Statistik for Jobcenter Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for Jobcenter Aalborg"

Transkript

1 Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland. Hvis Aalborg har en stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland, taber kommunen flere penge på beskæftigelsestilskuddet. Tabel 1 viser, at Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland i de første 7 måneder af 2016 er stigende, hvilket også var tilfældet i 1. halvår 2015, hvorfor udviklingen var forventet. Den markante stigning i juli 2016 skyldes primært dimittender, jf. nedenfor. Det fremgår endvidere af tabel 1, at Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland i 2016 ligger på et højere niveau end i Tabel 1: Aalborgs andel af forsikrede ledige i Nordjylland (fuldtidspersoner) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,5 39,2 40,5 41,9 43,7 45,2 50, ,6 38,3 38,7 40,3 41,5 43,0 48,3 48,1 46,4 45,2 43,2 41,0 Pct.point. 0,9 0,9 1,8 1,6 2,2 2,2 1,7 En af hovedårsagerne til Aalborgs stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland er dimittendledigheden. Dette skyldes, at antallet af dimittender fra de store uddannelsesinstitutioner i Aalborg i de seneste år har været støt stigende en vækst, der forventes at fortsætte i de kommende år, og som er en af jobcentrets største udfordringer. I beskæftigelsesplanen for 2016 er der opstillet et mål om at antallet af forsikrede ledige skal falde med mindst 10 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (måltal = fuldtidspersoner). Tabel 2 viser, at der fra januar til juni 2016 har været en positiv udvikling med et fald på ca. 800 fuldtidspersoner. I juli 2016 er der en markant stigning, der hænger sammen med dimittender fra uddannelsesinstitutionerne, jf. tabel 3 nedenfor. Tabel 2: Antal fuldtidspersoner på A-dagpenge Udv. -5,8-6,4-10,7-8,9-8,1-10,2-9,3 Det fremgår dog også, at antallet af fuldtidspersoner i 2016 generelt ligger på et noget lavere niveau end i 2015, hvilket er et udtryk for, at der er kommet mere gang i økonomien med deraf følgende stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. 1

2 Det fremgår af tabel 3 nedenfor, at blandt 6-byerne har Aalborg det næststørste fald i antallet af fuldtidspersoner på A-dagpenge, og det største fald blandt uddannelsesbyerne. Tabel 3: Udvikling i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge juli 2015 til juli ,3 % -7,8 % -2,0 % -3,8 % -8,0 % -14,7 % -11,3 % Den store vækst i antallet af unge, der færdiggør en uddannelse, påvirker antallet af unge på A-dagpenge, og dermed andelen af forsikrede ledige i Nordjylland. Således er faldet i ledigheden for denne gruppe generelt ikke så stort som for gruppen af forsikrede ledige som helhed, jf. tabel 4 ift. tabel 2, da der i forbindelse med studieafslutning kommer nye ledige ind i gruppen. Således er antallet af forsikrede ledige i juli 2016 steget med knap 700 fuldtidspersoner, hvilket tidsmæssigt hænger sammen med dimission fra uddannelsesinstitutionerne, jf. tabel 4. Tabel 4: Antal fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udv. -1,9-2,8-5,2-6,8-6,6-11,1-5,6 På landsplan er antallet af fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge faldet med 3,5 % fra juli 2015 til juli I Aalborg er der et fald på 5,6 %, mens der er en meget forskellig udvikling i 6-byerne, jf. tabel 5, hvor Aalborg har det næstbedste resultat, og det største fald blandt uddannelsesbyerne. Tabel 5: Udvikling i antal fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge juli 2015 til juli ,6 % 2,2 % 9,5 % 11,1 % -1,3 % -8,7 % -3,5 % Jobcenter Aalborg har i efteråret 2015 iværksat en handlingsplan for at nedbringe antallet af forsikrede ledige. De væsentligste punkter i handleplanen er: Særlig indsats for dimittender bl.a. fremrykket indsats på AAU og UCN, samt samarbejde med de øvrige kommuner, der har behov for højtuddannet arbejdskraft Indsatsen fremrykkes for såvel nyledige som langtidsledige Jobklubber for de ledige Skærpet fokus på løntilskud særligt de private Skærpet fokus på at opkvalificere ufaglærte med ordinær uddannelse Det er vurderingen, at den begyndende økonomiske vækst i kombination med handleplanen er årsagen til den positive udvikling i antallet af forsikrede ledige. 2

3 Flere unge skal have en uddannelse Målet i beskæftigelsesplanen for 2016 er, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal falde med mindst 10 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (måltal = fuldtidspersoner). Det fremgår af tabel 6, at antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp fra januar til juni 2016 ligger på et højere niveau end samme måned i Tabel 6: Antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Udv. 7,0 6,9 5,3 6,1 3,5 2,0-2,5 En af hovedårsagerne til det generelt højere niveau vurderes at være EUD-reformen, der trådte i kraft 1. august Hermed blev der indført adgangskrav til erhvervsuddannelser, så elever skal have mindst 2 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve for at kunne blive optaget. Der er derfor en gruppe unge, som tidligere har kunnet påbegynde en erhvervsuddannelse, som ikke længere umiddelbart kan komme videre i uddannelsessystemet, og afgangen fra uddannelseshjælp efter sommeren 2015 er derfor lavere end tidligere. Omvendt er frafaldet fra erhvervsuddannelserne efter reformens ikrafttræden lavere end tidligere. Faldet i antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i juli 2016 hænger sammen med indfasningen af integrationsydelse, hvor alle flygtninge og familiesammenførte mv. fra juli 2016 er på integrationsydelse frem for tidligere uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Af tabel 7 fremgår, at udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp blandt de øvrige 6- byer er faldet, mens der i Aalborg har været en stigning på 2,0 %. Tabel 7: Udvikling i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp juni 2015 til juni ,0 % -10,4 % -1,9 % -3,6 % -9,3 % -2,6 % -3,1 % I beskæftigelsesplanen er ligeledes opstillet et mål om at andelen af unge, der starter på en uddannelse eller kommer i beskæftigelse skal stige. I perioden januar april 2016 (seneste tilgængelige måneder) var der i alt 29,8 % af de unge under 30 år, der kom i job eller uddannelse, hvilket er et fald i forhold til samme periode i 2015, hvor resultatet var 33,2 %. Både på landsplan og blandt 6-byerne er der et fald i andelen, men Aalborg tegner sig dog for det næsthøjeste fald (I Randers er der et fald på 5,0 procenpoint). 3

4 Tilgang til førtidspension Tabel 8 viser tilgangen til førtidspension det seneste rullende år (fx juli 2016 = august 2015 til juli 2016). Det fremgår af tabellen, at niveauet for tilkendelser af førtidspension fortsætter med at falde. Tabel 8: Tilgang af personer til førtidspension (rullende år) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udv. -17,3-16,7-21,2-21,3-22,2-25,9-27,4 Tabel 9 viser udviklingen i tilgangen til førtidspension i 6-byerne. Det fremgår af tabellen, at udviklingen i 6- byerne er meget forskellig, og det er kun Aarhus, der har en udvikling lig Aalborgs, mens de øvrige 6-byere (bortset fra København) har en stigende tilgang til førtidspension. Jobcenter Aalborg har sat fokus på tilkendelse af førtidspension, og det forventes, at antallet i de kommende måneder vil begynde at stige. Tabel 9: Udvikling i tilgang til førtidspension juli 2015 til juli ,4 % -4,5 % -28,2 % 26,5 % 20,7 % 33,1 % 0,5 % Tabel 10 viser tilgangen til førtidspension i juli 2016 (seneste rullende år) sat i forhold til arbejdsstyrken (2013) i 6-byerne. Aalborgs tilkendelsesniveau ligger noget lavere end i både 6-byerne (bortset fra København) og landsgennemsnittet. Tabel 10: Tilgang til førtidspension i andel af arbejdsstyrken 0,18 % 0,09 % 0,23 % 0,35 % 0,30 % 0,49 % 0,27 % Supplerende kan det oplyses, at antallet af borgere på førtidspension i Aalborg Kommune er faldet fra i juli 2015 til i juli Langtidsledigheden skal bekæmpes Målet i beskæftigelsesplanen er, at antallet af langtidsledige skal falde med mindst 7 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (Måltal = personer). Det fremgår af tabel 11, at antallet i 2016 er på et højere niveau end samme måned året før, og at antallet har været stigende i løbet af Tabel 11: Antal langtidsledige Udv. 5,4 5,0 6,0 3,6 9,1 1,2 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juni

5 Det fremgår af tabel 12, at mens antallet af langtidsledige i Aalborg er stigende, falder det i de øvrige 6-byer (bortset fra Odense) og hele landet. Jobcenter Aalborg har i efteråret 2015 iværksat en handleplan for indsatsen for forsikrede ledige med henblik på at vende udviklingen. Handleplanen har blandt andet fokus på at give de ledige en fremrykket indsats. Samtidigt vil Jobcenter Aalborg øge aktiveringsgraden for de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Tabel 12: Udvikling i antal langtidsledige maj 2015 til maj ,1 % -16,1 % -6,0 % 9,0 % 10,0 % -0,6 % -6,6 % En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne I beskæftigelsesplanen indgår et mål om, at jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne skal være 36 % 1, det vil sige, at jobcentret i løbet af 2016 skal have samarbejde med 36 % af alle virksomheder i kommunen. Det fremgår af tabel 13, at der efter fire måneder af 2016 er placeringer hos 29,2 % af virksomhederne i Aalborg Kommune (hvilket er 2,6 procentpoint højere end i samme periode i 2015). Tabel 13: Samarbejdsgrad med virksomhederne, januar april ,2 % 16,3 % 29,2 % 27,6 % 34,7 % 35,3 % 25,6 % Der er i beskæftigelsesplanen opstillet et supplerende mål om at antallet af borgere aktiveret i private virksomheder skal øges med gennemsnitligt 25 procent i 2016 (måltal = aktiveringsforløb i gennemsnit pr. måned). Antallet af aktiveringsforløb ligger generelt på et noget højere niveau i 2016 ift. 2015, og gennemsnitligt har der i 1. halvår 2016 været aktiveringsforløb pr. måned. Tabel 14: Antal aktiveringsforløb i private virksomheder (løntilskud og virksomhedspraktik) Udv. 37,3 36,2 13,8 18,6 15,8 8,6 1 Måles som andelen af virksomheder, hvor der er en placering af borgere i fx virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob. Der er tale om et akkumuleret mål for hele

6 Nedbringelse af antallet af sygedagpengeforløb I beskæftigelsesplanen er der opstillet et mål om at antallet af sager på sygedagpengeområdet (inkl. jobafklaringsforløb) skal falde med 10 % sammenlignet med ultimo 2015 (måltal = 4.112). Det fremgår af tabel 15, at antallet i maj 2016 ligger lavere end i samme måned året før, og at der generelt har været en positiv udvikling i løbet af 2016, hvilket vurderes at hænge sammen med handleplanen på området. Det bemærkes, at der må forventes et større antal efterregistreringer, hvorfor resultatet for juni 2016 skal tages med forbehold. Tabel 15: Antal sygedagpenge- og jobafklaringsforløb (antal personer) Udv. 7,8 4,9-2,7-0,1-0,8-9,4 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juni Jobcentret har et særligt fokus på at forebygge lange forløb på sygedagpenge. Det fremgår af tabel 16, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger siden juni 2015 generelt har været faldende, og særligt i 2. kvartal 2016 er antallet faldet markant. Tabel 16: Antal sygedagpengeforløb over 26 uger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udv. -8,1-13,0-17,7-23,6-25,8-30,6 Det fremgår af tabel 17, at Aalborg blandt 6-byerne har det største fald i antallet af langvarige sygedagpengesager blandt 6-byerne, og faldet er også markant større end for hele landet. Tabel 17: Udvikling i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger, juni 2015 til juni ,6 % 5,6 % 1,9 % 3,8 % -16,0 % -2,4 % -5,2 % 6

7 Borgere på kontanthjælp I beskæftigelsesplanen for 2016 er der opstillet et mål om at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere (personer i ledighed og aktivering) skal falde med mindst 7 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (måltal = fuldtidspersoner). Det fremgår af tabel 18, at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere i 1. halvår 2016 ligger noget over niveaet i 1. halvår Faldet i juli 2016 skal ses i lyset af, at der på området vil komme et antal efterregistreringer, hvorfor antallet vil stige i forbindelse med de næste opdateringer i jobindsats.dk. Desuden hænger faldet sammen med indfasningen af integrationsydelse, jf. bemærkning i forbindelse med tabel 6. Som følge af de forbundne kar på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet er kontanthjælpsområdet under pres, idet ændringer og indsatser over for andre målgrupper, som f.eks. for de forsikrede ledige, sygemeldte og personer på jobafklaring kan medføre en stigende tilgang til kontanthjælpsområdet. Tabel 18: Antal jobparate kontanthjælpsmodtagere Udv. 7,4 9,4 9,6 8,1 7,3 6,1-2,8 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juli Det fremgår af tabel 19, at alle 6-byerne har et stigende antal jobparate kontanthjælpsmodtagere, og at Aalborg har blandt 6-byerne den næstbedste udvikling. Tabel 19: Udvikling i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, marts 2015 til marts ,1 % 2,9 % 11,8 % 6,9 % 6,9 % 8,9 % 6,2 % I beskæftigelsesplanen for 2016 er der ligeledes opstillet et mål om at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (personer i ledighed og aktivering) skal falde med mindst 7 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016 (måltal = fuldtidspersoner). Det fremgår af tabel 20, at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere har været svagt faldende i 1. halvår 2016, men antallet ligger dog højere end niveauet i samme måned i Faldet i juli 2016 skal ses i lyset af, at der på området vil komme et antal efterregistreringer, hvorfor antallet vil stige i forbindelse med de næste opdateringer i jobindsats.dk. Desuden hænger faldet sammen med indfasningen af integrationsydelse, jf. bemærkning i forbindelse med tabel 6. Tabel 20: Antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Udv. 11,0 10,8 8,5 6,6 4,0 2,2-14,1 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juli

8 I forhold til 6-byerne og er Aalborg Kommune den eneste, der har et stigende antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, jf. tabel 21. Tabel 21: Udvikling i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, juni 2015 til juni ,2 % -9,9 % -6,8 % -6,0 % -1,4 % -4,1 % -7,3 % Borgere på kanten af arbejdsmarkedet I beskæftigelsesplanen er der opstillet et mål om at andelen af langtidsforsørgede (offentlig forsørgelse i mindst 3 år) som har været i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder ultimo 2016 skal være 30 %. Tabel 22 viser, at andelen er stigende i forhold til samme måned i 2015, men det fremgår samtidigt, at der er et godt stykke vej til opfyldelse af målet. Tabel 22: Andel af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder ,4 23,1 22,8 22,8 22,7 30, ,7 21,7 21,7 22,1 21,5 21,2 20,9 21,3 22,4 22,2 22,9 21,9 Pct.point 0,7 1,4 1,1 0,7 0,8 Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse Tabel 23 viser antallet af fuldtidspersoner på de forskellige offentlige forsørgelsestyper, og udviklingen fra juni 2015 til juni Det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er faldet med fuldtidspersoner, svarende til et fald på 4,0 %. Tabel 23: Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse februar 2016 samt udvikling juni 2015 juni 2016 Antal fuldtidspersoner Udvikling Juni 2015 juni 2016 Ydelsesgrupper i alt ,0 % A-dagpenge ,6 % Arbejdsmarkedsydelse ,8 % Kontanthjælp ,7 % Integrationsydelse 346 Ikke tilgængelig Uddannelseshjælp ,0 % Revalidering 90-57,1 % Forrevalidering ,0 % Sygedagpenge ,0 % Jobafklaringsforløb ,5 % 8

9 Antal fuldtidspersoner Udvikling Juni 2015 juni 2016 Ressourceforløb ,4 % Ledighedsydelse 347-8,7 % Fleksjob ,8 % Førtidspension ,5 % Efterløn ,4 % Note: Der er en afvigelse ift. tabel 15, hvilket skyldes, at tabel 15 måler på antallet af forløb, mens tabel 23 måler på antallet af fuldtidspersoner, og dermed inddrager varigheden af forløbene i beregningen. Tabel 24 viser andelen af befolkningen (fuldtidspersoner, alderen år), der modtog kommunale ydelser i 6-byerne og hele landet i juni Aalborg ligger fortsat under niveauet for hele landet, og blandt 6- byerne er det kun København, der har en lavere andel på kommunale ydelser end Aalborg. Det fremgår af tabellen, at fra juni 2015 til juni 2016 har Aalborg haft et fald i andelen af befolkningen på kommunale ydelser på 0,8 procentpoint, hvilket er et større fald end på landsplan (0,6 procentpoint) og næstbedst blandt 6- byerne. Tabel 24: Andel fuldtidspersoner i befolkningen (16 66 år) på kommunale ydelser Aalborg København Aarhus Odense Esbjerg/Fanø Randers Hele landet Juni ,3 % 14,8 % 18,9 % 21,8 % 20,3 % 22,4 % 18,9 % Juni ,1 % 15,8 % 19,1 % 22,4 % 21,0 % 23,2 % 19,5 % Pct.point - 0,8-1,0-0,2-0,6-0,7-0,8-0,6 Udvikling i besparelsespotentiale Besparelsespotentialet opdateres kvartalsvis og viser, hvor mange borgere jobcentret har fordelt på 4 ydelsesgrupper i forhold til en modelberegning af hvor mange borgere, der kan forventes at være på offentlig forsørgelse ud fra en række parametre vedr. kommunens demografi, erhvervsstruktur mv. På baggrund heraf kan beregnes, hvor mange penge kommunen kunne spare på de kommunale forsørgelsesudgifter, hvis antallet af borgere på offentlig forsørgelse reduceres til modellens forventninger og hvor meget kommunen sparer ved at have bedre resultater end forventet. Tabel 25 nedenfor viser besparelsespotentialet for 2. kvartal kvartal Tabellen viser, at i nævnte periode var 3,28 % af befolkningen på A-dagpenge, hvor modellen havde forventet at der ville være 2,95 %. Det svarer til, at 467 fuldtidspersoner flere er på ydelsen end forventet. Det er pt. ikke muligt at opgøre, hvor meget Aalborg Kommune kunne spare, hvis de 467 fuldtidspersoner ikke modtog A-dagpenge. Det fremgår af tabellen, at Aalborg har væsentligt bedre resultater end forventet af modellen for permanente ydelser, mens der er et større antal end forventet på de tre øvrige ydelsesgrupper. Samlet set er resultatet, at fuldtidspersoner færre end forventet var på offentlig forsørgelse i perioden. Det kan pt. ikke opgøres, hvor mange mio. kr. Aalborg Kommune sparer som følge heraf, men tidligere opgørelser har vist besparelser på mere end 200 mio. kr. (hvorfra skal trækkes et ukendt beløb som følge af flere ledige modtagere af A-dagpenge end forventet, og som ikke har kunnet opgøres i en længere periode), jf. tabel 26. 9

10 Tabel 25: Besparelsespotentiale 2. kvartal kvartal 2016 A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse) Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) 3,28 2, ,96 4, Sygedagpenge 1,86 2, Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 6,61 8, Bedre end forventet Dårligere end forventet I alt 16,72 18, Tabel 26 viser udviklingen i besparelsespotentialet eksklusiv A-dagpenge, som ikke kan opgøres for alle perioder. Det fremgår, at det beløb, som Aalborg Kommune sparer ved at have færre borgere på ydelse end modellen forventer, har været stigende til og med 2014 og derefter ligger på et stabilt niveau. Endvidere fremgår det, at antallet af fuldtidspersoner på kommunale ydelser (inkl. A-dagpenge) er væsentligt lavere end modellen forventer, og i den seneste periode er faldet 701 fuldtidspersoner til det lavest målte niveau. Ud over at færre på offentlig forsørgelse sparer kommunekassen for udbetaling af ydelser, medfører det samtidigt øgede skatteindtægter mv., som følge af at flere borgere er tilknyttet arbejdsmarkedet til gavn for den enkelte og kommunen. Tabel 26: Udvikling i besparelsespotentiale Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner (inkl. A-dagpenge) Besparelsespotentiale (i mio. kr.) (ekskl. A-dagpenge) 2. kvartal kvartal ,2 3. kvartal kvartal ,1 4. kvartal kvartal , ,7 2. kvartal kvartal ,0 3. kvartal kvartal ,9 4. kvartal kvartal , ,8 2. kvartal kvartal Ikke tilgængelig 10

11 Tabel 27 viser, at Jobcenter Aalborg vurderet ud fra den potentielle reduktion i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i perioden 2. kvartal kvartal 2016 blandt 6-byerne har det bedste resultat. Det er således kun Esbjerg/Fanø og København, der også samlet set ligger bedre end forventet, mens de øvrige byer har flere borgere på offentlig forsørgelse end forventet. Tabel 27: Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner 2. kvartal kvartal 2016 Aalborg København Aarhus Odense Esbjerg/Fanø Randers

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.535 1.434 1.346 1.506 1.639 1.541 1.413 1.438 1.423 1.525 1.580 1.538 1.503-32 Sygedagpenge 1.260 1.279 1.297 1.192 1.173 1.139 1.245 1.300 1.305 1.277

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2 Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne Bilag 2 Udvikling i dagpengemodtagere Figur 1. Dagpengemodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 De 13.000 dagpengemodtagere

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.350 1.507 1.646 1.547 1.420 1.451 1.437 1.538 1.598 1.551 1.506 1.428 1.337-13 Sygedagpenge 1.301 1.209 1.168 1.184 1.234 1.285 1.364 1.349 1.352 1.313

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017) Jobcenterstatus Frederikssund (November 217) Vækstudvalget den 5. december 217 Indeks / andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse Alle offentlige ydelser under ét Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (Maj 218) Vækstudvalget den 7. Juni 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål 1. for implementering af beskæftigelsespolitikken 2. Samlet oversigt over mål og nøgletal FLERE I JOB beskæftigelsespolitik Fem centrale politikområder:

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.653 1.554 1.427 1.459 1.444 1.546 1.607 1.560 1.516 1.439 1.334 1.517 1.631-22 Sygedagpenge 1.168 1.184 1.234 1.287 1.367 1.352 1.358 1.321 1.303 1.231

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse Indhold Side Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Juni 2014

Ledelsesinformation Juni 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation Juni 2014 Indhold (data for februar/marts/april) Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere