MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER"

Transkript

1 MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER PRÆSENTATION VED DANSK VAND KONFERENCE 2015 M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T AMOK VTUF projekt 2 1

2 AMOK VTUF projekt Brabrand sø 3 AMOK: Avanceret Måling af OverløbsKvalitet Projektets partnere: Aarhus Vand Lene Bassø og Bo Snediker Jacobsen DTU Peter Steen Mikkelsen, Luca Vezzaro og Anitha Sharma (tidl.) Aalborg Universitet Michael R. Rasmussen, Søren Thorndahl, Jesper E. Nielsen og Malte Ahm DHI Krüger Niels Eisum og Anders Lynggaard Jan Høgh og Theis Gadegaard Projektet af støttet af: Resultater: 4 2

3 AMOK: Avanceret måling af overløbskvalitet Overløbsbygværkers primære opgave: Effektiv bortledning af overskydende vandmængder under regn. Hvordan kan vi kvantificere aflastning? Udfordring: Bygværker er sjældent udformet efter hydrauliske grundprincipper 5 AMOK: Hvad er formålet med at kvantificere aflastningerne? Basis for en effektivt real tidsstyring af afløbssystemet. Tilbageholdelse af beskidt vand Udledning af renere vand Optimalt set er det også nødvendigt at måle recipientens tilstand Overvågning og varsling af dårlig vandkvalitet (f.eks. badevand, recipient belastning). Rensning af overløbsvand avancerede metoder kræver styring. F.eks. anlægsopstart og kemikaliedosering. Kalibrering af afløbstekniske modeller (massebalance). Bedre prioritering af separering, da de reelle belastninger af nærrecipienter kan kvantificeres. Dokumentation af overholdelse af udledningskrav. Dokumentation for renseeffekt. Variere i tid og sted 6 3

4 AMOK: Hvad var målet med projektet? Målet er at udvikle den viden og de metoder der skal til, for at kunne estimere belastningen af nærrecipienten fra et kompliceret overløb via simple og billige målemetoder. - Både hydraulisk og stofmæssigt. Luca Vandet er transportmediet for stoffet, det er derfor vigtigt at kunne bestemme aflastningsflowet. 7 Hvordan kan aflastningsflowet bestemmes? Installere flowmålere Kostbart og praktisk besværligt (delfyldte rør/kanaler). Installere niveaumålere Billigt og praktisk simplere end flowmålere, men Kan disse vandstandene omsættes til flows? Overløbsbygværker er oftest designet ud fra funktionalitet og ikke ud fra hydraulikkens grundprincipper (ideelle overløbskanter). 8 4

5 Bestemmelse af relationen mellem vandstande og flows Tre løsninger til at bestemme relationen mellem vandstande og flows Fuldskala forsøg og opmåling Dyrt, praktisk besværligt, store driftomkostninger... Fysiske skala modeller i laboratorium Omfattende, udfordrende mht. til skaleringslove 3D strømningsberegninger (CFD) Tidkrævende, kræver ekspertise, kan automatiseres Hydrauliske software sensor 9 Bestemmelse af relationen mellem vandstande og flows Vores løsning Hydrauliske software sensor Datadrevne korrelationer baseret på niveau- og flowmålere Kombination af niveaumålere og CFD (Computational fluid dynamics) CFD beregningerne giver mulighed for: at etablere et forhold mellem alle vandstande og overløbsflow. at vurdere de bedste placeringer for niveaumålerne. at vurdere effekten af niveaumålernes præcision. Man kan sige, at vi gør noget kompliceret for at gøre noget simpelt. CFD beregningen skal kun laves en gang. 10 5

6 AMOK Projektlokalitet Projektlokaliteten for AMOK projektet er Viby Renseanlæg. Kompliceret overløbsstruktur. Hvis konceptet virker her, så virker det også andre steder. Unik lokalitet, da det er muligt at verificere beregningerne. Fire typer af sensorer: Basin flow sensor (BFS) Kanal flow sensor (CFS) CFD flow sensor (CFDFS) Overløbsformel sensor (SWES) Skematisk illustration af overløbs- og indløbsstrukturer til Viby renseanlæg. 11 AMOK Projektlokalitet Foto af riste og overløbskanter i det opstrømsoverløbsbygværk set fra østnordøst. 12 6

7 AMOK Projektlokalitet Foto af riste og overløbskanter i det opstrømsoverløbsbygværk set fra vestsydvest. 13 AMOK Projektlokalitet Foto af tunnelen, som føre aflastningen videre til den nedstrømsoverløbskant og overløbsbassin. Foto af nødoverløbet og kanalen til overløbsbassinet. Konklusion: Overløbet ved Viby renseanlæg er kompliceret, men hvis konceptet virker her, så burde det også virke andre steder 14 7

8 AMOK Sensorer Illustration af overløbsstrukturene baseret på CFD resultater. Illustrationen viser placering af de fysiske sensor og software sensor (CSO discharge sensors). Indløbsvandføring til overløbsstrukturene er 2,250 m 3 /s (overløb: 0,990 m 3 /s). 15 AMOK CFD beregning Animation af vandstande i overløbsstrukturene ved forskellige vandføringer baseret på CFD simuleringer. 16 8

9 AMOK Software sensorer og resultater Redigeret udgave: Pga. copyright har det været nødvendigt at fjerne resultatfigurer og tabeller fra denne online version af præsentation. Resultater samt beskrivelse af de enkelte software sensorer kan findes i afrapporteringsrapport for projektet på Aarhus Vand s hjemmeside: I løbet af 2016 vil der blive udgivet en videnskabelig artikel med en videre behandling af resultaterne. Når artiklen er blev udgivet, vil den være listet i min publikationsliste: Mvh. Malte Ahm 17 Opsummering Brug af standard overløbsformler til at omsætte vandstandsmålinger til overløbsvandføring for hydraulisk komplicerede overløbsbygværker kan resultere i store afvigelser. Det er muligt at fremstille software sensorer, som kan estimere overløbsvandføringen med høj præcision. De datadrevne software sensorer er simple at fremstille, hvis data grundlaget er tilstede. Dette vil normalt kræve en målekampagne for at bestemme korrelationen mellem vandstand og overløbsvandføring. Ved brug af CFD simuleringer er det muligt at fremstille uafhængige software sensorer, hvor det ikke er nødvendigt at kalibrere sensoren til målinger af overløbsvandføringer. Resultaterne fra CFD simuleringerne kan omsættes til en simple Q-h relation, som gør det muligt at anvende software sensoren i andre beregningsværktøjer. CFD modellering er ikke trivielt, men det skal kun gøres en gang for hvert overløbsbygværk. Omkostningerne af beregningen er afhængig af bygværkets kompleksitet, men kan automatiseres. Hydrauliske software sensorer kan kobles sammen med stof software sensor for at kvantificere den reelle belastninger af nærrecipienten. 18 9

10 AMOK Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet Mere information om AMOK projektet og resultater kan findes her: Animation af vandstande i overløbsstrukturene ved forskellige vandføringer baseret på CFD simuleringer

3D MODELLERING AF OVERLØBSBYGVÆRKER M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T

3D MODELLERING AF OVERLØBSBYGVÆRKER M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T 3D MODELLERING AF OVERLØBSBYGVÆRKER PRÆSENTATION VED DANVA TEMADAG OM HYDRAULISK MODELLER M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T Hvem er jeg? Malte Kristian Skovby Ahm 2012 2015 Ph.D. studerende,

Læs mere

AMOK er det bare sund fornuft? Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet

AMOK er det bare sund fornuft? Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 10, 2015 AMOK er det bare sund fornuft? Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet Bassø, Lene; Rasmussen, Michael; Mikkelsen, Peter Steen Published in: EVA : Erfaringsudveksling

Læs mere

VTUF-pulje 2012 Måling af indhold i overløbsvand. EVA-temadag den 29-10-2014 v. Anitha Kumari Sharma, DTU Miljø og Lene Bassø, Aarhus Vand

VTUF-pulje 2012 Måling af indhold i overløbsvand. EVA-temadag den 29-10-2014 v. Anitha Kumari Sharma, DTU Miljø og Lene Bassø, Aarhus Vand VTUF-pulje 2012 Måling af indhold i overløbsvand EVA-temadag den 29-10-2014 v. Anitha Kumari Sharma, DTU Miljø og Lene Bassø, Aarhus Vand Vi vil bade i byen Vi vil gerne have en grønnere og renere by

Læs mere

Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg

Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg Viby renseanlæg modtager spildevand (og regnvand) fra et opland på ca. 1450 ha, hvoraf

Læs mere

Målinger på overløb hvor svært kan det være?

Målinger på overløb hvor svært kan det være? Målinger på overløb hvor svært kan det være? Lektor Luca Vezzaro Maj 29 th 2018 Source: Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (2017). Punktkilder 2015 Hvor stort er problem?

Læs mere

Flowmåling i afløbssystemet

Flowmåling i afløbssystemet Flowmåling i afløbssystemet v. Lene Bassø, Hvorfor flowmåle? Vil vil acceptere dette? Har det ændret sig? 60 40 Afvigelse i % set i forhold til gennemsnitlig årlig mm nedbør fra 1980-2006 20 0-20 1980

Læs mere

Beregning af model sikkerhedsfaktorer i afløbsmodellering ved hjælp af usikkerhedskalibrering

Beregning af model sikkerhedsfaktorer i afløbsmodellering ved hjælp af usikkerhedskalibrering Beregning af model sikkerhedsfaktorer i afløbsmodellering ved hjælp af usikkerhedskalibrering Peter Elmsted Dreier Camilla Pugholm Lindgreen Vejledere: Professor Peter Steen Mikkelsen, DTU Environment

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Samstyring af afløbssystem og renseanlæg Planlægning og design. Lene Bassø, Aarhus Vand A/S

Samstyring af afløbssystem og renseanlæg Planlægning og design. Lene Bassø, Aarhus Vand A/S Samstyring af afløbssystem og renseanlæg Planlægning og design Lene Bassø, Aarhus Vand A/S De næste 20 minutter: Drivers for at implemtere samstyring Introduktion til samstyring Samstyring i Århus Vand

Læs mere

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Hvad mener jeg med uvedkommende vand? Hvorfor skal vi interessere

Læs mere

Planlægning og design. Lene Bassø, Aarhus Vand A/S

Planlægning og design. Lene Bassø, Aarhus Vand A/S Samstyring af afløbssystem og renseanlæg Planlægning og design Lene Bassø, Aarhus Vand A/S De næste 25 minutter: Drivers for at implemtere samstyring Introduktion til samstyring Samstyring i Århus Vand

Læs mere

Samstyring af afløbssystem og renseanlæg Planlægning og design. Lene Bassø, Aarhus Vand A/S

Samstyring af afløbssystem og renseanlæg Planlægning og design. Lene Bassø, Aarhus Vand A/S Samstyring af afløbssystem og renseanlæg Planlægning og design Lene Bassø, Aarhus Vand A/S De næste 30 minutter: Drivers for at implemtere samstyring Introduktion til samstyring Samstyring i Århus Vand

Læs mere

Målinger på overløb hvor svært kan det være?

Målinger på overløb hvor svært kan det være? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2019 Målinger på overløb hvor svært kan det være? Vezzaro, Luca Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit Citation

Læs mere

Intelligente kloakker: Prognose- og model-baseret styring af renseanlæg, overløb, mv.

Intelligente kloakker: Prognose- og model-baseret styring af renseanlæg, overløb, mv. Intelligente kloakker: Prognose- og model-baseret styring af renseanlæg, overløb, mv. Workshop Nationalt VandTestCenter 1. September 214 Ferskvandscenteret Silkeborg Lektor, PhD (st@civil.aau.dk) Institut

Læs mere

Håndtering af regnvand i Nye

Håndtering af regnvand i Nye Resume: Håndtering af regnvand i Nye Grønne tage og bassiner Jasper H. Jensen (jhje08@student.aau.dk) & Carina H. B. Winther (cwinth08@student.aau.dk) I projektet fokuseres der på, hvordan lokal afledning

Læs mere

GRØNNE TAGES HYDROLOGI MEKANISMER OG BEGREBER.

GRØNNE TAGES HYDROLOGI MEKANISMER OG BEGREBER. GRØNNE TAGES HYDROLOGI MEKANISMER OG BEGREBER. M I C H A E L R. RASMUSSEN I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G Michael R. Rasmussen, Institut for Byggeri og Anlæg, AAU Hanne Kjær Jørgensen,

Læs mere

BRUG AF CFD-BEREGNINGER VED OVERLØB HVORFOR OG HVORNÅR?

BRUG AF CFD-BEREGNINGER VED OVERLØB HVORFOR OG HVORNÅR? BRUG AF CFD-BEREGNINGER VED OVERLØB HVORFOR OG HVORNÅR? HVEM ER VI? Christian Matthes Nørgaard Senior CFD specialist, Risk and Safety Henrik Sønderup Chefrådgiver, Climate Adaptation and Green Infrastructure

Læs mere

Agenda. Dansk Vand konference Erfaringer fra samstyringsprojektet i Aarhus. v. Lene Bassø, Aarhus Vand

Agenda. Dansk Vand konference Erfaringer fra samstyringsprojektet i Aarhus. v. Lene Bassø, Aarhus Vand Dansk Vand konference 19-05-2014 Erfaringer fra samstyringsprojektet i Aarhus v. Lene Bassø, Aarhus Vand Agenda Kort om projektet Erfaring nr. 1 Vigtigt med et solidt og veldefineret fundament Erfaring

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS Flowmåling i kloaksystemet Indlæg ved: Jan Henningsen Akademiingeniør i TELETRONIC Denmark ApS Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen TELETRONIC Denmark ApS Oversigt over emner i denne præsentation

Læs mere

Katalog over miljømålsaktiviteter

Katalog over miljømålsaktiviteter 30. januar 2015 Bilag til miljømålsaftale for forsyningerne i Usserød Å Samarbejdet 1 Indledning og baggrund... 2 2 Katalog over aktiviteter... 3 Kortlægning af kapaciteten i det samlede regnvandssystem...

Læs mere

Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan vedr. separering af Linde og Nørbæk

Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan vedr. separering af Linde og Nørbæk EnviDan Ferskvandscentret Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 86 80 63 44 Fax: +45 86 80 63 45 E-mail: envidan@envidan.dk Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan 2009-2012 vedr. separering

Læs mere

Notat Side 1 af 8 3. oktober 2015 Ref.: MTN

Notat Side 1 af 8 3. oktober 2015 Ref.: MTN Vedr.: Hydrauliske beregninger, Kastellet Notat Side 1 af 8 3. oktober 2015 Ref.: MTN Til: Martin Funch Strunge Jensen A/S Fra: Mathias Lassen Nørlem Kopi til: 1 Baggrund I forbindelse med en planlagt

Læs mere

brug af in-situ sensorer i afløbssystemet

brug af in-situ sensorer i afløbssystemet URBANWATER Weather Radar Applications Forbedring af regnestimatet fra vejrradarer ved brug af in-situ sensorer i afløbssystemet Malte Ahm - ma@civil.aau.dk Præsentation til EVA temadag 13. marts 2013 EVA

Læs mere

Mathias Nørlem, Krüger A/S, Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Mathias Nørlem, Krüger A/S, Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Mathias Nørlem, Krüger A/S, mtn@kruger.dk Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vandkvalitet Erfaringer med decentrale renseteknologier? Mathias Nørlem, Krüger A/S. mtn@kruger.dk Vandmængder vs. stofmængder

Læs mere

Præsentation af Aarhus Å projektet. Præsentation af mig

Præsentation af Aarhus Å projektet. Præsentation af mig Præsentation af Aarhus Å projektet - Motivation for Aarhus Å projektet - Udbud og organisering - Design - Udførelse af bassiner - Udfordringer i forbindelse med etablering af bassinerne - Tilslutning af

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Metoder til vurdering af de vandkvalitetsmæssige forhold i recipienten, belyst ved cases

Metoder til vurdering af de vandkvalitetsmæssige forhold i recipienten, belyst ved cases Metoder til vurdering af de vandkvalitetsmæssige forhold i recipienten, belyst ved cases Ole Mark Forskningschef le.mark@dhigroup.com Lisabon, Portugal - Sommer 1999 Overløb i Pattaya, Thailand Spildevand

Læs mere

Regnbetingede udløbstyper og udløbsmængder.

Regnbetingede udløbstyper og udløbsmængder. Udløb Regnbetingede udløbstyper og udløbsmængder. Der er i alt 213 udløb fra det offentlige afløbssystem, hvoraf 119 er regnvandsudløb, og 94 er overløb fra fælleskloak. De samlede årlige vandmængder samt

Læs mere

Måling af øget afstrømning fra grønne arealer og konsekvens af uvedkommende vand på Viby RA v. Lene Bassø, Aarhus Vand

Måling af øget afstrømning fra grønne arealer og konsekvens af uvedkommende vand på Viby RA v. Lene Bassø, Aarhus Vand Måling af øget afstrømning fra grønne arealer og konsekvens af uvedkommende vand på Viby RA v. Lene Bassø, Aarhus Vand Det samlede Vandkredsløb Mange niveauer (Overordnet planlægning til enkelt tilslutning)

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune. Vedr. Ansøgning om udledningstilladelse til Ålebækken. Baggrund

Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune. Vedr. Ansøgning om udledningstilladelse til Ålebækken. Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Dato: 22-06-2018 Ref.: Sagsnr.: S2014-1582 Dok.nr.: D2018-27855 Vedr. Ansøgning om udledningstilladelse til Ålebækken Baggrund Det eksisterende åbne på fællessystemet

Læs mere

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Billede 1 AMOK container med målekar og måleudstyr. På Viby Renseanlæg er opsat en isoleret standard skibscontainer, der er indrettet

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

VTUF-projekt. Agenda. Monitering af Overfladeafstrømning fra Grønne Områder. v. Lene Bassø Duus, Aarhus Vand

VTUF-projekt. Agenda. Monitering af Overfladeafstrømning fra Grønne Områder. v. Lene Bassø Duus, Aarhus Vand VTUF-projekt Monitering af Overfladeafstrømning fra Grønne Områder v. Lene Bassø Duus, Aarhus Vand Agenda Problemstilling i Aarhus Aarhus Vand s driver for at deltage i MOGO MOGO - Problemstilling MOGO:

Læs mere

URBANWATER / BYENSVAND Research Group for Urban Drainage

URBANWATER / BYENSVAND Research Group for Urban Drainage Anvendelse af Vejrradar i Danmark Michael R. Rasmussen Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet mr@civil.aau.dk URBANWATER / BYENSVAND Research Group for Urban Drainage Michael R. Rasmussen Dept.

Læs mere

Punktkilder - regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede områder v/jóannes Jørgen Gaard. ATV-møde 29. maj 2018,

Punktkilder - regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede områder v/jóannes Jørgen Gaard. ATV-møde 29. maj 2018, Punktkilder - regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede områder v/jóannes Jørgen Gaard ATV-møde 29. maj 2018, Aftale om Fødevare- og landbrugspakke mellem Regeringen (Venstre) og Konservative, Dansk

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi

Miljøeffektiv teknologi Miljøeffektiv teknologi - Samstyring mellem afløbssystem og renseanlæg Ole Fritz Adeler Agenda Definition af samstyring og miljøeffektiv teknologi Radar, prognose og varsling Styring af Spildevandssystem

Læs mere

overløbsvand FRODO Afrapportering for projekt støttet af VTU- Fonden

overløbsvand FRODO Afrapportering for projekt støttet af VTU- Fonden Forbedret rensning og desinfektion af overløbsvand FRODO Afrapportering for projekt støttet af VTU- Fonden 1-7- 2015 1 Projekt 7202.2011: Forbedret rensning og desinfektion af overløbsvand Hovedansøger:

Læs mere

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Tid til planlægning o Forsyningerne er i rivende udvikling og har haft mange udfordringer

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Workshop om teknologier til beredskab - Introduktion til beredskabsmetodik og beredskabserfaringer fra Greve

Workshop om teknologier til beredskab - Introduktion til beredskabsmetodik og beredskabserfaringer fra Greve Workshop om teknologier til beredskab - Introduktion til beredskabsmetodik og beredskabserfaringer fra Greve Birgit Krogh Paludan Greve Solrød orsyning Højintens nedbør Tegning fra oversvømmelsesdirektivet

Læs mere

Hydraulisk optimering af overløbsbygværker

Hydraulisk optimering af overløbsbygværker Hydraulisk optimering af overløbsbygværker Preben Dam Simonsen preben.d.simonsen@gmail.com Aalborg Universitet, Denmark June, 1 1 Introduktion Ifølge EUs Vandrammedirektiv skal alle vandløb, søer og marine

Læs mere

Viden der styrker ida.dk SPILDEVANDSKOMITEEN EVA ERFARINGSUDVEKSLING I VANDMILJØTEKNIKKEN. FOTO: Aarhus Vand A/S

Viden der styrker ida.dk SPILDEVANDSKOMITEEN EVA ERFARINGSUDVEKSLING I VANDMILJØTEKNIKKEN. FOTO: Aarhus Vand A/S Viden der styrker ida.dk SPILDEVANDSKOMITEEN ERFARINGSUDVEKSLING I VANDMILJØTEKNIKKEN FOTO: Aarhus Vand A/S NR. 4 27. ÅRGANG DECEMBER 2014 EVA Adresseliste for udvalgsmedlemmer Mads Uggerby (formand) EnviDan

Læs mere

Biologiske vandløbsundersøgelser

Biologiske vandløbsundersøgelser Biologiske vandløbsundersøgelser Et redskab til at målrette indsatsen over for forringet vandløbskvalitet Eva Marcus EMAR@orbicon.dk Christian Ammitsøe CHA@vandcenter.dk Præmisser Vandplanen (vandområdeplanen)

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. 2. Beskrivelse af nuværende forhold

NOTAT. 1. Baggrund. 2. Beskrivelse af nuværende forhold NOTAT Projekt Ændret afledning til Gentofterenden fra kommende projekt ved Mosegårdskvarteret Kunde Novafos A/S Notat nr. 2 Dato 22-06-2018 Til Fra Kopi til Jacob Dyrby Petersen, Novafos AOH, Rambøll 1.

Læs mere

Finriste til overløbsbygværker

Finriste til overløbsbygværker Finriste til overløbsbygværker Til énstrengede kloaksystemer og hvor der i øvrigt er behov for en finfiltrering af overløb under spidsbelastning leverer RUMA de anerkendte RÛ-DP finriste. Ristene kan desuden

Læs mere

Klimatilpasning på afløbsområdet

Klimatilpasning på afløbsområdet Klimatilpasning på afløbsområdet Optimering og samstyring af renseanlæg og afløbssystem samt anvendelse af rader til regnforudsigelse Rørcenterdage 2009 Nanna Høegh Nielsen Grundlæggende principper for

Læs mere

Integreret modellering i Odense. En ny tilgang til udvikling af langsigtede og integrerede spildevands- og regnvandsløsninger

Integreret modellering i Odense. En ny tilgang til udvikling af langsigtede og integrerede spildevands- og regnvandsløsninger Integreret modellering i Odense. En ny tilgang til udvikling af langsigtede og integrerede spildevands- og regnvandsløsninger IDA Miljø 3. april 2017 C. Ammitsøe*, P. Hallager*, A. Brink-Kjær*, J. Hénonin*,

Læs mere

Bilag 2: Prisbillig sensorsystem til monitering af overløbsbygværker

Bilag 2: Prisbillig sensorsystem til monitering af overløbsbygværker Bilag 2: Prisbillig sensorsystem til monitering af overløbsbygværker Manglende monitering af overløbsbygværker er ofte en betydelig barriere for systematisk estimering af overløbsvandføring og for aflastet

Læs mere

MIKE URBAN LAR modellering. Morten Just Kjølby, DHI

MIKE URBAN LAR modellering. Morten Just Kjølby, DHI MIKE URBAN LAR modellering Morten Just Kjølby, DHI MIKE URBAN LAR modellering Berislav Tomicic, DHI Agenda 1. Nye metoder til modellering af grønne løsninger i MIKE URBAN 2. MIKE URBAN Soakaway modellering

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Hvad er SWI? Peter Steen Mikkelsen DTU Miljø Lektor, overordnet ansvarlig for SWI-projektet

Hvad er SWI? Peter Steen Mikkelsen DTU Miljø Lektor, overordnet ansvarlig for SWI-projektet EVA temadag Ude af øje, ude af sind, ude af kontrol Danmarks Tekniske Universitet, 11. marts 2013 Aalborg Universitet, 13. marts 2013 Hvad er SWI? Peter Steen Mikkelsen DTU Miljø Lektor, overordnet ansvarlig

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spørgsmål nr. 48. Svar

Spørgsmål nr. 48. Svar Spørgsmål nr. 48 Vil ministeren redegøre for overløbs relative betydning for eutrofiering af kystnære farvande og dermed for opfyldelsen af målene i vandrammedirektivet sammenlignet med landbruget og øvrige

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Etablering af fælles visualiseringssystem for SCADA data for forsyninger og renseanlæg i BIOFOS opland

Etablering af fælles visualiseringssystem for SCADA data for forsyninger og renseanlæg i BIOFOS opland Etablering af fælles visualiseringssystem for SCADA data for forsyninger og renseanlæg i BIOFOS opland Carsten Thirsing Procesingeniør Miljø og plan 1 SAMDUS Dansk Vand Konference 2016 2016.11.01 BIOFOS

Læs mere

Flow- og energimåling

Flow- og energimåling Et samarbejde mellem og Temadag om Flow- og energimåling - om måletekniske udfordringer i forsynings- og energisektoren århus 13. december 2007 Flow- og energimåling i forsynings- og energisektoren In

Læs mere

Vedlagt DHIs tilbud for igangsættelse af Badevandsudsigt for Fredensborg Kommunes marine badevande.

Vedlagt DHIs tilbud for igangsættelse af Badevandsudsigt for Fredensborg Kommunes marine badevande. Agern Allé 5 2970 Hørsholm Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Att. Helle Utoft Rasmussen Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 hka@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

Bilag 4: Kloakprojekter

Bilag 4: Kloakprojekter Bilag 4: Kloakprojekter Byudvikling Kokkedal V og NV Område afgrænset af udkast til lokalplan 147 (indtil videre kaldet kloakopland A40) foruden lokalplan 141 og generel masterplan for området (indtil

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

VandkvalitetsCamp 2012

VandkvalitetsCamp 2012 VandkvalitetsCamp 2012 Regn med Kvalitet IP10,Vand i Byer Dias 1 Program - Mandag Velkomst Workshop 1 Tilladelser til udledning og nedsivning af regnafstrømning Seance A Gåtur til Esrum Sø Seance B Vidensdeling

Læs mere

Aarhus Vands nye avancerede vejrradar ved Malte Ahm, Aarhus Vand

Aarhus Vands nye avancerede vejrradar ved Malte Ahm, Aarhus Vand Aarhus Vands nye avancerede vejrradar ved Malte Ahm, Aarhus Vand Agenda Baggrund Måling af nedbør Opsætning af vejrradaren KLINGES TEGNESTUE Aarhus Vand A/S Aarhus Vands strategi for nedbørsmåling VeVa

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Måling af regn- og spildevandsflow i Holland

Måling af regn- og spildevandsflow i Holland Måling af regn- og spildevandsflow i Holland Problematik, kontakter og resultater Juli 2014 Teknologisk Institut Pieter Rapportforfatter Nieman, 1 S i d e Denne rapport er baseret på et projekt i Flowcenter

Læs mere

Vand i Byer stormøde

Vand i Byer stormøde Vand i Byer stormøde Klimatilpasning, regnvand og digitalisering hvordan gør vi det? Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 9.30 16.00, Konferencesalen, Indgang 1 Gregersensvej, 2630 Taastrup Hvad betyder digitalisering

Læs mere

MODELLERING AF HARRESTRUP Å Grønne løsninger i København. Jørn Torp Pedersen MODELLER AF VAND I BYER IDA seminar 28.

MODELLERING AF HARRESTRUP Å Grønne løsninger i København. Jørn Torp Pedersen MODELLER AF VAND I BYER IDA seminar 28. MODELLER AF VAND I BYER IDA seminar 28. sept 2016 MODELLERING AF HARRESTRUP Å Grønne løsninger i København Jørn Torp Pedersen jtpe@orbicon.dk Anne Steensen Blicher, Heidi Taylor, Michael Juul Lønborg,

Læs mere

Opstartsmøde - Måløv Rens

Opstartsmøde - Måløv Rens Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Opstartsmøde - Måløv Rens Grontmijs rolle i projektet Møde 19.02.2015 Grontmijs rolle er at angive retning for strategivalg Angive retning i forhold til den fremtidige

Læs mere

TILPASNING TIL KLIMAÆNDRINGER SKYBRUDSVEJE I STØRRE BYER

TILPASNING TIL KLIMAÆNDRINGER SKYBRUDSVEJE I STØRRE BYER TILPASNING TIL KLIMAÆNDRINGER SKYBRUDSVEJE I STØRRE BYER - eller hvad det er vi prøver at gøre, for at forhindre at ekstremregn ødelægger vores bygninger og infrastruktur! INTRO Klimaforandringer og udfordringer

Læs mere

Recipient og Sundhed. -Kvantitativ evaluering af vandkvaliteten og sundhedsrisiko ved overvømmelser i Danmark

Recipient og Sundhed. -Kvantitativ evaluering af vandkvaliteten og sundhedsrisiko ved overvømmelser i Danmark Recipient og Sundhed -Kvantitativ evaluering af vandkvaliteten og sundhedsrisiko ved overvømmelser i Danmark PhD studerende Signe Tanja Andersen EVA temadag 11 Mar 2013 Vejledere Professor Hans-Jørgen

Læs mere

Recipient og afløbssystemer. - et umage par

Recipient og afløbssystemer. - et umage par Recipient og afløbssystemer - et umage par Indhold af indlæg 1. Studie af risiko for samtidighed (ifm. klimatilpasningsprojekt i Aarhus) 2. Indvinding og udledning til vandløb vs. målopfyldelse i vandløb

Læs mere

RAPPORT. Nyt bassin Ålebækken PROJEKTNUMMER LYNGBY-TAARBÆK SPILDEVAND A/S W&E - WATER EAST - GLOSTRUP BESLUTNINGSGRUNDLAG

RAPPORT. Nyt bassin Ålebækken PROJEKTNUMMER LYNGBY-TAARBÆK SPILDEVAND A/S W&E - WATER EAST - GLOSTRUP BESLUTNINGSGRUNDLAG LYNGBY-TAARBÆK SPILDEVAND A/S Nyt bassin Ålebækken PROJEKTNUMMER 30.8300.84 BESLUTNINGSGRUNDLAG W&E - WATER EAST - GLOSTRUP BO BONNERUP Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund 1 2 Mål 1 3 Forudsætninger

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Prøvning af permeabiliteten af dæksler fra Jesmig Group ApS

Prøvning af permeabiliteten af dæksler fra Jesmig Group ApS Prøvning af permeabiliteten af dæksler fra Jesmig Group ApS Prøvningsrapport Rapportnummer: 638662 Udført for: Jesmig Group ApS Amalievej 6 DK-3330 Gørløse Danmark Nøgleord: Jesmig Group, Permeable dæksler

Læs mere

Dansk brodag Fuld-skala bæreevneforsøg på eksisterende betonbroer

Dansk brodag Fuld-skala bæreevneforsøg på eksisterende betonbroer Dansk Brodag Dansk brodag 2017 Fuld-skala bæreevneforsøg på eksisterende betonbroer Jacob Wittrup Schmidt DTU BYG jws@byg.dtu.dk Arbejdsgruppe: Rasmus Bang (Vejdirektoratet) Arne Henriksen (Vejdirektoratet)

Læs mere

Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner (Life Treasure projektet) Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet

Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner (Life Treasure projektet) Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet 1 Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner (Life Treasure projektet) Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet Håndtering af problemstoffer i regnvand 2 3 Resultater fra LIFE Treasure

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV. Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut

Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV. Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut Hvorfor? hvor mange af dine flow- og energimålere er kalibrerede? Lidt fakta 1. I Danmark er der ca.

Læs mere

»Ny LAR-model til dimensionering og simulering af LAR

»Ny LAR-model til dimensionering og simulering af LAR »Ny LAR-model til dimensionering og simulering af LAR Jan Jeppesen Markeds- og udviklingschef, klimatilpasning ATV Vintermøde 2015 D. 11. marts 2015, Vingstedcentret »Baggrund for LAR-model Behov for at

Læs mere

Modellering 'State of the future'

Modellering 'State of the future' Modellering 'State of the future' Henrik Madsen DTU Informatics 26. maj, 2011 Baggrund Stigende fokus på sikker drift af afløbssystemer dvs maximal sikkerhed for overløb, slamflugt mv. Målingerne (eksempelvis

Læs mere

v. Kurt Brinkmann Kristensen, Århus Vand A/S

v. Kurt Brinkmann Kristensen, Århus Vand A/S Dataanvendelse i en vandforsyning v. Kurt Brinkmann Kristensen, Århus Vand A/S og Jesper Hall, Alectia a/s Disposition Vandforsyningens tekniske k system Datagrundlag og registreringssystemer Planlægning

Læs mere

Måling og modellering af transport, spredning og iltforhold i vandløb

Måling og modellering af transport, spredning og iltforhold i vandløb Måling og modellering af transport, spredning og iltforhold i vandløb Projektformål Temaet for det første delprojekt er måling og modellering af iltforhold og stoftransport og - spredning i vandløb. Gennem

Læs mere

FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSEN

FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSEN Notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Stofbalancer ved nedlæggelse af renseanlæg og etablering af Tengslemark Renseanlæg 29. juni 2015

Læs mere

Opsætning af MIKE 3 model

Opsætning af MIKE 3 model 11 Kapitel Opsætning af MIKE 3 model I dette kapitel introduceres MIKE 3 modellen for Hjarbæk Fjord, samt data der anvendes i modellen. Desuden præsenteres kalibrering og validering foretaget i bilag G.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

TELELOG 2K2 RADIO LOGGER

TELELOG 2K2 RADIO LOGGER Flowmåling i kloakker med TELELOG RADIOLOGGERE Har kommunen haft alvorlige oversvømmelser efter et heftigt regnskyl og har borgerne fået oversvømmet kælderen med spildevand er der behov for hurtigt at

Læs mere

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune.

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune. Teknisk notat til Faxe Kommune Sendt per e-mail den 21.9.2016 Til Poul Jensen og Jacob Hald, Faxe Kommune. Fra Faxe Forsyning. Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensning. Jes Vollertsen, Aalborg Universitet Malene Caroli Juul, Silkeborg Forsyning

Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensning. Jes Vollertsen, Aalborg Universitet Malene Caroli Juul, Silkeborg Forsyning Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensning Jes Vollertsen, Aalborg Universitet Malene Caroli Juul, Silkeborg Forsyning Problemet Separat regnvand er ikke rent Veje, huse, P pladser,

Læs mere

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning Produktoversigt 1 MJK er en dansk virksomhed med mere end 30 års erfaring som producent af måle- og reguleringsudstyr til vand- og spildevandsinstallationer. Vores netværk af MJK selskaber og distributører

Læs mere

FORCE Technology. IOT, Big Data og Digitale Tvillinger. Hvad bringer fremtiden? Michael Myrup Andersen Engineering and Industrial Processes

FORCE Technology. IOT, Big Data og Digitale Tvillinger. Hvad bringer fremtiden? Michael Myrup Andersen Engineering and Industrial Processes FORCE Technology IOT, Big Data og Digitale Tvillinger. Hvad bringer fremtiden? Michael Myrup Andersen Engineering and Industrial Processes Et bud på hvad fremtiden kan bringe? Nutidens buzzwords! IOT Big

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering

Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering Heidi Birch, PhD-studerende Peter Steen Mikkelsen, Hans-Christian Holten Lützhøft, Anitha Sharma, Luca Vezzaro Blå-grønne løsninger til håndtering

Læs mere

Forklaring Udløbsskema

Forklaring Udløbsskema Bilag 3 Udløbsskema Udløbsskema Udløbsskemaet er en opgørelse over de eksisterende og fremtidige forhold i kloakoplandene, der angiver recipienterne og udløbene hertil, de maksimale tørvejrs- og regnvandsmængder,

Læs mere

Forurening fra overløbsbygværker. Recipienter som badevand muliggjort med styring og varsling i Aarhus. v. Lene Bassø, Aarhus Vand

Forurening fra overløbsbygværker. Recipienter som badevand muliggjort med styring og varsling i Aarhus. v. Lene Bassø, Aarhus Vand Forurening fra overløbsbygværker Recipienter som badevand muliggjort med styring og varsling i Aarhus v. Lene Bassø, Aarhus Vand Vi vil ikke bruge gummistøvler når det regner så klimaforandringerne bliver

Læs mere

Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg ID nr. 7271.2011

Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg ID nr. 7271.2011 Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg ID nr. 7271.2011 Per Henrik Nielsen VandCenter Syd Mikkel Holmen Andersen Unisense A/S Monitorering og minimering af lattergasemission fra

Læs mere

IDA-miljø Vandet på landet

IDA-miljø Vandet på landet IDA-miljø Vandet på landet X Robuste løsninger for klimatilpasning af byer i det åbne land med eksempler fra Greve og Solrød 27. november 2014 Indhold Baggrund 2 x nedbør Målinger vandføring nedbør og

Læs mere

Velkommen! Vand i Byer stormøde om digitalisering. v/ Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut & Berislav Tomicic, DHI

Velkommen! Vand i Byer stormøde om digitalisering. v/ Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut & Berislav Tomicic, DHI Velkommen! Vand i Byer stormøde om digitalisering v/ Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut & Berislav Tomicic, DHI Hvad er Vand i Byers opgave? Hvordan kan vi skabe the liveable city i en dansk kontekst

Læs mere

Pilotanlægget. Om os Artur Tomasz Mielczarek Forretningsudvikling. BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed.

Pilotanlægget. Om os Artur Tomasz Mielczarek Forretningsudvikling. BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Pilotanlægget Artur Tomasz Mielczarek Forretningsudvikling Om os BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. BIOFOS er ejet af 15 ejerkommuner. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet

Læs mere

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09 Titel: Hydrometriske stationer, databehandling og beregninger, Pumpestationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: B06 Version: 1.0 Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger Gyldig fra: 01.01.2017

Læs mere

Erfaringer med 3-vejsmodellering. Harrestrup Å kapacitet - fase 2 Et projekt i samarbejde med den fælleskommunale projektgruppe

Erfaringer med 3-vejsmodellering. Harrestrup Å kapacitet - fase 2 Et projekt i samarbejde med den fælleskommunale projektgruppe Erfaringer med 3-vejsmodellering i stor skala Harrestrup Å kapacitet - fase 2 Et projekt i samarbejde med den fælleskommunale projektgruppe Date:25-02-2015 Introduktion Formål: Vurdere mulighederne for

Læs mere

Udledningstilladelse til Husum- Ballum renseanlæg

Udledningstilladelse til Husum- Ballum renseanlæg Miljø og Natur Tønder Spildevand A/S Direkte tlf.: +4574929207 Mail: ljo@toender.dk Sags id.: 06.11.01-P19-21-16 Ks:mm 16-05-2018 Udledningstilladelse til Husum- Ballum renseanlæg Tilladelsen omfatter:

Læs mere