Resultatrevision 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2012"

Transkript

1 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision Revisionen er udarbejdet på baggrund af løbende afrapporteringer på Beskæftigelsesplanen Dette er suppleret af yderligere datamateriale fra jobindsats.dk, der underbygger jobcenterets forklaringer på udviklingen i Hvidovre i det forløbne år. Alle tabeller og grafer er med mindre andet er angivet hentet fra jobindsats.dk. Resultatrevisionen er bygget op følgende måde: Resultatoversigt, der er underinddelt i følgende tre kategorier, som kommenteres særskilt o Resultater i forhold til ministerens mål o Forsørgelsesgrupper o Indsatser Besparelsespotentiale Opsamling og vurdering af indsats Derudover indeholder resultatrevisionen 2012 et tillæg om anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter. Jobindsats.dk er opbygget som en benchmarking på tværs af alle landets jobcentre baseret på en klyngeinddeling udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen forud for jobcentrenes opstart 1. Jobcenter Hvidovre bliver sammenlignet med jobcentre, der har samme rammebetingelser, og det er følgende jobcentre: Esbjerg/Fanø Helsingør Herlev Horsens Rødovre 1 Baggrundsnotat herom kan findes på jobindsats.dk under publikationer. 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Resultatoversigten Jobcenterets resultater ift. ministerens mål ARBEJDSKRAFTRESERVEN PERMANENTE FORSØRGELSESORDNINGER UNGE UNDER 30 ÅR IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Jobcenterets forsørgelsesgrupper Jobcenterets indsatser aktiveringsgrad og rettidighed Konklusion Besparelsespotentiale Opsamling og vurdering af indsats Tillæg 1. Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter Oversigt over figurer og tabeller: Figur 1: Ledige i arbejdskraftreserven... 4 Figur 2: Andel af ledige i arbejdskraftreserven... 4 Figur 3: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger... 6 Figur 4: Unge under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser... 7 Figur 5: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Jobcenter Hvidovre... 9 Figur 6: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i klyngen... 9 Tabel 1: Scorecard for ministerens mål Tabel 2: Resultatoversigt: Forsørgelsesgrupper Tabel 3: Resultatoversigt: Indsatsen Tabel 4: Besparelsespotentiale Figur 7. Udviklingen i langtidsledigheden

3 1 Resultatoversigten Resultatoversigten er opstillet i tre dele: resultater ift. ministermål, forsørgelsesgrupper og jobcentrets indsats på aktiveringsgrad og rettidighed. 1.1 Jobcenterets resultater ift. ministerens mål Første del af resultatrevisionen har fokus på resultater i forhold til de fire ministermål: Arbejdskraftreserven, antal personer på permanente forsørgelsesordninger, antal personer under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser samt antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser Arbejdskraftreserven 2 Mål 1 Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 1.035, svarende til en stigning på 5 % fra december 2010 til december 2012 Nulpunkt dec Status - Stigning på 2,8 % 986 personer personer (stigning på 28 personer) Mål Stigning på 5 % personer (stigning på 49 personer) Målopfyldelse Målet er opfyldt. Udviklingen i arbejdskraftreserven fra december 2010 til december 2012 er steget med 2,8 % svarende 28 personer. I december 2010 var der 986 personer i arbejdskraftreserven, svarende 66,1 % af antallet af ledige i alt, mens dette tal steg til i december 2012, svarende til 68 % af det samlede antal ledige. Stigningen på 2,8 % er inde for Jobcenter Hvidovres mål om en stigning på 5 % i december Til sammenligning har hele klyngen gennemsnitligt oplevet et fald på 0,4 % i antallet af ledige i arbejdskraftreserven fra december 2010 til december Uddybende forklaring Af figur 1 fremgår det, at Jobcenter Hvidovre har haft et let stigende antal af ledige i arbejdskraftreserven igennem 2011 og det første halve år af Fra december 2010 til juni 2012 er antallet af ledige dagpengemodtagere steget fra 715 til 839 personer, mens kurven herefter falder til status i december 2012 på 756 personer. Denne udvikling ses også i sommermånederne i 2011 og er et udtryk for følsomheden over for sæsonudsving. Generelt er arbejdskraftreserven også påvirket af konjunkturene, og det afspejler sig også i udviklingen af arbejdskraftreserven i Hvidovre. 2 Arbejdskraftreserven omfatter dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælps-, starthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Gruppen er udvidet i forhold til tidligere, så gruppen også omfatter deltidsledige og ledige fra arbejdskraftreserven, der hurtigt (inden for en måned) vender tilbage til ydelsen. 3

4 Figur 1: Ledige i arbejdskraftreserven Ledige i arbejdskraftreserven, antal personer dec Arbejdskraftreserven jan maj aug dec I alt A-dagpenge Kontanthjælp Arbejdskraftenreserven, andel Hvidovre 68 Esbjerg/Fanø 63,6 Helsingør 70,5 Herlev 71,1 Horsens 67,4 Rødovre 70,9 Hovedstaden- Sjælland 69,2 Hele landet 66, Sammenlignet med gennemsnittet af klyngen har Jobcenter Hvidovre et bedre niveau i forhold til andelen af ledige i arbejdskraftreserven. I december 2012 er andelen af ledige i arbejdskraftreserledige. Fra december ven 68 % i Jobcenter Hvidovre, mens klyngen gennemsnitligt har 68,6 % til december 2012 er andelen steget fra 66,1 % til 68 % i Hvidovre, svarende til en stigning på 1,9 procentpoint. Til sammenligning er andelen i gennemsnit faldet med 0,4 procentpoint for klyn- på et lavere niveau gen. På trods af stigningen i andelen af arbejdskraftreserven ligger Hvidovre end andelen for beskæftigelsesregionen, se figur 2 herunder, der viser andelen af ledige i arbejds- som Jobcenter Hvid- kraftreserven i hele landet, beskæftigelsesregionen og jobcentrene i klyngen, ovre ligger i. Figur 2: Andel af ledige i arbejdskraftreserven For at imødegå stigningen i arbejdskraftreserven, fokuserer Jobcenter Hvidovre på området gen- match 1 og fremrykket indsats for a-dagpengemodtagere. Jobcentret har generelt fokus nem et introforløb for nyledige og vend i døren -tiltag: straksaktivering af kontanthjælpsmodtagere virksom- 3 Egen beregning baseret på Jobindsats.dk. 4

5 hedsnære tilbud samt at sikre det rette match mellem ledige og virksomheder, når der visiteres til virksomhedspraktik og løntilskud Permanente forsørgelsesordninger Mål 2 Nulpunkt dec Status Mål Jobcenter Hvidovre vil sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til 207 personer, svarende til en udvikling på 0 % fra december 2010 til december Fald på 10,1 % 207 personer 186 personer (fald på 21 personer) Udvikling på 0 % 207 personer Målopfyldelse Målet er opfyldt. Tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger i Jobcenter Hvidovre er faldet fra december 2010 til december Der har således været et fald på 21 personer i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger, svarende til 10,1 % siden december Uddybende forklaring Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger ligger i december 2012 på 2517 personer, og tilgangen til ordningerne ligger på 186 personer det seneste år. Størrelsen på tilgangen til og antallet af personer på de permanente forsørgelsesordninger varierer mellem ydelserne. Figur 3 viser, at udviklingen i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger har været stigende igennem hele 2011, og at der fra januar til december 2012 er sket et fald på 81 personer i tilgangen. Dette fald dækker særligt over et fald i tilgangen til førtidspension fra 207 personer i januar 2012 til 118 personer i december 2012, et fald på 89 personer. For samme periode er tilgangen til fleksjob eller ledighedsydelse steget med 8 personer og udgør i december 2012 en tilgang på 68 personer. For at sikre at permanente ydelser kun tildeles, når der ikke er alternativer, har jobcenteret fortsat sin strategi siden Strategien er at have fokus på risikosager, særligt langvarige sygedagpenge- og kontanthjælpssager. Derudover har jobcenteret fokus på at samarbejde med andre sektorer i kommunen om parallelle indsatser, når det er påkrævet. 5

6 Figur 3: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Tilgang til permanente forsørgelsesordinger Antal personer dec jul Mål december 2012: 207 jan apr aug dec Unge under 30 år Mål 3 Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år begrænses til personer, svarende til en stigning på 3 % fra december 2010 til december Nulpunkt dec Status - Stigning på 8,5 % 981 personer pers. (stigning på 83 personer) Mål Stigning på 3 % pers. (stigning på 29 personer) Målopfyldelse Målet er ikke opfyldt. Fra december 2010 til december 2012 har Jobcenter Hvidovre oplevet en stigning i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse på 83 personer, svarende til 8,5 %. Dette er en højere stigning end jobcentrets målsætning på 3 %, og målet er derfor ikke opfyldt. Uddybende forklaring I december 2010 var antallet af personer under 30 år på offentlig forsørgelse 981 i Jobcenter Hvidovre. I december 2012 er dette tal steget til personer, svarende til en stigning på 8,5 %. De primære ydelser er kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge, og her er det især antallet af unge under 30 år på a-dagpenge og kontanthjælp, der er steget jf. figur 4. Antallet af unge på a- dagpenge er fra december 2010 til december 2012 således steget med 52 personer, svarende til 29 %. Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er ligeledes steget med 10 % (53 personer), mens antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 17 % (23 personer) fra december 2010 til december

7 Selvom gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere er den største af ydelsesgrupperne, er det unge a-dagpengemodtagere, der er steget mest, faktisk med hele 29,2 % 4 fra december 2010 til december I samme periode er unge kontanthjælpsmodtagere steget med 10,1 % og unge sygedagpengemodtagere faldet med 17,0 % 5. Figur 4: Unge under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser Unge under 30 år på offentlige forsørgselsesydelser dec jan aug dec Mål december 2012: 1010 Ydelsesgrupper i alt 800 Kontanthjælp A-dagpenge Sygedagpenge Målet dækker alle forsørgelsesydelser, her er de primære medtaget Sammenlignet med klyngen har Jobcenter Hvidovre den dårligste udvikling. Hele klyngen har fra december 2010 til december 2012 oplevet en gennemsnitlig stigning på 1,6 % 6. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er meget konjunkturfølsomt og følger udviklingen for arbejdskraftreserven. Jobcentret har meget stort fokus på at begrænse ungdomsledigheden mest muligt. Dette sker blandt andet gennem afdelingen Ungeindsats, hvor der arbejdes med at motivere og opkvalificere de unge, så de påbegynder uddannelse eller job. Nye tal fra beskæftigelsesregionen 7 viser, at særligt gruppen af årige a-dagpengemodtagere er vokset, og her vil vi fokusere på at finde løntilskud i private virksomheder. Aktiviteterne i Ungeindsatsen tilpasses løbende for at bedre at kunne imødegå de unges behov for hjælp til at bliver afklaret i forhold til uddannelsesvalg og eventuelt arbejde. Der fokuseres i stigende grad på at anvende virksomhedsnære tilbud og understøtte disse med mentorordning. 4 Egen beregning baseret på Jobindsats.dk. 5 Egne beregninger baseret på Jobindsats.dk. 6 Egen beregning baseret på Jobindsats.dk. 7 Status for ledighed og ministermål - jobcentrene i netværksgruppe 2, 1. kvartal

8 Ungeindsatsen har i 2012 med støtte fra Det lokale beskæftigelsesråd afsluttet et projekt om at kvalificere arbejdet med at afklare unge til uddannelse og hvilken støtte de har brug for. En interessant konklusion fra analysen er, at en ung der har flere afbrudte uddannelser bag sig, har større sandsynlighed for at afbryde en uddannelse igen, samt at nogle unge hurtigt afkoder, hvad jobcentret ønsker, og hurtigt går i gang med en uddannelse, som ikke er deres eget ønske. De konklusioner har Ungeindsatsen indarbejdet i deres indsats som konkrete redskaber til at tilrettelægge og forbedre indsatsen for den enkelte unge. Hvidovre Kommune har i starten af 2013 indgået aftale med andre kommuner og uddannelsesinstitutioner på Vestegnen om Garantiskole. Garantiskolen går ud på at sikre, at de unge forbliver i uddannelse ved at hjælpe dem med eventuelt uddannelsesskift, hvis den påbegyndte uddannelse viser sig at være den forkerte. Hvidovre Kommune prioriterer indsatsen over for unge og har fokus på samle indsatsen for unge på tværs af sektorer i ét center Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Mål 4 Nulpunkt dec Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til personer, svarende til en stigning på 2 % fra december 2010 til december Status - Stigning på 12,1 % pers pers. (stigning på 127 personer) Mål Stigning på 2 % pers. (stigning på 21 personer) Målopfyldelse Målet er ikke opfyldt. I december 2010 var antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse personer. I december 2012 er antallet steget til personer, svarende til en stigning på 12,1 %. Uddybende forklaring Som det ses af figur 5, har antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser været stigende igennem det sidste halve år af 2011, men ser ud til at stagnere i første halvår af Det laveste antal af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelses var i juli 2011, hvor antallet lå på fuldtidspersoner. 8

9 Figur 5: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser i Jobcenter Hvidovre Antal fuldtidspersoner Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser dec jul jan Mål apr aug dec Sammenholdt med klyngen er det tydeligt, at udviklingen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser har været ens for alle kommuner i klyngen. Jobcenter Hvidovre har tidligere fulgt gennemsnittet for klyngen, men fra sommeren 2011 har Jobcenter Hvidovre dog ligget over gennemsnittet. Figur 6: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser i klyngen Fuldtidspersoner Ikke-vestlige indvandrere og efterkommerer på offentlige forsørgelsesydelser Hvidovre Esbjerg/Fanø Helsingør Herlev Horsens Rødovre Klynge Mål december 2012 Klyngen har gennemsnitlig haft en stigning af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, hvor antallet er steget med 8,4 % fra december 2010 til december Dette er 3,7 procentpoint bedre end stigningen i Jobcenter Hvidovre på 12,1 % 9. 8 Egen beregning baseret på Jobindsats.dk 9 Egen beregning baseret på Jobindsats.dk 9

10 Nye tal fra beskæftigelsesregionen viser andelen af nydanskere på offentlig forsørgelse i procent af alle nydanskere. Her fremgår det, at Hvidovre med en andel på 22,5 % ligger lavt i forhold til andre jobcentre i netværksgruppe 2 og hele Østdanmark med en andel på 27,2 % 10. Jobcenter Hvidovre har valgt at integrere tilbud til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i tilbud til alle jobcentrets målgrupper. Gruppens ressourcer og kompetencer er så forskelligartet, at det ikke giver mening at samle tilbuddene i en særlig indsats. Er manglende sprogkompetencer en barriere i forhold til arbejdsmarkedet, prioriterer jobcentret at opkvalificere borgeren, f.eks. gennem arbejdsplads-dansk, hvor virksomhedspraktik eller løntilskud kombineres med sprogundervisning. Mange ledige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande har arbejdet inden for områder, hvor beskæftigelsesmulighederne forringes, og her fokuserer vi på at motivere og kvalificere til brancheskift. Tabel 1: Scorecard for ministerens mål Scorecard - Hvidovre Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelses ordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Dec 2012 Dec 2012 Dec 2012 Dec 2012 Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtids personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtids personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Placering Hvidovre , , , ,9 1 Esbjerg/Fanø , , , ,4 2 Helsingør , , , ,1 3 Horsens , , , ,5 3 Rødovre 798 0, , , ,9 4 Herlev 654 7,4 87-3, , ,7 5 Hele klyngen , , , ,8. Kilde: Jobindsats.dk Tabel 1 opsummerer Jobcenter Hvidovres målopfyldelse i forhold til ministerens fire mål for 2012, og placerer jobcentret på en 1. plads i klyngen, dermed har Jobcenter Hvidovre flyttet sig fra 5. pladsen i 2011 til 1. pladsen i Denne placering skyldes primært den positive udvikling for mål om arbejdskraftreserven og tilgang til permanente forsørgelsesordninger. Selvom målene om unge og ikke-vestlige indvandrere ikke er opfyldt, har vi klaret os bedre end gennemsnittet af klyngen, og det trækker ligeledes op af ranglisten. 10 Status for ledighed og ministermål - jobcentrene i netværksgruppe 2, 1. kvartal

11 1.2 Jobcenterets forsørgelsesgrupper Anden del af resultatoversigten rummer en oversigt over jobcenterets forsørgelsesgrupper, hvilket fremgår af tabel 2. Tabel 2: Resultatoversigt: Forsørgelsesgrupper Data opdateret den Resultatoversigt - Hvidovre Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk Samlet set har Jobcenter Hvidovre i december 2012 fastholdt niveauet i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i forhold til december Dette dækker over både stigninger og fald på de forskellige ydelser. 11

12 Jobklar For jobklare fuldtidspersoner gælder, at udviklingen følger den generelle udvikling med et fald på 5 % i forhold til samme periode sidste år. Denne udvikling følger klyngens gennemsnit, der ligeledes har haft et i fald på 5 % i antallet af jobklare fuldtidspersoner i samme periode. For Jobcenter Hvidovre dækker tallet over, at antallet af a-dagpenge modtagere er faldet med 1 %, men for gennemsnittet af klyngen er antallet faldet med 2 %. Samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere faldet med 13 % i Jobcenter Hvidovre, mod klyngens gennemsnitlige fald på 25 % i forhold til samme periode året før. Indsatsklar For de indsatsklare fuldtidspersoner i Jobcenter Hvidovre er der sket en stigning på 16 % i forhold til samme måned året før. Gruppen af indsatsklare kontanthjælpsmodtager i Jobcenter Hvidovre er steget med 22 % i samme periode. Gruppen af sygedagpengemodtagere er, som den eneste af de indsatsklare grupper, faldet med 10 %. Midlertidigt passive De midlertidigt passive målgrupper er samlet set faldet med 6 % i Jobcenter Hvidovre i forhold til samme måned året før. Her er det særligt midlertidigt passive sygedagpengemodtagere, der trækker ned med et fald på 13 %. Samme tendens gør sig gældende for klyngen, der har oplevet et fald på 12 % for alle målgrupper og et fald på 22 % for sygedagpengemodtagere i samme periode. 1.3 Jobcenterets indsatser aktiveringsgrad og rettidighed Den tredje del af resultatoversigten har fokus på aktiveringsgrad og rettidighed. Tabel 3: Resultatoversigt: Indsatsen Data opdateret den Resultatoversigt - Hvidovre Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk 12

13 Aktiveringsgrad Aktiveringsgraden for de forskellige ydelsesgrupper i Jobcenter Hvidovre ligger i alt på 23 % i december 2012, hvilket er et fald på 9 % i forhold til december Hvidovre placerer sig 5 procentpoint under klyngens gennemsnitlige aktiveringsgrad på 28 %. For jobklare kontanthjælpsmodtagere har Jobcenter Hvidovre en højere aktiveringsgrad end klynge, men for modtagere af a- dagpenge og indsatsklare kontanthjælpsmodtager ligger Jobcenter Hvidovre lavere end klyngen. Opfyldelse af minimumskrav For andelen af manglende jobsamtaler gælder, at Jobcenter Hvidovre har et bedre niveau eller samme niveau end gennemsnittet af klyngen for både a-dagpenge og kontanthjælp. Andelen af manglende aktive tilbud er faldet i 2012 sammenlignet med samme måned sidste år og ligger på 6 % for begge målgrupper. 1.4 Konklusion Denne resultatoversigt har haft til formål at vise tendenserne i 2012 for ministermålene, forsørgelsgrupper og indsatsen i Hvidovre. For de fire ministermål gælder, at Hvidovre har opfyldt målene om arbejdskraftreserven og permanente forsørgelsesordningen, men ikke målene om unge under 30 og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Der er stor spredning i udvikling for ministermålene i klyngen. Samlet set har Hvidovre klaret sig godt med ministermålene og placerer sig som nr. 1 i klyngen. Forsørgelsesgrupperne følger Hvidovre generelt udviklingen for gennemsnittet af klyngen for de største grupper. Hvidovres aktiveringsgrad tangerer gennemsnittet af klyngen og opfyldelse af minimumskrav. Manglende jobsamtaler og aktive tilbud ligger Hvidovre generelt lave mellem 3 og 6 %. I lyset af konjunkturerne i 2012 er resultaterne for Hvidovre tilfredsstillende. 13

14 2 Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet viser, hvor mange penge kommunen potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. Af tabel 4 fremgår det, at Jobcenter Hvidovre ikke har et besparelsespotentiale på seks af otte forsørgelsesydelse. Det betyder, at Hvidovre har færre udgifter til de seks af forsørgelsesydelserne. Hvis Hvidovre lå på niveau med gennemsnittet i klyngen for a-dagpenge og sygedagpenge, kunne kommunen spare 9,2 mio. kr. på årsbasis. Hvidovre har ifølge opgørelsen dog en samlet besparelse på de øvrige forsørgelsesydelser på 55,3 mio. kr. pr. år, når der sammenlignes med klyngen. Sammenlignet med besparelsespotentialet 2011 er det samlet set steget fra 6,9 mio. kr. i 2011 til 9,2 mio. kr. i Her er det særligt sygedagpenge som bidrager til stigningen. Det er dog bemærkelsesværdigt, at kontanthjælp er gået fra et besparelsespotentiale på 1,9 mio. kr. i 2011 til minus 0,5 mio. kr. i 2012, og det i en periode hvor ydelsen er under forøget pres, fordi reduktion af dagpengeperiode begynder at slå igennem. Tabel 4: Besparelsespotentiale Data opdateret den Besparelsespotentiale - Hvidovre Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,22 3,20 7 0,7 Kontanthjælp 4,17 4, ,5 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,26 0, ,4 Sygedagpenge 2,50 2, ,5 Ledighedsydelse 0,34 0, ,0 Fleksjob 1,21 1, ,7 Førtidspension 5,92 7, ,7 I alt 17,62 19, ,2 Kilde: Jobindsats.dk 14

15 3 Opsamling og vurdering af indsats Jobcenter Hvidovre har siden 2011 haft fokus på at begrænse tilgangen til permanent offentlig forsørgelse, og resultatet har nu vist sig, ved at Hvidovre lever op til sit kvantitative mål for ministermålet om permanent offentlig forsørgelse. På trods af at Hvidovre ikke lever op til sine egne kvantitative mål for unge og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, har Hvidovre klaret sig bedre end flere af jobcentrene i klyngen. Selvom der er grund til at være tilfreds med indsatsen i 2012, er der fortsat udfordringer med at fastholde fokus på risikosager mht. permanent offentlig forsørgelse og fokus på at nedbringe antallet af sygedagpengesager. I Hvidovre er der stort politisk fokus på indsatsen for unge ledige og på at forbedre samarbejdet på tværs af sektorer om de unge. Det er endnu et åbent spørgsmål om resultaterne vil vise sig for ungemålet i

16 4 Tillæg 1. Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter Landets jobcentre modtager i en særlig bevilling til at ansætte flere virksomhedskonsulenter, der kan hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettede aktive tilbud. Jobcenter Hvidovre har anvendt den særlige bevilling til at ansætte en virksomhedsrettet jobkonsulent til en indsats rettet mod indsatsklare langtidsledige match 1-borgere. Konsulentens primære arbejdsområder er: den virksomhedsrettede indsats indsatsklare langtidsledige brancheskifte Konsulenten har metodeudviklet på Jobcenter Hvidovres indsats på området. Konsulenten er desuden koblet på relevante projekter i jobcentret. Eksempelvis er konsulenten tilknyttet projektet Nye veje, der er målrettet langtidsledige, som har været beskæftiget inden for brancher, hvor deres jobmuligheder efter længere tids ledighed er begrænsede, da mange af jobbene er forsvundet. Bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter Jobcenter Hvidovre vil forøge andelen af ledige kontanthjælps-, starthjælps- og dagpengemodtagere i matchgruppe 1 med en ledighedsperiode over 12 måneder i virksomhedsrettede tilbud med to procentpoint hvert år i bevillingsperioden. Nulpunkt dec Status - Stigning på 4 % Mål Stigning på 6 % Andel 46 % Andel 50 % Andel 52 % I december 2012 var andelen af målgruppen med en ledighedsperiode over 12 måneder i virksomhedsrettede tilbud 50 %, og Hvidovre opfylder dermed ikke sit mål. På trods af at målet ikke er opfyldt, vil vi henlede opmærksomheden på, at udviklingen i langtidsledighed i Jobcenter Hvidovre i perioden januar 2012 til januar 2013 er positiv, idet der er sket et fald på 11 %, se figur 7. Faldet er større end for noget andet jobcenter i netværksgruppen, samt større end gennemsnittet for den klynge Jobcenter Hvidovre er i. 16

17 Figur 7. Udviklingen i langtidsledigheden fordelt på jobcentre i jobcenternetværk 2, jan 12 - jan 13 Jobcenter Klynge 15% 10% 5% 0% 9,1% 0,3% 13,4% -5% -4% -10% -4% -7,9% -10% -11,1% -8% -1,2% -4% -7,6% -8% -2,2% -4% -4,10% -10% -15% Se evt. bilagstabel 4 Kilde: Status for ledighed og ministermål - jobcentrene i netværksgruppe 2, 1. kvartal

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 1 Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Resultatrevision 2012...4 Resume...5 1 Resultatoversigt...6 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål...6 1.2 Jobcentrets forsørgelsesgrupper...9

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere