Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data"

Transkript

1 Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Generelt om situationen på arbejdsmarkedet Hovedkonklusioner for Resultater af beskæftigelsesindsatsen i...8 A. Centrale målinger...8 Mål Mål 2:...10 Mål B. Øvrige målinger...14 Rettidighed...14 Sygedagpenge...17 Ledighedsydelse...19 Side 2 af 20

3 1. Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd i (RBR) har i henhold til lovgivningen til opgave at følge jobcentrenes resultater og effekter af den lokale beskæftigelsesindsats. Dette udmøntes bl.a. i denne kvartalsvise analyserapport, som Beskæftigelsesregion udarbejder for hvert jobcenter i. Opfølgningsrapporten skal ses som en videreførelse af den igangværende dialog med. Herudover skal rapporten sikre, at får et opdateret overblik over resultater og effekter af den lokale beskæftigelsesindsats. Dermed kan på et kvalificeret grundlag træffe beslutninger om evt. justeringer af indsatsen. Samtidig er opfølgningsrapporten et værktøj til at formidle resultater og effekter over for andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), politiske udvalg, a-kasser, andre aktører, mv. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Nordfyn sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre 1 og hele. For hver måling er der desuden tilknyttet resultater for hele og udvalgte nabojobcentre. Det fremgår af nedenstående prøvefigur: Jobcentre i klyngen Nabojobcentre Andel i % Esbjerg Helsingør Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Varde Vejen For uddybende målinger henvises til den fælles bilagsrapport, som udarbejdes i tilknytning til denne kvartalsrapport. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside 1 Sammenlignelige jobcentre: Klynger af jobcentre, der har sammenlignelige rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen. Klyngerne er konstrueret på baggrund af et forskningsprojekt gennemført af SFI og AKF, der afdækkede, hvilke kommuner og jobcentre der kan siges at have samme ramme/strukturelle vilkår (sociale, demografiske, erhvervsmæssige og økonomiske faktorer). Side 3 af 20

4 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet I Beskæftigelsesregionens seneste prognose for 2008 forventes beskæftigelsen at stige indenfor servicefagene. Indenfor landbrug, forventes den at falde. Tabel 2.1: Ledighedsudviklingen i Nordfyn Antal ledige Ændring Ledighedsprocent April 20 April 2008 Antal % April 20 April 2008 Nordfyn Ledige i alt ,0 - dagpenge ,9 2,9 1,8 - kontanthjælp ,8 Ledige i alt ,5 - dagpenge ,8 2,7 1,4 - kontanthjælp ,1 Hele landet Ledige i alt ,8 - dagpenge ,0 3 1,7 - kontanthjælp ,9 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Ledighedsprocenten er i forhold til arbejdsstyrken. Bemærk, at aktiverede ikke tæller med i ledighedsopgørelserne. Ledigheden forventes at falde i 2008, dog med aftagende styrke. I Nordfyn er ledigheden faldet både for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Yderligere oplysninger om udviklingen på arbejdsmarkedet kan hentes på regionens hjemmeside. For løbende opdatering kan man tilmelde sig regionens nyhedsbrev. På regionens hjemmeside er der også mulighed for at indhente yderligere oplysninger om arbejdsmarkedet i Nordfyn i regionens debatoplæg om arbejdsmarkedspolitiske udfordringer i de syddanske kommuner. Side 4 af 20

5 Resultatoversigten - Nordfyn Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Udvikling sidste måned Antal Sidste måned Sidste år Bedst i klyngen Gnmsnit i klyngen Arbejdskraftreserve i alt mar % -48% -16% -6% A-dagpenge mar % -47% -26% -10% Kontant- og starthjælp mar % -54% -11% 1% Ny Chance for alle -- procent -- Andel i beskæftigelse 4. kvt 20 22,9 5,5 5,4 5,5 0,7 Selvforsørgelse 4. kvt 20 13,6 1,6 5,9 3,4 1,8 Aktiveringsgrad 4. kvt 20 17,4 1,2 7,9 4,0 2,1 Unge under 30 år i alt mar % -3% -11% -4% A-dagpenge mar % -29% -23% -15% Kontant- og starthjælp mv. mar % 10% -8% -1% Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Antal Sidste måned Sidste år Bedst i klyngen Gnmsnit i klyngen Forsørgede i alt - fuldtidspersoner % -8% -6% -4% Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner apr % -35% -27% -17% A-dagpenge - berørte personer apr % -34% -22% -18% Kontanthjælp - berørte personer apr % -44% -23% -9% Ikke-arb.markedsparate - fuldtidspersoner apr % 7% -8% -2% Kontanthjælp - berørte personer apr % 11% -9% -2% Sygedagpenge - fuldtidspersoner mar % -6% -12% -9% Antal forløb (26-52 uger) feb % 24% -7% 0% Antal forløb (over 52 uger) feb % 97% -13% 0% Revalidering - fuldtidspersoner apr % -26% -9% -3% Antal berørte personer apr % -29% -9% -3% Fleksjob - fuldtidspersoner apr % 217% 4% 1% Nytilgang - berørte personer apr % -17% 67% -21% Antal berørte personer apr % 217% 4% 1% Ledighedsydelse - fuldtidspersoner apr % -22% -17% -5% Antal berørte personer apr % -20% -13% -5% Antal forløb (over 13 uger) mar % -35% -28% -6% Førtidspension - fuldtidspersoner apr % -3% -1% 0% Nytilgang - berørte personer apr % 38% -75% -17% Indsatsen Periode Niveau Aktiveringsgrad i alt Sidste måned Sidste år Bedst i klyngen Gnmsnit i klyngen A-dagpenge apr-08 34,0 1,6 4,5 41,1 30,7 Kontanthjælp, match 1-3 apr-08 44,0-5,5 0,8 53,2 38,1 Kontanthjælp, match 4-5 apr-08 27,4-0,2 6,6 46,6 27,2 Rettidighed -- procentpoint procentpoint -- Udvikling Udvikling (procentpoint) Sammenligning Udvikling sidste måned Sammenligning Niveau Jobsamtaler - forsikrede mar-08 92,0-1,9 4,4 97,5 89,3 Jobsamtaler - ikke-forsikrede apr-08 79,8 11,7 51,2 91,3 74,9 Første tilbud - forsikrede mar-08 85,7 35,7 2,4 100,0 73,3 Første tilbud - ikke-forsikrede mar-08 66,7-3,3-3,3 80,0 61,4 Gentagne tilbud - forsikrede mar-08 73,7-24,4 2,3 93,3 81,4 Gentagne tilbud - ikke-forsikrede mar-08 66,7-23,3-11,1 75,0 59,9 Note: Pga. dataproblemer er oplysningerne om fleksjob for Nordfyn ikke korrekte. Side 5 af 20

6 3. Hovedkonklusioner for Arbejdskraftreserven Fra marts 20 til marts 2008 har Nordfyn for dagpengemodtagere haft en lavere reduktion i arbejdskraftreserven end gennemsnittet i og i klyngen (47 %). For kontanthjælpsmodtagere har Nordfyn haft den næsthøjeste reduktion i klyngen (54 %). Følgende kan bemærkes i forhold til arbejdskraftreserven: - For dagpengesiden kan Nordfyn fortsat have et potentiale i forhold til at nedbringe andelen af ledighedsberørte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der opnår 13 ugers sammenhængende ledighed, og dermed kommer i arbejdskraftreserven. - Blandt kontanthjælpsmodtagere er der en overvægt at unge under 30 år i arbejdskraftreserven. - Både blandt kontanthjælps- og dagpengemodtagere er der en overvægt af kvinder i arbejdskraftreserven. Ny chance og match 4 og 5 Efter 1. kvartal 2008 var 20,3 % af ny chance målgruppen i job eller uddannelse. Andelen er faldet siden 4. kvartal Målgruppen har i gennemsnit været selvforsørgende i 14,4 % af tiden og målgruppens aktiveringsgrad var 17,8 %. For alle 3 mål ligger Nordfyn i den nederste del af klyngen. For hele gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har Nordfyn haft en stigning i antallet af fuldtidspersoner på 7 %. Unge Fra marts 20 til marts 2008 har Nordfyn haft en reduktion på 2,9 % i antallet af fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp, introduktionsydelse eller starthjælp. For kontanthjælpsmodtagere har der været en stigning blandt de ikke-arbejdsmarkedsparate på 25 %, mens antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er reduceret med 8 %. 63 % af de unge kontanthjælpsmodtagere er ikkearbejdsmarkedsparate. Der har været en reduktion i antallet af unge dagpengemodtagere på 29 %. Rettidighed og aktiveringsgrad Jobcenteret har en fornuftig rettidighed for dagpengemodtagere, dog kan Nordfyn have et potentiale i forhold til første aktiveringstilbud. For kontanthjælpsmodtagere har Nordfyn et potentiale i forhold til rettidigheden for første og gentagen aktivering. Både for dagpengeog kontanthjælpssiden har Nordfyn en aktiveringsgrad på niveau med gennemsnittet i klyngen. Sygedagpenge I perioden januar 20 til januar 2008 har Nordfyn haft en stor stigning i sygedagpengeforløb med en varighed på mere end 26 uger. En tidlig indsats i forhold til sygedagpengeområdet er væsentlig, da der er en stor risiko for, at sygedagpengemodtagere forbliver på ydelsen efter 8-13 uger. Side 6 af 20

7 Ledighedsydelse I perioden april 20 til april 2008 har Nordfyn haft den 3. største reduktion i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse i klyngen (22,4 %) Side 7 af 20

8 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i A. Centrale målinger Mål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Figur 4.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, marts 20 marts 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre Udvikling i % ,9-46,6 Nordfyn Nordfyn (dp) -53,7 Nordfyn (kthj) Halsnæs -44,0 Figur 4.1b: Udvikling i arbejdskraftreserve, marts 20 marts 2008, Nordfyn og gns. i klynge, indeks marts 20 = Indeks mar- apr- maj- jun- jul- Nordfyn dp Klynge dp aug- sep- okt- nov- dec- Nordfyn kont Klynge kont Kilde: Jobindsats.dk, Dp: Dagpengemodtagere, Kthj: Kontanthjælpsmodtagere jan-08 feb-08 mar-08 Side 8 af 20

9 Bemærkninger: Dagpengemodtagere: Fra marts 20 til marts 2008 er arbejdskraftreserven reduceret med 139 personer til 159 personer. Reduktionen er blandt de laveste i klyngen og lavere end i. Den lavere reduktion skyldes bl.a. at fra oktober til februar 2008 er antallet af personer i arbejdskraftreserven steget mere i Nordfyn end i klyngen generelt. - 36,1 % af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i perioden har 13 ugers sammenhængende ledighed og er dermed i arbejdskraftreserven. Andelen er faldet fra 44,3 % i marts 20. Andelen er højere end gennemsnittet i klyngen og i. - Størstedelen af arbejdskraftreserven er kvinder (63 % i Nordfyn, gennemsnit i klyngen er 74 %, 58 % i ) % af personer i arbejdskraftreserven er over 39 år. - 3F har det største antal ledige i arbejdskraftreserven (58 svarende til 37 % af arbejdskraftreserven). - Der er i arbejdskraftreserven personer, der kan tage arbejde inden for mangelområder. Fx har 16 personer som butiksmedhjælper og 11 som fabriksarbejder. Nordfyn har en høj rettidighed og en høj aktiveringsgrad for dagpengemodtagere. En fastholdelse af et højt niveau kan medvirke til at skabe yderligere resultater. Kontanthjælpsmodtagere: Fra marts 20 til marts 2008 er arbejdskraftreserven reduceret med 36 personer. I marts 2008 er arbejdskraftreserven på 31 personer. Dette er den næsthøjeste reduktion i klyngen og er højere end reduktionen i som helhed. - 30,1 % af de ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere i perioden har 13 ugers sammenhængende ledighed og er dermed i arbejdskraftreserven. Andelen er faldet fra 53,2 % i marts Andelen er den laveste i klyngen. - Nordfyn har i perioden haft en stigning i kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 (fra 169 til 185 fuldtidspersoner fra april 20 til april 2008). Match 4 og 5 indgår ikke i arbejdskraftreserven. - 74,2 % af personer i arbejdskraftreserven er kvinder (67 % i ). 36 % af ledighedsberørte kvinder kommer i arbejdskraftreserven mod 21 % af de ledighedsberørte mænd, men reduktionen i arbejdskraftreserven for kvinder har været højere end for mændene (56 % mod 47 %) % af personer i arbejdskraftreserven er under 30 år % af personer i arbejdskraftreserven er i matchgruppe 3. Nordfyn har en lidt lav rettidighed for aktivering, men en relativt høj rettidighed for jobsamtaler. Nordfyns aktiveringsgrad er på niveau med gennemsnittet i klyngen. Et højt niveau kan medvirke til at skabe yderligere resultater. Side 9 af 20

10 Mål 2: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle Figur 4.2a: Andel af ny chance målgruppen i job eller uddannelse, 1. kvt. 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre Kampagnemål ,3 18, Nordfyn Halsnæs Andel i % 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2008 Nordfyn 4,0 17,5 13,9 14,5 17,4 22,9 20,3 Antal personer i job/udd Antal personer i målgrp Figur 4.2b: Selvforsørgelsesgrad for ny chance målgruppen, 1. kvt. 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre 35 Kampagnemål ,4 12, Nordfyn Andel i % Halsnæs 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2008 Nordfyn 3,1 7,7 10,5 11,4 12,0 13,6 14,4 Antal uger i selvforsørg Antal uger i målgrp kvt 2008 Side 10 af 20

11 Figur 4.2c: Aktiveringsgrad for ny chance målgruppen, 1. kvt. 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre Kampagnemål Andel i % ,8 23, Nordfyn Halsnæs 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2008 Nordfyn 5,9 9,5 14,1 17,5 16,2 17,4 17,8 Antal uger i aktivering Antal uger i målgrp Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 2. kvt 2008 Bemærkninger: Ny chance målgruppen: Nordfyn har haft et fald i andelen af ny chance målgruppen i job eller uddannelse i forhold til 4. kvartal 20. Efter 1. kvartal 2008 har Nordfyn den næstlaveste andel af ny chance målgruppen i job eller uddannelse i klyngen. Nordfyn er samtidig et stykke under kampagnemålet på 25 %. Nordfyn har haft en positiv udvikling i målgruppens selvforsørgelsesgrad. Nordfyn har dog den næstlaveste selvforsørgelsesgrad i klyngen. Efter 1. kvartal 2008 er Nordfyn tæt på at opfylde kampagnemålet på 15 %. Kampagneperioden udløber efter 2. kvartal Nordfyn har den næstlaveste aktiveringsgrad for målgruppen i klyngen. Et højt aktivitetsniveau for målgruppen kan medvirke til yderligere at øge selvforsørgelsesgraden og andelen i job eller uddannelse. Match 4-5: For hele match 4-5 er der fra april 20 til april 2008 sket en stigning fra 227 fuldtidspersoner (bruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede) til 243 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 7 %. En reduktion af antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 10 % vil på årsbasis spare kommunale udgifter for ca. 1,6 mio. kr. Side 11 af 20

12 Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Figur 4.3a: Reduktion i antal fuldtidspersoner år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge, marts 20 marts 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre. Udvikling i % ,9 Nordfyn -29,0 Nordfyn (dp) 10,1 Nordfyn (kthj) Frederiksværk- -14,9 Figur 4.3b: Udvikling i antal fuldtidspersoner år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge, marts 20 marts 2008, indeks marts 20 = Indeks mar- apr- maj- jun- jul- aug- Nordfyn dp Klynge dp sep- okt- nov- dec- Nordfyn kont Klynge kont jan-08 feb-08 mar-08 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Dp: Dagpengemodtagere, Kthj: Kontanthjælpsmodtagere Side 12 af 20

13 Bemærkninger: Fra marts 20 til marts 2008 har Nordfyn reduceret antallet af årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. med 6 fuldtidspersoner. I marts 2008 var der 202 fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. Det er den 3. laveste reduktion i klyngen. Dagpengemodtagere: For dagpengemodtagere har Nordfyn reduceret antallet af fuldtidspersoner ml. 18 og 29 år med 20 fuldtidspersoner til 49. Dette er den 3. laveste reduktion i klyngen. 57,1 % af de årige dagpengemodtagere er kvinder. Kontanthjælpsmodtagere: For kontanthjælpsmodtagere har der i Nordfyn været en stigning i antallet af fuldtidspersoner ml. 18 og 29 år fra 139 til 153 fuldtidspersoner svarende til en stigning på 10,1 %. Der har siden september 20 været en stor stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. Denne udvikling placerer Nordfyn i den nederste del af klyngen. Det er kun blandt de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været en stigning (på 19 fuldtidspersoner svarende til 25 %). For de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har der været et fald på 5 fuldtidspersoner (svarende til 8 %). 63 % af de unge kontanthjælpsmodtagere er ikke arbejdsmarkedsparate. Størstedelen af de unge kontanthjælpsmodtagere er kvinder (59,5 %). Side 13 af 20

14 B. Øvrige målinger Rettidighed Figur 4.4a: Rettidighed: jobsamtaler, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (april 2008), Nordfyn, klynge og nabojobcentre ,5 79,8 93,4 81,6 70 Andel i % Nordfyn Halsnæs Dagpenge Kontanthjælp Figur 4.4b: Rettidighed: CV-samtaler, dagpengemodtagere (februar 2008), Nordfyn, klynge og nabojobcentre ,5 92, Andel i % Nordfyn Halsnæs Side 14 af 20

15 Figur 4.4c: Rettidighed: 1. tilbud, dagpenge- (april 2008) og kontanthjælpsmodtagere (marts 2008), Nordfyn, klynge og nabojobcentre ,0 82,5 Andel i % ,7 59, Nordfyn Halsnæs Dagpenge Kontanthjælp Figur 4.4d: Rettidighed: gentagne tilbud, dagpenge- (april 2008) og kontanthjælpsmodtagere (marts 2008), Nordfyn, klynge og nabojobcentre ,0 87,8 80 Andel i % ,7 61, Nordfyn Halsnæs Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Rettidighedsopgørelserne for første og gentagen aktivering for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Side 15 af 20

16 Bemærkninger: Bemærk at CV-samtaler er a-kassernes ansvar. Bemærk at rettidighedsprocenterne for første og gentagen aktivering i december måned baserer sig på relativt få aktiveringstilbud (for dagpengemodtagere hhv. 10 og 20 aktiveringstilbud og for kontanthjælpsmodtagere hhv. 12 og 6 aktiveringstilbud). Dagpengemodtagere: Rettidighedsprocenterne for de seneste 6 måneder for dagpengemodtagere er: - Jobsamtaler (november 20 april 2008): 93 % - 1. aktiveringstilbud (november 20 april 2008): 82 % - Gentagen aktivering (november 20 april 2008): 94 % - CV-samtaler (september 20 februar 2008): 94 % Nordfyn har for dagpengemodtagere en høj rettidighed både i forhold til jobsamtaler og gentagen aktivering. I forhold til første aktivering kan Nordfyn have et yderligere potentiale. Nordfyn har i april 2008 den 3. højeste aktiveringsgrad i klyngen og på niveau med gennemsnittet i (34 % - gennemsnittet i var 35 %) Der er ligeledes en høj rettidighed for CV-samtaler i Nordfyn. Alle a-kasser med mere end 10 CV-samtaler i 20 har en høj rettidighed. Et fortsat højt aktiveringsomfang, hyppig kontakt og indsats til tiden kan medvirke til at skabe yderligere resultater. Kontanthjælpsmodtagere: Rettidighedsprocenterne for de seneste 6 måneder for kontanthjælpsmodtagere er: - Jobsamtaler (november 20 april 2008): 82 % - 1. aktiveringstilbud (oktober 20 marts 2008): 60 % - Gentagen aktivering (oktober 20 marts 2008): 70 % Nordfyn har en fornuftig rettidighed for jobsamtaler. Set over de seneste 6 måneder har Nordfyn den 3. højeste rettidighed for jobsamtaler i klyngen. Både i forhold til første og gentagen aktivering kan Nordfyn have et yderligere potentiale. Nordfyns aktiveringsgrad ligger over gennemsnittet i og på niveau med gennemsnittet i klyngen (i april 2008 var Nordfyn aktiveringsgrad 31 %) Et højt aktiveringsomfang, hyppig kontakt og indsats til tiden kan medvirke til at skabe yderligere resultater. Side 16 af 20

17 Sygedagpenge Figur 4.5a: Udvikling i sygedagpengeforløb, januar 20 januar 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre ,3 Udvikling i % ,9 30,9 13, ,2-17,0-40 Nordfyns Halsnæs 0-26 uger uger Over 1 år Figur 4.5b: Udvikling i sygedagpengeforløb, januar 20 januar 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre Indeks jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 08 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Nordfyn Klynge Side 17 af 20

18 Bemærkninger: Nordfyn har fra januar 20 til januar 2008 haft en meget stor stigning i sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger, særligt har der været en stor stigning i forløb med en varighed over 52 uger. Der er i perioden kommet 53 flere forløb med en varighed over 26 uger. Fra december 20 til januar 2008 har der dog været en reduktion i antallet af langvarige forløb. I hele januar 2008 var personer berørt af sygedagpengefravær. Det er en stigning i forhold til januar 20 på 8,7 %. 74 % af sygedagpengeforløbene er afsluttet efter 8 uger ugers tidspunktet er vigtigt i planlægningen af indsatsen. Har sygedagpengemodtagerne ikke forladt ydelsen efter 13 ugers varighed, er der stor risiko for, at personerne forbliver på ydelsen. 53 % af sygedagpengemodtagerne er kvinder (beregnet i fuldtidspersoner) og kvinderne har særligt flere forløb med en varighed over 26 uger (35 % af kvindernes sygedagpengeforløb har en varighed over 26 uger mod 23 % af mændenes). Blandt kvinderne har der været en stigning i sygedagpengeforløb med en varighed på mere end 52 uger på 144 % (svarende til en stigning på 23 forløb). Blandt mændene er det særligt forløb med en varighed på mellem 27 og 52 uger der er steget (med 58 % svarende til 15 forløb). 80 % af sygedagpengemodtagerne er mellem 30 og 59 år. Sygedagpengemodtagere mellem 50 og 59 år er særligt udsatte for langvarigt sygedagpengefravær (40 % af forløbene for denne aldersgruppe har en varighed over 26 uger). En reduktion i antallet af sygedagpengeforløb på 10 % vil give en besparelse i de kommunale udgifter på 3,6 mio. kr. på årsbasis. Side 18 af 20

19 Ledighedsydelse Figur 4.6a: Ændring i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse, april 20 april 2008, Nordfyn, klynge og nabojobcentre -50,0-40,0-30,0-22,4 % -20,0-12,3-10,0 0,0 10,0 20,0 Nordfyns Halsnæs Figur 4.6b: Udvikling i fuldtidspersoner på ledighedsydelse, april 20 - april 2008, Nordfyn, klynge og Indeks apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 08 feb- 08 mar- 08 apr- 08 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Nordfyn Klynge Side 19 af 20

20 Bemærkninger: Pga. dataproblemer er der i øjeblikket ikke valide data for fleksjob i Nordfyn gennem jobindsats.dk. Der er derfor ikke opgørelse af fleksjob og ledighedsprocent i denne opfølgningsrapport. Nordfyn har fra april 20 til april 2008 haft den 3. største reduktion i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse i klyngen. I april 2008 var der 59 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Størstedelen af personer på ledighedsydelse er kvinder (68 %). Side 20 af 20

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Notat. Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen

Notat. Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen Notat Arbejdsmarkedspolitisk Sekretariat Tolderlundsvej 3A, 1. sal 5000 Odense C Tlf. 6551 4965 Fax 6613 1590 E-mail JobcenterSAF@odense.dk Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen Dette

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere