Danmarkspanel uge Stenhuggerlauget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarkspanel uge Stenhuggerlauget"

Transkript

1 Danmarkspanel uge Stenhuggerlauget

2 Om analysen Vil du vide mere? Metode Indsamling er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Univers & stikprøve Alle danskere 18 år og opefter personer deltog i undersøgelsen. Tidsperiode Dataindsamling er foretaget fra d. 27/4 2/ Hvis du har spørgsmål til analysen i almindelighed, eller til rapportens indhold i særdeleshed, er du altid velkommen til at kontakte os. Ring eller skriv til Claus Bo Hansen eller René Frederiksen. Dem fanger du på: René Frederiksen Claus Bo Hansen Vægtning Data er vægtet på køn, alder og geografi, således at stikprøvens sammensætning matematisk matcher den fordeling man finder i hele den danske befolkning. Rapporten På de efterfølgende sider er resultaterne af analysen gengivet i figurform og evt. tabeller. I forbindelse med disse er der udarbejdet en læsevejledning, der fungerer som hjælp til, hvorledes tallene i figuren eller tabellen skal læses og fortolkes. Rapporten indledes med et afsnit, der viser deltagernes fordeling på baggrundsspørgsmål. Analysens spørgsmål kan uden omkostninger nedbrydes på disse. Fremstillingen af analysens resultater vil som udgangspunkt følge samme struktur, som den der forefindes i det aftalte spørgeskema, der ligger til grund for analysen.

3 Deltagerne i undersøgelsen

4 Køn Geografi Børns alder Region Nordjylland 9,9 Du har ingen hjemmeboende børn 72 Kvinde 53 Region Midtjylland 20,9 Du har hjemmeboende børn over 17 år 7 Region Syddanmark 22,6 Du har børn i alderen år 8,9 Mand 47 Region Sjælland 15,3 Du har børn i alderen 6-12 år 11 % Region Hovedstaden 31,3 % Du har børn i alderen 0-5 år 10,6 % Alder Husstandsindkomst 65 år + 18, eller mere 18, år 24, kr 17, kr 24, år 25,8 Under kr år 31,5 % Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 16,7 % Læsevejledning: Figuren viser deltagernes fordeling på baggrundskriterier. Af figuren fremgår det, at 53 % af de udvalgte deltagere er kvinder. Besvarelserne er vægtet på baggrund af køn, alder og geografi. (n=1.044)

5 Undersøgelsens resultater

6 1. Har deltagerne tænkt over deres egen begravelse? Ja 57,5 Nej 42, Har du tænkt over din egen begravelse? Alle Mand Kvinde år år år 65 år+ Køn Alder Region Husstandsindkomst Ja 57,5 50,4 64,3 46,7 53,6 62,5 74,3 56, ,6 54,9 65,1 54,6 57,4 58,5 63,2 Nej 42,5 49,6 35,7 53,3 46,4 37,5 25,7 43, ,4 45,1 34,9 45,4 42,6 41,5 36,8 Hovedst aden Sjælland Syddanm ark Midtjylla nd Nordjylla nd Under 300 t.kr t.kr t.kr. 700 t.kr.+ Side 6 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 57,5 % har tænkt over deres egen begravelse (n=1.044)

7 2. Hvor stor betydning har den samlede pris for, hvilken type begravelse deltagerne vil have? Meget stor betydning 13,9 Stor betydning 17,6 Middel betydning 24,6 Lille betydning 12,7 Ingen betydning 17 Ved ikke 14, Køn Alder Region Husstandsindkomst Hovedsta Syddanm Midtjylla Nordjylla Under Betydning - Samlede pris for begravelses type? Alle Mand Kvinde år år år 65 år+ den Sjælland ark nd nd 300 t.kr. t.kr. t.kr. 700 t.kr.+ Ingen betydning 17 21,2 13,6 14,3 20,1 18,3 15,5 20,1 20,1 13,6 16,6 8,7 17,5 17,5 14,6 18,6 Lille betydning 12,7 12,6 12,8 15 9,3 14,9 10,6 10,9 8,7 14,4 15,5 9,3 9,5 11,3 21,9 12,4 Middel betydning 24,6 25, ,6 24,4 21,8 26,6 24,6 29,8 25, ,2 23,3 30,8 31,3 Stor betydning 17,6 14,2 20,2 13,9 17,5 19, ,7 9,9 24,6 16,1 24,4 18,8 18,3 16,2 15,9 Meget stor betydning 13,9 11,9 15,4 10,4 18,1 12,6 14,4 15,1 10, ,4 12,8 7,5 11,5 Ved ikke 14,2 14,5 14,1 20,8 10,6 12,6 12,9 12,5 20,9 11,3 11,7 24,6 15,5 16,7 9 10,3 Side 7 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at for 13,9 % af deltagerne har den samlede pris meget stor betydning for, hvilken type begravelse de vælger (n=1.044)

8 3. Har deltagerne talt med deres pårørende om deres egen begravelse? Ja 57,4 Nej, jeg har ikke talt med mine pårørende 40,3 Nej, jeg har ingen pårørende at tale med 2, Køn Alder Region Husstandsindkomst Hovedsta Syddanm Midtjylla Nordjylla Under Har du talt med dine pårørende om din begravelse? Alle Mand Kvinde år år år 65 år+ den Sjælland ark nd nd 300 t.kr. t.kr. t.kr. 700 t.kr.+ Ja 57,4 57,7 57,2 38,2 56,1 67,4 67,4 49,4 54,5 54,7 62,3 70,9 51,2 52,2 66,1 62,4 Nej, jeg har ikke talt med mine pårørende 40,3 38,5 41, ,9 30,9 32, ,3 36,5 27,3 45,3 44,4 33,9 37,6 Nej, jeg har ingen pårørende at tale med 2,4 3,8 1,4 4,8 3 1,6 0 4,6 3,5 0 1,2 1,8 3,5 3,4 0 0 Side 8 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 57,4 % af deltagerne har talt med deres pårørende om deres egen begravelse (n=1.044)

9 4. Udsagn relateret til egen begravelse? I hvilken grad du tror dine pårørende er enige eller uenige? Kendt gravplads 12,6 11,8 7,4 17,4 29,7 21,1 Kendt gravplads: Du bliver begravet i en kiste eller urne i en kendt gravplads på en kirkegård. Det er et godt sted for dine pårørende til at bearbejde deres sorg. Økonomi 20,6 5,2 4,7 23,2 25,9 20,3 Økonomi: Mine pårørende synes ikke at jeg ligger dem til last, selvom min begravelse er forbundet med omkostninger Anonym gravplads: Du bliver begravet i en kiste eller urne på en anonym gravplads på en kirkegård. Det er et godt sted for dine pårørende til at bearbejde deres sorg Anonym gravplads 13,6 23,4 19, ,3 8,5 Askespredning: Du bliver brændt og din aske bliver strøet til havs eller i en skov. Det er et godt sted for dine pårørende til at bearbejde deres sorg Askespredning 16,2 26,2 17,2 21,2 11,5 7,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ved ikke Meget uenig Uenig Hverken/eller Enig Meget enig Side 9 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 21,1 % er meget enig i udsagnet omkring kendt gravplads (n=1.044)

10 4. Udsagn relateret til egen begravelse? NEDBRYDNINGER Køn Alder Region Husstandsindkomst Hovedsta Syddanm Midtjylla Nordjylla Under Grad pårørende - Kendt gravplads? Alle Mand Kvinde år år år 65 år+ den Sjælland ark nd nd 300 t.kr. t.kr. t.kr. 700 t.kr.+ Meget uenig 11,8 13,3 10,7 5, ,2 19,5 12,2 10,7 10,6 11,3 13, ,5 11,4 15,6 Uenig 7,4 6,7 8 4,9 8,6 7,6 9,1 7,3 10,3 2,5 6,8 10,7 6,1 6,2 5,3 11 Hverken/eller 17,4 19, ,3 16,3 17,5 18,6 17,4 16,8 22, ,3 17,8 19,4 14,3 12,4 Enig 29,7 29,2 30,1 32,6 28,4 30,2 26,2 26,9 28,7 32,7 29,5 38,2 28,2 29,8 31,6 36,7 Meget enig 21,1 16, ,4 23,8 16,7 19,8 19,9 17,1 23,8 26,2 16,4 21, ,7 17,3 Ved ikke 12,6 14,3 11,1 16,6 11,9 12,8 6,9 16,3 16,4 7,9 11, ,1 10,1 12,7 7 Grad pårørende - Anonym gravplads? Meget uenig 23,4 22,4 24,3 23,4 27, ,3 21,3 19,2 25, , , ,3 Uenig 19,3 16,7 21,4 18,4 16,3 22, , , ,1 24,3 14,9 18,7 19,6 Hverken/eller 22 25,7 18,7 25,1 25,1 16,3 20,4 21,1 30,6 24,9 17,4 16,2 21,9 21,9 18,3 19,6 Enig 13,3 12,5 14,3 9, ,4 15,1 15,1 14,4 14,2 7,8 15,3 10,8 19,7 12,2 15,8 Meget enig 8,5 7,5 9,4 5,6 5,7 9,7 15,3 10,6 8,3 4,1 6,6 13,2 4,8 9,2 7,7 12,3 Ved ikke 13,6 15,2 11,9 17, ,9 15,4 15,6 9,5 14,3 13,3 17,2 12,8 14,2 7,5 Grad pårørende - Askespredning? Meget uenig 26,2 25, ,7 29,4 25,9 36,3 25, ,7 30,9 15, ,3 25,8 29 Uenig 17,2 13,1 21, ,1 21,1 19, ,1 20,1 17, ,3 15,8 15,4 19,6 Hverken/eller 21,2 24,2 18,2 26,4 22,1 16,6 17,7 22,7 20,8 23,3 18,4 18,8 18,9 25,5 18,3 15,2 Enig 11,5 10,1 12,9 16,2 11,6 9,9 5,1 10,3 18,6 8,8 8,6 20,3 9,6 12,3 10,6 16 Meget enig 7,6 8,1 7,3 4,8 7,5 9,5 9,4 5,9 3,3 7,6 8,3 17,1 7,5 6,9 10,2 10,8 Ved ikke 16,2 19,4 13,5 20,8 13,3 16,9 12,1 19,8 18,1 10,5 16,6 14,9 19,6 14,1 19,7 9,5 Grad pårørende - Økonomi? Meget uenig 5,2 4,6 5,7 4,4 5,4 5,7 5,9 4,5 8,9 2,9 5,9 2, ,6 Uenig 4,7 4,2 5,1 2,9 7,1 5,4 3,6 3,6 5 5,6 6,6 2,9 4 3,7 3,2 7,7 Hverken/eller 23,2 27,9 18,8 26,8 22,2 22, ,9 22,7 23,3 23,5 21,4 22,7 24,9 21,3 21 Enig 25,9 22,4 29,5 23,5 26,7 25, ,2 20, , ,5 30,6 26,1 24,1 Meget enig 20,3 16,7 23,7 19,5 19,6 19,2 24,8 20,9 23,9 18,9 20,7 13,1 17,5 22,4 25,4 21,9 Ved ikke 20,6 24,2 17, ,5 17,7 19,9 18,7 21,4 19,1 27,3 26,1 15,3 16,9 17,7 Side 10

11 5. Har deltagerne været med til at planlægge en andens begravelse? Ja, mere end 2 år siden 36,9 Ja, 1-2 år siden 6,2 Ja, indenfor det sidste år 7,8 Nej 49, Har du været med til at planlægge en andens begravelse? Alle Mand Kvinde år år år 65 år+ Køn Alder Region Husstandsindkomst Hovedsta den Sjælland Syddanm ark Midtjylla Nordjylla nd nd Under t.kr. t.kr t.kr. 700 t.kr.+ Nej 49,1 55,6 43,3 79,6 53,4 27,8 19,3 53,8 56,2 45, ,8 55,4 54,8 42,8 36,2 Ja, indenfor det sidste år 7,8 7,8 7,8 9,2 8,3 7,4 4,9 7,7 3,9 9,4 5,4 14,9 7,1 5,7 11,9 10,9 Ja, 1-2 år siden 6,2 5,3 7,1 3,1 5,6 6,1 11,9 5,6 6,7 6,1 7,3 4,9 6,8 7,3 5,2 8 Ja, mere end 2 år siden 36,9 31,4 41,8 8,1 32,7 58,7 63,9 32,9 33,1 38,7 40,3 41,4 30,6 32,2 40,1 45 Side 11

12 6. Udsagn relateret til begravelser for pårørende? I hvilken grad er du enige eller uenige? Økonomi 7,1 8,5 5,8 13, ,3 Økonomi Jeg synes ikke at den jeg har mistet har ligget mig til last, selvom begravelsen har været forbundet med omkostninger Kendt gravplads 3,9 14,3 9,4 10,6 27,6 34,2 Kendt gravplads: Du planlage en begravelse i en kiste eller urne på en kendt gravplads på en kirkegård. Det var/er et godt sted til at bearbejde din sorg Anonym gravplads: Du planlage en begravelse i en kiste eller urne på en anonym gravplads på en kirkegård. Det var/er et godt sted til at bearbejde din sorg Anonym gravplads 7,9 33,9 18,5 12,5 11,4 15,8 Askespredning: Den du mistede blev brændt og asken blev strøet til havs eller i en skov. Det var/er et godt sted til at bearbejde din sorg Askespredning 12,2 47,3 17,3 11,6 5 6,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ved ikke Meget uenig Uenig Hverken/eller Enig Meget enig Side 12 Læsevejledning: Af figuren fremgår det, at 39,3 % er meget enig i udsagnet omkring økonomi (n=1.044)

13 6. Udsagn relateret til begravelser for pårørende? NEDBRYDNINGER Køn Alder Region Husstandsindkomst Hovedsta Syddanm Midtjylla Nordjylla Under Grad - Kendt gravplads? Alle Mand Kvinde år år år 65 år+ den Sjælland ark nd nd 300 t.kr. t.kr. t.kr. 700 t.kr.+ Meget uenig 14,3 15,3 13,1 12,4 20,1 12,4 12,4 20,1 15,4 8,1 13,1 11,1 12,7 11,5 17,9 16,7 Uenig 9,4 5,2 12,5 5,5 7,9 9 13,4 5,5 10,3 10,8 5,7 10,5 10,7 13,3 3,2 7,8 Hverken/eller 10,6 14,3 7,5 7,5 12,1 12,2 8,9 11,2 17,2 8 11,1 8,4 6,5 9,8 12,7 10,3 Enig 27,6 32,6 24,5 32,2 21,6 24,7 33,9 22,6 30,4 32, ,4 26,1 31,3 30,1 Meget enig 34,2 29, ,2 33,9 37,9 31, ,6 35,2 36,2 34,7 35,5 35,5 30,4 34,3 Ved ikke 3,9 3,2 4,4 10,2 4,4 3,7 0 3,7 0 5,9 4,7 5,3 7,1 3,8 4,4 0,8 Grad - Anonym gravplads? Meget uenig 33,9 32,7 34,6 23,3 44,4 28,3 36,8 30,5 36, ,8 28,3 29,1 39,9 34,6 34,9 Uenig 18,5 19,3 18,1 18,6 8,5 24,8 19,4 16,5 19,4 22,7 16,1 15,7 25,3 11,2 21,4 18,7 Hverken/eller 12,5 12,7 12,2 10,6 14,6 11,8 12,8 13,5 13,6 10,9 13,5 12,2 8,9 8,3 14,7 11 Enig 11, ,1 15,5 10,7 10, ,3 11,5 10,2 10, ,6 5,5 8,3 Meget enig 15,8 15,2 16,1 25,2 15,9 14,9 12,8 20,8 16,8 11,6 8,1 25, ,9 18,2 21,8 Ved ikke 7,9 8,1 7,8 6,7 5,9 9,8 7,1 7,6 2,2 8,3 12,3 7,8 14,7 5,2 5,6 5,2 Grad - Askespredning? Meget uenig 47, ,6 27, ,7 51, ,8 49,5 45,1 38, ,2 52,1 43,4 Uenig 17,3 15,7 18,6 7,5 11,2 23,8 19, ,3 15,7 11,8 19,2 12,6 13,2 20,8 Hverken/eller 11,6 13, ,7 13,9 12,3 9, ,3 8 12,7 11,5 9,9 13,5 9,5 11,2 Enig 5 5,9 4,4 19,8 4,3 2,8 1,8 6,1 4 4,7 4,3 6,6 2,8 3,3 7 7,2 Meget enig 6,6 9,1 4,9 24,9 5,3 1,5 5,8 4,6 3,7 4 6,9 20,7 6,5 6,5 6 10,5 Ved ikke 12,2 11,6 12,5 9,6 10,4 13,9 12,4 12,3 9,2 13,5 15,3 10,4 20, ,3 6,9 Grad - Økonomi? Meget uenig 8,5 8,1 8,5 4,9 13,1 8,2 5,9 11,6 5,1 8 8,9 3,3 8,3 8,1 9,7 9,7 Uenig 5,8 5,1 6,4 14,7 4,2 5,6 3,6 7,8 9,5 5,4 3,5 1,2 4,6 4,6 7,1 6,2 Hverken/eller 13,4 12,1 14,2 5,2 13,4 14,1 16,7 8,6 11,6 14,9 19,5 13,3 14,9 15,3 14,6 8 Enig 26 27, ,7 24,3 21,7 28,9 25,9 30,1 25,5 22,5 31,2 20,4 31,2 20,4 31,4 Meget enig 39,3 40,5 38,6 31,7 38,5 40,7 41,7 40,3 39,4 37,7 37,4 40,3 39,7 37,8 39,3 41,4 Ved ikke 7,1 6,5 7,2 7,9 6,5 9,8 3,2 5,7 4,3 8,5 8,2 10,6 12,1 3 8,9 3,4 Side 13

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

Undersøgelsen i Sverige

Undersøgelsen i Sverige Undersøgelsen i Sverige Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i et Sverigespanel. Panelet består af mere end 50.000 tilfældigt udvalgte svenskere. Indsamling er foretaget via

Læs mere

Ejendomsskattesystem Uge BL - Boligen

Ejendomsskattesystem Uge BL - Boligen Ejendomsskattesystem Uge 12 2017 BL - Boligen Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i et såkaldt Danmarkspanel. Panelet består af mere end 50.000 tilfældigt udvalgte danskere.

Læs mere

Danmarkspanel Uge E-mærket

Danmarkspanel Uge E-mærket Danmarkspanel Uge 39 216 E-mærket Hvilke af følgende nethandelsmærker kender du? Trustpilot 62 63,2 68,4 8,6 e-mærket 74,6 66,9 64,7 71,1 Figuren viser, hvilke af de illustrerede nethandelsmærker, forbrugerne

Læs mere

Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse. InterComp

Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse. InterComp Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse InterComp Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Spørgeskemaet blev udsendt på mail til ca.

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Præsidiet for Reformationsjubilæet Effektmåling før og efter

Præsidiet for Reformationsjubilæet Effektmåling før og efter Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017 Effektmåling før og efter Om analysen Metode Undersøgelsen er foretaget som to målinger i et såkaldt Danmarkspanel. Panelet består af mere end 80.000 tilfældigt

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Energistyrelsen. Kendskab og brug af LED-pærer

Energistyrelsen. Kendskab og brug af LED-pærer Energistyrelsen Kendskab og brug af LED-pærer Om analysen Metode Undersøgelsen er foretaget som selvudfyldt undersøgelse via web-skema. De steder, hvor det har været muligt, er undersøgelsen sammenlignet

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET - SEPTEMBER 2012 Danmarkspanel September 2012 1 Danmarkspanel September 2012 2 OM UNDERSØGELSEN Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel.

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Affaldssortering. DK-panel Uge 14. April 2018

Affaldssortering. DK-panel Uge 14. April 2018 Affaldssortering DK-panel Uge 14 April 2018 Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i et såkaldt Danmarkspanel. Panelet består af mere end 50.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Køn

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Køn Køn Køn Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Mand Kvinde 5031 2489 2542 100,0% 49,5% 50,5% 2489

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Deleøkonomi 2015 - når forbrugerne deler/bytter/udlejer deres ting og tjenester med andre forbrugere Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Andelen der har deltaget i deleøkonomien er tredoblet på et år

Læs mere

Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år

Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom telefon 61558181 November 2018 Politisk skatteaftale får ikke dele- og platformsøkonomien

Læs mere

Stemmer på Kanten. Meningsmåling udført for

Stemmer på Kanten. Meningsmåling udført for Meningsmåling udført for Stemmer på Kanten Fakta om undersøgelsen Udført af: InFact ApS Periode: 10.-11. juli 2013 Interviews: 1028 Population: Danmark, indbyggere +18 år Metode: Automatiske telefoninterviews

Læs mere

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Familiepolitik er usynlig for danskerne Familiepolitik er usynlig for danskerne Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Når danskerne skal pege på de partier, der bedst kæmper børnefamiliernes,

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk

Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk Juleforbrug 2016 Juleforbrug peger opad for andet år i træk Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Juleforbruget vokser for andet år i træk Samlede anslåede udgifter til julen (gaver + andre udgifter) I

Læs mere

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Skolestart og lommepenge 2015 Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Otte ud af ti børn får lommepenge. Halvdelen af dem får faste lommepenge, og resten får lommepenge nu og da. Får dit barn lommepenge

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

PLO s medlemsundersøgelse om overenskomstsituationen december

PLO s medlemsundersøgelse om overenskomstsituationen december PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 5.12.2012 Sagsnr. / Dok.nr. 2012-6874 PLO s medlemsundersøgelse om overenskomstsituationen december 2012 1. Sammenfatning. PLO's sekretariat har i november/december

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Omkring 1,5 mio. voksne har været aktive købere på genbrugsmarkedet

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009 Public TNS Gallup Public Spørgsmål omkring ledende politikere Public Metode Feltperiode: 5.-6. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere

Læs mere

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1.Spørgeramme... 1 1.2. Metode og rapportens opbygning... 2 2. Personlige oplysninger... 3 2.1.

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1.Spørgeramme... 1 1.2. Metode og rapportens opbygning... 2 2. Personlige oplysninger... 3 2.1. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1.Spørgeramme... 1 1.2. Metode og rapportens opbygning... 2 2. Personlige oplysninger... 3 2.1. Er du mand eller kvinde?... 3 2.2. I hvilken region bor du?... 4

Læs mere

Sådan sparer vi op til børnene Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Sådan sparer vi op til børnene Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Sådan sparer vi op til børnene 2016 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Mere end hver femte barn i DK får ikke en opsparing forærende af forældrene. I Sverige er tallet omkring til halve Sparer du op

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål

Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål Undersøgelsen er gennemført d. 4. 9. august 2011 1 01. For at du kan leve et liv svarende til din alder og få din hverdag til at fungere, hvilke af

Læs mere

Andel af husstandene i % med [antal] tv-apparater fordelt på regioner

Andel af husstandene i % med [antal] tv-apparater fordelt på regioner 10 Andel af husstandene i % med [antal] tv-apparater fordelt på regioner 10,5 9,9 10,6 12,7 12,4 13,3 9,2 8 22,3 20,1 20,2 25,6 23,2 25,6 25,0 21,4 22,1 19,7 21,6 26,5 23,5 17,6 8,1 Region Nordjylland

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Formål og metode Formål Afdække spilomfanget af sportsvæddemål blandt udbydere som ikke har dansk licens.

Læs mere

Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011

Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 3 Statistisk sikkerhed 13 Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Kunde Berlingske

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Er du mand / kvinde Svarmuligheder Antal svar Procent Intet svar 19 Mand % Kvinde % Antal svar i alt: Grenå Handelsskole 40 60

Er du mand / kvinde Svarmuligheder Antal svar Procent Intet svar 19 Mand % Kvinde % Antal svar i alt: Grenå Handelsskole 40 60 Personlige oplysninger Er du mand / kvinde Svarmuligheder Procent Intet 19 Mand 427 40 Kvinde 644 60 i : 71 Mand Kvinde i 40 60 19 71 I hvilken region bor du? Svarmuligheder Procent Intet 6 1 = Region

Læs mere

Sommerferie, forbrug og CO Danskerne vil bruge en del penge på ferien i år

Sommerferie, forbrug og CO Danskerne vil bruge en del penge på ferien i år Sommerferie, forbrug og CO2 2019 Danskerne vil bruge en del penge på ferien i år Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Maj 2019 En dansk husstand vil i snit bruge 17.350 kr. på sommerferien i år Det er

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Acture Park. August - September Haderslev Erhvervsråd

Acture Park. August - September Haderslev Erhvervsråd Acture Park August - September 2016 Haderslev Erhvervsråd Om analysen Om analysen Metode Undersøgelsen er foretaget som selvudfyldt web-test. Univers & stikprøve Danskere i alderen 18-75 år. 1.230 deltog

Læs mere

Uforudsete udgifter 2018 Det er bilen og helbredet, som topper listen over det, som giver os uventede regninger

Uforudsete udgifter 2018 Det er bilen og helbredet, som topper listen over det, som giver os uventede regninger Uforudsete udgifter 2018 Det er bilen og helbredet, som topper listen over det, som giver os uventede regninger Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Bilen og helbredet topper stadig - listen over uventede

Læs mere

Pensionsbarometer Kun en ud af otte danskere kender deres egen pensionsalder.

Pensionsbarometer Kun en ud af otte danskere kender deres egen pensionsalder. Pensionsbarometer Kun en ud af otte danskere kender deres egen pensionsalder. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Januar 2019 Seks ud af ti danskere kender deres egen pensionsalder eller gør de? Af de

Læs mere

Konfirmationsøkonomi 2016 - så meget koster en konfirmations-, nonfirmations- og tilsvarende fester for forældrene

Konfirmationsøkonomi 2016 - så meget koster en konfirmations-, nonfirmations- og tilsvarende fester for forældrene Konfirmationsøkonomi 2016 - så meget koster en konfirmations-, nonfirmations- og tilsvarende fester for forældrene Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Samlet pris for konfirmationen og nonfirmation i

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

BrancheIndex TM Bank 2016

BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex Bank Om undersøgelsen BrancheIndex Bank 2016 afdækker danskernes loyalitet overfor deres bank. BrancheIndex Bank 2016 er gennemført af Loyalty Group oktober-november

Læs mere

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Metode Feltperiode: 3. til 5. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om salg af Nets

Gallup om salg af Nets TNS Dato: 27. februar 2014 Projekt: 59789 Gallup Feltperiode: Den 25.-27. februar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet?

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? STEMME I MORGEN TOTAL (A) Socialdemokr(B) Radikale Ven

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser Wilke SIDE 2 KAPITEL 1FORBRUGERUNDERSØGELSE: BRUG AF HÅNDVÆRKSYDELSER Indhold Kapitel 1 3 Appendiks... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Afrapportering af resultater...

Læs mere

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

MX-LÆSER PROFIL. Index Danmark/Gallup 1. og 4. kvt. 2015

MX-LÆSER PROFIL. Index Danmark/Gallup 1. og 4. kvt. 2015 MX-LÆSER PROFIL Index Danmark/Gallup 1. og 4. kvt. 2015 Danmarks mest læste dagblad Antal læsere, dagligt, i 1.000 Side 2 512 150 181 134 243 307 BT Berlingske Ekstra Bladet Politiken Kilde: Index Danmark/Gallup

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Opsumeringsrapport. Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet.

Opsumeringsrapport. Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet. Opsumeringsrapport Oplist alle spørgsmål i undersøgelsen og vis opsummering med graf for hvert spørgsmål. Fritekst svar er ikke inkluderet. Indholdsfortegnelse Rapport info...1 Spørgsmål 1Spørgsmål 1 Køn...2

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

BENCHMARKING- RAPPORT

BENCHMARKING- RAPPORT BENCHMARKING- RAPPORT Handelsuddannelser med specialer Netværk E EUD hovedforløb 07 Indholdsfortegnelse Indledning... Svarprocent... Spørgeramme... Metode og rapportens opbygning... Tekstformulerede skalaspørgsmål:

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift.

Læs mere

BENCHMARKING- RAPPORT

BENCHMARKING- RAPPORT BENCHMARKING- RAPPORT Detailuddannelser med specialer Netværk E EUD hovedforløb 07 Indholdsfortegnelse Indledning... Svarprocent... Spørgeramme... Metode og rapportens opbygning... Tekstformulerede skalaspørgsmål:

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER KØN ALDER ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40+ år 18-39 år 40+ år Q1. HVILKE AF DISSE DAGE HAR DU HØRT OM? Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 FællesBo Januar 2011 IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 IB&Co. FællesBo Januar 2011 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen Metode Undersøgelsen er foretaget via telefoninterview. Univers Undersøgelsens univers

Læs mere

Profil af metroxpress læsere. 1. Halvår 2015

Profil af metroxpress læsere. 1. Halvår 2015 Profil af metroxpress læsere 1. Halvår 2015 Danmarks mest læste dagblad Antal læsere, dagligt, i 1.000 Side 2 DK ØST VEST 514.000 308.000 206.000 BT 137.000 83.000 55.000 Berlingske 188.000 164.000 25.000

Læs mere

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation?

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Meget dårlig 1,2% 0,7% 12 8 0,7% 0,5% Dårligt 3,3% 3,5% 33 39 1,1% 1,1% Hverken godt eller dårligt 24,1% 22,1% 243 250 2,6% 2,4%

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation Bilagssamling Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? - Analyse af rekrutteringen til Regional Udvikling i Region Syddanmark Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Læs mere

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 National prognose TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 KV13 national prognose Feltperiode: Den 15. 18. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977 2017 Nøgletal fra medlemsregisteret 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Antal praktiserende læger...4 Alder og køn...4

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

NOTAT Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker

NOTAT Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) August 2017 NOTAT Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker I samarbejde med Megafon udsendte DSR analyse i august 2017 en panelundersøgelse til i alt 4.186 medlemmer

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Pressemeddelelse Det er arbejdsgivernes ansvar at forebygge stress

Pressemeddelelse Det er arbejdsgivernes ansvar at forebygge stress Dato 6. juli 2018 Pressemeddelelse Det er arbejdsgivernes ansvar at forebygge stress Det mener 8 ud af 10 danskere. Men mange oplever ikke, at ledelsen er gode nok til at gribe ind, når en medarbejder

Læs mere

KiMs SMAGSTEST - Peanuts -

KiMs SMAGSTEST - Peanuts - KiMs SMAGSTEST - Peanuts - Maj 2012 1 2 OM UNDERSØGELSEN Metode Undersøgelsen er foretaget som en unbranded hall-test med 201 interviews i Bilka, Odense. Afslutningsvis fik deltagerne forevist 7 billeder

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Danskernes brug

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Feltperiode: januar Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: personer. TNS Gallup for Berlingske Tidende

Feltperiode: januar Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: personer. TNS Gallup for Berlingske Tidende Lyngallup om skat Metode Feltperiode: 19.-20. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.056 personer

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen Penge- og Pensionspanelet Økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Selvforsyning med energi

Selvforsyning med energi Selvforsyning med energi Marts 2010 Tabel 1 [D_Accommodation_2] _ Bor du i... abs % Ejerbolig 548 62 Andelsbolig 79 9 Lejebolig 255 29 Resp. 882 100 [Q1] Har du planer om at energieffektivisere din bolig

Læs mere