Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER RUDERSDAL Status på de fire ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Aktiveringsindsatsen over for a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere Det stigende antal indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 4 BILAG 5

3 1. SAMMENFATNING I Rudersdal Kommune var bruttoledigheden i oktober 2012 på 3,5 pct., hvilket er et stykke under niveauet for Østdanmark (6,1 pct.). Bruttoledigheden i Rudersdal er dog steget marginalt med 1 pct. det seneste år, hvilket er en lidt lavere stigning end i Østdanmark (+2,2 pct.). Det er a-dagpengemodtagere, der står for stigningen i bruttoledigheden (+3,5 pct.), mens der er blevet 3,5 pct. færre jobklare kontanthjælpsmodtagere. Mens de mandlige a-dagpengemodtagere har haft et fald i ledigheden på 3,6 pct., er der blevet 5,8 pct. flere kvinder på a-dagpenge. Jobcentret har generelt gode resultater af beskæftigelsesindsatsen. Således ses der et fald i den største gruppe i arbejdskraftreserven, a-dagpengemodtagere, det seneste år, og arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er stadig lavere end i klyngen og Østdanmark, jf. tabel 2 og figur 1. Der er dog visse dele af indsatsen for denne gruppe, der kan opprioriteres for at skabe endnu bedre resultater (se særskilt beskrivelse i afsnit 3.2). Tilgangen til førtidspension i Rudersdal er steget med 29 pct. (svarende til 17 personer) fra september 2011 til september Stigningen opvejes dog af, at de grupper, som typisk ender på førtidspension har en faldende udvikling: Det langvarige sygefravær er således faldet markant det seneste år ligesom der bliver færre midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i kommunen. Omvendt er der blevet væsentligt flere indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (matchgruppe 2) i perioden, og de svageste i denne målgruppe er længere tid på ydelsen (se særskilt beskrivelse i afsnit 3.3). Der er derfor grund til de mange positive resultater til trods at have fokus på de dele af indsatsen, der kan være medvirkende til at bringe endnu flere tættere på arbejdsmarkedet. Det er bl.a. vigtigt, at jobcentret udnytter muligheden for at anvende erfaringerne fra Brug for alleinitiativet, som er målrettet kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 i implementeringen af den kommende reform af førtidspension og fleksjob med henblik på at vende udviklingen i de svagere grupper. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER RUDERSDAL - 4. status 2012 Notatet beskriver jobcenter Rudersdals resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover jobcenter Rudersdal indgår: Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk og Solrød. 2.1 Status på de fire ministermål Oversigt over status på de nationale beskæftigelsesmål i 2012 for jobcenter Rudersdal, sep Rudersdal Antal September 2012 Ændring i procent Sep. 11 Sep. 12 Jobcentrets mål for dec (marts12-sep.12) Arbejdskraftreserven % 598 Tilgang til permanent forsørgelse 123 (sep.11 sep.12) (-7 %) 8 % (ift. sep.10-sep.11) (-6,8 % mar. 12- sep. 12) Unge under 30 år på offentlig forsørgelse 364-2,4 % (-10,6 %) Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse 480 7,8 % (1,7 %) Kilde Jobindsats.dk Jobcenter Rudersdal har fra september 2011 til september 2012 haft en stigning i antallet af personer på offentlig forsørgelse for to ud af fire nationale beskæftigelsesmål. Antallet af unge ydelsesmodtagere er faldet, mens arbejdskraftreserven er status quo ift. september Ses på udviklingen siden sidste status (marts 2012) er antallet af personer på offentlig forsørgelse dog reduceret inden for tre ud af fire nationale beskæftigelsesmål (dog ikke for ikke-vestlige personer på offentlig forsørgelse). Jobcenter Rudersdal havde pr. september 2012 for tre ude af fire nationale beskæftigelsesmål et højere antal personer på offentlig forsørgelse end kommunens mål for det maksimale antal i december Jobcentret er imidlertid ikke langt fra at nå målet for arbejdskraftreserven ligesom ungemålet allerede nu er nået

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Rudersdal har generelt gode resultater af beskæftigelsesindsatsen, som ovenfor beskrevet. Nedenfor beskrives to centrale områder, hvor der er grund til at have et særskilt fokus på udviklingen: Aktiveringsindsatsen over for a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere Det stigende antal indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 3.2 Aktiveringsindsatsen over for a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere Som tidligere beskrevet er udviklingen i arbejdskraftreserven det seneste år status quo, jf. tabel 2. Udviklingen dækker imidlertid over en stigning blandt de jobklare kontanthjælpsmodtagere på 16 pct. i perioden september 2011 til september 2012, mens der blandt a-dagpengemodtagere ses et fald på 4 pct. For begge grupper har der i perioden henover sommeren (marts 2012-september 2012) været et fald. Jobcentret skal derfor være opmærksom på, at der i perioder uden for højsæsonen sker stigninger i arbejdskraftreserven, jf. figur 2 og 3. Aktiveringsgraden for alle a-dagpengemodtagere ligger på 18,2, hvilket er noget mindre end klyngen (22,1) og Østdanmark (24,7). Aktiveringsgraden er faldet med 6 pct. det seneste år, hvilket nogenlunde svarer til udviklingen i klyngen og Østdanmark. For de jobklare kontanthjælpsmodtagere gør et lignende billede sig gældende, dog med en betydelig stigning i aktiveringsgraden det seneste halve år, jf. tabel 14. Den tidlige indsats (andelen af 1. samtaler og 1. aktiveringstilbud afgivet inden for 1. ledighedsmåned) ligger for a-dagpengemodtagere i Rudersdal væsentligt lavere end klyngen og Østdanmark, jf. tabel 16 og 17. Og færre i målgruppen får tidlige samtaler, hvor udviklingen i klyngen og Østdanmark er modsat. Den tidlige indsats for de jobklare kontanthjælpsmodtagere ligger på niveau med klyngen og Østdanmark ift. 1. samtale (80 pct.) og 1. aktiveringstilbud (43 pct.). Andelen i Rudersdal, der får 1. aktiveringstilbud inden for 1. ledighedsmåned er tilmed steget 26,3 pct. det seneste år, hvilket er positivt. Jobcentret prioriterer for begge målgrupper virksomhedsrettede tilbud, men for a- dagpengemodtagere er der en faldende tendens på både privat og offentlig løntilskud samt virksomhedspraktik, jf. tabel 18 og 19. Selvforsørgelsesgraden blandt de to målgrupper dvs. effekten af aktiveringstilbuddene er imidlertid meget forskellige. For a-dagpengemodtagere ligger selvforsørgelsesgraden samlet set lavere end i klyngen og Østdanmark, mens der dog er en klart bedre effekt af virksomhedspraktik i Rudersdal, jf. tabel 21. For de jobklare kontanthjælpsmodtagere er der en betydelig bedre selvforsørgelsesgrad sammenlignet med både a-dagpengemodtagere og med klyngen og Østdanmark. 3

6 Det ses af tabel 22, at særligt virksomhedspraktik og øvrige forløb over 4 uger, som i høj grad bruges til målgruppen, betyder en markant bedre selvforsørgelsesgrad. Der er dermed samlet set indikationer på, at en tidlig og virksomhedsrettet indsats over for begge målgrupper kan give jobcentret en bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen og dermed et fald i ledigheden for de jobklare målgrupper generelt og i arbejdskraftreserven. 3.3 Det stigende antal indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Fra september 2011 til september 2012 er der blevet knap 30 pct. flere indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Rudersdal. En stigning, der er noget kraftigere end i klyngen og Østdanmark, jf. tabel 1. Andelen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, der er mere end 40 uger på ydelsen (65 pct.) ligger en smule over niveauet for klyngen og Østdanmark, men andelen er imidlertid kraftigt stigende det seneste år (+45,3 pct.). I Rudersdal er aktiveringsgraden for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere højere end for både a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere samt klyngen og Østdanmark, og der er flere i Rudersdal, der er omfattet af aktiveringsindsatsen, jf. tabel 14 og 15. Der er dog tegn på, at den tidlige indsats for denne målgruppe er blevet nedprioriteret det seneste år. Således viser tabel 16 og 17, at både for 1. samtale og 1. aktiveringstilbud er niveauet lavere end i klyngen og Østdanmark, og samtidig er andelen faldende det seneste halve år. Flere indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Rudersdal kommer i virksomhedspraktik, men der er imidlertid ikke en særlig høj selvforsørgelsesgrad for dem, der har været i virksomhedspraktik, jf. tabel 19 og 23. Samlet set er der derfor grund til at være opmærksom på den fortsatte udvikling i denne målgruppe. Dels for at forebygge, at flere er længere tid på ydelsen og at de i sidste ender kommer i betragtning til permanent offentlig forsørgelse. 4

7 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 7 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Rudersdal Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 7 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 8 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 9 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Rudersdal Kommune 9 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Rudersdal og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 11 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 12 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 13 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Rudersdal Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 13 Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Rudersdal Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 13 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Rudersdal Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) 14 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Rudersdal Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 14 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Rudersdal Kommune 15 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 15 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 16 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, sep UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 17 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep

8 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 18 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 19 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 20 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 21 Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 11 - sep Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep AKTIV OG TIDLIG INDSATS 23 Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 23 Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 23 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 24 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 24 VIRKSOMHEDSINDSATS 25 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Rudersdal, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 25 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Rudersdal, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 25 Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Rudersdal Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 SELVFORSØRGELSESGRAD 27 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

9 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Rudersdal Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling okt okt 2012 Rudersdal Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 oktober 2012 Rudersdal Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,2% 2% (3%) 1% 0% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 178 0,6% -4% (-15%) 4% 4% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 253 0,8% 29% (8%) 19% 9% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 173 0,6% -3% (2%) 16% 6% - Personer på sygedagpenge ,4% -4% (-1%) -15% -10% - Personer på revalideringsydelse 24 0,1% -41% (-11%) -2% -14% - I alt ,6% 1% (0%) -1% 0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 4kvt Tallene for dagpenge og sygedagpenge er fra september * I Rudersdal Kommune var der desuden 5 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i oktober 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

10 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september % 5% A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 4,6% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1,9% 0,2% 1,7% 2,7% 0,5% 2,3% 2,8% 0,6% 2,2% 2,6% 0,4% 2,2% 2,6% 0,5% 2,1% 2,9% 0,7% 2,2% 2,6% 0,6% 2,0% 3,3% 0,7% 2,6% 2,7% 0,5% 2,2% 1,3% 3,3% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Rudersdal Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis sep-11 sep-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-7%) 1% -1% -2% Kontanthjælpsmodtagere % (-5%) 5% 8% 8% I alt % (-7%) 1% 2% 1% Kommunens mål: 598 personer i arbejdskraftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Rudersdal 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

11 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Rudersdal Klyngen Østdanmark JC Rudersdal (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar -12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Rudersdal Kommune 140 A-dagpenge Kontanthjælp 120 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep

12 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Rudersdal og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august 2012 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Rudersdal Østdanmark Rudersdal Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse 65 75,6% 73,5% 15 88,2% 70,6% Uddannelse* 1 1,2% 6,5% 2 11,8% 27,3% Ledighed 0 0,0% 0,2% 0 0,0% 0,2% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 2 2,3% 2,0% 0 0,0% 0,1% Sygedagpenge 16 18,6% 15,7% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,1% Efterløn 0 0,0% 1,2% 0 0,0% 0,0% Øvrige 2 2,3% 0,9% 0 0,0% 1,4% I alt % 100% % 100% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 10

13 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, september 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -3,8% (-7,1%) 1% -2% Selvstændige 40 8,3% 7,4% 6,7% -11,1% (-9,1%) -3% 3% Dana, A-Kasse For Selvstændige 7 1,4% 1,1% 1,4% -22,2% (0,0%) -12% 3% ASE 33 6,8% 6,3% 5,3% -8,3% (-10,8%) -2% 4% Akademikere ,3% 22,7% 17,0% -5,0% (-8,3%) 8% 8% Akademikernes A-Kasse 34 7,0% 6,7% 6,0% -12,8% (-17,1%) 8% 14% CA, A-kasse 39 8,1% 5,0% 2,4% -7,1% (8,3%) 37% 17% Ingeniørernes A-Kasse 27 5,6% 4,9% 2,1% 8,0% (-18,2%) 4% -4% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 12 2,5% 1,9% 2,2% -29,4% (-14,3%) -31% 0% Magistrenes A-Kasse 20 4,1% 4,2% 4,3% 25,0% (0,0%) 14% 7% Funktionærer og tjenestemænd 61 12,6% 10,4% 9,7% 38,6% (8,9%) 5% 0% BUPL, A-kasse 3 0,6% 1,8% 1,8% -50,0% (-25,0%) 26% -3% Danske Sundhedsorg. A-kasse 4 0,8% 0,9% 0,6% -42,9% (-33,3%) -26% -26% Lærernes A-kasse 9 1,9% 1,1% 1,6% 12,5% (-18,2%) 0% 11% FTF- A-kasse 40 8,3% 6,1% 4,7% 73,9% (14,3%) 6% 4% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 5 1,0% 0,4% 0,9% - (-) 33% -4% HK /Danmarks A-kasse 43 8,9% 11,5% 11,8% -2,3% (2,4%) -12% 0% Tekniske funktionærer 59 12,2% 11,0% 8,0% 1,7% (7,3%) 10% -1% Business Danmarks A-Kasse 6 1,2% 2,0% 0,8% -40,0% (50,0%) 4% -11% Min A-kasse 10 2,1% 2,2% 1,7% 25,0% (-9,1%) 2% -2% Funkt. og Servicef. A-kasse 4 0,8% 0,7% 1,2% - (-33,3%) -5% 14% Ledernes A-kasse 27 5,6% 4,5% 2,5% -6,9% (3,8%) 22% 4% Teknikernes A-Kasse 12 2,5% 1,6% 1,7% 9,1% (50,0%) 8% -11% Byggefagene 4 0,8% 1,1% 1,8% 0,0% (-) -31% -24% Byggefagenes A-Kasse 4 0,8% 0,7% 1,1% 0,0% (-) -25% -24% El-Fagets A-Kasse 0 0,0% 0,5% 0,7% - (-) -38% -25% Metalarbejdernes A-Kasse 11 2,3% 2,1% 2,7% -8,3% (-15,4%) 5% -11% Faglig Fælles (3F) A-kasse* 30 6,2% 9,3% 17,6% -34,8% (-44,4%) -17% -12% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 0 0,0% 0,1% 0,8% - (-). -12% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 21 4,3% 4,2% 6,6% 133,3% (0,0%) 5% 3% Øvrige 81 16,7% 18,6% 17,3% -14,7% (-6,9%) 6% 0% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse Rudersdal Klynge 3 Rudersdal 19 3,9% 4,8% 5,1% 26,7% (35,7%) 20% 9% 18 3,7% 2,4% 1,4% 80,0% (38,5%) 76% 8% Kristelig A-Kasse 44 9,1% 11,4% 10,8% -37,1% (-26,7%) -6% -5% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Rudersdal Østdanmark Østdanmark * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2012 Udvikling ift. samme måned året før Klynge 3 11

14 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe september 2012 september 11 - september 12 Rudersdal Klyngen Østdanmark Rudersdal Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) (Andel) 33,9% 31,2% 32,1% 0,0 (1,1) -1,8-1,3 (Antal) ,4% (-2,4%) -5,2% -5,1% (Andel) 37,9% 29,7% 36,1% -5,5 (2,7) 0,2 1,6 (Antal) ,6% (-1,6%) 7,7% 9,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de to yd elsesgrupp er. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det e ksemplelvis er 37,9% u d af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodt agere i Jobcenter Rudersdal, der har været ledige/aktiverede i min imu m 80 pct. af tiden inden for de senest e 52 uger fra og m ed sidste uge i september Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra marts

15 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 4,2% 1,0% 3,2% Andel borgere på førtidspension 7,0% 5,3% 1,5% 3,7% 4,5% 1,0% 2,1% 3,8% 2,9% 0,8% 3,5% 5,0% Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 5,2% 1,2% 4,6% 4,8% 4,6% 0,9% 1,1% 1,2% 4,0% 3,6% 3,5% 3,6% 7,2% 1,3% 5,8% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne b ereg nin ger Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Rudersdal Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Ydelsesgruppe Antal sep 2012* Rudersdal sep sep 2012 Klyngen Østdanmark - Førtidspension 81 29% -15% -13% - Fleksjob og ledighedsydelse 42-18% -26% -16% I alt 123 8% -19% -14% Kommunens mål: 76 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Tilgang til perm anente forsørgelsesordninger i den valgte måne d viser tilgangen til perman ente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, d vs. den valgte måned sam t de 11 forudgående m åneder Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Rudersdal Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal okt okt 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe okt 2012 Rudersdal Klyngen Østdanmark Rudersdal Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt Kilde: Jobindsats.dk, Danm arks statistik og egne beregnin ger % (-1%) -3% -2% 3,6% 3,6% 5,8% 234 1% (2%) -1% -1% 0,7% 1,0% 1,0% 58 16% (2%) 11% -1% 0,2% 0,2% 0,3% % (-1%) -1,6% -2,0% 4,6% 4,8% 7,2% * Anvendt befolkningsta l er fra 4kvt2012. Alderafgrænsnin gen år vedrører udelukke nde befolkningstallene, og ikke antallet af m odtagere af offentlige forsørgelsesydelse r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra ap ril

16 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Rudersdal Kommune og Klynge 3, indekseret (jan = 100) Førtidspension, Rudersdal Førtidspension (klyngen) Fleksjob og Ledighedsydelse, Rudersdal Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb- 11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Rudersdal Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse feb 09 - jan 10 Kilde: Jobindsats.dk mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 14

17 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Rudersdal Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 13% -10% (11%) -15% (-3%) % 13% 2% 7% % 15% -6% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2012 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Rudersdal Kommune 100% 90% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 80% Match 3 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk Match 1 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe september 2012 september 11 - september 12 Rudersdal Klyngen Østdanmark Rudersdal Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 65,0% 61,2% 62,7% 8,6 (7,5) 5,4 0,4 (Antal) ,3% (18,5%) 30,0% 9,6% (Andel) 67,3% 71,8% 74,8% -3,3 (-2,8) 5,3 3,9 (Antal) ,4% (-3,4%) okt-12 24,1% 13,7% Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de to matchgrupper. Dvs. at t abellen skal læses sådan, a t det ekse mplelvis er 65,0% ud af de u delukkende indsatsklare kont anthjælpsmodtagere (mat ch 2) i Jobcenter Rudersdal, som har mo dtaget kontanthjælp i mere end 40 samm enhængende uger. 15

18 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 160 Rudersdal Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, sep ,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 2,7% 3,5% 2,3% 2,4% 3,3% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 2,6% 2,6% 3,6% 2,8% 3,8% ,5% 0,0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger 16

19 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep 12 12% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 10,9% 10% 8,0% 9,5% 8% 6% 7,3% 6,6% 5,4% 6,7% 5,7% 5,1% 6,6% 4% 2% 0% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats dk og egne beregninger 17

20 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Rudersdal Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender sep-11 sep-12 %-vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,1% (0,0%) -2% 2% ,0% (-40,0%) -5% -1% ,2% (-3,8%) 21% 17% ,6% (-14,7%) 13% 4% ,0% (-44,4%) -30% -25% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,4% (-20,0%) 3% -37% ,2% (-31,4%) -5% -11% ,0% (-50,0%) 0% -8% (-) -26% -8% ,2% (8,9%) 3% 2% I alt ,4% (-10,6%) 2% 2% Kommunens mål: 369 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Rudersdal 2012 o g egne beregninger * I Rude rsdal Kommune var der desuden h hv. 6 og 3 ikke-matchede kontanthjælpsmod tagere i september 2011 og 2 012, derfo r er I alt-opgørelsen lidt større end sum men af de enkelte ydelsesgru pper, som er angive t i tab ellen. Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra marts

21 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Rudersdal Kommune Klyngen Ydelsesgruppe %-vis sep-11 sep-12 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,1% (14,3%) -9% 2% ,7% (-28,0%) -4% 4% ,0% (3,3%) 20% 17% ,7% (9,1%) 51% 17% ,7% (-66,7%) -26% -22% ,0% (300,0%) 40% 15% ,5% (-15,0%) 1% -10% ,0% (0,0%) 0% -11% (0,0%) -22% -7% ,2% (8,7%) 8% 2% I alt ,7% (-0,6%) 3% 4% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2012 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Rudersdal Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister sep-11 sep-12 %-vis udvikling Østdanmark ,3% (4,3%) 14% 2% ,9% (-45,5%) -6% -4% ,6% (-6,7%) 22% 17% ,3% (-26,1%) -10% -6% ,0% (50,0%) -39% -32% ,7% (-42,9%) 0% -44% ,0% (-12,5%) -12% -13% (-) 0% 5% (-) -36% -14% ,9% (2,9%) -1% 2% I alt ,1% (-17,6%) 1% 0% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2012 %-vis udvikling %-vis udvikling Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 19

22 140 Rudersdal Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep

23 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 11 - sep 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe sep 12 Rudersdal Klynge Østdanmark Rudersdal Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 89-3,3% (-9,2%) 2,8% -2,8% 3,8% 3,8% 5,5% 48 6,7% (-4,0%) 2,2% 5,7% 2,0% 1,3% 3,1% 81 15,7% (6,6%) 37,5% 12,3% 3,4% 4,2% 5,4% 45-13,5% (-2,2%) 10,4% 5,7% 1,9% 1,7% 2,5% 2 0,0% (0,0%) 15,4% -23,6% 0,1% 0,1% 0,1% 1 0,0% (0,0%) 35,7% -36,7% 0,0% 0,2% 0,0% 39 50,0% (21,9%) -14,4% -6,8% 1,6% 1,2% 2,1% 6 20,0% (-14,3%) 33,3% -5,1% 0,3% 0,2% 0,2% 19 5,6% (-5,0%) -1,6% 5,0% 0,8% 0,6% 0,5% ,2% (4,3%) 4,6% 1,6% 6,2% 6,3% 8,6% I alt ** 480 7,8% (1,7%) 8,7% 1,9% 20,3% 19,6% 28,1% Kommunens mål: 439 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danm arks stat istik, Be skæftig elsespla n for Rudersdal 2012 og eg ne beregn inger * Befolkning stal er fra 4kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgræn sningen vedrøre r udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Rudersdal Ko mmune var der desuden 4 ikke-m atche de kontanthjælpsmodtagere i sep tember 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end sum men af de enkelte ydelsesgrup per, som er angivet i tabe llen. Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra marts

24 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4,9% 14,0% 5,3% 10,7% 8,9% 13,3% 6,7% 14,6% 2,9% 7,4% 8,0% 14,7% 7,4% 15,1% 4,5% 10,7% 6,6% 12,3% 10,3% 17,7% Allerød Egedal Gentofte Hørsholm Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Lejre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Solrød Klyngen Østdanmark 22

25 Aktiv og tidlig indsats Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 2. kvt kvt kvt 2012 Rudersdal Klyngen Østdanmark Rudersdal Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 18,2 22,1 24,7-6,0 (-3,1) -7,3-5,9 28,5 37,8 33,3-0,6 (7,7) -3,0-3,5 40,2 34,3 27,2-0,6 (-2,9) -1,3 0,7 11,1 20,5 28,5 0,1 (0,0) -1,9-0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsa ktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelse n. 1 Opgørelserne af syge dagpengemo dtagere e r fra august Aktivering sgraden er her beregnet som an tallet af aktiveringsforløb set i forh old de t sam lede antal sygedag pengeforløb over 8 uger. Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Ydelsesgruppe Antal Rudersdal 2. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Rudersdal Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 37% 41% -3,7-2,5-2,6 heraf : Privat løntilskud 37 4% 4% 4% -0,7-0,8 4,1 Offentlig løntilskud 30 3% 6% 7% -1,1-1,6 8,8 Virksomhedspraktik 91 9% 9% 10% -1,7-1,2 11,7 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 64% 62% 2,8-2,6-0,8 heraf : Privat løntilskud 11 4% 7% 4% -1,2 1,0 0,0 Andel Offentlig løntilskud 18 7% 5% 6% 4,1 1,3 1,0 Virksomhedspraktik 45 18% 23% 17% 1,1 0,7-2,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 70% 59% -3,1-2,3-0,6 heraf : Privat løntilskud 4 2% 2% 2% -1,5 0,2 0,3 Offentlig løntilskud 0 0% 1% 1% -1,5 1,1 0,5 Virksomhedspraktik 64 24% 25% 16% -0,2-1,2 0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andelen af aktiverede er udre gnet som antallet af personer berørt af akt ivering (uden voksene lever fra ledighed), divideret m ed antallet a f personer, som har modtaget henholdsvis d agpenge eller kontanthjælp i det på gældende kvartal. 23

26 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2012 Udvikling i %-point Ydelsesgruppe Rudersdal Klyngen Østdanmark Rudersdal Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 23% 32% 38% -3,9 (-6,0) 2,3 5,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 80% 80% 77% 0,4 (-8,8) 1,1-0,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 67% 71% 73% 2,0 (-14,1) 6,3 3,0 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 77% 70% 67% 26,9 (-4,9) 16,9 2,0 I alt (Antal personer) (114) (869) (15.584) -15%* 7%* 7%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal 2011 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 2. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Rudersdal Klyngen Østdanmark Rudersdal Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 7% 8% 9,4% 0,2 (0,2) 2,4 0,7 43% 47% 45% 26,3 (35,1) 0,6-1,7 14% 30% 29% -3,4 (-1,1) -0,7-1,6 I alt (Antal personer) (39) (326) (5.931) 26%* 12%* -3%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal

27 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Rudersdal, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. 1: Sygedagpengeta l er fra 3. kvartal. Rudersdal Klyngen* Rudersdal Klyngen* Rudersdal Klyngen* Rudersdal Klyngen 21,7% 19,7% 19,2% 31,6% 19,2% 14,9% 12,7% 14,5% 20,0% 13,8% 21,8% 28,7% 2,1% 4,7% 2,1% 3,0% 21,6% 28,7% 0,0% 0,7% 0,0% 2,2% 14,3% 38,0% 16,1% 14,9% Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Rudersdal, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. 1: Sygedagpengeta l er fra 3. kvartal. Rudersdal Klyngen* Rudersdal Klyngen* Rudersdal Klyngen* -13% -20% -21% -17% -4% -17% 17% 23% 175% 65% -25% -1% -50% 8% 0% 200% 31% 21%. -50%. 200% -50% 18% Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Rudersdal Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25

28 Ydelsesgruppe Antal Rudersdal 2. kvt kvt kvt 2012 Klyngen** Andel*** Øst danmark Rudersdal Klyngen** Østdanmark Udvikling i antal A-dagpengemodtagere 79 6% 9% 11% -34% -21% -20% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 34 3% 0% 6% -31% -7% -7% 35 3% 4% 5% 17% 27% 11% I alt 148 9% 12% 17% -26% -10% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Arbe jdsteder ult imo perioden med mindst 2 ansa tte, der i løbet a f den valgte periode har haft minimum 1 kontan thjælpsm odtager eller d agpengemod tager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngeg ennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gan g, uanset hvor man ge ydelsesm odtagere man har haft i virksomhe dsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være min dre end sum men af andelene fo r de enkelte yd elsesgrupp er. 26

29 Selvforsørgelsesgrad Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Rudersdal Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering 91 24,2% 26,9% 25,0% Privat ansættelse med løntilskud 19 45,6% 54,6% 51,2% Offentlig ansættelse med løntilskud 7 44,7% 42,0% 37,9% Virksomhedspraktik* 15 32,8% 12,4% 18,8% Forløb i alt ,3% 34,8% 32,4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der kun bere gnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for dag pengemodta gerne i måleperiode n. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Rudersdal Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 6 97,3% 15,1% 17,6% Øvrige forløb over 4 uger 54 43,5% 24,9% 28,5% Privat ansættelse med løntilskud 5 85,3% 53,2% 48,4% Offentlig ansættelse med løntilskud 0 0,0% 19,8% 37,0% Virksomhedspraktik* 21 41,9% 33,4% 26,4% Forløb i alt 86 44,2% 34,9% 31,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Rudersdal Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 2 0,0% 11,6% 7,3% Øvrige forløb over 4 uger 54 8,2% 14,7% 11,4% Privat ansættelse med løntilskud. 15,4% 29,0% 28,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 0 0,0% 10,9% 14,3% Virksomhedspraktik* 32 9,3% 11,6% 10,6% Forløb i alt 91 8,5% 13,6% 11,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") 27

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Glostrup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere