Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HALSNÆS 2 2. Rammerne for indsatsen frem til udgangen af Flere unge skal have en uddannelse Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne 7 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER Målgruppe og rammevilkår Unge på offentlig forsørgelse Personer på langvarig offentlig forsørgelse Langtidsledighed Virksomhedsrettet indsats Aktiveringsomfang Oversigt over tabeller og klynger, der ikke anvender klyngen for alle ydelser 29

3 1. SAMMENFATNING et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse både for så vidt angår gruppen af unge under og over 25 år. Jobcentret har dog fortsat relativt stor andel af unge på offentlig forsørgelse sammenlignet med klyngen og. et fald i tilgangen til førtidspension. Jobcentret har dog fortsat en andel af borgere på førtidspension, der ligger over andelen i klyngen og. et fald i antallet af langtidsledige, der er trukket af en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Faldet i antallet af dagpengemodtagere er ikke blevet opvejet af stigningen i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere. Derfor har der været tale om et samlet fald. en samarbejdsgrad med de lokale virksomheder, der er højere and samarbejdsgraden i klyngen og. Status på ministermål i Halsnæs Kommune Ministermål 2 mar. 213 mar personer --- Udvikling mar mar. 214 Lokalt mål dec pct personer (pct.) --- Tilgang til førtidspension¹ , 39 (,) Ministermål 3 dec. 212 dec personer --- Udvikling dec dec. 213 Lokalt mål dec pct personer (pct.) --- Antal langtidsledige personer ,9 (-1,) Ministermål 4 Jan-dec 12 Jan-dec 13 Udvikling Lokalt mål dec pct pct.point pct. (pct.point) --- Samarbejdsgrad med virksomhederne 37, 41,7 4,7 38 (,) Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 214 for Halsnæs Kommune og egne beregninger. 1. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år Note: Måltallet i () viser udviklingen fra , såfremt målet nås. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HALSNÆS Notatet beskriver Jobcenter Halsnæs resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Notatet: Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 5, april 214. Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som ) samt klyngen. Klyngen varierer afhængigt af, hvilken ydelse der ses på. Som udgangspunkt anvendes klyngen for alle ydelser. Af afsnit 3.7 Oversigt over tabeller og klynger, der ikke anvender klyngen for alle ydelser fremgår de tabeller og figurer, der anvender andre klynger 2. Rammerne for indsatsen frem til udgangen af 215 Halsnæs kommune forventes af få lidt bedre rammevilkår for indsatsen i de kommende 2 år. Det bedste scenario for udviklingen de kommende 2 år peger på en svagt stigende beskæftigelse blandt kommunens borgere, færre ledige, flere arbejdspladser i kommunen og færre personer uden for arbejdsstyrken 1. Ledigheden har været faldende i hele 213. Det fremgår af figur 1, der er Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands fremskrivning af udviklingen i beskæftigelse og ledighed frem til og med udgangen af 215. Figur 1. Udviklingen i beskæftigelse og ledighed i Halsnæs (16-64 årige) Anm.: Fremskrivningen bygger på en prognose fra Økonomi og Indenrigsministeriet fra december 213, som Styrelsen for Rekruttering og Fastholdelse har fordelt på regioner og som BRHS har fordelt på kommuner. Offentliggjort på BRHS hjemmeside. 2

5 Det er ikke en stigende beskæftigelse, der har medført denne gunstige ledighedsudvikling i 213, men derimod, at arbejdsstyrken af årige er blevet reduceret siden 27 og at der er blevet flere udenfor arbejdsstyrken. Økonomi- og indenrigsministeriet forventer, at beskæftigelsen på landsplan vil stige i løbet af 214 og 215. I forlængelse her af har Styrelsen for Rekruttering og Fastholdelse fremskrevet, at beskæftigelsen 1 i vil stige med næsten 15. personer fra slutningen af 213 til slutningen af 215, svarende til en stigning på 1,3 pct. Beskæftigelsesregionen har fordelt denne regionale fremskrivning på kommuner og nået frem til følgende forventning for Halsnæs Kommune. Figur 2. Ændring i befolkningen fra ultimo 213 til ultimo 215 fordelt på socioøkonomiske grupper, antal årige i Halsnæs Kommune I Halsnæs forventes beskæftigelsen at stige med ca. 13 personer fra slutningen af 213 til slutningen af 215 svarende til,1 pct. 2. Det er betydeligt langsommere end i. Halsnæs andel af beskæftigelsen i er faldet støt siden krisen satte ind. Det er denne trend der fremskrives. Det fremgår ligeledes af figur 2 og 3, at ledigheden falder med næsten 1 personer de kommende to år svarende til et fald på godt 11 pct. og noget mere end i. Det relativt kraftige fald i ledighed skyldes ikke, at der forventes stigende beskæftigelse i Halsnæs, men derimod at befolkningen og arbejdsstyrken falder markant og trækker ledigheden ned. Det relativt kraftige fald skyldes formentligt dels en relativt stor aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet, og at mange unge flytter væk for at uddanne sig. Befolkningsfaldet forventes at blive så stort, at det også trækker et fald i antallet af personer uden for arbejdsstyrken med sig. 1 2 Med beskæftigelse menes antal beskæftigede med bopæl i kommunen. På baggrund af en fremskrivning af ledighed og beskæftigelse i kommuner, som BRHS har udarbejdet. Selve fremskrivningen og grundlaget herfor kan findes på BRHS hjemmeside. 3

6 Endelig er det væsentligt at bemærke, at der forventes at blive ca. 8 flere arbejdspladser i Halsnæs de næste par år 3. Det er en stigning på 1 pct.. Til sammenligning kan nævnes, at der i forventes at blive 1,3 pct. flere arbejdspladser. Figur 3. Ændring i befolkningen fra ultimo 213 til ultimo 215, fordelt på socioøkonomiske grupper, pct. udvikling for årige i Halsnæs Kommune og 2.1 Flere unge skal have en uddannelse I februar 214 Havde Halsnæs en andel af unge på offentlig forsørgelse på 15 pct. sammenlignet med klyngens andel på 12 pct.. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er faldet med 6 pct. fra februar 213 til februar 214. Jobcentret har en andel af unge dagpengemodtagere, der ligger under andelen af unge dagpengemodtagere i klyngen men en større andel af unge kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere sammenlignet med andelen i klyngen, jf. tabel 6. Opgørelser viser desuden 4, at andelen af unge med en tidlig kontanthjælpsdebut (18 år) er relativt høj i Halsnæs (14 pct.) sammenlignet med (1 pct.). 18- årsdebutanterne har en særlig udfordring, fordi de i langt mindre grad end andre unge kommer i uddannelse og job. I Halsnæs modtager 44 pct. af unge, der debuterede i kontanthjælpssystemet som 18-årige fortsat kontanthjælp som 23 årige. Jobcentret har imidlertid end andel af de unge, der fortsat er i kontanthjælpssystemet som 23 årige, der (kun) er på niveau med andelen i (44 pct.) Jobcentret vurderer samlet set en markant større andel af de unge kontanthjælpsmodtagere som uddannelsesparate (9 pct. åbenlyst uddannelsesparat og 26 pct. uddannelsesparat) sammenlignet med andelen af uddannelsesparate unge i klyngen (4 pct. åbenlyst uddannelsesparat og 15 pct. uddannelsesparat), jf. tabel 9. 3 Arbejdspladser = beskæftigede efter arbejdssted = dagbeskæftigede. 4 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 3, april 214, side 9, 1 11 og 12 4

7 Opgørelser viser, at en lidt mindre andel af unge (16 pct.) end andelen i (17 pct.) påbegynder en uddannelse. Til gengæld frafalder flere unge den påbegyndte uddannelse det gælder såvel påbegyndt ungdomsuddannelse som kompetencegivende uddannelse (52 og 21 pct.) sammenlignet med frafaldet i generelt (43 og 18 pct.) Udfordringer Jobcentret har en stor andel, der falder fra den påbegyndte uddannelse og har derfor brug for yderligere fokus på at understøtte, at unge ledige gennemfører en uddannelse særligt med fokus på ungdomsuddannelserne. Der er behov for at styrke uddannelsesvejledningen af de unge samt yderligere at styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne om at fastholde de unge. Her er Halsnæs yderligere udfordret af, at uddannelsesinstitutionerne ikke er beliggende i kommunen. I relation til, at jobcentret har mange unge med en tidlig kontanthjælpsdebut, som efterfølgende hænger fast i kontanthjælpssystemet, er der behov for, at de kommunale forvaltninger identificerer og møder gruppen af 18-års debutanter med en tværfaglig indsats både før og efter, de er kommet ind i kontanthjælpssystemet. Halsnæs ser imidlertid ud til at have fokus på udfordringen. Forskellen mellem andelen, der har tidlig kontanthjælpsdebut og andelen, der forbliver på kontanthjælp er større i Halsnæs end forskellen i dvs., at Halsnæs i højere grad end jobcentrene i lykkes med en indsats, der får de unge med en tidlig kontanthjælpsdebut ud af kontanthjælpssystemet igen. 2.2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet I Halsnæs kommune er 7,3 pct. af befolkningen på førtidspension, hvilket er en lidt højere andel end gennemsnittet for sammenlignelige kommuner (6,9 pct.). Det er Jobcenter Halsnæs mål at begrænse tilgangen til FØP med 39 personer, jf. Kommunens beskæftigelsesplan 214. Tilgangen til førtidspension er faldet med 4 pct. fra marts 213 til marts 214, svarende til 28 personer færre på førtidspension. I sammenlignelige jobcentre er tilgangen til førtidspension faldet med 66 pct. i samme periode, jf. tabel 1 og 11. Antallet af borgere, der potentielt kan ende på førtidspension, dvs. personer på ledighedsydelse i mere 26 uger, langvarige sygedagpengeforløb (over 26 uger og ikkejobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været langvarigt på ydelsen (over 52 uger) er samlet set faldet med 2,6 pct. sammenlignet med en stigning i generelt på,5 pct., jf. Jobindsats.dk og egne beregninger. Antallet af personer på langvarig ledighedsydelse og antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været langvarigt på ydelsen er imidlertid steget med henholdsvis 6 og 11 pct., hvorimod antallet af langvarige sygedagpengeforløb er faldet med 31 pct., jf. Jobindsats.dk og egne beregninger. 5

8 Den forebyggende indsats Andelen af aktiveringsberørte og aktiveringsgraden for ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været langvarigt på ydelsen ligger under andelen i. Andelen har dog været stigende (9 pct.point) sammenlignet med en mindre stigning i på 1 pct.point., jf. Jobindsats.dk og egne beregninger. Andelen af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været i et virksomhedsrettet indsats (privat løntilskud og virksomhedspraktik) er højere. Antallet har samtidig været stigende, jf. tabel 2 og 21. Andelen af aktiveringsberørte og aktiveringsgraden for personer på langvarig ledighedsydelse ligger lavere end andelen i. Halsnæs har dog en væsentlig større tilgang til personer i fleksjob (32 pct.) sammenlignet med tilgangen i (17 pct.), jf. Jobindsats.dk og egne beregninger. Udfordringer Halsnæs har en stigning i antallet af ikke-jobklare og personer på ledighedsydelse, der har været langvarigt på ydelsen kombineret med en mindre intensiv aktiveringsindsats for disse grupper sammenlignet med. Aktiveringsindsatsen har imidlertid været stigende, og fokus for Halsnæs bør være at fastholde den positive udvikling indsatsen. 2.3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Andelen af arbejdsstyrken i Halsnæs, der er langtidsledige (1,9 pct.) ligger over niveauet for sammenlignelige kommuner (1,6 pct.), jf. tabel 17. Det er jobcenter Halsnæs mål at begrænse antallet af langtidsledige med 1 pct. jf. Kommunens beskæftigelsesplan 214. Gruppen af langtidsledige i Halsnæs udgøres i december 213 af 26 personer, heraf 99 dagpengemodtagere og 161 jobklare kontanthjælpsmodtagere. Halsnæs har haft et større fald i antallet af langtidsledige (25 pct.) i perioden december 212 til december 213 sammenlignet med faldet i klyngen på 2 pct. Udviklingen i antallet af langtidsledige i Halsnæs er trukket af et fald i antallet af dagpengemodtagere, der er lidt større end faldet i klyngen og en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, der er mindre end stigningen i klyngen, jf. tabel 17. Andelen af langtidsledige (dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere) ift. alle jobklare ledige er dog fortsat lidt højere i Halsnæs samtidig med en lavere afgangsrate for sammenlignet med klyngen jf. tabel 19 og 27. Halsnæs har et aktiveringsomfang og intensitet (aktiveringsgrad) for dagpengemodtagerne, der er lidt lavere end i klyngen men selvforsørgelsesgraden er højere (45 pct.) end selvforsørgelsesgraden i klyngen (39 pct.). Halsnæs gør i langt højere grad brug af virksomhedsrettede tilbud (privat løntilskud og virksomhedspraktik) i indsatsen. Selvforsørgelsesgraden for de virksomhedsrettede redskaber er dog lavere end selvforsørgelsesgraden i klyngen, jf. tabel 2, 21, 25, 26 og 28. Halsnæs har et aktiveringsomfang for de jobklare kontanthjælpsmodtagere, der er lidt lavere end omfanget i klyngen men intensiteten er til gengæld lidt højere. Halsnæs bruger i 6

9 lighed med indsatsen over for dagpengemodtagerne i væsentligt højere grad brug af privat løntilskud og virksomhedspraktik i indsatsen sammenlignet med gruppen af sammenlignelige kommuner, jf. tabel 2, 21, 25 og 26. Udfordringer Halsnæs har i høj grad fokus på brugen af de virksomhedsrettede tilbud i indsatsen for de jobklare ledige. Halsnæs har imidlertid en udfordring i forhold til selvforsørgelsesgraden efterfølgende afsluttet forløb i hvert tilfælde, når der er tale om dagpengemodtagerne. Derudover er der behov for som følge af kommunens geografiske placering i forhold til arbejdsmarkedet i den resterende del af et fortsat fokus på at motivere de ledige til geografiske og faglig mobilitet. 2.4 En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Det er Jobcenter Halsnæs mål for en styrket kontakt og dialog med virksomhederne i 214, jf. Halsnæs Kommunes beskæftigelsesplan for 214, at : Den virksomhedsrettede indsats skal fortsætte sin positive udvikling og målet er en samarbejdsgrad på 38 pct. ved udgangen af 214. Samarbejdsgraden i alt (jobcentrets eget samarbejde med kommunens virksomheder og andre jobcentres samarbejde med kommunens virksomheder) i Halsnæs er på 42 pct., hvilket er højere end gennemsnittet i klyngen (41 pct.) og (32 pct.), jf. tabel 22 Opgørelser viser 5, at Halsnæs har en samarbejdsgrad, der ligger højere end på alle brancher (undtagen bygge- og anlæg, hvor samarbejdsgraden er på niveau med ) og virksomheder uanset størrelse. Halsnæs har imidlertid en lidt lavere grad af synlighed i forhold til opslåede stillinger i Jobnet.dk set i forhold til antal arbejdssteder i kommunen (12 pct.) sammenlignet med (14 pct.), jf. tabel 23. Jobcentret har et niveau for samarbejdet med virksomhederne, der ligger over niveauet klyngen og og i forhold til jobcentrets mål for 214 om en samarbejdsgrad på 38 pct. ved årets udgang har jobcentret allerede indfriet målet. Udfordringer Jobcentret har allerede indfriet målet for samarbejdsgraden i 214, og udviklingen ser ud til, at der er potentiale for at sætte et nyt og højere mål. Samtidig kan der være behov for, at målrette brugen af de virksomhedsrettede tilbud, der kommer ud at samarbejdet, således, at selvforsørgelsesgraden ved brug af privat løntilskud og virksomhedspraktik højnes. 5 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 3, april 214, side 27. 7

10 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER 3.1 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Antal fuldtidspersoner Udvikling feb feb. 214, pct. feb. 213 feb. 214 Halsnæs Klyngen Halsnæs Andel af befolkning4 feb. 214, pct. Klyngen Dagpengemodtagere ,8-21,3-17,3 3,1 3,3 2,9 Kontanthjælpsmodtagere² , 3,1 1,5 3,7 3,1 3,4 Jobparate ,2,8 1, Aktivitetsparate ,3 2,2 2,3 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,4 1,3 1,1 Åbenlyst uddannelsesparate ,3,1,1 Uddannelsesparate ,8,5,4 Aktivitetsparate ,2,7,6 Revalidender og forrevalidender ,3-7,6-11,9,2,3,2 Sygedagpengemodtagere¹ , -11, -11,5 2,5 2,3 1,9 Personer i resourceforløb , 9425,,1,1,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ , 11,1 122,6,3,3,3 M idlertidige ydelse i alt ,9-7,2 4,6 11,2 1,8 9,9 Ledighedsydelsesmodtagere ,1-14,8-4,1,7,5,4 Personer i fleksjob ,7 7,2 4,6 1,3 1,9 1,1 Førtidspensionister ,6-4,3-5, 7,3 7,3 5,5 Permanente ydelser i alt ,2-2,8-3,6 9,3 9,8 6,9 Ydelser i alt ,4-5,2-4,8 2,5 2,5 16,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i februar 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra februar Befolkningstal er fra 1kvt214 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. 8

11 Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Antal fuldtidspersoner Udvikling feb feb. 214, pct. feb. 213 feb. 214 Halsnæs Klyngen Andel af befolkningen4 Halsnæs feb. 214, pct. Klyngen Dagpengemodtagere ,3-16,3-16,8 3,5 4,2 4,2 Kontanthjælpsmodtagere² ,9 11,2 7, 1,2 11,8 1,3 Jobparate ,8 1,8 2,4 Aktivitetsparate , 9,4 7,3 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,2 2,2 1,9 Åbenlyst uddannelsesparate ,5,3,2 Uddannelsesparate ,2,9,8 Aktivitetsparate ,4 1,,9 Revalidender og forrevalidender 4-1, -12, -5,4,,2,1 Sygedagpengemodtagere¹ ,5-16,6-17,5 2,5 2,2 1,9 Personer i resourceforløb 2-135, 1255,,2,2,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ 3 9 2, 114, 142,8,7,6,7 M idlertidige ydelser i alt ,8 17,8 13,7 9, 9,7 9, Ledighedsydelsesmodtagere 5 5, -7,6-1,1,4,5,3 Personer i fleksjob ,3 13,1 7,6,3 1,1,5 Førtidspensionister ,3-1,2-1,6 15, 12,3 8,2 Permanente ydelser i alt ,7 -,4-1,2 15,7 13,9 9, Ydelser i alt ,2 6,3 5,7 24,7 23,6 18, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i februar 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra februar Befolkningstal er fra 1kvt214 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i Halsnæs Kommune, januar 28 - marts 214 Personer Antal ledige (netto) Antal aktiverede 1.4 Personer Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 9

12 Tabel 3. Antal bruttoledige i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling feb feb. 214, pct. Ledighedsprocent¹ feb. 214 Østdanmardanmark Øst- feb. 213 feb. 214 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Dagpengemodtagere ,5-19,6-19,8 5,1 4, 1,5 Kontanthjælpsmodtagere (jobparate)² ,9 12,1 3,6 I alt ,2-13,1-13,7 6,4 6, 1,7 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 213. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. 2. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddanneleseshjælp (åbenlyst uddannelseparate), særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Tabel 4. Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl Antal Udvikling Andel af arbejdsstyrken¹ feb. 213 feb. 214 feb feb. 214, pct. feb. 214, pct. Halsnæs ,1 78,1 Klyngen ,2 76, ,1 78,4 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. Tabel 5. Befolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 213 Befolkningen, pct. Arbejdsstyrken, pct. Højest fuldførte uddannelse Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Grundskole 3,8 29,2 25, 24,5 21,9 18,8 Gymnasieluddannelse 6,2 8,4 1,8 6,2 7,8 1,6 Erhvervsuddannelse 38,5 34,5 28,1 42,4 38,9 3,9 Kort videregående uddannelse 4,1 4,4 4,5 4,8 5,3 5,2 Mellemlang videregående uddannelse 1 13,2 14,6 15,8 15, 17,2 18, Lang videregående uddannelse 2 3,5 5, 1,7 4,1 6,4 13,2 Uoplyst 3,7 3,9 5,2 2,9 2,6 3,3 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser 1

13 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, februar 214 A-Dagpenge Udd.hjælp - Udd.parat Udd.hjælp - Åbenlys Udd.hjælp - aktivitetsparat Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Kontanthjælp , ,7 13,3 12,9 11,2 12,3 11, , Note: 11

14 Tabel 6. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling feb feb. 214, Andel af befolkningen4 fuldtidspersoner pct. feb. 214, pct. Østdanmardanmark Øst- feb. 213 feb. 214 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Dagpengemodtagere ,2-11,1-3,3 2,7 3,1 2,6 Kontanthjælpsmodtagere² , -8,9-9,3 1,7,8,8 Jobparate ,4,2,2 Aktivitetsparate ,9,5,4 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,6 4,7 4,1 Åbenlyst uddannelsesparate ,4,5,4 Uddannelsesparate ,8 1,8 1,5 Aktivitetsparate ,2 2,4 2,2 Revalidender og forrevalidender ,1-6,5-14,3,5,4,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,9-1, -14,9 1,,9,7 Personer i resourceforløb 5-545, 121,,1,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ 2 4 1, 177, 221,7,1,1,1 M idlertidige ydelse i alt ,3-8,4-7, 12,8 1,1 8,5 Ledighedsydelsesmodtagere ,7-12,3-18,5,,1, Personer i fleksjob , 2,9 3,3,1,2,1 Førtidspensionister ,3-7,4-5,1 1,8 1,4,9 Permanente ydelser i alt ,9-6,5-5,1 1,9 1,7 1, Ydelser i alt ,7-8,1-6,8 14,7 11,8 9,6 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i februar 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra februar Befolkningstal er fra 1kvt14 og er alle årige. 12

15 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling feb feb. 214, Andel af befolkningen4 fuldtidspersoner pct. feb. 214, pct. Østdanmardanmark Øst- feb. 213 feb. 214 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Dagpengemodtagere , -12, -4,9 1,1 1,3,9 Kontanthjælpsmodtagere² ,9-8,5-9,8,7,3,3 Jobparate ,2,1,1 Aktivitetsparate ,3,2,1 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,9 3,1 2,6 Åbenlyst uddannelsesparate ,1,4,3 Uddannelsesparate ,8 1,2 1, Aktivitetsparate ,7 1,5 1,3 Revalidender og forrevalidender , -6,8-18,,4,2,1 Sygedagpengemodtagere¹ ,8-11,8-17,9,3,4,2 Personer i resourceforløb ,1,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ 1-244,8 178,6,,, M idlertidige ydelse i alt ,7-8,7-8,8 7,6 5,3 4,2 Ledighedsydelsesmodtagere 1-1, -16,7-31,1,,, Personer i fleksjob 1 1, -16,1-5,3,,, Førtidspensionister , -11,8-8,4,9,6,4 Permanente ydelser i alt 35 35, -12,2-8,9,9,7,5 Ydelser i alt ,2-9,1-8,9 8,5 6, 4,6 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i februar 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra februar Befolkningstal er fra 1kvt14 og er alle årige. 13

16 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Antal Udvikling feb feb. 214, Andel af befolkningen4 fuldtidspersoner pct. feb. 214, pct. Østdanmadanmark Øst- feb. 213 feb. 214 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Dagpengemodtagere , -1,5-2,4 1,6 1,8 1,7 Kontanthjælpsmodtagere² ,7-9,6-8,7 1,,5,5 Jobparate ,3,1,2 Aktivitetsparate ,6,3,2 Uddannelseshjælpsmodtagere² ,7 1,7 1,5 Åbenlyst uddannelsesparate ,2,1,1 Uddannelsesparate ,,5,5 Aktivitetsparate ,5 1,,9 Revalidender og forrevalidender ,7-6,1-1,6,1,2,1 Sygedagpengemodtagere¹ ,3-8,8-13,2,6,6,4 Personer i resourceforløb 2-285, 56,,1,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ 2 3 5, 159,1 237,4,1,1,1 M idlertidige ydelse i alt ,2-8, -5,2 5,3 4,8 4,4 Ledighedsydelsesmodtagere 2 1-5, -11,2-14,5,,1, Personer i fleksjob ,3 8,3 5,4,1,2,1 Førtidspensionister ,1-3,5-1,9,9,8,5 Permanente ydelser i alt ,6-2,3-2,,9 1,,6 Ydelser i alt ,6-7,1-4,8 6,2 5,8 4,9 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i februar 214 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af visitationskategorierne, da nogle ikke er visiteret og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere er den samlede udvikling i antallet af kontant- og uddannnelseshjælpsmodtagere. 3. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra februar Befolkningstal er fra 1kvt14 og er alle årige. Tabel 9. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, februar 214 Halsnæs Klyngen Antal fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere 11 18,4 26,4 27,2 Kontanthjælpsmodtagere 65 11,8 6,5 7,9 Jobparate 16 2,9 1,5 2,6 Aktivitetsparate 32 5,8 3,9 3,7 Uddannelseshjælpsmodtagere ,1 4,2 43,3 Åbenlyst uddannelsesparate 51 9,3 4,2 3,9 Uddannelsesparate ,8 15, 15,7 Aktivitetsparate 45 8,2 2,5 23, Revalidender og forrevalidender 2 3,6 3,5 2,2 Sygedagpengemodtagere 37 6,7 7,7 7,1 Personer i ressourceforløb 5,9,4,3 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere 4,7 1,2 1,2 M idlertidige ydelse i alt 48 87,3 85,9 89,1 Ledighedsydelsesmodtagere 1,2,8,5 Personer i fleksjob 3,5 1,7,9 Førtidspensionister 66 12, 11,6 9,5 Permanente ydelser i alt 7 12,7 14,1 1,9 Ydelser i alt 55 1, 1, 1, Note: 14

17 Figur 3. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 212 = 1) Index Halsnæs Klyngen 11 Index Note: Ydelserne ressourceforløb og særlig uddannelsesydelse er inkluderet fra januar

18 3.3 Personer på langvarig offentlig forsørgelse Figur 4. Andel førtidspensionister (fuldtidspersoner) ift. befolkningen (16-64 år), marts 214 Procent 9, Procent 9, 8, 7, 7,3 7,3 7,6 6,9 8, 7, 6, 5,7 5,5 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Befolkningstal er fra 1kvt214. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Tabel 1. Førtidspensionister i Halsnæs Kommune fordelt på alder Antal Udvikling mar mar. 214, fuldtidspersoner pct. Alder mar. 213 mar. 214 Halsnæs Klyngen Andel af befolkningen¹ Halsnæs mar. 214, pct. Klyngen Under 4 år ,2-8,4-8,1 2,4 2,3 1,5 4 år og derover ,9-3,6-4,9 1,3 1,8 9,1 I alt ,6-4,3-5,3 7,3 6,9 5,5 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 1kvt214. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. 16

19 Tabel 11. Tilgangen til førtidspension¹ i Halsnæs Kommune Udvikling mar mar. 214, Andel af befolkningen³ Antal personer pct. mar. 214, pct. Alder Østdanmardanmark Øst- mar. 213 mar. 214 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Under 2 år 4-1, -53,7-45,7,,1, år 8-1, -88,2-79,5,,3,4 4 år og derover ,9-62, -64,7,33,21,17 I alt² , -65,7-66,9,23,14,11 Kommunens mål for tilgangen til førtidspension er personer i december 214 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 2. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 3. Befolkningstal er fra 211. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år Figur 5. Udvikling i tilgangen til førtidspension i Halsnæs Kommune, jan mar. 214¹ Personer 4 år og derover under 4 år alder ukendt 9 Personer Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. 17

20 Figur 6. Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 212 = 1) Index Halsnæs Klyngen Index Tabel 12. Fuldtidspersoner i ressourceforløb i Halsnæs Kommune Ydelseskategori Antal fuldtidspersoner feb. 13 feb. 14 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Ressourceforløb ,7 9425,,1,1,1 Udvikling feb feb. 214, pct. Andel af befolkningen¹ feb. 214, pct. Tabel 13. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob i Halsnæs Kommune Andel af befolkningen¹ Antal fuldtidspersoner Udvikling feb feb. 214, pct. feb. 214, pct. Ydelseskategori Østdanmardanmark Øst- feb. 13 feb. 14 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Fleksjob ,7 7,3 4,6 1,3 1,9 1,1 Heraf ny ordning , 2539,4 173,3,3,4,2 Ledighedsydelse ,1-12,4-4,1,7,5,4 I alt ,7 2,8 2,2 2, 2,3 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 1kvt214 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Tabel 14. Tilgangen¹ til ledighedsydelse og fleksjob i Halsnæs Kommune Antal personer Udvikling dec dec. 213, pct. Ydelseskategori dec. 12 dec. 13 Halsnæs Klyngen Fleksjob 8 4-5, -62,2-64,4 Ledighedsydelse ,3 21,1 56,5 I alt ,7-14,2 -,6 Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og egne beregninger 1. Tilgangen til ydelserne i den valgte måned viser tilgangen til ydelserne indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 18

21 Figur 7. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, februar 214 Procent Procent 4, 3,5 3, 2,5 3,1 3,6 3,1 3,2 2,5 3,5 2,7 3,4 2,7 3,1 2,6 2,6 3, 3,2 3,1 2,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1,,5,5,, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 15. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, januar 214 Antal forløb Andel forløb, pct. Udvikling i antal forløb, pct. Varighed af forløb Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Under 26 uger ,2 68,7 69,5 3,5 6,6-9,2 Over 26 uger ,8 31,3 3,5-24,1-11,7-11,6 heraf over 52 uger ,4 12,8 12,9-23,7-6, -11,9 I alt , 1, 1, -5,1,1-9,9 Tabel 16. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel forløb Antal forløb Halsnæs Andel (pct.) og antal forløb Klyngen Andel (pct.) og antal forløb jan. 213 jan. 214 Halsnæs Klyngen Udvikling i andel (pct.-point) og antal (pct.) jan jan. 214 Halsnæs Klyngen 65,2 66,5 65,7 72,9 73, 72,3 7,7 6,5 6, ,3-22,9-14,2 19

22 3.4 Langtidsledighed Figur 8. Andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), december 213 Procent A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobparate) 3, Procent 3, 2,6 2,5 2,5 2, 1,7 1,3 1,8 1,9 1,7 1,6 1,9 2, 1,5 1,5 1,,9 1,2 1,1 1,2 1, 1,2,8 1, 1,,6,5,8,7,7,7,6,8,8,5,, Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddannelseshjælp (åbenlyst uddannelsesparate), særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Tabel 17. Langtidsledighed i Halsnæs Kommune opgjort efter ydelse Udvikling dec dec. 213, Langtidsledighedsprocent¹, Antal pct. dec. 213 dec. 212 dec. 213 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Dagpengemodtagere ,5-51,2-46,,9,7 1,1 Kontanthjælpsmodtagere (jobparate) ,1 116,8 67,2 1,2,8 1, I alt ,9-19,6-13,3 1,9 1,6 1,9 Kommunens mål for langtidsledighed er personer i december 214 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Halsnæs Kommune og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 213. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddannelseshjælp (åbenlyst uddannelsesparate), særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse 2

23 Figur 9. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Halsnæs Kommune, januar 28 - december 213 Personer Langtidsledige dagpengemodtagere Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere 4 Personer Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddannelseshjælp (åbenlyst uddannelsesparate), særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Figur 1. Udviklingen i antal langtidsledige og øvrige bruttoledige i Halsnæs Kommune, januar 28 - december 213 Personer Langtidsledige¹ Øvrige bruttoledige² Andel langtidsledige³ Procent Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 2. Antal bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 21

24 3. Langtidsledige ift. alle bruttoledige Figur 11. Udviklingen i langtidsledighed og bruttoledighed, indekseret (jan. 212 = 1) 12 Index Halsnæs Klyngen Halsnæs (bruttoledighed) Index Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 22

25 Tabel 18. Forsikrede langtidsledige (brutto) i Halsnæs Kommune fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal personer Udvikling dec dec. 213, pct. dec. 212 dec. 213 Halsnæs Klyngen Langtidsledighedsprocent 1 Halsnæs dec. 213 Klyngen Forsikrede i alt ,5-46,5-46,,9 1, 1,1 Selvstændige ,3-46,6-44,1,7,8 1, DANA - -53,8-58,9,,9 1,1 ASE ,3-44,8-39,4,8,8,9 Akademikere 5 8 6, -38,2-37,6 1,2 1,2 1,1 Akademikere (AAK) 5 5, -42, -4,9 1,2 1,,9 Økonomer (CA) - -21,9-25,3, 1,4 1,3 Journalistik, Kommunikation og Sprog - -49,2-45,5, 1,6 1,6 Magistre (MA) , -35, 2,7 1,7 1,6 Funktionærer og tjenestemænd 18-1, -41,5-42,2,,5,5 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 5-1, -52,1-48,4,,5,6 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) - -61,4-58,8,,1,1 Lærere (DLF-A) 3-1, -6,4-53,6,,4,4 Socialpædagoger (SLA) 3-1, -69,2-47,1,,2,6 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 7-1, -21,1-33,2,,9,8 Fag og Arbejde (FOA+PMF) , -41,4-4,5,9,8,9 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,4-46,9-44,8,9 1,3 1,3 Ledere og tekniske funktionærer ,6-45,2-37,5,4,8 1, Business - -43,9-35,8,,6 1, Min akasse 4-1, -35,9-34,8,,9 1, Funktionærer og Servicefag 4-1, -59,8-48,1,,7 1,2 Ledere ,3-38,9-28,5,8,6,8 Teknikere - -51,6-46,2, 1,6 1,8 Industri og byggefagene ,2-56,9-58,1 1,3 1,3 1,5 Byggefagenes a-kasse - -58,4-56,6,,6 1, El-faget - -72,3-68,2,,2,4 Metalarbejdere ,6-57,9-61,2,6,8,9 Faglig Fælles a-kasse (3F) ,2-57,5-57,1 1,6 1,6 1,8 Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) - -4, -65,3, 1,6 1,4 Øvrige ,6-45,7-46,1,6 1,2 1,3 det Faglige Hus ,7-38,8-41,2,5 1,2 1,4 Frie Funktionærer (FFA) 3-1, -61,4-53,1,,7,9 Kristelig a-kasse ,9-47,2-47,5,8 1,2 1,4 Kilde:Jobindats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1. Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 23

26 Tabel 19. Andel langtidsledige ift. alle ledige dec. 213, pct. Udvikling dec dec. 213, pct.-point Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Dagpengemodtagere 18,4 18,8 21,7-9,4-8,7-8,2 Kontanthjælpsmodtagere (jobparate) 4,5 44,9 47,4-1,1 15,1 11,5 I alt 27,8 26,7 31,1-4,1-1,2 -,3 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på uddannelseshjælp (åbenlyst uddannelsesparate, særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. Andelene er udregnet ift. den pågældende ydelsesgruppe. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksempelvis er 18,4 af dagpengemodtagerene i Halsnæs, der er langtidsledige. 24

27 3.5 Virksomhedsrettet indsats Tabel 2. Andel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 4 kvt 213 Antal aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Halsnæs Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Nytteindsats Delvis raskmelding Antal aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Klyngen --- procent procent --- Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Nytteindsats Delvis raskmelding A-dagpengemodtagere 89 22,5 25,8 31, ,7 27,1 19,8 Jobparate kontanthjælpsmodtagere ,1 15,3 41,6, ,5 9,9 31,, Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 11 3,6 4,5 45,5, ,7 1,7 26,8, Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 9,, 66,7 1, ,9,6 47,5 11,8 I alt ,3 14,2 4, ,8 11,5 27,5 1. Delvist raskmeldte indgår ikke i antal aktiverede i alt og andelen af delvise raskmeldinger er beregnet ift. antallet af sygemeldte i alt. Tabel 21. Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 4. kvt kvt 213 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen --- procent --- Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere ,1-35,6-3,3-35,7-24,3-24,6 Jobparate kontanthjælpsmodtagere , 14,9-43,2 16,9 147,8 4,1 - - Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere , -2,1 15, 24,4 51,5 3,7 - - Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere , ,3-25, -4,4 I alt , -21,3-31,9-27,7 39,6-5,7 1. Udvikling i antal er for virksomhedsrettede tilbud i alt. Udvikling i antal¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud --- fuldtidspersoner --- Nytteindsats 25

28 Tabel 22. Andel af virksomheder i Halsnæs Kommune, der samarbejder med jobcentre Jobcenterets samarbejdsgrad virksomheder i kommunen Andre jobcentres samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen 3,7 35,9 23,1 37,2 35,4 22, 6,5 -,6-1,1 12, 17,1 19,1 1,4 15,5 17,4-1,6-1,5-1,7 Samarbejdsgraden i alt 37, 42,7 34,1 41,7 41,4 32,1 4,7-1,4-2, Kommunens mål for samarbejdsgraden i alt er pct. i december 214 Jan-dec 12 Antallet af virskomheder, der indgår i målingen, er 681 i Jan-dec 12 og 643 i Jan-dec 13 pct. Jan-dec 13 Tabel 23. Stillinger på Jobnet i Halsnæs Kommune og antal stillinger ift. antal arbejdssteder Udviklingen i antal stillinger Antal stillinger i Andel stillinger i jobnet ift. ift. antal arbejdssteder, jobnet arbejdssteder¹, pct. pct.-point nov. 212 nov. 213 nov. 212 nov. 213¹ nov nov. 213 Halsnæs ,6 11,9 7,3 Klyngen ,8 1,5 1, ,8 13,6,7 1. Antallet af arbejdssteder er fra september 213 pct. Udvikling Jan-dec 12 - Jan-dec 13, pct.point Tabel 24. Antal dagpengemodtagere i jobrotation i Halsnæs Kommune Jobrotationsansættelse Antal aktiverede Udvikling i antal aktiverede 1. kvt kvt 214, pct. Andel af alle aktiverede, pct. 1. kvt kvt 214 Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen Privat ansættelse ,7 3,9 2,2 Offentlig ansættelse ,5 6, 2,7 I alt ,1 9,9 4,9 26

29 3.6 Aktiveringsomfang Tabel 25. Aktiveringsgraden¹ for a-dagpenge-, kontanthjælps-, uddannelseshjælp- og sygedagpengemodtagere 4. kvt 213, Udvikling 4. kvt kvt 213, pct. pct.-point A-dagpengemodtagere Jobparate kontanthjælpsmodtagere Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere² Halsnæs Klyngen Halsnæs Klyngen 18,2 21,7 18,4,1-2,4-2,4 38,7 36,1 31,2 9,9-1,5-1,1 2,4 22, 18,4 8,2 1,9, ,4 37,8 27,3,2 2,3,6. 1. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 2. Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra 4. kvt 213. Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. 27

30 Tabel 26. A-dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere berørt af aktivering opgjort på aktiveringstype Halsnæs Antal 4. kvt kvt kvt 213 Klyngen Andel, pct. Halsnæs Klyngen Udvikling i andel, pct.-point A-dagpengemodtagere ,2 37,5 39,3-3,7 -,8-1,7 Privat løntilskud 29 3,7 2,4 2,6 1, -,5 -,4 Offentlig løntilskud 41 5,2 5,4 5,,8 -,9-1,2 Virksomhedspraktik 17 13,5 1,1 8,3 -,2 -,4 -,4 Vejledning og opkvalificering 83 1,5 25, 28,6-3,7, -,1 Jobparate kontanthjælpsmodtagere ,2 58,5 61,4 8,3-2, 1,6 Privat løntilskud 32 7,2 4,6 4,8,9,3,5 Offentlig løntilskud 37 8,3 4,5 6,9-2,9,4,2 Virksomhedspraktik ,8 2,1 15,1 13, -2,5 -,9 Nytteindsats,,,,,, Mentor,,,,,, Vejledning og opkvalificering 11 22,6 4,7 45,4 1,6-1,5 1,3 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 232 4,3 47,4 43,1 1,4 5,8 4,5 Privat løntilskud 7 1,2,8 1, 1,2 -,3 -,1 Offentlig løntilskud 7 1,2,5,9 1,2,1 -,1 Virksomhedspraktik ,8 14,9 11, 5,7,3,4 Nytteindsats,,,,,, Mentor,,,,,, Vejledning og opkvalificering ,5 37,8 36,4 6,1 6,6 4,7 Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Nytteindsats Mentor Vejledning og opkvalificering Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Nytteindsats Mentor Vejledning og opkvalificering Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Nytteindsats Mentor Vejledning og opkvalificering Note: Andelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed og uden personer i jobrotation), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge, kontant- eller uddannelseshjælp i det pågældende kvartal. Summen af redskaberne er ikke nødvendigvis den samme som berørte/andel berørte i alt, da nogle deltager i flere former for aktivering i perioden. 28

31 Tabel 27. Andel a-dagpengemodtagere på offentlig forsørgelse efter x antal uger, 3. kvt 212 Uger Antal påbegyndte forløb Dagpengemodtagere --- procent --- Halsnæs 1 8,3 73,7 66,7 64, 6,2 56,4 53,6 47,7 44,3 42, 41,3 36,6 681 Klyngen 1 77,5 68,8 62,1 59,7 57, 52,8 48,7 45,4 41,7 38,6 38,4 34, ,8 71, 64, 61, 57,8 53,1 49,1 46,1 42,8 4,3 39,7 36, Tabel 28. Antal afsluttede aktiveringsforløb¹ og selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter i Halsnæs Kommune, dagpengemodtagere, 1 kvt 213 Selvforsørgelsesgrad, pct. Redskabstype Antal Halsnæs Klyngen Ordinære uddannelsesforløb. 21,7 26,2 21,3 Vejledning og opkvalificering² 32 47,5 33,2 3,5 Privat ansættelse med løntilskud 11 48,8 57,8 57,3 Offentlig ansættelse med løntilskud 19 47,1 47,3 47, Virksomhedspraktik 6 24,6 29,8 28,9 Forløb i alt³ 7 44,9 38,7 36,9 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. 3.7 Oversigt over tabeller og klynger, der ikke anvender klyngen for alle ydelser Som udgangspunkt anvendes klyngen for alle ydelser i tabeller og figurer, da de fleste indeholder mere end én ydelse. Herunder ses en oversigt over de tabeller og figurer, der anvender andre klynger. Tabeller hvor klyngen for dagpenge anvendes: Tabel 28 Tabeller hvor klyngen for kontanthjælp anvendes: Tabel 12, Tabel 16 Tabeller og figurer hvor klyngen for sygedagpenge anvendes: Figur 7 Tabel 15 Tabeller og figurer hvor klyngen for permanent offentlig forsørgelse anvendes: Figur 4, Figur 5, Figur 6 Tabel 1, Tabel 11, Tabel 13, Tabel 14 29

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (mar.'14) 2.096 2.036 Ledige under 25 år 8 (feb. '14) 823 Aktiverede forsikrede ledige 2 438 907 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 1. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter 12-05-2017 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Konklusion... 3 Nøgletal og kontaktforløb i 1. kvartal 2017... 4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'14) 1.650 1.571 Ledige under 25 år 8 (dec. '14) 753 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 658 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'14) 1.650 1.571 Ledige under 25 år 8 (dec. '14) 753 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 658 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014 Glostrup, den 11. august 214 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 211 maj/juni 214 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (okt.'14) 1.580 1.623 Ledige under 25 år 8 (okt. '14) 729 Aktiverede forsikrede ledige 2 331 686 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'14) 1.514 1.545 Ledige under 25 år 8 (maj. '14) 777 Aktiverede forsikrede ledige 2 247 445 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (sep.'14) 1.563 1.474 Ledige under 25 år 8 (jul. '14) 784 Aktiverede forsikrede ledige 2 303 667 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Jobcenter Overblik Sag 190--1750 dok. 190-2015-61051 Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner 2013 Udarbejdet april 2015 Ændring fra 2013 til i pct.. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år I pct. Klynge

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledigheden i Solrød Kommune var 3,3 % i juni 2014, svarende til 310 jobklare ledige. Hertil kommer, at Solrød Kommune havde 149 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere