OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10

2 Indhold 1. Indledning Opsummering Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Haderslev Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælpsstarthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under år bliver nedbragt i forhold til året før) Personer på kanten indsats

3 1. Indledning Beskæftigelsesregion udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Haderslev sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele. For uddybende målinger henvises til bilagsrapporterne, som udarbejdes i tilknytning til opfølgningsrapporterne. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside Tabel 1.1: Antal fuldtidsledige i Haderslev Antal ledige Ændring Ledighedsprocent mar 09 mar 10 Antal % mar 09 mar 10 Haderslev Ledige i alt ,1 Dagpengemodtagere ,4 Kontanthjælpsmodtagere ,7 Ledige i alt ,3 Dagpengemodtagere ,4 Kontanthjælpsmodtagere ,0 Hele landet Ledige i alt ,0 Dagpengemodtagere ,2 Kontanthjælpsmodtagere ,6 2,4 4,7 3,1 4,8 3,2 4,6 Tabel 1.2: Andelen af arbejdsstyrken i jobcenterets målgrupper Haderslev Klynge mar-09 mar-10 mar-09 mar-10 mar-09 mar-10 Dagpenge 2,9% 5,4% 4,1% 6,2% 3,4% 5,4% Kontant- og starthjælp, match 1-3 1,0% 1,4% 1,3% 1,5% 1,2% 1,3% Kontant- og starthjælp, match 4-5 2,2% 2,5% 2,8% 3,1% 2,6% 2,7% Revalidering og forrevalidering 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% Sygedagpenge 1 3,7% 3,7% 3,9% 3,8% 3,7% 3,6% Ledighedsydelse 0,8% 1,1% 0,6% 0,7% 0,5% 0,6% Fleksjob 2,6% 2,7% 2,2% 2,2% 2,1% 2,2% Førtidspension 9,2% 9,5% 11,9% 12,0% 9,9% 10,1% I alt 23,3% 26,9% 27,5%,1% 24,0% 26,6% Note: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister indgår ikke i arbejdsstyrken. Målingen er derfor udtryk for hvor stor gruppen er i forhold til arbejdsstyrkens størrelse (og ikke hvor stor en andel gruppen udgør af arbejdsstyrken). 1 Data for sygedagpenge er for januar Data for førtidspension er for april 10 2

4 2. Opsummering Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven steget med 105,6 %. Stigningen skyldes særligt et stigende antal dagpengemodtagere (155,1%), mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget mindre (36,9 %). Begge stigninger er større end den gennemsnitlige stigning i klyngen. I Haderslev indgår 39,9 %. % af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven, mens 49,9 %. % af de ledige kontanthjælpsmodtagere indgår i reserven. Begge andele er lavere end den gennemsnitlige andel for klyngen. For dagpengemodtagerne er andelen stigende, hvilket risikerer at føre over i langtidsledighed. For længerevarende ledige kan målrettet aktivering lette vejen tilbage til arbejdsmarkedet, hvor især brugen af virksomhedsrettede tilbud erfaringsmæssigt har en høj jobeffekt. Sygefravær Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger er steget med 14 %. Der er sket fald i forløb på 0-13 uger (7,3 %), samt i forløb på uger (14,3 %). Forløb over 52 uger er steget med 79,5 %. Foreløbige resultater fra arbejdsmarkedsstyrelsens forsøg Aktive hurtigere tilbage viser, at en tidlig og intensiv kontakt til den sygemeldte har en positiv effekt på vedkommendes sandsynlighed for at vende tilbage til beskæftigelse. Unge Antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. er steget med %. De unge er fordelt på 39,6 % dagpengemodtagere, 27,1 % kontanthjælpsmodtagere match 1-3, og 33,3 % kontanthjælpsmodtagere match 4-5. I alt er der 8 unge ledige fuldtidspersoner i Haderslev Antallet af unge på dagpenge i Haderslev er steget med 91,3 %. Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 39,8 %. Antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 25,5 %. Personer på kanten Personer på kanten udgør i Haderslev 2 % af arbejdsstyrken. Antallet af personer matchgruppe 4-5 er steget med 13,2 %. Ledighedsprocenten er på 28,1 %. Antallet af personer i fleksjob er steget med 4,1 %. Antallet af personer på ledighedsydelse er steget med 31,7 %. I Haderslev er antallet af førtidspensionister på et år steget med 3,3 % til fuldtidspersoner i april 10. Rettidighed Dagpengemodtagere: Jobsamtaler: 79,1 % (marts 10.). Seneste 3 mdr.: 81,1 %. Seneste 6 mdr.: 87,6 %. Første aktiveringstilbud: 73,4 % (marts10.). Seneste 3 mdr.: 82,1 %. Seneste 6 mdr.: 84,2 %. Gent. aktiveringstilbud: 85 % (marts 10.). Seneste 3 mdr.: 86,9 %. Seneste 6 mdr.:,8 %. Aktiveringsgraden: 21,8 (marts 10) Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Jobsamtaler: 89,6 % (marts 10). Seneste 3 mdr.:,2 %. Seneste 6 mdr.: 91 %. Første aktiveringstilbud: 95,5 % (feb 10.). Seneste 3 mdr.: 87,5 %. Seneste 6 mdr.: 89,2 %. Gent. aktiveringstilbud: 53,8 % (feb 10.). Seneste 3 mdr.: 78,2 %. Seneste 6 mdr.: 77,6 %. Aktiveringsgraden: 59,3 (marts. 10) Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Jobsamtaler: 88,2 % (marts 10). Seneste 3 mdr.: 88,9 %. Seneste 6 mdr.: 91 %. Første aktiveringstilbud: 66,7 % (feb 10.). Seneste 3 mdr.: 51,7 %. Seneste 6 mdr.: 53,8 %. Gent. aktiveringstilbud: 57,6 % (feb 10.). Seneste 3 mdr.:,7 %. Seneste 6 mdr.: 61,6 %. 3

5 Aktiveringsgraden: 26,6 (marts 10) Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering. 4

6 Resultatoversigten Haderslev Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning (sidste år) Antal Ift. sidste md. pct. Ift. sidste år, pct. Bedst i klyngen, pct. Gnsn. i klyngen, pct. Arbejdskraftreserve i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Sygedagpengeforløb over 26 uger Feb Unge under år i alt Mar A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp Mar Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning (sidste år) Antal Ift. sidste md. pct. Ift. sidste år, pct. Bedst i klyngen, pct. Gnsn. i klyngen, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Mar Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Mar Sygedagpenge - fuldtidspersoner Feb Antal forløb (26-52 uger) Feb Antal forløb (over 52 uger) Feb Revalidering - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Fleksjob - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Antal berørte personer Mar Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Mar Antal berørte personer Mar Antal forløb (over 13 uger) Feb Førtidspension - fuldtidspersoner Mar Påbegyndte forløb Mar Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning (niveau) Procent Ift. sidste md. pct. point Ift. sidste år pct. point Højest i klyngen i samme md. pct. Gnsn. i klyngen i samme md. pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Mar Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Mar Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Mar Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Feb Jobsamtaler kontant- og starthjælp Mar Første tilbud - a-dagpenge Feb Første tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Gentagne tilbud - a-dagpenge Feb Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Feb arbejdsmarkedsparate Feb ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. 5

7 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Haderslev 3.1 Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Figur 3.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, mar. 09 mar. 10, Haderslev, klynge og nabojobcentre - Figur 3.1b: Udvikling i arbejdskraftreserven, mar. 09 mar. 10, Haderslev og klynge, indeks ,9,6 118, ,1 0 2 Haderslev Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Svendborg Vordingborg Aabenraa Kolding Tønder Sønderborg Dagpenge Kontanthjælp Indeks 0 1 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 Haderslev dp Klynge dp jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Haderslev kont Klynge kont Figur 3.1c: Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, mar. 10, Haderslev, klynge og nabojobcentre Andel i % 40 Figur 3.1d: Udvikling i andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, mar. 09 mar. 10, Haderslev og klynge Haderslev Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Svendborg Vordingborg Aabenraa Kolding Tønder Sønderborg Dagpenge Kontanthjælp 10 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 Haderslev dp Klynge dp jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Haderslev kont Klynge kont Kilde: Jobindsats.dk 6

8 Bemærkninger: Fra marts 09 marts 10 er arbejdskraftreserven steget med 105,6 % svarende til 376 fuldtidspersoner. I alt er 732 personer i arbejdskraftreserven. Stigningen skyldes særligt et stigende antal dagpengemodtagere, der kommer i reserven, men også antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget. Som det fremgår af resultatoversigten stiger arbejdskraftreserven mere end ledigheden. Dette er et udtryk for, at selvom der fortsat er en stor afgang fra ledigheden blandt de nyledige, så bliver en stigende del af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne nu ledige i betydeligt længere tid, hvorfor arbejdskraftreserven og langtidsledigheden er stigende. Dagpenge 72,1 % eller 528 personer af reserven er dagpengemodtagere. Fra marts 09 til marts 10 er reserven steget med 321 personer, svarende til en stigning på 155,1 %. Stigningen er større end gennemsnittet for klyngen ( %), og højere end den gennemsnitlige stigning i på 118,2 %. Udviklingen i arbejdskraftreserven skal ses i sammenhæng med, at antallet af fuldtidspersoner på dagpenge er steget med knap 87 % i perioden. Der er således en tendens til, at borgerne forbliver ledige i længere tid nu end for et år siden. Ligeledes er andelen af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der kommer i reserven steget fra,9 % til 39,9 %. Det er derfor vigtigt at have fokus på langtidsledigheden. For længerevarende ledige kan målrettet aktivering lette vejen tilbage til arbejdsmarkedet, hvor især brugen af virksomhedsrettede tilbud erfaringsmæssigt har en høj jobeffekt. Erfaringerne fra Hurtig I gang 2, viste, at en kombination af tidlige og intensive kontaktforløb og øget aktivering medvirker til at reducere ledighedslængden og øge selvforsørgelsesgraden. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere: - 59,7% af arbejdskraftreserven er mænd, og reserven er det seneste år steget med 197,2 % for mænd og 110,9 % for kvinder. - Reserven stiger antalsmæssigt mest for de årige. Denne gruppe er vokset med 104.Men det er de -59-årige, der har den største andel af ledighedsberørte, der kommer i reserven (38,3%) - Unge under år udgør 17,1 % af arbejdskraftreserven. Kontanthjælp Fra marts 09 til marts 10 er reserven steget med 55 personer til 4 personer, svarende til en stigning på 36,9 %. I var stigningen på,6 %. I Haderslev er ledigheden for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere steget med 31 %. Arbejdskraftreserven stiger herved mere end ledigheden for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket tyder på, at borgerne er ledige i længere tid. Således er Haderslevs andel af ledighedsberørte, der kommer i reserven, i marts 10 på 49,9 %. Haderslevs andel af ledighedsberørte der kommer reserven, er dog lavere end gennemsnittet for klyngen. I forhold til en tidlig og aktiv indsats viser tal fra jobindsats.dk, at der i 96 % af alle nye påbegyndte kontanthjælpsforløb i 3. kvartal 09 var afholdt første jobsamtale med den ledige inden for 3 måneder. For klyngen var den gennemsnitlige andel 95,9 % i samme periode. Med hensyn til aktivering var der i 77,3 % af alle påbegyndte kontanthjælpsforløb i 3. kvartal 09 afgivet første aktiveringstilbud inden for 3 måneder. For klyngen var den gennemsnitlige andel 78,6 %. I forhold til virksomhedsvendt aktivering, er der i 1. kvartal fuldtidsaktiverede og knap % er i virksomhedsvendt aktivering. 4 % er i privat løntilskud og 1 % i offentligt løntilskud. 22 % er i virksomhedspraktik. 72 % er i vejledning/opkvalificeringsforløb. I forhold til de virksomhedsvendte tilbud er der sket i stigning i fuldtidspersoner indenfor både offentligt og privat løntilskud, samt på virksomhedspraktikker, sammenlignet med 1. kvartal 09. Der er dog potentiale for at øge andelen. 7

9 Karakteristika ved arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere: - 53,9 % af arbejdskraftreserven er kvinder. Reserven for mænd er steget med 51,6 % og for kvinder er den steget 26,4 %. I er udviklingen for mænd identisk med Haderslevs udvikling, men for kvinder har en i procent en højere stigning. - Andel af ledighedsberørte kvinder, der kommer i reserven er på 55 %, mens tallet for mænd er 45 %. - Størstedelen af reserven er under år (48,3%), Men reserven er det sidste år steget mest for -39-årige ( %) og dernæst for de unge under år (27,3). 8

10 3.2 Sygefravær (ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.2a: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, jan. 09 jan. 10, Haderslev, klynge og nabojobcentre Figur 3.2b: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, jan. 09 jan. 10, Haderslev, klynge og, indeks ,0 2,1 Haderslev Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Svendborg Vordingborg Aabenraa Kolding Tønder Sønderborg Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 Haderslev Klynge Syddanm ark Kilde: Jobindsats.dk Bemærk: Da der på sygedagpengeområdet i jobindsats.dk ofte kommer efterregistreringer til de seneste målinger, benyttes her ikke den senest tilgængelige måned i jobindsats.dk men måneden før. Pga. efterregistreringer kan data for samme periode i jobindsats variere afhængig af tidspunktet data er trukket. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem data på denne side og data i resultatoversigten (s. 4.) selvom de omfatter samme periode. Bemærkninger: Fra jan. 08 til jan. 09 har der været en stigning på 14 % i antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger i Haderslev. Gennemsnitligt har der i været en stigning i sygedagpengeforløbene med en varighed på over 26 uger på 2,1 %. Sammenlignes der med klyngen, har halvdelen af jobcentre oplevet en reduktion i forløbene med varighed på over 26 uger og den anden halvdel har haft en stigning. Haderslev har haft den næststørste stigning. Ser man på sygedagpengeforløb fordelt på deres varighed, ses det, at fra januar 08 til januar 09, er der sket fald i de korte forløb på 0-13 uger på 7,3 % og forløbene mellem uger på 14,3 %. Derimod er der sket en kraftig stigning i forløb på over 52 uger på 79,5 %. Det er især de korte forløb der fylder mest i jobcenter Haderslev. De udgør 45,3 %. På figur 3.2b ses det at der siden november 09 og frem den januar 10 har været en fald i forløb over 26 uger, der peger mod at Haderslev er ved at nærme sig niveau med klyngen og med. Foreløbige resultater fra arbejdsmarkedsstyrelsens forsøg Aktive hurtigere tilbage viser, at en tidlig og intensiv kontakt til den sygemeldte har en positiv effekt på vedkommendes sandsynlighed for at vende tilbage til beskæftigelse. I fuldtidspersoner har der for kvinderne været en stigning på 4,8 %, hvor der for mænd har været et fald på 5,4 %. Kvinderne udgør også den største andel på 57,2 %. 9

11 Et redskab til at holde sygemeldte aktive under sygemelding er delvise raskmeldinger. I 15 % af sygedagpengeforløbene i januar 10 anvendte Jobcenter Haderslev delvise raskmeldinger, hvilket placerer Haderslev som det jobcenter i klyngen, der anvender delvise raskmeldinger mest og over niveauet for. 10

12 3.3 Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under år bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.3a: Udvikling i årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. mar. 09 mar. 10, Haderslev, klynge og nabojobcentre ,5 39,8 91,3 66,7 9,3 17,1 Haderslev Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Svendborg Vordingborg Aabenraa Kolding Tønder Sønderborg Dagpenge Kont.hj. 1-3 Kont.hj. 4-5 Figur 3.3c: Udvikling i unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Haderslev og klynge, indeks mar. 09 = Figur 3.3b: Udvikling i unge dagpengemodtagere, Haderslev og klynge, indeks mar. 09 = Indeks mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Haderslev Klynge Figur 3.3d: Udvikling i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Haderslev og klynge, indeks mar. 09 = Indeks mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 Kilde: Jobindsats.dk jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Haderslev Klynge Syddanm ark Indeks mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Haderslev Klynge Syddanm ark 11

13 Bemærkninger: Fra marts 09 til marts 10 er antallet af unge fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. steget med 277, svarende til en stigning på %. Stigningen er større end gennemsnittet for klyngen (29,6 %) og (,2 %). I alt er der 8 unge ledige fuldtidspersoner i Haderslev, bestående af 39,6 % dagpengemodtagere, 27,1 % kontanthjælpsmodtagere i match 1-3, og 33,3 % kontanthjælpsmodtagere i match 4-5. Dagpenge Antallet af unge på dagpenge i Haderslev er på et år steget med 157 fuldtidspersoner til 329 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 91,3 %. Den procentuelle stigning er større end den gennemsnitlige stigning i både i klyngen (65,2 %) og regionen (66,7). I marts 10 var 5,2 % af Haderslevs arbejdsstyrke unge ledige på dagpenge, hvilket er på niveau med klyngens gennemsnit. Erfaringerne fra Hurtigt i Gang 2 viser, at intensiverede kontaktforløb har en positiv effekt på denne gruppe. Opgørelse fra jobindsats.dk viser, at % af unge dagpengemodtagere havde haft 3 kontaktsamtaler inden for de 3 første måneders ledighed i 3. kvartal 09. Karakteristika for de unge dagpengemodtagere: 63,2 % af de unge dagpengemodtagere er mænd, og antallet af mænd stiger mere end antallet af kvinder (96 mænd og 61 kvinder). Kvinderne har dog haft den største procentvise stigning (101,7 %) 58,1 % er mellem 25 og 29 år, og det er samtidigt denne aldersgruppe, der vokser mest. Matchgruppe 1 og 2 er vokset markant fra marts 09 til marts 10, (138 %, 137 %), mens matchgruppe 3 er faldet med 18 %. Kontanthjælpsmodtagere Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er på et år steget med 64 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 39,8 %. Det er den største stigning i klyngen, hvor gennemsnittet ligger på en 8 procents stigning, og i på 9,3 %. Omvendt udgør andelen af unge arbejdsmarkedsparate på kontanthjælp i Haderslev stort set samme andel (3,5 %) af arbejdsstyrken, som i klyngen (3,4 ), men dog højere end andelen for (2,9 %). Antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 25,5 %, svarende til 56 fuldtidspersoner. Denne stigning hører til blandt de højeste i klyngen og højere end stigningen i. Men ift. klyngen (4,8 %) ligger Haderslevs andel (4 %) af unge ikkearbejdsmarkedsparate under gennemsnittet, når kigges på hvor stor en andel de udgør af arbejdsstyrken. I forhold til unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har det vist sig, at særligt den håndholdte indsats kombineret med virksomhedsrettede aktivering har en positiv og varig effekt på denne målgruppe 1. Eksempelsvist har forsøg med aktivering i virksomhedscentre givet gode resultater 2. 38,2 % af de unge under 25 år er kommet i ordinært job, job med løntilskud eller i uddannelse umiddelbart efter et forløb i et virksomhedscenter - sammenlignet med 24,2 pct. for alle deltagere i virksomhedscentrene. Heraf er 13 % af de unge under 25 år kommet umiddelbart i uddannelse efter et forløb i et virksomhedscenter (sammenlignet med 3,7 % for alle). Karakteristika for de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: 55,6 % af de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er kvinder, men antallet af unge mænd stiger mest (49,3 %) mod 33 % for kvinder. 67,8 % er mellem år. Det er dog aldersgruppen 25-29, der vokser mest med 46 %, mod 37,5 for de årige. Karakteristika for de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: 54 % af de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er mænd og det er også mændene der stiger mest (55,2%) mod kvinderne som stiger 3,2 %. 63,4 % er mellem år. Denne gruppe er vokset med 27,3 %, mens aldersgruppen år er vokset med 16 % fra marts 09 til marts COWI (09). Analyse af årige med særligt fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse. 2 Discus (09): Notat om virksomhedscentre og unge. 12

14 77,6 % er af de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er i matchgruppe 4. Unge i matchgruppe 5 er dog den matchgruppe der steget mest. 13

15 3.4 Personer på kanten Figur 3.4a: Personer på kanten: Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 1, rullende år, Haderslev, klynge og 105 Figur 3.4b: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Udvikling i antal fuldtidspersoner, mar 09 mar. 10, Haderslev, klynge og 25 Indeks ,2 7, kv07-3kv08 1kv08-4kv08 2kv08-1kv09 3kv08-2kv09 Haderslev Klynge Syddanm ark 4kv08-3kv09-5 Haderslev Bornholm Frederikshavn/ Guldborgsund Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Sv.borg/Langel./ Vordingborg Aabenraa Kolding Tønder Sønderborg Figur 3.4c: Fleksjob og ledighedsydelse: udvikling i ledighedsprocent 2, feb. 09 feb. 10, Haderslev, klynge og Figur 3.4d: Førtidspension Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension, apr. 09 apr. 10, Haderslev, klynge og nabojobcentre feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Haderslev Klynge ,3 1,5 Haderslev Bornholm Frederikshavn/Læsø Guldborgsund Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Sv.borg/Langel./Ærø Langeland Aabenraa Tønder Kolding Sønderborg Kilde: Jobindsats.dk 1 Personer på kanten af arbejdsmarkedet er personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. 2 Ledighedsprocent er udtryk hvor stor en andel personer på ledighedsydelse udgør af det samlede antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse. 14

16 Personer på kanten Personer på kanten, er personer, der har modtaget overførselsindkomst i % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe udgør i Haderslev 567 personer, svarende til 2 % af arbejdsstyrken. Det er under gennemsnittet i klyngen og under gennemsnittet for, hvilket betyder, at personer på kanten fylder mindre i Haderslev end i. Fra 4. kvartal 08 til 3. kvartal 09 har Haderslev haft en lille stigning på 0,9 %. Haderslev er dog det eneste jobcenter i klyngen der har haft en stigning. Gennemsnitligt har der været et fald på 12 % i klyngen, hvilket er tæt på (13 %). Forløb, hvor borgeren har modtaget overførselsindkomst i % af tiden hvert år i 5 på hinanden følgende år, der er blevet reduceret med 6,6 % og forløb på 3 år er faldet med 0,7 %. Men på forløb på 4 år er steget med 38,7 %. Kontanthjælp match 4-5 Haderslev har 4 fuldtidspersoner i matchgruppe 4-5 og antallet er fra marts 09 til marts 10 steget med 13,2 %. Haderslev har en af de største stigninger i klyngen. De største stigninger er for aldersgruppen under år og for mænd. Stigningerne for både de unge og for mænd ligger over gennemsnittet for. For både personer på kanten og kontanthjælpsmodtagere i match 4-5 viser resultaterne fra Ny chance til alle, at kommuner, der er gode til at få de langvarigt ledige i virksomhedspraktikker, klarer sig bedre i forhold til kampagnens mål end kommuner, der anvender aktiveringsformer med et mere indirekte jobfokus som eksempelvis korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter, særligt tilrettelagt uddannelse o.l 3. De virksomhedsrettede aktiveringsformer som praktik og privat løntilskudsansættelse har vist sig som effektive redskaber til at sikre en gradvis indslusning på arbejdsmarkedet og til at sikre udvikling af sociale og personlige kompetencer hos de ledige. Undersøgelsen har afdækket, at de virksomhedsrettede tilbud ofte med fordel kan anvendes relativt tidligt i forløbet, fordi de giver et klart endemål med indsatsen og dermed skaber motivation og håb hos borgerne. En tidlig og virksomhedsnær indsats kan således medvirke til yderligere at nedbringe antallet af personer på kanten og kontanthjælpsmodtagere i match 4-5. I Haderslev var 25 % af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) i enten virksomhedspraktik eller løntilskud i 1 kvartal 10. Dette er en stigning ift. 1. kvartal 09 på 6 %. Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsprocenten lå i februar 10 på 28,1, hvilket er lidt over gennemsnittet for klyngen og over gennemsnittet for Region. Ledighedsprocenten kommer fra et niveau på 23,6 % til i feb. 09. Udviklingen i ledighedsprocenten skal ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af personer i fleksjob og personer på ledighedsydelse. Antallet af personer i fleksjob er i perioden steget med 4,1 %, svarende til fuldtidspersoner. Antallet af personer på ledighedsydelse er steget med 31,7 %, svarende til 72 fuldtidspersoner. Stigningen er en af de største i klyngen og større end den gennemsnitlige stigning i (16,5 %) Førtidspension I Haderslev er antallet af førtidspensionister på et år steget med 3,3 % til fuldtidspersoner i april 10. Stigningen er den næststørste i klyngen og større end den gennemsnitlige stigning i. Unge under år på førtidspension er vokset med 2,4 %. Der er også sket en stigning for de årige, mens der blandt de øvrige aldersgrupper er sket fald. Yderligere brug af 3 Rambøll Management og Arbejdsmarkedsstyrelsen (08). Evaluering af Ny chance til alle afslutningsevaluering. Rambøll Management A/S, Århus. 15

17 virksomhedsrettede tilbud til personer på kanten og personer i matchgruppe 4-5 kan potentielt medvirke til at nedbringe stigningen i antallet af nye førtidspensionssager. 16

18 3.5 indsats Figur 3.5a: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for jan.10 mar.10), Haderslev, klynge og nabojobcentre Andel i % Haderslev Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Sv.borg/Langel./ Vordingborg Aabenraa Tønder Kolding Sønderborg Dagpenge Kontanthjælp, match 1-3 Kontanthjælp, match 4-5 Mål Figur 3.5b: Rettidighed for aktivering, dagpengemodtagere (gns. for jan. 10 mar. 10), Haderslev, klynge og nabojobcentre Andel i % Haderslev Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Sv.borg/Langel./ Vordingborg Aabenraa Tønder Kolding Sønderborg 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Figur 3.5c: Rettidighed for aktivering, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for dec. 09 feb. 10), Haderslev, klynge og nabojobcentre Andel i % Haderslev Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Sv.borg/Langel./ Vordingborg Aabenraa Tønder Kolding 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Sønderborg Figur 3.5d: Rettidighed for aktivering, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for dec. 09 feb. 10), Haderslev, klynge og nabojobcentre Andel i % Haderslev Bornholm Frederikshavn Guldborgsund Kalundborg Lolland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Sv.borg/Langel./ Vordingborg Aabenraa Tønder Kolding Sønderborg 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Kilde: Jobindsats.dk 17

19 Figur 3.5e: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere, Haderslev, klynge og Figur 3.5f: Rettidighed for første aktiveringstilbud, dagpengemodtagere, Haderslev, klynge og okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Haderslev Klynge Syddanm ark Mål Haderslev Klynge Syddanm ark Mål Figur 3.5g: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, dagpengemodtagere Haderslev, klynge og Figur 3.5h: Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere, Haderslev, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Haderslev Klynge Syddanm ark Mål Haderslev Klynge Syddanm ark Kilde: Jobindsats.dk 18

20 Figur 3.5i: Rettidighed for jobsamtaler, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Haderslev, klynge og Figur 3.5j: Rettidighed for første aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Haderslev, klynge og okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Haderslev Klynge Mål Haderslev Klynge Syddanm ark Mål Figur 3.5k: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Haderslev, klynge og Figur 3.5l: Aktiveringsgrad for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Haderslev, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Haderslev Klynge Syddanm ark Mål okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Haderslev Klynge Syddanm ark Kilde: Jobindsats.dk 19

21 Figur 3.5m: Rettidighed for jobsamtaler, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Haderslev, klynge og Figur 3.5n: Rettidighed for første aktiveringstilbud, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Haderslev, klynge og okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Haderslev Klynge Mål Haderslev Klynge Syddanm ark Mål Figur 3.5o: Rettidighed for gentagne aktiveringstilbud, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Haderslev, klynge og Figur 3.5p: Aktiveringsgrad for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, Haderslev, klynge og (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 Haderslev Klynge Mål Haderslev Klynge Kilde: Jobindsats.dk Note: Rettidighedsopgørelserne for første og gentagen aktivering for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Aktiveringsgraden er andelen af perioden gruppen af ledige har været i aktivering. En fuldtidsperson i aktivering er beregnet som en person, der har været 37 timer i aktivering pr. uge. Da der ikke er krav om 37 timers aktivering vil der være en større andel af især kontanthjælpsmodtagerne i aktiveringstilbud end aktiveringsgraden giver udtryk for.

22 Bemærkninger Dagpengemodtagere I perioden jan 10 til marts 10 var den gennemsnitlige rettidighed for jobsamtaler på 81,1 %. Måltallet er %. Dette svarer til 468 personer i perioden ikke fik deres samtale til tiden. I perioden januar 10 til marts 10 var den gennemsnitlige rettidighed for første aktiveringstilbud på 82,1 %. Måltallet er %. Dette svarer til 77 personer i perioden ikke fik deres tilbud til tiden. I perioden januar 10 til marts 10 var den gennemsnitlige rettidighed for gentagne aktiveringstilbud på 86,9 %. Måltallet er %. Dette svarer til at 19 personer i perioden ikke fik deres tilbud til tiden. Haderslev har generelt ligget højt på rettidigheden for de forsikrede, men de høje rettidighedsprocenter er under pres. Aktiveringsgraden ligger i marts 10 på 21,8 %. Generelt har Haderslev en lavere aktiveringsgrad end de øvrige jobcentre i klyngen men på niveau med. I oktober 09 lå aktiveringsgraden på 26 %. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere I perioden januar 10 til marts 10 lå den gennemsnitlige rettidighed for jobsamtaler til tiden på,2 %, hvor måltallet på %. I Haderslev får arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere generelt deres første arkiveringstilbud til tiden. I perioden december 09 til februar 10 var den gennemsnitlige rettidighed på 87,5 %. Måltallet er %. I perioden december 09 til februar 10 lå den gennemsnitlige rettidighed på 78,2 % for gentagne tilbud. Måltallet er på %. Det drejer sig dog om relativt få personer (i alt 10 personer), der ikke fik deres gentagne aktiverings tilbud til tiden. Aktiveringsgraden for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere var fra oktober 09 til marts 10 faldende fra 65,7 % til 59,3 %. I marts 10 ligger Haderselvs aktiveringsgrad dog over gennemsnittet for klyngen. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere I perioden januar 10 til marts 10 lå den gennemsnitlige rettidighed for jobsamtaler til tiden på 88,9 %, hvor måltallet på %. Set over det seneste halve år har rettidigheden for samtaler gennemsnitligt ligget på 91 %, hvilket er over måltallet. For afgivelse af første aktiveringstilbud lå den gennemsnitlige rettidighed på 51,7 % i perioden dec. 09 til feb. 10. Måltallet er på 75 %. I alt fik 43 personer ikke deres første aktiverings tilbud til tiden i perioden. For gentagne aktiveringstilbud var den gennemsnitlige rettidighedsprocent på,7 % i perioden dec. 09 til feb. 10. Måltallet er på 75 %. Aktiveringsgraden for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har i perioden oktober 09 til marts 10 været faldende fra 29,3 % til 26,6 %. Haderslev har i marts 10 en aktiveringsgrad der ligger på gennemsnittet med klyngens. Rettidighedsopgørelserne for kontanthjælpsmodtagerne er ikke korrigeret for ledige, der er fritaget for aktivering. 21

23 22

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere