur 31 Figur 32 Figur 33 - Indgangen med låge set fra inderside. Figur 34 - Inderside mod nord. Figur 33 Figur 34

20 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Fodby Kirke Fodbygade 45 Fodby 4700 Næstved Vægskema ➀ Søjler A Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Puds Kløv. Kmpst. Antal Bredde Dybde Røde vingetegl Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Kløv. Kmpst. Fundam. - Røde vingetegl 288 m Fundam. Kløv. Kmpst Beskrivelse: Kirken ligger i udkanten af byen ud til åbne marker. Kirkegården er omkranset af mur på fire sider opført af kløvede kampesten. En del af muren udgør det som støttemur for det lavere liggendee terræn på yderside. Bagsiden er oppudset og ellers ubehandlet. En stor del af muren mod nord, vest og syd er skjult af hæk på inderside. Det er også denne del af muren der trænger mest til vedligeholdelse og fremstår ikke i så god stand som den øvrige del. Især ydersiden mod øst (Parkering og indgang), den første del mod nord og den første del mod syd, fremstår pæn og intakt med kun få revnede fuger. De påmurede vingetegl er løbende vedligeholdt. Der er få skadede tegl.

21 Side : af 123 Figur 35 - Indgang mod øst med gitterlåge og kirken i baggrunden. Figur 36 - Kirken set fra vest. Figur 35 Figur 36 Figur 37 - Ydersiden mod syd Figur 38 - Yderside mod øst. Eksempel på skadede tegl. Muren fremstår med intakte fuger. Figur 37 Figur 38 Figur 39 - Inderside mod syd. Muren udgør det som støttemur for det lavere liggende terræn på yderside. Figur 40 - Inderside mod øst. Muren udgør det som støttemur for det lavere liggende terræn på yderside. Figur 39 Figur 40

22 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Fuglebjerg Kirke Næstvedvej 2, 4250 Fuglebjerg

23 Side : af 123 Vægskema ➀ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. Kløv Kløv. Kmpst. Røde vingetegl - Kmpst. 74 m ➁ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. Røde Kalk (hvid) Munke/Nonner Støbt mursten 58 m ➂ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. Røde mursten mursten Røde Røde vingetegl Støbt 122 m ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. Røde mursten mursten Røde Røde vingetegl Støbt 27 m ➄ Hæk Søjler A B C Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundam Røde mursten Røde vingetegl Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundam Granit stk. murede 35 cm trappevanger. Længde 160 cm (se fig. 46) - Beskrivelse: Kirke ligger som centrum i byen med kirkegårdsmure til vej mod vest og nord og til private ejendomme mod øst og syd. Størstedelen mod syd består af hæk. Den resterende del af omkranset af mur. Mod vest er muren opført af kløvede kampesten med påmurede vingetegl. Muren og vingetegl er løbende vedligeholdt og fremstår med få skader på fuger. Mod nord er Mod nord er det første stykke (2) er muret i røde mursten. Yderside blankt murværk der fremstår med ganske få revnede/manglende fuger, dog er det første stykke vest for indgang med en del forvitrede sten (figur 43). Indersiden er pudset/kalket og fremstår i god stand. De påmurede munke/nonner er i god stand og med ganske få skader. Den resterende strækning mod nord (3) er af røde mursten med blankt murværk på begge sider. Muren fremstår intakt og i god stand. De nederste 2-3 skifter er 'jordslået' pga. opsprøjt. De påmurede vingetegl fremstår intakt. Mod øst (3) er af røde mursten med blankt murværk på begge sider. Muren fremstår intakt og i god stand. Der er 2 murede trappevanger ved låge (figrur 46). De påmurede vingetegl fremstår intakt. Mod syd ved bygningen med graverfaciliteter, er muren opført som 35 cm hulmur med udluftningsstudser. Mur og vingetegl fremstår i god stand.

24 Side : af 123 Figur 41 - Kirken set fra nord Figur 42 - Kirken set fra syd/vest Figur 41 Figur 42 Figur 43 - Område med mange forvitrede mursten. Figur 44 - Inderside mod vest. Figur 43 Figur 44 Figur 45 - Låge mod nord. Figur 46 - Murede trappevanger ved Låge mod øst. Figur 45 Figur 46

25 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Fyrendal Kirke Fyrendalsvej 14, 4262 Sandved Vægskema ➀ ➁ ➂ ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 35/ Kalk (Hvid) Kalk (Hvid) Røde vingetegl Støbt Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam / /130 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Støbt 74 m 107 m 26 m 24 m

26 Side : af 123 ➄ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 14 m - 430/800 - Kalk (hvid) ➅ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 20 m Kalk (hvid) ➆ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 30 m /360/630 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➇ 3 sammenkædede bygninger som integreret del af kirkegårdsmuren Søjler A B Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundam Kalk (hvid) Røde vingetegl Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundam Kalk (hvid) Røde vingetegl Støbt - Beskrivelse: Kirken ligger uden for byen (Tornemark). Kirkegården afgrænset af kirkegårdsmure og kirkegårdsmure/bygninger mod naboejendom (Fuirendal Gods) Mod vest ligger 3 små sammenkædede bygninger som en integreret del af kirkegårdsmuren. Muren (7) er meget høj med 2 murede stræbere på yderside. Mod syd indgang med to murede søjler. Muren (1) er af nyere dato og fremstår intakt. (2) er tykkere med indvendige pilastre. Denne del er af ældre dato. Mod øst samme som (2) Mod nord første stykke som (2). Herefter formodentligt den ældste del af kirkegårdsmuren opført i kampesten der er helt/delvist oppudset og kalket. (4) Høj mur mod nabo med dør længst mod vest. (5) Bygning indgår som integreret del af kirkegårdsmuren, høj og med gavltrekant mod syd. (6) Er meget høj mur af overkalkede kampesten. Kirkegårdsmurene er løbende blevet kalket, men trænger generelt til grundig afrensning for alger. Særligt på den ældre del af kirkegårdsmuren er der enkelte skadede vingetegl.

27 Side : af 123 Figur 47 - Indgang fra syd med Fyrendal Kirke i baggrunden. Figur 48 - Bygninger mod nord. Muret/kalket samt overkalket kampestensvæg mod nord. Figur 47 Figur 48 Figur 49 - Låge mod øst. To murede søjler med påmurede vingetegl og muret rygning. Figur 50 - Inderside mod syd med overgang fra nyere (tyndere) til den ældre del. Figur 49 Figur 50 Figur 51 - Yderside mod nord. Overkalkede kampesten. Figur 52 - Eksempel på skadede vingetegl Figur 51 Figur 52

28 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Førslev Kirke Førslevej 31A Førslev 4250 Fuglebjerg

29 Side : af 123 Vægskema ➀ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 38 m Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➁ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 49 m Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➂ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. Kløv. 52 m Kalk (hvid) Røde vingetegl - Kmpst. ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 42 m Kalk (hivd) Kalk (hvid) Røde vingetegl Støbt ➄ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 37 m Kalk (hivd) - Røde vingetegl - ➅ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 20 m Kalk (hivd) - Røde vingetegl - Søjler A B C Antal Bredde Dybde højde indv. højde udv. Materiale Afdækning Fundam Gule mursten Munke/Nonner Støbt/ Kløv.Kmpst. Antal Bredde Dybde højde indv. højde udv. Materiale Afdækning Fundam Gule mursten Munke/Nonner Støbt Antal Bredde Dybde højde indv. højde udv. Materiale Afdækning Fundam Gule mursten Munke/Nonner Støbt Beskrivelse: Førslev Kirke ligger ved godset Førslevgaard. Kirkegården er omkranset af mure på alle fire sider. Mod syd (1) låge med to murede søjler. Muren og søjlerne er af gule mursten med blankt mur på begge sider. Muren er af nyere dato og fremstår intakt og uden synlige skader. Mod øst (2) ligeledes låge med to murede søjler. Muren og søjlerne er af gule mursten med blankt mur på begge sider. Muren er også af nyere dato, dog lidt ældre end mod syd. Muren fremstår intakt og uden synlige skader. Dog få skadede vingetegl og enkelte revnede/manglende fuger. Mod nord (3) (4) muret og kalket. Trænger til kalkning, særligt på yderside. (5) Med to murede søjler. Muren og søjlerne er af gule mursten med blankt mur på begge sider. De påmurede vingetegl trænger til vedligeholdelse med overstrygning og skadede tegl. Vandret revne i søjle ud for indmuret stabel. Mod vest (6) Muren er af gule mursten med blankt mur på begge sider. Muren er af nyere dato og fremstår intakt og uden synlige skader. Dog er der i nærheden af stort træ en sætningsskade (figur 58) Søjler er med påmurede munke/nonner. Murene er med påmurede vingetegl. Den ældste del (mod nord) trænger til vedligeholdelse. Det er mod nord og vest størstedelen af de skadede tegl er.

30 Side : af 123 Figur 53 - Førslev Kirke set fra syd/øst Figur 54 - Indgang fra Førslevej med to murede søjler. Figur 53 Figur 54 Figur 55 - Overgang til den ældre del af kirkegårdsmuren mod nord Figur 56 - Dobbelt låge mod nord med to murede søjler. Figur 55 Figur 56 Figur 57 - Indgang fra syd. Figur 58 - Revne i mur og vingetegl mod vest. Figur 57 Figur 58

31 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Gamle Kirkegård, Næstved Præstøvej 1, 4700 Næstved

32 Side : af 123 Vægskema ➀ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 295 m 50 35/ /200 Kløv. Kmpst. Kløv. Kmpst. Beton - ➁ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 82 m 40/ Kalk (hvid) *Gule mursten Røde vingetegl Støbt ➂ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 698 m 30/ /240 Gule mursten Gule mursten Røde vingetegl Støbt Søjler A B Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament 3 60/ Gule mursten Røde vingetegl Støbt Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament / /285 Gule mursten Beton Støbt *Flensborgsten Beskrivelse: Mod nord/øst (Præstøvej) (1) muren fremstår i relativ god stand med få revnede/manglende fuger. Mod øst (Peder Syv Vej) (3) nyere mur opført som hulmur med adskillige niveauspring følgende terrænet. Mod syd (Gallemarksvej og Lindevej) (3) nyere mur opført som hulmur med adskillige niveauspring følgende terrænet. Mod vest (3) nyere mur opført som hulmur med adskillige niveauspring følgende terrænet. Yderside mod Oskarvej er muren opført på støttemur af beton. Mod vest (Indre Vordingborgvej) (2) muren er opført af flensborgsten. Fundament er af Kløvede kampesten der på yderside er vekslende i højde følgende terrænet, således at mureværket er ensartet i højde. Murene/fundamenterne udgør på flere strækninger det som støttemur for det noget lavere terræn på ydersiden. Generelt er murene i god stand. Flere strækninger af (3) er af nyere dato. Der er få skadede vingetegl samt enkelte revnede/manglende fuger.

33 Side : af 123 Figur 59 - Kapelbygning med foranliggende parkeringsareal Figur 60 - Nyere murede vær og søjler ved udkørsel til Niels Juels Vej Figur 59 Figur 60 Figur 61 - Indgang fra krydset Indre Vordingborgvej/Præstøvej Figur 62 - Kampestensvæg mod Præstøvej ved hjørnet til Peder Syv Vej. Figur 61 Figur 62 Figur 63 - Trappe op til låge mod syd fra Lindevej Figur 64 - Yderside mod vest set fra Oskarvej. Figur 63 Figur 64

34 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Glumsø Kirke Storegade 24B, 4171 Glumsø Vægskema ➀ ➁ ➂ ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Kløv. Kmpst. Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Gule mursten Gule mursten Gule mursten Gule mursten Gule mursten Kløv. Kmpst. Gule mursten Røde vingetegl Røde vingetegl Røde vingetegl Røde vingetegl Fundam. Kløv. Kmpst. Fundam. Kløv. Kmpst. Fundam. Kløv. Kmpst. Fundam. Kløv. Kmpst. 65 m 144 m 25 m 89 m Beskrivelse: Kirken ligger med faldende terræn mod nord og vest. Stærkt faldende terræn mod syd. Kirkegården er omkranset af kirkegårdsmure på alle fire sider. Den antageligt ældste del er de første ca. 45 meter fra det sydøstlige hjørne mod Storegade og mod nord. Denne første del af dette afsnit er omtrent 1,5 meter højt og aftrappende følgende terrænet fra kirken og ned mod Storegade. De resterende mure er muret i gule mursten med friser på begge sider. Friserne er afsluttet i toppen med takket gesimsbånd i røde muresten. Murene er opført i flere omgange. Et stykke mod parkeringspladsen er det nyeste og stykke mod øst må antages at være det ældste. Denne side mod øst er stedvis i særdeles dårlig stand og en kortere strækning er angrebet af murbier. Ud for et stort bøgetræ er muren deslige skub- med kun få bet ud af lod med store revner til følge. Af den resterende del fremstår murværket generelt ska-

35 Side : af 123 der i form af mindre revner, manglende enkelte fuger og få skadede mursten. De påmurede røde vingetegl er på enkelte strækninger noget slidte, men ellers kun få skadede tegl. Murene er muret på fundament af kløvede kampesten der variere i Højden i forhold til terrænet. En stor del af muren mod Storegade fungerer desuden som støttemur for det højere liggende terræn indersiden. Højden på indersiden er her omtrent 0,5 meter. Figur 65 - Glumsø Kirke set fra syd/øst Figur 66 - Glumsø Kirke set fra nord/øst Figur 65 Figur 66 Figur 67 Gitterport mod nord set indefra. Figur 68 - Inderside mod syd. Terrænet på yderside ligger noget lavere og muren udgør der som støttemur. Figur 67 Figur 68 Figur 69 - Sydligste del af kirkegårdsmuren mod øst udført i kløvede kampesten aftrappende og følgende terrænet. Figur 70 - Mindre områder inderside mod øst angrebet af murbier. Figur 69 Figur 70

36 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Gunderslev Kirke Gunderslevvej 21A, 4160 Herlufmagle Vægskema ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam / /150 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam / Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 50/60 60/ Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 60/70 80/ Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 60/70 80/ Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 60/70 100/ Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - 52 m 20 m 26 m 3m 13 m 18 m

37 Side : af 123 ➆ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 9 m 60/70 100/ Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➇ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 9 m 60/70 100/ Kalk (hvid) Kalk (hvid) Munke/Nonner - ➈ Hæk Søjler A Antal Bredde Dybde højde indv. højde udv. Materiale Afdækning Fundam. 2 Runde ø Kalk (Hvid) Jern Støbt Beskrivelse: Kirken ligger ved Gunderslevholm Gods. Kirkegården er på tre sider omkranset af murede/kalkede mure. Mod vest (1) er af nyere dato og i relativ god stand, trænger dog til kalk. Indgangsportal med to runde og ca. 2,5 m høje søjler. Mod syd (2), (3), (4) og (5) udgør muren støttemur for det væsentligt lavere liggende terræn på ydersiden. Der er flere steder muret stræbere på yderside. Mod øst ((6) og (7) udgør muren støttemur for det væsentligt lavere liggende terræn på ydersiden. Der er enkelte steder muret stræbere på yderside. (8) Formodes at være den ældste del af kirkegårdsmuren i det dette stykke er med påmurede munke/nonner. Herudover er der et stykke længere mod nord der ikke er tilgængeligt og ikke opmålt. Kirkegårdsmurene trænger generelt til kalkning. De påmurede vingetegl er generelt i god stand, dog med få skadede tegl. De påmurede munke/nonner fremstår noget slidte og trænger til vedligeholdelse.

38 Side : af 123 Figur 71 - Indgangsportal med runde søjler og kirken i baggrunden. Figur 72 - Gunderslev Kirke set fra nord/øst Figur 71 Figur 72 Figur 73 - Inderside mod vest. Figur 74 - Inderside mod syd Figur 73 Figur 74 Figur 75 - Låge mod nord/øst Figur 76 - Munke og nonner mod øst Figur 75 Figur 76

39 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Haldagerlille Kirke Haldagerlillevej 7 Haldagerlille 4250 Fuglebjerg Vægskema ➀ ➁ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Kalk (hvid) Kalk (hvid) Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Røde vingetegl Fundam. Beton Fundam. Beton 92 m 16 m ➂ Stengærde/Hæk Søjler A Antal Bredde Dybde højde indv. højde udv. Materiale Afdækning Kalk (hvid) Røde vingetegl Fundam. Støbt

40 Side : af 123 Beskrivelse: Haldagerlille Kirke ligger midt i Haldagerlille. Kirkegården er på tre sider omkranset af murede/kalkede mure. Murene er af relativ nyere dato og i god stand. Murene fremstår forholdsvis nykalket. Indgangsportal med tre murede søjler. Søjlerne er med påmurede vingetegl og murede rygninger. De påmurede vingetegl er generelt i god stand, dog med få skadede tegl. Figur 77 - Haldagerlille Kirke set fra syd/øst. Figur 78 - Kirken set fra nord Figur 77 Figur 78 Figur 79 - Indgang fra Haldagerlillevej med de tre murede søjler og kirken i baggrunden. Figur 80 - Kirkegårdsmuren mod Haldagerlillevej med niveauspring. Figur 79 Figur 80 Figur 81 - Inderside mod syd Figur 82 - Inderside mod vest Figur 81 Figur 82

41 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Hammer Kirke Byvej 13, 4700 Næstved Vægskema ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam / /180 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam / /140 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Støbt Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam / /140 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam / /140 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Støbt Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Støbt Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - 43 m 29 m 55 m 145 m 4 m 10 m

42 Side : af 123 ➆ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. Kløv. 35 m /100 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Kmpst. ➇ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 2 m Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Kmpst. ➈ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 13 m /200 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Munke/Nonner Kmpst. Søjler A B C Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament Kalk (Hvid) Røde vingetegl Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament Kalk (Hvid) Røde vingetegl Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament Kalk (Hvid) Røde vingetegl Støbt - - Beskrivelse: Hammer Kirke ligger med Byvej mod vest og mod åbne marker mod øst. Mod vest (1) udgør muren/fundamentet det også som støttemur for det lavere liggende terræn på ydersiden. Ca. midt på stykket er muret en pilast der går til begge sider med muret rygning. De påmurede vingetegl bærer præg af gentagne udskiftninger og vedligeholdelse. Mod syd (2) nyere mur aftrappende mod vest. (A) to store murede søjler med vandrette bånd. (3) Muret delvist i kampesten. Der er påmuret nye vingetegl og i den forbindelse er dele af murkronen ommuret. Mod syd, øst og nord (4) udvidelse af kirkegården med noget tyndere mur. Der er enkelte sætningsskader med lodrette revner, især ud for træerne. Mod nord (5) kort stykke nyere fra låge til hjørnet ved gammel mur. (6) Noget tykkere og meget ældre muret på kampesten (syldsten). (7) Fra låge til bygning muret på fundament af kløvede kampesten. (8) Indgangsportal med halvbuet dørhul. (9) Formodentligt noget af den ældre del af kirkegårdsmuren med påmurede munke/nonner. De påmurede vingetegl er generelt i god stand, med enkelte skadede tegl. Teglene mod vest er i dårligst stand og udskiftning bør overvejes i forbindelse med øvrige vedligeholdelsesarbejder. De påmurede munke/nonner er i relativ god stand. Dog med få forvitrede tegl og overstrygning/forskelling bør eftergåes.

43 Side : af 123 Figur 83 - Hammer Kirke set fra syd/øst Figur 84 - Indgangsportal mod syd. Figur 83 Figur 84 Figur 85 - Yderside mod syd. Figur 86 - Inderside mod nord. Figur 85 Figur 86 Figur 87 - Låge mod nord. Figur 88 - Yderside mod vest. Figur 87 Figur 88

44 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Herlufsholm Kirke Herlufsholm Allè 182, 4700 Næstved

45 Side : af 123 Vægskema ➀ ➁ 2 stk. murede søjler 60x60 cm. Røde mursten afdækket med røde vingetegl Hæk/Levende hegn Beskrivelsen: Kirkegården ligger ved Herlufsholm kostskole og på modsatte side af Herlufsholm Allè ud mod åbne marker. Kirkegården er omkranset af hæk/levende hegn på alle sider. Der er opført to murede søjler som indgangsportal mod syd. De murede søjler er i god stand og fremstår uden synlige skader. Figur 89 - Kapel Figur 90 - Indgang med to murede søjler og gitterport samt gitterlåge. Figur 90 Figur 89 Figur 91 - Stengærde fra indgangsportal mod vest Figur 92 - Stengærde fra indgangsportal mod øst Figur 91 Figur 92

46 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Herlufmagle Kirke Spragelsevej 19A, 4160 Herlufmaglee

47 Side : af 123 Vægskema ➀ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. 38 m Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➁ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. 49 m Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➂ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. 52 m Kløv. Kmpst. Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. 42 m Kalk (hvid) Kalk (hivd) Røde vingetegl Støbt ➄ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. 37 m Kalk (hivd) Røde vingetegl - ➅ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. 20 m Kalk (hivd) Røde vingetegl - ➆ Hæk Beskrivelse: Kirken ligger på en bakke med faldende terræn både mod syd og nord. Kirken i udkanten af byen og den nyeste del af kirkegården mod nord, ligger ud mod åbne marker. Denne del af kirkegården er omkranset af hæk. Den ældre del af kirkegården er omkranset af mure. Murene følger generelt terrænet. Murene er opført af mange omgange. Særligt er muren mod øst, der er opført i flere mindre stykker, her er der anvendt flere forskellige typer mur. Enkelte af disse stykker er muret som hulmur, med udluftningsstudser i bund og top. Mod syd (Spragelsevej) er størstedelen kløvede kampesten, synlige på yderside og oppudset/kalket på inderside. I det sydvestlige hjørne indgår en kalket bygning som en integreret del af kirkegårdsmuren. Mod vest følger muren det stigende terræn op til ca. ud for kirken. Muren er af ældre dato og trænger til vedligeholdelse. Særligt den nordligste del af muren mod vest (38 lbm) er i meget ringe stand. Dette stykke er blevet malet med cempexo el lign for en del år siden og muren har ikke haft mulighed for at ånde og er meget stærkt medtaget. Murene er alle afsluttet med røde vingetegl. Der er kun konstateret enkelte skadende tegl. Der er afsnit med ældre tyndslidte tegl, der bør holdes løbende under opsyn.

48 Side : af 123 Figur 93 - Herlufmagle Kirke set fra syd/øst Figur 94 - Indgangsportal fra Spragelsevej Figur 93 Figur 94 Figur 95 - Muret søjle med kvader og afsluttet med buet støbt afdækning med kugle Figur 96 - Kirkegårdsmur mod øst Figur 95 Figur 96 Figur 97 - Nordligste del af muren mod vest, er meget medtaget. Figur 98 - Område på yderside der er stærkt medtaget Figur 97 Figur 98

49 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Holme Olstrup Kirke Kirkevænget 11A, 4684 Holmegaard Vægskema ➀ ➁ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. 72/ Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam / /200 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - 4 m 102 m

50 Side : af 123 ➂ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. 13 m 50 50/ /200 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Kmpst. ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. 18 m 90 50/70 70/140 Kalk (hvid) Kalk (hivd) Røde vingetegl Kmpst. ➄ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. 28 m / /150 Kalk (hivd) Kalk (hivd) Røde vingetegl - ➅ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. 3 m Kalk (hivd) Kalk (hivd) Klinker - ➆ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. 29 m 48 70/ Kalk (hivd) Kalk (hivd) Røde vingetegl - Søjler A B Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament Kalk (hivd) Røde vingetegl - Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament Kalk (hivd) Røde vingetegl - Beskrivelse: Kirken ligger i udkanten af byen. Kirkegården er omkranset af mure på 3 sider samt et stykke mod øst ved parkering/indgang. Mod øst (1) indgangsportal bestående af omtrent 2,5 m høj mur med dørhul afsluttet i top med segmentbue samt søjle nord for port. (2) Mur delvist muret i kampesten med påmurede vingetegl. (1) Lidt lavere stykke mur ved vaskeplads. Mod nord og vest (2) og (3) muret på fundament af kampesten. Muren/fundamentet mod nord og vest udgør det som støttemur for det lavere liggende terræn på ydersiden. Der er på ydersiden en stengærde/jordvold. Meget store stød vidner om de træer der gennem en lang årrække har forvoldt stadig større skade på muren. Ligesom stengærde/jordvold er sammensunket/udskredet med skader på muren til følge. Dette måske pga. overfladevand på kirkegårdsarealet der ikke er bortdrænet. En blivende løsning kræver omfattende renovering af muren og ikke mindst tilstødende arealer på kirkegården samt stengærde/jordvold på ydersiden. Mod vest (4) meget tyk mur opført fortrinsvis af kampesten. Mod vest og syd (5) mur opført fortrinsvis af kampesten. (6) Her er muren afsluttet med klinker på toppen. (7) Nyere murede søjler og mur De påmurede vingetegl er i god stand med enkelte skadede tegl.

51 Side : af 123 Figur 99 - Holme Olstrup Kirke set fra syd/øst Figur Indgangsportal mod øst. Figur 99 Figur 100 Figur Inderside mod øst ved vaskeplads. Figur Inderside mod syd ved port. Figur 101 Figur 102 Figur Yderside mod vest. Store sætningsskader i muren. Figur Yderside mod vest. Eksempel på skade på murværk pga. utilstrækkelig afdækning. Figur 103 Figur 104

52 Side : af 123 Holsted Kirke Holsted Allè 1, 4700 Næstved Figur Holsted Kirke set fra syd/vest Figur Holsted Kirke set fra nord/vest Figur 105 Figur 106 Beskrivelse: Holsted Kirke er en ny bykirke, indviet i 2001 og er som sådan ikke omkranset af selvstændig kirkegård. Holsted kirke benytter sig af: Østre Kirkegård, Næstved, Gamle Kirkegård, Næstved og Herlufsholm Kirkegård.

53 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Hyllinge Kirke Søndergade 34A Hyllinge 4700 Næstved

54 Side : af 123 Vægskema ➀ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 44 m 50/55 120/ /250 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Kmpst. ➁ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 33 m 55/ /200 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Kmpst. ➂ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 2 m Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 39 m / /230 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Kmpst. ➄ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 84 m /170 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Støbt ➅ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 38 m /150 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Støbt ➆ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 24 m / Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Støbt Søjler A B Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament 2 101/ Kalk (hvid) Røde vingetegl Støbt/- Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament Granit Røde vingetegl Kmpst. Beskrivelse: Kirken ligger i udkanten af byen mod åbne marker mod syd og vest. Den oprindelige del af kirkegården er omkranset af middelaldermure. Kirkegården er udvidet mod syd, her omkranset af nyere/tyndere mure. Mod nord (1) udgør muren/fundamentet det som støttemur for det noget lavere liggende terræn på ydersiden. Der er desuden på ydersiden muret to stræbere og muren hælder stedvis noget udaf. Kapelbygning indgår i hjørnet som en integreret del af kirkegårdsmuren. Mod vest (2) er indvendig side af murkronen ommuret i forbindelse med påmuring af nye vingetegl. Her er der ligeledes en stræber på yderside. Mod syd (3) nyere muret indgangsportal med dørhul afsluttet med halvbue. (4) Muret med flere niveauspring aftrappende fra midten mod øst og vest. Mod øst (7) nyere mur på støbt fundament. Muren/fundamentet udgør det som støttemur for det noget lavere liggende terræn på ydersiden Mod syd (5) og (6) ved udvidelsen af kirkegården, er murene noget tyndere med rette linjer. Kirkegårdsmurene trænge generelt til kalkning, dog med undtagelse af inderside mod nord (2) og vest (1) De påmurede vingetegl er i god stand med få skadede tegl.

55 Side : af 123 Figur Yderside mod udvidelse mod syd med Kirken i baggrunden. Figur Indgang med to store murede søjler. Figur 107 Figur 108 Figur Yderside set fra syd/vest. Figur Søjle og mur mod syd Figur 109 Figur 110 Figur Yderside mod vest. Figur Eksempel knækket vingetegl. Figur 111 Figur 112

56 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Hårslev Kirke Hårslevvej 29, 4262 Sandved Vægskema ➀ ➁ ➂ ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 45/50 80/ Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 45/50 120/ /220 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam / /150 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam / /160 Kalk (hivd) Kalk (hvid) Røde vingetegl - 60 m 127 m 36 m 45 m

57 Side : af 123 Søjler A B C Antal Bredde Dybde højde indv. højde udv. Materiale Afdækning Fundam Kalk (hvid) Jern - Antal Bredde Dybde højde indv. højde udv. Materiale Afdækning Fundam Kalk (hvid) Røde vingetegl - Antal Bredde Dybde højde indv. højde udv. Materiale Afdækning Fundam Kalk (hvid) Røde vingetegl - Beskrivelse: Hårslev Kirke ligger mellem Hårslevvej mod nord og Præstegården/Præstegårdshave mod vest og syd. Kirkegården er på alle fire sider omkranset af kirkegårdsmure. Mod vest (1) udgør muren/fundamentet det som støttemur for det lavere liggende terræn på ydersiden. Der er fugtskjolder og synlige skader på yderside i fundamentshøjde. De påmurede vingetegl er af nyere dato og fremstår intakt uden synlige skader. Mod syd (2), på den første del fra vest og hen til lågen, udgør muren/fundamentet det som støttemur for det lavere liggende terræn på ydersiden. Der er fugtskjolder og mange synlige skader på inder- og yderside omkring fundamentshøjde. Resterende del mod syd er noget bedre stand. Der er enkelte skadede vingetegl mod syd. Mod øst (2) er muren i god stand. Mod nord (3) er muren i god stand. (4) er muren relativ god stand med få skade især på indvendig side mod terræn. Kirkegårdsmurene trænger generelt til kalkning. Mod syd og vest er der mange fugtskader. En blivende løsning kræver omfattende renovering af muren og ikke mindst tilstødende arealer på kirkegården med dræn langs murene.

58 Side : af 123 Figur Hårslev Kirke set fra nord. Figur Indgang fra vest. Søjler afdækket med jern. Figur 113 Figur 114 Figur Inderside mod syd. Figur Eksempel fugtskadet murværk indvendig side mod syd. Figur 115 Figur 116 Figur Eksempel knækket tegl. Fugtskade murværk Figur Eksempel revnet tegl. Figur 117 Figur 118

59 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Karrebæk Kirke Kirkebakken 2, 4736 Karrebæksminde

60 Side : af 123 Vægskema ➀ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 60 m 45/50 80/ /240 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➁ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 21 m 45/50 80/ Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➂ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 3 m /325 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 69 m 45/55 70/ /170 Kalk (hivd) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➄ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 59 m 30/50 80/ /200 Kalk (hivd) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➅ Stengærde/hæk Søjler A B Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament Kalk (hvid) Røde vingetegl - Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament / Kalk (hvid) Røde vingetegl - Beskrivelse: Karrebæk Kirke ligger i udkanten af byen på hjørnet af Karrebækvej og Kirkebakken. Mod vest (1) dele af muren er af nyere dato, men særligt på ydersiden lidt medtaget af fugt og afskallinger. Enkelte steder hælder muren indad og vandet fra de påmurede vingetegl drypper ned af muren. Muren er forholdsvis nykalket, men pga. fugtproblemer, trænger den til vedligeholdelse. Muren er støttet fra ydersiden med murede stræbere samt jordvold. Mod syd (3) med indgangsportal i relativ god stand, dog med enkelte fugtskjolder. De påmurede vingetegl trænger til reparation/udskiftning. Mod syd og øst (4) Antageligt den ældste del af kirkegårdsmuren. Muren/fundamentet udgør det som støttemur for det lavere liggende terræn på ydersiden. Muren er støttet fra ydersiden med murede stræbere samt jordvold. (B) To murede søjler mod syd/øst. Mod øst (5) mur med pilastre mod for- og bagside som støtter. Ved overgangen mellem (4) og (5) låge hvor den sidste stræber på den ældre del danne søjle for lågen. Murene trænger generelt til kalkning. Særligt yderside mod vest er der store områder med fugtskader. De påmurede vingetegl er generelt i god stand. Dog er vingeteglene på indgangsportalen i ringe stand. Derudover er der skadede tegl.

61 Side : af 123 Figur Karrebæk Kirke set fra nord/øst Figur Indgangsportal mod syd. Figur 119 Figur 120 Figur Kirkegårdsmur mod vest. Figur Kirkegårdsmur mod øst Figur 121 Figur 122 Figur Låge mod øst. Figur Låge mod syd/øst. Figur 123 Figur 124

62 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Krummerup Kirke Krummerupvej 42 A, 4250 Fuglebjerg Vægskema ➀ ➁ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 40/ Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 40/ Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - 16 m 12 m

63 Side : af 123 ➂ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 17 m 45/50 120/140 - Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 16 m 40/50 120/ /160 Kløv. Kmpst. Kløv. Kmpst. Røde vingetegl - ➄ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 42 m 40/ Kalk (hvid) Kløv. Kmpst. Røde vingetegl - ➅ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 32 m 45/50 90/120 80/120 Kalk (hivd) - Røde vingetegl - ➆ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 51 m 45/50(65) Kalk (hivd) Kalk (hivd) Røde vingetegl - ➇ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 16 m 40/ /190 Kalk (hivd) Kalk (hivd) Røde vingetegl - Søjler A B Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament / /230 Kalk (hivd) Røde vingetegl - Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament Kalk (hivd) Røde vingetegl - Beskrivelse: Krummerup Kirke ligger mellem Krummrupvej mod syd og Haldagermaglevej mod nord. Mod syd (A) to murede søjler med dobbelt låge som indgang.. (8) muret/pudset med hårdfine revner i puds. Muren trænger til kalkning. (7) Noget ældre og dårlig stand. Muren er på et stykke tykkere som en bred pilast på ydersiden. Særligt på 'pilasten' er i dårlig stand. Mod syd og vest (1) nyere mur som hulmur med udluftningsstudser i bund og top. Mod vest (2) ny mur som hulmur med udluftningsstudser i bund. (3) nyere mur efterfulgt af bygning som integreret del af kirkegårdsmuren. (4) Kampestensmur mellem murede/pudsede søjler. Mod nord (5) kampestensmur. Inderside er oppudset og i meget dårlig stand. Yderside i relativ god stand, dog med få revnede/manglende fuger. Mod øst (6) muren fremstår nykalket og i god stand. (7) Muren er delvist opført i kampesten. Muren fremstår nykalket og i god stand. De påmurede vingetegl er i god stand med få skadede tegl.

64 Side : af 123 Figur Krummerup Kirke set fra syd/øst Figur Låge mod øst. Figur 125 Figur 126 Figur Murede/kalkede søjler ved kampestenvægge mod vest Figur Inderside mod nord i meget dårlig stand. Figur 127 Figur 128 Figur Inderside mod øste. Fremstår nykalket. Figur Inderside mod syd. Figur 129 Figur 130

65 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Kvislemark Kirke Kvislemarkvej 10 A Kvislemark Sandved Vægskema ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning / /170 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde Falstagsten Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning /170 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning / /190 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Munke/Nonner - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning 60/70 70/80 160/170 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning / /190 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - - Fundam. Fundam. Fundam. Fundam. Fundam. 19 m 17 m 18 m 13 m 82 m 10 m

66 Side : af 123 Søjler A B Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament 3 66/95/ Kalk (hvid) Røde vingetegl Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament Kalk (hvid) Munke/Nonner - - Beskrivelse: Kvislemark Kirke ligger midt i byen ved siden af gadekæret. Mod øst (A) tre murede søjler som indgang til kirkegården. (1) Muren fremstår i relativ god stand, men trænger til kalkning. (5) Muren er, især på ydersiden, i dårlig stand. Der er en del afskalninger pga. fugt. Mod nord (2) muren fremstår i relativ god stand, men trænger til kalkning. (3) Muren er i særdeles dårlig stand, med meget stor skader særligt på indersiden. Men ydersiden er også medtaget med store fugtskjolder og flere skader på de murede stræbere. De påmurede munke/nonner er relativ god stand, men trænger til vedligeholdelse. (4) Muren er delvist opført i kampesten og særligt ydersiden er iringe stand med den del fugtskjolder og skadet murværk. Mod vest (5) særligt fra lågen mod nord er muren i meget dårlig stand både på yder- og inderside. (B) To murede søjler med påmurede munke/nonner. Mod syd (5) er muren i relativ god stand, dog område med skadede tegl og fugtskadet murværk. Murene trænger alle til kalkning. De påmurede vingetegl trænger generelt til eftergåelse af overstrygning samt udskiftning af skadede tegl.

67 Side : af 123 Figur Kvislemark Kirke set fra syd/øst Figur Indgang fra øst med tre store murede søjler. Figur 131 Figur 132 Figur Låge mod vest. Søjler med påmurede munke/nonner. Figur Inderside mod nord. Område med særdeles medtaget murværk. Figur 133 Figur 134 Figur Yderside mod nord/vest. Figur Eksempel frostsprængt/forvitret murværk. Figur 135 Figur 136

68 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Marvede Kirke Præstelundsvej 2 Marvede 4700 Næstved

69 Side : af 123 Vægskema ➀ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 6 m / /340 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Munke/nonner - ➁ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 19 m 35 80/ /180 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Kmpst. ➂ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 81 m 60/ /230 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl Kmpst. ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 21 m 50 60/90 150/200 Kalk (hvid) Kalk (hvid) Røde vingetegl - ➄ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. indv. Matr. udv. Afdækning Fundam. 32 m / /160 *Kalk (hvid) Kalk (hvid) Munke/nonner - Søjler A Antal Bredde Dybde højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament Kalk (hvid) Røde vingetegl - B Antal Bredde Dybde højde indv. højde udv. Materiale Afdækning Fundament Beton - - *5 stk. murede friser afslutte i toppen med segmentbuer. Beskrivelse: Marvede Kirke ligger omkranset af kirkegårdsmure på alle fire sider. Kirkegården er udvidet med afdeling på modsatte side af Præstelundsvej. Mod øst (1) indgangsportal med port og låge. Indgangsportalen er med påmuret munke/nonner. (2) Nyere mur i relativ god stand og forholdsvis nykalket. Mod øst og syd (5) muren fremstår i nykalket og i god stand. På inderside murede friser afsluttet i toppen med segmentbuer. De påmurede munke/nonner er i god stand. Mod syd (4) muren i god stand, men trænger til kalkning. Mod nord og vest (3) muren hælder stedvis udad og der er på yderside murede stræbere. De påmurede vingetegl trænger stedvis til vedligeholdelse. Murene er generelt i god stand men trænger flere steder til nogen reparation og kalkning.

70 Side : af 123 Figur Marvede Kirke set fra syd/øst Figur Indgang til kirkegården på modsatte side af Præstelundsvej. Figur 137 Figur 138 Figur Hjørne mod syd/øst hvor de påmurede munke/nonner ændre faldretning. Figur Indgang fra syd. Figur 139 Figur 140 Figur Yderside mod nord. Figur Inderside mod øst. Figur 141 Figur 142

71 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Mogenstrup Kirke Kirkeskovvej 6 Mogenstrup 4700 Næstved Vægskema ➀ ➁ ➂ ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Røde vinge Kalk (hvid) Kalk (hvid) tegl Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Røde vinge Kalk (hvid) Kalk (hvid) tegl Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Røde vinge Kalk (hvid) Kalk (hvid) tegl Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Røde vinge Kalk (hvid) Kalk (hivd) tegl Fundam. - Fundam. - Fundam. - Fundam. - 6 m 94 m 12 m 10 m

72 Side : af 123 ➄ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. Røde vingetegl Kløv. Kmpst. Kalk (hivd) - 79 m ➅ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. Røde vingetegl Kalk (hivd) Kløv. Kmpst m ➆ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. Røde vingetegl Kalk (hivd) Kalk (hivd) 7 m ➇ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. Røde vingetegl Kalk (hivd) Kalk (hivd) 42 m ➈ Stengærde Beskrivelse: Mogenstrup Kirke ligger lidt uden for byen ud mod Præstø Landevej og Bøgesøvej. Mod vest (1) indgangsportal med låge og port med kamtakket afslutning. Mod nord og vest(2) muret delvist af kampesten og med påmurede vingetegl. Muren er i relativ god stand, dog med få mindre skader og trænger til kalkning. Mod øst (3) muren er opdelt i felter med lodrette dilatationsfuger og i samme stand som (2). (4) tyndere og noget nyere mure i god stand, men trænger til kalkning. Mod øst og syd (5) murene opført i kløvede kampesten oppudset/kalket på inderside. Muren er i god stand men trænger til kalkning. På yderside er der få revnede/manglende fuger. Midt ned gennem kirkegård (6) muren opført i kløvede kampesten mod vest og oppudset/kalket mod øst. Muren er i god stand men trænger til kalkning. På vestside er der få revnede/manglende fuger. Mod syd (7) mure ved låge og vest for trappe. Murene er i god stand. De er opført delvist af kampesten og kalket. Murene er i god stand men trænger til kalkning Mod syd og vest (8) murene er i god stand men trænger til kalkning. Mod syd (øverste del) (2) muren er noget medtaget særligt på sydside og trænger meget til reparation og kalkning. De påmurede vingetegl er generelt i god stand, dog med enkelte skadede tegl.

73 Side : af 123 Figur Mogenstrup Kirke set fra syd/øst Figur Indgangsportal mod vest. Figur 143 Figur 144 Figur Yderside mod vest. Figur Inderside mod øst. Figur 145 Figur 146 Figur Yderside mod syd stærkt medtaget. Figur Yderside mod øst. Figur 147 Figur 148

74 Side : af 123 NÆSTVED PROVSTI Dato : Næsby Kirke Næsbyvej 3 Næsby 4171 Glumsø

75 Side : af 123 Vægskema ➀ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. Røde mursten mursten Røde Røde vingetegl Beton 22 m ➁ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. Kløv. Kløv Kløv. Kmpst. Beton Kmpst. Kmpst. 14 m ➂ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. Kløv. Kløv Kløv. Kmpst. Røde vingetegl Kmpst. Kmpst. 2 m ➃ Tykkelse Højde indv. Højde udv. Matr. udv. Matr. indv. Afdækning Fundam. Kløv. Kløv Kløv. Kmpst. Røde vingetegl Kmpst. Kmpst. 89 m Søjler A Antal Bredde Dybde Højde indv. Højde udv. Materiale Afdækning Fundament Granit Beton Støbt Beskrivelse: Kirken ligger på en på en bakke med skrående terræn mod syd. Kirkegårdsmuren er fortrinsvis opført af kløvede kampesten. Mod øst (1) muren er opført i røde mursten med påmurede røde vingetegl. (2) (3) Murene af kløvede kampesten aftrappende mod syd. Muren er i relativ god stand. Herefter og resten vejen rundt (4) er kirkegårdsmuren af kløvede kampesten. Murene bærer præg af løbende vedligeholdelse og fremstår generelt i god stand. Dog er fugerne indersiden mod kirkegården i den lavtliggende del af kirkegården mod syd, med flere områder med revnede fuger. Store dele af kirkegårdsmuren mod syg, vest og nord fungerer samtidig som støttemur, i det terrænet på udvendig side ligger fra 0,5 til 1,5 meter under terrænet på kirkegården. Sine steder mod vest på indvendig side, er terræn næsten oppe under Vingeteglene. Der ca. 15 meter af kirkegårdsmuren der er afsluttet med støbt betonafdækning (mod øst) ellers er den resterende del med påmurede vingetegl. De påmurede vingetegl bærer meget præg af gentagende reparationsarbejder. Der er kun enkelte skadede tegl. Eftersom Kirkegården ligger på skrående terræn, er der flere niveauspring på kirkegårdsmuren. Udvendig side er kampestensmurene er afsluttet øverst med tre skifter gule muresten og påmurede røde vingetegl. I det sydvestlige hjørne er der en ca. 6 meter bred indgangsportal, med to søjler af kvadratiske granitblokke. Søjlerne er omtrent 2,5 meter høje.

76 Side : af 123 Figur Næsby Kirke set fra nord/øst. Figur Yderside nord for indgang fra parkeringsplads. Figur 149 Figur 150 Figur Indgang mod syd/vest Figur Yderside mod vest. Figur 151 Figur 152 Figur Overgang fra mur i røde mursten til kampestensmur. Muren aftrappende og følger terrænet. Figur Eksempel på revnet/manglende fuger i mur af kløvede kampesten. Figur 153 Figur 154

D. 29. AUGUST I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D

D. 29. AUGUST I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D BUDGETSAMRÅD D. 29. AUGUST 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D Dagsorden til endeligt budgetsamråd d. 29. august 2018 i Skt. Jørgens Sognegård 1. Information om kortsigtede planer i Næstved Provsti

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde bestående af følgende

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 6. juni 2018 kl. 13 d. 06-06-2018, 13:00, Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Kommentarer: Inden mødet gik i gang blev det besluttet at punkt 38 bliver

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. marts 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ulla Jensen Mødet sluttede kl. 16.45 Referent: Connie B. Beier Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling.

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 29. oktober. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i dagsorden og referat. Mødepunkt

Læs mere

Gælder fra 11. december Linje 679 OplandsTaxa

Gælder fra 11. december Linje 679 OplandsTaxa Gælder fra 11. december 2011 Linje 679 OplandsTaxa i næstved kommune OplandsTaxa er et nyt servicetilbud i hele Næstved Kommune, der giver borgerne bedre mulighed for at komme frem og tilbage mellem Næstved

Læs mere

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling.

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Firkanter er overbygningselever Trekanter er mellemtrinselever Prikker er indskolingselever Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Elever i Fuglebjerg

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 11. april Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 11. april Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2018. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 17 Mødepunkt 1 Orientering ved

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. december Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. december Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. december 2017. Kl. 13 Mødested: Tyvelse Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 17 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Højer Kirke, Tønder Herred, Tønder Amt, d september 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Højer Kirke, Tønder Herred, Tønder Amt, d september 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Højer Kirke, Tønder Herred, Tønder Amt, d. 17.-18. september 2009. J. 1065/2009 Stednr. 21.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 24. februar 2010.

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde 28. maj 2019 vers. 3 - d. 28-05-2019 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Anna Helleberg Kluge, Mogens Kessel, Poul Ernst Sandberg, Holger Eilkær Hansen, Jan Kure Kinnberg,

Læs mere

Velkommen til budgetsamråd. 18. juni 2019 i Sankt Jørgens sognegård

Velkommen til budgetsamråd. 18. juni 2019 i Sankt Jørgens sognegård Velkommen til budgetsamråd 18. juni 2019 i Sankt Jørgens sognegård Dagsorden: bilag 1. Næstved Provstis vision 2020 a. Visionshjul b. Præsteteams c. Kommunikation / nyhedsbrev d. Administrationssupport

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 20. januar 2016. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunvor B. Nielsen. Mødet sluttede kl. 17.00 I referatet er indarbejdet

Læs mere

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti.

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 8. juni 2016. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Mødet sluttede kl. 18.30 Mødepunkt 1 Provstikonsulent orienterer

Læs mere

Tilstandsvurdering BASTRUPTÅRNET

Tilstandsvurdering BASTRUPTÅRNET Tilstandsvurdering 22-05-2015 CHA BASTRUPTÅRNET Fr.nr. 2928:34 HISTORIE Bastruptårnet er beliggende ved nordbredden af Bastrup Sø. Det runde tidlige middelalderlige tårn har en diameter på ca. 21 meter

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 5. september 2018 kl. 10 d. 05-09-2018, 10:00, Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Kommentarer: 1 - Endelig godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for Bilag 2 Næstved Kommune Boligudbygningsplan for 2015-2024 57 Boligudbygningsplan for Næstved Kommune 2015-2024 Borup Ris Skolens distrikt: Del af Borup Ris, tidligere Grønbro Skole, som er fordelt således:

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige, Slet Herred, Aalborg Amt, d. 6. og 7. august 2009. J. 879/2009 Stednr. 12.07.02 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 27. november

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 15.00 Mødested: Holsted Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 15.00 Mødested: Holsted Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni. Kl. 15.00 Mødested: Holsted egård Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Tilstandsvurdering GL. BARRITSKOV

Tilstandsvurdering GL. BARRITSKOV Tilstandsvurdering 10-06-2008 JTJ GL. BARRITSKOV F.nr.3112:8 Koordinat: 55 42 20 N 09 55 07 E HISTORIE Barritskov nævnes første gang i 1261. De bevarede ruiner af Gl. Barritskov stammer fra 1500-tallet

Læs mere

1 Orientering provstikonsulent Punktet udsættes til næste PU møde.

1 Orientering provstikonsulent Punktet udsættes til næste PU møde. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 21. februar 2018. Kl. 12 Mødested: Bethesda, Karrebæk Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 17.15 Mødepunkt 1 Orientering provstikonsulent

Læs mere

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt.

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 16. august 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl. 18.00 Del 1 Mødepunkt

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 14. november 2018 kl. 13 behandlingspunkter - d. 14-11-2018 kl. 13:00 til 18:00 Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Afbud: Mogens Kessel, Holger Eilkær

Læs mere

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 21. juni 2016

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 21. juni 2016 NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 21. juni 2016 Det nuværende provstiudvalgs mål: (kan ses på provstiets hjemmeside) Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at: fremme

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 15. august 2018 - (referat) d. 15-08-2018, 11:00, Deltagere: Kommentarer: Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Mødet sluttede kl. 17.00 Orienteringspunkter

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 10. oktober 2018 kl. 13 - d. 10-10-2018 kl. 13:00 til 17:30 Deltagere: Næstved Provstiudvalg, Næstved Provsti Mødet sluttede kl. 17.15 Mødepunkt Referat 1 - Orientering

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet blev afsluttet kl. 19.00 Mødepunkt 1 Orientering ved provstikonsulent

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse Raklev Kirke, Ars Herred, Holbæk Amt, d. 29. september og 7. oktober 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse Raklev Kirke, Ars Herred, Holbæk Amt, d. 29. september og 7. oktober 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse Raklev Kirke, Ars Herred, Holbæk Amt, d. 29. september og 7. oktober 2009. J. 685/2009 Stednr. 03.01.03 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 4. marts 2010.

Læs mere

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt.

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt. Byggepladsbesøg ved NHL 22.6.15 SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 TILSYN - NOTAT 2 23.6.2015 Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 4. februar Kl Mødested:

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 4. februar Kl Mødested: Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 4. februar 2015. Kl. 13.00 Mødested: Fraværende med anmeldt forfald: Mogens Kessel. Mødet blev afsluttet kl. 18.00 Mødepunkt 1 Førslev Kirke, anmodn. om handlingsplan

Læs mere

D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D

D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D BUDGETSAMRÅD D. 19. JUNI 2018 I S K T. J Ø R G E N S S O G N E G Å R D DAGSORDEN: 1. Indledning og kort præsentation 2. Økonomiske forhold i provstiet 3. Årsregnskab PUK kassen, herunder skoletjenesten

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 17. januar Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 17. januar Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 17. januar 2018. Kl. kl. 11 Mødested: Provstikontoret, Stationsvej 4. Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Jan Kinnberg. Til dagsordenen blev tilføjet 2 punkter:

Læs mere

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. september. Kl. 13 og 10. september kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen deltager ikke d. 10. september.

Læs mere

Undertegnede har den 8. januar 2018 gennemgået ovennævnte ejendom, og jeg har følgende bemærkninger til gennemgangen:

Undertegnede har den 8. januar 2018 gennemgået ovennævnte ejendom, og jeg har følgende bemærkninger til gennemgangen: Mette Drejer Nils Bendtsen Tjørnevej 49 4684 Holmegaard Fensmark den 15 januar 2018 Vedr: Gødsholmvej 1, Appenæs 4700 Næstved Dokumenter til min rådighed: BBR-Ejermeddelelse dateret 06.10.2017 Ejendomskort,

Læs mere

Mariagers middelalderlige sognekirke

Mariagers middelalderlige sognekirke 56 Af Christian G. Klinge Mariagers middelalderlige sognekirke Det er ikke ofte, at Nordjyllands Historiske Museum får lejlighed til at lave en arkæologisk udgravning i den lille købstad Mariager. Denne

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Gl. Rye Kirke, Tyrsting hrd., Aarhus amt. Stednr. 16.04.05 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg J.nr.

Læs mere

Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65

Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65 Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65 Tema Råstofudnyttelse Emne(r) Kalkindvinding Sted/topografi Klim Bjerg er en limstensbakke, der hæver sig op til 20 m over de omgivne flade havaflejringer. Mod vest ligger

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl Godkendt.

Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl Godkendt. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. oktober 2017. Kl. kl. 13-17,00 Mødested: Tyvelse Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen og Gunver B. Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Snesere, istandsættelse af Snesere Kirke

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 15. december 2009. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, kld., 4171 Glumsø Fravær med anmeldt forfald: Leif Hansen Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. marts Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg Sognehus

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. marts Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg Sognehus Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 14. marts 2018. Kl. 11 Mødested: Fuglebjerg ehus Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 16.30 Mødepunkt 1 Fuglebjerg, PU besøg om fremtidig

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL 2016 HANS LUND, Arkitekt maa Tingvej 12, 6630 Rødding 74841564 20221073 arkilund@gmail.com, www.arkitekt-hanslund.dk 01 ODDER KIRKE Hads Herred Odder Provsti

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet startede kl. 13 og sluttede kl. 19.00 Mødepunkt 1 Orientering

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. J. nr. 1130/2008 Stednr. 19.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 23. juni 2009.

Læs mere

Tilstandsvurdering KALUNDBORG VESTBORG OG BYMUR HISTORIE SIGNIFIKANS BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA. Besøg.

Tilstandsvurdering KALUNDBORG VESTBORG OG BYMUR HISTORIE SIGNIFIKANS BEVARINGSVÆRDI ADMINISTRATION ADGANGSFORHOLD CHA. Besøg. Tilstandsvurdering 18-08-2016 CHA KALUNDBORG VESTBORG OG BYMUR Fr.nr. 3120:42 HISTORIE Kalundborg er ifølge Saxo anlagt af Esbern Snare omk. 1170. Vestborgen er dog sikkert kommet til senere, måske først

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 13. juni 2018 kl. 12.30 d. 13-06-2018, 12:30, Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Kommentarer: Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Punkt 11 behandles

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 9. december Kl Mødested: Vejlø Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 9. december Kl Mødested: Vejlø Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. december 2015. Kl. 13.00 Mødested: Vejlø Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Gunver B. Nielsen forlod mødet kl. 16.30. Dagsordenen består

Læs mere

J. 674/2007 Stednr Rapport ved museumsinspektør Nils Engberg d. 6 august 2008.

J. 674/2007 Stednr Rapport ved museumsinspektør Nils Engberg d. 6 august 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i forbindelse med restaurering af kirkegårdsportelen på Tårnby kirkegård, Sokkelund h., Københavns a. d. 15 maj 2008. J. 674/2007 Stednr. 02.03.11 Rapport ved museumsinspektør

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 14.00 Mødested: Stationvej, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Provstikonsulent

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. J. 1003/2009 Stednr. 15.04.03 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 11. april 2011. Figur 1. Udgravning

Læs mere

Referat Næstved Provsti Møder

Referat Næstved Provsti Møder Referat Næstved Provsti Møder PU møde d. 12. december 2018 kl. 13 - behandlingspunkter - d. 12-12-2018 kl. 13:00 til 17:30 Deltagere: Næstved Provsti, Næstved Provstiudvalg Mødepunkt Referat 1 - Endelig

Læs mere

Tilstandsvurdering RAVNSBORG

Tilstandsvurdering RAVNSBORG Tilstandsvurdering 22-06-2016 JFR RAVNSBORG Fr.nr.4322:90 HISTORIE Ravnsborg er formodentligt startet opført i 1330-erne af Johan den Milde. Borgen en anlagt på en borgbanke omgivet af grav og vold på

Læs mere

Tilstandsvurdering JARMERS TÅRN HISTORIE

Tilstandsvurdering JARMERS TÅRN HISTORIE Tilstandsvurdering 17-06-2016 CHA JARMERS TÅRN Fr.nr. 3130:9 HISTORIE Tårn fra Københavns middelalderlige bymur. Oprindeligt bygget som et åbent hjørnetårn i bymuren, senere lukket til et egentligt tårn

Læs mere

V. Peder Søgaard - mobil Nygårdsvej Videbæk Nyt produkt - se side 9

V. Peder Søgaard - mobil Nygårdsvej Videbæk   Nyt produkt - se side 9 P R O F E S S I O N E L T www.murerhjorner.dk V. Peder Søgaard - mobil 2117 2359 Nygårdsvej 5-6920 Videbæk e-mail: ps@murerhjorner.dk V Æ R K T Ø J Nyt produkt - se side 9 Murerhjørnerne er fremstillet

Læs mere

Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011.

Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011. Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011. J. 542/2011 Stednr. 19.07.12 Rapport ved museumsinspektør Hans

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Årligt

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Kirkegårdens dige mod øst, nord for koret til Budolfi. Stenene til højre i billedet er sydvestre hjørne af en teglstenskælder.

Kirkegårdens dige mod øst, nord for koret til Budolfi. Stenene til højre i billedet er sydvestre hjørne af en teglstenskælder. Kirkegårdens dige mod øst, nord for koret til Budolfi. Stenene til højre i billedet er det 48 sydvestre hjørne af en teglstenskælder. Af Stine A. Højbjerg Budolfi kirkegård og et forsvundet stræde Forbipasserende

Læs mere

Tilstandsvurdering GL. BARRITSKOV

Tilstandsvurdering GL. BARRITSKOV Tilstandsvurdering 08-03-2016 JFR GL. BARRITSKOV F.nr.3112:8 HISTORIE Barritskov nævnes første gang i 1261. De bevarede ruiner af Gl. Barritskov stammer fra 1500-tallet og var oprindeligt et firelænget

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Kvislemark Præstegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Kvislemark Præstegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Kvislemark Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen I referatet er indarbejdet punkter fra tillægsdagsorden:

Læs mere

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 19. juni 2014

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 19. juni 2014 NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 19. juni 2014 Præsentation af provstiudvalg 1. Poul Sandberg, Herlufsholm 2. Ulla Jensen, Vejlø 3. Leif Hansen, Rønnebæk 4. Mogens Kessel, Hårslev-Ting

Læs mere

Tilstandsvurdering STAKSEVOLD HISTORIE. ADMINISTRATION Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet. ADGANGSFORHOLD JTJ

Tilstandsvurdering STAKSEVOLD HISTORIE. ADMINISTRATION Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet. ADGANGSFORHOLD JTJ Tilstandsvurdering 04-06-2008 JTJ STAKSEVOLD F.nr.3112:7 Koordinat: 55 40 44,70 N 09 50 48,40 E HISTORIE Ingen sikre kilder. Antageligvis røverborg fra ca. 1300-1400. Ved Nationalmuseets restaurering i

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Præstevænget 3

SAVE registrering Haslev midtby Præstevænget 3 SAVE registrering Haslev midtby Præstevænget 3 Miljømæssig 3 Originalitet 4 Ejendomsnr.: 1960 Matrikelnr.: 3aæ Adresse: Præstevænget 3 Byggeår: 1932 Byggestil: bedre byggeskik Hus i 1½ plan som fremstår

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. J.nr. 650/2008 Hejls sogn, Nr. Tysting hrd., Vejle amt., Stednr. 17.07.02, SB nr. Rapport ved museumsinspektør Nils

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Tilstandsvurdering VRIDSLØSE KIRKE

Tilstandsvurdering VRIDSLØSE KIRKE Tilstandsvurdering 13-10-2016 CHA VRIDSLØSE KIRKE Fr.nr. 3725:17 HISTORIE Vridsløse blev sogneby allerede i 1000-årene og havde oprindeligt sandsynligvis en trækirke. Denne afløstes en gang i 1100-årene

Læs mere

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård Børglum Kirke J.nr. NMII 954/2007 Børglum Hrd. Hjørring Amt Stednr. 100102 Nationalmuseets Kirkeundersøgelser Børglum Klosterkirkes kirkegård Overvågning af nedrivning af mur på kirkegårdens nordside 17.-18.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11060 Besigtigelsesdato: 4. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 20. juni 2017

NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 20. juni 2017 NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 20. juni 2017 Hvad er et budgetsamråd I henhold til lov om folkekirkens økonomi indkalder provstiudvalget hvert år repræsentanter for hvert menighedsråd

Læs mere

Overblik over kollektiv trafik/kørsel - i Næstved Kommune

Overblik over kollektiv trafik/kørsel - i Næstved Kommune Overblik over kollektiv trafik/kørsel - i Næstved Kommune Landdistriktsudvalget - 21. januar 2019 Trafikbestiller, Michael Stonor Nielsen Center for Trafik og Ejendomme Dagsorden Togbetjening i Næstved

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. august Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. august Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet blev afsluttet kl. 19.30 Da der er punkter fra den oprindelige

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Provstikonsulent Steen Otterstrøm orienterer Connie

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17010 Besigtigelsesdato: Onsdag den 29. marts 2017 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

C BYGNINGSDELSKORT : Facader Bygning nr. Vesterbrogade 183 / Bakkegårds Allé 1 og 3

C BYGNINGSDELSKORT : Facader Bygning nr. Vesterbrogade 183 / Bakkegårds Allé 1 og 3 YGNINGSELSKORT : Facader ygning nr. Vesterbrogade 183 / akkegårds llé 1 og 3 ktuel tilstand: Eemærkninger : 1 Facader - generel beskrivelse Facade mod Vesterbrogade og akkegårds llé. ygningen er udført

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Re-etablering-beretning

Re-etablering-beretning 1 Re-etablering-beretning KNV00022 RISHØJ. Fredn. Nr. 3124:3. Stednr. 03.07.13.18. Højen fra syd, efter re-etablingen. Efter anmodning fra Museum Sydøstdanmark, deltog undertegnede som tilsynsførende arkæolog,

Læs mere

Byggeprojektet Forno Vero Kit 70

Byggeprojektet Forno Vero Kit 70 Byggeprojektet Forno Vero Kit 70 Fundamentet En Stenovn som Kit 70 skal stå på et solidt fundament. Opbygningen påbegyndes ved at støbe en armeret plade direkte på jord, se nedenfor. Eller ved at grave

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. J. 1104/2007 Sted nr. 14.09.01 Rapport ved museumsinspektør Nils Engberg d. 10 april

Læs mere